Ungdomslaget Dovre

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Styret ved Trøndernes Avholdslags 50-årsjubileum i 1935. Foran: Aase Johnsen, Solveig Moum, Harald Jonsen, Berta Blomkvist. Bak: Hans Skare og Torleif Tiller
Foto: Ukjent

Ungdomslaget Dovre ble stiftet 4. desember 1888, som det første ungdomslag nordenfjells innen Det Norske Totalavholdsselskap. Laget var et i rekken av organisasjoner under Trøndernes Avholdslag, som var blitt stiftet i januar 1885. Ungdommene, med Enok Engan i spiss, som var knyttet til hovedlaget følte behov for å kunne «stå på egne bein», men når hverdagen kom samvirket lagene som seg hør og bør for «saken». Laget samarbeidet også med andre avholdsorganisasjoners ungdomslag, og det var dette ungdomslaget som fikk i stand ungdomslagenes felleskomité i 1920 og Sør-Trøndelag fylke av D. N. T. U. i 1926. Laget bygde egen hytte i Bymarka i 1930 og de har også hatt tradisjon for å ta vare på tradisjonene. I 1933 ble Enok Engan utnevnt til lagets første æresmedlem.

Opptakten

3. desember 1888 ble det behandlet et forslag om å danne et «oplæsnings- eller diskussionsforbund» i Trøndernes Avholdslag. Det skulle holde møte hver uke, og intensjonen var å samle især unge medlemmer til ordskifte om aktuelle spørsmål som skulle trene dem i å argumentere osv. Imidlertid ble forslaget forkastet. Denne reaksjonen kan nok ha virket befordrende på å få dannet et ungdomslag, for allerede dagen etter ble det stiftet et ungdomslag innen hovedlaget. ( I 15-årsberetningen for Trøndernes Avholdslag sies det at ungdomslaget kom en uke seinere, den 10. desember).

Driften

Oppstarten ble noe kronglete; egne lag for ungdommen var en ny og uprøvd vei, og motstanden var til dels sterk. Etter hvert som tiden gikk viste laget sin berettigelse, og de unge kom i stadig tettere dialog med «moderlaget». Samarbeidet fløt godt, og Trøndernes Avholdslags historie kan like gjerne ha hett Ungdomslaget Dovre og vice versa. Den drivende kraft var uten tvil Marcus Ophaug, som også var en av stifterne. Han hadde en del erfaring fra organisasjonslivet og var dessuten “en mann med noe utdannelse”, heter det i 50-årsberetningen. Møtene som ble holdt i moderlagets lokaler var ikke ulik møter i samtidens frilynte ungdomslag; foredrag, diskusjon, unison sang, opplesning, leik og driften av lagets håndskrevne avis «Dovregubben». Laget fungerte derfor som en forskole til hverdagens samfunnsutvikling.

Samvirke

Som foran nevnt fikk samarbeid en framtredende plass i lagets dont. Især ble det satset på samvirke med andre ungdomslag. Fra 1890 og utover ble det drevet et godt, utviklende og fruktbart samarbeid med ungdomslaget Thor av I. O. G. T. og Heim av D. N. G. T. O. (Den Norske Godtemplarorden).

I 1893 ble det arrangert et trøndersk ungdomsstevne av ungdomslagene Dovre, Heim og Thor, der inderøyningen, redaktør Håkon Løken var en av talerne. På dette stevnet ble en av Johan Bojers sanger sunget av et stort kor. (Bojer var medlem av Thor).

I 1899 var de samme tre laga med på et internordisk avholdsstevne for ungdommer på Rödön i Östersund, og i 1900 ble det arrangert et stort svensk-norsk stevne på Tyholt med mellom 3- og 4000 deltakere, Også på det siste stevnet var redaktør Løken en av talerne sammen med biskop Vilhelm Andreas Wexelsen. I 1901 var de alle tre igjen i Østersund.

Seinere kom også godtemplarungdomslaget Viljen til, og med dem har Dovre arrangert flere stor-stevner, hvorfra vi nevner det norsk-svenske stevet St. Hans 1924 i Trondheim. På søndag ble deltagerne møtt på stasjonen, det ble demonstrert og det var stevne på Ilevollen der direktør Frantzen fra Stockholm og skolebestyrer Midttun talte. Et stort kor framførte blant annet Griegs Landkjenning og det var festmøte i Frimurerlosjen med tilhørende tale av lærer Harald Arnljot. Mandag var det gudstjeneste i Domkirka med påfølgende omvisning. Festforestillingen i Trondhjems Teater var for anledningen «Jeppe på Bjerget», og seinere på kvelden var det fest i Håndverkerforeningens lokaler.

Organisatorene

Da Det Norske Totalavholdsselskaps Ungdomsforbund ble stiftet på Kongsberg i 1924 var Ungdomslaget Dovre der, og ikke minst i det planleggingsarbeidet som gikk forut for stiftelsesmøtet. Ungdomslagenes felleskomité i Trondheim der Dovres Arne Kvam var sekretær, støttet helhjertet opp om tanken. Man lenge før; i 1920 deltok Dovre med kraft i samarbeidet mellom ungdomslaga innen Det Norske Totalavholdsselskap i Trondheim, for nå var det dannet ungdomslag i de øvrige DNT-laga også. Det første skritt som ble tatt var at Ungdomslagenes felleskomite ble dannet på initiativ fra Dovre.

Og da Trondhjems, (seinere Sør-Trøndelag) Fylke av D. N. T. U. ble stiftet i 1926 var det med Dovre sin formann som fylkesorganisasjonens første leder. For øvrig kan nevnes at Arne Kvam ledet D. N. T. U. i perioden 1929-1930, et valg som gjentok seg i 1935 da organisasjonens centralstyre ble flyttet til Trondheim.

Sommer-moro

En av de saker som hadde stor plass på arbeidsprogrammet var utflukter og arrangementer i sommermånedene når lagsmøter og annet organisasjonsarbeid var innstilt. I de første åra var det gjerne lystturer som var «trekkplasteret». Seinere gikk man over til å leie landsted på gårder i byens nærhet. I fleng nevnes Alfheim, Stubban, Moholt, Heggdalen, Stendal, Valøen, Tyholt og Marienlyst. Men også vinterstid ble det foretatt utflukter; da med langslede. Så ble det ei tid med hytter. Hytteplanene i Bymarka ble først lansert i 1919, da stilte hovedlaget 3.000 kroner til ungdomslagets disposisjon – og ei tre måls tomt i Solemsåsen ble kjøpt inn. Det ble dannet et hyttefond og i 1924 kunne man i hvert fall innvie annekset. Men hytta sto ikke ferdig før i 1930; 14. september 1930 ble den 72 kvadratmeter store «Dovreheimen» innviet. Den hadde da sal og stort kjøkken i 1. etasje med stor veranda som vendt mot sør. I 2. etasje var et soverom for damer og et for herrer, samt et komitérom.

Enok Engan - ungdommelig avholdsmann
Foto: Ukjent

Æresmedlemmer

Lagets stifter og medlem gjennom alle år; Enok Engan, ble utnevnt til æresmedlem på lagets 45-årsfest 4. desember 1933. Han ble samtidig overrakt et stilig diplom med D. N. T. merket i lakksegl. Jakob Holm er også utnevnt som æresmedlem

Kilder

  • Berge, Johs.: Trøndernes Avholdslag 18. januar 1885 – 18. januar 1910, Trondhjem 1910
  • Christiansen, Haakon Odd, Jens Risdal og Ivar Skre: UNGE VILJER: Det norske totalavholdsselskaps ungdomsforbund 1924-1974, Oslo 1974.
  • Engan, E. og Arne Kvam: Trøndernes Avholdslag 1885/1935, Trondheim 1935