Arne Kvam

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Arne Kvam
Foto: fra boka UNGE VILJER: Det norske totalavholdsselskaps ungdomsforbund 1924-1974.
Gravminnet over Arne og Margrethe Kvam på Tilfredshet kirkegård.
Foto: Ukjent
Delegatene til Det Norske Totalvholdsselskaps Ungdomsforbund sitt landsmøte i Bodø 1929. Kvam står i lys dress, som nr seks fra høyre i tredje rekke.
Foto: fra boka UNGE VILJER: Det norske totalavholdsselskaps ungdomsforbund 1924-1974.

Arne Kvam (født 10. august 1902, død 24. april 1950) var en kjøpmann i Trondheim. Han var 6. sønn av gårdsdreng og vognmann John Kvam (1858-?) fra Strinda og hustru Emelie Kristiandrine (1868-?) fra Leka kommune i Namdalen. Han startet som visergutt og ble kjøpmann, men her framhever vi hans engasjement for avholdssaken gjennom Trøndernes Avholdslag i Trondheim. I 1927 ble han gift med sin Margrethe. I 1946 ble han D.N.T.s formann.

Oppvekst

Folketellinga fra 1900 for Trondheim forteller at familien Kvam, som da besto av foreldrene og fire guttebarn født henholdsvis i 1888, 1889, 1892 og 1893 bodde i Nedre Møllenberggade 75 og at husfar John var gårdsdreng. I 1910 var Arne skolegutt og bodde sammen med foreldrene John som nå var vognmann og mora som fortsatt var hjemmeværende husmor og fem eldre brødre i Kjøbmandsgade 28.

10 år gammel startet han på det som skulle bli hans levevei. Hvor lenge han forble i deltidsstillingen som visergutt, sier ikke kildene noe om, men dette var for så vidt en vanlig måte å starte en karriere på for guttunger, og det var da vanlig at de forble bud eller visergutt fram til et år eller to etter konfirmasjonen.

En ung og hengiven avholdsmann

17 år gammel, i 1919, mens forbudskampen pågikk for fullt, valgte Kvam også en annen livsvei – som han skulle komme til å følge livet ut: Han sluttet seg til Trøndernes Avholdslag, og her fikk han utfolde seg – og gjøre nytte for seg: Han fikk og påtok seg de verv som var mulig å inneha i organisasjonen. Første verv han hadde var som sekretær – i 1921, 1922 og 1923.

I 1924 ble han valgt som formann i Trøndernes Avholdslag, og i de neste seks årene finner vi ham som kasserer, til han ble avløst i 1931 av sin kone Margrethe. Fra 1932 ble han igjen lagets formann, og så langt vi finner hadde han den posisjonen i alle fall til og med 1934.

I 1924 var han også sekretær i Ungdomslagenes felleskomité, og han arbeidet da svært iherdig for å få stiftet Det Norske Totalavholdsselskaps Ungdomsforbund. Han var formann i Ungdomslaget Dovre i sju år, og mye av det planleggingsarbeidet som gikk forut for stiftelsesmøtet på Kongsberg i 1924 lå da på Arne Kvam. Og da Trondhjems, (seinere Sør-Trøndelag) Fylke av D. N. T. U. ble stiftet i 1926 var det med Dovre sin formann som fylkesorganisasjonens første leder.

I perioden 1927-1928 var han medlem av landsstyret i D.N.T.U.

Delegatene til Det Norske Totalvholdsselskaps Ungdomsforbund sitt landsmøte i Sandefjord 1935. Kvam sitter i grå dress, som nr fem fra høyre i andre rekke.
Foto: fra boka UNGE VILJER: Det norske totalavholdsselskaps ungdomsforbund 1924-1974.

Arne Kvam ledet D. N. T. U. i perioden 1929-1930, et valg som gjentok seg på 10-årslandsmøtet i Stavanger der Kvam innledet om «Vår presse» som i sin tur ledet til et krav vis a vis Det Norske Totalavholdsselskap om at organet Menneskevennen måtte bli gjenstand for en modernisering. I det heile var DNTU nå sterkt preget av å være en kamporganisasjon, der Arne Kvam fleire ganger gikk i «klinsj» med en del av den noe konservative og religiøst sterkt pregede ledelse i DNT. Også på landsmøtet i 1935, som ble avviklet i Sandefjord ble han valgt. I 1938-1939 var han igjen medlem av landsstyret, og nå som DNTs representant!

Gjennom fem år var han sekretær for tidsskriftet Sverre, som jo var en direkte oppfølger av Trøndelagens Avis – organ for Trondhjem fylke af D.N.T.; Trøndelag distrikt av Det Norske Totalavholdsselskap.

Kildene nevner også at han var «Folkets» representant i Trondheim gjennom en årrekke, uten at vi har klart å avdekke hva dette var slags organ.

Arne Kvam annonserte i boka Trondhjems fylke av D.N.T. gjennem 50 år (1881-1931).

Næring

Etter noen tid som visergutt og ekspeditør startet han egen herreekvipering i Olaf Trygvesøns gate.

Til Sverige

På slutten av okkupasjonstida så Arne Kvam seg nødt til å rømme over Kjølen. I Stockholm ble han en viktig brikke i Nationaltemplarorden og ble en god hjelper for Hilding Friman i arbeidet med å forberede en økonomisk hjelpeaksjon i Norge etter krigen.

Mens de var i Sverige, organiserte Arne sammen med H. O. Christiansen, Finn Houen og Margit Tiller en innsamlingsaksjon i anledning ungdomsforbundets 20-årsjubileum. Det første landsmøtet i DNTU etter krigen ble holdt 16. – 19. august 1945 i Trondheim. Der overrakte Arne Kvam de vel 8.200 kroner som var samlet inn til formannen.

For sin innsats for arbeidet med den økonomiske hjelpeaksjonen ble Arne Kvam hedret med Klostermedaljen på det som er blitt kalt «fredslandsmøtet» i Trondheim i 1945.

Formann

På Det Norske Totalavholdsselskaps landsmøte i 1946, som ble avviklet på Lillehammer ble Arne Kvam valgt til formann for Det Norske Totalavholdsselskap. Man kan si at endelig nådde 43-åringen til topps. Det særmerkte med ham var på alle måter hans strid for saken, og den måten han valgte å stri på – uten de store ord og fakter. Han var ellers den første formann som var rekruttert fra DNTU. Året før hadde han vært varaformann. Om det kan ha vært 90-årsjubileet for DNT i 1949 som så å si tappet ham, det vet vi ikke for visst, men 24. april 1950 døde avholdskjemperen fra Trondheim, bare 47 år gammel. En av de store Venstre-høvdingene; stortingsmann Lars Ramndal fra Rennesøy kommune i Rogaland uttrykte følelsene i DNT med disse linjene:

Eit dødsens bod i livets vår i brødres borg,/ og Noregs fråhaldsfylking står i sakn og sorg;/ for midt i livsens arbeid, strev, med blom og bragd,/ er Arne Kvam, - vår hovding gjæv, - på båra lagd.

Arne Kvams minnefond

Kildene forteller at i 1957 var det kommet inn «om lag 500 000 kroner gjennom testamentariske gåver og og innsamlingar m.a. til Arne Kvams minnefond». Dessverre gis det ingen annen informasjon omkring dette minnefondet, men gjennom det faktum at et minnefond ble etablert, kan vi slå fast at Arne Kvam satte tydelige spor etter seg.

Bibliografi

  • Historien om en ungdomsbevegelse: D.N.T.U. gjennem 10 år, Oslo 1934. Sammen med Kristian Vik og Haakon Odd. Christiansen
  • Trøndernes Avholdslag 1885 / 1935, Trondheim 1935. Sammen med Enok Engan

Kilder

  • Christensen, Odd Haakon, Jens Risdal og Ivar Skre: UNGE VILJER: Det norske totalavholdsselskaps ungdomsforbund 1924-1974, Oslo 1974
  • Christensen, Odd Haakon, Arne Fjørtoft, Stein Fossgard, Per Fuglum og Jens Risdal: 125 år for Alles Vel: Det norske totalavholdsselskap 1859-1984, Oslo 1984
  • Engan, Enok og Arne Kvam: Trøndernes Avholdslag 1885 / 1935, Trondheim 1935
  • Tilseth, O.: Trondhjems Fylke av D. N. T. gjennem 50 år (1881-1931), Trondheim 1931
  • Arne Kvam i Historisk befolkningsregister.
  • Folketellinga for Leka i 1875
  • Folketellinga for Trondheim i 1900 og 1910