Bibliografi:Holtålen kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

Ålen kirke i 1954, kirkegården i bakgrunnen.
Flyfoto over Ålen i 1963.
Foto: J. Kruse/Widerøes Flyveselskap.
Ålen sanitetsforenings tuberkulosehjem, fotografi fra boka Norske kvinners sanitetsforening (1930).
Flyfoto fra Myrgrenda i 1963.
Foto: J. Kruse/Widerøes Flyveselskap.
Flyfoto fra Gjersvoll i 1965.
Foto: K. Haugen/Widerøes Flyveselskap.
 • Aspås, Morten: Utvandring fra Ålen 1853-1915. Hovedoppgave i historie, NTNU 1997.
 • Bårdstu, Bjørn, Per H. Kulbotten: Tilbakeblikk : en samling gamle fotografier fra Ålen og Hessdalen. Utg. Bygdapreg. 2002. 183 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Damstuen, Finn, Rudolf Børø: Holtaalen hytte : smeltehytta på Leset. Utg. Trøndelag folkemuseum. 2002. 8 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • De utrygge åra 1940-1945 : elever ved Hov skole intervjuer eldre i Haltdalen og Ålen om krigen og frigjøringa. Utg. [Skolen]. 1995. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Drøyli, Ove: Kommunepolitikk i Holtålen i mellomkrigstida. Med hovedvekt på Arbeiderpartiets politikk. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1988.
 • Elgvin, Dag T.: Land er liv : sørsamisk reindrift i en skjebnetid : en skisse av kampen for beiteland i Riast/Hylling reinbeitedistrikt. Utg. D. T. Elgvin. 1993. 225 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Espelund, Arne (red.): Kobber i Det Nordenfjeldske Bergamt : med foredrag fra seminaret "Hamskiftet for norske kobberverk på 1880-tallet", holdt i Holtålen kommune 4.-6. september 1997. Utg. Arketype forlag. 1998. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Folde, Ole Gunnar: Roser i skrinn jord : Halvard Bakås : Hessdalen og arbeiderbevegelsen. Utg. Arbeidets rett. 2008. 216 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fossgard, Eldbjørg: Breibygder, dalbygder og fjellbygder i Sør-Trøndelag : kulturminne frå nyare tid i Gaulavassdraget. Utg. Alvheim og Eide. 1984. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gotaas, Eva R.: Hessdalen i hamskifteprosessen ca. 1900-1970-årene. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1992.
 • Hindklev, Bjørn Tore (red.): Kulturguide for Rørosregionen og Nord-Østerdal : Kulturcirkumferensen Røros, Holtålen, Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal. Utg. Røros media. 2002. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hogstad, Helge: Eiendomsutvikling i landbruket. En studie av leie og omsetning av landbruksjord i Haltdalen. Hovedoppgave i planfag, Norges landbrukshøgskole 1999.
 • Holden, Finn: Slektshistorie for kjøpmann Peder Holden (1852-1935) og Petronelle f. Tørres (1866-1934). Utg. F. Holden. 2000. 204 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jensås, Henry Kristian: Killingdal gruber 1895-1920. Arbeidere under særegne forhold. Hovedoppgave i historie, Oslo 1970.
 • Kvaal, Ivar: Hessdalen. Utg. Journal. 2018. 120 s. ISBN 978-91-87939-23-5. Merknad: Fotobok.
 • Melien, Reidar Alfred: Slektsstevne Melien : Haltdalen, 24 juni 1995 : etterkommere etter: Marit Gundersdtr. Stenmo og Hans Johan Melien. Utg. [R. A. Melien?]. 1995. 68 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Seip, Elisabeth (red.): En stavkirke til Island. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning, etter oppdrag fra Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet. 2000. 130 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen: Tretter, ting og tillitsmenn : en undersøkelse av konflikthåndtering i det norske bygdesamfunnet på 1700-tallet. Hovedoppgave i historie, NTNU 2000. 456 s. ISBN 82-7765-033-7. Utg. som Nr. 32 i skriftserie fra Historisk institutt, Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vigerstøl, Nils Petter, Johan Christian Frøstrup (red.): Forollhogna : historie, natur, kultur. Utg. Friluftsforlaget. 2005. 336 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Status bygdebokarbeid

For Haltdalen-delen av kommunen finnes ei førstegenerasjons bygdebok (Nygård 1949) med både allmennhistorie og heim og folk. Heim og folk-delen er ajourført av Volden i 2003.

For Ålen-delen av kommunen finnes ei nyere bygdebok (Tretvik 1990-98). Allmennhistorie-delen her ser ut til å dekke hele kommunen i noen henseende.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (2013 HOLTÅLEN)
Fra Råen til Amerika. Et amerikabrev fra Øvre Ålen. I: Gauldalsminne. Årbok for Gauldal historielag. 1992. S. 80-84. Merknad: Avsendar: Iver Olsen Raaen 1855.
 • Amerikabrev (2014 HOLTÅLEN)
En utvandrersaga. I: Gauldalsminne. Årbok for Gauldal historielag. 1992. S. 41-44. Red. Eirik Kårstad. Merknad: Avsendar: Kari Jonsdatter Dybdalsbakk 1861.
 • Amerikabrev (2015 HOLTÅLEN)
Brev fra ung soldat i den amerikanske borgerkrig. Utg. Holtålen kulturstyre. I: Oppunder fjellbandet. Nr 4 (1982). S. 15-17. Merknad: Avsendar: Jens Hanson Eggen 1861. Siste del av brevet er borte.MELDAL
 • Amerikabrev (2016 HOLTÅLEN)
Det gamle Amerikabrevet. I: Årsskrift. Meldal historielag. Nr 25 (1984). S. 48-50. Red. Arne Sandvik. Merknad: Avsendar: John Olsen Aasgjelen 1888.
 • Brev - skoleordning (2017 HOLTÅLEN)
Da Jensens læsebok skulde indføres i skolen i Meldalen. Utg. Historielaget for Orkdølafylket. I: Orkdølafylket. Samlingsblad for sagn og saga. Hf. 4, nr 1 (1924). S. 34-40. Red. Alexander Baggesen Floch. Merknad: Protestskriv frå folk i Meldal til skulekommisjonen 1866. Også trykt i "Årsskrift. Meldal historielag" 1966 s. 30-37.
 • Diplom (2018 HOLTÅLEN)
Et gammelt dokument. Utg. Historielaget for Orkdølafylket. I: Orkdølafylket. Samlingsblad for sagn og saga. Hf. 4, nr 1 (1924). S. 24-25. Merknad: Vitnebrev om sal av landskyldpant i Syrstad 1379. På originalspråk og i omsetjing.
 • Eigedomsdokument - vitnebrev (2019 HOLTÅLEN)
Om Buan. I: Orkdølafylket. Samlingsblad for sagn og saga. Hf. 9, nr 1 (1928). S. 43-46. Merknad: Frå 1573. I omsetjing.
 • Gruverekneskap (2020 HOLTÅLEN)
Fra den gamle grubedrift. I: Årsskrift. Meldal historielag. 1970. S. 34-40. Red. H.P. Fyhn. Merknad: Frå Løkken kobberverk 1724.
 • Haugianarbrev (2021 HOLTÅLEN)
"Vennebrev". I: Årsskrift. Meldal historielag. Nr 18 (1977). S. 20-22. Merknad: Brev frå H.N. Hauge 1819.