Bibliografi:Holtålen kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Agdenes · Bjugn · Flatanger · Fosnes · Frosta · Frøya · Grong · Hemne · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Klæbu · Leka · Levanger · Lierne · Oslo byleksikon 1938.JPG
Malvik · Meldal · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namdalseid · Namsos · Namskogan · Nærøy · Oppdal · Orkdal · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal
Roan · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snillfjord · Snåsa · Steinkjer · Stjørdal · Trondheim · Tydal · Verdal · Verran · Vikna · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Dalen, Arnold (red.): Dialektsamling frå Ålen og Haltdalen. Utg. Tapir. 2010. 121 s. ISBN 9788251925280.
 • Melien, Georg og Magne Idar Evenås: Haltdalingen i ord og bilder : dialektord A-Å. Bok I–III. 2012–13. 296 s.
 • Nygård, Jens Halstein; Volden, Oddmund: Haltdalen og haltdalingen. Utg. Bygdeboknemnda for Haltdalen 1949-.
Bind I. [ingen tittel] 1949. 420 s.
Bind II. Gård og slekt. 1949. 399 s.
Bind III. Oddmund Volden: Heimen og slekta. 2003. 568 s. - ISBN 82-992961-5-3
 • Ålen og ålbyggen. Utg. Ålen bygdeboknemnd. 1990-98. ISBN 82-992961-0-2
Bind 1. Aud Mikkelsen Tretvik: Gård og slekt. 1990. 663 s. ISBN 82-992961-1-0
Melding: Olsnes, Aanund i Heimen, b. XXVIII, s. 53–55.
Bind 2. Aud Mikkelsen Tretvik: Gård og slekt. 1993. 710 s. ISBN 82-992961-2-9
Bind 3. Aud Mikkelsen Tretvik; Anne Stalsberg: Allmen bygdehistorie. Utg. Holtålen kommune. 1998. 550 s. ISBN 82-992961-3-7. Digital versjonNettbiblioteket.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Heisholt, Gloria: Register til ginner 1962-1966. sax-sted 1977 Fag: sax
 • Jensås, Henry Kristian: Killingdal gruber 1895-192d. Arbeidere under særegne forhold. (Holtålen.) Oslo 1970 Fag: Historie
 • Aspås, Morten: Utvandring fra Ålen 1853-1915. NTNU 1997. Fag: Historie. Kommune: Holtålen
 • Drøyli, Ove: Kommunepolitikk i Holtålen i mellomkrigstida. Med hovedvekt på Arbeiderpartiets politikk. Universitetet i Trondheim 1988. Fag: Historie. Kommune: Holtålen
 • Gotaas, Eva R.: Hessdalen i hamskifteprosessen ca. 1900-1970-årene. Universitetet i Trondheim 1992. Fag: Historie. Kommune: Holtålen
 • Hogstad, Helge: Eiendomsutvikling i landbruket. En studie av leie og omsetning av landbruksjord i Haltdalen. Norges landbrukshøgskole 1999. Fag: Planfag. Kommune: Holtålen
 • Tretvik, Aud Mikkelsen: Tretter, ting og tillitsmenn : en undersøkelse av konflikthåndtering i det norske bygdesamfunnet på 1700-tallet. Utg. Historisk institutt NTNU 2000. 456 s. ISBN 82-7765-033-7


Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (2013 HOLTÅLEN)
Fra Råen til Amerika. Et amerikabrev fra Øvre Ålen. I: Gauldalsminne. Årbok for Gauldal historielag. 1992. S. 80-84. Merknad: Avsendar: Iver Olsen Raaen 1855.
 • Amerikabrev (2014 HOLTÅLEN)
En utvandrersaga. I: Gauldalsminne. Årbok for Gauldal historielag. 1992. S. 41-44. Red. Eirik Kårstad. Merknad: Avsendar: Kari Jonsdatter Dybdalsbakk 1861.
 • Amerikabrev (2015 HOLTÅLEN)
Brev fra ung soldat i den amerikanske borgerkrig. Utg. Holtålen kulturstyre. I: Oppunder fjellbandet. Nr 4 (1982). S. 15-17. Merknad: Avsendar: Jens Hanson Eggen 1861. Siste del av brevet er borte.MELDAL
 • Amerikabrev (2016 HOLTÅLEN)
Det gamle Amerikabrevet. I: Årsskrift. Meldal historielag. Nr 25 (1984). S. 48-50. Red. Arne Sandvik. Merknad: Avsendar: John Olsen Aasgjelen 1888.
 • Brev - skoleordning (2017 HOLTÅLEN)
Da Jensens læsebok skulde indføres i skolen i Meldalen. Utg. Historielaget for Orkdølafylket. I: Orkdølafylket. Samlingsblad for sagn og saga. Hf. 4, nr 1 (1924). S. 34-40. Red. Alexander Baggesen Floch. Merknad: Protestskriv frå folk i Meldal til skulekommisjonen 1866. Også trykt i "Årsskrift. Meldal historielag" 1966 s. 30-37.
 • Diplom (2018 HOLTÅLEN)
Et gammelt dokument. Utg. Historielaget for Orkdølafylket. I: Orkdølafylket. Samlingsblad for sagn og saga. Hf. 4, nr 1 (1924). S. 24-25. Merknad: Vitnebrev om sal av landskyldpant i Syrstad 1379. På originalspråk og i omsetjing.
 • Eigedomsdokument - vitnebrev (2019 HOLTÅLEN)
Om Buan. I: Orkdølafylket. Samlingsblad for sagn og saga. Hf. 9, nr 1 (1928). S. 43-46. Merknad: Frå 1573. I omsetjing.
 • Gruverekneskap (2020 HOLTÅLEN)
Fra den gamle grubedrift. I: Årsskrift. Meldal historielag. 1970. S. 34-40. Red. H.P. Fyhn. Merknad: Frå Løkken kobberverk 1724.
 • Haugianarbrev (2021 HOLTÅLEN)
"Vennebrev". I: Årsskrift. Meldal historielag. Nr 18 (1977). S. 20-22. Merknad: Brev frå H.N. Hauge 1819.