Bibliografi:Fosen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Agdenes · Bjugn · Flatanger · Fosnes · Frosta · Frøya · Grong · Hemne · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Klæbu · Leka · Levanger · Lierne · Oslo byleksikon 1938.JPG
Malvik · Meldal · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namdalseid · Namsos · Namskogan · Nærøy · Oppdal · Orkdal · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal
Roan · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snillfjord · Snåsa · Steinkjer · Stjørdal · Trondheim · Tydal · Verdal · Verran · Vikna · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Dybdahl, Audun: Meieriskolen og meieriet på Reins kloster. Svorkmo U.Å. Særtrykk av Fosen Historielags Årbok 1973
 • Fosens historie. Fra istid til 1730. Red. Kolbjørn Aune. Utg. Fosen historielag. 2005. 453 s. ISBN 82-90341-32-6.
 • Haugen, Morten: Fosenregisteret. Oversikt over lokalhistoriske artikler fra Fosen fra 17 ulike årsbokserier, til og med 1997. Utg. Fosen historielag, Bjørnør historielag. 1998. 78 s. ISBN 82-91745-02-1
 • Haugen, Morten: Fosenregisteret. Oversikt over lokalhistoriske artikler fra Fosen fra 17 ulike årsbokserier, til og med 2002. Utg. Revir. 2003. 80 s. ISBN 82-91745-04-8
 • Skrifter. Utg. Fosen historielag. 1970-88. ISSN 0800-4986
Bind 1. Audun Dybdahl: Reins kloster - kirkelig godskompleks og verdslig len. Med en oversikt over bosetning og eiendomsforhold i Rissa i tiden før 1661. 1970. 121 s.
Bind 2. Arnfinn Aune; Eilert Bjørkvik; Svein Bertil Sæther: Gammeltida på Hitra. Frå arbeidslivet på kystgarden. 1978. 96 s.
Bind 3. Astrid Nesheim: Setre i Åfjorden. 1987. 149 s. ISBN 82-90341-08-3
Bind 4. Bjørn Aksdal: Fosentonar. Musikktradisjoner i trøndersk kystmiljø. 1988. 152 s. ISBN 82-90341-10-5
Bind 5. Ingolf Dahl: Seks år og småbåtfisker. Fra fisket ved Fosen i 1920-åra. 1999. 80 s. ISBN 82-90341-23-7
Bind 6. Atle Grimstad: I utkanten. Fra levende bygdesamfunn til fraflyttede grender. Kvenvær og Forsnes 1950-2000. 2000. 124 s. ISBN 82-90341-25-3
Bind 7. Red. Kolbjørn Aune: Fosens historie. Fra istid til 1730. 2005. 453 s. ISBN 82-90341-32-6
 • Haukaas, Kurt: Fiske- og fraktebåter fra Fosen 1920-1985. Utg. Tapir akademiske forl. 2009. 303 s. ISBN 978-82-519-2440-5
 • Jünge, Åke: "Frit er det ikke for at de qvaksalvere lidt". Glimt frå bygdesamane si historie i Innherred og på Fosen frå 1600- til 1900-tallet. Utg. Å.J. 2009. 26 bl.
 • Småskrifter. Utg. Fosen historielag. 1976
 • Sødal, Henrik: I gammeltida: Folkeminne frå Hemne prestegjeld. Utg. Universitetsforl. 1969. 309 s.
 • Sødal, Henrik: Frå kultursoga i Hemne etter 1830-åra. Utg. Rune forl. 1976. 136 s.
 • Årsskrift. Utg. Fosen historielag. 1947-49. ISSN 0333-189x. Fortsettes som Årbok.
 • Årbok. Utg. Fosen historielag. 1965-71. ISSN 0333-1881. Fortsettes som Årbok for Fosen.
 • Årbok for Fosen. Utg. Fosen historielag. 1972-. ISSN 0333-0435


Bygdebøker under arbeid

 • Svein Henrik pedersen og Per Christiansen er i gang med å skrive bind 2 av Fosens historie. Boka skal omhandle perioden 1720-1860 og planlegges å være ferdig i 2018. Det er Fosen historielag som er utgiver og Kolbjørn Aune er redaktør. Kilde: Fosen historielags skrift: Nytt om gammelt, nr 2/2015. (NLI-biblioteket, 21.12.15)

Hovedoppgaver 1907-

 • Aune, Dagfinn: En kommunesammenslutning på Fosenhalvøya. Dens forutsetninger og konsekvenser. Trondheim 1979 Fag: Historie
 • Bakken, Jorunn: Regionpolitikk og kvinner. En studie av kvinnetiltak i Fosen. Universitetet i Trondheim 1991. Fag: Geografi.
 • Bolsø, Agnes: En søkende arbeider? Om ferieavløserne i jord bruket. (Fosenhalvøya.) Trondheim 1981 Fag: Sosiologi
 • Hovde, Rune Tinbod: "En overmaade slet huusholdning ...?" Økonomiske og sosiale forhold i kystbygdene på Fosen 1660-1760. Universitetet i Trondheim 1994. Fag: Historie.
 • Midtsian, Eilif Bjørgvin: Frøyværingsmålet. Et Fosenmål. Lydverket. 3 mapper. Oslo 1951 Fag: Norsk
 • Svarte, Erna: Samekulturen på Fosenhalvøya. Trondheim 1985 Fag: Nordisk
 • Sødal, Henrik: Oplysningsarbeid og oplysningsmenn i Fosenbygdene - serskilt Hemne prestegjeld - frå omkring 1700 til slutten av 1820-åra. Oslo 1933 Fag: Historie
 • Vrålstad, Karin: Møtet mellom samisk reindrift og konkurrerende arealinteresser. Konflikt eller fredelig sameksistens? En undersøkelse i Fosen og Vestre-Namdal reinbeitedistrikt i Nord-Trøndelag reinbeiteområde. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Geografi. Kommune: [Merknad: Namdalen: se Fosen]


Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Femårsmelding - lensmann (1981 BJØRNØR)
Femaarsindberætning 1866-70 til fogden i Fosen fra lensmand Gunnar Hammer Sandberg. Femaarsberetning 1870-75. Utg. Bjørnør historielag. I: Årbok for Bjørnør. 1989. S. 60-71. Merknad: Femårsmeldinga 1870-75 er også trykt i "Årbok. Bjørnør historielag" 1976 s. 95-99.
 • Topografi (1985 BJØRNØR)
Beskrivelse av Bjørnør prestegjeld (1765). I: Årbok. Fosen historielag. Nr 5 (1966). S. 30-45. Merknad: Skrive av sokneprest Johan Støren.
 • Adresse 1814 (1986 FOSEN)
Valadressene (fullmaktene) frå Fosen. I: Årsskrift. Fosen historielag. Nr 3 (1949). S. 10-27.
 • Futerapport (1987 FOSEN)
"Ringe afling... og meget misslig". En fogderapport fra 1704. I: Årbok. Fosen historielag. Nr 4 (1965). S. 95-98. Red. Eilert Bjørkvik.
 • Haugianarbrev (1988 FOSEN)
Fire haugianerbrev fra Fosen. Utg. Fosen historielag. I: Årbok for Fosen. Nr 16 (1977). S. 61-72. Red. Eilert Bjørkvik. Merknad: Frå 1842-57.
 • Kommisjonsrapport (1989 FOSEN)
Fiskeriet i gamle dager. Overgangen fra gamle til nye redskaper. I: Årsskrift. Fosen historielag. Nr 2 (1948) s. 98-106; nr 3 (1949) s. 84-90. Red. Johan Løkhaug. Merknad: Om fiskeria i Fosen 1791.
 • Matrikkel 1661 (Landkommisjonen) (1990 FOSEN)
Jordebok for Fosen futedøme. (Riksarkivet i Oslo. Rentekammeret. Landkommisjonen 1661 pk. 28). Skrifter utgjevne av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedøme nr 6. 1973. 109 s. Red. Halvard Bjørkvik.
 • Militærrulle (1991 FOSEN)
"Fosenske" kompani 1661. Utskrevne soldater. Utg. Fosen historielag. I: Årbok for Fosen. Nr 25 (1986). S. 69-76. Red. Per Ole Sollie.
 • Skipsliste (1992 FOSEN)
Fraktefarty i Fosen i førre hundreåret. Fartylister frå 1842 og 1859/60. Utg. Fosen historielag. I: Årbok for Fosen. Nr 25 (1986). S. 77-88. Red. Johan G. Foss.
 • Supplikk (1993 FOSEN)
"Gunstige herrer" og "fattige undersåtter". Supplikkane frå Fosen 1632. Utg. Fosen historielag. I: Årbok for Fosen. Nr 27 (1988). S. 63-84. Red. Kristoffer Kruken. Merknad: 8 supplikkar.
 • Topografi (1994 FOSEN)
Om fiske og fartøy i 1771. Fogd Rubergs svar på 14 spørsmål. Utg. Fosen historielag. I: Årbok for Fosen. Nr 25 (1986). S. 89-96. Red. Eilert Bjørkvik.
 • Sjømannsbrev (2008 HEMNE)
Fra Vinjeøra til Bergen og Riga. Småskipsfart i 1870-åra. Utg. Fosen historielag. I: Årbok for Fosen. Nr 15 (1976). S. 53-60. Red. Markus D. Wessel. Merknad: Avsendar: Doran Wessel 1875.
 • Amerikabrev (2009 HITRA)
Rasmus Udseth, hitterværing og amerikaner. I: Årbok. Fosen historielag. Nr 10 (1971). S. 73-80. Red. Sverre Utseth. Merknad: 2 brev frå 1893.
 • Husmannskontrakt ; føderådskontrakt ; eigedomsdokument - skøyte, (2010 HITRA)
Gammeltida på Hitra. Frå arbeidslivet på kystgarden. Skrifter utgitt av Fosen historielag. Nr 2 (1978). 96 s. Red. Arnfinn Aune, Eilert Bjørkvik, Svein Bertil Sæther. Merknad: 3 husmannskontraktar, 6 føderådskontraktar, 3 skøyte, 1 bygselbrev, 1 utskiftingsforretning. Alt frå 1800-talet.
 • Militærrulle (2011 HITRA)
Sjølegdrullen 1804 for Søndre Tronhjems amt, Fosen fogderi, Hitra og Hemne tinglag. Utg. Fosen historielag. I: Årbok. Fosen historielag. Nr 6 (1967). S. 85-120. Red. Sverre Utseth. Merknad: Modernisert ortografi.
 • Eigedomsdokument - avtak (2059 RISSA)
Leirraset på Dale i Skaugdalen 9. mars 1760. I: Årbok. Fosen historielag. Nr 9 (1970). S. 28-35. Red. Peter P. Kimo.
 • Husmannskontrakt (2060 RISSA)
Grågrend og husmenn - storgods og stormenn. I: Årbok. Fosen historielag. Nr 8 (1969). S. 45-65. Red. Håkon Strand. Merknad: 3 kontraktar, frå Kvithyld 1821 og 1877, "Fetten" 1840. Begge under Reinskloster.
 • Topografi (2061 RISSA)
Stadsbygd prestegjeld i 1812. I: Årbok. Fosen historielag. Nr 10 (1971). S. 110-129. Merknad: Skrive av sokneprest Hans Nicolai Rønne.
 • Militærrulle (2093 ØRLAND)
Sjølegdsrullen 1804. Ørland, Åfjord og Bjørnør tinglag. I: Årbok. Fosen historielag. Nr 7 (1968). S. 103-126. Red. Sverre Utseth.
 • Amerikabrev (2094 ÅFJORD)
En borgerkrigssoldat fra Bjørnør. Utg. Fosen historielag. I: Årbok for Fosen. Nr 26 (1987). S. 113-120. Red. Elin Jacobsen. Merknad: Avsendar: Lars Magnus Halvorsen 1865.
 • Eigedomsdokument - utskifting (2095 ÅFJORD)
Drag frå den gamle gardsskipnaden i Åfjord og Bjørnør. Utg. Fosen historielag. I: Årbok for Fosen. Nr 11 (1972). S. 67-83. Red. Halvard Bjørkvik. Merknad: Frå Staven i Åfjord 1832. Også utdrag av diverse skylddelingsdokument.

Aviser