Bibliografi:Åfjord kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur for Åfjord

Å i Åfjord, bilde hentet fra Det norske næringsliv.
Parti fra Tørhogg, bilde hentet fra Det norske næringsliv.
Aa handelsforening, bilde hentet fra Det norske næringsliv.
Parti fra Eidem med Skarsvågs fisketørreplass, bilde hentet fra Det norske næringsliv.
Parti fra Stokksund med Lundfjord mølle, bilde hentet fra Det norske næringsliv.
 • Bjørkøy, Kåre: Nemningsbruk på Åfjordsbåten. Språkleg og kulturell drøfting av ein båttype frå Trøndelagskysten. Hovedoppgave i nordisk, Trondheim 1975.
 • Breivoll, Birger: Gårdshistorie for Lysøya, Lysøysund, Rømmen. Utg. Bjugn bygdatun[lag], Mølnargården. 2003. 166 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breivoll, Birger: Gårdshistorie for Olden gnr. 68, Tiltrem gnr. 69, Hellesvik gnr. 70. Utg. Bjugn bygdatunlag, Mølnargården. 2004. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bueng, Helge Kr. (red.): Fotografene Brevold : en lokalhistorisk dokumentasjon om Åfjord i tekst og bilder. Utg. Åfjord heimbygdslag. 1997. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bueng, Helge Kr.: Fra smia til boblebadet : en fortelling om Stjern AS i forbindelse med firmaets 50-årsjubileum. Utg. Stjern. 2003. 157 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bueng, Helge Kr.: Åfjord kirke 125 år : festskrift utgitt i forbindelse med Åfjord kirkes 125-års-jubileum 1.-3. oktober 2004. Utg. Åfjord menighetsråd. 2004. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristiansen, May Eli Vatn: Jordbrukslandskap i Åfjord. En studie av jordbrukslandskapet på Linesøya og i Stordalen. Perioden 1950-1989. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1991.
 • Moan, Inger Johanne, Lasse Grøntvedt: Åfjord kunstforening 10 år : 1984-1994. Utg. Foreningen. Åfjord. 1994. 14 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nesheim, Astrid: Setre i Åfjorden. Utg. Fosen historielag. 1987. 149 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Aune, Kolbjørn i Heimen, b. XXV, s. 180–181.
 • Nesheim, Magnhild: Stadnamn i Åfjord. Hovedoppgave i nordisk, Trondheim 1981.
 • Nesheim, Tore Sigmund: Ressursbruken i Sørdalen i Åfjord. Utviklingen fram til i dag med særlig vekt på den siste tida. Hovedoppgave ved, NLH, 1976.
 • Nilsen, Terje: Åfjordbåten - en innovasjon betinget av bestemte geografiske og historiske faktorer. Hovedoppgave i geografi, NTNU 2000.
 • Storhaugen, Ola: Ei grend blir til : bureisinga på Momyr-Lonin i Åfjord og Roan, Sør-Trøndelag 50 år : 1932-1982. Utg. [Sør-Trøndelag landbruksselskap]. 1982. 99 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørdahl, Ingrid Hanne, Per Øverland: Sørdal-slekta : Stoksund herreds første ordfører, Karolius Sørdal og hans ætt : fra Stoksund i Åfjord. Utg. [P. Øverland]. 2001. 118 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ulleberg, Morten: Rekreasjonsverdien av fisket etter laks (Salmo salar) og sjø-aure (Salmo trutta) i Stordalselva, Åfjord kommune, i 1987. Hovedoppgave i naturforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1988.
 • Ulriksen, Einar A.: Fra Stoksund kirkes historie : jubileumsskrift ved Stoksund kirkes 175 års-jubileum i år 2000. Utg. Stoksund menighetsråd. 2000. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Villa, Mariann: Næringsutvikling og bygdekultur : fire midt-norske kommunar i eit 40-års perspektiv. Utg. Senter for bygdeforskning. 1993. (Meldal, Midsund, Stordal og Åfjord) Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åfjord sparebank 1902–1952. Ved Bjarne Berg ofl. Trondheim. 47 s.
  • Melding: Reinton, Torgny i Heimen, b. XII, s. 336.

Lokalhistorisk litteratur for Roan

Roan kirke og omegn, fotografi fra Det norske næringsliv.
Wik mølle i Roan, fotografi fra Det norske næringsliv.
 • Brattgjerd, Sigurd: Bjørnørfolket : gårds- og slektshistorie for Bjørnør. Utg. Bjørnør historielag. 1993-2001.
  • Bind 1: Osen 1. 1993. 630 s. ISBN 82-992891-0-6. Omfatter Seter-Sundet og alle øyene i Osen. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 2: Osen 2 1993. 686 s. ISBN 82-992891-1-4. Omfatter Osen Øvre Åsegg og Brattjer-kretsen.
  • Bind 3: Sigurd Brattgjerd, Halvor Aaby: Roan 1. 1995. 879 s. ISBN 82-992891-2-2. Omfatter gårdene Vik - Fjorden. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 4: Sigurd Brattgjerd, Halvor Aaby, Eivind Bremnes: Roan 2. 1998. 838 s. ISBN 82-992891- 3-3. Omfatter gårdene Grønningen - Håvik. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 5: Sigurd Brattgjerd: Stoksund ; folk og heimer før 1975. 2001. 822 s. ISBN 82-992891-4-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bremnes, Jorleif L.: Flyttarar frå Roan. Ei flyttemotivs- og levekårsundersøking av flyttarar frå Roan kommune i perioden 1956-1978. Hovedoppgave i geografi, Trondheim 1980.
 • Nerdal, Johan: Jubileumsberetning for Hofstaddalen skytterlag 1897-1997. Utg. Skytterlaget. Brandsfjord. 1997. 50 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Paasche, Torleif: Utkant i forandring. En undersøkelse av sammenhengen mellom avfolking og endringer i økonomisk organisasjon i Osen og Roan kommuner. Hovedoppgave i sosiologi, Trondheim 1978.
 • Sandø, Thomas Otto: Sandø-slektas slekts-stevne : sommeren 1991. Utg. [Sandø-slektas slektsstevnekomité]. 1991. 33 bl. Digital versjonNettbiblioteket.

Status bygdebokarbeid

 • Hans Kr. Hansens Åfjord og Jøssund gårdshistorie (1956) er heim og folk-historie for Åfjord-delen av kommunen. Dette verket ble ajourført av Helge Bueng i 2009.
 • For Roan- og Stokksund-delen av kommunen er det Brattgjerds Bjørnørfolket (1993-2001) som er heim og folk-bok
 • Ingen kjente planer om allmennhistorie-bok. Fosens historie, som utgis av Fosen historielag (lenke her) dekker vel noe av behovet.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19030802 Fra: Gjertrud Røe (mor), Roan, Sør-Trøndelag Til: Lina Amalie Røe, USA Eier: Eleanor Holkestad, USA? Publisert i: Årbok for Bjørnør 1996
Stikkord: Emigrasjon, Årsvekst og avling, Helg og høytid, konfirmasjon, Nærmiljø, Helse og sykdom, tannpine, Familieforhold,
 • År: 19031023 Fra: Gjertrud Røe (mor), Roan, Sør-Trøndelag Til: Lina Amalie Røe, USA Eier: Eleanor Holkestad, USA? Publisert i: Årbok for Bjørnør 1996
Stikkord: Årsvekst og avling, tresking, Helse og sykdom, Emigrasjon, Nærmiljø, Familieforhold,
 • År: 19031226 Fra: Gjertrud og Jon Laurits Røe (foreldre), Roan, Sør-Trøndelag Til: Lina Amalie Røe, USA Eier: Eleanor Holkestad, USA? Publisert i: Årbok for Bjørnør 1996
Stikkord: Helse og sykdom, kreft, Helg og høytid, jul, Alderdom, Religiøsitet,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Eigedomsdokument - skøyte (2062 ROAN)
Maaøen i Roan. Utg. Bjørnør historielag. I: Årbok for Bjørnør. 1982. S. 80-81. Merknad: Frå 1812.
 • Eigedomsdokument - skøyte ; kongebrev - løyve (2063 ROAN)
Nordskjøren og folket der. I: Årbok. Bjørnør historielag. 1974. S. 49-69. Red. Mathias A. Lothe. Merknad: Skøyte 1741, kongebrev 1786.
 • Føderådskontrakt (2064 ROAN)
Føderaads- og fledføringscontract. Utg. Bjørnør historielag. I: Årbok for Bjørnør. 1982. S. 82-83. Merknad: Frå Måøya 1812.
 • Supplikk (2065 ROAN)
Supplikk (bønneskrift) fra Anders Olsen Bessaker. Utg. Bjørnør historielag. I: Årbok for Bjørnør. 1979. S. 52-53. Red. Halvor Aaby. Merknad: Ber om skjenkeløyve 1704.
 • Brev (2066 ROAN)
Da Røros-lærarane i 1800 heldt på [å] miste "Det glade Haab om fast Grubearbeide". Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.2, nr 2 (1944). S. 97-101. Red. Olav Kvikne. Merknad: 3 brev. Avsendarar: Direktør Knoph 1800 og 1801, sokneprest Krag 1800.
 • Kjeldesamling (2067 ROAN)
Røraas I. Beretninger om bosettningen i Røraas prestegjæld 1610-1710. Utdrag av Guldal fogderegnskaber og andre kilder. Utg./ Red. J. Prytz. 1937. 90 s. Merknad: M.a. matrikuleringsforretning 1688.
 • Soldatbrev (2068 ROAN)
Soldatbrev frå Kongens København. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. B.4, nr 2 (1980). S. 75. Merknad: Avsendar: Benjamin Olsen 1764.
 • Amerikabrev (2094 ÅFJORD)
En borgerkrigssoldat fra Bjørnør. Utg. Fosen historielag. I: Årbok for Fosen. Nr 26 (1987). S. 113-120. Red. Elin Jacobsen. Merknad: Avsendar: Lars Magnus Halvorsen 1865.
 • Eigedomsdokument - utskifting (2095 ÅFJORD)
Drag frå den gamle gardsskipnaden i Åfjord og Bjørnør. Utg. Fosen historielag. I: Årbok for Fosen. Nr 11 (1972). S. 67-83. Red. Halvard Bjørkvik. Merknad: Frå Staven i Åfjord 1832. Også utdrag av diverse skylddelingsdokument.
 • Føderådskontrakt (2096 ÅFJORD)
Et kårbrev fra 1848. Utg. Bjørnør historielag. I: Årbok for Bjørnør. 1981. S. 32-34. Red. Arnold Guttelvik. Merknad: Frå Guttulvik på Stokkøy.
 • Husmannskontrakt (2097 ÅFJORD)
Folk og bebyggelse på Nessa, Stoksund. Utg. Bjørnør historielag. I: Årbok for Bjørnør. 1987. S. 86-89. Red. Halldis Gabrielsen. Merknad: Vakjernvika under Svenningen 1877.