Bibliografi:Overhalla kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

Overhalla, tegning av Andreas Wulfsberg Grøtting, 1844.
Haugum mølle. Bilde fra boka Bygdemøllene i Norge av Johannes P. Skansen.
 • Ahlin, Britt: Odelsjenters bruk/ikke bruk av odelsretten i Overhalla. Hovedoppgave i geografi, NTNU 1999.
 • Balstad, Erling: Husmænd i Ranem sogn. Ei bok om husmannsfamiliene i en del av Overhalla prestegjeld. Utg. Overhalla historielag. 1984. 144 s.
 • Balstad, Erling: Skolen og bygda. Skolen i Overhalla i lokalhistorisk sammenheng fra ca. 1740-1900, med hovedvekt på perioden 1860-1890. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1990.
 • Balstad, Erling, Vannebo, Per (red.): Fra Pontoppidan til prosjekt. Skolen i Overhalla gjennom 250 år. 1989. 118 s. ISBN 82-90562-45-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Balstad, Stein Olav: Ordning av fiske i Namsen. Undersøkelse av en del ordninger i Overhalla kommune med hovedvekt på ordninger etter jordskifteloven. Hovedoppgave i jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1992.
 • Bjerkem, Berit: «To spesielle sølvspenner på Vandring: 1 Rylldalen - Overhalla - Nordiska museet i Stockholm - Norsk Folkemuseum, Bygdøy. 2 Tylldalen - Overhalla - Kvam» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2001
 • Christiansen, Torkel: Befolkningsutviklingen og endringer i samfunnsstrukturen i Overhalla prestegjeld 1664-1801. Hovedoppgave i historie, Bergen 1971.
 • Ferd gjennom fortida nedover Namsen : skoleelever i Overhalla forteller lokalhistorie. Utg. Overhalla kommune. 1988. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flotten, Olav: Overhalla sparebank gjennem 80 år : 14. juni 1856 - 1936. Utg. [Overhalla sparebank]. 1936. 183 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flotten, Olav: Skage kirke 60 år. 1903-1963. 1963. 23 s.
 • Foss, Asbjørn: A tale of two countries : four families from Overhalla 1846-1996 (Fra Overhalla til Amerika). Utg. Overhalla History Society. 1996. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Groven, Gunnar: Bertnem i Overhalla : et maktsenter i jernalderen. Utg. [Nord-Trøndelag fylkeskommune]. 1995. 21 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Groven, Gunnar: Det eldste Overhalla : gravhauger, røyser og gamle vegleier. Utg. Overhalla kommune. 1999. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Groven, Gunnar: Det lokale styresett i Overhalla i den nærmeste tida før og etter at formannskapslovene ble gjort gjeldende. Hovedoppgave i historie, Oslo 1958.
 • Groven, Gunnar: Fra kurs til kompetanse : Namdal husmorskole, Overhalla videregående skole, Overhalla tekniske fagskole : 75 år. Utg. [Overhalla videregående skole]. 1992. 54 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Groven, Gunnar: Skage kirke og eldre kirker i Skage sogn : et skrift ved kirkens hundreårsjubileum i 2003. Utg. Skage menighetsråd. 2003. 117 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Iversen, Grethe: Turisme og kulturlandskap i Overhalla. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1994.
 • Jünge, Åke: «Sameskole og samemisjon i Indre Namdalen for 250 år siden» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2006
 • Lian, Tone: Musikklivet i Overhalla. En historisk kartlegging av musikken i ei nord-trøndersk bygd. Hovedoppgave i musikkvitenskap, NTNU 1998.
 • Sagmo, Trygve: Skage sogn sanitetsforening : 100 år, 1912-2012 : omtanke i nærmiljøet. Utg. Foreningen. 2012. 44 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skrifter fra Overhalla historielag. 1984-
 • Solum, Arne: Økonomiske ringvirkninger for Overhalla som følge av økt ressursutnytting i Skogbruket. Hovedoppgave ved NLH, 1971.
 • Storøy, Haakon (red.): Øyesvold Maskinfabrikk Overhalla - Trekvart århundre i utvikling fra gårdssmien til det moderne industrianlegg. 1965. 35 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svartliaunet, Tori Janne: Gård og vald. Studier i Overhallas eldste bosettingshistorie. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1993.

Status bygdebokarbeid

 • Overhalla bygdebok i seks bind (1967-1990) omfatter både allmennhistorie og heim og folk

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (2202 OVERHALLA)
Amerikabrev. Glimt fra namdalsk utvandring. Utg. Namdal historielag. I: Årbok for Namdalen. Nr 33 (1991). S. 31-36. Red. Bjarne Aasum. Merknad: 2 brev. Avsendar: Julie Estensdatter Skei 1888 og 1890.
 • Folketeljing 1801 (2203 OVERHALLA)
Folketellingen 1801 for Overhalla (Ranum og Skage sogne). Utg./ Red. Olav Flotten. 1924. 48 s. Merknad: Også trykt som fylgjetong i meldingsbladet til Overhalla historielag; årg. 2, nr 2 (1980)-.
 • Husmannskontrakt (2204 OVERHALLA)
Husmannskontrakt fra 1830. I: Årsskrift fra Namdalsmuseet. 1984. S. 5. Merknad: Plass under Bertnem.
 • Skifte (2205 OVERHALLA)
Skifteforretning 1804. Boet etter Arnt J. Moen. Utg. Namdal historielag. I: Årbok for Namdalen. 1981. S. 24-39. Red. Olav S. Gartland. Merknad: Frå Skei.
 • Supplikk (2206 OVERHALLA)
Et klageskrift fra Overhalla 1629. I: Aarbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 7 (1927). S. 54-58. Red. O. Flotten.
 • Tingsvitne (2207 OVERHALLA)
Et trist dokument fra 1629. Utg. Namdal historielag. I: Årbok for Namdalen. 1965. S. 69-72. Red. Arne Mørkved, Olav S. Gartland. Merknad: Rapport om tilstandane i Overhalla prestegjeld i høve skatteinnkreving.