Bibliografi:Overhalla kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Agdenes · Bjugn · Flatanger · Fosnes · Frosta · Frøya · Grong · Hemne · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Klæbu · Leka · Levanger · Lierne · Oslo byleksikon 1938.JPG
Malvik · Meldal · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namdalseid · Namsos · Namskogan · Nærøy · Oppdal · Orkdal · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal
Roan · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snillfjord · Snåsa · Steinkjer · Stjørdal · Trondheim · Tydal · Verdal · Verran · Vikna · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Balstad, Erling, Vannebo, Per (red.): Fra Pontoppidan til prosjekt. Skolen i Overhalla gjennom 250 år. 1989. 118 s. ISBN 82-90562-45-4. Digital versjonNettbiblioteket
 • Balstad, Erling: Husmænd i Ranem sogn. Ei bok om husmannsfamiliene i en del av Overhalla prestegjeld. Utg. Overhalla historielag. 1984. 144 s.
 • Bjerkem, Berit: «To spesielle sølvspenner på Vandring: 1 Rylldalen - Overhalla - Nordiska museet i Stockholm - Norsk Folkemuseum, Bygdøy. 2 Tylldalen - Overhalla - Kvam» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2001
 • Flotten, Olav: Skage kirke 60 år. 1903-1963. 1963. 23 s.
 • Jünge, Åke: «Sameskole og samemisjon i Indre Namdalen for 250 år siden» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2006
 • Overhalla bygdebok. Utg. Overhalla kommune. 1967-
  • B.1. Flotten, Olav: Gårds- og slektshistorie. Gnr. 1-29. Kvatningen - Homstad. 1967. 554 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.2. Flotten, Olav: Gårds- og slektshistorie. Gnr. 30-46. 1968. 519 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.3. Flotten, Olav: Gårds- og slektshistorie. Gnr. 47-59 og 85. Svarlien - Risvik og Galguften. 1969. 482 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.4. Flotten, Olav: Gårds- og slektshistorie. Gnr. 60-84. Røttesmo - Lilleberre. 1971. 711 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.5. Flotten, Olav: Bygdehistorie fra ca. 1600 til 1837. 1968. 361 s.
  • Melding (av b. 1–5): Hallan, Nils i Heimen, b. XVI, s. 108–112.
  • B.6. Groven, Gunnar: Bygdehistorie fra 1837 til etter siste verdenskrig. 1990. 655 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skrifter fra Overhalla historielag. 1984-

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Ahlin, Britt: Odelsjenters bruk/ikke bruk av odelsretten i Overhalla. NTNU 1999. Fag: Geografi. Kommune: Overhalla
 • Balstad, Erling: Skolen og bygda. Skolen i Overhalla i lokalhistorisk sammenheng fra ca. 1740-1900, med hovedvekt på perioden 1860-1890. Universitetet i Trondheim 1990. Fag: Historie. Kommune: Overhalla
 • Balstad, Stein Olav: Ordning av fiske i Namsen. Undersøkelse av en del ordninger i Overhalla kommune med hovedvekt på ordninger etter jordskifteloven. Norges landbrukshøgskole 1992. Fag: Jordskifte. Kommune: Overhalla
 • Christiansen, Torkel: Befolkningsutviklingen og endringer i samfunnsstrukturen i Overhalla prestegjeld 1664-1801. Bergen 1971 Fag: Historie
 • Groven, Gunnar: Det lokale styresett i Overhalla i den nærmeste tida før og etter at formannskapslovene ble gjort gjeldende. Oslo 1958 Fag: Historie
 • Iversen, Grethe: Turisme og kulturlandskap i Overhalla. Universitetet i Trondheim 1994. Fag: Geografi. Kommune: Overhalla
 • Lian, Tone: Musikklivet i Overhalla. En historisk kartlegging av musikken i ei nord-trøndersk bygd. NTNU 1998. Fag: Musikkvitenskap. Kommune: Overhalla
 • Solum, Arne: Økonomiske ringvirkninger for Overhalla som følge av økt ressursutnytting i Skogbruket. NLH 1971 Fag: NLH
 • Svartliaunet, Tori Janne: Gård og vald. Studier i Overhallas eldste bosettingshistorie. Universitetet i Trondheim 1993. Fag: Historie. Kommune: Overhalla

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (2202 OVERHALLA)
Amerikabrev. Glimt fra namdalsk utvandring. Utg. Namdal historielag. I: Årbok for Namdalen. Nr 33 (1991). S. 31-36. Red. Bjarne Aasum. Merknad: 2 brev. Avsendar: Julie Estensdatter Skei 1888 og 1890.
 • Folketeljing 1801 (2203 OVERHALLA)
Folketellingen 1801 for Overhalla (Ranum og Skage sogne). Utg./ Red. Olav Flotten. 1924. 48 s. Merknad: Også trykt som fylgjetong i meldingsbladet til Overhalla historielag; årg. 2, nr 2 (1980)-.
 • Husmannskontrakt (2204 OVERHALLA)
Husmannskontrakt fra 1830. I: Årsskrift fra Namdalsmuseet. 1984. S. 5. Merknad: Plass under Bertnem.
 • Skifte (2205 OVERHALLA)
Skifteforretning 1804. Boet etter Arnt J. Moen. Utg. Namdal historielag. I: Årbok for Namdalen. 1981. S. 24-39. Red. Olav S. Gartland. Merknad: Frå Skei.
 • Supplikk (2206 OVERHALLA)
Et klageskrift fra Overhalla 1629. I: Aarbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 7 (1927). S. 54-58. Red. O. Flotten.
 • Tingsvitne (2207 OVERHALLA)
Et trist dokument fra 1629. Utg. Namdal historielag. I: Årbok for Namdalen. 1965. S. 69-72. Red. Arne Mørkved, Olav S. Gartland. Merknad: Rapport om tilstandane i Overhalla prestegjeld i høve skatteinnkreving.