Bibliografi:Tydal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Sør-Trøndelag fylke · Agdenes · Bjugn · Frøya · Hemne· Hitra· Holtålen · Klæbu
Oslo byleksikon 1938.JPG
Malvik · Meldal · Melhus · Midtre Gauldal · Oppdal · Orkdal · Osen · Rennebu · Rissa
Roan · Røros · Selbu · Skaun · Snillfjord · Trondheim · Tydal · Ørland · Åfjord
Fosen
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

Bind 1. Sigvart Tøsse: Bygdehistoria fram til ca. 1900. 1987. 343 s. ISBN 82-991658-1-4
Bind 2. Sigvart Tøsse: Bygdehistoria ca. 1900-1991. 1991. 655 s. ISBN 82-991658-2-2. Digital utgaveNettbiblioteket.
Bind 3. Sigvart Tøsse; Reinert Aas: Gards- og slektshistorie for Hilmo, Gresli, Aune, Svelmo, Lian, Åsgrinda, Åsdalen og Ås. 1994. 451 s. ISBN 82-991658-3-0. Digital utgaveNettbiblioteket.
Bind 4. Sigvart Tøsse; Reinert Aas: Gards- og slektshistorie for Østby, strekningen Nebrua - Fossan, Løvøya, Moen og Stugudal. 1994. 352 s. ISBN 82-991658-4-9. Digital utgaveNettbiblioteket.
  • Gullikstad, K.J.: Tydalsboka. Utg. Tydal kommune.
Bind 1. Bygda gjennom tidene. 1972. 270 s. Digital utgaveNettbiblioteket.
Bind 2. Gård, grend og ætt. 1972. 385 s. Digital utgaveNettbiblioteket.
  • Rø, Gisle E.: Selbu og Tydal. Geologi, gruvedrift og kulturminner. Turbok. Utg. Selbu og Tydal historielag 2001. 294 s. 2 kart. ISBN 82-990817-3-4
  • Sand, J.P.: Sagn og fortellinger fra Selbu og Tydal : 1718–1719. Utg. Selbu og Tydal historielag. 176. 146 s. (1 utg. 1898).
  • Østby, Johanna Marie: Østbygrenda i Tydal. I setrem, heme og slåtta. Utg. J.M.Ø. 2007. 152 s.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

  • Elgvin, Dag T.: Land er liv. En skisse av kampen for beiteland i Riast/Hylling reinbeitedistrikt. Universitetet i Tromsø 1993. Fag: Sosialantropologi/samiske studier. Kommune: Holtålen [Merknad: Røros: se også Holtålen, Tydal: se Holtålen]