Bibliografi:Oppdal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

Mellom Aune og Rise i 1880-åra.
Foto: Axel Lindahl.
Garden Gravaune i 1935.
Foto: Halvor Vreim.
Garden Drivstua i 1946.
Foto: Halvor Vreim.
Garden Dørumstua i vinterdrakt i 1955.
Foto: Halvor Vreim.
Bygdebokforfatteren Ola J. Rise (1877–1954).
Foto: Cornelius Jacobsen, 1952
Oppdalsboka til Ola J. Rise utkom i to bind 1947–51.
 • Aasland, Aasne: Forhold ved norsk pelsdyrnæring sett i lys av data fra kommunene Oppdal, Øksnes og Sortland. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, NLH 1983.
 • Bjerkås, Ola: Anderledes nu, da alt er nyt : inn- og utmarksutskiftningene i Oppdal ca. 1800-1915. Utg. Høyskoleforl.. 1998. 382 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjerkås, Ola: «Utskiftningene i Oppdal i hamskifteperspektiv». I: Heimen, b. XXX, s. 252–262.
 • Bretten, Simen: Dovrefjell nasjonalpark, Kongsvold fjeldstue. Utg. Kongsvold fjellstue ; Trondheim : Direktoratet for naturforvaltning, Friluftsavd.. 1990. 35 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bye, Arild: «100 år sidan Kristofer Uppdals gjennombrot» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010.
 • Dalgard, Olav (red.): Kunst og kunstnarar frå Oppdal : i gammal og ny tid. Utg. Tanum-Norli. 1979. 167 s. ISBN 8251808073. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Donali, Ingeborg: Stadnamn langs Gamle Kongeveg gjennom Oppdal. Hovedoppgave i nordisk, Trondheim 1971.
 • Donali, Ingeborg, Ragnhild Skaslien Skjelstad: Stenindustri'n i Oppdal : ord og utrykk. Utg. [Oppdal dialektlag]. 2008. 11 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fagerhaug, Tore: «Ola J. Rise» i Bøgda vår, Oppdal 1987.
 • Fagerhaug, Tore ofl. (red.): Slik var det : Bildealbum frå Oppdal. Utg. Oppdal historielag. 1983. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Stugu, Ola Svein i Heimen, b. XXI, s. 207–208.
 • Farbregd, Oddmund: Pilefunn frå Oppdalsfjella. Hovedoppgave i arkeologi, Oslo 1972.
 • Finset, Viggo: Tamreindrift og ekspropriasjon til beiterett i Trollheimen. Hovedoppgave i planfag, Norges landbrukshøgskole 1998.
 • Foss, Birgit (red.): Grender innved Trollheimen : Skardalen, Nerskogen, Lauvåsen. Utg. Snøfugl forl.. 2000. 187 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fossum, Tommy, Petter Erik Innvik: Barske folk og fjell : vær og vind, flom og ras i Sunndal og Oppdal. Utg. Tommy Fossum. 2010. 253 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Guntvedt, Ivar Sigvart: Tett og spredt boligbygging. Analyse av bosetningen i Oppdal kommune. Hovedoppgave ved NLH 1978.
 • Gystad, Liv: En kulturopplevelse blir til: om mening, modernitet og tradisjon. Hovedoppgave i sosialantropologi, NTNU 1999.
 • Haugland, Kjell: Det store i det små : Ole Moene 1839-1908. Utg. Arbeidsgruppen for minnemarkering av Ole O. Moene. 2008. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugland, Kjell: Frå Vindøla til Stor-Festa : A/S Oppdal elektrisitetsverk gjennom 50 år, 1932-1982. Utg. A/S Oppdal elektrisitetsverk. 1982. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugland, Kjell (red.): Furkunt! : ei matbok fra Oppdal. Utg. Oppdal bygdekvinnelag og Oppdalsmuseet. 2014. 193 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugland, Kjell: "Oppdal, bøgda mi -" : modernisering, nasjonsbygging og identitetsdanning i ei sørtrøndersk fjellbygd ca 1860-1940. Utg. Noregs forskingsråd. 1996. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugland, Kjell: Oppdals historie. Hovudlinjer og tidsbilde. Utg. Oppdal historielag 2002. 335 s. ISBN 82-7083-269-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hestnes, Erling: Utskiftningen av de Oppdalske almenninger og skogfellesskaper 1857-1863. Utg. [Oppdal bygdealmenning]. 1999. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoel, Odd Gunnar Jære: Slekt følgjer slekt. Register over Hoelslekta, Lønset i Oppdal. 1983. 267 s. ISBN 82-991023-0-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsen, Arne Odd: «Anders Hanssøn Bernhofts Opdalsbeskrivelse». I: Heimen, b. III, s. 161–170 og 209–226.
 • Karlgård, Kristina: "Oss tållå oppdaleng". En interaksjonell sosiolingvistisk undersøkelse av fem språkbrukere fra Oppdal. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Oslo 1997.
 • Krokann, Inge: Då bøndene reiste seg. Ein av førarane: Ingebrigt Sæter. Utg. Gyldendal. 1937. 316 s. Ny utg. Dølaringen boklag. 1994. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. V, s. 60–61.
 • Lavik, Randi: Holdning til handling : hvordan kvinner og menn legger vekt på ulike sider ved dagligvareinnkjøp. Utg. 1979. ISBN 8272840014. (Halden, Telemark, Oppdal, Rennebu). Merknad: Serie: Forskningsrapport (Fondet for markeds- og distribusjonsforskning), nr.: 21.
 • Mathisen, Kari: Innføringen av loven om allmueskolen av 1860 i Oppdal, og den videre utvikling av skolen fram til 1907. Hovedoppgave i pedagogikk, Trondheim 1981.
 • Mork, John: Ungdomsår - i hakekorsets skygge : minner fra Stølan og Drivdalen 1935-1945. Utg. Forl. norske bøker. 2006. 163 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myrhaug, Arvid. Da elektrisiteten kom til Oppdal : historien om Oppdals mange "jøsverk". Oppdalsmuseet, 2020. 64 2. Digital versjonNettbiblioteket
 • Oppdalsboka. Historie og folkeminne. Utg. Tanum forl. 1947-1951.
 • Osnes, Oddrun: Nynorsk eller bokmål? Striden om opplæringsmål i folkeskulen i Sør-Trøndelag i 1950- og 60-åra. Hovedoppgave i nordisk, Trondheim 1981.
 • Rise, Ola J.: «Kommunearkiv. Steinhus på fri mark i Opdal». I: Heimen, b. IV, s. 86–89.
 • Rise, Ola J.: Opdalsmål : serord og talevendingar. Svorkmo. 1933. 139 s. – Særtrykk av Orkdølafylket. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. III, s. 310–311.
 • Sommerfelt, Axel: Reisehaandbok over Orkedalen, Opdal, Troldheimen. Utg. [Trondhjems turistforening]. 1911. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stugu, Ola Svein: «Diktar – og historikar. Om Inge Krokann som fagforfattar». I: Heimen, b. XXX, s. 227–234.
 • Stugu, Ola Svein: Oppdal gjennom tidene. Hefte 1 : Frå jaktmark til jordbruksbygd : Oppdal i forhistorisk tid. Oppdal. 1981. 52 s.
 • Stugu, Ola Svein: Oppdal gjennom tidene. Hefte 3 : frå sjølbergingstid til moderne tid. Oppdal. 1985. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket. (Hefte 2 i denne serien, som skulle gi et kort overblikk over utviklinga mellom ca 1000 og 1800, ble aldri utgitt. Pers.medd. Kjell Haugland sept 2022)
 • Thyve, Marie: Hytter og setre ved Orkelsjøen, Unntjønna og Butjønna. Av Marie Thyve mfl. - Oppdal : s.n., 2020. - 94 s.
 • Taagvold, Harald, Kjell Haugland: Gjevilvassdalen : en innføring i naturen og kulturhistorien. Utg. Oppdal videregående skole, Kurs- og kompetansesentret. Oppdal. 1993. 60 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Veiseth, Anita: Kongevegen over Dovrefjell. Fra Dovre til Oppdal. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1992.
 • Viken, Ingeborg: Dekorativ kunst i Oppdal fram til slutten av 1800-tallet. Hovedoppgave i historie, Oslo 1940.
 • Volden, Astrid: På pilegrimsvandring : et undervisningsopplegg for grunnskolen i Oppdal. Utg. Drivdalen skole. Oppdal. 2008. 25 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wognild, Petra: Oppdal kommune med Dovrefjell og Trollheimen. Ein bibliografi - 1978. Hovedoppgave i SBH, Oslo (?) 1979.
 • Aagård, Ingunn: Bondekvinner i Oppdal etter 2. verdenskrig. Ei analyse av bondekvinners arbeid og mulighet til makt og innflytelse. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1984.

Status bygdebokarbeid

Allmennhistorien er foreløpig ivaretatt av Ola Rises Oppdalsboka (1947-51), som har blitt gjenopptrykt i 1985, og som har fått et tredje bind med Donalis bok om oppdalsdialekten (1987). Rises bok tilhører første generasjons bygdebokarbeid: nærhet til muntlig tradisjon, og vekt på folkelivet i fest og hverdag. Det finnes flere bøker som forteller deler av historien om Oppdal (Gisnås' fotobok og krigshistorie, Haugland 1996 og Stugus hefter fra 1981 og 1985), men det ser ut som om Oppdal mangler en moderne allmennhistorie.

Heim og folk er godt ivaretatt gjennom Gards- og slektshistorie for Oppdal i 9 bind (2001-2019).

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Diplom (2046 OPPDAL)
Brev med tilknytning til Oppdal frå tida føre år 1500. Utg. Oppdal historielag. I: Bøgda vår. Årsskrift for lokalhistorie. 1985. S. 37-44. Red. Hallvard Magerøy. Merknad: Forlik vedrørande Sætran 1383. På originalspråk og i omsetjing.
 • Føderådskontrakt (2047 OPPDAL)
Kårbetingelser i gamle dager. Et eksempel fra Sjurstjønnmoen. Utg. Oppdal historielag. I: Bøgda vår. Årbok for lokalhistorie. 1992. S. 65-66. Red. Fridtjof Moen. Merknad: Frå 1898.
 • Haugianarbrev (2048 OPPDAL)
Da Haugerørsla kom til Oppdal. Utg. Oppdal historielag. I: Bøgda vår. 1979. S. 20-23, 38. Red. Albert Olafsson. Merknad: Avsendar: Elling Eielsen 1837.

Aviser

Eksterne lenker