Bibliografi:Oppdal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Agdenes · Bjugn · Flatanger · Fosnes · Frosta · Frøya · Grong · Hemne · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Klæbu · Leka · Levanger · Lierne · Oslo byleksikon 1938.JPG
Malvik · Meldal · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namdalseid · Namsos · Namskogan · Nærøy · Oppdal · Orkdal · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal
Roan · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snillfjord · Snåsa · Steinkjer · Stjørdal · Trondheim · Tydal · Verdal · Verran · Vikna · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Bjerkås, Ola: «Utskiftningene i Oppdal i hamskifteperspektiv». I: Heimen, b. XXX, s. 252–262.
 • Bye, Arild: «100 år sidan Kristofer Uppdals gjennombrot» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010
 • Dalgard, Olav (red.): Kunst og kunstnarar frå Oppdal : i gammal og ny tid. Utg. Tanum-Norli. 1979. 167 s. ISBN 8251808073.
 • Fagerhaug, Tore: «Ola J. Rise» i Bøgda vår, Oppdal 1987.
 • Fagerhaug, Tore ofl. (red.): Slik var det : Bildealbum frå Oppdal. Utg. Oppdal historielag. 1983. 167 s.
  • Melding: Stugu, Ola Svein i Heimen, b. XXI, s. 207–208.
B.1: Høgset, Grete: Lønset og Storlidalen. 2001. 523 s. ISBN 82-7083-264-2
B.2: Bjerkås, Ola: Drivdalen. 2006. 659 s. ISBN 82-994284-1-6
B.3: Bjerkås, Ola: Båggåstronda og Spælen. 2009. 580 s. ISBN 978-82-994284-2-2
B.4: Volden, Per Odd: Kåsan og Brennan. 2010. 486 s. ISBN 978-82-994284-3-9
B.5: Volden, Per Odd: Auna. 2013. 482 s. ISBN 97-88-299428-45-3?
B.6: Bjerkås, Ola: Fra Furunes til Vognillan vest. 2012. 667 s. ISBN 978-82-994284-4-6
 • Gisnås, Lars: Hundre år i Oppdal. Historiene, bildene, profilene. Utg. L.G. 2004. 539 s. ISBN 82-996388-2-8
 • Gisnås, Lars: Oppdal. 2011. 3 b.
Krigen. 2011. 320. ISBN 978-82-996388-6-9.
Okkupasjonen. 2011. 320 s. ISBN 978-82-996388-5-2.
Oppgjøret. 2011. 320 s. ISBN 978-82-996388-7-6.
 • Haugland, Kjell: Oppdals historie. Hovudlinjer og tidsbilde. Utg. Oppdal historielag 2002. 335 s. ISBN 82-7083-269-3
 • Hoel, Odd Gunnar Jære: Slekt følgjer slekt. Register over Hoelslekta, Lønset i Oppdal. 1983. 267 s. ISBN 82-991023-0-8. Digital versjonNettbiblioteket
 • Johnsen, Arne Odd: «Anders Hanssøn Bernhofts Opdalsbeskrivelse». I: Heimen, b. III, s. 161–170 og 209–226.
 • Lønset kirke 150 år. 1863-2013. Red. Odd Gunnar Jære Hoel. Utg. Lønset menighetsråd. 2013. 77 s. ISBN 978-82-303-2337-3
 • Krokann, Inge: Då bøndene reiste seg. Ein av førarane: Ingebrigt Sæter. Utg. Gyldendal. 1937. 316 s.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. V, s. 60–61.
 • Mull, Inge: En uferdig bygdehistorie fra Oppdal. Utg. Oppdal kommune 2002. 144 s. ISBN 82-7083-282-0
 • Oppdalsboka. Historie og folkeminne. Utg. Tanum forl. 1947-1951.
B.1: Rise, Ola J.: 1947. 367 s. Digital versjonNettbiblioteket. – Opptrykk 1985. ISBN 8290551045.
Melding: Reinton, Lars i Heimen, b. VII, s. 425–427.
B.2: Rise, Ola J.: 1951. 398 s. Digital versjonNettbiblioteket. – Opptrykk 1988. ISBN 8290551053
B.3: Donali, Ingeborg: Oppdaling. Ord og uttrykk. 1987. 597 s. ISBN 82-90551-45-2. Ny og større utg. 2007.
 • Rise, Ola J.: «Kommunearkiv. Steinhus på fri mark i Opdal». I: Heimen, b. IV, s. 86–89.
 • Rise, Ola J.: Opdalsmål : serord og talevendingar. Svorkmo. 1933. 139 s. – Særtrykk av Orkdølafylket.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. III, s. 310–311.
 • Stugu, Ola Svein: «Diktar – og historikar. Om Inge Krokann som fagforfattar». I: Heimen, b. XXX, s. 227–234.
 • Stugu, Ola Svein: Oppdal gjennom tidene : frå sjølbergingstid til moderne tid. Oppdal. 1985. 52 s.
  • Melding: Tretvik, Aud Mikkelsen i Heimen, b. XXIII, s. 238–239.

Bygdebøker under arbeid

 • Det arbeides med en bygdebok for Oppdal. Forfatter: Ola Bjerkås/ Per Odd Volden. Kilde: Kommuneundersøkelsen 2012.

Hovedoppgaver 1907-

 • Aagård, Ingunn: Bondekvinner i Oppdal etter 2. verdenskrig. Ei analyse av bondekvinners arbeid og mulighet til makt og innflytelse. Trondheim 1984 Fag: Historie
 • Aasland, Aasne: Forhold ved norsk pelsdyrnæring sett i lys av data fra kommunene Oppdal, Øksnes og Sortland. NLH 1983 Fag: Landbruksøkonomi
 • Donali, Ingeborg: Stadnamn langs Gamle Kongeveg gjennom Oppdal. Trondheim 1971 Fag: Nordisk
 • Farbregd, Oddmund: Pilefunn frå Oppdalsfjella. Oslo 1972 Fag: Arkeologi
 • Finset, Viggo: Tamreindrift og ekspropriasjon til beiterett i Trollheimen. Norges landbrukshøgskole 1998. Fag: Planfag. Kommune: Surnadal [Merknad: Oppdal: se også Surnadal, Rindal: se også Surnadal]
 • Guntvedt, Ivar Sigvart: Tett og spredt boligbygging. Analyse av bosetningen i Oppdal kommune. NLH 1978 Fag: NLH
 • Gystad, Liv: En kulturopplevelse blir til: om mening, modernitet og tradisjon. NTNU 1999. Fag: Sosialantropologi. Kommune: Oppdal
 • Karlgård, Kristina: "Oss tållå oppdaleng". En interaksjonell sosiolingvistisk undersøkelse av fem språkbrukere fra Oppdal. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Nordisk språk. Kommune: Oppdal
 • Mathisen, Kari: Innføringen av loven om allmueskolen av 1860 i Oppdal, og den videre utvikling av skolen fram til 1907. Trondheim 1981 Fag: Pedagogikk
 • Osnes, Oddrun: Nynorsk eller bokmål? Striden om opplæringsmål i folkeskulen i Sør-Trøndelag i 1950- og 60-åra. (Bl.a: Oppdal som døme på skulemålsstrid.) Trondheim 1981 Fag: Nordisk
 • Veiseth, Anita: Kongevegen over Dovrefjell. Fra Dovre til Oppdal. Norges landbrukshøgskole 1992. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Dovre [Merknad: Oppdal: se også Dovre]
 • Viken, Ingeborg: Dekorativ kunst i Oppdal fram til slutten av 1800-tallet. Oslo 1940 Fag: Historie
 • Wognild, Petra: Oppdal kommune med Dovrefjell og Trollheimen. Ein bibliografi - 1978. Oslo?? 1979 Fag: SBH

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Diplom (2046 OPPDAL)
Brev med tilknytning til Oppdal frå tida føre år 1500. Utg. Oppdal historielag. I: Bøgda vår. Årsskrift for lokalhistorie. 1985. S. 37-44. Red. Hallvard Magerøy. Merknad: Forlik vedrørande Sætran 1383. På originalspråk og i omsetjing.
 • Føderådskontrakt (2047 OPPDAL)
Kårbetingelser i gamle dager. Et eksempel fra Sjurstjønnmoen. Utg. Oppdal historielag. I: Bøgda vår. Årbok for lokalhistorie. 1992. S. 65-66. Red. Fridtjof Moen. Merknad: Frå 1898.
 • Haugianarbrev (2048 OPPDAL)
Da Haugerørsla kom til Oppdal. Utg. Oppdal historielag. I: Bøgda vår. 1979. S. 20-23, 38. Red. Albert Olafsson. Merknad: Avsendar: Elling Eielsen 1837.

Aviser

Eksterne lenker