Bibliografi:Rennebu kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

Gardstun i Innset i 1968.
Foto: K. Haugen/Widerøes Flyveselskap.
Rennebu sanitetsforenings sykehjem, fotografi fra boka Norske kvinners sanitetsforening (1930).
 • Alander, Arild: Eithun-boka : Kirsti og Bendik Eithuns aner og etterslekt : Bottenflaten, Bustaden, Innset, Kobbeneset, Eitorn, Balestrand/Leikanger. Utg. 1994. 139 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjerkås, Ola: Overgangen til selveie i Rennebu 1647-1803. Hovedoppgave i historie, Oslo 1973.
 • Flå, Jens P.: Ein såmann gjekk ut- : misjonshistorie i Rennebu 1844-1994. Utg. [Rennebu misjonsforening]. 1994. 88 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Foss, Birgit (red.): Grender innved Trollheimen : Skardalen, Nerskogen, Lauvåsen. Utg. Snøfugl forl.. 2000. 187 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Foss, Birgit, Anne Helene Kvam, May-Lill Eggan: Tradisjonsmat i Rennebu. Utg. Rennebu bygdekvinnelag. 2004. 114 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halvorsen, Helge Sigfred: Agrarkrisen i Rennebu. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1973.
 • Halvorsen, Helge; Kosbergløkk, Jenny: Rennebuboka. Utg. Rennebu kommune. 1983-89
Bind 1. Gard og ætt 1983. 541 s. Digital versjonNettbiblioteket.
Melding: Kjelland, Arnfinn i Heimen, b. XXI, s. 198–200. 1984. Digital versjonNettbiblioteket.
Bind 2. Gard og ætt 1985. 571 s. Digital versjonNettbiblioteket.
Bind 3. Gard og ætt 1986. 610 s. Digital versjonNettbiblioteket.
Bind 4. Gard og ætt 1989. 790 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Innset. En bygdebok. Red. Anders E. Tronshaug. Utg. [Rennebu kommune]. 1975-
Bind 1. Kultur. 1997. 400 s. ISBN 82-7083-228-6 Digital versjonNettbiblioteket.
Bind 2. Gårdsbruk. 1975. 568 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kjelland, Arnfinn: «Produksjonsforhold og ressursutnyttelse – utmarkas betydning for jordbruket i ei Trøndelagsbygd». I: Heimen, b. XIX, s. 29–45.
 • Kjelland, Arnfinn: Utmarksbruk? Noen linjer i jordbruksutviklingen i ei Trøndelagsbygd, Rennebu, gjennom tidene. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1981. Ny utg. 1984, Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lavik, Randi: Holdning til handling : hvordan kvinner og menn legger vekt på ulike sider ved dagligvareinnkjøp. Utg. 1979. ISBN 8272840014. (Halden, Telemark, Oppdal, Rennebu). Merknad: Serie: Forskningsrapport (Fondet for markeds- og distribusjonsforskning), nr.: 21.
 • Sommerfelt, Axel: Reisehaandbok over Orkedalen, Opdal, Troldheimen. Utg. [Trondhjems turistforening]. 1911. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strand, Knut, Johan Frydenlund, Gunnar Størseth Flaa: Innset kirke, 1642. Utg. Jubileumskomiteen for Innset kirke. 1992. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thu, Gunnar: Makt og avmakt i ei vasskraftkonsesjonssak. Døme frå reguleringa av Øvre Orkla i Tynset og Rennebu kommuner. Hovedoppgave i skogøkonomi, NLH 1981.
 • Vigerstøl, Nils Petter, Johan Christian Frøstrup (red.): Forollhogna : historie, natur, kultur. Utg. Friluftsforlaget. 2005. 336 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Status bygdebokarbeid

 • For hovedsognet Rennebu er heim og folk utgitt forholdsvis nylig av Halvorsen og Kosbergløkk i fire bind (1983-89). Allmennhistorie mangler.
 • For Innset sokn, som har sin egen historie, er det utgitt gårdshistorie i 1975 og allmennhistorie i 1997
 • Birgit Foss' Grender innved Trollheimen : Skardalen, Nerskogen, Lauvåsen (2000) har også noen bygdebokambisjoner for sine grender.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18960426 Fra: Einar P. Hosæth, Rennebu, Sør-Trøndelag Til: Berit , USA Eier: , Publisert i: Rennebu, årsskrift 2000
Stikkord: Amerikanske forhold, dødsfall, Religiøsitet
 • År: 19560910 Fra: Jon Gunnes, Rennebu, Sør-Trøndelag Til: Trond O. Rye, USA Eier: , Publisert i: Rennebu h.lags årsskrift 1994
Stikkord: Amerikanske forhold, olympiske leker, klokkemaker, treskjæring, Værforhold, Årsvekst og avling, Helse og sykdom, tannhygiene

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (2052 RENNEBU)
Amerikabrev frå 1869. I: Årsskrift. Rennebu historielag. 1985. S. 14-17. Red. Birgit Foss. Merknad: Avsendar: Erik Johnsen Øieplads.
 • Amerikabrev (2053 RENNEBU)
Amerikabrev frå 1887. I: Årsskrift. Rennebu historielag. 1988. S. 58-60. Merknad: Avsendar: Andreas H. Sundseth.
 • Brev (2054 RENNEBU)
Gammelt brev. I: Årsskrift. Rennebu historielag. 1975. S. 32-34. Red. Olav Berkaak. Merknad: Avsendar: Petter Lemche 1757.
 • Brev - skoleordning (2055 RENNEBU)
Striden om P.A. Jensens læsebog i Rennebu. I: Årsskrift. Rennebu historielag. 1952. S. 57-64. Red. Anders Sunde. Merknad: Brev

frå folk i Rennebu til skolekommisjonen 1866.

 • Husmannskontrakt (2056 RENNEBU)
Husmandsseddel. I: Årsskrift. Rennebu historielag. 1988. S. 61-62. Merknad: Langvassmoen under Hoel 1878.
 • Husmannskontrakt (2057 RENNEBU)
Husmannsplassen "Bakken" under bygdetunet på Haugen. I: Årsskrift. Rennebu historielag. 1976. S. 71-73. Red. Jon S. Rise. Merknad: Frå 1799.
 • Kongebrev - løyve (2058 RENNEBU)
Vi Kristian den Syvend, af.... I: Årsskrift. Rennebu historielag. 1953. S. 12-13. Merknad: Sagløyve 1802.

Aviser