Bibliografi:Frøya kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

Halten fyr, fotografi fra Det norske næringsliv.
Georg Lunds forretningsgård, fotografi fra Det norske næringsliv.
Parti fra Hamarvik, fotografi fra Det norske næringsliv.
Bogøyvær havn, fotografi fra Det norske næringsliv.
Parti fra Sula, fotografi fra Det norske næringsliv.
Parti fra Tuvnes, fotografi fra Det norske næringsliv.
Parti fra Sistranda, fotografi fra Det norske næringsliv.
 • Boge, Bjørn: Tomasen-slekten : familien etter Olava Olsdatter, f. 1800 og Tomas Jakobsen, f. 1794 fra Mausund på Frøya. Utg. B.B. Slektsforsk. 1997. 169 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Boge, Bjørn: Vår familie i Amerika : en oversikt over Markus Jørgensen og Gjertrud Madsvågen fra Frøya og deres etterkommere i Norge og i USA fra 1829 til 2011. Utg. B. Boge. 2011. 379 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bye, Dagfinn Olav: Froværingsmålet : ordtilfang fra fiskebåter og fiskebruk, med tillegg om utbreiing av ordtilfanget i ulike aldersgrupper og geografisk utbreiing i landsmålestokk. Utg. Universitetsforlaget. 1979. 162 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Espnes, May K. og Ivar M. Johansen: Englandsfarten : fortellinger fra Dyrøya 1940-1945. Utg. Arrangementskomiteen for englandsfarten 50-år minne. Mellom 2005 og 2011 (2. oppl). 55 s. ISBN 9788293071037. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fiskerinæringa på Frøya. Utvikling eller avvikling? Foredrag fra en konferanse om fiskerinæringa på Frøya under Frøyadagan 1987. Red. Johan G. Foss. Utg. Frøya historielag 1987. 38 s. ISBN 82-90639-01-5
 • Fjeldberg, Herm.: Hitra og Frøyas beskrivelse : et bidrag til det gamle Hitra prestegjelds historie. Utg. Fosen blad. 1926. 238 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Foss, Johan G.: Studiar i Frøyas eldste historie. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1979.
 • Frøyværinger på 1800-tallet : folketellinga 1801 : folketellinga 1825 : matrikkelen 1838 : folketellinga 1865. Utg. Historielaget. 1985. 173 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Frøyværinger år 1900 : folketellinga for Frøya i 1900 : matrikkelen for Frøya 1890 : matrikkelen for Frøya 1907. Utg. Frøya historielag. 1982. 256 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjerdåker, Brynjulv: Kystsamfunn skifter ham : med hitter- og frøyværinger inn i den moderne tid. Utg. Historisk institutt, Universitetet i Trondheim : Statsarkivet. 1991. 368 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grønskag, Hans Anton (red.): Titranulykka : natta mellom 13. og 14. oktober 1899 : et minneskriv i forbindelse med 100-årsmarkeringa i 1999. Utg. Frøya kommune. 1999. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grønskag, Hans Anton: Vår grend, vår skole, vår framtid! : Frøya-skolene, fra kretsskoler til oppverkstsentra. Utg. Frøya kommune. 2014. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grønskag, Hans Anton, Magne Romestrand: Det e lysast der lyset kjem frå : trønderviser frå kysten. Utg. Frøya. Sistranda. 1995. 93 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gulbrandsen, Arne, Hans U. Hammer: Anton og Maren Haftorsen - og deres forfedre og etterkommere. Utg. Horisont. 2008. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hals, Harald (red.): Festskrift : kommunalt selvstyre i Sør-Trøndelag 150 år : 1837-1987. Utg. Strindheim trykkeris forl.. 1987. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hammer, Hans U.: Fra livet i Hammaren og i nærmiljøet i tiden fra 2. verdenskrig fram mot ca. 1960. Utg. H.U. Hammer. Hamarvik. 2013. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hedersbelønte frøyværinger : en oversikt over medaljer og andre utmerkelser gitt til frøyværinger i perioden. [B. 1] : 1840-2006. Utg. Frøya historielag. 2006. 223 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hernes, Jonas: Herredene Nord-Frøya og Sør-Frøya. Fiskerinæring. Jordbruksforhold. Sosiale forhold. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1949.
 • Hitra og Frøyas beskrivelse : et bidrag til det gamle Hitra prestegjelds historie. Ved Herm. Fjeldberg. Utg. Fosens blad. 1926. 238 s.
 • Korsvold, Tora: "Ute og inne fra morra til kveld". En analyse av gårdkonenes situasjon på Nord-Frøya og i Verdal i mellomkrigstida. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1982.
 • Kristiansen, Aslak: Mausund : vedlikehold og endring i et norsk fiskevær. Utg. Universitetsforlaget. 1985. 186 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nygård, Kristian: Titran-ulykka : natta mellom 13. og 14. oktober 1899. Utg. I kommisjon F. Bruns bokhandels forl.. 1949. 38 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Otterstad, Oddmund: Offentlig norsk fiskeripolitikk og kystfiskesamfunnet Mausundvær : fiskeflåten på Mausundvær under skiftende fiskeripolitiske rammebetingelser fra 1970 til og med 1980. 1982. 290 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Melchior Pedersen Koch (1722-1785) og Johanne Maria Kolderup Testmann (1721-1784). Utg. Slekters gang. Gimse. 2002. 262 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reymert, Øivind T.: Slekten Sandø på Titran : etterslektstavle etter handelsbetjent Peder Johannesen Sandø (1849-1937) og Marit Paulsdatter Grønset Bae (1852-1945). Utg. Ø.T.Reymert. 2010. 108 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rudolfsen, Endre: Fiskerinæringens utvikling i to lokalsamfunn. Entreprenør og landskap. Hovedoppgave i geografi, NTNU 2000. [Merknad: Omhandler Sula i Frøya (Sør-Trøndelag) og Remøy i Herøy (Møre og Romsdal).]
 • Røst, Unni: Fiskeoppdrett - redning for kystutkanten? En studie med vekt på sysselsetting i oppdrettsarbeid i kommunene Frøya, Hitra og Smøla. Hovedoppgave i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 1985.
 • Sivertsen, Birger: Storsmuglerne på Frøya. En illegal historie om brennevin, oppfinnsomhet og overlevelse. Utg. Cappelen Damm. 2008. 261 s. ISBN 978-82-04-13785-2.
 • Småland, Kåre: Øy-, skjær- og mednavn i Frøya. Hovedoppgave i nordisk, Trondheim 1977.
 • Strøm, J. E.: Noen gamle kirker i Fosen : Dolm, Fillan, Kvenvær og Sulen kirke : notater. Utg. [s.n.]. 1933. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sæther, Svein Bertil: Folket, jorda og sjøen. Om busetting og økonomi på Hitra og Frøya i 1600- og 1700-åra. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1986.
 • Vik, Marie, Ivar Ytreland: Vegen til havet : fastlandsforbindelsene til Hitra, Frøya, Fjellværøy og Hemnskjel. Utg. Snøfugl. 2002. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ystmark, Geir Ove: Fiskeoppdrett: distriktenes næring? En studie av fiskeoppdrettsnæringen i Frøya og Flatanger. Hovedoppgave i samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø 1997.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Folketeljing 1801, 1825, 1865 ; matrikkel 1838 (2002 FRØYA)
Frøyværinger på 1800-tallet. Folketellinga 1801, folketellinga 1825, matrikkelen 1838, folketellinga 1865. Utg. Frøya historielag. 1985. 173 s. Red. Johan G. Foss.
 • Folketeljing 1900 ; matrikkel 1890, 1904 (2003 FRØYA)
Frøyværinger år 1900. Folketellinga for Frøya i 1900. Matrikkelen for Frøya 1890. Matrikkelen 1907. Utg. Frøya historielag. 1982. 256 s.
 • Husmannskontrakt (2004 FRØYA)
Skage. I: Årbok. Frøya historielag. 1978. S. 60-65. Red. Walborg Skjelde. Merknad: Skage under Daløya 1880.

Aviser