Bibliografi:Ørland kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur for hele kommunen

 • Bakken, Johan; Hognestad, Roall: Meieridrift, 125 år, Ørland: 15. juni 1878-15. juni 2003. Utg. Tine Midt-Norge Ørland 2003. 239 s. ISBN 82-996641-0-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Herje, Torunn: Landskap og samfunn i endring. Bjugn og Ørlandet i jernalder. En analyse av økonomi og samfunnsorganisasjon i et midtnorsk kystmiljø. Hovedoppgave i arkeologi, Oslo 1985.
 • Hosar, Hans: Herre og bønder ved Jens Bjelkes adelsgods kring midten av 1600-tallet. Ein studie i føydal utbytting i Norge. Hovedoppgave i historie, Oslo 1981.

Lokalhistorisk litteratur for Ørland

 • Bakken, Vidar: Frivillig foreningsarbeid på Ørlandet ca. 1875-1914. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1982.
 • Bakken, Vidar, Ole Chr. Hov: Ørland meieriskole 100 år 1894-1994 : jubileumsskrift. Utg. Meieriskolen. 1994. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørkvik, Astrid Marit: Jordeiendomsforhold i Stadsbygd og Ørland prestegjeld i 1661 og ved slutten av katolsk tid. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1975.
 • Brækstad, Odd Asbjørn: Bidrag til belysning av seinmellomalderens agrarkrise i Ørland og Agdenes. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1975.
 • Dahl, Ivar: Slektsbok for bakermester Peder Bernhard Olsen og hans familie på Uthaug, Ørland. Utg. Ivar Dahl. 2006. 151 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugen, Morten: Bygd av bjelker. Lokal litteratur registrert i Ørland folkebibliotek. Utg. Ørland folkebibliotek 2003. 35 s. ISBN 82-91459-13-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hovd, Rune (red.): Ørland hovedflystasjon : okkupasjon - kald krig - ny tid - lokalsamfunn. Utg. Ørland hovedflystasjon. 2004. 416 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johannessen, Leif Johnny: Verneplan Møvik fort, Austrått fort og Trondenes fort. Utg. Forsvarsbygg, Nasjonale festningsverk. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lilleengen, Aud Regine Schei: Små gryter har også ører : barndomsminner 1940-1945. Utg. [A.R.S. Lilleengen]. 2012. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ophaug, Tor Einar: Flyplass og lokalsamfunn. Økonomiske og sosiale endringer på Ørlandet 1930-1960. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1993.
 • Ørland Sparebank 1849-1949. Utg. Ørland Sparebank 1949. 69 s.
 • Ørland sparebank 1849–1974. Ørland 1974. 127 s.
 • Øyasæter, Hilda Cecilie Lund: Lundslekten, Ørland : slektsbeskrivelse og stamtavle av de åtte stammer. 1948. 295 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur om Austrått

Austrått.
 • Andersen, Håkon A., Terje T.V. Bratberg: Austrått : en norsk herregårds historie. Utg. Pirforl.. 2011. 509 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bratberg, Terje T.V., Håkon A. Andersen: Austrått : herregård i tusen år. Utg. Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. 2006. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holtermann, O.: Østeraat : Gaardens Historie og dens Eiere fra det 11te Aarhundredes Begyndelse til vore Tider. Utg. [s.n.]. 1901. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, O.J.: Norge i det 17de århundre og slekten Bjelke til Østråt : fru Inger, hennes døtre og svigersønner : Trondhjem, Trøndelag og Romsdals gjenerobring 1658. Utg. Trøndersk historisk forl.. 1928. 85 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mathiesen, Henrik, Axel Johannessen, O. Holtermann: Østeraat Herresæde : fra det 11te Aarhundredes Begyndelse til vore Tider. Utg. I Kommission hos Aktietrykkeriet. 1904. 59 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Meyer, Anton: Søren Dass : leinesgutten som ble herre på Austrått-borgen i Trøndelag. Utg. Leines Press. 2010. 85 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur for Bjugn

 • Bjørkvik, Eilert: Bosetning og sildefiske i Bjugn og Stjørna på 1600-tallet. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1972.
 • Borgfjord, Hans (red.): Det var en gang : bilder og tekst fra vår nære fortid. 1 : Gamle foto fra Bjugn. Utg. Bjugn Bygdatunlag. 1999. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breivoll, Birger: Gårdshistorie for Lysøya, Lysøysund, Rømmen. Utg. Bjugn bygdatunlag, Mølnargården. 2003. 166 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breivoll, Birger: Gårdshistorie for Olden gnr. 68, Tiltrem gnr. 69, Hellesvik gnr. 70. Utg. Bjugn bygdatunlag, Mølnargården. 2004. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breivoll, Birger: Gårdshistorie Olden, Tiltrem, Hellesvik. Utg. Bjugn bygdatunlag. 2012. 125 s. ISBN 978-82-995199-7-7.
 • Eide, Gudmund: Gårdshistorie for Hegvik, Berge, Søtvik, Stallvik, Gjølga, Kipnesset, Duskaret, Varghiet. Utg. G. Eide. 1999. 153 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eide, Hanne Kristin. Folk og gårder i Bjugn : gnr. 20 Botngården og gnr. 21 Brekke fra 1520 til 1950. Utgitt av Rødhette Fangst & Design as, 2021. 302 sider.
 • Førsund, Marilyn: Når moralske panikker slår tilbake. Bjugn-saken i pressen. Hovedoppgave i medievitenskap, Universitetet i Oslo 1997.
 • Haukaas, Kurt: Fiske- og fraktebåter fra Fosen 1920-1985. Utg. Tapir akademisk forl. 2009. 303 s. ISBN 978-82-519-2440-5.
 • Lavold, Bente: Helgener mot pest i Norge i senmiddelalderen. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Oslo, 1997. Merknad: Ørsta, Asker, Bjugn, Ringsaker.
 • Leth-Olsen, Sturla: Brandvika og Bjugnholmen : gårdshistorie. 2012. 112 s. ISBN 978-82-995199-2-2.
 • Leth-Olsen, Sturla: Slekta Leth-Olsen. Utg. S. Leth-Olsen : Distribusjon: Nordenfjeldske bok. Bjugn. 1996. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lysklætt, Gerd: Dialektundersøking. Endringer i ordtilfanget i Bjugn. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Trondheim 1992.
 • Mandal, Jan: Gårdshistorie for Mandal gnr. 82. Utg. Bjugn bygdatunlag. 2012. 79 s. ISBN 978-82-995199-5-3.
 • Straume, Jan Olav: En historisk oversikt over gårder og slekter rundt Solemsvatnet : Haugen, Botnet, Hagen, Solem, Solbu, Helland, Grindbakken, Nordeng : husmannsplassene. Utg. Bjugn bygdatunlag. 2008. 101 s.
 • Selnes, Bjarne: «Avholdslag i Stjørna fra 1880 til ca. 1935» i Årbok for Fosen 2010, Orkanger 2010
 • Steiro, Birger, Britt Havik, Sturla Leth-Olsen (red.): Historien om Fosen videregående skole : 1967-2000. Utg. Sysro-forl.. 2000. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Straume, Jan Olav: historisk oversikt over gårder og slekter rundt Solemsvatnet. Utg. Bjugn bygdatun Mølnargården. 2008. 101 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sundseth, Alf: Gårdshistorie for Jøssund : Valsøya gnr. 86, Madsøya gnr. 87, Skjørøya gnr. 88, Adsen gnr. 89 for åra 1860-1950. Utg. [Bjugn bygdatunlag]. 2005. 78 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sundseth, Alf: Gårdshistorie for Nord-Melem, Rabban, Birkeli, Haldorhavn, Melemsvika, gnr. 84 [og] Vallersund, Vasøya, Drilen, Tranøya, gnr. 85. Utg. Bjugn bygdatunlag. 2005. 149 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sundseth, Alf: Gårdshistorie for Valan, Leset, Råken, Barset og Sundset for tida 1875-1940 samt noen enkeltfortellinger som har historiske verdi. Utg. Bjugn bygdatun[lag]. 2003. 138 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sundseth, Alf: Gårdshistorie for østre del av tidligere Asserøy skolekrets og Teksdal. Omfatter gårdene Teksdal og Asserøy i Bjugn kommune for tida 1875-1940. Utg. Bjugn bygdatunlag. 2005. 145 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sundseth, Alf: Gårdshistorie : omfatter gårdene Jøssund gnr. 81 og Boldfjord gnr. 83 i Bjugn kommune for tida 1875-1940. Utg. Bjugn bygdatunlag. 1998. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen: Landskap og levemåte i små kystsamfunn : Tarva i Bjugn og Borgan i Vikna ca. 1865-2000. Utg. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet. Trondheim. 2003. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ødegård, Jørn: Ung i Bjugn. Med vekt på fritid og alkohol. Hovedoppgave i sosiologi, Trondheim 1981.
 • Aarbakke, Knut: Politiet som kilde i Bjugn-saken. En bytteteoretisk analyse. Hovedoppgave i massekommunikasjon, Universitetet i Bergen 1996.

Status bygdebokarbeid

 • Ørlandsboka er tre bind med heim og folk. Utgitt 1986–1992 og fullført.
 • Jøssund sogn nord i kommunen har tilhørt Åfjord prestegjeld, og er beskrevet i Hans K. Hansens Åfjord og Jøssund gårdshistorie (1956) og i Helge Buengs ajourføring Åfjord Gårdshistorie 1875–2000
 • «Heim og folk» for tidligere Bjugn kommune er siden 1995 skrevet i stensilerte hefter grendevis av Breivoll, Eide, Eide, Johansen, Leth-Olsen, Mandal, Rasch Sundseth, og Wahl. Ingen pågående grendeprosjekter per 2022, opplyst fra Mølnargården. Flere grender i Bjugn er ikke dekket: Sæter, Kottenget og Mebostad-Karlestranda-Elven.
 • Terje Sørensen har skrevet tre bøker med felles tittel Ørlandsbok, om skole (2006), kirke (2008) og musikkliv (2016) i gamle Ørland kommune. Disse har et i format og layout preg av å være deler av et bygdebokverk og en fortsettelse av Ørlandsboka.
 • Ingen andre kjente bygdebokprosjekt pr 2022. Fosens historie, som utgis av Fosen historielag (lenke her) dekker vel noe av behovet.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Militærrulle (2093 ØRLAND)
Sjølegdsrullen 1804. Ørland, Åfjord og Bjørnør tinglag. I: Årbok. Fosen historielag. Nr 7 (1968). S. 103-126. Red. Sverre Utseth.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19290414 Fra: Arne Kristoffersen (nevø), Bjugn, Sør-Trøndelag Til: Anna (tante), USA Eier: John K. Darby, Palo Alto, CA, (Vesterheim)
Stikkord: Emigrasjon, Amerikanske forhold, innreisepapirer, økonomisk depresjon, Økonomiske kår

Aviser