Bibliografi:Namdalen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

 • Auran, Arne Ketil, Svineng, Magne: Interkommunalt samarbeid om næringsutvikling i indre Finnmark og indre Namdal. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1990.
 • Benum, Ludvig: Maalstræv og maalvokster: Melding fraa Naumdøla maalag for 1906-1910. Namsos 1910. 33 s.
 • Brækken, Kristoffer: «En husmannsgutts livsferd. J. A. Sandstad» i Årbok for Namdalen 1968.
 • Brørs, Sturla: Naumdøla ungdomslag : 1902-1927. Namsos 1927. 74 s.
 • By, Johan: Namdalseid meieri : 70 års oversyn. Steinkjer 1958. 22 s.
 • Dyrhaug, Oddvar: Namdal skogeierforening i mer enn 75 år : skogbruksgløtt fra eldre og nyere tid. Utg. Foreningen. Namsos. 1990. 222 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eidnes, Asbjørn: Teigblanding og hopehav i gardsdrifta : mellom Lyngen og Namdalen. Utg. Hålogaland historielag. 1996. 132 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flotten, Olav: Tømmermåling i Namdal. Et blad av Namdalens skogbrukshistorie. Utg. Namdal tømmermåling. 1970. 163 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fluge, Jytte: Studiet av et kraftverksamfunn. Sosial struktur i bedrift og boligmiljø. Hovedoppgave i sosialantropologi, Bergen 1973.
 • Gartland, Kirsten Joveig: Ferdselsveger og folkeminner : mellom grensebygd og Namdalskyst. Utg. Hojem trykkeri. 2003. 205 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gåsvær, Kolbjørn: Gjetarliv : 70 gamle gjetarar fortel. Utg. Fosnes bygdamuseum i samarbeid Namdal historielag og Olav Duun-stemnet 1996. 1996. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heimstad, Peer, Martin Hognæs, Peer Heimstad: 75 års jubileumshefte : Namdal krets, Indremisjonsselskapet. Utg. Kretsen. Namsos. 1998. 19 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjulstad, Ola: Spenningens landskap : kraftproduksjon i Namsen gjennom 50 år. Utg. Nord-Trøndelag elektrisitetsverk. 1993. 294 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjulstad, Ola (red.): Tonenes tjener. Utg. [Redaksjonskomiteen for Ottar Fiskum minneskrift, v/ Kjell Nyland]. Harran/Grong. 1993. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjulstad, Olav: Togstopp Namdal. Jernbanehistorie for Namdals-distriktet og deler av Innherad. Utg. Grong bygdeboknemnd. 1990. 359 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Iversen, Rolf: Namdal symfoniorkester 60-års jubileum : 1946-2006. Utg. Namdal symfoniorkester. Namsos. 2006. 94 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jakobsen, Gerd Bente og Egeland, Åse: Skogreising og oppfølging av skogreising. Studier omkring et pilotprosjekt i ytre Namdal. Hovedoppgave i skogøkonomi, NLH 1983.
 • Jünge, Åke: «Sameskole og samemisjon i Indre Namdalen for 250 år siden» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2006. Revidert utg. som særtrykk 2007, Digital versjonNettbiblioteket.
 • Krekling, Sigurd: Namdal sykehus 1848–1973 : også litt om eldre tiders levesett og legetjeneste. Namsos 1973. 253 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lien, Synnøve (red.): Fra bredd til bredd : bruhistorie fra Namdalen. Utg. Statens vegvesen Nord-Trøndelag. 2001. 142 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Namdal i tekst og billeder. Red. Sigurd Fjørtoft. Utg. Norges bondelag. 1936. 58 s. (Jonsok 1936).
 • Namdalsk folkedikting med prøvor av namdalsk maalføre. Ved Marius Hægstad og O.S. Aavatsmark. Utg. Namdal historielag. 1961. 67 s. – (Fyrste utg. 1886). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Prestvik, Reidar: Naumdøla Ungdomslag 80 år: Den frilynde ungdomsrørsla i Namdalen framt til 1982. Namsos 1982. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Prytz, Åsmund: Fast fisk! Et økonomisk studie av sjølaksefisket i Namdalen. Hovedoppgave i økonomi og ressursforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Ramstad, Yngvar: Fra tamreindrift til stor-reindrift. Endring i Namdalssamenes økologiske tilpasning. Hovedoppgave i sosialantropologi, Bergen 1967.
 • Rodum, Eva Johanne: Namdal symfoniorkester 1946-1986. En historisk fremstilling. Hovedoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Trondheim 1987.
 • Salmelid, Tobias: Misjonssambandet i Namdal og Sør-Helgeland : 1904-2004 : kretsens historie. Utg. Norsk luthersk misjonssamband, Namdal og Sør-Helgeland krets. 2004. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storaunet, Ken Olaf: Kystgranskog i Namdalen. En skogshistorisk undersøkelse av hogstaktiviteten gjennom 150 år. Hovedoppgave i skogfag, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Strømme, Fred, Dagfinn Johansen: Namdalskost : tradisjonsmat inn i ei ny tid. Utg. Ranum bygdekvinnelag. 2004. 94 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vrålstad, Karin: Møtet mellom samisk reindrift og konkurrerende arealinteresser. Konflikt eller fredelig sameksistens? En undersøkelse i Fosen og Vestre-Namdal reinbeitedistrikt i Nord-Trøndelag reinbeiteområde. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Bergen 1993.
 • Aarmo, Kåre: Aktivt skogreisingsarbeid i Folladistriktet gjennom 50 år. Utg. Namdal skogselskap. Skage. 1999. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkel 1854 (2108 NAMDALEN)
Fortegnelse over Jordbrugene og deres Matriculskyld saaledes som samme befandtes ved 1854 Aars Udgang i Namdals Fogderi. [1855 - ]. [19] s.
 • Samemanntal (2109 NAMDALEN)
Samemanntal for Namdalen fra år 1782: En nyoppdaget kilde. Utg. Namdal historielag. I: Årbok for Namdalen. Nr 31 (1989). S. 99-106. Red. Anders Løøv.
 • Topografi (2110 NAMDALEN)
Topographisk beskrivelse over Numdals fogderi. Av oberst Sommerscield 1797. Utg. Namdal historielag. I: Årbok for Namdalen. Nr 26 (1984). S. 70-79.
 • Topografi (2111 NAMDALEN)
"Een kort Efterretning om Numedahls Fogderie" frå 1776. Utg. Namdal historielag. I: Årbok for Namdalen. 1960. S. 22-29. Red. Nils Hallan. Merknad: Skrive av presten Jacob Matzen Lund.

Aviser

Eksterne lenker:

Nissen, Harald: Trøndelagsbibliografien