Bibliografi:Namdalen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Agdenes · Bjugn · Flatanger · Fosnes · Frosta · Frøya · Grong · Hemne · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Klæbu · Leka · Levanger · Lierne · Oslo byleksikon 1938.JPG
Malvik · Meldal · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namdalseid · Namsos · Namskogan · Nærøy · Oppdal · Orkdal · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal
Roan · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snillfjord · Snåsa · Steinkjer · Stjørdal · Trondheim · Tydal · Verdal · Verran · Vikna · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Benum, Ludvig: Maalstræv og maalvokster: Melding fraa Naumdøla maalag for 1906-1910. Namsos 1910. 33 s.
 • Brækken, Kristoffer: «En husmannsgutts livsferd. J. A. Sandstad» i Årbok for Namdalen 1968
 • Brørs, Sturla: Naumdøla ungdomslag : 1902-1927. Namsos 1927. 74 s.
 • By, Johan: Namdalseid meieri : 70 års oversyn. 1958. 22 s.
 • Dalen, Arnold (red.): Dialektsamling frå Ytter-Namdalen. Utg. Tapir forl. 2011. 87 s. ISBN 9788251928595.
 • Flotten, Olav: Tømmermåling i Namdal. Et blad av Namdalens skogbrukshistorie. Utg. Namdal tømmermåling. 1970. 163 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hjulstad, Olav: Togstopp Namdal. Jernbanehistorie for Namdals-distriktet og deler av Innherad. Utg. Grong bygdeboknemnd. 1990. 359 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Krekling, Sigurd: Namdal sykehus 1848–1973 : også litt om eldre tiders levesett og legetjeneste. Namsos 1973. 253 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Namdal i tekst og billeder. Red. Sigurd Fjørtoft. Utg. Norges bondelag. 1936. 58 s. (Jonsok 1936).
 • Namdalens historie. Utg. Namdal historielag. 1965-99
  • B.1. Sandnes, Jørn: Namdalens historie til år 1600. 1965. 435 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.2. Christiansen, Per R.: Namdalens historie 1600-1837. Mellom skogen og havet. 1999. 538 s. ISBN 82-91134-22-7.
 • Namdalsk folkedikting med prøvor av namdalsk maalføre. Ved Marius Hægstad og O.S. Aavatsmark. Utg. Namdal historielag. 1961. 67 s. – (Fyrste utg. 1886).
 • Prestvik, Reidar: Naumdøla Ungdomslag 80 år: Den frilynde ungdomsrørsla i Namdalen framt til 1982. Namsos 1982. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Auran, Arne Ketil, Svineng, Magne: Interkommunalt samarbeid om næringsutvikling i indre Finnmark og indre Namdal. Norges landbrukshøgskole 1990. Fag: Landbruksøkonomi. Kommune: (Merknad: Namdalen: se også Finnmark)
 • Fluge, Jytte: Studiet av et kraftverksamfunn. Sosial struktur i bedrift og boligmiljø. (Namdalen.) Bergen 1973 Fag: Sosialantropologi
 • Havig, Mimi: Lokalhistorisk bibliografi over Namdalen. Oslo. 1979 Fag: Statens bibliotekskole.
 • Jakobsen, Gerd Bente og Egeland, Åse: Skogreising og oppfølging av skogreising. Studier omkring et pilotprosjekt i ytre Namdal. NLH 1983 Fag: Skogøkonomi
 • Prytz, Åsmund: Fast fisk! Et økonomisk studie av sjølaksefisket i Namdalen. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Økonomi og ressursforvaltning. Kommune: Namdalen
 • Ramstad, Yngvar: Fra tamreindrift til stor-reindrift. Endring i Namdalssamenes økologiske tilpasning. Bergen 1967 Fag: Sosialantropologi
 • Rodum, Eva Johanne: Namdal symfoniorkester 1946-1986. En historisk fremstilling. Universitetet i Trondheim 1987. Fag: Musikkvitenskap. Kommune:
 • Storaunet, Ken Olaf: Kystgranskog i Namdalen. En skogshistorisk undersøkelse av hogstaktiviteten gjennom 150 år. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Skogfag. Kommune:
 • Vrålstad, Karin: Møtet mellom samisk reindrift og konkurrerende arealinteresser. Konflikt eller fredelig sameksistens? En undersøkelse i Fosen og Vestre-Namdal reinbeitedistrikt i Nord-Trøndelag reinbeiteområde. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Geografi. Kommune: [Merknad: Namdalen: se Fosen]

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkel 1854 (2108 NAMDALEN)
Fortegnelse over Jordbrugene og deres Matriculskyld saaledes som samme befandtes ved 1854 Aars Udgang i Namdals Fogderi. [1855 - ]. [19] s.
 • Samemanntal (2109 NAMDALEN)
Samemanntal for Namdalen fra år 1782: En nyoppdaget kilde. Utg. Namdal historielag. I: Årbok for Namdalen. Nr 31 (1989). S. 99-106. Red. Anders Løøv.
 • Topografi (2110 NAMDALEN)
Topographisk beskrivelse over Numdals fogderi. Av oberst Sommerscield 1797. Utg. Namdal historielag. I: Årbok for Namdalen. Nr 26 (1984). S. 70-79.
 • Topografi (2111 NAMDALEN)
"Een kort Efterretning om Numedahls Fogderie" frå 1776. Utg. Namdal historielag. I: Årbok for Namdalen. 1960. S. 22-29. Red. Nils Hallan. Merknad: Skrive av presten Jacob Matzen Lund.

Aviser

Eksterne lenker:

Nissen, Harald: Trøndelagsbibliografien