Bibliografi:Frosta kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

Ruinene av Tautra kloster i 1920.
Ruinene av Tautra kloster i 1905.
Garden Logstein i 1950.
 • Alstadhaug, Leif: Frå folkedjupet : eit stykke slekts- og sosialhistorie gjennom 300 år frå Leksvik, Frosta, Skatval og Stjørdal. Utg. Ytteren, 2000. 228 s. ISBN 8299549108. Digital versjonNettbiblioteket
 • Augdal, Kristin: Etternavn i Trøndelag. Ei sosiologisk og geografisk sammenlikning av bruken av etternavn på Tiller, Frosta og i Trondheim i perioden 1865-1910. Hovedoppgave i nordisk, Trondheim 1983.
 • Dypbukt, Wenche: SPOT-1 satelittdata og arealanvendelse i jordbruket. Metodiske forsøk og evaluering av klassifikasjon ved hjelp av SPOT-HRV data i Frosta kommune, Nord-Trøndelag. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1988.
 • Ekroll, Øystein: Munkeby - Tautra : cisterciensermunkenes klosterruiner i Trøndelag. Utg. Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling. 2003. 41 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Frostaboka. Utg. Frosta historielag. 1968-2009.
  • Bind 1: Moksnes, Leif: Gards- og slektshistorie. 1968. 431 s.
  • Bind 2: Moksnes, Leif: Gards- og slektshistorie. 1970. 429 s. (Se også b. 10-12) Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 3: Christiansen, Per R.: Fra tåkefylt oldtid til kommunalt sjølvstyre. Bygdehistoria fram til 1837. 1989. 338 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 4: Christiansen, Per R.: De nære hundreåra. Bygdehistoria etter 1837. 1997. 472 s. ISBN 82-991962-1-3. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 5: Lindgaard, Roar: Gårds- og slektshistorie. Gn. 1-gn. 16. 2001. 528 s. ISBN 82-991962-6-4. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 6: Lindgaard, Roar: Gårds- og slektshistorie. Gn. 17-gn. 31. 2002. 544 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 7: Lindgaard, Roar: Gårds- og slektshistorie Gn. 32-gn. 48. 2003. 736 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 8: Lindgaard, Roar: Gårds- og slektshistorie. Gn. 49-gn. 65. 2004. 624 s. ISBN 82-991962-6-4. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 9: Lindgaard, Roar: Gårds- og slektshistorie. Gn 66- gn 77. 2005. 704 s. ISBN 82-91279-03-9. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 10: Lindgaard, Roar: Gårds- og slektshistorie. Gn. 78-gn. 85. 2006. 768 s. ISBN 82-91279-06-3. (B. 10 er en rev. og utvidet utgave av b. 2) Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 11: Lindgaard, Roar: Gårds- og slektshistorie. Gn. 86-gn. 95. 2007. 784 s. ISBN 82-91279-09-8. (B.11 er en rev. og utvidet utgave av b. 2) Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 12: Lindgaard, Roar: Gårds- og slektshistorie. Gn. 96-gn. 120. 2009. 680 s. ISBN 978-82-91279-12. (B.12 er en rev. og utvidet utgave av b.2) Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 13: Lindgaard, Roar: Registerbind med noen korreksjoner. Bind V til og med bind XII. 2009. 224 s. ISBN 978-82-91279-13-8.
 • Frosta kommune gjennom 150 år, 1837 - 1987. Utgitt av kommunen, 1987. ISBN 82-7358-006-7
 • Logtun kyrkje atterreist. Utg. Atterreisingsnemda. 1950. 64 s.
 • Haugen, Marit S.: Æ har værken tia eller råa te å lægg mæ sjuk! Om bondekvinners arbeid og helse. Hovedoppgave i sosiologi, Trondheim 1985.
 • Jule, Kjellaug: Kulturlandskapet i Nord-Trøndelag. Regionale kulturlandskapstyper. Natur- og kulturverdier i Levanger og Frosta. Landskapsplan på øya Tautra. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1989.
 • Kjønstad, Leif, Rolf Midttømme: Fugit irreparabile tempus : (tiden flyr ugjenkallelig) : klokkemakere og utbredelsen av gulvklokker i to nord-trønderske kommuner i 1980-årene : en undersøkelse gjort av historielagene i Levanger og Frosta i 1983-86. Utg. Levanger historielag. 2000. 232 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Meyer, Hans Johan: Loktu kirke, Frosta. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1968.
 • Ohlen, Peder: «Vikinghavna på Frosta. Fra jernalder til nåtid på Fåneshavna» i Årbok Nord-Trøndelag historielag 2006
 • Ohlen, Peder: «Flyktninger i eget land: Fra Finnmark til Frosta i 1944» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2007
 • Rokseth, Ingrid: Pronomener og adjektiv i Frosta-målet. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1934.
 • Sognnes, Kalle: «På en holme i Trondheimsfjorden - helleristningene på Evenhus i Frosta» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011
 • Syrstad, Kari Birgitta: Klostervesenet i Nidaros bispedømme belyst ved klostrene Nidarholm, Elgeseter, Munkeby, Tautra, Bakke og Rein. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1999.
 • Vinje, Aasmund: «Angrepene på «Tirpitz» i Åsenfjorden våren 1942» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1982
 • Vold, H. og O.A. Hogstad: Frosta i gammel og ny tid. Ei bygdabok. Historiske oplysninger om folk og forhold i Frosta fra gammel tid og ned til 1914. Utg. i anl. festaaret 1914 av ei nemnd. 1918. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Del 1: Vold, H.: Frostas historie. X, 370 s.
  • Del 2: Hogstad, O.A.: Gaardshistorie. 184 s.

Status bygdebokarbeid

Frostaboka framstår som ferdig og komplett med 2+8 bind Heim og folk, og 2 bind allmennhistorie

Ettersom det etter hvert er gått noen år siden bygdebøkene kom ut, er Frosta historielag i ferd med å lage en kildeoversikt – Frostabasen – der mange av opplysningene i Frostabøkene er ajourført. Ansvarlig for dette arbeidet er Finn Karlsen.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18751011 Fra: Elen-Anna Olsdtr. Valberg (mor), Frosta, Nord-Trøndelag Til: Andreas Lein, Decorah, Iowa, USA Eier: NAHA, Northfield, Minnesota, USA
Stikkord: Familieforhold, fotografi, Årsvekst og avling, korn, Værforhold, poteter, Nærmiljø, fødsel, Helse og sykdom, Amerikanske forhold,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dei 43 spørsmål 1743 (2117 FROSTA)
Een kort beskrivelse over Frosten Prestegield. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 34 (1954). S. 51-67. Red. Nils Hallan. Merknad: Svar frå kapellan Hans Jørgen Helsinge.

Aviser