Bibliografi:Midtre Gauldal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

Støren hotell i 1890-åra.
Soknedal kirke med omegn, fotografi fra Det norske næringsliv.
Budal samvirkelag, bak til venstre Budal kirke. Fotografi fra Det norske næringsliv.
Støren kirke, fotografi fra Det norske næringsliv.
Soknedal, parti mellom Støren og Presthus i 1880-åra.
Kotsøysaga i Singsås, fotografi fra Det norske næringsliv.
Budalsstoler, fotografi fra Det norske næringsliv.
 • Almås, Reidar: Budal : eksempel på lokal utvikling i eit avgrensa bygdesamfunn. Utg. Institutt for industriell miljøforskning. 1984. 108 s. ISBN 8259539179. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bakken, Arnold: I emigrantens fotefar. Utg. A. Bakken. 2001. 464 s. ISBN 8299539226.
 • Brodahl, Joh. E.: «Prestevalget i Støren 1654». I: Norvegia Sacra. 5. Utg. Steenske forl. 1925. S. 35–45.
Bind 1. Aune, Hermann; Haukdal, Jens: 1970. 513 s. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Bjørkvik, Eilert i Heimen, b. XV, s. 557–559.
Bind 2. Aune, Hermann; Haukdal, Jens: 1961. 421 s. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Sandnes, Jørn i Heimen, b. XIII, s. 580–583.
Bind 3. Aune, Hermann; Haukdal, Jens: 1963. 562 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 4. Alf Eggset: Grend, hus og slekt. Bygdebok for Støren etter ca 1960. 2002. 683 s. ISBN 82-91371-07-5. Ajourføring av bd 1-3; med 75 sider allmennhistorie først. Digital versjonNettbiblioteket
 • Eggset, Alf: Bygda mellom fjella. Grend, hus og slekt i Budalen. Utg. Midtre Gauldal kommune 2006. 500 s. ISBN 82-91371-08-3. Heim og folk-bygdebok, med 90 sider allmennhistorie først. Digital versjonNettbiblioteket
 • Eggset, Alf: Bygdehistorie for Midtre Gauldal. Utg. Midtre Gauldal kommune. 1994-95
Bind 1. Fjerne tidsaldre. [1600-1900]. 1994. 485 s. ISBN 82-91371-01-6. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Steg inn i nåtida. [1900-talet]. 1995. 560 s. ISBN 82-91371-05-9. Digital versjonNettbiblioteket
 • Enmo, Ludvik: Ordliste til målet i Budal i Sør-Trøndelag. Ved Hallfrid Christiansen. Utg. Aschehoug. 1957. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Forodden, Harald (red.): Singsås kirke 1884-2009 : en jubileumsbok til 125-årsmarkeringen. Utg. Singsås menighetsråd. 2009. 147 s. ISBN 9788230313626. Merknad: Forsidetittel: Dit tårnet peikar : Singsås kirke - 125 år. Digital versjonNettbiblioteket
 • Forollhogna : historie, natur, kultur. Red. Nils Petter Vigerstøl og Johan Christian Frøstrup. Utg. Friluftsforlaget. 2005. 336 s. ISBN 9788276434002. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fossgard, Eldbjørg: Breibygder, dalbygder og fjellbygder i Sør-Trøndelag : kulturminne frå nyare tid i Gaulavassdraget. Utg. Alvheim og Eide. 1984. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. Utg. Gauldal historielag. 1926-. ISSN 0333-0915.
  • 1984: Sveia, Hans-Ole: Trondhjem-Støren-Jernbane 1864-1964. 120 s. ISBN 8290536062. Digital versjonNettbiblioteket
  • 2007: Veier og veifarende. Red. Asbjørn Furunes. 117 s. ISBN 978-82-7083-095-4.
  • 2008: Bygdekunst i Gauldalen. Red. Jon Solem, Asbjørn Furunes. 96 s. ISBN 978-82-997973-0-6.
 • Grytdal, Ivar (red.): Singsås kirke 100 år : 1884-1984 : festskrift i forbindelse med 100-årsjubiléet. Utg. Singsås menighetsråd. 1984. 67 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Haanshus, L.F: Slægten Haanshus-Soelberg. Utg. L.F. Haanshus. 1913. 81 s.
 • Hage, Hjørdis: Krigen kjem til Garli : dagboka til Hjørdis Hage frå april og mai 1940. Red. Anders Gynnild og Anne Merete Hage. Utg. Didakta. 2015. 56 s. ISBN 9788270560752.
 • Haukdal, Jens: Busetnad og folkeliv i Soknedal. Gard og grend. Utg. Midtre Gauldal kommune. 1971-2000
Bind 1. 1971. 534 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. 1972. 560 s. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Sandnes, Jørn i Heimen, b. XVI, s. 29–30.
Bind 3. 1974. 651 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 4. 1976. 694 s. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Aune, Kolbjørn i Heimen, b. XVII, s. 799–800.
Bind 5. Ola Birger Vagnild: Bosetting og folkeliv i Soknedal. Gard og grend. 2000. 648 s. Ajourføring av bd 1-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haukdal, Jens: Framfor stena : folkeminne frå Gauldalsbygdene. II. Norsk folkeminnelags skrifter 120. 1978. 186 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Haukdal, Jens: I skreddartimen : folkeminne frå Gauldalsbygdene. Utg. Universitetsforlaget. Norsk folkeminnelags skrifter nr. 87. 1961. 169 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hogstad, Olav: Endalen - kultur i natur : kulturhistoriske og økologiske forhold i ei fjellbygd i Midtre Gauldal. Utg. Norges teknisk-vitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorie. 2012. 179 s. ISBN 9788271269517.
 • Hovstad, Bernt: Singsås Sparebank gjennom 50 år : 1895-1945. Utg. Singsås sparebank. 1946. 45 s.
 • Jubileumsskrift utgitt i forbindelse med Gauldal videregående skoles 50 års jubileum høsten 1984. Utg. Gauldal videregående skole. 1984. 72 s.
 • Langås, Olav Harald: 25 år i fokus : gyldne øyeblikk. Utg. Trønderbladet. 2012. 155 s. ISBN 9788299449212. Merknad: Undertittel på omslaget: Gauldalinger portrettert i Trønderbladet 1981-2006. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lodgaardarkivet : arkiv etter lokalhistorikeren Christian Lodgaard, Singsås : oversikt. Utg. 1985. 53 s. ISBN 8290348126. Serie: Skrifter (Trøndelag folkemuseum) ; 1.
 • Loe, Joralv: Kommunesammenslåingen i Midtre Gauldal 1964-1975. Med spesielt lys på Soknedals stilling. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1977.
 • Løkås, Helge (red.): Løgnøm lekt : fortellinger fra Midtre Gauldal med illustrasjoner. Utg. Midtre Gauldal kommune. 1996-
B.1: Utg. 1996. 176 s. ISBN 8291371105.
 • Moen, Sivert (red.): Soknedal bondelag 1862-1987. Utg. Soknedal bondelag. 1987. 56 s.
 • Myklebust, Oddgeir: Lokalbefolkning og verneområder. Vernet av Gauldalsvidda/Forelhogna-området. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1995.
 • Refseth, Harald og Erling Gynnild (red.): Bygdamål og bygdaminne. Utg. Midtre Gauldal kulturstyre. 1990. 105 s. ISBN 8270831700. Digital versjonNettbiblioteket
 • Riise, Jarle: Støren 1864-1930. Jernbanebygging og tettstedvekst. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1990.
 • Røskaft, Ivar og Arvid Krogstad: Glimt i ord og bilder : fra vår nære fortid. Utg. Midtre Gauldal kommune. 1993-
B.1. Utg. 1993. 163 s. Digital versjonNettbiblioteket
B.2: Utg. 1994. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket
B.3: Utg. 1996. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Seterlandskapet i Budalen og Endalen, Midtre Gauldal, Midt-Norge : Kulturhistoriske og økonologiske forhold i fjellets kulturlandskap. Red. Gunilla Almered Olsson ofl. Utg. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. 1995. 89 s. ISBN 8275400732. Digital versjonNettbiblioteket
 • Solem, Jon: Budal kirke, 1754-2004. Utg. Budal menighetsråd. 2006. 79 s. ISBN 9788230307922.
 • Støren kirke 200 år : 1817-2017. Red. Asbjørn Furunes og Jens Ivar Gynnild. Utg. Støren menighetsråd. 2017. 160 s. ISBN 978-82-303-3742-4.
 • Sømark, Johannes: Gard- og grendeliv i Budalen. Gard og grend. Utg. Midtre Gauldal kommune. 1971. 531 s. Digital versjonNettbiblioteket. – 2. utg. 1989.
Melding: Kårstad, Erik i Heimen, b. XVI, s. 155–157.
 • Søraa, Gerd: B & B entrepenør : 50 år. Utg. Snøfugl forlag. 2007. 56 s. ISBN 9788270830640. Merknad: Forsidetittel: 50 år : Børset og Bjerkset : B & B entreprenør.
 • Tilseth, Einar: Fra gard og grend : et møte med fortiden. Utg. Strindheim trykkeris forlag. 1990. 160 s. ISBN 8290551509. Digital versjonNettbiblioteket
 • Unn' krigen : intervju og beretninger om hva som skjedde under 2. verdenskrig. Utg. Singsås skole. 1995. 163 s. ISBN 8270831735.
 • Vagnild, Ola Birger: Soknedal saualslag : 1948-1997. Utg. Soknedal saualslag. 1997. 24 s.
 • Vagnild, Ola Birger: Vagnild-Gjerdet : gnr 96 - bnr 6 Midtre Gauldal : gards- og slektshistorie. Utg. O.B. Vagnild. 1991. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Vigerstøl, Nils Petter, Johan Christian Frøstrup (red.): Forollhogna : historie, natur, kultur. Utg. Friluftsforlaget. 2005. 336 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Voll, Einar: Slekta til Nils Evensen Moen og Ingrid Andersdatter Kjeldvollen : fra 1867 og til no. Utg. Snøfugl forlag. 2005. 16 s. Merknad: Forsidetittel: Etterkommere etter Nils Evensen Moen og hustru Ingrid Andersdatter f. Kjeldvollen, gårdbrukere på Oppistu Moen
 • Voll, Per Gunnar (red.): Konfirmanter i Budal 1937-2013. Utg. Budal meighetsråd. 2013. 82 s. ISBN 9788299903813.

Status bygdebokarbeid

Midtre Gauldal er en sammenslått kommune, og det er naturlig å se på de enkelte bygdene for seg:

 • Støren: Heim og folk-delen kalt Bygdefolk og bygdeliv i Støren er utkommet i to generasjoner: tre bind 1961-70, og ett bind med ajourføring i 2002.
 • Budal: Eggset (2006) omfatter både allmennhistorie og heim og folk.
 • Soknedal: Haukdals Busetnad og folkeliv i Soknedal (1971-76) er for det meste gårdshistorie, men med 70 sider allmennhistorie i første bind. Verket er ajourført med ett bind i 2000.
 • Singsås: Den tidlige Singsåsboka (1958-1966) omfatter både allmennhistorie og heim og folk. Den er ajourført med ett bind i 1994.

Allmennhistoriedelen er også skrevet for hele kommunen av Eggset (1994-95). Den har flere interessante grep, og det er også spennende å se hvordan allmennhistorie-stoffet er fordelt mellom de to «hovedbøkene» og allmennhistorie-stoff i grende-bøkene.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1912 Fra: Arne Kløvgårdtrø (bror), Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag Til: Haagen Saur, Amerika (Canada ?) Publisert i: Nåkkå ta kvart, 1992
Stikkord: Helse og sykdom, blodstyrtning, tuberkulose, Arbeidsliv, jernbane, streik

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (2027 MIDTRE GAULDAL)
Brevsamlingen fra Voll i Støren. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. B.4, nr 8 (1987) s. 606-617, nr 8 [i.e. 9] (1988) s. 714-720. Red. Normann Grytdal. Merknad: 4 brev. Avsendarar: Elias Folstad 1892 og 1902, Jon Voll 1893, Johanna Folstad 1907.
 • Amerikabrev (2028 MIDTRE GAULDAL)
Brevet. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.2, nr 10 (1971). S. 658-659. Merknad: Avsendar: B.K. Solberg 1871. Også trykt i "Soknedal sparebank 75 år" ved Jens Aakerli og Arne Solem Vagnild [1960].
 • Amerikabrev (2029 MIDTRE GAULDAL)
En utvandrersaga. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. B.4, nr 1 (1979). S. 49-51. Red. Eirik Kårstad. Merknad: Avsendar: Kirsti Jonsdatter Dybdalsbak 1861.
 • Amerikabrev (2030 MIDTRE GAULDAL)
Litt om utvandringa frå Soknedal til Amerika. I: Gauldalsminne. Årbok for Gauldal historielag. 1992. S. 19-34. Red. Arnold Bakken. Merknad: Avsendar: Siri Andersdtr. Bordal 1868.
 • Amerikabrev (2031 MIDTRE GAULDAL)
En norsk emigrant i 1850. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.2, nr 1 (1943). S. 39-48. Red. J.G. Ryther. Merknad: Avsendar: Jens Hanssen Mahlum 1852 frå Brasil.
 • Amerikabrev (2032 MIDTRE GAULDAL)
En samling brev fra emigranter i slutten av forrige århundre. Lokalhistoriske opplysninger fra Støren og om liv og virke i det forjettede land. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. B.4, nr 7 (1986). S. 500-506. Red. Normann Grytdal. Merknad: 2 brev. Avsendar: Elias Folstad 1890 og 1891.
 • Dagbok (2033 MIDTRE GAULDAL)
Dagbok etter Anders Iversen Bræk, Soknedal. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.2, nr 8 (1968). S. 474-478. Red. Jens Haukdal. Merknad: Frå 1712-16.
 • Eigedomsdokument - domsbrev (2034 MIDTRE GAULDAL)
Avskrift av lagtingsdom av 1687, 22. august ang. grensen mellem Singsaas og Selbu. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.1, nr 8 (1932) s. 497-502, nr 9 (1934) s. 535-542. Red. Chr. Lodgaard.
 • Eigedomsdokument - markegang (2035 MIDTRE GAULDAL)
En åstedssak i 1648 mellem gårdene Brekk (Brekken) og Bordal (Berdal) i Soknedal. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.1, nr 6 (1930). S. 374-376. Red. Olaf O. Solberg.
 • Folketeljing 1801 ; matrikkel 1665, 1723 (2036 MIDTRE GAULDAL)
Beskrivelse af Singsaas samt beretning om Singsaas leilændingsgods. Utg. Selskabet Singsaas leilændingsgods. 1904. 135 s. Merknad: Inneheld m.a. folketeljinga for Singsås 1801, matrikkel 1667 og matrikkelutkast 1723.
 • Føderådskontrakt (2037 MIDTRE GAULDAL)
Kårkontrakt fra Soknedal. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.1, nr 3 (1928). S. 189-190. Red. Olaf O. Solberg. Merknad: Frå Økdal 1832.
 • Klokkartollregulering (2038 MIDTRE GAULDAL)
Udskrift af den ved Klokkertoldens Regulering holdte Protokol forsaavidt Størens Præstegjeld vedkommer. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.1, nr 6 (1930). S. 357-360. Red. Olaf O. Bjerke. Merknad: Frå 1817.
 • Kongeskøyte (2039 MIDTRE GAULDAL)
Det gamle kongeskjøte. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.2, nr 7 (1968). S. 445-460. Red. Jens Haukdal. Merknad: Frå Skain i Soknedal 1741 og Gaustad i Hølonda 1728.
 • Militærrulle (2040 MIDTRE GAULDAL)
Trøndere i krigen 1807-1814. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.2, nr 5 (1962). S. 316-323. Red. Nils Saugen. Merknad: Soldatar frå Støren og Melhus.
 • Skattemanntal - sølvskatt 1815 (2041 MIDTRE GAULDAL)
Fordeling af den sum af 1620 Speciedaler i Sølv..., bliver at udrede af Størens Thinglaug... som Indskud til Kongeriget Norges Bank. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.1, nr 4/5 (1929). S. 310-314. Red. Olaf O. Bjerke.
 • Skolefundas (2042 MIDTRE GAULDAL)
Fundats for Skole-væsenet i Størens Præstegield.... Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.1, nr 6 (1930). S. 350-356. Red. Olaf. O. Bjerke. Merknad: Frå 1792.
 • Soldatbrev (2043 MIDTRE GAULDAL)
Soldatbrev fra krigen 1808-09. Utg. Gauldal historielag I: Gauldalsminne. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. B.4, nr 6 (1985) s. 407-414 nr 7 (1986) s. 517-519 nr 8 (1987) s. 594-601. Red. Jon Snøfugl. Merknad: 13 brev.
 • Supplikk (2044 MIDTRE GAULDAL)
Klage fra en del bønder i Støren over General-vejmester C.Q. von LG tzows inndeling av vedlikeholdsarbeidet paa veiene i bygden. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.2, nr 3 (1950). S. 175-177. Red. Simon Leinum. Merknad: Frå 1724.
 • Supplikk (2045 MIDTRE GAULDAL)
Budalens kåppårverk. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.1, nr 10 (1935). S. 630-634. Merknad: Bøn om skattefritak med påteikning frå Bergamtet.

Aviser