Bibliografi:Orkland kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur for hele kommunen

 • Akselsen, Fredrik Horn, Christian Falch: Landssvik og sabotasje : kampen om Thamshavnbanen. Utg. Gammaglimt. 2010. 336 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grimeland, Bertel Andreas: Dovre, Opdal og Orkladalen : naturforhold, historie, kulturminder og næringsliv. Utg. Kjenn ditt land. 1924. 142 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Henriksen, Merete Moe: Nøkkelen til Trøndelag. Bosetning, kommunikasjon og kontroll: Agdenes og Snillfjord 500 f. Kr. til 1000 e. Kr. Hovedoppgave i arkeologi, NTNU 1997.
 • Sommerfelt, Axel: Reisehaandbok over Orkedalen, Opdal, Troldheimen. Utg. [Trondhjems turistforening]. 1911. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tokle, Bjørn: Communication gjennom 100 år : Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communications aktieselskab 1898-1998. Utg. [Selskapet]. 1998. 168 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur for Agdenes

 • Aune, Anders: Ingdalsboka. Om folk og forhold gjennom de siste århundrer. Utg. Ingdalen bygdeboknemnd. 1993. 398 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Ann Jorid: Stedsnavn fra Ytre Agdenes. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Bergen 1982.
 • Brækstad, Odd Asbjørn: Bidrag til belysning av seinmellomalderens agrarkrise i Ørland og Agdenes. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1975.
 • Folketellingen 3.12.1900 for 1622 Agdenes. Utg. Teleslekt. 1995. 82 s. ISBN 82-7793-169-7.
 • Meland, Pål og Anders Aune: Nye Ingdalsboka : om folk og forhold gjennom de siste århundrer. [2006]. 480 s. ISBN 978-82-997500-0-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sebelien, John: Det gamle furutømmer i Kong Øisteins havneanlegg ved Agdenes. Utg. i kommisjon hos Jacob Dybwad. 1929. 14 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Singstad, Johan: Lensvikboka : spredte trekk fra bygda og folkets liv og virke til 1940. Utg. Laget. 1949. 504 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ørland kommune gjennem hundrede år 1837-1937 : Agdenes kommune 1896-1937 ; i anledning kommunelovens hundreårsjubileum. 1937. 121 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur for Meldal

 • Bjørkøy, Marit: Gamle toner fra Meldal. Hovedoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo 1998.
 • Bottenvann, Terje: Flytting i Meldal. En studie av flytteprosessen i Meldal kommune i tre differensierte næringsområder for perioden 1960-71. Hovedoppgave i sosiologi, Trondheim 1976.
 • Diesen, Rolf: Musikklivet i ei bygd. Hovedoppgave i musikk, Trondheim 1973.
 • Eikeland, Sveinung: Sosial nedskjering. Dagens relasjonsmønster mellom bedrift og arbeidarar ved ei gruve. Eit case-studium. Hovedoppgave i sosiologi, Trondheim 1984.
 • Foss, Ola: Martin Foss : en hemsmidd kulturpersonlighet : utdrag av hans livshistorie, artikler, fortellinger og dikt etter Martin Foss. Utg. Snøfugl forl.. 2003. 260 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hasle, Eivind: "Ein samlingsstad og eit feste" : godtemplarrørsla på Løkken gjennom 90 år : Losje "Bjergmanden" og Barnelosje "Malm", Losje "Svorka" og Barnelosje "Baunen", losjelokalet "Furulund". Utg. E. Hasle. 1995. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hasle, Eivind: Ein samlingsstad og eit feste" : godtemplarrørsla på Løkken gjennom 90 år : Losje "Bjergmanden" og Barnelosje "Malm", Losje "Svorka" og Barnelosje "Baunen", losjelokalet "Furulund". Utg. E. Hasle. 1995. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugen, Ane: Hagen ved Meldal prestegård: fortid - nåtid - framtid. Potetprestens ettermæle. Hovedoppgave i hagebruk, Norges landbrukshøgskole 1998.
 • Hilstad, Martin: Segn og syn : dikt og småstykker frå Resdalen og Vålås-gard i Meldal. Utg. Rune. 1968. 69 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristensen, Johnny: Fanebæreren -og andre historier fra gruvebyen Løkken Verk. Utg. Orklaposten forl.. Orkanger. 2010. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristensen, Johnny: Slettis å æ- og andre historier fra et gruvesamfunn. Utg. Orklaposten forl.. Orkanger. 2008. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løkken Verk 1654-1954 : en liten oversikt over feiringen av 300-års jubileet 10.-11. juli 1954. Utg. Orkla grube-aktiebolag. 1954. 34 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løkken Verk 1654-1954 : små foto-minner fra et stort 300-års jubileum 10.-11- juli 1954. Utg. Orkla grube-aktiebolag. 1954. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mjøen, Marit: 100 år av bergmannens saga : Løkken grubearbeiderforening 1907-2007. Utg. Orklaposten forl.. 2007. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mogset, Ingrid: Lokalbibliografi for Meldal kommune 1975-1994. Hovedoppgave ved HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 1995.
 • Petersen, Th.: Meldalsfundene : en gravplads under flat mark fra ældre jernalder paa Vahaugen i Meldalen. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1923. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røttum, Hallgeir: En sammenligning av arbeidermiljøene rundt Røros og Løkken verk ca. 1910-1925, med henblikk på miljøenes radikalisme og valg av arbeiderparti høsten 1923. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1987.
 • Schøning, Gerhard: Gerh. Schønings Beretning om det Meldalske, eller Løkkens Kobberverks Opfindelse og Fremgang i de første Tider : fra dets Opfindelse til Begyndelsen af Aaret 1659. Svorkmo. 1903. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Syrstad, Johan, Ola Uvøyen (red.): Meldal sparebank 1894-1994 : hundre år i takt med tiden. Utg. [Banken]. 1994. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tokle, Bjørn: Små glimt fra Løkken verks 350 årige historie. Utg. Chr. Salvesen & Chr Thams's Communications aktieselskab. 2005. 82 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Uvøyen, Ola: "Vart og stilt frå gammelti'n" : et utvalg av prologer og andre skrifter. Utg. Meldal historielag. 1991. 237 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Villa, Mariann: Næringsutvikling og bygdekultur : fire midt-norske kommunar i eit 40-års perspektiv. Utg. Senter for bygdeforskning. 1993. (Meldal, Midsund, Stordal og Åfjord) Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øie, Merete: Omstillingsprosessen i et lokalsamfunn - en studie av Løkken Verk etter gruvenedleggelsen. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1995.
 • Årsskrift. Utg. Meldal historielag 1959-2003. ISSN: 0801-4213
Nr. 42. Red. Johan Syrstad 2001. 80 s.
Nr. 43. Red. Johan Syrstad 2002. 80 s.

Lokalhistorisk litteratur for Orkdal

 • Berg, Kolbjørn: «Orkladal Ungdomslag 75 år: Eit streiftog gjennom lagssoga» i Årbok for Trøndelag 9. årg. 1975 (red) Ola Stemshaug, Trønderlaget, Trondheim 1975
 • Bonsaksen, Gunnar, Arild Krovold, Inge Skauvik: Kirker og kirkeliv : Orkdal, Orkland, Orkanger og Geitastrand. Utg. Utvandringsfestivalen 2000. 2000. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eftedal, Audun (red.): 75 år på Follo : Orkdal landsgymnas, Orkdal off. landsgymnas, Orkdal gymnas, Orkdal vidaregåande skole : 1923-98. Utg. [Skolen]. 1998. 94 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Forfang, Ingvald: Okkupasjonstida 1940-1945 i Orkanger-Orkdal-Orkland i Sør-Trøndelag. Utg. Torshus høgskulelag. 1955. 123 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Garberg, Stål Ulvin (red.): Orkdal sanitetsforenings sjukehus 100 år : 19. desember 1909-19. desember 2009. Utg. Orkdal sanitetsforening. Orkanger. 2009. 186 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Garberg, Stål Ulvin, Steinar Kvernrød (red.): Orkdal bondelag 150 år : 1860-2010. Utg. Orkdal bondelag. 2010. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gardtales i Orkdal. Red. Knut Liøkelsøy ofl. Utg. Øvre Orkdal historielag.
Bind 1. 1978. 478 s.
Bind 2. 1979. 608 s.
 • Geitastrand kirke 150 år. Red. Jon Haugnes. Utg. Geitastrand menighetsråd. 2008. 176 s. ISBN 978-82-303-1148-6.
 • Gjølmesli, Berit: Englebarn og trollonga : orkdalshistorier fra de glade 60-åra. Utg. Orklaposten forl.. 2007. 82 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Groth, Bente: - Bare prakk? En studie av "Et åpnere samfunn" i Orkdal. Hovedoppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen 1987.
 • Hage, Hjørdis: Krigen kjem til Garli : dagboka til Hjørdis Hage frå april og mai 1940. Utg. Didakta. 2015. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugan, Einar: «Gründerfirmaet Thams & Co. Aktiv i skogbruk og skogindustri i Midt-Norge og Jämtland» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • Langnes, Elsa Reiersen: Orkdalsøren. Fra fiskerbygd til industristed. Utviklingen av et strandsted i det 19. århundre, sosialt, økonomisk og fysisk. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1983.
 • Leland, Einar: Det kommunale sjølvstyre i Orkdal frå slutten av einvaldstida til omlag 1860. Hovedoppgave i historie, Oslo 1947.
 • Orkdalshistoria. 4 bind. Utg. Orkdal kommune. 2010-2013. ISBN 978-82-998381-0-8.
 • Reiersen, Elsa: Sykehuset, sanitetsforeningen, lokalsamfunnet : Orkdal sanitetsforenings sjukehus 1909-1984. Utg. [Orkdal sanitetsforening]. Orkanger. 1985. 265 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rød, Per O.: Geitastrandboka. Gards- og ættehistoria. Utg. Orkdal kommune. 1979. 480 s.
 • Skrondal, Anders: Orkdalsboka. Utg. Orkanger, Orkdal og Orkland kommunar. 1958-68
Bind 1. 1958. 276 s. Digital versjonNettbiblioteket.
Melding: Øverås, Asbjørn i Heimen, b. XI, s. 550–554.
Bind 2. 1961. 383 s. Digital versjonNettbiblioteket.
Melding: Øverås, Asbjørn i Heimen, b. XII, s. 326–330.
Bind 3. Gardssoga 1. 1966. 375 s. Digital versjonNettbiblioteket.
Bind 4. Gardssoga 2. 1968. 405 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sæther, Finn Willy: Konfirmasjon Orkanger : 1945-2013. Utg. Orkanger menighetsråd og Orkanger historie. 2013. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Årbok. Utg. Øvre Orkdal historielag. 1968/72-81. ISSN 0801-1397. Fortsettes av Orkdal historielag.
 • Årbok. Utg. Orkdal historielag. 1982-84. ISSN 0801-1389. Fortsettes som Årbok for Orkdal.
 • Årbok for Orkdal. Utg. Orkdal historielag. 1985-. ISSN 0804-1466

Lokalhistorisk litteratur for Snillfjord

 • Gullesen, Brita Haffner: Hvorfor bo i Snillfjord? En kvalitativ studie av noen innflytteres bostedssvalg og bostedsopplevelser. Hovedoppgave i geografi, NTNU 2000.
 • Hafsmo, Leidulf: Hafr het en mann. Slekts- og gårdshistorie for Hafsmo gård i Snillfjord. Utg. L.H. 1990. 144 s. ISBN 82-992288-0-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heggvik, Jon; Lian, Ella F.; Nilsen, Jon: Snillfjord kirke 100 år. 1899-1999. Utg. Snillfjord menighetsråd 1999. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hemneboka. Ei bygdebok for Hemne prestegjeld (hereda Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje). Utg. Bygdeboknemnda for Hemne prestegjeld. 1959-
  • Bind 1, del 1. Nils Hallan: Bygdesoga fram til år 1700. 1959. 264 s. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Todal, Anders i Heimen, b. XII, s. 213–221.
    • Hallan, Nils: Merknader til Anders Todals melding. I: Heimen, b. XII, s. 276–285.
  • Bind 1, del 2. Henrik Sødal: Bygdesoga frå 1700 til 1830-åra. 1973. 268 s.
   • Bjørkvik, Eilert i Heimen, b. XVI, s. 540–542.
  • Bind 2. Kolbjørn Aune: Bygdesoga frå 1830-åra til 1940. 1979. 400 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 3. Kolbjørn Aune: Gardssoge for Østre Heim. Gnr. 1-27. 1995. 387 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myrenget, Ellen (red.): Skolen i Snillfjord gjennom tidene : festskrift til 250-årsjubileet for norsk skole. Utg. Snillfjord skolestyret. 1989. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vik, Marie, Ivar Ytreland: Vegen til havet : fastlandsforbindelsene til Hitra, Frøya, Fjellværøy og Hemnskjel. Utg. Snøfugl. 2002. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19211226 Fra: Michael Røhme (fetter), Orkdal, Sør-Trøndelag Til: Anna , Minneapolis, MN, USA Eier: , Publisert i: Årbok for Orkdal, nr. 21, 1994
Stikkord: Amerikanske forhold, dødsfall, lensmann,Familieforhold, tannlege, Nærmiljø, tilflytting, bebyggelse, sinnsykdom, Helg og høytid, begravelse, jul, foto

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkel 1661 (Landkommisjonen) (1980 SØR-TRØNDELAG)
Jordebok for Gauldal futedøme og Orkdal futedøme.(Riksarkivet i Oslo. Rentekammeret. Landkommisjonen 1661 pk. 27). Skrifter utgjevne av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedømme nr 7. 1975. 201 s. Red. Halvard Bjørkvik.
 • Folketeljing 1865 (2005 HEMNE)
Folketelling 1865. Hemne og Snillfjord. Utg. Ytre Snillfjord museums og historielag. U.å. 289 s.
 • Folketeljing 1875 (2006 HEMNE)
Folketelling 1875. Hemne og Snillfjord. Utg. Ytre Snillfjord museums og historielag. U.å. 342. s.
 • Folketeljing 1900 (2007 HEMNE)
Folketelling 1900. Hemne og Snillfjord. Utg. Ytre Snillfjord museums og historielag. U.å. 309 s.
 • Diplom (2049 ORKDAL)
Eit mellomalderbrev frå Berbu. Utg. Orkdal historielag. I: Årbok for Orkdal. Nr 15 (1988). S. 29-37. Red. Einar Leland. Merknad: Salsbrev 1392. Fotografisk avtrykk frå DN og i omsetjing.
 • Eigedomsdokument - markegang (2050 ORKDAL)
På vandring i Hovsmarka. I: Årbok. Orkdal historielag. 1984. S. 17-30. Red. Johan Richter. Merknad: Mellom Gjølme, Nervik og Hov 1874.
 • Kyrkjebok (2051 ORKDAL)
Giftemål i Orkdal frå 1695-1708. I: Årbok. Øvre Orkdal historielag. 1978. S. 39-47. Red. Yngvar Kjelstrup.

Aviser