Bibliografi:Levanger kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Agdenes · Bjugn · Flatanger · Fosnes · Frosta · Frøya · Grong · Hemne · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Klæbu · Leka · Levanger · Lierne · Oslo byleksikon 1938.JPG
Malvik · Meldal · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namdalseid · Namsos · Namskogan · Nærøy · Oppdal · Orkdal · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal
Roan · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snillfjord · Snåsa · Steinkjer · Stjørdal · Trondheim · Tydal · Verdal · Verran · Vikna · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Almlid, Toralf og Johan S. Mo: Landbruksforeningen og Åsen landbrukslag:1878-1978, Åsen 1978
 • Andersen, Rolf: «Storindustri i et primærnæringssamfunn. Jordbruks. og kulturlandskapsendringer i Skogn 1955-1981» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1983
 • Berg, Thomas: «Rekruttskolen på Rinnleiret, eskadronane og veteranana frå 1905» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010
 • Brendalsmo, Jan: «Levanger i år 1000?» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011
 • Brevik, Kjell Andrè: «Båten i berget - helleristningene på Kjølen i Ekne» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • Eklo, Asbjørn D.K.: «Fattiggutten, fra Levanger, som ble en av landets fremste arkitekter i det forrige århundre» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2004
 • Eklo, Asbjørn: En historiebok om Levanger. Fortellinger, intervjuer, kultur og foto i krig og fred. 2006-
  • B.1: [Ingen tittel]. 2006. 232 s. ISBN 82-994651-4-1.
  • B.2: [Ingen tittel]. 2007. 208 s. ISBN 978-82-994651-5-1.
  • B.3: [Ingen tittel]. 2008. 192 s. ISBN 978-82-994651-6-8.
  • B.4: [Ingen tittel]. 2009. 192 s. ISBN 978-82-994651-7-5.
  • B.5: [Ingen tittel]. 2010. 192 s. ISBN 978-82-994651-8-2.
  • B.6: Krig og okkupasjon i Levanger. 2011. 181 s. ISBN 978-82-998761-0-0
 • Eklo, Asbjørn D.K.: «Julaften 1944 på Falstad Strafgefangenlager» i Årbok for Nord-Trøndelag 2008
 • Eklo, Asbjørn D.K.: «Flukten fra Dakar» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010
 • Eklo, Asbjørn D.K.: «Levangergutten Fredrik Nannestad Brekke opererte på flere sider under krigen» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011
 • Eklo, Asbjørn D.K.: «"Volo" Dr. Leon Ellias Volodarsky» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2012
 • Eklo. Asbjørn D.K.: «Guttorm Grøneng (1912-1979): Oppfinner, politiker og de vergeløses forsvarer.» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • Eklo, Asbjørn D.K.: «Levanger-gutten Odd Nilsen. Lingesoldaten som falt for sitt land 21. nov. 1943» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2014
 • «Ekne gamle kirke» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1999
 • «Falstadskogen» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1987
 • Hallan, Nils: «Gardsnamna på Ytterøya» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1978
 • Haugen, Morten Olsen: «Bankjubileer og bygdehistorie» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • Hunnes, Lars Kåre: «Hr. Roald Andersens annalistiske opptegnelser i kalendariet i et eksemplar av «Missale Nidrosiense» fra Ytterøy». 1577-1617 i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1979
 • Johansen, Annar J.: «Fra Røstad offentlige skoles historie» i Årbok for Nord-Trøndelag historie 2006
 • Jünge, Åke: Bygdesamar i Skogn. Bygdesamane på Finnrommet (Svartåssveet, Nyheim) i Lynalmenningen. Utg. Åke Jünge. 2006. 26 bl.
 • Jünge, Åke: «Kvinneliv på Falstad under krigen», i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011
 • Jünge, Åke: «Om bygdeamane i Lynalmenningen i Skogn og etterkommarane etter dei» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2012
 • Langås, Arne: «Falstadskogen - identifikasjonskomiteens arbeid 1945-47» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011.
 • Langås, Arne: «Åsen kirke 1858-1902» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2012.
 • Langås, Arne: «Erik Nonstadplass - et 200-årsminne» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2014.
 • L`Orange, Olav: «Siden sist: Falstadskogen» i i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1987.
 • Nilsen, Bjørn: «Noen korte kommentarer til sammenhengene Fredrik Nannestad Brekke opererte i» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011
 • Nilsen, Trond R.: «Minner fra fangenskap og krig» i Årbok for Nord-Trøndelag 2001.
 • Nøst, Aksel og Alf Brustad: Ytterøy Samvirkelag 50 år: 1926-1976, U. Å. (1976).
 • Pettersen, Reidar: A/L Innherredsmeieriet 1973 - 1983, Verdal 1984. 415 s.
 • Skogns historie. Utg. Nemnda for Skogn historie. 1926-
  • B.1. Vestrum, Arne: 1926. 213 s.
  • Melding: Omang, Reidar i Heimen, b. II, s. 116.
  • B.2, del 1-2. Vestrum, Arne: 1932-33. VIII + 518 s., IV + s. 522-966
  • B.3. Sivertsen, Martin: Om Skognområdet i førhistorisk tid. 1965. 294 s.
  • B.4, del A-B. Hallan, Nils: Ålmenn bygdesoge for Skogn, Frol og Levanger. 1964-69. 544 og 545 s.
  • Melding (av b. 4, del A): Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. XIII, s. 462–466.
  • Melding (av b. 4, del B): Tveite, Stein i Heimen, b. XV, s. 545–547.
  • B.5. Strømsøe, Reidar: Levanger bys historie. Tidsrommet 1836-1918. 1967. 391 s.
  • Melding: Coldevin, Axel i Heimen, b. XIV, s. 463–464.
  • B.6. Bye, Julius: Frol I-II. Folk og heimar 1801-1950. 1973-76. 528 og 383+72 s.
  • Melding: Skjei, Jarle i Heimen, b. XVII, s. 717–719.
  • B.7. Kjønstad, Liv Sofie, mfl: Gårds- og kulturhistorie Nesset gnr. 1-19. 2011
  • B.8. Sørmo, John: Markabygd og Ekne. 1979. 517 s.
  • B.9a: Berre Ivar: Ytre Skogn 1. 1996. 446 s. ISBN 82-990203-7-9.
  • B.10: Berre, Ivar: Midt-Skogn. 2 b. 2003-2005.
  • B.11: Berre, Ivar: Ytre Skogn 2. 1997. 527 s. ISBN 82-990203-8-7.
  • B.12: Berre, Ivar: Øvre Skogn. Gårds- og slektshistorie for gnr. 44-68. 2007. 480 s. ISBN 978-82-990203-9-8.
  • B.13: Johansen, Per Anker: Husmannsplasser i Levanger og Skogn. 2009
 • Sonstad, Bodvar: «Annanias Mossing - håndverker og kunstner - et rikt liv i trange kår» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2012
 • Stav, Ivar Erlend: «Brødrene Hestmann i fangenskap på Falstad», i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011
 • Prestevik, Torbjørn: «Deling av Skogn prestegjeld» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1978
 • Stav, Ivar Erlend: «Brødrene Hestmann i fangenskap på Falstad», i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011
 • Vestli, Solfrid: «Bergbygda på Ekne - bondebygd eller samegrend?» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • Vestvik, Rolf: «Britiske bombefly og Shetlands-Larsen i aksjon mot «Tirpitz». Dramatiske begivenheter i en liten fjord i Nord-Trøndelag i 1942» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2014
 • Vinje, Aasmund: «Angrepene på «Tirpitz» i Åsenfjorden våren 1942» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1982
 • Vongraven, Johannes: «Gustav Sjaastad (1902-1964)» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • Øwre, Aa. Bjørgum: Ekne gamle kirke i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1999
 • Øwre, Aa. Bjørgum: I anledning Ekne kirkes nedrivelse i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1999
 • Øwre, Aa. Bjørgum: «Amm`stu`» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1999
 • Øwre, Aa. Bjørgum: Ytterøy i dag : bygda vår - hytter, hus og garder i bilder¨. 2007. ISBN 978-82-993782-1-5
 • Birger Johannessen og Henrik J. Sandstad (red.): Ytterøy : Trondheimsfjordens perle . Bygdehistorie i tekst og bilder. 1995

Tidsskrifter og årbøker:

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Gaupseth, Kari Sørvoll: Livskvalitet for psykisk utviklingshemmede. En undersøkelse blant psykisk utviklingshemmede elever i grunnskolen i Levanger kommune. NTNU 1996. Fag: Pedagogikk. Kommune: Levanger
 • Johansen, Per Anker: Framveksten av et skolesenter i Nord-Trøndelag. Noen sentrale utviklingstrekk ved skolehistorien for Skogn og Levanger 1740-1900. Universitetet i Trondheim 1990. Fag: Historie. Kommune: Levanger
 • Jule, Kjellaug: Kulturlandskapet i Nord-Trøndelag. Regionale kulturlandskapstyper. Natur- og kulturverdier i Levanger og Frosta. Landskapsplan på øya Tautra. Norges landbrukshøgskole 1989. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Levanger
 • Lein, Harald Asbjørn: Driftsteknisk og driftsøkonomisk utvikling på gardsbruk som har nydyrka i Levanger kommune. Landbruksøkonomi. NLH 1981 Fag: NLH
 • Lysgård, Hans Kjetil: Ungdoms fritid i Levanger kommune. Som tema for en kommunal prosess. Universitetet i Trondheim 1993. Fag: Geografi. Kommune: Levanger
 • Sand, Bente: Falstad - mot historieformidling. NTH 1988. Fag: Arkitekturhistorie. Kommune: Levanger
 • Sannan, Kristin Sundve: Åsen i Nord-Trøndelag 1940-1945. Landbruk og samfunn under okkupasjonen. Universitetet i Oslo 1990. Fag: Historie. Kommune: Levanger
 • Skogseth, Olav: Elevsaksarbeid ved Ekne kompetansesenter. NTNU 1997. Fag: Pedagogikk. Kommune: Levanger
 • Vestli, Solfrid: Sagn fra Ekne, Skogn og Markabygda. HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 1996. Fag: . Kommune: Levanger

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (2161 LEVANGER)
Gullgraverekspedisjonen som skulle til "Californien", og som stranda i Rio de Janeiro, Brasil. I: Årsskrift. Levanger historielag. 1985. S. 26-36. Red. Sveinung Havik. Merknad: Avsendar: T.S. Støp 1852.
 • Amerikabrev (2162 LEVANGER)
Amerikabrev. I: Årsskrift. Levanger historielag. 1987. S. 53-54. Merknad: Avsendar: John Odin Støre 1881.
 • Amerikabrev (2163 LEVANGER)
Amerikabrev fra 1897 [i.e. 1879]. Utg. Levanger historielag. I: Årsskrift. Levanger historielag. 1982. S. 110-116. Red. Sidsel Wohlen. Merknad: Avsendar: Johan Fylke.
 • Amerikabrev (2164 LEVANGER)
Amerika-brev fra Andreas Strømsøe 1892-1906. I: Årbok. Levanger historielag. 1992. S. 34-51. Red. Egil Strømsø. Merknad: Eit brev frå 1897 fullstendig gjengitt, elles utdrag.
 • Dagbok (2165 LEVANGER)
Hr. Roald Andersens annalistiske opptegnelser i kalendariet i et eksemplar av "Missale Nidrosiense" fra Ytterøy. 1577-1617. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 56 (1979). S. 14-37. Red. Lars Kåre Hunnes.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (2166 LEVANGER)
"Een kort Beschrifvelse over Schongens Præstegield". I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 33 (1953). S. 10-40. Red. Nils Hallan. Merknad: Svar frå kapellan Hans Jørgen Helsinge.
 • Folketeljing 1865 (2167 LEVANGER)
Folketellingen 1865. Kjøpstaden Levanger. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 53 (1976). S. 69-101. Red. Henry Mære.
 • Folketeljing 1865 (2168 LEVANGER)
Folketelling 1865. Ytterøy hovedsogn. Utg./ Red. Henry Mære. 1973. 68 s.
 • Folketeljing 1875 (2169 LEVANGER)
Folketelling 1875 for Levanger. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1990 - ]. 23 s.
 • Folketeljing 1900 (2170 LEVANGER)
Folketelling 1900 for Levanger. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. 1990. 39 s.
 • Husmannskontrakt (2171 LEVANGER)
Husmannskontrakt: Nøvikhagen på Ytterøya. I: Årsskrift. Levanger historielag. 1981. S. 79. Red. Helge Wærnes Hansen. Merknad: Frå 1798.
 • Husmannskontrakt (2172 LEVANGER)
Husmandsseddel fra Ytterøya. I: Årsskrift. Levanger historielag. 1982. S. 34-35. Red. Helge Wærnes Hansen. Merknad: "Hulpladsen" (Sømyhrhaugen) under Sandstad 1885.
 • Husmannskontrakt (2173 LEVANGER)
Husmandskontrakt. I: Årsskrift. Levanger historielag. 1981. S. 77-78. Red. Torbjørn Prestvik. Merknad: "Nypladsen" under Skogn prestegard 1895.
 • Husmannskontrakt (2174 LEVANGER)
Bureiseren på Reistadbustad. I: Årbok. Levanger historielag. 1992. S. 18-22. Red. Nelius Hallan. Merknad: Trosetvollan under Stor-Troset 1886.
 • Husmannskontrakt (2175 LEVANGER)
Husmannsvesenet i Åsen på 1700-tallet. I: Årsskrift. Levanger historielag. 1982. S. 27-32. Red. Arne Sigmund Vudduaune. Merknad: 4 kontraktar 1737-96.
 • Kongebrev - privilegium (2176 LEVANGER)
"Ytterøens Kaaberværk". Et av de eldste bergverkene våre. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 36 (1956). S. 28-74. Red. Rolf Falck-Muus. Merknad: Verksprivilegier 1636.
 • Kongebrev - skoleordning (2177 LEVANGER)
Avskrift av Kristian den syvendes approbation av omordning av skolevæsenet i Skogn prestgjæld dat. 10/4 1807. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 15 (1935). S. 6370.
 • Skolefundas (2178 LEVANGER)
En skoleplan for Skogn fra 1797. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 35 (1955). S. 32-46. Red. Torfinn Veske.

Aviser