Bibliografi:Levanger kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

Utsikt over Levanger i 1950-åra. Fotografi fra boka Nord-Trøndelag i bilder (1957).
Alstadhaug prestegard, med spiret på kirka i bakgrunnen.
Låna på Nedre Brusveet i 1938.
Låna på Mo
Levanger sett fra sjøsida. Fotografi fra boka Nord-Trøndelag i bilder (1957).
Utsikt fra Roelsbakken på Inderøya over til Ytterøya. Fotografi fra boka Nord-Trøndelag i bilder (1957).

Bygdebøker

 • Aas, Eyvind: Tunge tider på Ytterøy : et slitent bondesamfunn i Inntrøndelag fra 1670 til 1730. Utg. [E. Aas]. 2010. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aas, Eyvind: Ytterøy på 1700-tallet : et hundreår med økende velstand og større forskjeller. Utg. E. Aas. 2015. 127 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johannessen, Birger og Henrik J. Sandstad. Ytterøy : Trondheimsfjordens perle . Bygdehistorie i tekst og bilder. Utg. Ytterøy Historienemnd. 1995. 471 s.
 • Mikkelsen, Bernt Martin: Ytterøy gårds- og slektshistorie. Bind 4 : Husmenn og småbrukere i Midtbygda og Nesset 1700-1930. Utg. forfatteren. 2021. 315 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mo, Johan S.: Busetnaden i Åsen fram til ca. 1660 : landnåm, nedgangstid og nyvokster i ei Innheradsbygd. Utg. Levanger bygdeboknemnd. 1982. 220 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øwre, Aa. Bjørgum: Ytterøy i dag : bygda vår - hytter, hus og garder i bilder. 2007. 208 s. ISBN 978-82-993782-1-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øwre, Aa. Bjørgum: Ytterøy : Heim og folk, Gårds- og slektshistorie
  • B.1: [Ingen tittel]. 2015. 419 s.
  • B.2a: [Ingen tittel]. 2021. 419 s.

Byhistorie – Levanger

 • Eklo, Asbjørn D.K.: Den gang da : en billedbok fra Levanger gjennom 100 år : noe vi husker, noe vi har glemt. Utg. A.D.K. Eklo. 2013. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eklo, Asbjørn D.K.: Trehusbyen Levanger : en bok i forbindelse med stedets 1000 års jubileum. Utg. A.D.K. Eklo. 2010. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lag og foreninger

Arbeidernes Mannskor i 1955. Fotografi fra boka Sangerliv: et verk om korsang av Hampus Huldt-Nystrøm (1958).
 • Almlid, Toralf og Johan S. Mo: Landbruksforeningen og Åsen landbrukslag:1878-1978, Åsen 1978.
 • Hilmo, Jon: Jubileumsberetning for Levanger rotary klubb : 50 år, 1954-2004. Utg. [Klubben]. Levanger. 2004. 11 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Weiseth, Einar: Med trivsel til tjeneste gjennom 40 år : Lions Club Levanger 1960-2000. Utg. Klubben. 2000. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bedrift

 • Fenstad, Jørn: Norske skog Skogn : historie, aktiviteter og fremtid. Hovedoppgave i geografi, NTNU, 2004. 107 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugen, Morten Olsen: «Bankjubileer og bygdehistorie» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013.
 • Hilmo, Jon: Sparebanken - 150 år i lokalsamfunnets tjeneste : Sparebanken Midt-Norge, Levanger. Utg. Banken. 1993. 139 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nøst, Aksel og Alf Brustad: Ytterøy Samvirkelag 50 år: 1926-1976, U. Å. (1976).
 • Vudduaune, Arne Sigmund: Storindustri i bygdesamfunn : Nordenfjelske papirarbeiderforening gjennom 25 år. Utg. Foreningen. 1991. 87 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Institusjoner

Levanger lærerskole. Fotografi fra boka Klæbu seminar av A. Forfang (1902).
 • Berg, Thomas: «Rekruttskolen på Rinnleiret, eskadronane og veteranana frå 1905» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010.
 • Forfang, Anders: Klæbu seminar : et lidet mindeskrift : med tillæg om Levanger lærerskole. Utg. I kommission hos A. Brun. Trondhjem. 1902. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Foss, Per Otto: Innherred sykehus : medisinskfaglig utvikling 1975-1998. Utg. Nord-Trøndelag fylkeskommune. 1998. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jacobsen, Arne: Jubileumsskrift 75 års-jubileet 1972 [Om Hylla hagebruksskole, senere Staup hagebruksskole.]. Utg. Staupslaget. 1972. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Annar J.: «Fra Røstad offentlige skoles historie» i Årbok for Nord-Trøndelag historie 2006.
 • Johansen, Per Anker: Framveksten av et skolesenter i Nord-Trøndelag. Noen sentrale utviklingstrekk ved skolehistorien for Skogn og Levanger 1740-1900. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1990.
 • Johansen, Per Anker: Levanger borgerskole : en pionerskole i Nord-Trøndelag. Utg. Levanger historielag. 1988. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sexton, Hal, Otto Bull, Arne Åsberg (red.): Innherred sykehus 150 år : 1844 - 1994. Utg. Sykehuset. 1994. 180 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Soleim, Marianne Neerland, Ingeborg Hjorth: Sin egen lykkes smed : Falstad skolehjem 1895-1945. Utg. Falstadsenteret. 2008. 18 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Søraa, Gerd: Innherred sykehus 1843-1979 : fra Nordre Trondhjems amts sygehus på Eidesøren til Innherred sykehus i Levanger. Utg. Fylkeskommunen. 1979. 195 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Kirkehistorie

Alstadhaug kirke i Skogn med Levanger i bakgrunnen. Fotografi fra boka Nord-Trøndelag i bilder (1957).
 • Aas, Eyvind: Eid kirke og prestegård på Ytterøy : en kort framstilling av kirkas og prestegårdens historie. Utg. I samarbeid med Stiftelsen Ytterøy bygdetun. 2011. 54 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • «Ekne gamle kirke» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1999.
 • Ekroll, Øystein: Munkeby - Tautra : cisterciensermunkenes klosterruiner i Trøndelag. Utg. Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling. 2003. 41 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hegstad, Gunnar, Annar J. Johansen, Ester Viken: Levanger som kirkested gjennom tusen år. Utg. [Levanger menighetsråd]. 2002. 208 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Langås, Arne: «Åsen kirke 1858-1902» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2012.
 • Lyngstad, Per Arvid: Kirkene på Levanger : Levanger som kirkested gjennom 800 år. Utg. [Levanger menighetsråd]. 1982. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Okkenhaug, Kirsten: "Fra vogge til grav -" : et skrift om menneskene og kirken i bygda vår : ved Okkenhaug kapells 100 års-jubileum 1. november 1993. Utg. Okkenhaug menighetsråd. 1993. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pettersen, Arild E.: Pilegrimsleden : Levanger kommune, Nord-Trøndelag. Utg. I samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. Steinkjer. 1997. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Viken, Ester, Per Arvid Lyngstad: Okkenhaug kapell ; Okkenhaug menighet : menigheten i arbeid : ekskursjonsoppgaver. Utg. Levanger skolekontor. 1981. 38 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vudduaune, Arne Sigmund, Arne Langås: Åsen kirke 1904-2004 : med tilbakeblikk på Åsens kirkehistorie. Utg. Åsen menighetsråd. 2004. 88 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øwre, Aa. Bjørgum: Ekne gamle kirke i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1999.
 • Øwre, Aa. Bjørgum: I anledning Ekne kirkes nedrivelse i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1999.

Enkeltgarder og –slekter

 • Berg, Lotte og Ottar: Olsen-Skånesslekta : slektas utvikling gjennom flere generasjoner. Utg. [L. og O. Berg]. S.l.. 1988. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bye, Julius: Gards- og slektshistorie for Storborg øvre g.nr. 15, br.nr. 1 og Storborg nedre g.nr. 16, br.nr. 1. Utg. [J. Bye]. 1982. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sjaastad, Ivar: Sjaastad : ein inntrøndergard : med minne frå tidi 1905-1945. Utg. [Forfattaren]. 1981. 229 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Personhistorie (biografier, memoarer mm.)

 • Egede-Nissen, Adam: «Ungdomsår» i Veien Frem no. 1 1937 (Første kapittel fra boka Et liv i strid, som kom ut 1945).
 • Eklo, Asbjørn D.K.: «Fattiggutten, fra Levanger, som ble en av landets fremste arkitekter i det forrige århundre» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2004.
 • Eklo, Asbjørn D.K.: «Levangergutten Fredrik Nannestad Brekke opererte på flere sider under krigen» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011.
 • Eklo, Asbjørn D.K.: «"Volo" Dr. Leon Ellias Volodarsky» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2012.
 • Eklo. Asbjørn D.K.: «Guttorm Grøneng (1912-1979): Oppfinner, politiker og de vergeløses forsvarer.» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013.
 • Eklo, Asbjørn D.K.: «Levanger-gutten Odd Nilsen. Lingesoldaten som falt for sitt land 21. nov. 1943» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2014.
 • Hunnes, Lars Kåre: «Hr. Roald Andersens annalistiske opptegnelser i kalendariet i et eksemplar av «Missale Nidrosiense» fra Ytterøy». 1577-1617 i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1979.
 • Nilsen, Trond R.: «Minner fra fangenskap og krig» i Årbok for Nord-Trøndelag 2001.
 • Sonstad, Bodvar: «Annanias Mossing - håndverker og kunstner - et rikt liv i trange kår» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2012.
 • Vongraven, Johannes: «Gustav Sjaastad (1902-1964)» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013.
 • Aas, Eyvind: Peter Nøvik : statsgartneren fra Ytterøy. Utg. [E. Aas] ; [Ytterøy] : I samarbeid med Stiftelsen Ytterøy bygdetun. 2014. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Falstad fangeleir

Minnesmerket ved Falstadskogen ble avduket av kronprins Olav 12. oktober 1947. Fotografi fra boka Nord-Trøndelag i bilder (1957).
Karl Kristiansen fra Steinkjer på besøk ved det samme minnesmerket i 1970-åra.
Falstadskogen. Fotografi fra boka Nord-Trøndelag i bilder (1957).
 • Berre, Ivar: Rolleskifte på Falstad 1945 : bakgrunn, samanhengar, hendingar. Utg. Falstadfangenes forening. 2013. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eklo, Asbjørn D.K.: «Julaften 1944 på Falstad Strafgefangenlager» i Årbok for Nord-Trøndelag 2008.
 • «Falstadskogen» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1987.
 • Gynnild, Svein: Hva er skrevet om Falstad? : litteratur om Falstad fangeleir, Falstadskogen, okkupasjonstida og tyskerfangene 1940-1945. Utg. [Kommunen]. 1994. 35 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjorth, Ingeborg mfl.: Med egne øyne : Falstad fangeleir fotografert av fanger, lokalbefolkning og tysk personell. Utg. Falstadsenteret. 2011. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Oskar, Ingeborg Hjorth: Innherad tvangsarbeidsleir 1945-1949 : utstilling ved Falstadsenteret våren 2009. Utg. Stiftelsen Falstadsenteret. 2009. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jünge, Åke: «Kvinneliv på Falstad under krigen», i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011.
 • Langås, Arne: «Falstadskogen - identifikasjonskomiteens arbeid 1945-47» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011.
 • L'Orange, Olav: «Siden sist: Falstadskogen» i i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1987.
 • Lykke, Erik: 43 nordmenn henrettet i Falstadskogen. Utg. Bruns forlag. ; [Levanger] : I samarbeid med Levanger kommune. 1995. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilssen, Trond Risto, Jon Reitan: Falstadarkivet : en beskrivelse av samlingens innhold, 1941-1945. Utg. Stiftelsen Falstadsenteret. 2002. 47 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reitan, Jon, Trond Risto Nilssen: Falstad : nazileir og landssvikfengsel. Utg. Tapir akademisk forlag. 2008. 286 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sand, Bente: Falstad - mot historieformidling. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1988.
 • Stav, Ivar Erlend: «Brødrene Hestmann i fangenskap på Falstad», i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011.
 • Ulateig, Egil: Falstad : en konsentrasjonsleir i Norge : et glimt av helvete. Utg. Mortensen. Oslo. 1984. 173 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Tidsskrifter og årbøker

 • Register til årbøker i Levanger historielag 1981-2020. Utarbeidet av Sveinung Havik. Utgitt av Levanger historielag. 2020. 96 sider. Digital versjonNettbiblioteket.

Annet

Panorama over Levanger i 1900-åra.
Panorama over Levanger i 1900-åra, byen fra sjøsida med kirka til høyre.
Panorama over Levanger i 1900-åra, i midten Cappelengården.
 • Aas, Eyvind: Det Ytterøyske kompaniet : militære forhold på Ytterøy i tidligere tider. Utg. [E. Aas]. 2011. 60 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Rolf: «Storindustri i et primærnæringssamfunn. Jordbruks. og kulturlandskapsendringer i Skogn 1955-1981» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1983.
 • Brendalsmo, Jan: «Levanger i år 1000?» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011.
 • Brevik, Kjell Andrè: «Båten i berget - helleristningene på Kjølen i Ekne» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013.
 • Eklo, Asbjørn D.K.: «Flukten fra Dakar» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010.
 • Gaupseth, Kari Sørvoll: Livskvalitet for psykisk utviklingshemmede. En undersøkelse blant psykisk utviklingshemmede elever i grunnskolen i Levanger kommune. Hovedoppgave i pedagogikk, NTNU 1996.
 • Hallan, Nils: «Gardsnamna på Ytterøya» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1978.
 • Haugan, Einar: Skogen vår : Levanger kommuneskogers historie : samlet 2000-2002. Utg. Levanger kommuneskoger. 2002. 141 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Herje, Torunn: Fragmenter av en fortid : funn og fortidsminner i Levanger kommune. Utg. Levanger kommune, bygdeboknemnda. 1989. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hompland, Andreas, Jahn-Arill Skogholt: Ein målstrid i Bygde-Norge : skolemålsavstemning i Tuv, Levanger. Utg. Samlaget. 1974. 89 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johannessen, Birger og Henrik J. Sandstad (red.): Ytterøy : Trondheimsfjordens perle . Bygdehistorie i tekst og bilder. 1995.
 • Johansen, Per Anker: Folket i Levanger : tre prestegjeld på veg mot moderne demokrati 1790-1964. Utg. P.A. Johansen. 2011. 256 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jule, Kjellaug: Kulturlandskapet i Nord-Trøndelag. Regionale kulturlandskapstyper. Natur- og kulturverdier i Levanger og Frosta. Landskapsplan på øya Tautra. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1989.
 • Jünge, Åke: Bygdesamar i Skogn. Bygdesamane på Finnrommet (Svartåssveet, Nyheim) i Lynalmenningen. Utg. Åke Jünge. 2006. 26 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jünge, Åke: «Om bygdesamane i Lynalmenningen i Skogn og etterkommarane etter dei» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2012.
 • Jünge, Åke: Tre dagar i februar : historia om Levanger-opprøret i 1851 : Thranerørsla i Innherred. Utg. Dokumentarforlaget. 1994. 122 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kjønstad, Leif, Rolf Midttømme: Fugit irreparabile tempus : (tiden flyr ugjenkallelig) : klokkemakere og utbredelsen av gulvklokker i to nord-trønderske kommuner i 1980-årene : en undersøkelse gjort av historielagene i Levanger og Frosta i 1983-86. Utg. Levanger historielag. 2000. 232 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kolberg, Are Skarstein: «I utkanten av konfliktene - En tverrfaglig studie av 1600–1700-tallets kriger og konflikter på kontinentet og deres innvirkning på en liten gård med lokalsamfunn innerst i Trondheimsfjorden», i Heimen, 3/2018. Digital utgave.
 • Langås, Arne: «Erik Nonstadplass - et 200-årsminne» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2014.
 • Lein, Harald Asbjørn: Driftsteknisk og driftsøkonomisk utvikling på gardsbruk som har nydyrka i Levanger kommune. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, NLH 1981.
 • Lysgård, Hans Kjetil: Ungdoms fritid i Levanger kommune. Som tema for en kommunal prosess. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1993.
 • Nilsen, Bjørn: «Noen korte kommentarer til sammenhengene Fredrik Nannestad Brekke opererte i» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011.
 • Prestevik, Torbjørn: «Deling av Skogn prestegjeld» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1978.
 • Rygh, O.: Oplysninger til Trondhjemske Gaardnavne. [1] : (Inderøen, Ytterøen, Rissen). Utg. Interessentselskabets bogtrykkeri. Throndhjem. 1883. 61 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sannan, Kristin Sundve: Åsen i Nord-Trøndelag 1940-1945. Landbruk og samfunn under okkupasjonen. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1990.
 • Skjesol, Guri, Andreas Lunnan: Landbruket i Levanger : møt personligheter og realiteter. Utg. [Prosjektet Grønn gate]. 2011. 151 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skogseth, Olav: Elevsaksarbeid ved Ekne kompetansesenter. Hovedoppgave i pedagogikk, NTNU 1997.
 • Vestli, Solfrid: «Bergbygda på Ekne - bondebygd eller samegrend?» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013.
 • Vestli, Solfrid: Sagn fra Ekne, Skogn og Markabygda. Hovedoppgave ved HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag, 1996.
 • Vestvik, Rolf: «Britiske bombefly og Shetlands-Larsen i aksjon mot «Tirpitz». Dramatiske begivenheter i en liten fjord i Nord-Trøndelag i 1942» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2014.
 • Vinje, Aasmund: «Angrepene på «Tirpitz» i Åsenfjorden våren 1942» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1982.
 • Weiseth, Einar: Hoplavassdraget og Åsenfjorden gjennom 350 år : fra kvernkall til industri : handverk, samferdsel, sildefiske. Utg. Åsen bygdeforum. 2000. 272 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Weiseth, Einar: Skog og skogbruk i Levanger : i dag og i framtida. Utg. Utgitt av Levanger skogråd med bidrag fra Levanger kulturstyre. 1979. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øwre, Aa. Bjørgum: «Amm`stu`» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1999.

Status bygdebokarbeid

Heim og folk
 • Heim og folk for Åsen-delen av kommunen er komplett med Bygdebok for Åsen i fem bind (1991-2001)
 • Heim og folk for Ytterøya er under arbeid i regi av Ytterøy historienemnd og forfatter Aashild Bjørgum Øwre. Det andre av tre bind utkom i 2021; jfr denne Facebookoppdateringen fra Levanger bibliotek. Se også Mikkelsens bok.
 • Heim og folk for Frol og Skogn er behandlet i Skogns historie; først av Arne Vestrum i Bd 2 i to deler (1932-33). Vestrum er mest interessert i gårdens historie, og skriver mindre om personene og slektene. I bind 6-12 av Skogns historie er «heim og folk» i tråd med moderne forventninger til sjangeren.
 • Per 2022 gjenstår ett bind av Skogns historie; om bygda Ekne, som er under arbeid hos Bygdeboknemnda for Levanger, ei undernemnd av Levanger historielag.
Allmennhistorie
 • Allmennhistorie for Åsen er skrevet av Johan S. Mo (1982), men bare fram til 1660. Weiseths Hoplavassdraget og Åsenfjorden gjennom 350 år (2000) har også noen tilløp til bred økonomisk historie for hele bygda
 • Allmennhistorie for Ytterøya finnes i Johannessens bok (1995), Øwres bok (2007) og i privatutgivelsene til Eyvind Aas (2009-2018)
 • Allmennhistorie for Frol, Skogn og bykommunen er behandlet i Skogns historie; først av Arne Vestrum (1926), som bare rakk å skrive seg fram til 1720. Nils Hallan og Reidar Strømsøe skrev tre nye bind allmennhistorie (1964-1969). Hallan kommer heller ikke lenger fram i tid enn til 1800. Strømsøe skriver om byen på 1800-tallet, med vekt på offentlig liv, handel, industri og organisasjonsliv.
Bakgrunn
 • Se Sveinung Haviks artikkel om Nemnda for Skogn Historie/Levanger Bygdeboknemnd i Levanger Historielags Årbok 2003. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (2161 LEVANGER)
Gullgraverekspedisjonen som skulle til "Californien", og som stranda i Rio de Janeiro, Brasil. I: Årsskrift. Levanger historielag. 1985. S. 26-36. Red. Sveinung Havik. Merknad: Avsendar: T.S. Støp 1852.
 • Amerikabrev (2162 LEVANGER)
Amerikabrev. I: Årsskrift. Levanger historielag. 1987. S. 53-54. Merknad: Avsendar: John Odin Støre 1881.
 • Amerikabrev (2163 LEVANGER)
Amerikabrev fra 1897 [i.e. 1879]. Utg. Levanger historielag. I: Årsskrift. Levanger historielag. 1982. S. 110-116. Red. Sidsel Wohlen. Merknad: Avsendar: Johan Fylke.
 • Amerikabrev (2164 LEVANGER)
Amerika-brev fra Andreas Strømsøe 1892-1906. I: Årbok. Levanger historielag. 1992. S. 34-51. Red. Egil Strømsø. Merknad: Eit brev frå 1897 fullstendig gjengitt, elles utdrag.
 • Dagbok (2165 LEVANGER)
Hr. Roald Andersens annalistiske opptegnelser i kalendariet i et eksemplar av "Missale Nidrosiense" fra Ytterøy. 1577-1617. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 56 (1979). S. 14-37. Red. Lars Kåre Hunnes.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (2166 LEVANGER)
"Een kort Beschrifvelse over Schongens Præstegield". I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 33 (1953). S. 10-40. Red. Nils Hallan. Merknad: Svar frå kapellan Hans Jørgen Helsinge.
 • Folketeljing 1865 (2167 LEVANGER)
Folketellingen 1865. Kjøpstaden Levanger. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 53 (1976). S. 69-101. Red. Henry Mære.
 • Folketeljing 1865 (2168 LEVANGER)
Folketelling 1865. Ytterøy hovedsogn. Utg./ Red. Henry Mære. 1973. 68 s.
 • Folketeljing 1875 (2169 LEVANGER)
Folketelling 1875 for Levanger. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1990 - ]. 23 s.
 • Folketeljing 1900 (2170 LEVANGER)
Folketelling 1900 for Levanger. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. 1990. 39 s.
 • Husmannskontrakt (2171 LEVANGER)
Husmannskontrakt: Nøvikhagen på Ytterøya. I: Årsskrift. Levanger historielag. 1981. S. 79. Red. Helge Wærnes Hansen. Merknad: Frå 1798.
 • Husmannskontrakt (2172 LEVANGER)
Husmandsseddel fra Ytterøya. I: Årsskrift. Levanger historielag. 1982. S. 34-35. Red. Helge Wærnes Hansen. Merknad: "Hulpladsen" (Sømyhrhaugen) under Sandstad 1885.
 • Husmannskontrakt (2173 LEVANGER)
Husmandskontrakt. I: Årsskrift. Levanger historielag. 1981. S. 77-78. Red. Torbjørn Prestvik. Merknad: "Nypladsen" under Skogn prestegard 1895.
 • Husmannskontrakt (2174 LEVANGER)
Bureiseren på Reistadbustad. I: Årbok. Levanger historielag. 1992. S. 18-22. Red. Nelius Hallan. Merknad: Trosetvollan under Stor-Troset 1886.
 • Husmannskontrakt (2175 LEVANGER)
Husmannsvesenet i Åsen på 1700-tallet. I: Årsskrift. Levanger historielag. 1982. S. 27-32. Red. Arne Sigmund Vudduaune. Merknad: 4 kontraktar 1737-96.
 • Kongebrev - privilegium (2176 LEVANGER)
"Ytterøens Kaaberværk". Et av de eldste bergverkene våre. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 36 (1956). S. 28-74. Red. Rolf Falck-Muus. Merknad: Verksprivilegier 1636.
 • Kongebrev - skoleordning (2177 LEVANGER)
Avskrift av Kristian den syvendes approbation av omordning av skolevæsenet i Skogn prestgjæld dat. 10/4 1807. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 15 (1935). S. 6370.
 • Skolefundas (2178 LEVANGER)
En skoleplan for Skogn fra 1797. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 35 (1955). S. 32-46. Red. Torfinn Veske.

Aviser