Bibliografi:Verdal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

Utsikt over Stiklestad i 1957, Stiklestad kirke i forgrunnen. Fotografi fra boka Nord-Trøndelag i bilder (1957).
Stiklestad kirke rundt 1950, fotografi fra boka Nord-Trøndelag i bilder (1957).
Utsikt over Verdalsøra med Ytterøy i bakgrunnen. Fotografi fra boka Nord-Trøndelag i bilder (1957).
Låna på Østre Lein i 1938.
Politisk møte med Bjørnstjerne Bjørnson på Stiklestad i 1892. Fotografi fra boka Nord-Trøndelag i bilder (1957).
Presteprosesjonen under 900-årsfesten for slaget på Stiklestad i 1930. Fotografi fra boka Nord-Trøndelag i bilder (1957).
 • Baglo, Knut: Driftsbygningenes utvikling i Verdal 1850-1990. Hovedoppgave i landbruksteknikk, Norges landbrukshøgskole 1991.
 • Bakken, Arne Gunnar: NSB 75 år i Verdal 1904-1979 : Hell-Sunnanbanens anlegg fra Levanger 1902 til Sunnan 1905. Utg. [Forfatteren]. Verdal. 1979. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bakken, Ove: «Beretning om Værdals Prestegjeld» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1975
 • Berg, Øyvind: Visjonen som ble virkelighet, Bakketun folkehøgskole 100 år 1915-2015. Utgitt av skolen, 2016. 67 sider.
 • Collett, Albert H.: I begynnelsen var oppgangssaga : festskrift ved 100-årsjubileet til AS Værdalsbruket. Utg. Værdalsbruket. 2012. 108 s. ISBN 978-82-303-2153-9.
 • Bergh, Eva Basmo: Elevers opplevelser i skolemiljøet. En undersøkelse på 6. og 7. klassetrinn i Verdal kommune. Hovedoppgave i pedagogikk, Oslo 1979.
 • Bjørkli, Tore: Gjødslingspraksisen i Verdal. Jordkultur. Hovedoppgave ved NLH 1983.
 • Brustad, Arnhild, Eli Kristoffersen, Daniel Rees (red.): Med kart & kompass i 50 år : Verdal orienteringsklubb 1949-1999. Utg. [Klubben]. 1999. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Collett, Albert H.: I begynnelsen var oppgangssaga : festskrift ved 100-årsjubileet til AS Værdalsbruket. Utg. [Værdalsbruket]. 2012. 108 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dillan, Kjetil: «Garnesmordet - et 200-årsminne» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2006.
 • Fikse, Berit: Det gule huset, fra hjertesak og dugnad, til offentlig velferdstilbud, Krisesenteret i Nord-Trøndelag 1981-2016. Utgitt av Krisesenteret, 2016. 83 sider.
 • Følstad, Eskild: «Bygging av flettverksgjerder på Stiklestad» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2004.
 • Ellingsæter, Anne Lise: Kvinner og arbeid - vilkår og hinder (Verdal). Hovedoppgave i sosiologi, Oslo 1976.
 • Ervik, Dagmar: Bruket og folket. Trones bruk 1913-1963. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1989.
 • Følstad, Eskild: «Materialene i langhuset på Stiklastadir» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010
 • Grimstad, Atle: Bergverksdrift i Verdalsområdet. Med hovedvekt på perioden 1865-1918. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1980.
 • Hammer, Erlend: Verneplan : De verdalske befestninger. Utg. Forsvarsbygg. 2011. 114 s. ISBN 978-82-79-72040-9.
 • Hartmann, Olai: Beskrivelse over Ulykken i Værdalen Nat til Fredag den 19de Mai 1893, da et stort Jordskred overgik Bygden og ødelagde ca. 11000 Maal Jord og hvorved 111 Mennesker paa en sørgelig Maade mistede Livet. Utg. Bok- & Offsettrykk. 1975. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hegstad, A., E. Müller: Verdal Meieri 1884-1934 : 50 års beretning om meieridriften i Verdal. Utg. Verdalens boktrykkeri. 1934. 34 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helgådalsnytt. Utg. Helgådal idrettslag. 1971-. ISSN 0333-1083.
 • Holmlimo, Jon; mfl. Historien 1883-2016, Verdal Håndverk- og Industriforening. 2016. 127 sider.
 • Iversen, Harald Morten: Ord fra Verdal. Utg. Lingo forlag. 2008. 92 s. ISBN 978-82-995414-1-1.
 • Hellandsvik, Marit Schønberg: Konsekvenser av et distriktspolitisk virkemiddel. En vurdering av endringer i Verdal og Inderøy etter etableringen av SIVA-anlegget. Hovedoppgave i geografi, Bergen 1978.
 • Hjelde, Arnstein: Trøndsk talemål i Amerika. Ein analyse av interferens i lydverket og formverket i utvandrarmål frå Verdal, Stjørdal og Meråker. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Trondheim 1990. Ny utg. Tapir, 1992. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Iversen, Harald M.: Generasjonsskilnader i Verdalsmålet. Hovedoppgave i nordisk, Trondheim 1976.
 • Iversen, Vegard: Språk og urbanisering. Fire verdalingers møte med trondheims- og oslomål. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Trondheim 1995.
 • Jubileumsberetning : Midt-Norsk betong Verdal AS, 75 år : 1922-1997. Utg. Midt-Norsk betong Verdal. Verdal. 1997. 10 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jünge, Åke: Samisk lokalhistorie i Midt-Norge : samar i Inndalen, Sul og fjella omkring. Særtrykk av eit kapittel i Verdalsboka Bd 13B, med endringar og tillegg. Utg. 2009. 85 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jünge, Åke: «Biblograf Øyvind Bendt Aas» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010
 • Karlgård, Bernt: Gammelt og nytt fra Sul : og litt om Karlgarden og slekten Karlgård. Utg. I kommisjon hos Eide. 1960. 109 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Koldaas, Erling: «NS-bautaens bane» i Steinkjer Saga nr. 1 2007
 • Korsvold, Tora: «Gardkona i Verdal i mellomkrigstida» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1983
 • Korsvold, Tora: "Ute og inne fra morra til kveld". En analyse av gårdkonenes situasjon på Nord-Frøya og i Verdal i mellomkrigstida. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1982.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Musikk på Innherred – mest om Alf Finanger» I Verdal Historielags skrifter 35, 2007.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Musikk på Innherred; mest om Alf Finanger» I Nygammalt i Norden 4/2007, Årnes.
 • Kristoffersen, Eli: Værdalens Communes Almuebibliothek: bibliotekarbeid i Verdal kommune på 1800-tallet. Hovedoppgave ved HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 1997.
 • Larsen, Per Göte: Stiklestad kirke : vårt nasjonale arnested : fra middelalder til økumenisk pilegrimskirke. Utg. Stiklestad sokneråd. 2013. 95 s. ISBN 978-82-993882-1-4.
 • Midthjell, Harald Bugge: For syns skyld : visuelle aspekters betydning ved etableringen av gårder i eldre jernalder i Verdal. Masteroppgave i arkeologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2009.
 • Minsaas, Johannes: I samvirkets tjeneste, Oslo 1950. 181 s.
 • Moen, Olav Andreas: «Dødelig fallulykke på nøytralitetsvakt ved Vaterholmen festningsanlegg» i 1915 i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2012
 • Molde, Jostein: Migrasjon og emigrasjon. En undersøkelse omkring befolkningsforhold i Verdal 1801-1900. Hovedoppgave i historie, NTNU 1997.
 • Myklebust, Brit Indal: Fra pult og kateter : glimt fra et skoleliv - år for år. Utg. B. I. Myklebust. 2013. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ness, Solveig: Verdal sparebank 1854–1980 : fra fjærpenn til databehandling. Utg. Sparebanken. 1991. 277 s.
  • Melding: Sandal, Per i Heimen, b. XXIX, s. 132–133.
 • Næss, Turid: En lokalhistorisk bibliografi for Verdal kommune. Hovedoppgave i SBH, Oslo (?) 1979.
 • Pedersen, Gunnar: Verbalbøygninga i Verdalsmålet. Ei morfologisk oppgåve. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1941.
 • Pettersen, Reidar: A/L Innherredsmeieriet 1973 - 1983, Verdal 1984. 415 s
 • Pilegrimsleia Megard-Stiklestad : Snåsa, Steinkjer og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag. Utg. Historielaga i Snåsa, Ogndal, Sparbu og Verdal i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdeli[n]gen. 1998. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reitan, Jon: Strafgefangenlager Falstad 1941-45. Hovedoppgave i historie, NTNU 1999.
 • Raaen, Per Steinar: «NS-historien på Stiklestad» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2008
 • Skjørholm, Nils Ragnar, Alv Okkenhaug, Magne Olav Skjørholm: Skjørholmen : gårds- og slektshistorie : en reise i historien frem til år 2005. Utg. [N.R. Skjørholm]. Grytting. 2004. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Slettan, Dagfinn: Dreng og taus i Verdal. Eksperiment med en kollektiv sjølbiografi. Utg. Universitetsforlaget. 1978. 155 s. ISBN 82-00-01716-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Slottemo, Hilde Gunn: «I Vømmøldala der va det ein gjeng ... En kulturhistorisk analyse av Vømmølfestivalen i Verdal» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2001
 • Svelmo, Petter: Barnearbeid i jordbruket i etterkrigstida. En undersøkelse fra Verdal. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1983.
 • Tiller, Sverre: Framveksten av arbeiderbevegelsen i Verdal. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1978.
 • Totalafholdsforeningen Rydningen: Statuter for Totalafholdsforeningen Rydningen, (Verdal) Anton Jenssens Trykkeri, Levanger U.Å.
 • Vansvik, Ståle Arne: Vera kirke - fjellbygdas midtpunkt i 100 år : festkrift for Vera kirke i forbindelse med 100-årsjubileet : 15. august 1999. Utg. Vera sokneråd. 1999. 204 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Verdal idrettslag 1916-2016, 100 år, historiske glimt og sesongen 2016. Utgitt av laget, 2016. 39 sider.
 • Verdalsboka. En bygdebok om Verdal. Utg. Verdal kommune ved Bygdeboknemnda. 1930-
  • [B.1A]: Johnsen, Jørgen og Magne Årstadvold: Heimer og folk. Leksdalen 1800-1940. 2002. 577 s. ISBN 82-923434-00-3. Digital versjonNettbiblioteket.
  • [B.1B]: Moholt Ottar og Solveig Ness: Heimer og folk. Stiklestad 1800-1940. 2005. 606 s. ISBN 82-92434-01-1. Digital versjonNettbiblioteket.
  • [B.1C]: Årstadvold, Magne: Heimer og folk. Inndalen og Sul. 1800-1940. 2008. 2 b. ISBN 978-82-92434-02-4.
  • [B.1D]: Guddingsmo, Svein: Heimer og folk : Ness 1800-1940. 2011. 553 s. ISBN 978-82-92434-05-5. Digital versjonNettbiblioteket.
  • [B.1E]: Støa, Karl: Heimer og folk : Volhaugen 1800-1940. 2013. 463 s. ISBN 978-82-92434-06-2. Digital versjonNettbiblioteket.
  • [B.1F]: Ness, Solveig: Heimer og folk : Verdalsøra 1800-1940. 2014. 800 s. ISBN 978-82-92434-08-6. Digital versjonNettbiblioteket.
  • [B.1G]: Berg, Thomas. Heimer og folk i Vinne 1800-1960. 2016. 750 + 696 s.
  • [B.1H]: Berg, Thomas. Heimer og folk i Leirådalen og Raset 1800-2010. 2021. 698 + 698 s.
 • Årbok. Utg. Verdal historielag. 1949/51-76.
 • Walberg, Øystein: Leirras og landskyldfall. Ras og elvebrudd som forsterkende faktor ved landskyldfallet og ødegårdsfrekvensen i senmiddelalderen i Verdal. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1994.
 • Wågø, Harald: Fra konkursbo til millionbedrift : Verdal samvirkelag gjennom 75 år. Utg. [Verdal samvirkelag]. 1967. 43 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Stiklestad

 • Berggrav, Eivind: Brytningene omkring Olav og Stiklestad : momenter til et opgjør foran jubileet. Utg. Aschehoug. 1930. 68 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kaart over Sletterne ved Stiklestad i Verdalen, hvor Norges Konge Oluf den Hellige faldt i Slaget imod de misfornøiede Bønder den 29de Juli 1030. Utg. Trykt af T. A. Høeg. 1822. 7 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kjølsvik, Idar: Olavssteinen på Stiklestad. Utg. Cappelen Damm Høyskoleforlag. 2012. 136 s. ISBN 978-82-7634-933-7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kolsrud, Oluf (red.): Nidaros og Stiklestad : Olavs-jubileet 1930 : minneskrift. Utg. Steenske forlag. 1937. 728 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løvik, Kjell: "Hæren fløtte meg", spelet sett gjennom to glasauge. Eget forlag, 2016. 142 sider. Sanne og usanne historier «fra baksiden av spelamfiet på Stiklestad».
 • Skevik, Olav, Per Steinar Raaen (red.): Helligdom og verdier ved to årtusenskifter : foredrag fra flere seminarer ved årtusenskiftet samt populærforedrag under olsokdagene på Stiklestad. Utg. Stiklestad nasjonale kultursenter. 2004. 336 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Spel for vår tid : 60 år med spel på Stiklestad. Red. Turid Hofstad og Per Steiner Raaen. Utg. Stiklestad nasjonale kultursenter. 2014. 157 s. ISBN 978-82-91350-16-5.
 • Stene, Morten (red.): Slag i slag : minner fra Spelet om Heilag Olav på Stiklestad : 40 års teaterhistorie. Utg. Reklamenemnda, Spelet om Heilag Olav. 1995. 155 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stene, Morten: Spelets musikere : en oversikt over besetningen i orkesteret i Spelet om Heilag Olav i perioden 1960 - 1995. Utg. Spelet om Heilag Olav, Reklamenemda. Steinkjer. 1995. 33 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Status bygdebokarbeid

Verdalsboka er et omfattende bokverk, som omfatter både allmennhistorie, heim og folk, og flere temabind.

En moderne allmennhistorie, med bred sosial og økonomisk historie, er den mest åpenbare mangelen i et ellers ruvende bygdebokverk.

Den kommunale bygdeboknemnda skriver dette på sin hjemmeside verdalsboka.no: «Verdalsboka er en stadig lengre serie bygdebøker om og fra Verdal. 20 bind er gitt ut siden 1930 og fram til i dag, og flere er på vei.»

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, sykeleie, dødsleie, hjerneslag, gulsott, tuberkulose, vattersott, kår, Årsvekst og avling, husdyr, Alderdom,
 • År: 18680509 Fra: Ole Jakobsen Leirfall, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Ole Olsen Leirfall, USA Eier: Jostein Molde, Publisert i: Verdal, Årbok 1980
Stikkord: Helse og sykdom, Årsvekst og avling, uår, Arbeidsliv, arbeidsledighet, Værforhold. Fulltekstversjon av brev nr. 77.
 • År: 1870 Fra: Berit Anna Leirfald (mor), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Ole Leirfald, USA Eier: Jostein Molde (NHKI),
Stikkord: Familieforhold, Nærmiljø, bryllup, dødsfall, Årsvekst og avling, korn, poteter, fotografi, Kultur, skolegang, syskole,foreningsliv, misjonsmøte, bibellesning, Religiøsitet,
 • År: 18700121 Fra: Ole Jacobsen Leirfald, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Ole Olsen Leirfald, USA Eier: Jostein Molde (NHKI),
Stikkord: Amerikanske forhold, amerikabrev, Årsvekst og avling, høy, poteter, Emigrasjon, amerikareise, Økonomiske kår, auksjon, pengemangel, Familieforhold, Religiøsitet,
 • År: 18700121 Fra: Ole Jacobsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan ?, Stanwood, Washington, USA ? Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, lønn, Helse og sykdom, Årsvekst og avling, Økonomiske kår, priser, Religiøsitet, skolegang, Kultur,
 • År: 18770227 Fra: Reymert (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elisa Reymert, USA? Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, dødsleie, sorg, klær,
 • År: 187703 Fra: Caroline Reymert (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elise, August og Theodor Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Religiøsitet, Helg og høytid, Begravelse,
 • År: 18770312 Fra: Reymert (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elise, August og Theodor Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Helg og høytid, begravelse,
 • År: 18830507 Fra: Oliva Ellevsdatter Holmen (forlovede), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Lorents Næss, Minneapolis, Minnesota, USA Eier: Hagny Teigen, Heggesåsen 2, 7700 Steinkjer
Stikkord: Emigrasjon, drøm, Værforhold Årsvekst og avling, våronn, Nærmiljø,
 • År: 1884 Fra: Peter Bentsen (bror), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: autobiografiske opplysninger, Familieforhold, Nærmiljø, ulykke,
 • År: 1884 Fra: Anders Hallan, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: autobiografiske opplysninger, Familieforhold, husdyr, onnearbeid, Nærmiljø, bryllup, Religiøsitet, oppbyggelse, Værforhold, Årsvekst og avling,
 • År: 1884 Fra: Ingeborg Hallan, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: musikkforening, nytelsesmidler, dans, spill, hagearbeid, Kultur,
 • År: 1884 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, klimafeber, Familieforhold, Alderdom, Religiøsitet, bedehus, Nærmiljø, Værforhold, svigerforeldre, oppbyggelse,
 • År: 1884 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, hjeminnredning, bryllup, skifte, forlis, dødsulykke, Familieforhold, arbeidsulykke,
 • År: 1884 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: tjenestefolk, Årsvekst og avling, poteter, Værforhold,
 • År: 1884 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, bryllup, dødsfall, Nærmiljø, Årsvekst og avling, Værforhold, korn, Familieforhold, hjemvendte emigranter, Emigrasjon,
 • År: 1884 Fra: Paul Rasmus Bentsen (svigerfar), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Olaf Moe ?, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, Familieforhold, Emigrasjon, Amerikanske forhold, Værforhold, Årsvekst og avling, korn, poteter, blomstring, priser,
 • År: 1884 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: amerikareise, Familieforhold, bryllup, tjenestefolk, forlovelse,
 • År: 1884 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: have, frukttrær, blomstring, Årsvekst og avling, Værforhold, poteter, Familieforhold, Nærmiljø, amerikareise, tjenestefolk, dødsleie, brennevin, begravelse, dødfødt barn, fødsel, lege,
 • År: 1884 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, foreningsliv, musikkforening, bryllup, Religiøsitet, oppbyggelse, Kultur,
 • År: 1884 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, amerikareise, skatt, ligning, bryllup, svangerskap, begravelse, likkiste, brennevin, Værforhold, Emigrasjon,
 • År: 1884 Fra: Paul Rasmus Bentsen (svigerfar), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Olaf Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: sagbruk, bryllup, Familieforhold, Værforhold,
 • År: 18850301 Fra: Ingeborg Hallan, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Emigrasjon, amerikareise, julebesøk, juletråd-skyting, basar, foreningsliv, Nærmiljø, Kultur, Helg og høytid. Fulltekstversjon av brev nr. 408
 • År: 1885 Fra: Anders Hallan, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Økonomiske kår, arbeidsledighet, Familieforhold, Nærmiljø, dødsfall, ulykke, Helse og sykdom, tuberkulose, strupekreft, marked,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, Økonomiske kår, tønnefabrikk, husmannskår, møllebruk, sirkelsag, slåmaskin, nikkelverk, kobberverk, hesterive, skjæremaskin, potetopptaker, treskemaskin,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen (svigerfar), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Olaf Moe ?, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: sagbruk, trelast, skipslast, ved, Værforhold, Årsvekst og avling, korn, poteter, høy, skatt, fattighjelp, gjeld, Sosiale kår, arbeiderklasse,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: blomstring, hagearbeid, bryllup, svangerskap, barsel, Helse og sykdom, svulst, legebesøk, leseferdigheter, operasjon,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Værforhold, Årsvekst og avling, poteter, høy, korn, pakkeforsendelse, ulykke, fødsel, bryllup, tjenestefolk, lønn, hagebær, sagbruksdrift,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, rokk, tjenestefolk, arbeiderforening, Værforhold, Årsvekst og avling, emigranter, Helse og sykdom, forkjølelse, Emigrasjon, Kultur,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, Nærmiljø,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: pakkeforsendelse, rokk, Værforhold, dødsfall, bryllup, svangerskap, militærtjeneste,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: pakkeforsendelse, Nærmiljø, bryllup, Næringsliv, nikkelverk,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: fiske, Familieforhold, dødsfall, begravelse, sagbruksdrift, Helse og sykdom, stensmerter, amerikareise, gjeld, Emigrasjon,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Nærmiljø, Emigrasjon, Helse og sykdom, tuberkulose, eiendomssalg, basar, kvinneforening, arbeiderforening,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, julefeiring, Nærmiljø, tjenestefolk, Helse og sykdom, hudlidelse, Værforhold, Årsvekst og avling, korn, poteter, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1886 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, dødsfall, Emigrasjon, amerikareise, dåp,
 • År: 1886 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Amerikanske forhold, Værforhold, Helse og sykdom, lungebetennelse, Nærmiljø, dødsfall, Familieforhold,
 • År: 1886 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Religiøsitet, oppbyggelse, Årsvekst og avling, høy, poteter, sagbruksmaskiner, Nærmiljø, dødsfall, Værforhold,
 • År: 1886 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, amerikareise, Værforhold, Årsvekst og avling, blomster, fødsel, Religiøsitet, selvmord, fødsel i dølgsmål, ulykke, religiøse forhold,
 • År: 18861128 Fra: Sofie Rygh (kusine), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Sofie Støre, La Crosse, Wisconsin, USA Eier: Jon Suul, Trondheim
Stikkord: amerikabrev, skolegang,
 • År: 1887 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: fødsel, pakkepost, dåp, lønn, Værforhold, Årsvekst og avling, korn, Økonomiske kår, priser,
 • År: 1887 Fra: Paul Rasmus Berg (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Amerikanske forhold, Værforhold, Årsvekst og avling, høy, korn, poteter, amerikareise, Helse og sykdom, halsesyke, dødsfall, bryllup, pakkeforsendelse, Nærmiljø,
 • År: 1887 Fra: Paul Rasmus Bentsen (svigerfar), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Moe ? "Kjære Svigersøn", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Værforhold, Økonomiske kår, priser, bank, skatt, fallitt, Emigrasjon, sagbruksmaskiner,
 • År: 1887 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, Familieforhold, Nærmiljø, ulykke, Helse og sykdom, gikt, oppbyggelse,
 • År: 1887 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, fødselsdag, Familieforhold, bryllup, bryllupsreise, Helse og sykdom, tarminfeksjon, dødsfall, oppbyggelse,
 • År: 18871212 Fra: Sofie Rygh (kusine), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Sofie Støre, La Crosse, Wisconsin, USA Eier: Jon Suul, Trondheim
Stikkord: Familieforhold, skolegang, konfirmasjon, Hverdagsliv,
 • År: 1888 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: religiøse talemåter, Familieforhold, ekteskap, Værforhold,
 • År: 18880304 Fra: Paul Rasmus Bentsen (svigerfar), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Moe ? ("Kjære Svigersøn"), USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Amerikanske forhold, farmerliv, Årsvekst og avling, Værforhold. Fulltekstversjon av brev nr. 438
 • År: 1888 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: dødsfall, gardssalg, Værforhold, Årsvekst og avling, korn, høy, Emigrasjon, amerikareise, Nærmiljø, ulykke, selvmord,
 • År: 1888 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Årsvekst og avling, høy, korn, poteter, husdyr, hester, kyr, Politikk, Religiøsitet, oppbyggelse, Emigrasjon, Familieforhold, Værforhold, Økonomiske kår,
 • År: 1888 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Værforhold, onnearbeid, gjødsel, poteter, dødsfall, Familieforhold, Nærmiljø, farmerliv, incest, husgeråd, amerikabrev, tømmer, Årsvekst og avling, Arbeidsliv,
 • År: 1888 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Værforhold, skogsdrift, lønnskrav, skatt, priser, Politikk, Emigrasjon, Religiøsitet, religiøse forhold, toll, stortingsvalg,
 • År: 1888 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Amerikanske forhold, avis, Værforhold, lønnskrav, Helse og sykdom, forkjølelse, dødsfall, fødsel, skarlagensfeber, halsesyke, Emigrasjon, Familieforhold,
 • År: 1888 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, Amerikanske forhold, Helse og sykdom, skarlagensfeber, halsesyke, bedehus, bryllup, skogsdrift,
 • År: 1888 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, konfirmasjon, hjemvendte emigranter, Nærmiljø, Værforhold, uekte barn, fengsel, dødsfall,
 • År: 18881028 Fra: Sofie Rygh (kusine), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Sofie Støre, USA Eier: Jon Suul, Trondheim
Stikkord: Helg og høytid, konfirmasjon, presanger, sømskole, forlovelse, utdannelse, Familieforhold. Fulltekstversjon av brev nr. 1944
 • År: 1889 Fra: Kristiane (Bentsen) Berg (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Amerikanske forhold, amerikareise, Familieforhold, Emigrasjon,
 • År: 1889 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, Emigrasjon, hjemvendte emigranter, Værforhold,
 • År: 1889 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, konfirmasjon, innredningsarbeid, matvarer,
 • År: 1889 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Værforhold, onnearbeid, Familieforhold, priser, Nærmiljø, bryllup, Økonomiske kår,
 • År: 1889 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, priser, husdyr, Emigrasjon, hjemvendte emigranter, Nærmiljø, forlovelse, ullspinneri, høvleri, meieri, husbygging, Helse og sykdom, fødsel, konfirmasjon, Årsvekst og avling,
 • År: 1889 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: streik, avlingsskader, poteter, høy, Værforhold, hagebær, skogsbær, husriving, Årsvekst og avling, Arbeidsliv,
 • År: 1889 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, husdyr, vårslepp, onnearbeid, poteter, fiske, torsk, Familieforhold, militærtjeneste, syttende mai, Værforhold, oppbyggelse, Arbeidsliv,
 • År: 1889 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, Nærmiljø, bryllup, krypskyting, elgjakt, Helse og sykdom, lungebetennelse, pengegave, Værforhold, formangel, priser, emigranter, Emigrasjon, oppbyggelse,
 • År: 1889 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: bryllup, ulykke, gardskjøp, bro-reparasjon, Værforhold,
 • År: 1890 Fra: Ludvig Lerfald, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, jernbane, selvmord, brann, ulykke, dødsfall,
 • År: 1890 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helg og høytid, juleforberedelser, brygging, baking, slakting, Værforhold, ulykke,
 • År: 1890 Fra: Paul Rasmus og Kristiane Bentsen (far, søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA? Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: syklon, Værforhold, Religiøsitet, oppbyggelse, innredningsarbeid, ulykke, telefon, Årsvekst og avling,
 • År: 1890 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, influensa, dødsfall, Nærmiljø, Religiøsitet, oppbyggelse, sagbruk, Værforhold,
 • År: 1891 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: dødsfall, drøm, Helse og sykdom, begravelse, Emigrasjon, oppbyggelse, fallitt, husdyr, arbeidsmarked, amerikareise, matskikk, Religiøsitet, Økonomiske kår,
 • År: 1891 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, Alderdom, siste hilsen,
 • År: 1891 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Årsvekst og avling, pensjon, autobiografiske opplysninger, Religiøsitet, oppbyggelse, Værforhold,
 • År: 1891 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: autobiografiske opplysninger, Religiøsitet, oppbyggelse, Økonomiske kår, lønn, Værforhold,
 • År: 1891 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: amerikabrev, auksjon, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1891 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Nærmiljø, onnearbeid, Familieforhold, tuberkulose, dampskip, Værforhold, Helse og sykdom, Arbeidsliv,
 • År: 1891 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: amerikareise, brobygging, Værforhold, husdyr, Familieforhold,
 • År: 1891 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: skotøy, Værforhold, Helse og sykdom, difteri,
 • År: 1892 Fra: Oline Molde ?, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan ?, Stanwood, Washington, USA ? Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: amerikareise, Religiøsitet, oppbyggelse, gardssalg, Familieforhold, Helse og sykdom, difteri, Emigrasjon,
 • År: 1892 Fra: Oluf Rinnan (bror), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Amerikanske forhold, Nærmiljø
 • År: 1892 Fra: Oluf Rinnan (svoger), Verdal, Nord-Trøndelag Til: "Kjære Svigerbroder", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, pensjon, Familieforhold, begravelsesskikker, arv, bryllup, Helse og sykdom, difteri,
 • År: 1892 Fra: Martha Bentsen (mor), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: autobiografiske opplysninger, Værforhold, Nærmiljø, Religiøsitet, oppbyggelse, Årsvekst og avling,
 • År: 1892 Fra: Martha Bentsen (mor), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Økonomiske kår, priser, Værforhold, Årsvekst og avling,
 • År: 1893 Fra: Ludvig Lerfald (bror), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Nærmiljø, leirras, ulykke,
 • År: 18930719 Fra: Ludvig Lerfald (bror), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, Nærmiljø, leirras, ulykke, religiøse talemåter. Fulltekstversjon av brev nr. 386
 • År: 1896 Fra: Oluf Rinnan (bror), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe ?, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, dødsleie, Helse og sykdom, legebesøk, medisin, bronkitt, nattverd, begravelse, oppbyggelse,
 • År: 1901 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, Værforhold, Årsvekst og avling, drøm, fødsel, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1903 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: dødsfall, Religiøsitet, Årsvekst og avling, bryllup, Helse og sykdom, engelsk syke, priser, amerikareise, Økonomiske kår, Emigrasjon, oppbyggelse,
 • År: 1903 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: bryllup, Religiøsitet, oppbyggelse, Helse og sykdom, amerikabesøk,
 • År: 19040824 Fra: Oluf Sneve, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Skandinaven, Chicago, Illinois, USA Eier: , Publisert i: Verdal, Årsskrift 1978
Stikkord: Årsvekst og avling, Arbeidsliv, onnearbeid, Økonomiske kår, priser, skatt, handelsliv, Kommunikasjon, jernbane, ordensforstyrrelser, jordskred, Nærmiljø. Fulltekstversjon av brev nr. 76
 • År: 1905 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: konfirmasjon, Helse og sykdom, Religiøsitet, drøm, tuberkulose, bleksott, oppbyggelse,
 • År: 1905 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: "Kjære Jane", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: pengegave, amerikabrev,
 • År: 1905 Fra: Røkke (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: "Kjære Søster", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1906 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan ?, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, Religiøsitet, kongehuset, toll, bryllup, barselfeber, dødfødt barn, dødsfall, oppbyggelse, Økonomiske kår, lønn, tjenestefolk, drøm, vegarbeid, fattigdom,
 • År: 1906 Fra: , Verdal, Nord-Trøndelag Til: "Kjære fetter", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, tuberkulose, kikhoste,
 • År: 1909 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: militærtjeneste, Helse og sykdom, meslinger, bronkitt, lungebetennelse, hjernehinnebetennelse, begravelse, tuberkulose, kreft, Økonomiske kår, Amerikanske forhold, lønn,
 • År: 19091208 Fra: Louise Rygh (tante), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Sofie Støre, USA Eier: Jon Suul, Trondheim
Stikkord: Emigrasjon, Familieforhold,
 • År: 1911 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Helse og sykdom, legebesøk,
 • År: 1913 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, dødsfall, mobilisering, militærøvelse, oppbyggelse,
 • År: 1914 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, gikt, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 19140301 Fra: Alma Molde (niese), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen og Ole Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Værforhold, flora, grunnlovsjubileet, norgesbesøk. Fulltekstversjon av brev nr. 363
 • År: 19141108 Fra: Inga Holmvik (kusine), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Sofie Støre, USA Eier: Jon Suul, Trondheim
Stikkord: Emigrasjon, første verdenskrig, Værforhold, skolebygging, Familieforhold, priser, Økonomiske kår,
 • År: 1916 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, Helse og sykdom, bronkitt, svangerskap, operasjon, Politikk, første verdenskrig, oppbyggelse,
 • År: 19160806 Fra: Louise Rygh (tante), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Sofie Støre Horn, Tacoma, Washington, USA Eier: Jon Suul, Trondheim
Stikkord: første verdenskrig, Årsvekst og avling, uår, Økonomiske kår, priser, Værforhold, skolebygging,
 • År: 1917 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, Helse og sykdom, fødsel, priser, Økonomiske kår, oppbyggelse,
 • År: 1918 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, Nærmiljø, priser, rasjonering, legebesøk, Helse og sykdom, arbeidskonflikt, revolusjon, Økonomiske kår, Arbeidsliv, oppbyggelse,
 • År: 1921 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, influensa, svulst, operasjon, blindtarm, fødsel, dødsfall,
 • År: 1922 Fra: Oline Molde (tante), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: pengegave, folkemedisin, klok kone, Helse og sykdom, isjias, tuberkulose, drøm, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1922 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, bronkitt, isjias, legebesøk, fødsel, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 19221122 Fra: Louise Rygh (tante), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Sofie Støre Horn, Tacoma, Washington, USA Eier: Jon Suul, Trondheim
Stikkord: Amerikanske forhold, Kvinnekår, telefonstasjon, Familieforhold, Hverdagsliv, Nærmiljø, Årsvekst og avling, Økonomiske kår, arbeidsledighet, Værforhold, Helg og høytid, juletradisjoner, jordskjelv, lemenår. Fulltekstversjon av brev nr. 1948
 • År: 19230905 Fra: Louise Rygh (tante), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Sofie Støre Horn, Tacoma, Washington, USA Eier: Jon Suul, Trondheim
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, kikhoste, Værforhold, Årsvekst og avling, Nærmiljø,
 • År: 1926 Fra: Oline Molde (tante), Verdal, Nord-Trøndelag Til: "Kjære søsterdatter", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: pengegave, Religiøsitet, Helse og sykdom, dødsfall, oppbyggelse,
 • År: 1928 Fra: Oline Molde, Verdal, Nord-Trøndelag Til: "Kjære Lillian", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: pengegave, Religiøsitet, Værforhold, oppbyggelse,
 • År: 1929 Fra: Oline Molde (tante), Verdal, Nord-Trøndelag Til: "Kjære Søsterdatter", Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: klesplagg, gave, Helse og sykdom, kikhoste,
 • År: ? Fra: Anders Hallan, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: musikkforening, Nærmiljø, Kultur,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkel 1661 (Landkommisjonen) (2101 NORD-TRØNDELAG)
Jordebok for Stjørdal fogderi og Verdal fogderi.(Riksarkivet i Oslo. Rentekammeret. Landkommisjonen 1661 pk. 27). Skrifter utgjevne av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedøme nr 9. 1980. 152 s. Red. Kjell Haarstad.
 • Amerikabrev (2258 VERDAL)
Gullgraveren Ola Green. Utg. Helgådal I.L. I: Helgådalsnytt. Årg. 18 (1989). S. 1-10. Red. Bjørn Inge Langdal. Merknad: 4 brev frå Ola Green 1877-90, samt utdrag frå fleire.
 • Amerikabrev (2259 VERDAL)
Julebrev fra Dell Rapid 1884. I: Årbok. Verdal historielag. 1980. (Skrifter nr 5). S. 61-62. Red. Jostein Molde. Merknad: Avsendar: Sevald Valstad.
 • Brev (2260 VERDAL)
Då verdalingane prøvde å sleppe kyrkjetiend til kannikane i Trondheim. I: Årbok. Verdal historielag. Årg. 1 (1949). S. 79-85. Red. Andreas Myrmo. Merknad: Brev frå geistlege i Trondheim 1797.
 • Brev (2261 VERDAL)
Ei gåve til Stiklestad kyrkje. I: Årbok. Verdal historielag. 1977. S. 17-24. Red. J. Dahl. Merknad: Brevveksling mellom stiftsdireksjonen og Christian Hammer 1760-61.
 • Dagbok (2262 VERDAL)
Dagbok fra 1816. I: Årbok. Verdal historielag. 1987. (Skrifter nr 14). S. 178-182. Red. Annbjørg Solli. Merknad: Skrive av Even Pedersen Ydse. Tidsrom: 1816-24.
 • Eigedomsdokument - bygsel (2263 VERDAL)
Mystiske stener i Verdalsfjell. I: Årbok. Verdal historielag. 1983. (Skrifter nr 9). S. 175-180. Red. Leif Lykke. Merknad: Frå Inndalen 1787.
 • Eigedomsdokument - skylddeling (2264 VERDAL)
Pantebok P (1877-1882) for Stjør- og Verdal sorenskriveri, autorisert den 26. februar 1877. I: Årbok. Verdal historielag. 1981. (Skrifter nr 6). S. 184-185. Merknad: Frå Stiklestad østre 1881.
 • Folketeljing 1865 (2265 VERDAL)
Folketellinga 1865 Verdalsøra. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 52 (1975). S. 22-33. Red. John Aasum.
 • Jordebok - privat ; husmannskontrakt (2266 VERDAL)
Litt om Værdalsbrukets leilendinger. I: Årbok. Verdal historielag. 1979. (Skrifter nr 4). S. 66-80. Red. Leif Lykke. Merknad: Jordebok for Verdalsbruket 1889, 2 husmannskontraktar frå 1889 og 1901.
 • Kjeldesamling (2267 VERDAL)
Kornmagasinene i Verdal på 1800-tallet. I: Årbok. Verdal historielag. 1988. (Skrifter nr 15). S. 57-71. Red. Jostein Molde. Merknad: Plan for kornmagasin, kongeleg approbasjon og tinglysing 1815-16.
 • Militærrulle (2268 VERDAL)
Infanterister fra Verdal omkring året 1807. I: Årbok. Verdal historielag. Årg. 1 (1949). S. 70-74. Red. Johan Løkhaug. Merknad: "Compagnie-Roulle for Det 1ste Trondhjemske Infanterie Regiment".
 • Militærrulle (2269 VERDAL)
Dragoner i Verdal 1807. I: Årbok. Verdal historielag. Årg. 4 (1952). S. 79-88. Red. Johan Løkhaug. Merknad: "Compagnie-Roulle for Det Trondhjemske Dragon Regiment, Det Verdalske Livcompagnie"."
 • Norgesbrev (2270 VERDAL)
De dårlige tider i heimlandet, skildret i et sjeldent brev fra Verdal til Amerika. I: Årbok. Verdal historielag. 1980. (Skrifter nr 5). S. 48-51. Red. Jostein Molde. Merknad: Avsendar: Familien til Ole Jakobsen Lerfald 1868.
 • Norgesbrev (2271 VERDAL)
Brev fra Verdal 1904. I: Årsskrift. Verdal historielag. 1978. (Skrifter nr 3). S. 133-136. Red. Jostein Molde. Merknad: Avsendar: Truleg Oluf Sneve. Trykt i avisa "Skandinaven" (Chicago) 15.09.1904.

Aviser