Bibliografi:Verdal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nord-Trøndelag · Flatanger · Fosnes · Frosta · Grong · Høylandet· Inderøy · Leka
Oslo byleksikon 1938.JPG
Leksvik · Levanger · Lierne · Meråker · Namdalseid · Namsos · Namskogan · Nærøy · Overhalla
Røyrvik · Snåsa · Steinkjer · Stjørdal · Verdal · Verran · Vikna
Namdalen
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Bakken, Ove: «Beretning om Værdals Prestegjeld» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1975
 • Berg, Øyvind: Visjonen som ble virkelighet, Bakketun folkehøgskole 100 år 1915-2015. Utgitt av skolen, 2016. 67 sider.
 • Collett, Albert H.: I begynnelsen var oppgangssaga : festskrift ved 100-årsjubileet til AS Værdalsbruket. Utg. Værdalsbruket. 2012. 108 s. ISBN 978-82-303-2153-9.
 • Dillan, Kjetil: «Garnesmordet - et 200-årsminne» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2006
 • Fikse, Berit: Det gule huset, fra hjertesak og dugnad, til offentlig velferdstilbud, Krisesenteret i Nord-Trøndelag 1981-2016. Utgitt av Krisesenteret, 2016. 83 sider.
 • Følstad, Eskild: «Bygging av flettverksgjerder på Stiklestad» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2004
 • Følstad, Eskild: «Materialene i langhuset på Stiklastadir» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010
 • Hammer, Erlend: Verneplan : De verdalske befestninger. Utg. Forsvarsbygg. 2011. 114 s. ISBN 978-82-79-72040-9.
 • Jünge, Åke: «Biblograf Øyvind Bendt Aas» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010
 • Kjølsvik, Idar: Olavssteinen på Stiklestad. Utg. Cappelen Damm Høyskoleforlag. 2012. 136 s. ISBN 978-82-7634-933-7.
 • Koldaas, Erling: «NS-bautaens bane» i Steinkjer Saga nr. 1 2007
 • Korsvold, Tora: «Gardkona i Verdal i mellomkrigstida» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1983
 • Larsen, Per Göte: Stiklestad kirke : vårt nasjonale arnested : fra middelalder til økumenisk pilegrimskirke. Utg. Stiklestad sokneråd. 2013. 95 s. ISBN 978-82-993882-1-4.
 • Løvik, Kjell: "Hæren fløtte meg", spelet sett gjennom to glasauge. Eget forlag, 2016. 142 sider. Sanne og usanne historier «fra baksiden av spelamfiet på Stiklestad».
 • Minsaas, Johannes: I samvirkets tjeneste, Oslo 1950. 181 s
 • Moen, Olav Andreas: «Dødelig fallulykke på nøytralitetsvakt ved Vaterholmen festningsanlegg» i 1915 i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2012
 • Pettersen, Reidar: A/L Innherredsmeieriet 1973 - 1983, Verdal 1984. 415 s
 • Raaen, Per Steinar: «NS-historien på Stiklestad» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2008
 • Slottemo, Hilde Gunn: «I Vømmøldala der va det ein gjeng ... En kulturhistorisk analyse av Vømmølfestivalen i Verdal» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2001
 • Totalafholdsforeningen Rydningen: Statuter for Totalafholdsforeningen Rydningen, (Verdal) Anton Jenssens Trykkeri, Levanger U.Å.
 • Verdal i tekst og billeder. festskrift i anledning Olavs-jubileet 1930. 1930. 74 s. Digital utgavebokhylla.no
 • Verdal idrettslag 1916-2016, 100 år, historiske glimt og sesongen 2016. Utgitt av laget, 2016. 39 sider.
 • Årbok. Utg. Verdal historielag. 1949/51-76.

Bygdebøker under arbeid

 • Det er arbeid i gang med gards- og slektshistorie samt bygdehistorie for Verdal. Forfatter er Øystein Walberg. Kilde: Kommuneundersøkelsen 2007.
 • Det er oppnevnt en kommunal bygdeboknemnd og det har vært kontinuerlig arbeid med bygdebok i flere tiår. Dette gjøres på frivillig basis. Kilde: Kommuneundersøkelsen 2012.

Hovedoppgaver 1907-

 • Baglo, Knut: Driftsbygningenes utvikling i Verdal 1850-1990. Norges landbrukshøgskole 1991. Fag: Landbruksteknikk. Kommune: Verdal
 • Bergh, Eva Basmo: Elevers opplevelser i skolemiljøet. En undersøkelse på 6. og 7. klassetrinn i Verdal kommune. Oslo 1979 Fag: Pedagogikk
 • Bjørkli, Tore: Gjødslingspraksisen i Verdal. Jordkultur. NLH 1983 Fag: NLH
 • Ellingsæter, Anne Lise: Kvinner og arbeid - vilkår og hinder (Verdal). Oslo 1976 Fag: Sosiologi
 • Ervik, Dagmar: Bruket og folket. Trones bruk 1913-1963. Universitetet i Trondheim 1989. Fag: Historie. Kommune: Verdal
 • Grimstad, Atle: Bergverksdrift i Verdalsområdet. Med hovedvekt på perioden 1865-1918. Trondheim 1980 Fag: Historie
 • Hellandsvik, Marit Schønberg: Konsekvenser av et distriktspolitisk virkemiddel. En vurdering av endringer i Verdal og Inderøy etter etableringen av SIVA-anlegget. Bergen 1978 Fag: Geografi
 • Hjelde, Arnstein: Trøndsk talemål i Amerika. Ein analyse av interferens i lydverket og formverket i utvandrarmål frå Verdal, Stjørdal og Meråker. Universitetet i Trondheim 1990. Fag: Nordisk. Kommune: Verdal [Merknad: Stjørdal: se også Verdal, Meråker: se også Verdal]
 • Iversen, Harald M.: Generasjonsskilnader i Verdalsmålet. Trondheim 1976 Fag: Nordisk
 • Iversen, Vegard: Språk og urbanisering. Fire verdalingers møte med trondheims- og oslomål. Universitetet i Trondheim 1995. Fag: Nordisk. Kommune: Verdal [Merknad: Trondheim: se også Verdal, Oslo: se også Verdal]
 • Korsvold, Tora: "Ute og inne fra morra til kveld". En analyse av gårdkonenes situasjon på Nord-Frøya og i Verdal i mellomkrigstida. Trondheim 1982 Fag: Historie
 • Kristoffersen, Eli: Værdalens Communes Almuebibliothek: bibliotekarbeid i Verdal kommune på 1800-tallet. HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 1997. Fag: . Kommune: Verdal
 • Midthjell, Harald Bugge: For syns skyld : visuelle aspekters betydning ved etableringen av gårder i eldre jernalder i Verdal. Masteroppgave i arkeologi - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2009.
 • Molde, Jostein: Migrasjon og emigrasjon. En undersøkelse omkring befolkningsforhold i Verdal 1801-1900. NTNU 1997. Fag: Historie. Kommune: Verdal
 • Næss, Turid: En lokalhistorisk bibliografi for Verdal kommune. Oslo?? 1979 Fag: SBH
 • Pedersen, Gunnar: Verbalbøygninga i Verdalsmålet. Ei morfologisk oppgåve. Oslo 1941 Fag: Norsk??
 • Reitan, Jon: Strafgefangenlager Falstad 1941-45. NTNU 1999. Fag: Historie. Kommune: Verdal
 • Svelmo, Petter: Barnearbeid i jordbruket i etterkrigstida. En undersøkelse fra Verdal. Trondheim 1983 Fag: Historie
 • Tiller, Sverre: Framveksten av arbeiderbevegelsen i Verdal. Trondheim 1978 Fag: Historie
 • Walberg, Øystein: Leirras og landskyldfall. Ras og elvebrudd som forsterkende faktor ved landskyldfallet og ødegårdsfrekvensen i senmiddelalderen i Verdal. Universitetet i Trondheim 1994. Fag: Historie. Kommune: Verdal

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, sykeleie, dødsleie, hjerneslag, gulsott, tuberkulose, vattersott, kår, Årsvekst og avling, husdyr, Alderdom,
 • År: 18680509 Fra: Ole Jakobsen Leirfall, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Ole Olsen Leirfall, USA Eier: Jostein Molde, Publisert i: Verdal, Årbok 1980
Stikkord: Helse og sykdom, Årsvekst og avling, uår, Arbeidsliv, arbeidsledighet, Værforhold,
 • År: 1870 Fra: Berit Anna Leirfald (mor), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Ole Leirfald, USA Eier: Jostein Molde (NHKI),
Stikkord: Familieforhold, Nærmiljø, bryllup, dødsfall, Årsvekst og avling, korn, poteter, fotografi, Kultur, skolegang, syskole,foreningsliv, misjonsmøte, bibellesning, Religiøsitet,
 • År: 18700121 Fra: Ole Jacobsen Leirfald, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Ole Olsen Leirfald, USA Eier: Jostein Molde (NHKI),
Stikkord: Amerikanske forhold, amerikabrev, Årsvekst og avling, høy, poteter, Emigrasjon, amerikareise, Økonomiske kår, auksjon, pengemangel, Familieforhold, Religiøsitet,
 • År: 18700121 Fra: Ole Jacobsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan ?, Stanwood, Washington, USA ? Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, lønn, Helse og sykdom, Årsvekst og avling, Økonomiske kår, priser, Religiøsitet, skolegang, Kultur,
 • År: 18770227 Fra: Reymert (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elisa Reymert, USA? Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, dødsleie, sorg, klær,
 • År: 187703 Fra: Caroline Reymert (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elise, August og Theodor Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Religiøsitet, Helg og høytid, Begravelse,
 • År: 18770312 Fra: Reymert (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elise, August og Theodor Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Helg og høytid, begravelse,
 • År: 18830507 Fra: Oliva Ellevsdatter Holmen (forlovede), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Lorents Næss, Minneapolis, Minnesota, USA Eier: Hagny Teigen, Heggesåsen 2, 7700 Steinkjer
Stikkord: Emigrasjon, drøm, Værforhold Årsvekst og avling, våronn, Nærmiljø,
 • År: 1884 Fra: Peter Bentsen (bror), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: autobiografiske opplysninger, Familieforhold, Nærmiljø, ulykke,
 • År: 1884 Fra: Anders Hallan, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: autobiografiske opplysninger, Familieforhold, husdyr, onnearbeid, Nærmiljø, bryllup, Religiøsitet, oppbyggelse, Værforhold, Årsvekst og avling,
 • År: 1884 Fra: Ingeborg Hallan, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: musikkforening, nytelsesmidler, dans, spill, hagearbeid, Kultur,
 • År: 1884 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, klimafeber, Familieforhold, Alderdom, Religiøsitet, bedehus, Nærmiljø, Værforhold, svigerforeldre, oppbyggelse,
 • År: 1884 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, hjeminnredning, bryllup, skifte, forlis, dødsulykke, Familieforhold, arbeidsulykke,
 • År: 1884 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: tjenestefolk, Årsvekst og avling, poteter, Værforhold,
 • År: 1884 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, bryllup, dødsfall, Nærmiljø, Årsvekst og avling, Værforhold, korn, Familieforhold, hjemvendte emigranter, Emigrasjon,
 • År: 1884 Fra: Paul Rasmus Bentsen (svigerfar), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Olaf Moe ?, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, Familieforhold, Emigrasjon, Amerikanske forhold, Værforhold, Årsvekst og avling, korn, poteter, blomstring, priser,
 • År: 1884 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: amerikareise, Familieforhold, bryllup, tjenestefolk, forlovelse,
 • År: 1884 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: have, frukttrær, blomstring, Årsvekst og avling, Værforhold, poteter, Familieforhold, Nærmiljø, amerikareise, tjenestefolk, dødsleie, brennevin, begravelse, dødfødt barn, fødsel, lege,
 • År: 1884 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, foreningsliv, musikkforening, bryllup, Religiøsitet, oppbyggelse, Kultur,
 • År: 1884 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, amerikareise, skatt, ligning, bryllup, svangerskap, begravelse, likkiste, brennevin, Værforhold, Emigrasjon,
 • År: 1884 Fra: Paul Rasmus Bentsen (svigerfar), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Olaf Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: sagbruk, bryllup, Familieforhold, Værforhold,
 • År: 1885 Fra: Ingeborg Hallan, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Emigrasjon, amerikareise, julebesøk, juletråd-skyting, basar, foreningsliv, Nærmiljø, Kultur, Helg og høytid,
 • År: 1885 Fra: Anders Hallan, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Økonomiske kår, arbeidsledighet, Familieforhold, Nærmiljø, dødsfall, ulykke, Helse og sykdom, tuberkulose, strupekreft, marked,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, Økonomiske kår, tønnefabrikk, husmannskår, møllebruk, sirkelsag, slåmaskin, nikkelverk, kobberverk, hesterive, skjæremaskin, potetopptaker, treskemaskin,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen (svigerfar), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Olaf Moe ?, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: sagbruk, trelast, skipslast, ved, Værforhold, Årsvekst og avling, korn, poteter, høy, skatt, fattighjelp, gjeld, Sosiale kår, arbeiderklasse,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: blomstring, hagearbeid, bryllup, svangerskap, barsel, Helse og sykdom, svulst, legebesøk, leseferdigheter, operasjon,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Værforhold, Årsvekst og avling, poteter, høy, korn, pakkeforsendelse, ulykke, fødsel, bryllup, tjenestefolk, lønn, hagebær, sagbruksdrift,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, rokk, tjenestefolk, arbeiderforening, Værforhold, Årsvekst og avling, emigranter, Helse og sykdom, forkjølelse, Emigrasjon, Kultur,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, Nærmiljø,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: pakkeforsendelse, rokk, Værforhold, dødsfall, bryllup, svangerskap, militærtjeneste,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: pakkeforsendelse, Nærmiljø, bryllup, Næringsliv, nikkelverk,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: fiske, Familieforhold, dødsfall, begravelse, sagbruksdrift, Helse og sykdom, stensmerter, amerikareise, gjeld, Emigrasjon,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Nærmiljø, Emigrasjon, Helse og sykdom, tuberkulose, eiendomssalg, basar, kvinneforening, arbeiderforening,
 • År: 1885 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, julefeiring, Nærmiljø, tjenestefolk, Helse og sykdom, hudlidelse, Værforhold, Årsvekst og avling, korn, poteter, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1886 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, dødsfall, Emigrasjon, amerikareise, dåp,
 • År: 1886 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Amerikanske forhold, Værforhold, Helse og sykdom, lungebetennelse, Nærmiljø, dødsfall, Familieforhold,
 • År: 1886 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Religiøsitet, oppbyggelse, Årsvekst og avling, høy, poteter, sagbruksmaskiner, Nærmiljø, dødsfall, Værforhold,
 • År: 1886 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, amerikareise, Værforhold, Årsvekst og avling, blomster, fødsel, Religiøsitet, selvmord, fødsel i dølgsmål, ulykke, religiøse forhold,
 • År: 18861128 Fra: Sofie Rygh (kusine), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Sofie Støre, La Crosse, Wisconsin, USA Eier: Jon Suul, Trondheim
Stikkord: amerikabrev, skolegang,
 • År: 1887 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: fødsel, pakkepost, dåp, lønn, Værforhold, Årsvekst og avling, korn, Økonomiske kår, priser,
 • År: 1887 Fra: Paul Rasmus Berg (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Amerikanske forhold, Værforhold, Årsvekst og avling, høy, korn, poteter, amerikareise, Helse og sykdom, halsesyke, dødsfall, bryllup, pakkeforsendelse, Nærmiljø,
 • År: 1887 Fra: Paul Rasmus Bentsen (svigerfar), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Moe ? "Kjære Svigersøn", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Værforhold, Økonomiske kår, priser, bank, skatt, fallitt, Emigrasjon, sagbruksmaskiner,
 • År: 1887 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, Familieforhold, Nærmiljø, ulykke, Helse og sykdom, gikt, oppbyggelse,
 • År: 1887 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, fødselsdag, Familieforhold, bryllup, bryllupsreise, Helse og sykdom, tarminfeksjon, dødsfall, oppbyggelse,
 • År: 18871212 Fra: Sofie Rygh (kusine), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Sofie Støre, La Crosse, Wisconsin, USA Eier: Jon Suul, Trondheim
Stikkord: Familieforhold, skolegang, konfirmasjon, Hverdagsliv,
 • År: 1888 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: religiøse talemåter, Familieforhold, ekteskap, Værforhold,
 • År: 1888 Fra: Paul Rasmus Bentsen (svigerfar), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Moe ? ("Kjære Svigersøn"), USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Amerikanske forhold, farmerliv, Årsvekst og avling, Værforhold,
 • År: 1888 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: dødsfall, gardssalg, Værforhold, Årsvekst og avling, korn, høy, Emigrasjon, amerikareise, Nærmiljø, ulykke, selvmord,
 • År: 1888 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Årsvekst og avling, høy, korn, poteter, husdyr, hester, kyr, Politikk, Religiøsitet, oppbyggelse, Emigrasjon, Familieforhold, Værforhold, Økonomiske kår,
 • År: 1888 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Værforhold, onnearbeid, gjødsel, poteter, dødsfall, Familieforhold, Nærmiljø, farmerliv, incest, husgeråd, amerikabrev, tømmer, Årsvekst og avling, Arbeidsliv,
 • År: 1888 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Værforhold, skogsdrift, lønnskrav, skatt, priser, Politikk, Emigrasjon, Religiøsitet, religiøse forhold, toll, stortingsvalg,
 • År: 1888 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Amerikanske forhold, avis, Værforhold, lønnskrav, Helse og sykdom, forkjølelse, dødsfall, fødsel, skarlagensfeber, halsesyke, Emigrasjon, Familieforhold,
 • År: 1888 Fra: Paul Rasmus Bentsen, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, Amerikanske forhold, Helse og sykdom, skarlagensfeber, halsesyke, bedehus, bryllup, skogsdrift,
 • År: 1888 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, konfirmasjon, hjemvendte emigranter, Nærmiljø, Værforhold, uekte barn, fengsel, dødsfall,
 • År: 18881028 Fra: Sofie Rygh (kusine), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Sofie Støre, USA Eier: Jon Suul, Trondheim
Stikkord: Helg og høytid, konfirmasjon, presanger, sømskole, forlovelse, utdannelse, Familieforhold,
 • År: 1889 Fra: Kristiane (Bentsen) Berg (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Amerikanske forhold, amerikareise, Familieforhold, Emigrasjon,
 • År: 1889 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, Emigrasjon, hjemvendte emigranter, Værforhold,
 • År: 1889 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, konfirmasjon, innredningsarbeid, matvarer,
 • År: 1889 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Værforhold, onnearbeid, Familieforhold, priser, Nærmiljø, bryllup, Økonomiske kår,
 • År: 1889 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, priser, husdyr, Emigrasjon, hjemvendte emigranter, Nærmiljø, forlovelse, ullspinneri, høvleri, meieri, husbygging, Helse og sykdom, fødsel, konfirmasjon, Årsvekst og avling,
 • År: 1889 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: streik, avlingsskader, poteter, høy, Værforhold, hagebær, skogsbær, husriving, Årsvekst og avling, Arbeidsliv,
 • År: 1889 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, husdyr, vårslepp, onnearbeid, poteter, fiske, torsk, Familieforhold, militærtjeneste, syttende mai, Værforhold, oppbyggelse, Arbeidsliv,
 • År: 1889 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, Nærmiljø, bryllup, krypskyting, elgjakt, Helse og sykdom, lungebetennelse, pengegave, Værforhold, formangel, priser, emigranter, Emigrasjon, oppbyggelse,
 • År: 1889 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: bryllup, ulykke, gardskjøp, bro-reparasjon, Værforhold,
 • År: 1890 Fra: Ludvig Lerfald, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, jernbane, selvmord, brann, ulykke, dødsfall,
 • År: 1890 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helg og høytid, juleforberedelser, brygging, baking, slakting, Værforhold, ulykke,
 • År: 1890 Fra: Paul Rasmus og Kristiane Bentsen (far, søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA? Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: syklon, Værforhold, Religiøsitet, oppbyggelse, innredningsarbeid, ulykke, telefon, Årsvekst og avling,
 • År: 1890 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, influensa, dødsfall, Nærmiljø, Religiøsitet, oppbyggelse, sagbruk, Værforhold,
 • År: 1891 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: dødsfall, drøm, Helse og sykdom, begravelse, Emigrasjon, oppbyggelse, fallitt, husdyr, arbeidsmarked, amerikareise, matskikk, Religiøsitet, Økonomiske kår,
 • År: 1891 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, Alderdom, siste hilsen,
 • År: 1891 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Årsvekst og avling, pensjon, autobiografiske opplysninger, Religiøsitet, oppbyggelse, Værforhold,
 • År: 1891 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: autobiografiske opplysninger, Religiøsitet, oppbyggelse, Økonomiske kår, lønn, Værforhold,
 • År: 1891 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: amerikabrev, auksjon, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1891 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Nærmiljø, onnearbeid, Familieforhold, tuberkulose, dampskip, Værforhold, Helse og sykdom, Arbeidsliv,
 • År: 1891 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: amerikareise, brobygging, Værforhold, husdyr, Familieforhold,
 • År: 1891 Fra: Paul Rasmus Bentsen (far), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: skotøy, Værforhold, Helse og sykdom, difteri,
 • År: 1892 Fra: Oline Molde ?, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan ?, Stanwood, Washington, USA ? Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: amerikareise, Religiøsitet, oppbyggelse, gardssalg, Familieforhold, Helse og sykdom, difteri, Emigrasjon,
 • År: 1892 Fra: Oluf Rinnan (bror), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Amerikanske forhold, Nærmiljø
 • År: 1892 Fra: Oluf Rinnan (svoger), Verdal, Nord-Trøndelag Til: "Kjære Svigerbroder", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, pensjon, Familieforhold, begravelsesskikker, arv, bryllup, Helse og sykdom, difteri,
 • År: 1892 Fra: Martha Bentsen (mor), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: autobiografiske opplysninger, Værforhold, Nærmiljø, Religiøsitet, oppbyggelse, Årsvekst og avling,
 • År: 1892 Fra: Martha Bentsen (mor), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Økonomiske kår, priser, Værforhold, Årsvekst og avling,
 • År: 1893 Fra: Ludvig Lerfald (bror), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Nærmiljø, leirras, ulykke,
 • År: 18930719 Fra: Ludvig Lerfald (bror), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, Nærmiljø, leirras, ulykke, religiøse talemåter,
 • År: 1896 Fra: Oluf Rinnan (bror), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe ?, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, dødsleie, Helse og sykdom, legebesøk, medisin, bronkitt, nattverd, begravelse, oppbyggelse,
 • År: 1901 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, Værforhold, Årsvekst og avling, drøm, fødsel, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1903 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: dødsfall, Religiøsitet, Årsvekst og avling, bryllup, Helse og sykdom, engelsk syke, priser, amerikareise, Økonomiske kår, Emigrasjon, oppbyggelse,
 • År: 1903 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: bryllup, Religiøsitet, oppbyggelse, Helse og sykdom, amerikabesøk,
 • År: 1904 Fra: Oluf Sneve, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Skandinaven, Chicago, Illinois, USA Eier: , Publisert i: Verdal, Årsskrift 1978
Stikkord: Årsvekst og avling, Arbeidsliv, onnearbeid, Økonomiske kår, priser, skatt, handelsliv, Kommunikasjon, jernbane, ordensforstyrrelser, jordskred, Nærmiljø,
 • År: 1905 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: konfirmasjon, Helse og sykdom, Religiøsitet, drøm, tuberkulose, bleksott, oppbyggelse,
 • År: 1905 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: "Kjære Jane", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: pengegave, amerikabrev,
 • År: 1905 Fra: Røkke (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: "Kjære Søster", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1906 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan ?, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, Religiøsitet, kongehuset, toll, bryllup, barselfeber, dødfødt barn, dødsfall, oppbyggelse, Økonomiske kår, lønn, tjenestefolk, drøm, vegarbeid, fattigdom,
 • År: 1906 Fra: , Verdal, Nord-Trøndelag Til: "Kjære fetter", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, tuberkulose, kikhoste,
 • År: 1909 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: militærtjeneste, Helse og sykdom, meslinger, bronkitt, lungebetennelse, hjernehinnebetennelse, begravelse, tuberkulose, kreft, Økonomiske kår, Amerikanske forhold, lønn,
 • År: 19091208 Fra: Louise Rygh (tante), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Sofie Støre, USA Eier: Jon Suul, Trondheim
Stikkord: Emigrasjon, Familieforhold,
 • År: 1911 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Helse og sykdom, legebesøk,
 • År: 1913 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, dødsfall, mobilisering, militærøvelse, oppbyggelse,
 • År: 1914 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, gikt, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 19140301 Fra: Alma Molde (niese), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen og Ole Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Værforhold, flora, grunnlovsjubileet, norgesbesøk,
 • År: 19141108 Fra: Inga Holmvik (kusine), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Sofie Støre, USA Eier: Jon Suul, Trondheim
Stikkord: Emigrasjon, første verdenskrig, Værforhold, skolebygging, Familieforhold, priser, Økonomiske kår,
 • År: 1916 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, Helse og sykdom, bronkitt, svangerskap, operasjon, Politikk, første verdenskrig, oppbyggelse,
 • År: 19160806 Fra: Louise Rygh (tante), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Sofie Støre Horn, Tacoma, Washington, USA Eier: Jon Suul, Trondheim
Stikkord: første verdenskrig, Årsvekst og avling, uår, Økonomiske kår, priser, Værforhold, skolebygging,
 • År: 1917 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, Helse og sykdom, fødsel, priser, Økonomiske kår, oppbyggelse,
 • År: 1918 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, Nærmiljø, priser, rasjonering, legebesøk, Helse og sykdom, arbeidskonflikt, revolusjon, Økonomiske kår, Arbeidsliv, oppbyggelse,
 • År: 1921 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, influensa, svulst, operasjon, blindtarm, fødsel, dødsfall,
 • År: 1922 Fra: Oline Molde (tante), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: pengegave, folkemedisin, klok kone, Helse og sykdom, isjias, tuberkulose, drøm, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1922 Fra: Oline Molde (søster), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Elen Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, bronkitt, isjias, legebesøk, fødsel, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 19221122 Fra: Louise Rygh (tante), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Sofie Støre Horn, Tacoma, Washington, USA Eier: Jon Suul, Trondheim
Stikkord: Amerikanske forhold, Kvinnekår, telefonstasjon, Familieforhold, Hverdagsliv, Nærmiljø, Årsvekst og avling, Økonomiske kår, arbeidsledighet, Værforhold, Helg og høytid, juletradisjoner, jordskjelv, lemenår,
 • År: 19230905 Fra: Louise Rygh (tante), Verdal, Nord-Trøndelag Til: Sofie Støre Horn, Tacoma, Washington, USA Eier: Jon Suul, Trondheim
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, kikhoste, Værforhold, Årsvekst og avling, Nærmiljø,
 • År: 1926 Fra: Oline Molde (tante), Verdal, Nord-Trøndelag Til: "Kjære søsterdatter", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: pengegave, Religiøsitet, Helse og sykdom, dødsfall, oppbyggelse,
 • År: 1928 Fra: Oline Molde, Verdal, Nord-Trøndelag Til: "Kjære Lillian", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: pengegave, Religiøsitet, Værforhold, oppbyggelse,
 • År: 1929 Fra: Oline Molde (tante), Verdal, Nord-Trøndelag Til: "Kjære Søsterdatter", Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: klesplagg, gave, Helse og sykdom, kikhoste,
 • År: ? Fra: Anders Hallan, Verdal, Nord-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: musikkforening, Nærmiljø, Kultur,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkel 1661 (Landkommisjonen) (2101 NORD-TRØNDELAG)
Jordebok for Stjørdal fogderi og Verdal fogderi.(Riksarkivet i Oslo. Rentekammeret. Landkommisjonen 1661 pk. 27). Skrifter utgjevne av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedøme nr 9. 1980. 152 s. Red. Kjell Haarstad.
 • Amerikabrev (2258 VERDAL)
Gullgraveren Ola Green. Utg. Helgådal I.L. I: Helgådalsnytt. Årg. 18 (1989). S. 1-10. Red. Bjørn Inge Langdal. Merknad: 4 brev frå Ola Green 1877-90, samt utdrag frå fleire.
 • Amerikabrev (2259 VERDAL)
Julebrev fra Dell Rapid 1884. I: Årbok. Verdal historielag. 1980. (Skrifter nr 5). S. 61-62. Red. Jostein Molde. Merknad: Avsendar: Sevald Valstad.
 • Brev (2260 VERDAL)
Då verdalingane prøvde å sleppe kyrkjetiend til kannikane i Trondheim. I: Årbok. Verdal historielag. Årg. 1 (1949). S. 79-85. Red. Andreas Myrmo. Merknad: Brev frå geistlege i Trondheim 1797.
 • Brev (2261 VERDAL)
Ei gåve til Stiklestad kyrkje. I: Årbok. Verdal historielag. 1977. S. 17-24. Red. J. Dahl. Merknad: Brevveksling mellom stiftsdireksjonen og Christian Hammer 1760-61.
 • Dagbok (2262 VERDAL)
Dagbok fra 1816. I: Årbok. Verdal historielag. 1987. (Skrifter nr 14). S. 178-182. Red. Annbjørg Solli. Merknad: Skrive av Even Pedersen Ydse. Tidsrom: 1816-24.
 • Eigedomsdokument - bygsel (2263 VERDAL)
Mystiske stener i Verdalsfjell. I: Årbok. Verdal historielag. 1983. (Skrifter nr 9). S. 175-180. Red. Leif Lykke. Merknad: Frå Inndalen 1787.
 • Eigedomsdokument - skylddeling (2264 VERDAL)
Pantebok P (1877-1882) for Stjør- og Verdal sorenskriveri, autorisert den 26. februar 1877. I: Årbok. Verdal historielag. 1981. (Skrifter nr 6). S. 184-185. Merknad: Frå Stiklestad østre 1881.
 • Folketeljing 1865 (2265 VERDAL)
Folketellinga 1865 Verdalsøra. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 52 (1975). S. 22-33. Red. John Aasum.
 • Jordebok - privat ; husmannskontrakt (2266 VERDAL)
Litt om Værdalsbrukets leilendinger. I: Årbok. Verdal historielag. 1979. (Skrifter nr 4). S. 66-80. Red. Leif Lykke. Merknad: Jordebok for Verdalsbruket 1889, 2 husmannskontraktar frå 1889 og 1901.
 • Kjeldesamling (2267 VERDAL)
Kornmagasinene i Verdal på 1800-tallet. I: Årbok. Verdal historielag. 1988. (Skrifter nr 15). S. 57-71. Red. Jostein Molde. Merknad: Plan for kornmagasin, kongeleg approbasjon og tinglysing 1815-16.
 • Militærrulle (2268 VERDAL)
Infanterister fra Verdal omkring året 1807. I: Årbok. Verdal historielag. Årg. 1 (1949). S. 70-74. Red. Johan Løkhaug. Merknad: "Compagnie-Roulle for Det 1ste Trondhjemske Infanterie Regiment".
 • Militærrulle (2269 VERDAL)
Dragoner i Verdal 1807. I: Årbok. Verdal historielag. Årg. 4 (1952). S. 79-88. Red. Johan Løkhaug. Merknad: "Compagnie-Roulle for Det Trondhjemske Dragon Regiment, Det Verdalske Livcompagnie"."
 • Norgesbrev (2270 VERDAL)
De dårlige tider i heimlandet, skildret i et sjeldent brev fra Verdal til Amerika. I: Årbok. Verdal historielag. 1980. (Skrifter nr 5). S. 48-51. Red. Jostein Molde. Merknad: Avsendar: Familien til Ole Jakobsen Lerfald 1868.
 • Norgesbrev (2271 VERDAL)
Brev fra Verdal 1904. I: Årsskrift. Verdal historielag. 1978. (Skrifter nr 3). S. 133-136. Red. Jostein Molde. Merknad: Avsendar: Truleg Oluf Sneve. Trykt i avisa "Skandinaven" (Chicago) 15.09.1904.