Kaas

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 10. des. 2022 kl. 17:31 av Janes (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Kaas er navnet på to danske adelsslekter med svært gammelt opphav, der medlemmer fra begge har bosatt seg i eller hatt annen tilknytning til Norge.

Sparre-Kaas'enes våpen etter en gammel tegning.

Kaas (med sparren)

Slekten kalles Kaas med sparren fordi den hadde en rød sparre på sølvbunn i våpenet. Den første av slekten som vi vet eide gården Kaas var Jens Nielsen omkring 1300, men tidligere er en Christian Kaas knyttet til en annen herregård. Det er derfor usikkert om slekten har Kaas-navnet etter herregården Kaas på sørsiden av Limfjorden eller omvendt. Den første kjente av slekten Kaas (med sparren) er Jens Nielsens far Niels Lændi (nevnt 12921307). Slekten døde ut agnatisk i 1799. Slekten Kaas (med sparren) har gitt navn til slekten Kaas (med muren) gjennom inngifte. Slekten har hatt flere representanter i Norge, lensherre i Tune, Veme og Åbygge len Jørgen Kaas (1610–1692) tilhørte Ørndrup-linja av denne slekten.

Kaas (med muren)

Slekten kalles Kaas med muren fordi den har en rød, skråstilt mur i sølv som våpen. Dette er svært likt familien Reventlows våpen, og det er mulig at Kaas er en eldre dansk gren av den slekten. Kaas-navnet har den fått etter slekten Kaas (med sparren) gjennom flere giftemål, først ved Thomes Jensen som skrev seg til Kaas i 1459. Stamfar var Ove Ovesen i Gravlev (nevnt 1416). Fire slektsledd senere ble slekten delt i flere grener og linjer. Den norske grenen har brukt navnet Munthe-Kaas siden 1848.

Arkivar A. Thiseths tegning av Kaas-slektens våpen etter et gammelt segl fra 1538. (Danmarks adels aarbog 1917.

Lange Jens Ovesen i Gravlev

 • A. Thomes Jensen d 1521, til Kaas
  • i. Mogens Jensen d 1521
   • 1. Erik Kaas, d 1556
    • a. Anders Kaas, d 1599
     • i. Hans Kaas, d 1632
      • 1. Jørgen Kaas,
       • a. Jørgen Grubbe Kaas, (1643–1711)
        • i. Ulrik Kaas (1677–1746) (stamfar til danske Kaas-er), admiral, stiftsamtmann i Bergen. Gift 1. gang i 1715 med Cathrine Sophie Rubring (d. 1724); gift 2. gang 1726 med Mette Marie Sørensdatter Mathiesen (Matthissen) (1694-1770).
         • A. Av I: Malte Kaas (1721-74), kommandørkaptein. Gift med Karen Dørch(er) (1723-1801 Horsens), datter av Daniel D.
         • B. Av II: Frederik Christian Kaas, 1727 – 1804. Gift 1. gang i 1765 med Sophie Elisabeth Charisius (1743-69); gift 2. gang i 1771 med Edele Sophie Kaas (med sparren) (1746-1800).
          • a. Av II: Johanne Henriette Valentine Kaas (1776-1843) gift 1795 med lensgreve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe (1774-1823).
          • b. Henrik Valentin Eichstädt (Eickstedt/Eichstedt; oppkalt etter mormor Sophie Dorothea v. Eichstedt) Kaas (1779–1857), herfra stammer den nålevende danske linje.
          • c. Frederik Kaas, 1785 – 1831, herfra stammer en utdødd dansk linje
        • ii. Hans Kaas, 1683 – 1737
         • A. Frederik Christian Kaas, 1725 – 1803,
          • a. Frederik Julius Kaas, 1758 – 1827, stiftsamtmann, Bergen
       • b. Hans Kaas, 1657 – 1700, amtmann i Smaalenene amt.
        • i. Birgitte Kaas, gift med Henrik Jørgen Huitfeldt til Elingård.
    • b. Herman Kaas, død ca 1614
     • i. Iver Kaas, 1586 – 1662
      • 1. Jørgen Kaas, 1617 – 1698, fra ham stammer den amerikanske/ungarske linje
      • 2. Hartvig Kaas, 1635 – 1704
       • a. Wentzel Rothkirch Kaas, 1669 – 1746, stamfar til den norske linje
        • i. Hartvig Kaas, 1695 – 1759
         • A. Herman Kaas, 1730 – 1761
          • a. Ahasverus Kaas, 1781 – 1859, som i 1848 tok navnet Munthe-Kaas.

Litteratur

 • «Kaas med muren», i Danmarks adels aarbog 1917.
 • «Kaas med sparren», i Danmarks adels aarbog 1899.
 • Dag Strømsæther: Slekten Munthe-Kaas 1848 – 1998, 1998.
 • Kaas med sparren i Store norske leksikon.
 • Kaas med muren i Store norske leksikon.
 • Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.