Forskjell mellom versjoner av «Kjeldearkiv:Even Haugs noteringsbok 1923»

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 753: Linje 753:
  
 
31 Desember 1923 mandag, 20 grader koldt og blir det nu jevnt kolt ivinter om dette vedvarer. Madsbakken kjørt bare en venning drank i dag da det er lite nu mellem jul aa nytaar før jul 16 tønder i julevikua denne vikua blir vel bare 12 da kanskje.
 
31 Desember 1923 mandag, 20 grader koldt og blir det nu jevnt kolt ivinter om dette vedvarer. Madsbakken kjørt bare en venning drank i dag da det er lite nu mellem jul aa nytaar før jul 16 tønder i julevikua denne vikua blir vel bare 12 da kanskje.
 +
 +
[[Kategori:Dagbøker]]
 +
[[Kategori:Nordlia]]
 +
[[Kategori:1923]]
 +
[[Kategori:Østre Toten kommune]]
 +
[[Kategori:Haug (Nordlia)]]

Revisjonen fra 29. jan. 2019 kl. 13:44

Kjeldearkiv:Even Haugs noteringsbok 1923

Even O. Haug (født 1877-1958), egentlig Even Olsen Haug, var gardbruker på Haug i Nordlia, Østre Toten. I likhet med faren Ole Christian Haug (1849-1934) skreiv han dagbok, men Even noterte oftere og mer detaljert. Gjennom hele sitt voksne liv skreiv han i noteringsboka så å si hver dag. Opptegnelsene fra 1920 til 1923 er avskrevet og publisert på lokalhistoriewiki.

Av tekniske hensyn er notatene for 1920, 1921 og 1922 lagt inn på egne sider.

Januar

1923 1 Januar. Idag er nyaaret og en fin dag, jeg vært ute med film & aparatet aa tat hele 5 exponeringer, vinterbilder med snø paa gran og bjerk, jeg holdt mig ellers hjemme kjørt etpar ture for aa markere veiene men jeg har ogsaa vært i sengen til kl 9-10

1923 2 Januar. Jeg har ogsaa idag vært allene kar, kjørt en tønde drank aa vært paa Berg med en griskasse jeg der har laant da den gamle her er sund Idag vært 14 grader koldt her med rim og snø paa skogen Kristian vært her efter sin sprit 25 liter Idag har jeg faaet forlovelseskort fra Lovise Solberg Øyer og nytaarskort fra Guri Kruke

3 Januar Onsdag, Idag kom Maurits Madsbakken at og har vært med kjørt første gang med de 2 treaarshopperne 3 1/2 aar han var først avsted efter drank Jeg har lite bestilt da det vel blir karhjelp igjen nu

4 Januar torsdag Jeg har idag vært paa Gjøvik med honning til fru Gulsmed Evensen for Juleforæring til Janna og skulde haft betaling for gaasa fra Mjøen kr 40,- men fik ingen idag da han ikke havde pengene selv Petra Solberg var med og gjorde indkjøp for sig selv Lint baade igaar og idag

5 Januar fredag. Som karer er enda bare Maurits Madsbakken da Kristian Haakensen vel har julen enda. Stadig lint veir med to a 3 [grader]

6 Januar lørdag, Jeg var idag paa brenderiet efter 1 tønde drank aa var om Hexhus for be karerne reise herop iaften da Even er saa lenge siden var her og ikke har seet størhuset siden det blev ferdigt. Karerne kom og fandt huset var i alle dele svarende til hensikten. Solberg og Kristian kom ogsaa, reiste herfra kl 1/2 1 nat

7 Januar. Søndag. Idag ogsaa lint, Jeg vært hos Hermandrud i V Toten efter 2 kniver og iaften paa Nøkleberg.

8 Januar 1923, idag mandag, Madsbakken er her idag ogsaa allene. Iaften var Breilidfolkene her og Breilidfolkene da far er 74 aar gl, lint veir og etpar varmegrader. Solberg vært her aa fik klippet sit haar

9 Januar tirsdag Karerne kjørt hjem den ved som er tillavet, aa den ene har kjørt 2 tønder drank. Veiret ogsaa idag lint.

10 Januar onsdag, som tidligere lint karerne driver nu i skogen og pynter op i den nordre, men imorgen skal de kjøre sidste poteter paa brenderi senere er det grønrensing aa vedkapping

11 Januar, Idag har karerne kjørt paa brenderiet sidste poteter aa da er levert 160 hl 15 % Jeg kjørte drank. Veiret 3 grader koldt eller deromkring.

12 Idag fredag 7 hl som ble igjen er idag kjørt paa brenderiet aa ellers har karerne kjørt fram endel vindfald til brenderived Idag er det blit 9 grader koldt saa nu ser det ut til lidt koldere

13 Januar lørdag. Karerne kjører drank aa har hugget nogle graner i nordskogen til brenderived 10 favner indmeldt. Jeg vært paa Lena efter 1 st sildemel og 2 st ruggris 11 grader koldt idag.

14 Januar søndag, idag lint igjen med 3 varme som til kvelds gik over til 0 igjen en stille dag. Kvinfolkene er paa Askheim bedt til disse Schjøllene Jeg ogsaa men foretrak aa være hjemme.

15 Januar Mandag Jeg vært paa Gjøvik for ta ut av Gjøvik og Oplands kreditbank 600,- kr til betale 2den termin av heredsskatten, havde med 100 egg som jeg fik 23,- kr for i samfundskafeen fik betaling fra Mjøen for 1 gasse (Ropgasse)

16 Januar 1923 Kristian og ungene og kjæringa havde tengt sig nordover Gudbrandsdalen idag men det ble nok ikke av idag da den ene gutten var upassende[??] Karerne har dreet lidt i skogen for lage til ve til brænderiet arbeidet er nok ogsaa lidt sent da de skulde finde ut insyk skog.

17 Januar onsdag, Jeg har lidt av aa til drevet med selvangivelse aa næringsopgaven i lengre tid aa nu er det bare indskrive den paa det sidste chjema aa nu tror jeg det strax skal være gjort. Kristian og Karen med smaaguttene reiste idag til Lehne Kvam.

18 Januar torsdag, Jeg reiste herfra idag kl 10 med Skreia som maal først til Jens Faarlund med sykekassepenger derefter hos heredskassereren med sidste halvdel 572 kroner senere til spinderiet aa bytte bort uld til klær men motte ut med 75 kr som mellemleg om jeg havde uld med for 75 kr - 2 klædninger samt tøi til 2 extrabuxer Kom hjem i mørkningen - 5 grader koldt

19 Januar Idag 3 grader koldt Selvangivelsen og næringsopgaven fik jeg istand til igaarkveld og skulde vært sendt idag men gik over. Purka sendt til Baakind som 3die gang med 3 uker mellem Fremdeles skogarbeide, alt i indsyk granskog er vistnok nu nedtat Ikveld 1 grad varmt

20 Januar 1923 lørdag, Idag har jeg ogsaa vært en tur paa Nøkleberg, karerne her driver lidt med brenderiveden aa ellers kjører drank aa lit smaateri ellers som det falder, jeg foresten omtrent ingenting. veiret næsten lint.

21 Januar søndag, omtrent lint 0 med vestenvind som er kold. Jeg vært en tur hos Karl Berg for faa ham til tinge sagflis i vestaasen til mig da dem kjører derfra

22 Januar mandag 3 grader koldt igjen. Idag har en av karerne vært paa Baakind efter purken som nu ikke har tat ved Raane aa en har vært paa brenderiet efter drank. Purken har sikkert blit drøgtig omtrent 1 Januar.

23 Januar tirsdag Janna skulde kommet at fra Breilid idag men motte utsætte det til imorgen da veiret var saa vinalt, Jeg kjørt en tønde drank aa karerne driver i skauen med brænderiveden.

24 Januar onsdag, Idag har Haakensen kjørt melk for Laeskogen og Madsbakken 1 vening drank Jeg tinet opat posten ut for fjøset. Petra Solberg motte hjem da Ragnhild havde blit syk. Baade Hans og Johane Haug er syke og Petra Blikseth vært der og hørt til disses befindende idag godt veir med 1 grad varmt nær lint.

25 Januar torsdag, 8 grader varmt og meget lint, sneen minkede svært saa det er nu bare 10 a 15 cm dyp over jorderne, jeg slagtet 1 kalv og karerne kjørt drank og vært til Haajen mølle med 2 stk rug 2 stk havre 1 stk byg 1 stk 76 kg til gryn ialt 6 st og 3 tomsækker 9 stk 6 stk med grøn i og 3 tomme

26. Idag har jeg vært i Pensjonatet med 1 kalv 13 kg a 1.70 kr 22. var om Oscar Fauchald aa handlede og derefter om brenderiet og om Hexhus en tur - lit froset paa iaften om det vel er lint saa omtrent

27 Januar 1923 lørdag ogsaa idag lint med 8 grader Varmt saa at snø jeg har maaket paa efter veien over garen er braane aa i aften har jeg paany paahaft lidt hvor værst er. Jeg vært i smiuen aa avpaset nye hesteskor til den lysbrune og 1/2 gang eller framskor til den mørkbrune som jeg skal legge under i næste uke, denne uke er tat 9 tønder drank hit. nu er det bare 2 uker igjen drank at faa

28 Januar Søndag, idag er igjen froset paa og er 2 a 3 grader koldt, Jeg har haft paa endel snø på isen saa det er støere gaa efterat jeg har haft over isen, jeg har ogsaa haft hestestellet nu da det er helg.

29 Januar mandag jeg vært paa Gjøvik en tur for aa faa repareret en tand, som jeg nok motte vente med til fredag da den motte sprenges fra den nærmeste endel, idag var 10 grader kolt at, men som ikveld tøiede sig op til 6 grader og var en tid i 4 grader. Breilidfolka var her en tur ikveld.

30 Januar tirsdag, idag unghesteskuet paa Hovsvangen men da jeg ingen sådan har iaar holder jeg mig hjemme. Solberg derimot var avsted, heller ikke han utstilte nogen dyr iaar, han var herom efter 1 fl sprit av sin egen for anledningen Kr Haakensen vært i Haajen efter nogen mell og Madsbakken var paa brenderiet efter drank.

31 Januar Onsdag Kristian Haakensen har idag haft den mørk brune og kjørt ved til sig selv mens Madsbakken har vært i skogen Jeg vært paa brenderiet efter 1 tønde drank idag. 6 grader koldt C stilt veir.

Februar

1 Februar 1923 torsdag. Idag var kommet lit nysnø som kom vel med over haalken. Fjøskomiteen Taale Lie og Knut Rust har vært her og var det vel nu beleilig da kua blev vasket igaar og fik bort lidt møk da den var fælt møket nu før. Det er nu tanken de ska vara nehøgi nok gran til brenderiveen me dei som idag er hogne. aa naa er det vanskelig sjaa raataagran som staar at noensteds. Solberg var igaar i Kristiania som ikke er hver dag hender. noget forestaar vel ogsaa hos ham derefter.

2 Februar Idag har jeg vært paa Gjøvik og faaet repareret 2 tender som for lidt siden gik sund dette kostede mig Kr 15,- var der for et aar siden og da 2 ganger og nu staar det vel et aar igjen nu var jeg hos Jynge. Karerne er nu ferdig med vedhuggingen av de 10 favner til brenderiet som har staaet lenge på

3 Februar lørdag, idag har jeg vært paa Nøkleberg med den lysbrune 3 aars hoppen der blir 4 aar i Juni og skal han nu ha den til høsten da det er formeget her fore paa nu samtidigt vil han fore begge de svarte sauerne saa faar han faa ulden av den ene (bukke) og lit kjøt naar slagtingen foregaar Maurits vært i Haajen efter 2 stk rugsikt 256 kg og Kr Haakensen vært paa brenderiet efter drank 6 grader koldt

4 Februar Søndag, idag har jeg haft 2 kuer til oxerne sen [??] som den elste uksen er slap jeg ut ogsaa den som er i stalden og da blev det da lidt fart paa det saa jeg fik først ataat en ku før kl 12 og en ku ved 4 tiden og haaper begge er ekspederet Janna er idag med Raua hos Bjerkes på nedre Alfstad buden. kjører med Raua. 6 grader koldt. Jeg ikke vært mer fra gaarden end med Kristian og hans karer aa skydsede til Nøkleberg.

5 Februar 1923 mandag, idag er her bare Maurits Madsbakken da Kr Haakensen har vært paa skiaking i Trandbergsbakken og har idag tømmermend. Maurits kjørt 2 dranketønder og senere hugget lidt bjerk.

6 Februar tirsdag idag er ogsaa Kr Haakensen atkommet saa hugger idag begge karerne ataat [??] en kjører drank, Jeg har idag sat nyt aarstal over døren i 2den etacie i størhusbygningen 1922 eller 1922 [med sirklete skrift] saa nogenlunde dette for bygningen er utført det aar.

7 februar Idag har karerne kjørt hjem sidste hugne bjerk og senere lagt an paa staburet med rensing av bygget. Idag har jeg haft tømmerhandlere her Clifton fra Gjøvik og Opsahl fra Hunton begge som kjøpere fra Fischers bruk i Gjøvik men om resultatet vet jeg intet da han motte faa overveie det i nogle dager jeg satte prisen ned fra 12750,- til 11.000,- og forhaapentlig vil de ha mig derpå

8 februar torsdag, idag har karerne renset byg til provianteringen alt fra forige aar Jeg har ogsaa idag underhandlet med Fischers Brug ved Opsahl Hunton om at de byr 10.200 for de 85 tylfter men vil ha 180 til a 10 kr pr træ altsaa tilsamen 1200 som da blir 12.000.00 Marcus Hermandrud vært her med en ny tollekniv av de solidest til 15.00 herav har jeg tidligere betalt de 4,- 3 grader koldt C

9/2 fredag jeg har ventet opringing igjen fra Fischer og den kom aa gik ut paa intet overbud skaffer dem pengene kontant faar dem faa tømmeret. Solberg har idag lagt an med tømmersaging ved transformatoren paa Badstuebakken og skjærer firkant som skal kjøres til Lena St som vel er en indviklet afær.

10 Februar lørdag. Vi har nu de 3 sidste dage kjørt 2 tønder drank. Idag har jeg avgjort tømmerhandelen med Fischers Bruk A/S Gjøvik om 100 tylfter tømmer a 120,- kr pr tylft tilsamen kroner 12.000.00 tolv tusind kroner og det beste av alt at jeg fik blinket saa det svært lite av det fine tømmer som gik med derimot er det baade groft aa kvistete. om betalingen er god eller mindre god kan vist ingen si men det er ingen utlegg eller arbeide paatat saa alt er for veden[??]. Mandag 12te skal jeg til Gjøvik aa ha halvdelen av betalingen aa resten inden en maaned hus til bestyrer har jeg loft ut frit. Vinduer til størhuset skal jeg kjøpe hos bruket nu da tømmerhandelen er kommet istand.

11 Søndag Idag har jeg vært paa Bjørnsgaard skole aa fotograferet huset aa folkene 3 bilder og en av nordre grind herborte Iaften paa Solberg hvor Bjørnsgaardslærerne var samt Ødegaard og Kristian Haug. 6 grader koldt

12 Februar Mandag. Idag har jeg vært paa Gjøvik paa Fischers Bruk aa undertegnet kontrakt paa skogen her og faaet utbetalt kr 6000,- og saa har jeg tinget 14 st Vinduer til størhuset paa samme sted saa nu skal da dette bli istand som følge av tømmerhandelen.

13 Februar 1923 tirsdag. Idag 6 grader koldt, karerne kjørt paa brenderiet 2 vendinger ved ogsaa idag mens jeg har vært paa Lena i Totens Privatbank med 6000 kr som jeg fik paa tømmerhandelen og som skal være til indløse et av O.K. Nøklebergs dokumenter som blev overtat av Kristian og paalød 10.000- forfalden 12 mars Samtidig var jeg om Hexhus aa tingede strand til tømmerleggingen som blev indvilget.

14 Februar onsdag idag har begge karerne vært paa Lena st med 25 sækker byg 2537 kilo og var det med 1 fra Nøkleberg helt til Lena og en til Nystuen jeg har ikke bestilt noget - men ordnet med tømmerhandelen og blant annet tinget blinker til de 15 tylfter til lørdag og har nu 5 kjørere aa 10 huggere - 13 grader koldt - 9 fra morgenen

15 Februar. ogsaa Vedkjøring til brenderiet. jeg vært en tur paa Nøkleberg da P. Anekstad var der aa lodet kjøtdunker. Idag har jeg ikke bestilt noget større men vært en tur i Solbergskogen.

16 Februar. Idag har vært her fuldt av tømmerhuggere og kjørere fra morgenen og ved 1 tiden kom han som skulde sætte bort arbeidet Ola Lund fra Brumunddal men de blev nok ikke forligte da huggerne var urimelige og budet var vel ogsaa forlite. 16 grader koldt idag

17 februar lørdag 19 a 20 grader C fra morgen og ikveld 16 grader koldt og føles riktig kalt. heredsskogblinker Andreas Berg vært her aa blinket 15 tylfter tømmer som manglede paa tallet paa det tidligre blinkede 85 tylfter og nu er det da gjort alt samen huggerne og kjørerne er ikke forlikte

18 februar søndag, idag har hr Lund faaet gjort akort med kjørerne at de skal ha 15,50 pr tylft fra Nordskogen og 13,50 fra søndre skog Svær betaling synest jeg 20 grader koldt C

19 Februar mandag Idag er 16 grader koldt fra morgenen og 17 ikveld. Hugingen i søndre skog er begyndt og skal huggerne ha kr 12,00 pr tylft tømmer, naar kjørerne da skal 15,50 og 13,50 saa blir driftsomkostningerne noksaa store. liksom bestyrer Ola Lund vel ogsaa skal ha endel

20 februar Huggerne har lagt an av alle kræfter aa paa mange steder 11 mand aa 3 kjørere saavidt men 21 grader koldt saa det er blit is over hele mjøsen nu om skibene fremdeles gaar som paa sluten Kr Haakensen er hjemme idag og Madsbakken ogsaa

21 februar onsdag Idag er karerne i aasen da det er lidt mildere men 15 grader er det da idag aa, jeg vært oppei skogen mange ganger aa seet efter om alt gaar efter beregning saa intet blir skadet men det er vel ikke godt greie det huggere aa kjørere - de smaa Nøklebergskarer er her idag da de voxne er paa Gjøvik hr Lund er ogsaa med paa skydsen

22 februar. Idag har Maurits Madsbakken kjørt melken og turnips ind og sagflis fra Solberg samt 2 [sækker?] mel fra Hermandrud Kr Haakensen er sjuk og hjemme idag ogsaa det var bare 6 grader koldt idag men ikveld er det igjen 13 grader saa det blir nok kalt at. Thor paa Mjøsen gaar ogsaa idag.

23 Februar 6 grader koldt men var vel nede i 10 a 12 idag Ikveld kom Nøklebergsfolka aa Solbergs hit til mig i anledning min fødselsdag 46 aar. Idag har jeg faat overført 4000,- fra Fischers Bruk til Totens privatbank saa nu har jeg faaet 10.000 paa Tømmerhandelen og resten 2000. 2000 skal jeg ha 12 mars - for kjøbte vinduer ca 500. Skogsbestyrer Ola Lund har vært her nu i en uke idag.

24 Februar 1923 Idag 5 grader koldt Jeg har først vært i skogen en tur senere har jeg vært med skogsbestyrer Ola Lund da han skal hjem til Brummundalen pr Motorcykle. Idag aften har jeg tilskrevet Johs Skjæsar om han vil paata sig sommerarbeide her fra Hingsutstillingen

25 Februar søndag en kold dag. jeg vært en tur paa Nøkleberg ellers stille men staldarbeide optog min tid en stor del av dagen.

26 Februar mandag Skogsbestyrer Lund kom at igaarkveld fra Brumundalen og havde vel dette vært en drøi tur over Gjøvik. Idag er det fuldt av huggere aa kjørere i skogen jeg tat nogle bilder derfra. Kristian har blinket 100 tylfter i Stubberud aa i Nøklebergsskogen i paavente salg

27 februar tirsdag Idag har hr Ola B Lund reist til Gjøvik derfra til Stange for se paa tømmer til Fischers Bruk Gjøvik Vi har alle her vært paa Blikseth hos Peder C der idag er 70 aar gammel Peder Blikseth gaar fremdeles med stav og krykke som følge av den reise han gjorde fra melkevognen for 2 aar siden og i veien ved Hexhus brua da han skulde paa tiendemøte aa motta brandkontingenten, men han er allikevel forholdsvis bra. Vi kom hjem kl 1/2 2 inat Far Mor - Janna og Petra Solberg og Jeg var avsted.

28 Februar sidste dag i februar 10 grader koldt ikveld Thor paa Mjøsen gik igaar saa det vel ikke kan bli is av langvarighet om den ligger nordenfor Kap helt og allesteder baater gaar ikke[???]

28 Februar Idag har karerne vært i aasen efter sidste ved men da det er kommet lit nysnø og saapas kalt har det gaaet traat[??] de reiste kl 1/2 7 og kom at kl 6 iaften store las denne gang men de forrige 3 las var smaae nu er det da ogsaa ialt 5 las tømmer som ifjor og forige aar av 2 favner. Tømmerhuggerne i skogen er ikke helt fuldtallige da det var 3 forlite derimot var det 6 kjørere og altsaa bare 8 huggere men med det gaar det ogsaa an

Mars

1 mars 1923. Idag sneveir. Skogsbestyrer Lund ringte op om jeg vilde komme aa møte med skyds paa Gjøvik aa reiste herfra ved 12 tiden idet jeg skulde vente til Kristian kom. han skulde ha Raua til Privatbanken hvor han skulde indløse en pantobligation fra O.K. Nøklebergs tid pa 10.000 for penger jeg har solgt tømmer for. til de 5.400 han tidligere har faaet nævnte papir har jeg nu faaet overdraget da jeg heller vil ha pengene i gaarden end i banken da det nu ser ut til bli usikre tider for bankerne da disse vikværingerne gaar [??]

2 mars ogsaa sneveir, karerne driver paa staburet aa renser opat alt i avfald fra treskingen efterar ha renset havren 2 ganger. I skogen skaafter mange karer som følge av sneveiret.

3 Lørdag Karerne her har hugget nogle graner til sagtømmer og kjørt til veien aa sneer gjør det av alle kræfter. Tømmerhuggerne er heller ikke idag fuldtallige minst 2 lag skaafter, baade Sokstadstuekarerne og Svartaaskarerne samt Dalhøi

4 mars, ogsaa sneveir med 5 grader koldt Jeg kjørt opat veierne med garsplogen og gaaet en tur over skogen. Solberg aa Kr Haug vært her en tur bestyrer Lund vært en tur paa Gjøvik paa ski, en vinterlig søndag.

5 mars mandag 1923, idag er opholdsveir og langt henimot fuldt mandskap i skogen. foresten bare 10 mot alm 12 og Dalhøi som 13 men 7 hester har idag gaaet i skogen. Hr Lund har idag kjøpt 100 tylfter trær av O.K. Berg prisen ubekjendt.

6 mars tirsdag sneveir meste av dagen og ingen kulde 0 grader Jeg vært hos adv Th Hoel aa betalt auktionspenger aa om Oscar Fauchald for kjøpe kaffe m m senere var jeg mest i skauen hvor snøen nu er høg. hr Lund er idag i kolbu

7 mars onsdag det er nu en stille tid med arbeide saaledes har karerne vært i skogen aa drat ned nogle smaa tømmerstaakker for aa spara ungskogen for kjøring, endel av disse graner har jeg nu underkvistet for de ikke skulde ta med saa mye smaagran i fældingen Tømmerhuggingen paagaar med al kraft

8 mars Idag har jeg vært paa unghesteskuet paa Gjøvik Kristian og P. Solberg havde skyds men Solberg blev ikke med tilbake det er nu milt aa godt.

9 mars fredag, karerne har igjen hugget nogle las bjerk i skogen da det næsten blir arbeidsløshet. dette er ogsaa hjemkjørt jeg gaar omtrent med i skogen hele dagen.

10 mars 1923 Karerne er idag med fra Nøkleberg i aasen etter en tømmervenning da det ogsaa er lite bestille her, jeg tat endel bilder av tømmerhuggerne i de forskjellige stillinger og saa havde jeg med aa skjenkede hver 2 drammer aa er det snart paa sluten i skogen kanske 1/2 dag til aa huggerne er ferdige. driftsbestyrer Lund har den kysbrune hoppen til Gjøvik en tur iaften aa var ved tilbake ved 9 tiden

11 mars Søndag, Lund gik bort idagtidlig aa fraværende hele dagen idag 6 grader koldt aa lit graat veir. Vandtroa i stalden har blit lit utæt ved den mørke inderste hoppen aa maa nu tappes i flere ganger idag omtrent ikke vært is i troa nu i vinter mot tidligere helt froset

12 mars, mandag Idag har jeg gaaet med i skogen hele tiden fra morgenen av og til det blev mørkt, og sidste gran blev feldet i mørkningen og nær gjærdet ved veien i søndre skogen omtrent mit opi i det aller trangeste feldt, jeg hug felskorro i det sidste støkke som vel var det værste blev det nok nedfeldt endel smaagran som skulde staaet at men det var vanskelig dirigere alle huggere naar de blev samlet paa en flek da jo alle ville felle i utkantene og har jeg ikke gaaet med saa har nok mange unggraner motet gaa med som av den grund blev sparet, om kjørerne ogsaa gjør det da er vel usikkert for jeg kan ikke gaa med dem da de ikke lunner stadig Kjørerne er sommetider 5 og sommetider 6 som gaar til Hexhusstrande mens Alfred Enger stadig lunner til sinne karer. Huggerne var 12 st stadig

13 mars 1923 Idag er stille i skogen for huggere men kjørerne driver paa aa gaar det vel lit om sen, huggerne var Otto Jostad og Olaf Martinsen paa Aske hug 21 tylfter Even Svartaas og søn Ole som hug omtrent 16 1/2 tylft Ole Haakensen og Helge Martinussen hug 1 1/2 tylft Ole Sokstadstuen og Ole ? hug omtrent 16 1/2 tylft Karl Las[haugen?] og Olaf Tønsberg Ca 16 1/2 tylft Petter Kjæsarudødegaard og Marius Mikkelborg hug vel ogsaa 1 a 16 tylfter og Dalhøi ca 19 graner eller ialt 101 tylft Idag er heller ingen karer hvorfor jeg har drevet lit aaleine først en tur opi skogen efter en stige aa om Nøkleberg saa om Breili efter vedsagen aa paa Solberg efter Sirupstønde derefter paa Kap efter penger for sidste honning 1 grad koldt

14 mars Idag har jeg vært paa Gjøvik aa hentet 14 støkker størhusvinduer fra Fischers Bruk A/S Jeg fik ikke opjort for disse da bestyreren for trævareforretningen ikke var hjemme og fik saales ingen opjør for tømmeret som er rest 2,000 kr minus ca 500 for vinduerne. Idag er det lidt vaarlig i veiret som vel kommer av solen har vært saa god. Jeg havde Raua til Gjøvik idag. Kr Haakensen aa Maurits Madsbakken har [revet??] vandtroa i stalden aa kjørt turnips ved aa tømmer fra skogen aa imorgen begynder vedkapping

15 mars. Jeg vært paa Breilid efter motoren og sagen er istandjort av Johan Lindstad saa nu skal alt gaa godt og blev prøvd men gik baklends til en begyndelse for faa faa den den andre veien maa det kobles om paa stolpen. Iaften er Johan Lindstad her og Peder Gudbrandsen Hans Solberg samt begge karerne her paa etpar todyer, første varme gode vaarlige dag iaar

16 mars 1923 fredag, Idag har sagen gaaet hele tiden og den rette veien, Kr Haakensen Maurits og [????], jeg gaaet lidt i skogen og vært i Bergskogen en tur, en god og varm vaarlig dag.

17 mars lørdag Idag ogsaa vedsaging her som igaar og gaar bra om moskje sent noget da det som igaar bare er de almindelige folk, jeg vært en tur i Bergskogen aa her tat et billede av kjørerne C Bjørnstad og co P. Solberg og P. Gulbrandsen var her ikveld på Tody

18 mars søndag. jeg gik til Hexhus stranden aa saa paa tømmeret samt skulle betale strandleien men dette slap jeg da, skulde reist opover til Raufossen til skredder Heiberg men Solberg ville jeg istedet skulde komme dit og saa blev det.

19 mandag Vedkappingen ferdig til midag senere var de i skogen aa huggede atpaa nogle nedfeldte bjerker som de skulde skjære imorgen tidlig jeg vært paa Breilid med 2 rustninger herav en for Kristian imorgen skal jeg til Gjøvik, mange varmegrader saa bierne nu flyr

20-3 tirsdag, Jeg vært paa Gjøvik og fik sidste penger for tømret 2000,- kr minus for vinduerne kr 448,- altsaa 1552,- i kontanter Karerne saget op etpar las ved til som er rasket op i skogen efterpaa da Kristian først kom efter sagen iaften

21-3-onsdag. Jeg vært lit i skogen har bl ant haft med sag aa tat av lit kvist av noge graner som var serlig kvistfullde helt ned i rota. Iaften auktion i Kap

22 mars torsdag, Karerne har nu renset opat hamsen saa det blir mindre reise til Lilleengen med 3dise paaskedag og tat ut endel løsfrø Tømmerkjørerne er nu bare Haakensen Skredderbakken aa søn

23 mars 1923 Idag og tidligere nu en ukes tid har det vært godt veir men 8 a 9 grader koldt om natten Jeg blev forkjølet igaar aa er lit tung i hodet ganske sikkert bedre end inat da jeg bruke mye honning. Turnipsen er det slut med aa lyt begynde fore med poteter aa Sirup

24 mars lørdag karerne kløvet ørderved jeg vært en tur på Nøkleberg aa seet paa vedsagingen som idag stod da Kristian er paa hestmøtet- hr Lund kom herom fra Hexhusstranden for hente kufferten aa resten - altsaa er jeg da kvit den manden aa liten glæde havde jeg ogsaa av ham enskjønt det kanske var heldig jeg slap tinge skogsbestyrer.

25 mars søndag idag var jeg oppe aa forede hesta kl 6 1/4 for reise til barnehjemmet med 1 maal melk, herfra ca 25 a 26 liter og havde med et lignende kvantum fra Kristian, Jeg var ogsaa om Aurtun samt om Ole Rustadhagen som jeg tingede til legge ind ruterne i størhuset naar disse kommer aa heldigt var det jeg skulde faa ham. Ikveld var vi paa Solberg en tur jeg lit forkjølet.

26 Mandag Kristian Haakensen aa Maurits Madsbakken har lagt an med møkkjøringen til Haugstuen da snøen blir blaut der alt aa skulde være ferdig derborte før paaske det er 3 dage igjen - derborte lyt der vel til 75 las saa omtrent jeg vært på Lena St efter 1 [tønne?] sildemel 2 rugavfald

27 mars 1923 Idag rent kladslint[??] om solskind jeg reist til Raufossen for aa tingen skredderen aa om Gjøvik efter sidste skogsbilder som ogsaa blev vellykket aa saa handlede jeg endel. Isen over Mjøsen blir nu styg aa se til idet det staar vand over den men baatene gaar endnu bare mellem Kapp-Nes men snart bryter dem vel op lengre.

28 mars onsdag. Idag har karerne blit ferdige med møkkjøringen til det søndre støkket i Haugst[uen] som blev paakjørt 75 lass kumøk og er nu fuldgjort Hermandrud skulde kjøre melken idag men hadde glemt det selvfølgelig da jeg ringte dermed kl lit før 9 men satte dem da saa avsted, sol aa lint med mye varmegrader.

29 Skjærtorsdag Idag har jeg melkekjøringen Efterat ha smørt melkekjøraxlene igaar blev disse brugt første gang idag aa kjørt Kristian med en gamp for sig saaledes at jeg skulde bli med ham igjen anden paaskedag som ogsaa er levrance, imorgen ingen levrance Iaften har jeg og P Solberg vært paa Nøkleberg

30 mars langfredag Idag er ogsaa en god dag og snøen minker svært. hele musiken paa Berg bad jeg hitover idag 7 mand hvorav de 3 var smaakarer under 14 aar og de andre var O. K. Berg Karl Berg og Naaromssæter fra Land som trommeslager P. Solberg og Kr Haug var ogsaa her slut kl 12 nat

31 mars Paaskeaften Idag har det vært lite tining av snøen da det var harfroset idag. Jeg har haft begge uxerne ute til Lisbet som jeg saa tilslut var på Nøkleberg med

April

1 april 1923 Paaskedag. en stille dag jeg helt hjemme idag solskind og fint men tiner lite paa snøen nu Raua idag ute i skyds far bruker den.

2den april, idag skulde jeg kjørt melken for Kristian da han var med mig skjærtorsdag men begge karerne derfra kom saa jeg motte reise hjem. Iaften indkjøbslagsmøte hos Kristian og var der Tokvam i Frogner og kjærringa samt disse to skolejenter fra Froen - paa indkjøbslagsmøtet var bare Madsen fru Sandaker Nils Fauchald Hans Enger, Ødegaard og Solberg og Jeg bare saavidt beslutningsdyktige kom hjem kl 1/2 1 nat -

3 april 3 paaskedag Jeg var i Lilleengens Frørenseri og havde med Maurits, havde 2 las hams og fik 36 kilo kløver 23 timothei og saa havde vi renset endel før saa et hundrede kilo blev det vel ialt og er et daarligt resultat -

4 april onsdag sykekassemøte på Bjørnstad hvor far var og betalte. Jeg vært i skogen en tur og ellers borte paa Solbergssagen Iaften kom Lund hit igjen og var Solberg her aa fik klippet av sig haaret Nu i seneste dage har det kalvet 3 kuer aa læmmet en sau for ca 8 dage siden som fik en svart og en kvit lamonge

5 april torsdag, Vi har idag faat saget endel bord paa Solberg ellektrisk sag, dette da der gaar saa smaat med tilførselen til sagen fra Solbergs egen skog da lang vei kjøre, vi fragter det hjem med samme og legger det oppaa svea, telefonkara vært her aa hugget unna telefonlinierne

6 April 1923 fredag. det sidste paakjørt paa velta ca 5 tylfter tømmer aa er bare lite igjen aa skjære Kr Haakensen motte ta unna matrialerne da lemperen var blit syk og saaledes kjører Maurits aa leine una sagen til skogen aa paa det sidste tømmer- Jeg kjørt aa læst 4 las sagflis

7 april lørdag. Idag til dugurs fik vi skaaret op tømret som var ca 5 tylfter aa fik 2 tylfter 2 2 tom plank aa 3 tylfter 8 st 1 172 tom bord aa 27 tylfter 1 tom herav mange lit raue og endel simple honbord Jeg har nu tat hjem 5 las sagflis aa 1 før ivinter. alt i matrialer hjemkjørt. Den lyse unge ku er ikke bra i juret aa slemt faa melken fra muligens der maa brukes dyrlæge

8 April Søndag. idag har Breilidfolkene og Nøklebergs Kristian og Karen samt Baashuseskvinfolk og P. Solberg som fremmede hos mor og far. en fin dag. Jeg vært paa Breilid aa fotograferte skjæringen over gaarden samt den Raue merra derborte. men gik bare for ta veianlegget. Skaren over jordene er stiv fra morgenen av og utover dagen om det tiner lit om aftenen.

9 april mandag, jeg reiste til Gjøvik fra morgenen for træffe dyrlæge Slagsvold aa faa ham til se paa en ung ku som sætter sig noget slemt i den ene pate, iaften var han her aa stak op den da noget motte prøves i tilfelde den kunde reddes mot trespenethet. Jeg fik sat fjær i den gamle klokken min aa det kostede 6,-

10 april idag har jeg lite bestilt men puset ind vinterkjørerredskapen i sjulet. Karerne har vært paa Lena efter 8 [sækker?] supperfosfat aa lit for Kristian samt havde grønlas for ham framover. Lyslinien avfeldt i Solbergsskogen av 2 sønner av Karl Antonsen som først[??] la an igaar, huggerne er nu nær ferdige

11 April Onsdag. Karerne har nu stablet sagborderne de sidste aa blev det 4 tylfter 2 tom planker aa 4 tylfter 1 1/2 tom gulbord aa av fineste 1 tom blev det vel omtrent 12 tylfter aa saapas vrakbord.

12 april torsdag Idag har karerne saad paa jord runt gjerdet efter søndre engen aa opefter gamleveien som skal oppløies volden 27 maal desuten paa aakerstøkket i Haugstuen østre - ogsaa efter kanterne aa der er det meningen saa vaarrug -

13 april fredag Idag har karerne kløvet ved - Maurits først efter aa ha kjørt melken. Idag er snø kommet paa igjen aa den gik ikke bort idag her. Raua har nu vært paa Nøkleberg i over en uke i møkkjøring

14 April lørdag, opgjør med karerne Maurits havde 132 dage a Kr 4 pr dag aa Kristian havde 118 2/3 ogsaa efter 4,00 pr dag og fik begge utbetalt sit tilgodehavende naar sykepengene var fratrukket og begge havde faaet ca 150,- hver

15 april søndag, idag Karl Berg hvert her aa betalt mjølkkjøringen for sig aa Bjørnerudsveen aa kjøpt en kvigekalv av mig under den ku som var dyrlæge hos for 50,- kroner Iaften vært paa Nøkleberg alle her

16-4- mandag. Igaar utbetalte jeg til Olga Martiniussen sin 1/2 aars løn - Kr 360 minus sykeforsikring saa hun er nu pengestærk

16/4 Budeia er idag utbetalt efter 480 kr for vinteren minus sykeforsikring saa nu er vel paa nærmeste utbetalt alt samen og da viser det sig jeg allerede har lagt ut 1685,36 mer end i kassen indkommet av de aarlige indkomster. slikt gaar vel ikke an i lengden.

17-4 tirsdag Solberg kjører melken herfor eftersom vi kjørte for ham torsdag. Vedklyvningen er det nu aa drive med undtagen lit smaateri, igaar var Kristian Haakensen fraværende som vel er en følge av det var sommerdag lørdag idag er fuldt mandskap.

18-4 onsdag Idag har den ene av karerne lagt an paa staburet aa selle havre for aa ffa ut til brestkaal og faar dem skiftes paa med arbeidet. Solberg har idag faaet Dahlsværks[??]-lastebil i tømmertrafikken aa kjørt den ind i jordet her. Jeg aa Janna var iaften bedt til lærer Johannes Berg-Hagen Bjørnsgaard gik kl 1/2 8 og kom hjem kl 1/2 3 nat.

19 april 1923 torsdag Idag som igaar med arbeide Vedklyving og grønselling jeg vært en tur paa Nøkleberg. Solberg kjørt 3 billaster tømmer til Lena og skal vel senere gjøre 3 veninger. kjørte atti den vestre grindstolper herborte aa skamferte den lidt men forøvrig staar den godt Igaar er blit en nyfødt lamonge som skal være lit brokete av farve - vel en følge efter den svarte bukken

20 April 1923 fredag Idag er Paal Solbergs 40 aars fødselsdag og skal festes imorgen for anledningen. Karerne motte til kjøre utover Puksten efter gammelveien da det er lite ta sig for nu vi skulde renset opat rugen; men Kristian motte bruke rensemaskin saa vort arbeide maa være til imorgen - idag har jeg faaet klippe haaret igjen og indsmørt det efterpaa med Vasslin og 10 & Parafin fa jeg klier saa i hodet værst var det ifjorvinter da jeg fik graa haar og nu ivinter er det blit fler.

21/4 lørdag. Rugen renset i snekkerrummet aa derefter haft paa staburet ialt snaut 700 kilo - herav er ihaft til møllen 120 kilo da igjen 575 kg til frø og mat[??] Idag har ogsaa karerne kjørt puksten og jeg til Solberg i jubbilæum.

22/4 Søndag Idag lit overskyet veir og like kalt vær. Jeg komat fraa Solberg kl 1/2 6 idagtidlig. og senere har jeg ikke vært helt bra om jeg ikke var det mindste fuld. nattevaaken taaler jeg nok ikke forstaar jeg-

23 April Idag har jeg vært paa Gjøvik efter 2 kasser glasruter til Størhuset kostede 87,- 5 kilog linolie enkelte u1.85 og kridt 40 samt fjærer til størhussengen 42 st der tilsamen koste 7.80.- Karen Sletten havde skyds med mig hjem da hun skulde til Nøkleberg - sneveir idag

27 April 1923 fredag, idag har jeg kommet at fraa Lillehammer hingstutstilling som jeg har seet paa siden tirsdag, Kristian og Paal reiste at igaar hver paa sin kant, Solberg hjem og Kristian til Lehne uten jeg viste om nogen ting. Utstillingen var nu lit sjeldnere end tidligre eftersom de to gamle statens hingster nu var utstillet med avkom baade hingster aa hopper ellers er det jo bare hopper bare en gang i aaret aa nu om vaaren er det bare hingster saa almindeligt, denne gang begge deler. Utstillingen blev lit kostbar for mig hele turen 71.94,- Sneveir under hele utstillingen aa riktig blaut efter veien aa pladser[??] aa her hjemme var det snøfast.

28 April lørdag, idag har jeg heller ikke bestilt noget større da det aasaa er lite bestille, Maurits Madsbakken vært her hele viku aa har da lit rusle med om lite vi har da tømt mjøl idag

29 april søndag, Idag kom Solbergskarerne hit aa var her til midag aa lit senere var jeg med dit aa kom hjem kl 1/2 12 lit vinterligt veir med snø mest overalt. ialfald den sidste nysnø-

30 april Mandag, Solberg Hans var her aa hjalp mig slagte en kalv idag som jeg solgte til Pensjonatet aas Maurits har kjørt ned alle vrakbord aa lagt ind i størhuset til himling. kappet. Kalven fik jeg 18.5 a 1.80 kr 33.30 + skindet ca. 6.-

Mai

1 mai 1923 Idag som før koldt veir og ingen vaaron enda, jeg reist til Gjøvik med 2 kalvskind og 1 markensfilm fra Lillehammer Maurits kjørt 4 las halm fra Nøkleberg.

2 mai. Idag har jeg vært paa Kap med 2 sæker rug som skulde sendes Anders Fossum Nes Hedemarken. Madsbakken har vært i Haajen efter 3 sækker sikt 2 rug og 1 byg. Idag kom maler Ole Rustadhagen og begyndte indlegging av glas i størhuset saa nu skal og det bli jort. begge smaaguttene fra Kristian har vært her idag.

3 mai torsdag, idag har jeg vært hos 2 kræmere efter malersaker da Ole Rustadhagen skulde male lit med samme. Iaften kom hit Olaf Tønsberg og vil ha arbeide istedet for Kr Haakensen der har vært borte i 2 uker og gjorde jeg nu akort med denne for vaaron efter Kroner 3.50 pr dag da jeg ikke vilde love mer forløbig. og skal han begynde mandag Maurits har ogsaa idag kjørt 4 las halm fra Nøkleberg-

4 mai fredag, idag har Kristian og Karen - Janna reist til Dysthe til bryllups hos Hans Dyste jeg var ogsaa selvfølgelig buden men vil ikke avsted. Maurits har smørt melkevognen for melkekjøring imorgen aa kjørt lit pokstein paa gammelveien.

5 mai, jeg og Madsbakken kjørt melk og tog med vogndraget opat faar smeden som jeg reiste til Gjøvik med efter dugurd aa skulde strax faa det igjen over helgen. fik med bilderne fra utstillingen tilbake - kjøbte kaffe 5 kg a 2.50 aa solgte egg 100 st for 14.00 kr

6 mai Søndag, Igaar var det auktion hos Paal Solberg over matrialer fra sagen men gik visst ikke alle heldigst da han bare solgte omkring 100 tylfter bord, ikveld var ogsaa jeg dernede-

7 mai mandag, Idag kom Olaf Tønsberg aa skulde være med i vaaron samt Madsbakken disse tilsamen begyndte nu vaaron, voldpløiing ovenfor størhuset og syd for haven. endel tæle er enda igjen saa hele støkket paa 27 maal kunde ikke slaaes op med en gang men faar ta det i mindre deler saa gaar vel tælen lit om send.

8 mai 2den dags pløiing men baade igaar og idag sur vind som vistnok tiner paa marken men er allikevel ikke god Ole Rustadhagen har vært her baade igaar aa idag aa er vel snart ferdig med vinduerne til størhuset og senere lyt male lit herav [de??] gamle senger i størhuset. jeg stelte lit paa lit gjærde efter tømmerhuggingen

9 mai onsdag, Tønsberg aa Madsbakken pløier fremdeles vold aa har vel nu snart halvpløiet 27 maal. Jeg reiste til Gjøvik efter melkevogndraget som nu var ferdigt, da karerne pløiede med 2 hopper efter dugurd

10 mai christi Himmelfartsdag og stilt med arbeide jeg vært hos Johnsen aa fik lov paa ham og Co til imorgen 4 mand - Jeg var aasaa om Nøkleberg en stund.

11 mai. Idag er fuld eller lit mer av mandskap her 8 karer herav Johnsen aa 3 mand tilsamen 4 st som har lagt an med størhus glassene aa trap i gangen samt vandtro i stalden Likesaa er begge Haarstadkarer her aa bærer ut poteterne aa sorter i maskin saa blir aasaa dette jort aa saa er det pløierne som driver som foregaaende daer. Jeg vært i Kap aa kjøbt spiker samt om posthuset efter betaling for rug fra Anders Fossum Nes 71,40. gauken hørt idag.

12 mai lørdag, baade tømmermendene 4 mand og begge Haarstadkarer samt gaardskarerne Madsbakken og Tønsberg naar jeg og far regnes saa er det 10 karer baade igaar aa idag Haarstad har efter potetsorteringen gravet til flagstangen som nu altsaa skal op til 17 mai 4 grader Varmt hele dagen

13 mai søndag, en stille dag, jeg tog en tur til Nøkleberg iaften og spadseret lit i skogen ellers hjemme med hestestellet. en hagelskur kom ogsaa i dag.

14 mai mandag, 4 tømmermend er ogsaa idag atkomne og sætter ind dører og vinduer som de to sidste dager før helgen og 2 driver med høvling av sagbord til lister samt gulv i gangen over det halve. Regn saa Tønsberg kom at efter dugurd mens Madsbakken kom fra morgen av aa var med flyttede Fritjof Dalhøi til Johan Bergsbakken Slædeføre idet det kom en hel del snø inat og idag Intet utearbeide idag

15 mai 1923 Idag tirsdag, jeg reiste til Hamar for kjøpe glaskule til flagstangen aa den kostede kr 14, er 39 centimeter stor i tvermaal ligeledes kjøbte jeg staalvajer til Kristian 30 meter der kostede kr 6.60 og endel smaateri ellers. Ole Rustadhagen var atkommet idag.

16 mai. Idag har pløierne blit ferdige med nogle faarer som var igjen av volden vestenfor størhuset 27 maal som altsaa er pløied aa dermed er volpløiingen gjort for ivaar. Jeg var med Solbergs tømmerkjører til Lena efter linolie og [Zinkvidt??] og havde skyds tilbake med samme det var ligesaa snøgt som jeg skulde gaaet til Solvang efter samme men jeg havde da et ant erinde idet jeg sendte 6 gaaser i kasse til M.H. Ulsrud i Austadfjord i nordland motte betale fragten til Namsos. Flagstangen blev opheist idag efterat vi har vært uten saadan i 2 1/2 aar siden den gamle dat ned i vind 10 November 1920 lovinden kom da og nu er den igjen opsat i ny utgave den nedblaaste var opsat til 17 mai 1903 altsaa for 20 aar siden

17 mai, idag er tømmermendene fri for arbeide og bare gaardskarene samt Ole Rustadhagen og ingen fin 17 mai idag, vind og regn fra morgen av, igaar regn næsten hele dagen. Flaget oppe helt fra dugurs til sen kveld og alt fungerte udmærket. Igaar flyttede Maurits Madsbakken til nordre Haugstuen

18 mai Gaardskarerne pløier ned møkka i Haugstuen østre som er tengt til rugland og tømmermendene driver med størhustraap m m alle 4 mand. Vandtro til stalden er ogsaa under arbeide aa blir altsaa ny nu, den som er er nog mange aar

1923 lørdag [19 mai] Idag har jeg levert tømmermendene aa skal være som det er nu en lang stund igjen i størhuset, trap op er det aa blit og golv i havdelen av gangen dører aa glas Karerne arbeidede saaledes Johnsen 7 dage a 12 84 kroner Hans Haakensen 5 2/3 dag a 10.00 56.60 kroner Unge Johnsen 6 dage a 5.00 kr 30,- og Hans Lindstad 6 2/3 dag a 8,- kr 53.34 alle karer tilsamen kr 223.94 som blev betalt idag. Olaf Tønsberg motte ha 20,00 aa er altsaa lite pengestærk

20 mai 1923 1ste Pinsedag - som tidligere har jeg hestestellet og havde det ved siden av kviledag ellers hjemme untagen en tur til Nøkleberg mit paa dagen - hvor Solbergs ogsaa var liksaa alle her. ruskeveir.

21 mai Idag har Kristian og jeg vært paa Berg og fik med O. K. Berg for se paa en fremkomst til ny vei over til Lena da Dypdalsbrua er helt faldeferdig Ole Jacop Nøklebergsengen var med som kjendtmand. Karl Berg var og med - 2den pinsedag

3 pinsedag [22 mai] Idag tirsdag. Jeg motte idag til Gjøvik efter reservedeler til Oliver-plogen da den røk sund før helgen skjærspids - Maurits harver i stuen til rugen og tenkte faa den saaet imorgen, iaften har jeg vært paa Hexhus efter saamaskin.

23 mai onsdag Idag har jeg saaet rugen i Haugstuen østre søndre støkket 207 kilo og 22 kg grasfrø Imens jeg saaede rugen har Madsbakken lagt an harve til havren ovenfor størhuset saa det blir saaet med første det gaar an -

24 mai torsdag Idag har jeg og Madsbakken kjørt melken mens Tønsberg kjørte 2 las halm fra Nøkleberg senere harvede han med 1/2 harv og den lyse brune over ruglandet efter saaningen da det skulde bli noget finere - arbeide til kvelds.

25 mai. Idag har jeg saaet ut 6 sækker havre paa nypløien og Madsbakken harvet landet ferdigt senere kjørte begge karerne bort 26 las sten av potetlandet aa derefter begyndt pløie med de elste hopperne da det nu blev bare et beite før jeg blir ferdig med saaingen

26 mai lørdag Ole Rustadhagen har malet en gang alle dører i størhuset og alle glaser er nu ferdigmalet med 2 strøk kvist maling og grunding, jeg ferdig med havresaaningen og gik det paa støkket ovenfor størhuset 731 kilo og alt syd for haven skal bli turnips og 8 faarer poteter 160 ruter

27 mai søndag, jeg vært med Madsbakken aa maalt til omkring 1/2 maal til poteter i nordre Haugstuen og vært med ham til han fik slaaet op i pløiingen - arbeid etpar timer ialt.

28 mai mandag Idag har vi sat 8 faarer poteter vel grodde ret syd for størhuset aa senere har vi alet op til turnips aa gjødsle med supperfosfat aa kali samt aaske som er paalagt dygtig - alet til turnipsen som til poteteterne aa gjødslet i faara Helga Listad kom hit efter middag aa havde med sig en anden døljente Johanne Moen fra Hundorp begge vært paa Hunn i fest

Tirsdag 29 Mai 1923 Jeg skulde til Gjøvik efter en saale til plog aa blev i følge nordover med Helga Listad aa Johanne Moen begge fra søndre Froen da dem var paa heimtur Karerne her har kjørt 2 las halm og 2 las høi fra Nøkleberg og maa vi vel ha i nogle dage at aa slut var det med begge deler -

Onsdag 30 Mai Idag har jeg såt turnips paa 160 ruter minus til 8 faarer poteter sat mandag aa karerne har pløiet av potetrota fra ifjor aa lagt an harve, jeg har aa rullet rugaakern i østre Haugstuen efterat pløierne var ferdige.

Torsdag 31 Mai, idag harves potetrota efterat være pløiet og jeg kunde legge an saa lit efter kl 5 byg blir nu paa omtrent 21 maal sat paa 5 maskinen og 3 for frø som kanske er lit lite - Ole Rustadhagen maler nu glasene i nedre bygning.

Juni

Fredag 1 Juni Idag har jeg saaet 1/2 delen av bygstøkket nedenfor skaalen senere blev saa stærk nordenvind at jeg motte slutte aa vente paa bære vær tørt er det nok snart igjen.

Lørdag 2den Juni, Idag har jeg lagt an igjen saa og gaar bra med den borkete 4 aars hoppe som ikke tidligere har vært i hjulmundering[??] Igaar kom Haarstadkarerne igjen aa blev med i møkkjøringen fra kjelderen efterat ha omkastet dasmøkken til dugurs da det var lit harving igjen fra morgenen ogsaa idag møkkjøring med 3 hopper aa jeg saar med Borka.

1923 Søndag 3 Juni Idag en blank tør dag med mye noravind og lite varme - fredag 1ste Juni var ogsaa lignende saa jeg holdt op med bygsaaningen efter middag. jeg har hentet hjem en grasfrøsaamaskin til Solberg for saa over at lit grasfrø nedenfor potetbua da det vistnok blev lit lite somme steder aa desuten gik den borkete 4 aars hoppe saa i kvil[??] opat over saa det vel blev dottete aa maa harves over at efterpaa og helst ganske snart bare møkkjøringen er over -

Mandag 4de Juni Idag er møkkjøringen frasiggjort og kjelderen tømt og ialt er nu utkjørt 250 las hvorav lit staldmøk og ivinter blev utkjørt ca 150 las eller ialt av gjødsel 400 las dette aar - nu er som indeliggende dasmøkken for aaret aa al sautalle som nu skal uttaes aa endel møk i sagflisbingen aa lit kompost i grisebingen - saa endel las er da igjen, det verste av vaaron er nu ferdigt

5 Juni tirsdag Idag har Olaf Tønsberg harvet over byglandet efter saaningen aa jeg saaet paa lit grasfrø som jeg trudde var forlite aa Maurits Madsbakken har lagt an pløie til poteterne som møkbreiere er Hans Nilsen og Bjarne Haarstad aa imorgen er det meningen Ole Haarstad skal komme igjen saa breiingen skulde gaa raskt, Jeg vært paa posthuset efter Check paa spritfabrikutbyttet 400- aa for lit gaaseegg fra Austafjord Ulsrud[??] Austadfjord. Kjøbte 3 kg Zinkvidt til maleren som nu er atkommen

1923 6 Juni onsdag Olaf Tønsberg ruller byglandet og Maurits Madsbakken pløier til poteterne 2den dag aa Tønsberg begyndte pløie efter middag saa det gaar vel snart naar 2 beiter aa 2 ploger gaar paa 21 maal. Jeg vært paa Breilid efter 45 bringplanter til utplanting nordenfor størhuset men da disse 45 bringplanter blev forlite var jeg paa Nøkleberg efter 15 st, de fra Breilid er Askerbær aa de fra Nøkleberg kaldes Magnum Bonum.

7 Juni Torsdag flaget i top som minde om 1905 unionsopløsningsdagen pløierne blev ferdige til midag med potetlandet aa Maurits la an harve med fjærharven som er lit sen. Jeg og Tønsberg reparert lit gjærde mot Nordsk[ogen] Julius Revold kom hit efter midag aa har tengt bli natten over.

8 Juni fredag Jeg vært med Julius Revold til Hans Markestad Rambæk hvor jeg reiste herfra kl 4 aften aa kom at kl 12 hit Harvingen til poteterne ferdig til før kvelden aa imorgen begynder sætting av poteterne

9 Juni lørdag Potetsættingen fra morgenen med Hans Nilsen og Maurits som Ahlere mens Tønsberg havde paa gjødsel saa lenge den rak aa senere blev med sætte poteter aa sætterne er ellers Olga Martiniussen aa Jenny Kjæsarudstuen aa Alf Kjæsarudødegaarden samt Olga hos Ole Hansen de satte 6 1/2 maal til kvelds - Maler Ole Rustadhagen sluttee iaften arbeidet her siden 2 Mai

9 Juni 1923 opjort med Ole Rustadhagen regnet efter 23 arbeidsdager a 4,00 kr pr dag skulde vært 92 kroner men jeg lot ham faa 100,- aa lit til etpar kaffedoktorer med hjem - Maleren har nu malet kvite alle glaser i disse 3 bygninger aa sat ind 336 ruter i størhusbygningen før malingen desuten malet dørerne i størhuset samt de to gamle senger aa 1 bord aa stelt paa lit av hvert.

10 Juni Søndag en kold dag med nogle regndraaper som vistnok gjør godt, aa ingen varme har vært i være enda saa nogen sommer her er ikke aa tale om, vaaronhestene har neppe vært svette en gang aa det er jo svært bra, den borkete 4 aars har vært lit svet en gang i blandt da den ikke har vært brugt noget før i kjøring.

11 Juni mandag Potetsætting 2den dag og var følgende fremede som lørdag Olga hos Ole Hansen var allerede kommet da jeg gik til stalden kl 5.15 Jeg kjørt melken aa var med med en hest Kristian 32 spand fordelt paa 2 vogner. senere var jeg paa Lena st efter kraftfor i indkjøbslaget 2 rug[??] 1 maisgrøp og en sildemel.

12 Juni tirsdag Potetsætingen ferdig til midag aa blev det omtrent 17 maal poteter aa 3 maal turnips nu aa 160 ruter snaut 3 maal turnips ut for størhuset saa det nu blir lit mere end ifjor med turnips men lit mindre poteter. Iaften fik karerne et par glas toddy.

13 Juni Sidste vaarondag 1923 turnipsen saaet aa har Madsbakken vært med aa kjørt melken for Kristian da han var med mig mandag. Efter middag kjørte vi hestehakke blandt jordbæra i haven aa 2 las halm fra Nøkleberg. Vaaronnen ferdig 1923 sen

14 Juni 1923 torsdag. repareret endel gjærde mot nordre skog gammelveien efter tømmerhugsten ivinter og senere la vi an mot søndre skog for aa faa slippet meraerne. Madsbakken motte gaa hjem efter midag da han skulde være med jenterne til budeifest i festiviteten. Budeie fik iaar 3die præmie.

15 Juni 1923 fredag Maurits vært hjemme til dugurs saa kom han igjen og da la tre av os an med reprasjon mot søndre skog efter veiene hvor gjærde er daarligst, alt er nu sent arbeide da det er oprevet saa meget aa dertil rent kleint det som er.

16 Juni lørdag ogsaa idag reprasjon mot søndre skog for faa hestene slippet idag da jeg ellers maa faa mer høi paa Nøkleberg og idag har det blit stelt efter veien [??] bakjordet desuten gjorde jeg et bordlee mot Nøklebergsjordet aa søndre skog deroppe er det rent ellendigt selv om det staar paa benene. Hestene slippet efter midag de to hoppe den borkete aa mora Norrøna [?] Draupner den lysebrune slipte jeg ikveld efterat ha vært paa Hexhus med et kalvelaar stek av en svær kalv jeg fik igjen av kalven han var aa bytte med en tellemarks oxekalv efter Pene no 2, da den han Adolf fik var lit mindre og 8 dage yngre end den han leverte hit

17 Juni 1923 Søndag, idag liksom første sommersdag da det nu er nogen varme i veiret. Far mor og Janna havde Raua til Hoffs Kirken og senere slipped jeg ogsaa den hoppe optil de andre 3 i søndre skogen. den 2den 4 aars hoppe er paa Nøkleberg saa det liksom bare er 4 her hjemme Ødegaard kom herom paa vei til Nøkleberg efter melkepengene. Første sommerlignende dag iaar.

18 Juli [=Juni] 1923 Idag kjører karerne 4 las halm fra Nøkleberg aa jeg vært paa Gjøvik for aa faa reparert sælen der er brugt til den brune Draupner hoppen aa desuten med en film og kjøbt spiker m mere Iaften har jeg vært en tur til Nøkleberg aa faaet klippet haaret paa snaueste da jeg klør saa i huggue aa haaret blir graat noget jeg ifjorvinter fik lagt mig tilbedste.

19 Juni 1923 Gjærdet mot nordskogen repareret saa kua imorgen kan bli slippet ut første dag gjærdet er enda bare repareret men skal senere gjærdes endel nyt hvor kleineste nu saasom vest for bakjordet og sydover fra søndre skogslee hvor den er rent ellendig.

20 Juni fra morgenen av var jeg med aa fik opsat grindstolper mot nordskogen ved vognhuset da de gamle var faldefærdige aa grinden daarlig Efter dugurd blev kua slippet ut første gang iaar aa alt forløp heldig kalverne slippedes i gutua efterpaa. De smaa Nøklebergskarer vært her idag da de voxne var på Hamar. Karerne her reparert saa gjærdet mot Haugstuen og indsat et nyt lee derborte aa.

21 Juni Inat laa jeg for første gang på østre sal da jenterne skulde ha den vestre som jeg har brugt siden ihøst da jeg laa i stuen her under tror dette rum er like bra heller bedre end vestre sal

22 Juni fredag 1923. Jeg har slaaet endel av haven for løvtandens skyld aa tenker ta alt samen nu efterhaanden - fremdeles og langt fremover er det gjerdereprasjoner som karerne driver med.

23 lørdag. Jeg vært paa Breilid efter postrør over 30 meter til omlegging av posten til stalden aa størhuset det blir nok kosten saa et hundrede kroner eller deromkring. Karerne sluttede idag til midag da de skulde til Starum Jonsokaften. har nu gjærdet mot bakjordet.

24 Juni søndag. Idag har 4 fra Breilid vært her aa jeg vært paa Nøkleberg med betaling for gjødselen fra indkjøbslaget nu kr 148,81. aa det er nok. En forfærdelig nordenvind har grasert idag aa ellers nu i lang tid om ikke med slig forfærdelig styrke som idag aa tørker aa sliter aaker aa eng.

25 Juni Mandag. Jeg har idag vært paa Nøkleberg efter 3 griser jeg motte kjøpe fra Kristian det nu er andre aaret ingen griser er blit her - betalt 50,- kr pr st kr 150,- ca 6 uker gamle. O. K. Berg har kjøbt sig bil nu til st-hans fik den den 23de juni

26 tirsdag. Idag reiste jeg fra morgenen av til Haajen med 2 grøn melsækker den ene til grisemel aa den anden til brømell begge over 100 kilo. Jeg var paa samme tur om Festad efter 1 tønde Tjere kjøbt av Ole Festad for 78,- kr. Maurits kjører imellem poteterne første gang - lit ugras er det aa.

27 Idag har Maurits blit ferdig med ahlingen av poteterne aa Olaf Tønsberg har sat omigjen gjærde paa vestre side av bakjordet Jeg vært paa Gjøvik en tur

27 Juni 1923 [ons]dag. Idag har karerne faaet lagt ind sidste sagbord i badstuen begyndte efterat ha kjørt melken igaar og samtidig lagde om alle de som var der før og det var nok et stort arbeide da det vel maa være omkring 100 tylfter ialt nu i badstuen. Efter middag har Tønsberg kjørt slaad over poteterne for aa jevne ut faarerne lidt efter ahlingen aa Maurits vært i Haajen efter 2 st mel herav brømel -

28de torsdag melkekjøring og matrialindlegging i badstuen for karerne, jeg lovet slaad til poteterne 2x2 og tyngre

29 Juni fredag, Karerne er ferdig med matrialsorteringen aa indleggingen aa alt fint indlagt i badstuen Jeg stelt paa noe av hvert her hjemme men var aa avsted se om arbeidet gik som nødvendig -

30 Juni lørdag. Jeg reiste med Skibladner til Lillehammer havde denne gang skyds hjemmefra da det blev lit sent før jeg blev ferdig til gaa. Turen var rent fin fin og heldig med veir om lite solskind Jeg tog ind paa Victoria hotel no 59 i andre gaarden hele aften var jeg paa Maihaugen.

Juli

1 Juli Søndag Jeg kom hjem med Skibladner iaften turen igaar aa idag kom paa 34.50 saa det gik da lit penger underveis, men jeg fik jo se haavaulsvikua eller lit av begyndelsen paa Maihaugen Mye gammalt aa mye nyt var aa sjaa underveis aa nogle bilder tog jeg paa turen

2 Juli Mandag Idag er Ole Haarstad aa søn her aa graver opat postveiten til stalden aa Nils Staf skulde kommet idag men uteblev, skulde komme med bil imorgen fra Majer Maurits har lagt an tjerebræe Størhuset som vel gaar lit smaat da han vel er lite vandt med malerarbeidet Idag er begge mine 4 aars hopper slippede til Stubberud aa der riktig svær havn

3 Juli 1923 Tirsdag Nils Staff kom hit idag for aa legge om posten til stalden eftersom den ran saa smaat og blev den omlagt fra fjøsledningen aa til stalden ca 20 meter aa den gamle rør optat, den var nu saa gran innvendig saa bare en liten veltfing kunde faas ind i røret; Jeg var en tur paa Gjøvik efter smaadeler for 18,-

4 Juli onsdag Ole Haarstad og søn ferdig til idag ialt 6 dagsværk graving og atmaaking aa posten til stalden igjen brukbar. likesaa er størhusposten lagt til og med kranen saa bare opstander mangler. Haarstadkarerne betalt for 6 dagsværk a 4,00 kr 24,-

5 Juli Idag er Nils Staff reist at aa betalt for arbeidet kroner 23,- som vel maa være for 2 dage, og nu er alt atmaaket men kum i størhuset er ikke ferdig. Størhusets søndre vegg tjerebred og fin farve er det Vandtroen i stalden den nye er likesaa tjerbred. Karerne har lagt an gjærde mot Nøklebergsjordet. Idag har Dyrlæge Harald Olsen vært her hos en klein ku aa en kvige kjøbt medisin for 4.05 og dyrlæge ble kr 8,- Maurits vært paa Valle med den brune Draupnerhoppen uten den tog ved hingst

6 Juli 1923 fredag, karerne gjærder nu mot Nøklebergsjordet hele dag, jeg gjort et lee av bord som ogsaa skulde derop -

7 Juli 1923 Idag og igaar har det vært nogen varme dager og lit vind - ja lit for meget aa av vind da. Tønsberg gik hjem efter dugurd Jeg motte til banken efter 400 kr da jeg fik forlite aa rute med.

8 Juli Idag søndag Varmeste dag iaar og kanske før om aarene aa 30 grader Celsius i skuggen, jeg og Kristian vært i Stubberudskogen aa seet om unghoppene aa de fremmede hester. bra havn og svært alt med bra vatten. 30 grader Celsius.

9 Juli Mandag. Tønsberg kom først at efter dugurd mens Maurits fra morgenen av gjærder Fremdeles efter Nøklebergsjordet. 28 grader varmt idag. hentet kraftfor

10 Juli var 28 grader varmt og kom en regnskur fra morgenen av. Idag kom to jenter som har lagt an i turnipsen, en fra Karidalen og en fra Mikkelborg, ser ut til bli [ferme?]

11 Juli Var ogsaa en rekorddag hvad varmen angaar 31 grader i skyggen og ikke kan jeg huske slik varme på termometeret før, Jeg vært paa Breili og betalt den postrrør jeg fik for lit siden med 100 kroner 13 øre - Første bisværm iaar og den gik ind av sig selv - i nypyntet kube og blir det vel liksom nu sommer om det vel er i varmeste laget til volden -

12 Juli Idag 30 grader C altsaa lit mindre end igaar jeg vært en tur paa uldvarefabrikken og kjøbt til en ny klædning samt bortbyttet uld til samme, jeg betalte for arbeide herpaa 1 drestøi og et buksetøi samme sort 4,40 sort satin arbeidstøi a 13 57,20 minus formeget uld 5,25 bet 51,95 Ogsaa idag faeet en bisværm som Kristian var her aa fangede. Imorgen skal jeg slippe 2 hopper til Nøkleberg i havn. Turnipsen ut for Staburet ferdigtynnet av 2 jenter fra Karidal og Mikkelborg

13 Juli fredag, Jeg lite bestiller, ser efter [???]. Karerne gjærder efter Nøklebergsjordet som foresten gaar smaat nu, Svær tørke nu da det ikke har regnet paa saa lang tid

14 Juli Idag har jeg vært paa Gjøvik, handlet lit aa betalt dyrlægen for en tur ivaar Samtidig kjøpte jeg for Janna gebursdagspresent til Signe Solberg.

15 Juli søndag, idag har jeg vært en tur til Nes - Sterud, folkene var for mestedel paa sætra Storstilen kun Hans E Sterud var hjemme. Jeg reiste herfra kl 8 og var tilbake kl 5 varmt fint sommerveir og meget tørt baade paa Nes og her rent for tørt men vel ikke værre end aaret 1921 da det aa var et meget tørt aar aa bronbrent over voldene aa aakeren stod vel da daarligere end nu.

16 Juli Idag har jeg vært paa Solberg 2 ganger aa faaet istand kokeledingen til det elektriske om det var lenge bare den ene blev varm. Karerne her kjørt melken aa derefter gjærdet vi har nu brugt den ellektriske aa koke med siden søndag aa nu kokt 15 kilovat time

17 Juli tirsdag Igaar kom et svært regnveir som holdt paa i en god del av natten aa idag gaasedammen som Far pyntede mestedelen av igaar og efterpaa lit finrense av os andre er inat blit ganske fuld karerne kom at efter dugurd.

18/7 1923 Idag skulde Ole Haarstad og søn kommet hit aa støpt kum til bindkran i størhuset men motte være paa Nøkleberg med oprensking av vandintaket for posten deroppe aa der har dem nu vært lenge! Turnipsrenskerne er ferdige med turnipsen aa tat lit ugras iblant poteterne men maa holde op nodle dag indtil graset blir lengre - kostede 32,- betalt

19/7 1923 torsdag Idag kom Haarstadkarerne aa la an med Utløpsveit fra størhuset samt kummen til den frostfrie kran aa fik det istand paa dagen men raat er det i jorden derunder, de øvrige karer gjærdet

20/7 Idag er endel av veiten atfeldt aa motte disse gaardskarer bli med saa det var 4 aa efter dugurd kunde støpningen begynde. Efter middag motte Madsbakken avsted efter en tønde Cement til da det ikke blev nok av den andre først kjøbte det blir stor og svær kum Jeg har lavet til forskalingen baade indre aa ytre vegg - Jorden maakes indtil og stampes godt med jordstamp (-Jomfru-) motte ogsaa kjøpe en sæk maisgrøp til uxen aa grisene Veiret som i første dage av Juli var frygtelig varmt er nu riktig koldt aa bare 12 a 15 grader C mot 31 grader C den 11 Juli

21/7 lørdag Idag er bare Ole Haarstad av gaardens karer og O Haarstad efter dugurd Vandkummen ferdig aa jorden omkring helt indtilfyldt aa stampet aa utryddet efterpaa saa nu ser det fint ut Tønsberg har gjærdet ferdig mot Nøkleberg ca 5 50 staurlag som Madsbakken har vært med aa faa istand ved aa staure aa kjøre gjærdevirke aa hugge staur. ogsaa ikveld kalt veir.

22 Juli søndag Idag har jeg vært ute med apparatet aa tat nogle bilder av kua aa et av guta paa Nøkleberg da de selv vilde saa ellers har jeg holdt mig i ro, var en tur hos Johnsen aa talte om naar det kunde kommme nogen karer aa dra ind den nye vandtroa til hestene aa legge gulv i størhuset aa da blev det bestemt til imorgen. Hans Haakensen å Hans Lindstad.

23 Juli Mandag, ingen karer extra idag, bare gaardens sedvanlige der driver, Tønsberg aa vasker sæler aa smører aa Madsbakken kjører Poteterne med hestehakken aa efter midagen kjører begge isamen hestehakken i Poteter aa turnips bak Staburet 160 ruter.

24 Juli 1923, tirsdag. Idag er begge Haarstad atkomne aa lagt an mure under størhuset aa ser bra ut det er under gangen - Tømmermender Hans Lindstad aa Hans Haakensen kom aa aa trækte ind den nye vasstroa i stalden aa reparerte lit efter sig aa skal til med gulvet i sstørhusgangen. Jeg har nu ferdig kummen i størhuset over postkranen aa lidt forskalingsarbeid har jeg aa gjøra imorgen Postmakeren Nils Staf aa Kristian var her aa Ødegaard Uxen har jeg idag borttinget til Slagter Haug Gjøvik aa skal levere den Onsdag i næste uke prisen 3.30 mindstepris aa i tilfelde stigning da mere

25 onsdag, idag er Haarstadkarerne ferdige her idet de støpte underdøren i peiserummet i størhuset til slut og har nu Ole vært her 4 2/2 dag samt Bjarne 4 dage tilsamen 8 2/3 hvorfor de fik 35 kroner vi fik ogsaa planeret utenfor døren saa det er rent fint nu Tømmermendene ferdige i stalden aa driver i fjøset aa reparer forbrættet over krubben i østre side i fjøset er nyt, gaardens karer triller nu ind veden i skaalen om de har at endel gjærding opefter gammelveien her bent op - Potetrensering overalt Kaal

26 Juli Idag er bare de 2 tømmermende extra aa potetrenskerne som tar bræstkaalen som er mye av. karerne her triller ogsaa ved idag efterat ha planeret sidste ved størhuset aa pyntet bort avfaldet Maurits kliner muren i størhusgangen saa den skal bli tæt.

27 Juli 1923 fredag, Idag er bare som extramandskap disse 4 potetrenskerne da tømmermendene motte til Nøkleberg aa tømre i postkjellen aa gaardens karer har lagt an gjærde igjen efter gammelveien søndenfor smiua - Jeg har sat ihop at disse 2 nysmørte sælerne aa vært paa Berg aa faaet dreiet [oteringsputer??] da den ene var sund. Idag godt veir aa varmt

28 Juli lørdag fremdeles gjærding paa karerne som heller ikke idag blir ferdig mot gamleveien sørover fra søndre skogslee, men saa blir det nok bra gal aa da. Jeg tættet omkring kummen til den frostfrie kran i størhuset aa stelt paa noget i stalden. Hestene har jeg nu slippet i øvre engen paa Nkleberg aa skal gaa der mens helgen er.

29 Juli søndag, idag som almindelig en stille dag jeg gaaet en tur over øvre stuerne aa seet paa slotten som ikke er noget svær men endel las blir det da aa saa svært mye er heller ikke aa vente da det jo nærmest blir aa ligne med havn hele greia men er tengt ta høiet saa lenge det er noget. Anna vært her en tur

30 Juli mandag Idag er det stop med gjærdingen om mere nok skulde vært gjort faar se over slaatonnen, veiret er noksaa mørkt til slaatonvær Hans Solberg lagt an bræ størhuset saa det nu blir svære greier.

31 Juli tirsdag regn fra morgenen av saa karerne har tat ut endel jord i størhuset faar faa rum til sten istedet som ligger foran døren ute. Solberg kunde ikke bræ idag da det har regnet mest hele tiden. Jeg gjort en ny stige for bræingens skyld den er lit lengre end den andre far gjorde ældst Laaven er pyntet for høiindhaingen skyld likesaa er noget ellers istandgjort i uthusene saa nu kan slaatonnen begynde bare vi imorgen faar levert Uxen paa Gjøvik 3.30 pr kilo

August

1 august 1923 onsdag, fra morgenen av fint veir og rustede vi os for reise til Gjøvik med den sinte oxen som oplæstes paa høivogn kl 1/2 10 og reiste vi 3 st med Raua forspendt, kom til Gjøvik ca kl 1/2 1 lit før midagn der og gik mest hele dagen med paa den tur, jeg fik repareret høivognen som karerne nok havde kjørt atti med flere ganger aa nu kostede jeg paa den 4 kr for aa faa jernene til grindene benket aa et beslag paa foreste karm som aa var splintret, forhaapentlig vil den nu holde en stund igjen.

2den August. Kl 5 stod jeg op aa skulde til Gjøvik for aa faa oxen opveiet, men da Kristian aa skulde avsted i samme erinde med sin oxe som han ifjor kjøbte fra Smeby motte jeg vente paa han kom hit aa skulde vi være i følge nordover han skulde ha med min lysbrune hoppe som har vært der i havn nu en tid. Vi havde ogsaa melkekjøring saa ingen slaaton er begyndt enda. Oxen veiede saa liten den end var 238 kilo a 3,30 pr kilo aa blev det saaledes Kroner 785,40 for den som jeg syntes var svært meget, riktignok tror jeg den havde ætt op 400 kilo mel siden i mai maaned aa var feit om liten aa fant jeg det var god betaling for melet som er brugt, herav 3 sækker maisgrøp aa 1 sk havremjøl Oxen var reint sint nu aa var hengt en sæk for auene paa den under kjøringen til Gjøvik

3 august 1923, Idag fredag, jeg slaaet et støkke ut for haven sydover som karerne hengte paa rajeheser da det er gode utsikter for regn senere faar jeg ta lit nedenfor haven Hans Solberg har nu haft paa tjyru paa hele første etacie av størhuset aa skal til med anden etacie.

4 august lørdag jeg lagt an slaa østenfor hagaen fra morgenen av aa fik nedlagt ca 10 maal der ganske bra slaat Maurits motte reise til Lena st efter en slæperive som jeg fik kjøbt da Kristian tingede 2 st av Hans Seierstad. saaledes blev det lite hengt av slaaten jeg idag la ned motte idag ta hjem den mørkbrune hoppen fra Nøkleberg aa jeg motte bruke den i slaamaskin naar Raua motte brukes til Lena, Regn i meste delen av dagen ogsaa etpar svære skurer med hagel i - Jeg omskoet den lysbrune hoppen rundt aa igaar Raua paa bakbeina den mørkbrune er ogsaa skoet bak nylig

5 august 1923 søndag, fin fint veir og god varme, jeg gik en tur til Stubberudskogen for se om disse mine 2 unghopper som nu er der allene, den lysbrune er nu blit riktig feit men den borkete er smal og ikke saa godt [hold??]. Jeg var samtidig om Blikseth for aa binde ind vingene paa steggen der som har vrengte vengefjær eller som jeg helst vil kalde den slappe vingefor.

6 august mandag, Tømmermendene er idag atkomne efter dugurd, jeg vært en tur paa Gjøvik aa faaet reparert en tand aa senere slaaet sidste slaat i søndre jorde

7 august 1923, idag ogsaa bra veir om ikke helt klart, vi fik ind første høilas idag 11 1/2 las uten det er kommet regn paa det, aa lit tordenveir ved midagsleite aa overskyet veir. Solberg har nu tjærebræd ferdig nordre ende av størhusbygningen aa tat 2den etacie mot øst.

8 august Idag har jeg slaaet bakjordet aa stueløkken karerne har sat op det sidste i søndre jorde aa slaaet efter skrap[slaat??] Tømmermendene har stolpet op aa sat paa lit bordklædning i skuten bak fjøset eller som det har hedt tidligere staldskuten Solberg er nu ferdig med tjerebredningen paa østre side av størhuset

9 august 1923 torsdag, idag har Hans Solberg fuldført malningen eller Tjerebrænningen av størhuset første gang aa er det saa blit brunt overalt undtagen glasgrinder aa gjerekter som er kvitmaalet av Ole Hansen Rustadhagen gaashuset er enda ikke istand da det blev lit for kort tid idag før dem fik gjort alt, men imorgen er jeg da sikker

10 august Idag fredag Tømmermendene er idag ferdige rummet i den gamle Staldskut fuldt istand med kutterflis fyld baade mot øst og [??] og derefter fuldt utsyd untagen mot skjulet som enda er i ustand da det blev både for lite fyld aa vrakbordene paa nærmeste er opbrugt, hele greia kostede 138,- meget

10 [=11?] august Idag indkommet 11 las høi og fik tørk ialt 23 las i hu nu, Karerne har vært paa Hermandrud efter et las kutterflis til skuten aa senere vært med dytte i veggen og efter middag har vi saa høiet, imorgen om veiret holder har jeg tengt slaa i øvre stuerne

12 Søndag Idag en fin dag hvor jeg tog 4 bilder fra stuerne aa skogen gaarden m m Far og mor var til Nordlien kirke kjørte med Raua aa var om Breilid.

13 august. Idag overskyet hele dagen - vi tog ind høiet i østre stuen da det vel var nær tørt igaar aa fik opsat alt i øvre stuerne - Jeg vært paa Solvang aa handlet - Nye poteter brugt første gang iaar her. Potetrenskere igjen idag. 50 maal igjen aa slaa

14 august, Idag var tanken aa faaet ind høiet i øvre stuerne men en regnskur forhindrede det aa blir nu alt liggende utover, Jeg drevet lit med snekering idet jeg har begyndt paa etslags seng til gangen i størhuset som samtidig skal tjene som sitteplads der om et bord blir sat foran Jeg slaaet et større støkke ovenfor laaven aa lit nordenfor stalden.

15 august, Idag onsdag, Karerne har hengt høi ovenfor laaven da intet er gjort med høiet opei stuerne aa mange regnskurer kom idag jeg holt paa ved høvelbenken med 1 Jaaorv samt sengen i gangen. høihengerne bruker nu den nye slæperive aa kjører indtil høiet med aa er sikkert bra.

16/8 Idag torsdag Karerne henger høi aa saa har vi sat op alt igjen i øvre stuerne aa venter tørveir. Jeg slaaet et [??] langs veien frem til gars på vestre side aa atsat lit kløver til frø som er nokså rent.

16/8 Maurits reiste efter midag til Lena st efter kraftmjøl frå indkjøpslaget aa betalte slæperiva hos Hans Seierstad med 163,20 og faaet med honningspandene fra Christopher Brun Jeg har gjort en køie i størhusgangen aa endel paa et jaaaarv- Jaaaarv istedet for det som er avslaaet - Solberg aa Berg-Hagen vært her ikveld - likesaa Karen Haug aa Signe Solberg -, opholdsveir inat.

17 august fredag. Idag har vi høiet i huse opei øvre Haugstuerne aa nu fin tørk om det vel ble lit bront utenpå efter de 2 regnnætter - fint slaaet aa fint raket aa høiet. lit opsat her senere aa endel slaaet i Haugstuerne blev 11 las.

18 august lørdag, Idag har vi høiet det som blev igjen imellem hesjerne paa nordre side av gutua og fik ind 11 las ialt idag ogsaa aa saa fik sat op endel nordenfor laaven godt vær.

19/8 Søndag, idag har jeg vært paa Solberg til midag hvor P. Gulbrandsen var kommet før. fint vær. dagen ellers stille her.

20/8 Idag har vi høiet ind 7 las om ikke saa godt høivær som forige viku, opsat saa et støkke derefter aa slaaet av Maskinslaaten men lit aa slaa efter runt reinerne altsaa er nu bare aa høie igjen aa maa det vel være noksaa mange las ute opsat aa paa hesjer. 1 slaamaskinfing aa et blad tur den gamle slaamaskin røk sund ellers gik alt godt

21 august Utkastet høi men tog bare ind 2 las da det var for raat opsat igjen resten som var opsat igaar, det jeg slog igaar er utover da det intet er tørket enda. Jeg har idag vært paa døra til det nye gaasehus og vært i smiua aa gjort gaangjerne til samme har ogsaa reparert slaamaskinkniver aa fingren -

22 august Idag har jeg vært paa Gjøvik efter 3 film som jeg skal ha med til Ransværk naar jeg reiser ut paa tur moskje lørdag. aa saa var jeg hos tandlægen aa fik repareret en tand eller gjort forberedelse til det idet det nu er anden gang jeg er der med samme tand Iaften fik vi ind 6 las høi aa opsat sidste høi

23 august 1923 Idag har vi høiet 30 las aa har bare 2 hesjer staaende ute aa lit efterslaat omkring potetaakeren - bygaakeren aa havreaakeren 101 las er nu i hus i alt fin fint høi uten større regn men allikevel en liten del som vi lyt fore forsiktig. Budeia har loft bli stil

24 august 1923 Idag har karerne slaaet rundt aakern aa saa har vi revet av høiet av 2 hesjer for faa alt ind idag, dette laa saa til efter midag da vi tog ind 5 las hesjehøi og 1 las efterrak aa rein høi som er tørt altsaa er omtrent alt høi i hus naar undtages det vesle dem slog rundt aakern Ialt indhøiet aa i hus 107 las herav 11 i øvre stuene. Efterat sidste høi var inde begyndte det aa regne saa det var paa tide faa høiet pent i hus som det altsaa nu er da omtrent intet regn er kommet paa, bare lit på øvre stuehøiet som også blev fin høst iaar. Jeg ferdig til reise til Heidal imorgen

25 august kl 8 1/2 reiste herfra over Hamar til Sjoa til Peder Herlaug hvorovernates sjelden solid stell og sted. næste dag over Bjølstadmo til Ransværk hvor jeg laa anden nat, paa Ransværk smakte jeg fjeldaure til frukost og derfra bil over Vaagaamo til Otta hvor jeg laa paa Otta hotel til tirsdag 28de derfra med Jernbane til Kvam station til Lehne hvor jeg laa i 2 nætter og var dag paa sætra. og hjem 30 august med en meget vellykket tur og det hele kostede mig 93,- kroner som nu er mange penger efter tiden men uten denne kosting har jeg intet faaet seet aa hørt opholdsveir omtrent hele tiden men her var det nok regn meste av tiden

31 august 1923. Jeg blev med Kristian til Gjøvik med disse filmer jeg nu ha tat ut nemlig 4 st og en fra tidligere ialt 5 og lit utretninger ellers ogsaa Kristian har nu igjen solgt Stubberud igjen men blir vel intet av denne gang heller som før saa mangen gang da kjøperne har forlite kjøpe for.

September

1 September - lørdag Idag har jeg vært med aa hugget ned lit lauv aa karerne har gjort resten

2 September søndag, idag har det regnet hele dagen saa det var uraad være ute, jeg gaaet en tur til øvre Haugstuerne aa var gjenemblaut.

3 September 1923 Mandag. Jeg lagt an lit med bierne aa tat ut fra 7 kuber 26 kilo honing som nok er lite men god honing alt samen - Karerne lauer efter rugaakern i Haugstuen og pynter op

4 september tirsdag Idag har jeg uttat 41 kilo honing fra 9 kuber som altsaa er bere - Karerne kjørt sten aa gjærdematrialer til øvre stuen

5 September 1923, onsdag, idag regn næsten hele dagen. karerne gjærder for potetaakeren til Maurits mens jeg motte paa Nordliens meieri efter Maisgrøp til kua 1 sæk aa kjøbt 1 sæk Crushed[??] sukker til bierne efter en pris a 115,00 kr pr 100, Maisgrøpen - 29,. kr Idag ingen honing uttat.

6 september torsdag, jeg har tat ut sidste honing fra 5 kuber som blev 10 kilo og har nu faaet 77 kilo ialt med en gangs uttagning. Maurits har kjørt melken aa Olaf Tønsberg repareret gjærdet efter rugaakeren i Haugstuen senere var karerne med mig aa forede bierne, først med foring av 60 kilo skrapsukker aa senere med foring av 25 - crushed som tilsamen strak til til 21 kuber - Jeg har iveiet til fru professor Morgenstierne 50 kg honing i 4 spand aa prisen 5,00 kr pr kilo, ialt mener jeg aa selge for meget, nær 400 kr ialt minus foringen 1 ku har kalvet idag Dagros. Kristian - Karen aa Janna reist til Kristiania idag Kua indpaaslippet i øvre stuerne først idag.

7 September 1923 Idag har jeg vært paa Gjøvik med 50 kg honing til fru Morgenstierne i 4 spand for disse har jeg gjort regning paa 250,- kroner jeg kjøbte aasaa lit sukker til bierne da det blev lit lite den ene sæk jeg kjøbte for nogle dage siden til de 60 kg jeg havde i behold fra før - ialt iaar 170 kg Kua fik igaar komme indpå i øvre Haugstuerne

8 September, lørdag Idag var meningen jeg skulde slaaet thimoteihamsen men det blev nok intet av da Olaf Tønsberg ikke kom at idag da han gik hjem som sjuk igaar ellers havde vel hamsen nu vært hengt av timothei da, Maurits har idag smørt melkehuset aa skuten ellers foran fjøsdøren med tjere da det har vært meningen lenge aa idag er det tørveir, jeg har aasaa holdt paa med noget i hele dag Nøklebergskarerne driver her nu daglig det er vel 3die dagen nu aa skal være saa enda to dage til

9 September 1923 Søndag, en stille dag med pent veir som tørker godt aa gjør godt for aakeren som taaler meget slikt veir enda, Jeg reiste pr Cykel en tur til Hexhus mens jeg maa passe disse 2 hopperne som staar i tjor aa maatte hjem aa ha dem ind til vatn dem staar inde paa stalden om natten, de andre er paa Stubberud enda.

10 September Idag er bare Olaf Tønsberg her aa har jeg slaaet timotheihamsen som ikke blev hengt, i midagsaukten har vi puset op nogle busker paa Solbergsveien mot jordet her aa tat lauet derav aa blev det meget penere efter veien derned. Tønsberg tjerebrær endel dører paa laaven Madsbakken smørte over fjøsskuten lørdag aa dørerne altsaa idag. Kristian Janna og Karen er idag atkommet fra Kristiania aa [??] 4 dages fravær.

11 September 1923. begge karer her idag, lite bestille Timotheihamsen hengt 3 hesjer aa ellers bare [ru??] Kristian faaet Raua til skjæring av timotheihamsen

12 - Idag har karerne hugget op endel raa lauvkvist paa garen aa puset op noget over gaardspladsen. havde tengt faaet ind lit hams som ikke blev hengt men regn kom saa det ikke blev noget av idag

13 Idag har jeg vært paa Lena St efter kraftfor 3 [sækker] forblanding no 1 og no 2 maisgrøp samt 1 [sæk] rugmel til kaku, karerne har tat ind vel et las hams som ikke var hengt aa senere begyndt paa veitegraving fra størhuset til dammen. dem har pyntet op endel veiteiner i Bjørnstadskogen

14 September 1923 Idag eller inat er Potetgrassene saavidt frøset bladene paa toppen men ser ut til vært 1/2 grad Varmt på Nordsiden døren Karerne har drevet med en utløpsveit for kummen i størhuset aa til dammen; men den er lit sen aa grava eftersom et er saa mye vatein i jora naa aa grund lyt den vel bli skar den dra Bierne er git sidste forkasse foring for iaar. altsaa 2 kasser hver til 20 kuber da en kupe tog bære lit fraa fyste kasse ned. Kokt er naa fyste gongen 60 kilo skrapsukker aa 25 kg rent idag er kokt 4 [??] koking 60 kilo aa en 20 kilo da det var lit tilbars fra fyste gongen me foring kokt ute da størhus kokingen endnu er uferug, Kua gaar i øvre Haugstuen som den har vøri naa i over 8 dar aa lyt vel vara der til over helga. saa faar den faa Bakjore

15 September lørdag, ingen karer her ida da det regnede Tønsberg gik heim igaarkveld Jeg drevet lit ved høvelbenken aa høvlet op til mjølbøle i huse ved fjøset men ble ikje helt ihopseth til sidst sopte eg snikkerhusgolvet.

16 September sundag en framifraa stille dag Anna kom hit en tur um kvelden ellers ingen aa sjaa eg var paa Nøkleberg en tur da øikja mine hadde vori med indi Sanaakerjori.

17 September måndag eg reiste te Gjøvik for som eg meinte aa faa at desi bilder eg tok med fraa Heidal - Vaagaa - Froen for 3 viku sia men dei var itte ferduge enda skulde bli seinere i vikua ble det sakt derfor lyt eg ta ein tur seinare

18 September. Idag har karerne kjørt ind thimotheihamsen aa hengt endel byglo som dem har skori neri myra neafor bua Raua har eg ti heimat fraa Nøkleberg da han har faaet Jægergampen heimat idag kveld regn at aa mørt aa kalt vær.

19 September 1923 Regn og opholdsveir saa av og til, Karerne har lagt an skjære eller meie av bygget i myren nedenfor potetbua der det er saa blaut saa selvbinderen har vel blit borte der. endel lau har dem ogsaa tat av nogle ganaasper bortimot Berg.

20 September. Solberg reiste igaar med en fremmed mand paa elgejakt i vestaasen aa har nok idag begyndt jagten. Jeg har nu faaet slippet disse 4 aars hopperne til Stubberud indpaa jordet aa kua i bakjordet. Karerne har baaret ind murstein den gamle i størhuset for aa ha no fare med i regnveiret ellers skal dem liksom skjære eller meie omkring støkkerne. Jeg gjort melkasse i Nordre rum ved Fjøset

21 September fredag Idag har jeg vært på Gjøvik efter disse billeder fra min reise igjenem Gudbrandsdalen fra 25 august aa viste det sig vær heldige alle untagen 2 exponeringer hvorav et av det svære stabur på Heringsta i Heidalen og et ant.

22. lørdag. Opholdsveir saa karerne der begge gik hem igaarkveld er atkomne idag, de har skåret rundt aakeren ved størhuset saa nu kan selvbinderen gå

23/9 søndag, Idag har jeg holdt mig heime Breilidfolkene vært her en tur ellers havde jeg tengt mig til murer Ingvald Dybdal aa tinget ham til [tømte??] til peisen i størhuset med den gamle stein. De 2 hopperne staar i tjor på jordet aa den 3die voxne er paa Nøkleberg mens de 2-4 aaringer er paa Stubberud

24. September Mandag, ida gregn, jeg vært paa Lena med honing til Kaptein Mejlænder. 10 kg a 6,- kr 60 - Hamsen slaaet efter dugurs - kløverhamsen aa den blev hengt nedkjørt i nedre jorde for kua skyld

25 September Tirsdag, idag har jeg strækt lyslinie mellem størhuset og denne gamle bygning aa karne har lagt an skjære rugen ved meiing - i Haugstueløkken Kristian har fremdeles binderen saa jeg har ikke faaet skaaret noget enda bare omkringskaaert aakern aa nu begyndt med Rugen. P. Solberg kommet at fra Elgejakt med en elg idag.

26 September onsdag, skjæring av rugen [litt rotete avsnitt, står muligens følgende:] Dalhøi kom efter dugurd. igaar hele idag. fru Dalhøi igaar efter dugurd

27 torsdag Idag efter dugurd kom Dalhøi aa var med med Rugen som paagaar med al kraft.

28 fredag Idag har jeg lagt an med selvbinderen som imidlertid blev i ustand ellvatorduken saa jeg motte slutte regned forhundrede ogsaa skur

29 Idag har Tønsberg og Madsbakken gjærdet av til kua for dugurd og jeg repareret selvbinderduken aa efter dugurd lar vi an skjæra paa havren. jeg kjørt nu riktig hart aa støkket paa 25 maal minskede stærkt har jeg begyndt for dugurd saa har mye eller kanske hele støkket vært avskaaret. Rugen hengt

30 September Idag søndag fint veir, som godt har kunde vært skurveir paa havren Per Johansen fra Melkefabrikken har vært her aa hjelpet mig aa faaet ind lys i størhuset saa nu lyser første lampe der bak døren. Jeg har før lagt op stræk i 32 meter av galvanisert jerntraad hesjetraa

Oktober

1 Oktober. Mandag idag er bare Madsbakken her som kar da Tønsberg vistnok er fylsjuk Jeg har idag skaaret av havreaakern paa 25 maal som jeg har holt på med baade fredag og lørdag da det var nogen hefte med Selvbinderen og vont skaar og stygt harvet søndenfor Størhuset.

2 Oktober tirsdag idag har jeg skaaret mestedelen av støkket nedenfor Potetbuen 20 maal byg det var ogsaa ugreit aa skjære men har gaaet noksaa bra om tongt kjøre op og ned. Igaar reparerte jeg platformduken aa fredag var det nederste elevatorduk som var under behandling, nu er begge noksaa bra istand aa binderen gaaet godt i bygget som er saa mye brestkaal i, imorgen til midags om veiret holder skal skuronnen være ferdig, men saa er det hengemyra

3 Oktober, Idag ogsaa fin-fint veir som det har vært nu i en uke. Jeg har idag skåret av sidste byg 20 maal paa 1 1/2 dag og gik det 4 nøster bindegarn paa bygget aa 3 paa havren ialt 7 nøster. som jeg synest er over forventning nu i en slik aargang, i bygget var det mitre del av støkket en masse brestkaal som rent tog overhaand saa har det ogsaa vært i poteterne men renskerne har tat mest al hvor 2 gange er overfaret

4 Oktober torsdag, Jeg har nu faaet lidt rummeligere tid da karerne aa Olga Martinussen henger bygloa, Jeg gik nu til Stubberud for aa se om unghopperne som har gaaet indpaa jordet der nu i omkring 14 dager, aa saa jeg nu det var bare bra der. jeg var opom Blikseth med samme aa nu om øvre gaarden hvor jeg blev til lidt sent havde tengt mig om nedre gaarden men det blev intet av denne gang.

5 oktober Fredag, Jeg reiste idag til Hamar paa hesteutstillingen for se aa høre aa dagen benyttedes godt saa sau og mange fine hopper Karerne her har lagt an med havreloa aa henge

1923 6 Oktober lørdag, Idag ringte Peder Blikseth at mine hopper paa Stubberud havde kommet derop saa han syntes det var greiest jeg tog dem nedat hvorfor jeg gik avsted aa fik dem med ned i Nøklebergsjordet hvor de nu gaar, har det vært mye fare med burde dem nok nu staaet inde da jeg skulde solgt den lysbrune paa Gjøvik marked som vel er om ca 14 dager begge er nu 4 aar isommer. Karerne er nu ferdige med hengningen til kvelds aa dermed er skuronnen ferdig. Olaf Tønsberg fik 150,- kr da han vel vil sikre sig mot skattetræk aa har han nu lite tilgode her nesten intet.

7 Oktober. Søndag. raat aa regnfuldt ver uten ophold idag, jeg har delvis motet gjæte kua da den bryter sig igjenem gjæret aa gaar i turnipsaakeren derfor motte jeg stadig gaa i gjætingen etpar timers tid

8 Oktober Mandag, regn næsten hele dagen, karerne reparerer gjærdet, rajegaren for avgjærding til kuhavn senere kjørt turnips-jord og endel raskearbeide. Tønsberg kom at efter dugurd.

9 Oktober Idag ogsaa regn næsten hele dagen ophol til dugurs saa Dalhøi kom aa vilde rive av potetgras Olaf og Maurits og Dalhøi holdt paa dermed til dugurs - Jeg reiste til Lena med 10 kilo honning til Christoffer Brun som vilde ha slumpen aa saa var jeg om Banken aa fik ut 500 kr til lønninger. Mor pyntede bort 30 lemen idag som kattene havde drat til dørene de 4 katter gjør nu godt for sig i lemenjagten.

10 Oktober, Idag har Dalhøi og karerne nappet av Potetgras av 10 faarer intet opkjørt. Ikveld kom Ødegaard og Berg Hagen hit aa Kristian og P. Solberg. Berg Hagen kjøbte den høstbære ku Dagros aa Kvige 1 1/2 aar for 700,- aa fik 1 kalv atpaa

11 Oktober 1923 Idag torsdag. Jeg kjørte først melken aa senere la vi an potetoptagningen der kom 4 smaajenter fra morgenen av saa vi allikevel fik op 75 hl ialt. 1 grad koldt idagtidlig

12 Oktober, Idag har det vært 2 grader koldt derfor var jeg paa Nøkleberg aa tog hjem den borkete hoppe som har gaaet i jordet deroppe siden begge mine 4 aaringer var paa Stubberud - den brune hoppen er paa Nøkleberg og gaar i bruk der er meningen Idag optat 105 hektoliter poteter og er mange plukkerer.

13 Oktober. Potetoptaging til dugurs senere blev snø og regn, fra morgen var 1 grad varmt og senere 2 1/2 grader varmt alle plukkerer gik hjem efter dugurs karerne efter midag Petra Solberg sier hun ikke vil mer som kjøkenchjef. Første snø som laa idag.

14 oktober vinterdag, Idag en stille kold dag med fint veir, men ellers en god vinterdag Jeg var en tur hos sadelmager Johan Nyland og om Breilid ellers gik en tur paa den nye vei til Amundrustadbrua for se den var senere en tur paa Nøkleberg om kvelden.

15 Idag er vi igjen i potetaakern efterat snøen er bortgaad som kom lørdag, var forresten helt bart igjen igaar og idag er riktig bra potetoptagerveir 120 hl optat idag alle plukkerne kom at. 2 jenter fra Karidalen serlig flink den største og en fra mikkelborg datter til Jens Bergsbakken og Olga hos Ole Hansen - samt Bergsbakgutten og Sigrid Madsbakken.

16 oktober. Idag ogsaa fuld optaging og fik op 115 hl kjelderne fyldte. aa mye i bua eller saaledes 160 hl i nedre kjelder - 100 i de to øvre kjeldere i bua 135 hl og under brua 75 hl

17 oktober Idag er vi ferdig med potetoptagingen til dugurs eller lit før fik bare 4 las idag og dyktig froset paa faarerne, plukkerne tar op turnips aa karerne med Dalhøi og skomaker Nilsen kjørt ind rugloa samt nogen havrelo og ikveld skal alle extrakar og kvinfolkhjelp ha betaling.

18 Oktober torsdag. Jeny Kjæsarudstuen kom hit flyttende idag løn for et aar fra idag kroner 500,- Jeg har vært paa Gjøviks marken, men kom ikke til ta med Heidalshoppen da Kristian vilde ha den efter 500,- kroner aa ellers avsted med copieringsarbeide av 7 film, det ser ut til være daarlige tider nu aa er det lite selges om jeg ikke faar solgt en vogn poteter til William Troye som jeg idag har sendt svar til at jeg vil levere 10.000 kilo efter 11 øre pr kilo forskuts betaling inclusiv sækker

19 Oktober fredag, idag har jeg begge karer her igjen om Tønsberg først kom efter dugurd Dalhøi er her aa drar op Turnips liksaa Sigrid [Dybdahl??] Madsbakken aa er den borteved veien optat aa nedlagt med potetgras jeg raket lit av havreaakerne. Skulde vært hos Solberg aa kjørt op poteter for ham nu men han kan ikke faa plukkerer så han kan bruke 2 optagermaskiner

20 lørdag Idag er sidste turnips optat aa har den blit samenkjørt næsten al Dalhøi kom ikke at men de andre driver paa. raasje regnvær

21 oktober 21 1923 Idag har jeg betalt Maurits Madsbakken for sommeren resten 378,- og igaar betalte jeg Sigrid for 6 dager i potetplukking aa i turnipsaakeren. a 3 kr pr dag liksaa Dalhøi aa er nu mye betalt Petra Solberg er betalt 400 idag, jeg har nu holdt tilbake for skatten halvdelen for alle. Olga Marthinussen er ikke utbetalt enda da hun egentlig ikke er laus før 24de. Budeia faar jeg ikke betalt enda paa grund av pengemangel men faar jeg solgt poteter blir det vel penger igjen og har jeg laant av far 500,- og av Janna 150,- aa til 1/2 delen av heredsskatten har jeg vel i bankerne at.

22/10 Mandag, Karerne kom at efter dugurd da det regnede fra morgenen av de kjørte ihop sidste turnips aa laa paa potetgras samt ind til kua turnipsgras aa mye er unnajort. Idag har jeg faaet tilbud paa 2 a 3 bra hussliperer [?? = husholdersker] og skrev til Mari Kvarberg fra Vaagaa som ialfald var villig for 3 dage siden og forhaapentlig maa det bli hende nu. ellers maa jeg skrive til Tora Slette Faukstad Sjoa.

23/10 Tirsdag Idag er optat rajegaren bortover jordet aa indlagt aa tilstelt til treskemaskinen Maurits Madsbakken reist til Solberg med potetoptageren for aa ta op poteter da han ialfald idag tidlig havde 15 maal igjen aa ta op Olga Marthinussen faaet resten av sin aarsløn idag da det er hendes flyttedag men har reist

24/10 onsdag. Madsbakken er idag her igjen da det ingen potetoptaging blev av paa Solberg grundet regnveiret, en kjører potetgras paa turnipsen aa en turnipsgras til kua forresten kom Maurits først efter dugurd idag.

25/10 torsdag. Idag er ogsaa Madsbakken paa Solberg med potetoptageren aa altsaa gaar det 2 optagere der Tønsberg maaker paa jord paa turnipshaugene aa har flust arbeide idag aa imorgen

26/10 Idag 3die dagen Solberg har Potetoptageren aa hestene aa Maurits. Jeg har idag faaet beskjed fra Mari Kvarberg at hun mottar posten som kjøkenchjef efter Petra Solberg. aa skiftet blir 15 november. Jeg har idag vært i Totens Sparebank aa betalt 1/2 delen av skottene aa ellers vært paa Kapp efter penger fra Posthuset for honing aa kjøbt [??]

27 Oktober lørdag Idag har Solberg faaet op sidste poteter. Maurits Madsbakken har vært med nu i 4 dage med potetoptageren aa 2 hester men det maa vel vara at en god del poteter i jorden nu da det blir saa raat. Jeg vært paa Gjøvik aa fik ut 50 kr i Gjøviks sparebank da det er lite i kassen nu. aa fik at nogle copier fra Gudbrandsdalen var snøg aa kom hjem hit kl 3.

28/10 søndag idag et jevnt regnveirsdag hele dagen med - jeg var igaarkveld hos Solberg aa tured avskjed med potetoptagningen aa har jeg idag delvis hvilt utat og ellers bare stelt hestene.

29/10 Mandag Maurits kjører idag melken aa senere har han lagt an pløie i Haugstuen nedre i bakken Tønsberg har drevet med [graastenmurerne??]. opholdsver som nu ser ut til bli sjeldent.

30 Oktober 1923. tirsdag Idag fortsættes med pløining i Haugstuen nordre støkke Maurits kjører plogen. Olaf Tønsberg driver med lit stenoplegging paa holmen derborte mens jeg har hugget bort overflødig smaaskog derpaa aa lagt op -

31 Oktober Karerne kjørte først ind turnipsgras til kua aa senere har de begge kjørt plogen aa nu med alle tre hopperne; storplogen alt gik nu raskere aa plogen [??] Lovind hele dagen aa maa vi vel nu faa tør lo en av de første dager. Jeg vært paa posthuset og hentet honningpenge fra fru Morgenstierne kr 250,- for 50 kilo

November

1 november torsdag. Idag har vi kjørt ind mestedelen av bygloa aa var det nok riktig mange las ca 10 las er vel enda ute aa endel av havreloa. Jeg har raket aakeren havrestøkket aa indkjørt efterraket. Skomaker Nilsen vært med i laaven. kvilen blev lit mindre end almindelig. Jeg vært paa Nøkleberg efter en av de gamle høivogner aa kjørte ind 3 las efter[paa] frisk lovind men ikke al lo like tør

2 november, fredag bededag, Idag en pen høst-vinterdag, vindstille jeg holdt mig hjemme untagen jeg tog en tur over skogen iaften aa saa har jeg hestestellet om helgen,

3 november lørdag, det blir nok ingen lokjøring idag skaadden laag over loa saa den var sikrest la staa ute, aa saa kom Johan Evensen Grøtberg for aa slagte 2 sauer som jeg skulde ha skindene av til skindfeld - Karerne kjørte efterrak - kornstaur aa turnips-gras samt kvist aa jord fra kjørebrua aa ved gaasedammen Jeg var paa Breilid aa overlot dem 1/2 delen av den ene sauen aa saa var jeg om Nordliens meieri aa handlet lit samt var jeg med Janna i frambygden fra morgenen av da hun var til doktor Idag har det snøget saa veigene var glaserte aa omtrent uframkomlige i frambygden men her var de bære da jeg kom at aa ikveld har det lagt aa blaase stærkt 4 grader varmt

4 november 1923 søndag, 1 fin dag med svær lovind - loa som var hengt skulde kommet ind nu igaar lørdag motte staa ute over helga da det kom sneslask som gjorde den vaat igjen, imorgen er den like tør at, Jeg fik idag kjøbt 10 traaster av Hans Nilsen for aa ha traastesuppe en gang iaar, idag havde vi faar i kaal efter slagtingen igaar

5/11 Mandag, idag er al loa kommet ind her kanske lite tør men foresten ganske go - efterraket faa nu staa til imorgen aa stauren, jeg har raket bygaakern aa for havreaakern

6 november 1923 Idag er sidste efterrak indkjørt sidste staur av aakrene aa sidste turnipsgras indkjørt samt sten paa potetlandet saa det skulde egentlig nu vært tresking. Maskinen har vi ogsaa faaet hentet op fra Solberg. altsaa er nu sidste avling i hus for dette aar. lit sent forresten.

7 november - Idag har karerne haft havearbeide - flyttet nye apaller paa nordsiden av størhuset i bringplantingen aa omspadet et lite gammelt jordbærstøkke. et gravenstensæpletræ sat ved nordre størhuslaft mot brønden altsaa paa norsiden av dørren hestene ute en tur idag. Jeg vært paa Gjøvik efter 2x hesteskor aa med 150 kg Poteter til fru Syversen fotograf.

8 november torsdag. 1923 Motoren hjemhentet til treskingen aa treskemaskin opstillet men vi fik det ikke til gaa saa faar det være i nogle dager. Karerne rusler med lit av hvert da det er lite bestille nu da jorden er haard.

9 november. Karerne tat op og opsat et ant gjærde langs bringen paa nordre side av størhuset aa har dem nu stengt møkkjelder aa potetpipen, igaar drog de potetrasperiet til potetmelfabrikasjonen. Sauen har det godt nu paa den nye bingen hvor alt tidligere var aapen skut, døren gaar ikke an ha intil da det vistnok blir for varmt i huset. jeg sat op stolper til gaasebingen der ogsaa.

10 november lørdag, Idag har jeg holdt paa med maskinen aa den er vistnok i fuldt gangbar stand nu har vi tengt prøve det mandag, har faaet Kastberg [=Kasper] Johansen til aa være ilegger aa maskinist. Idag 9 grader koldt her aa grælete er det aa. Maurits kjørt melken for Solberg. Begravelse efter Augustinus Baashus.

11 November Søndag. Jeg vært en tur hos Solberg efter oliekanden til treskemaskinen ellers hele tiden hjemme bare 3 av 4 grader koldt idag og fint veir.

12 november mandag, Idag har vi tresket fra kl 11 og til 6 med 1 times hvil - Rug og havre av rugen blev det 10 sækker saa rug som naar den blir tør minker ind en 1/3 del havren til frø er tresket 10 tønder og lit av den andre ogsaa. Mange grader varmt og søndenvind.

13 november tirsdag Idag har vi tresket op havren som ialt blev 43 sækker aa omtrent 30 byg men saa er mye igjen. rugen gik igaar - Igaar lint idag froset paa at, Bygtresking til dugurd og hams til midag

14 november 1923 onsdag. Idag da jeg forede laa det snø overalt og en hel snøstorm møtte mig overalt Jeg forede øikerne kl 1/2 6 allikevel i haap om bli ferdig med treskingen til midag som tengt. ved dugursleite blev det regn saa vi motte slutte aa snøen gik bort mest overalt i løpet av dagen saa jeg antar vi maa komme til imorgen igjen. Jeg har idag faaet brevkort fra Mari Kvarberg at hun kommer over imorgen aa overtar kjøkkenstellet her. saa er vel nu saken iorden igjen. Tønsberg flyttet ind paa vestre sal paa Størhuset som Mor synest er [???] lengre Jeg har skoet Raua aa den lys brune rundt aa Maurits vært paa Hermandrud med 2 bygsækker tørhes[??] aa males aa saa har baade Tønsberg aa Maurits delt paa den raae rugen aa laggt ind i størhuset aa i svalen. efter midag har begge karerne aa den vesle Tønsbergggut haft paa laaven sidste loa av bygget. kjørt turnips aa pyntet under treskemaskin

15/11 Torsdag [=retter datofeil, står etterpå: "15 november fredag]. Idag er her meningen skulde være uten karer men Tønsbergskarer var her da det ingen tresking blev paa Nøkleberg. Jeg var en tur nedover til Kap aa handlet endel da det nu var snaut for colonialvarer. Kl 4 kom Mari Kvarberg med D/S Hamar fraa Hamar Jeg møtte paa Kap med gl sluffa aa den lysbrune aa alt gik heldig; nut sledeføre idag saa det er støt føre.

15 Torsdag [=Fredag] Idag er treskingen ferdig aa gik bra av grøn fik jeg Rug 9 [Sækker?] havre 43 aa Byg 50 [Sækker?] skulde saaledes være 102 [Sækker?] aa ganske bra grøn alt samen bedre end tengt Treskemaskinen kjørte vi til Nøkleberg med Raua aa gammeljægeren paa Solberg da Kristian kom forsent til hjelpe og fik der opstillet maskin med samme. Jeg betalte treskerhjelpen Kr. 12,00 pr kar saa sams over han Kasper Johansen betalte jeg for 3 dage a 5,- da han var lit lengre en de andre og for en tur til Kjæsarudødegaard kr 9 da han var 6 timer mindre end andre aa for alle 10 fremmede ialt 120,00 kroner aa saa blir det senere at betale de 2 garskarer ialt 12 karer fremmede aa lit mig selv. Solbergsmotor benyttes ogsaa iaar.

16de Idag kom Mari Kvarberg ikke 15de som skrevet Petra Solberg reist med samme aa fik hun sig betalt kr 100 og før 900 for ca 14 dage over [lån??] aa de har vel P. Solberg faaet av hende - laant.

17de lørdag Idag er ingen karer jeg kjørt en tur til Nøkleberg hvor det ingen tresking er idag kjørt op vei beineste.

18de Søndag Idag har nogle av os vært paa Nøkleberg budne da Ingeborg aa Olga Lehne er der kom tirsdag alle Solbergs er der ogsaa idag. Vi kjørte. Raua staar deroppe i treskingen.

19 mandag. Idag er Maurits Madsbakken her aa er med renser opat til kverne til brømell aa lit til grisemat men vi har allerede faaet malet til grisene. han har ogsaa kjørt turnips til fjøset

20/11 tirsdag Idag tresking paa Nøkleberg aa ingen karer her Jeg vært i Haajen med sikting byg og 1 [strie??]sæk 226 kilo netto Far vært paa Hamar idag aa Jeg hentet ham ved Kapp - En skarp nordenvind som er rent slem raset idag.

21/11 Idag er begyndende kulde er 15 grader aa sno vont vær, jeg lovet istand sælepinden aa vært en tur hos Solberg da han ringte op derom.

22/11. 17 grader koldt aa vinterlig. Sauen jaget ind i fjøset aa er de 5 klipet. Kristian hentet hjem eller herfra den Svarte sau han fik av mig for aa fore den svarte bukken ifjor vinter aa saa skulde han ha med lammet hørte jeg altsaa fik han 2 for foringen av den ene buk Jeg har idag haft gaasa ind paa den nye sauebingen som blev istand isommer, aa saa delte jeg bingen for aa ha lammene i den andre delen aa gjøde disse da de nok er smaa aa tynde. Ku no 5 har kalvet igaar aa var det den fjærde som kalvede ihøst men den ene solgte jeg til Berg-Hagen for 700 idet en 1/2 aars kvige gik med aa den regnede jeg for 200- aa kua til 500- kr- det har vært lite melkepenger nu i en lang stund da mestedelen har gaaet til aa betale mel for i indkjøbslaget aa blir det vel ikke nogen stor slump[??] enda selv om en ku kalve.

23 november, fredag, 19 grader koldt C fra morgen og holdt jevnt ved hele dagen. Sauen klippet idag aa haft ind paa bingen i fjøset - en sau bjeldsauen kg 1 1/2 Heidalsbukken 2 1/2 kg Heidalssau 2 og den andre 2 1/2 aars sauen var ogsaa 2 kg uld paa og en lam som bortbyttes til Solberg 1 1/2 kilo. Jeg fik at et svart tikkelam efter den sau Solberg fik herfra aa saaledes skulde den være av sort[??] rase. O. Tønsberg kom at fra Nøkleberg aa kjørte 2 las turnips aa 1 kvistlas ellers har jeg vært allene her nu i treskingstiden

24 November 1923 Idag er begge karer her at, de har maaket omkring stalden og grisehuset samt hugget op kvis til dugurs senere gik de til skogs aa la op lauvveden av vindfeldte trer, jeg var med aa paaviste disse Idag kom en kurer fra Solberg aa laante sau[??] samt byttede den svarte lamonge med kvit. Dalhøi har haft Raua aa kjørt 3 las grankvist med Ku no 10 kalvet igaar alle oxer

25 November søndag Idag ogsaa koldt 18 grader aa der var bare holde sig inden dørs, jeg var heller ikke ute. Johnsen var herom en tur efter 1 høvel.

26 november mandag, fra morgen av 11 grader C men iaften var det igjen bare 5 grader. Karerne er her nu begge aa driver i skogen hugger snøbrest eller raugran aa bjørk aa legger op lauveden senere maa de strax kjøre den hem da det er saa lite paa hvert sted. Jeg vært med aa utvist hugsten.

27 november 1923 tirsdag. Idag har karerne hugget endel aa kjørt endel som er svært spredt for aa ha unnajort det som er senest hente samen Jeg vært i Haajen efter 1 siktsæk byg aa 1 skræmel byg tørk aa ny høst dette havde minket 17 kilo saa det var vel ikke vidre tørt allikevel, siktingen havde minket ingenting eller bare 5 kilo. Jeg gjorde akort med H P Enger om høvling av sagbordene ca 50 tylfter efter 2.50 pr tylft sams. Solberg faaet hjem treskemaskinen fra Nøkleberg aa skal vel nu til treske. Idag 5 grader C koldt, ikveld 9 grader.

28 Idag har jeg vært paa Gjøvik aa faaet sat grev paa 1 gang hesteskor staal i grev aa haker hos Ole Pettersen. 2.50 betalt for 4 hesteskor. Janna var med hos doktor. 11 grader.

29/11 1923 Karerne har i dag kjørt hem mestedelen eller alt opsanket vedafald fra skogen undtagen nogle tømmerstaakker aa er nu lite igjen som ligger utover, jeg vært med aa seet over saa alt er ordentlig gjort. Solberg har tømmerblinker Fagerholm aa har holdt paa i 3 dager, nu omtrent 10 grader koldt, fint i skogen men lit for kalt efter veien. Jeg vært paa Hermandrud med 2 s[ekker] simpelt byg til mel for 9 griser. tørkes aa males

30/11 fredag Karerne har vært paa Nøkleberg i dag aa skal derop i morgen aa aa vara med i Stubberudskogen aa lunne tømmer. de har Raua med Jeg vært paa Hermandrud efter mellen fra igaar som var tørket 206 kg grøn som blev 171 kilo mel mink 35 kilo for tørk aa maling betalt 5,00 aa for 2 sk fra 14 november likeledes – 5. – tilsam 10,- betalt til Osvald Solien. A Evang krævd lysværkkontingenten aa for koking tilsamen kr 89.75,- 10-11 grader koldt

Desember

1 Desember lørdag. Idag har ogsaa begge karer vært paa Nøkleberg paa lunning i Stubberudskogen med Raua. Jeg har underlagt vinterskonning under den mørkbrune hoppen aa vært paa Berg efter 1 las sagflis da det var slut her 10 og 11 grader koldt ogsaa i dag aa er det nok nu over 14 dager det har holdt sig jevnt koldt

2 Desember, næsten lint eller paa minus saavidt Jeg vært en tur paa Nøkleberg aa i aften en reise til Krabydælin Dælin for høre efter honningen til Fjelstads. aa ikveld var jeg hos Solberg buden på koffedokter

3 Desember mandag Tønsberg er paa Nøkleberg med tømmerlunning aa Maurits Madsbakken kjørt 2 turnipslas derefter ved til sig selv mens jeg motte kjøre melken med den lysbrune hoppen jeg motte kjøre forsiktig saaledes gik turen også heldig 2 grader koldt

1923 Tirsdag 4 Desember I dag har karerne kjørt 2 las gulvbord til Haajen for aa faa høvlet i alt 120 bord som blev svære las nu på rustning Jeg har haft tømmerblinker Anders Berg her aa har han og jeg blinket 30 tylfter trær. herav i skogen ovenfor stuerne 79 trær. aa i den søndre skog paa bakken ovenfor bakjordet 65 trær aa resten i nordre skogen efter Solbergs eier aa opefter stueløkken aa ellers efter veien til stuerne alt i de frodigste lier hvor skogen snarest voxer til Ikveld var jeg paa Lena St for aa møte Kristian som var i Kristiania en tur aa havde skogforvalter Sandbu ringt op han vilde komme med samme tog saaledes blev jeg ogsaa henten ham aa var det nu et aar siden han var her, Sandbu reiste denne gang bare hit for sin fornøielses skyld. 2 grader koldt

5 Desember onsdag, ogsaa i dag har karerne med de 2 ældste hopperne kjørt 2 las 120 st gulvbord til Haajen aa skulde haft med sig tilbake de igaar høvlede, men der var enda ingen plads i badstuen, men i morgen skal der kjøres med 3 hopper aa da las begge veier Skogforvalter Sandbu skydsede jeg i dag til Lena St for aa reise til Viken aa tømmermerker-blinker A Berg gik til Berg for aa blinke ut en del der 5 grader koldt

6 Desember. Idag som igaar kjøring av sagbord til og fra Haajen til høvling. I dag med 3 las og hester har tilsamen 294 st gulvplanker aa de er nu kjørt og lit hjemat. 12 grader at, jeg fik med en Tønsberggut til i dag for at kunde ordne opat i badstua til de høvlede bord som kom heimat aa det fik jeg gjort liksaa stelte jeg istand i det nye gaasehuset som nu er avdelt aa slikt som jeg har tengt det for vinteren, dessuten var jeg i smiuen aa stelte hesteskoer til Raua paa frambeina aa et nyt mitjern til mitting av sømmeiene under skonningen.

7 Desember Idag var jeg som de forige dage oppe kl 6 aa forede hester da de nu kjører med alle 3 hopper høvlede bord fra Haajen, jeg slev fik skyds med P. Solberg til Kommunen hvor Kristian aa havde skyds, vi var blandt mange flere 66 potet[??] indkaldt til forlikskommissionen i anledning garanti 2.00 pr maal dyrket jord som vi har garanteret potetsalgslaget for og som nu kræves indbetalt, intet forlik blev gjort der.

8 Desember lørdag Idag var jeg oppe kl 1/2 5 aa forede hestene som alle skulde til Haajen 2 turer idag efter sidste høvlede matrialer første tur reiste karerne kl 7 men det var forlite høvlet saa de motte vente 2den tur kl 1/2 2 aa var hjem til kl 5 aa da var sidste hjemme Av Gulvbord kjørte dem 5 las 294 st bord aa av himlingsbord kjørte de 5 las 390 st bord tilsamen 684 st eller 57 tylfter efter en pris av kr 2,50 blir det kr 142.50 for høvlingen aa kjøringen frem aa tilbake med delvis 2 aa 3 hester i 5 dager, da fik jeg med gutten Helge Tønsberg som 3die kar som jeg betalte for 3 dager a 2,00 kr kr 6.00 godt alt nu er gjort av dette bare mursteinen har vært hjemme ogsaa men den er ikke kommen enda

9 Desember 1923 lint veir så skogen forhaapentlig blir rein igjen Jeg har vært paa Berg med den tømmerrustning jeg der laante onsdag aa har Madsbakken vært her aa kjørt 1 las med turnips da det var slut aa fik intet igaar da de kjørte matrialer

10 Desember Mandag. Idag er begge karerne igjen paa Nøkleberg med hver sin mærr Jeg vært paa Gjøvik for aa handle ind til slagtingen aa saa skulde jeg selge 100 egg disse solgte jeg mest efter 35 øre støkket men nogle for 30 saaledes blev det bare 33 kroner for alle som foresten er svær betaling for egg - 3 grader koldt

11 Desember Idag har Tønsberg vært i Bjørset efter slagter Johan Grøtberg som har vært her aa slagtet 1 sjelden stor purke aa feit aa en ung ku fra 22 Juni 1918 fin aa præmieret men som blev melken bare paa 3 patter ivaar aa desuten gik med oxen i hele sommer den var allikevel drægtig nu. feit aa fin aa bra kjøt en kalv slagtedes ogsaa med samme altsaa 3 liv. Idag fik jeg at 1/2 kalv fra Solberg som de fik laane for 1 aar siden den blev aa slagtet her - saubukken kom at med samme. Ku no 5 vaarbær gik med oxen isommer men motte nu bedækkes paanyt aa blir nu høstbær havde uxen ataat den igaarkveld 2 gange aa idag igjen 2 ganger uxe efter ku no 7 som stangede av sig hornet for nogle aar siden. denne ku mor til Uxen her har Madsbakken aa Jenny Kjæsarudstuen vært paa Blikset med til Uxen der som er kommet herfra efter mor ku no 1 Drøplin aa Gransuxen - fin uxe rent fin

12 Desember 1923 onsdag Tønsberg er paa Nøkleberg mens Madsbakken driver her. Vi rensede først opat treskeavfald av baade Rug aa Byg, Rugen var jeg i Haajen med mens det andre var jeg paa Hermandrud med. det sidste var Maurits avsted med aa om Breilid laante en stor gryte, Idag lint med 3 grader Varmt. Iaften har vi seet over poteterne i bua aa dei var gode aa ufrosne noget jeg synest var rart da dørerne ikke var atlagt ordentlig aa var det da 19 grader C for en tid siden saa det har ikke forundret mig om de har vært frosne noget som altsaa ikke var tilfelde

13 Desember torsdag, Jeg reiste til Gjøvik for aa faa hakket kjøt aa selge kuhud aa skind skindene var nu 8,- pr st og huden 1.20 pr kilo desuten hadde jeg med 200 kg poteter til Dr Marcussen for aa ha noget selge nu i disse tider da det er lite vende av jordbruket Idag aa igaar lint med 2 a 3 varmegrader dette tilsamen blev betalt med kr 66,-

14 Desember, Jeg har vært forkjølet onsdag[??] aa vedvarer, det er nu en a to varmegrader aa godt vær. lite føre men saavidt det gaar an om ikke det minker mer jeg vært på Hermandru efter 2 tørkesækker til grisa aa kua aa maa ha ivei 2 til før jul for 2 sk 5.00 kr Maurits rasker hem endel veaafald som har ligget at aa Tønsberg er sidste dag paa Nøkleberg 7de dag

15 Desember lørdag Jeg var oppe forede hestene kl 1/2 6 da jeg skulde avsted møte P. Anexstad som skulde komme aa lodde dunker aa reiste jeg 7.10 hvor jeg møtte han ved kirken Jeg har vært hos Lensmanden aa betalt Skatten til Tønsberg som var tat utlegg i hos meg begge karerne kjørt 6 las poteter på Brænderiet med 2 hopper Olaf Tønsberg er idag utbetalt for de 2 maaner han har vært her med kr 134,- herav de 7 dage i arbeide hos Kristian for 21 kr han skal nu være heime aa hugge tømmer til sin far til fjøs, vis han faar kjøbt noget da Jeg er ikke sikker om han kommer hit mer efter jul eller ikke da jeg tilbød ham vedhugging alene. Ikveld var jeg med P. Anexstad hjem med skyds.

16 Desember søndag, som almindelig hestestell aa senere maate jeg til Lena St efter en gaasestegge fra Kr Mathiesen Sarpsborg aa derefter gik jeg til Nøkleberg efter melkepengene, denne gang blev det næsten 200 kr igjen naar kraftforet var betalt aa da var det bedre end paa lenge Solberg kom dit aa Peder Gulbrandsen

17 Desember Idag er bare Madsbakken her aa har han først vært ved Lena st efter 3 sk kumel i indkjøbslage aa senere vært paa Hermandrud med 2 sk mell: byg at males ellers lit gaardsarbeide efterpaa

18 Desember, tirsdag. Madsbakken kjører 2 tønder drank idag. Jeg vært på Gjøvik med 200 kg poteter til Krans[??] aa saa fik jeg reparert en tand som har tidligere vært plomberet desuten handlede jeg endel saaledes 20 kg raa kaffe da jeg fik lit billigere kjøp nu efter toldpaalegget da ikke alle har lagt paa enda.

19 Desember onsdag, Jeg har idag hentet hjem 2 sk malning fra Hermandrud, tørkes aa males herfor betalt kr 5,- senere var jeg i Haajen aa fik at 1 sk rugmel tørkes aa siktes bet kr 4. Madsbakken kjører nu 2 tønder drank daglig da jeg har Breilid dranken aa skal herfor levere poteter ca 4 las er fuldt tilstrækkelig

20de torsdag Jeg har idag holdt paa med lit smaateri ute her da jeg har vært saa forkjølet siden jeg var paa Gjøvik for en uke siden tirsdag siden aa enda er det ikke paa langt nær godt igjen vis det holder paa til juledags blir forkjølelsen holden ved i 2 ukerr da Idag har jeg vært avsted efter 12 kilo Julesprit 15 liter.

21 fredag. Idag efterat Maurits havde kjørt 2 tønder drank blev jeg med aa kjørte 2 las poteter saa nu har jeg faaet levert 84 [?] hl poteter 14,2 % aa har jeg dermed levert alt paa herværende aktier men saa blir jeg leveren 4 las paa Breilid aktierne for dranken de her manglende faar jeg faa avsted strax over nytaar.

22 Desember, lørdag 16 grader koldt igjen efterat aa vært svært godt vær nu i lang tid at. Madsbakken har idag kjørt 4 tønder drank aa har Tønsberg Raua paa Gjøvik hvorfor jeg igjen var oppe aa forede kl 6 men Tønsberg kom først kl 11 eller lit senere, Jeg har idag vært i søndre engen aa hugget en gran på 15 aar til juletræ til Olaf Nøkleby som nu er 4de Jul han faar saadan her den jeg nu fandt er vistnok lit stor men ellers velformet og til dette bruk godt skikket. Jeg har nu i nær 14 dage vært svært forkjølet men lit lettere er det da nu om jeg hoster lit kraftigt en gang iblandt

23 Søndag før Jul. en kold juleveirsdag. hvor jeg er i stalden aa senere reiste jeg samt Berg-Hagen til Blikseth med 2 hanaer raue brugte den borkete hoppe første gang

24 mandag, Juleaften 1923 Maurits kjørt 4 tønder drank. jeg holdt mig inde grundet forkjølelsen jeg paadrog mig for 14 dage siden Iaften mellem 6-7 tiden havde vi her 21 1/2 grader C koldt aa det er ialfald koldeste dag ivinter

25 desember Juledag, alt er stille aa hjemme 17 grader Celsius idag aa altsaa lit mildere end igaar. ellers fint solskind hver dag.

26de 2den dag jul Petter Anekstad aa Breilid folkene samt P Solberg aa Kristian med sit folk havde jeg bedt til midag idag aa derefter Toddy aa alt gik fortridt[??] bare 10 grader C idag saa en hest fik staa ute maurits var bedt men kom ikke

27 desember 3de juledag, Idag er saa en alm[indelig?] dag lit stille Maurits kom at aa kjørt 2 tønder drank mens jeg var en tur paa Nøkleberg aa fik haaret av Kristian da de skal imorgen reise til Kvam i Gudbrandsdalen

28 Desember fredag. Idag har jeg vært paa Gjøvik aa solgt 400 kilo poteter a 12 øre pr kilo altsaa 48 kr fra morgen av bare 4 grader Celsius iaften igjen 10 grader C Jeg har nu vært krimsjuk i over 14 dage det sitter nu løst men hoster enda

29 Desember lørdag 10 a 11 grader koldt Madsbakken kjørt 4 dranketønder, jeg er fremdeles forkjølet men har allikevel vært 2 turer på Nøkleberg aa en tur hos Mathias Jacobsen som gjort sagbruk til Kristian med noget jeg igaar fik med fra Gjøvik. Forkjølet har jeg snart vært i 3 uker til nytaarsdag.

30 Desember søndag. 18 grader Madsbakken vært på Barnehjemmet melk herfra aa Nøkleberg herfra 25 liter aa så[??] fra Nøkleberg

31 Desember 1923 mandag, 20 grader koldt og blir det nu jevnt kolt ivinter om dette vedvarer. Madsbakken kjørt bare en venning drank i dag da det er lite nu mellem jul aa nytaar før jul 16 tønder i julevikua denne vikua blir vel bare 12 da kanskje.