Kjeldearkiv:Even Haugs noteringsbok 1921

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Framsida på dagboka som begynner i 1921.
Foto: Trond Nygård (2019).

Kjeldearkiv:Even Haugs noteringsbok 1921

Even O. Haug (1877-1958), egentlig Even Olsen Haug, var gardbruker på Haug i Nordlia, Østre Toten. I likhet med faren Ole Christian Haug (1849-1934) skreiv han dagbok, men Even noterte oftere og mer detaljert. Gjennom hele sitt voksne liv skreiv han i noteringsboka så å si hver dag. Opptegnelsene fra 1920 til 1923 er avskrevet og publisert på lokalhistoriewiki.

Av tekniske hensyn er notatene for 1920, 1922 og 1923 lagt inn på egne sider.

Januar

1921 1. Januar 1921. Nytaarsdag. En [???]sneveirsdag som foresten ikke forslag saa svært meget allikevel Jeg fik tat et billede fra trammen opover mot veien i siktbart veir men ikke sol tat paa tid dette. Jeg gik en tur til Nøkleberg for at faa i endel honning jeg skulde ha med til Gjøvik

2 Januar Idag ogsaa en stille dag som jeg da kom ut paa idet Janna vilde til Blikseth en tur hvorfor jeg fik spidsslæde frem første gang og den lysebrune for og reisen var rent snar. har også vært hos Hans Nilsen og faaet maalt mig til nye helgestøvler. Idag har Janna været med mig og faaet tappet paa flaske ca 20 liter flasker sprit saa har jeg distileret av 2 liter sprit før til Cognack og har enda paa Staburet til nogle flasker liter

3 Januar Mandag. Idag har jeg først kjørt 2 tønder drank og senere var jeg paa Kap og hentet igjen Lovise S som har været i Øier en tur i julen 8 dage

4 Idag har jeg pusset fra mig i stalden og senere reist til Gjøvik for at levere kjøpmand Bjørn [??] 10 kg honing som jeg fik igjen fra Kristian og saa leverte jeg 2 filmer til fremkaldelse saa nu har jeg 3 paa Gjøvik igjen og kjøbte jeg Curacoessens og Curacoog Cognack til P Blikseth

5 Januar onsdag Jeg kjørt drank og Kristian Haakensen kom at idag og skulde kjøre hem lidt som laa utover i søndre skog - mens Gustav har Raua til vedkjør

6 Januar torsdag Gustav er atkommet idag saa begge karerne kjører ved av det som ligger utover der Jeg kjører 2 tønder drank ogsaa idag

7 Januar fredag Idag motte jeg til Gjøvik efter 4 tønder sild til kua og senere var jeg paa Breilid paa toddy m m mange karer der mødte op. Paa Gjøvik fik jeg at 3 filmer fremkaldt og [??]

1921 lørdag 8 Idag har Gustav kjørt drank og jeg repareret en staldkrubbe til unghoppen senere var jeg hos Oscar Fauchald efter endel grønpenger for de 1933 kg bygg som han fik fra Brenderiet at og har jeg nu saaledes bare 300 kr tilgode. Lint igaar og idag. Karerne kjører ved.

9 Januar Søndag. Idag som tidligere ivinter bare omkring 3 grader koldt her, veiret overskyet. Ludv. Breilid og Anna kom idag hit og Ernst og Adolf Blikseth paa motorcykel som blev fotograferet her. Ragnhild Solberg kom tilsidst forresten en stille dag ellers.

10 Januar 1921 Idag blev ingen drank at faa d et rør i apparatet var sprengt, Gustav og Kristian kjører ved fra skogen granved. overskjyet ruskeveir

11 Januar tirsdag. Idag reiste jeg til Lena paa forskjellige steder for bl ant at betale sykekasserer og faa paaført renter paa bankbøkerne og endel andre steder at reise i Gustav vært efter 2 tønder drank men Kristian pusser kjørebroen og steller med hamsen. Iaften var jeg paa Solberg og hjalp Paal med distilere Curacao og Cognack til markensbrendevin.

12 Januar Idag er bare Kristian Haakensen her og har han kjørt ut sautallen og vært paa Lena efter griskassen om var sauer i til Jens Ramstad Jesheim mens jeg har kjørt 2 tønder drank. lit ruskeveir idag ogsaa og 5 grader koldt

13 Januar 14 grader koldt Vi har da begge karerne kom at kjørt paa Brenderiet 6 las poteter og tilbake 2 tønder drank. Jeg har idag vært paa Nøkleberg og fotografert Kristians 2 hopper

14 Januar Idag ogsaa 14 grader koldt som svingede saa op og ned var nede i 7 og oppe i 10 eller omvendt Jeg var hos Børre Hermandrud med den ifjor nystelte klokke og fik sat fjær til haken der [??] regulerer slagene og saa var vi om Raufossen fik igjen en buxe der Hans Nilsen gjort et par skindstøvler til mig og derfor tat Kr 26,00 for disse

15de Januar Idag var jeg oppe og forede hestene kl 1/2 3 for at Kristian og Gustav Haakensen skulde reise til aasen første venning ivinter og ifjor blev det heller intet av med aaskjøring da snøen da var saa høi; nu er det da næsten forlite snø men allikevel kom de da avsted kl 5 [??] og var hjemme lit før samme tid om aften og havde las med. Jeg kjører 2 tønder drank og forberedt mig til reisen til Lillehammer paa marken uten at ha noget gjøre der borte kun skal jeg ha med Skierne til Helene og hendes Pengepung med 25,18 og skal jeg høre om jeg skylder noget paa osten jeg fik i høst

16de Januar Kl 5 stod jeg op og først gjorde op i ovn for at ha det lit varmt til jeg skulde reise til Lillehammer hvor [marken ??] om kvelden men jeg gik til Borud

21 Januar Idag reiste vi fra Lillehammer kl 11 med 2 hester tilhørende Paal Alm da baade Kristian og Paal Solberg solgte [??] sinne Jeg var med som pasasjer - Jeg var opom Borud og fandt alle velvillig stemt der og var jeg der til mandag kveld da jeg fik skyds til Vignæs

22 lørdag Karerne er i aasen 4de gang nu og 3 gange denne uken som jeg var borte og har drevet rent svært mens jeg var borte, lint idag som det vel har været hele uken gjenem og har det omtrent bare været mild veir nu siden Jul kun torsdag fredag forige uken nogle kuldegrader

23de Januar. Idag søndag, som almindelig, iaften var jeg og Kristian hos P Solberg for at gjøre op treskemaskinregnskapen og blev det en a 2 glas toddy efterpaa

24/1-21 Idag mandag, traatrækker Jan Kihle kom idag og la an med bl ant at konsumere Cognack P Solberg kom og Hans Enger. Kristian skulde ogsaa kommet men var vel forhindret Kr Haakensen var i Bilit efter kopertraa og endel ant matriel og jeg skodde disse 2 aaskjørerhopper og har Kristian kjørt 2 tønder drank efterpaa samt tilstelt aaslæssene

25/1 21 tirsdag Gustav og Kristian er igjen i aasen for ved og var det første venning av den nye ved for 1920 Jeg var en tur paa Gjøvik efter lysmatriel og fik skoet den lyse brune hoppen saa nu er alle omskoet

26de Januar onsdag, bare Kristian er her idag Gustav er hjemme Kristian kjørt 2 tønder drank og læsset av lassene fra igaar samt lit smaateri ellers Jeg lite bestilt men var Jan Kihle og jeg iaften på Solberg paa svire[??] kom hjem til foring av aashoppene

27/1 torsdag. Idag er karerne igjen i aasen og har nu bare en venning igjen at at kjøre derfra.

28/1 fredag. Idag har Kristian Haakensen kjørt 4 tønder drank Jeg har lite bestilt, vært paa Nøkleberg og talt med lysmontøren Gjefle og ellers hjemme Iaften kom Solberg hit og da Jan Kihle var her saa blev det nogle glas toddy at og ferdige ved 12 tiden

29/1 Idag lørdag Jeg vært hos A Aas efter en sæk bomulsfrømel og om Hermandrud mølle efter 1 st raamell Per Hermanrud vært her efter betaling for maling melkekjøring og saging fra isommer til Haugstueløkken som rest 81,20 og betalt ihøst 69 kr ialt for arbeide der 150,27 og saa er alt opjort

30-1 søndag. Idag har jeg i sneveir reist til Sokstadstuen for at faa byttet til mig en stor gran i aasen med ved fra Gustav som han har liggende i nærheten av dem; men det lykkes mig ikke faa byttet. Vandrelæreren i fjøsstell gik herfra idag da hun kom igaar hit, jeg skydsede til Sokstadveien

31/1 Idag har jeg været hos Oscar Fauchald og handlet og faaet utbetalt tilgodehavende for grøn men jeg kjøbte igjen en sæk rugmel for kr 85,- saa mellemværende blev snaut kr 200 tilgode

Februar

Even Haug hadde ofte ærend på Gjøvik. Dette er kvittering for 1 stk. svinetrau som han kjøpte hos O. E. Skattum.

1 Februar. Gustav og Kristian kjører i dag sagtømret fra aasen til Berg sag og blev ferdig med dette Jeg haft den lyse hoppen til Gjøvik efter lysmatriel og havde Petra Solberg skyds derbort men jeg blev ikke ferdig med kjøringen enda maa avsted senere i uken efter resten eller mandag

2den februar 1921 Onsdag Idag har Gustav ogsaa den brune hoppen til aasen og er nu ferdig det er anden tur nu han er avsted. Kristian kjørt drank og drevet med noget smaateri ved siden av. Sneen kommer nu i massevis og er allerede nok av den; men snart kommer det vel linveir igjen og klæmmer den ned, har nu i langt tid vært 5 grader koldt altsaa et rimeligt kuldeveir Lysindleggeren Gjefle fra Land driver paa siden igaar med indlegning og har en flink gutt [??] han har med kommet hertil som er med og da gaar det raskt Jahn Kihle driver med liniestræk og har hovedlinien ferdig og skal nu ta Askheimlinien i bruk senere den til Nøkleberg og derefter lavspentlinien, og [??] blir det nu til kveld vekselvis her og paa Solberg.

3 februar Idag torsdag samme sneveir og er bare Kristian Haakensen her med skaalearbeide og hestestellet og kjører drank. Gustav er hjemme og har bare vært her en dag

4 februar Idag fredag Kristian og Gustav Haakensen driver i skaalen og laver til ved og barkspaer da veiret ikke er til begynde i skogen aa hugge bjerk. Jeg har bare kjørt snøplogen da Kristian ikke kunde faa kjørt den godt igaar. Lysmontørerne har nu lagt an i nedre bygning men den Hermand Helgestad var igaar hos tandlæge og fik tat ut et par tænd og nu har det sat sig saa slæmt han intet kan gjøre og ingen mat vil ta ind traatrækker Jahn Kihle driver fremdels paa

5 februar Idag, har bare Gustav vært her og kjørt 2 dranketønder Jeg var igaarkveld paa Lena st med den lysmontør Hermand Helgestad og er det nu bare Ole Gjefle som driver Jan Kihle har faaet den brune hoppen aa kjøre hjem med og skal ha den til mandag morgen Jeg har bare maaket veier over gaarden og rettet den bortover til hovedvei 4 grader koldt idag

6 februar Søndag. Jeg tat til Blikseth paa en snøgtur og var hjemme kl 3 for at ha ut oxe til ku no 4 og havde jeg Gustav med til dette

7 februar Idag var det egentlig meningen jeg skulde reist til Gjøvik men da Jan Kihle ikke kom at med hoppe før ved 12 tiden blev dette utsat til i morgen Gustav er her men ikke Kristian Haakensen

8 februar. Idag har jeg vert paa Gjøvik og hentet hjem alle Lampeskjærmerne 100 st som skal være til alle som skal ha indlagt elektrisk lys og 100 meter kabel til kokeledningen som skal bli i begge bygninger og forresten diverse smaateri ellers vedrørende lyset

9 februar onsdag Gustav og Kristian Haakenssønner kjører poteter og drev paa igaar med samme mens jeg har Raua paa melkekjøringen senere fik Kristian den til Potetkjøringen på brenderiet

10 februar torsdag Idag kjører ogsaa begge karer poteter mens jeg ikke bestilte noget bare ser paa lysindlegger Gjefle. Jan Kihle drar nu ut traad over jordet hertil og imorgen vil der bli ophengt kroker og isolatorer er paasat nedre bygning og paa stolper ved sjulet Vært 12 a 13 grader koldt nu etpar dager som koldeste ivinter

11 februar fredag. Idag har Kristian og Gustav kjørt sidste poteter paa brenderiet saa det ialt er levert 257 hektoliter der er 15,4 % [??] Jeg har været paa Gjøvik efter endel lys matriel og lampe til kamerset taklampe som kostede 35 X 2 for pære kr 37,- og saa kjøbte jeg en til trammen nede og noget til disse karerne her

12 februar. lørdag Idag har karerne kjørt en potetvenning fra nedre kjelder da de ser stygge ut kjelderen er nok ikke god. Jeg vært med hos P. Solberg og seet paa Jan Kihle maaler op lyslinie baade hit og til Solberg hit var det 547 meter og til Solberg 245 og fra Transformatoren til Chauseen 245 meter som blir [??]

13 Februar Idag har jeg holdt mig saa næsten hjemme idet jeg har haft unghopperne ute og saa har jeg da vært borte i stuen og set paa lysarbeide strækket [??] var 8 grader varmt C idag men iaften ser det ut til fryse paa at Far, mor og Janna var til kirke og derfra til Nøkleberg. Stille dag.

14 Februar mandag Idag har Gustav kjørt 2 tønder drank og vært paa brenderiet med 1 potetlas som sidste dermed er levert 285 hektoliter Jeg har kjøbt ut 2 bunter 25 kvadrat traa til linietrækken over Haugstueløkken og Solbergeier til transformatoren Imorgen skal jeg til Kværnum Bruk med 2 grønsækker a 142 og 144 kg byg gamelt fra 1915 tilhører far men skal male til begge husholdninger nu og saa skal jeg hente at rug og hvetemel fra kvernen Ingen lysmontører her idag og ingen Jan Kihle her hellere

15 februar tirsdag. Idag har jeg vært i Kvernum Bruk efter 2 st hvetemel hvorav en til Kristian og en til mig, skulde haft 4 st rugmel igjen men de var ikke malet Jan Kihle kom at ivled og montør Gjefle likesaa Gustav og Kristian driver paa Jeg havde med til Skreia Symaskinen som Helene Borud har haft igjen her og sendte den om Kristiania til Lillehamer betalt fragt med Kr 4,40 og samtidig sendte jeg hende brev om avsendelsen og vedla 6 prospektkort herfra

16 onsdag Gustav og Kristian har lagt an med bjerkehugging i skogen og jeg kjørt 2 dranketønder idag - for at de skulde faa drive paa med huggingen Veiret er godt og bare nogle faa kuldegrader som har holdt sig omkring 5

17de februar Idag har jeg vært paa Gjøvik efter noget til montøren saa nu skulde han vel være snart istand her

18 februar Idag har jeg ogsaa kjørt 2 tønder drank da karerne driver i skogen - som sedvanlig. Dyrlæge Enger vært her og indsprøitet Oxen Tuberkulinundersøkelse for at faa Kr 52 som indkom av frisedler av landhusholdningsselskapet hvorfor denne formalitet Sprøitet kl 8 og optog tempratur forut 38,1 senere skulde jeg opta den klokken 1/2 3 inat og kl 1/2 5 - 1/2 7 og 1/2 9 - 1/2 11 Jeg maatte til Gjøvik ogsaa idag for at faa ombyttet nogle bend [??] til varmeledningen og reiste kl 3.10 og var her igjen kl 1/2 7 aften

19 Februar 1921. lørdag. Idag har jeg vært oppe og optat tempraturen paa oxen som igaar blev tuberkulinundersøkt (sprøitet) Kl 2.45 holdt den 38.1 og og kl 7.45 holdt den ogsaa 37.9 kl 9.45 38.3 og kl 11.45 38.2 grader Klokken 2.45: 38.1 kl 4.45 38.1 kl 6.45: 37.9 kl 8.45: 37.9 kl 10.45: 38.3 kl 12:45 38.2 Altsaa har oxen staaet prøven godt idet den var under 40 grader som vel var bra da jeg ikke har villet miste den saafremt mulig. Montør Gjefle er saa omtrent ferdig her i øvre Bygning og har vel bare varmeledning igjen i nedre bygning Jan Kihle har den lyse brune hoppen aa kjøre hjem med med nu iaften ogsaa som anden tur

20 Februar 1921 Søndag Jan Kihle har ogsaa idag den lysebrune hoppen at kjøre hjem med og kommer tilbake imorgen, her en stille dag da Far og Mor med Lovise Solberg er til Kirken i Nordlien

21 Februar Idag er Gustav Haakensen til Kvernum med 2 st rug til sikting og skal ha med hjem 2 st rugmel til mig og 2 til Kristian og er om Dyrlæge Enger med tempraturmaalingen paa Oxen som nu er istand og faa atest fra ham paa resultatet som da blir sendt Amtsagronom Thorsrud Dokka for derfra at faa tilsendt friseddelavgiften Kroner 52,-

22 Februar tirsdag Efterat Gustav igaar havde faaet kjøbt ilvand paa apotheket er han idag saa daarlig han nu ikke er igjenkommet hit bare Kristian er her nu hugger ved i skogen og kjører dranken. Montør Gjefle og Jan Kihle driver her fremdeles og har lidt igjen enda

23 Februar min 44 aars dag og er stille lidt [tration??] er det da naar alle er samlede om aften, jeg bestiller lite nu da det liksom er flust med karer her men heller ikke idag er Gustav her bare Kristian Haakensen Ole Gjefle Lovise Solberg Hilda Nilsen og Olga Martinssen[??] her. Far Mor og Janna i nedre Bygning

[ny bok]

I dag 23 Februar. Onsdag. Fint og milt veir med nogle faa kuldegrader saapas at Mjøsen nu kraver til og stille som det er ser det godt ut til bli is, om sent paa vinteren til at den skulde bli noget varig nu Montør Ole Gjefle er nu paa nærmeste ferdig her efterat ha drevet med lysindlegget før i 2 hele uker og dette som 3die uke og Jan Kihle driver med liniestrækningen med bopæl her siden 24 Januar nu er det 5te uken hans Kristian Haakensen driver som gaardskar da Gustav har holdt sig hjemme siden mandag da han var til Kværnum mølle herfra.

24 Februar. I dag har montør Ole Gjefle blit ferdig her og kunde jeg kjøre ham og restmatriellet til Nøkleberg ferdig er han da ikke idet han har igjen 1 lampe paa stolperne og begge kraftledninger og saa til Haugstuerne 4 lamper og saa har jeg faaet ham til ta op overslag over det medgaaede matriel saa jeg skulde faa betalt mig serskilt paa Gjøvik hos E M B i morgen

25 Februar fredag I dag har jeg og Kristian vært paa Gjøvik og udbetalt til firma E M B for matriel til lysindstallation med vel 2500,- og derav har jeg betalt Kr 904,57 og saa kjøbte vi hvert vort strykejern til en nedsat pris som rabat til Kr 15,00 og fik spandert midag atpaa Ikveld var jeg og Jan Kihle og Kristian Haug hos P. Solberg, senere om natten reiste Kihle hjem og havde han Raua da at kjøre med og skal være tilbake her søndag morgen

26 Februar 1921. I dag lørdag fin fint veir ingen fremmede karer ant ed Kristian Haakensen er her og han kjører og ved og drank Gustav har bare vært her en dag denne uken. Jeg har gjort op utlegget for lysindleggingen og kom det saa jeg nu har ialt utlagt Kr 1308,43 og vil det komme til for luftstræk og kabel mellem stolpene og indlegges i nedre Haugstuen og for pærer

1921 27/2 Søndag I dag en stille dag Jan Kihle kom at i dag for at bytte transformator paa Storbjørnstad og fik under dette arbeid klemt sig i ryggen saa han vistnok brøt av etpar sideben og var det av samme grund vanskelig for ham gaa I dag har jeg tat ut en film med forskjellige motiver.

28 Februar, sidste februar, mandag, Gustav er her i dag kjører drank og derefter ved. Jeg var paa Hexhus efter lidt sand til bakerovnen, Kr Haakensen hjemme idag.

Mars

1 mars tirsdag. Idag har jeg vært hos Dyrlæge Enger og betalt ham for tuberkelundersøkelse av oxen som er slikt, reisen 12,00 Cerum kr 2,50 og atest for fri kr 5 Jeg fik igjen 2 filmer fremkaldet med samme. Gustav og Kristian er her begge idag og kjører hjem sidste ved fra skogen bjerken

2 mars onsdag melkekjøring her men da Jan Kihle og lyskontroløren Røsland er her blev jeg ikke reisen, fik Gustav og Kr Haakensen til det da slæder maatte benyttes grundet det lange linveiret som nu har vært her og gjør møk i veien og holke over gaarden efterpaa

3 mars torsdag Jeg vært en tur paa Gjøvik om det var rent lite reise efter denne gang Nils Staf og Paul Solberg vært her en tur ikveld og sat her til kl 12 - fremdeles linveir og isen som var over hele Mjøsen er nu omtrent borte hernede den drives av vestenvinden indover saa det maa bli trangt i Hamarsfjorden nu. Jeg hentet drank kl 6.15 i aften hjem 7.45

4 mars 1921 fredag. Gustav reist efter sidste drank fra morgen og Kristian lunner op det igaar hugne tømmer i høispentlinien i Haugstueskogen Jeg vært paa Nøkleberg for at faa klippet mit haar og hentet herned uthusbryter og kraftstøpsel til kokingen. Jan Kihle har den lysbrune hoppen hjem ogsaa idag anden gang denne uken han er ikke bra efter søndagens medfart

5 mars, lørdag idag en forferdelig nordenvind eller vesten som nu har saa omtrent renført mjøsen for isen, der ligger vel lidt igjen i Hamarsfjorden og nordenfor Gjøvik. Gustav har hentet 2 tønder drank ogsaa idag saa jeg denne uke har faaet 10 tønder ialt om den idag var lidt for tynd som [??] Baade Gustav og Kristian har drevet i skogen og bl ant kjørt til Berg det fra høispendtlinien hugne i Haugstueskogen saa er det da nu rent i øvre skogen.

6 mars søndag. Jeg vært en tur paa Blikseth og fotograferet begge gaardene og en del folk og havde motorcykelskyds hjemover. Veien hertil er fin og hard og her over gaarden er haalke som er paastrøet sand for at komme frem over gaarden. Paal Solberg vært her ikveld ogsaa.

7 mars. Mandag. Jan Kihle kom hit igaarkveld sent og var det vel nu sidste kveld han kom igjen med skyds fra mig. Idag gik han op til Stuen [??] og koblede samen lysledningen saa vi ved 5 tiden iaften fik lyset her, men akurat her havde vi bare 7 pærer indskruet saa det blev ikke saa svært meget av belysningen første dag men lyser vistnok alle steder untagen 2den etage i denne bygning her som jeg ikke kunde faa det til om jeg skiftede over pærerne og prøvede mig frem, enten er der sunde sikringer eller noget ant som er iveien, havde brugt Illimunere lidt til lysmesteren skulde komme at han er nu på Askheim kl 10 ikveld.

8 mars 1920 tirsdag. Idag har jeg vært paa Gjøvik til sent for at se paa marken som nu er begyndt, men da vi kom avsted kl 1/2 2 blev det noget sent Kristian var med og kjørte i spidsslæde, med den lysebrune fra 1915 Jeg var avsted med 1 film at fremkalde og noget smaateri forresten var ca 40 minutter bortover

9 mars onsdag, omtrent lint igjen og sneen gaar bort over gaarden. Kontrolør for lysværket Røsland vært her idag for at legge an paasætte vippemaalere og kom han og P Solberg igjen ikveld og blev det da etpar tody. Jan Kihle var ute paa Vift og kom sent hjem

10 mars torsdag Igaar var det begravelse paa Borud efter amerikaner Christoffer Borud som ihøst kjøbte sig gaard i Ringsaker men som blev begraven ved Vingrums kapel - Borud. Idag har jeg vært paa Gjøvik en tur igjen efter film m m og var om Breilid og skulde faa laane vedsag med motor.

11 mars 1921 fredag, idag har jeg faaet sat vedsag igang, sag og elektrisk motor tilhørende Ludvig Breilid og kraften haves her paa gaarden nu og lys er udmærket. Vippemaaler er opsat idag av kontrolør for lysværket Røsland og Jan Kihle tilsamen og tror jeg dem har været rimelige dermed for iaften da alt var paaskruet var vippen helt rolig alikevel

12 mars. Idag lørdag vedsaging hele dagen og har enda mandagslajet at alt gik bra om kanske lit sent

13 mars søndag. Idag en stille fin dag, jeg vært en tur hos Karl Berg og senere eller om aften en tur paa Nøkleberg hos Kristian da O. Ødegaard og O.K. Nøkleberg var der og saa over indkjøpslagsregnskapet saa skal alt nu gjøres op for aaret

14 mars mandag, idag har vi kappet op veden altsaa brugt 3 dager dertil men da er alt ferdigt og betalte jeg Kr Torkildsen Torgersen 17,00 kr for arbeide - for 1 sæk poteter kr 10,- altsaa kr 7,00 at betale. Johan Lindstad kvæssede sagen til den skulde til Breilid igjen og havde jeg derfra baade sag og motor nu ivaar.

15 mars. Idag er Jan Kihle kommet at og har lagt an skifte ut transformatoren ved Nøkleberg da den er sund, men arbeidet maatte opsættes til imorgen for da at ta bort strømmen

16 mars onsdag, Gustav og Kristian Haakensen er idag til Lilleengen paa frørenseri og haver dem 2 riktig store høivogn las som dem reiste herfra med kl 4 idag og kom hjem kl 1/2 9 iaften havde faaet 135 kg frø hvorfor betaltes Kr 40,50

17 mars torsdag, idag har jeg vært paa [??] hesteskuer paa Hamar og saa har jeg kjøbt igjen nogle lyspærer igjen men enda mangler det nogle her, etpar mussikplater er ogsaa indkjøbt nye. Idag er møkkjøring begyndt paa sidste slædeføre. 2 hester.

18 mars 1921 fredag, Jeg bestiller rent lite nu om dagen Gustav og Kristian kjører møk anden dag nu men det er omtrent forbi med sneen her saa det er nok snart vaaren ser det ut til ikveld regn og det dyktig.

19 mars lørdag, delvis regn og opholdsveir far vilde til auktions efter Martin Sandaker Lerudaasen og følgelig blev jeg med bare for skydsen og vilde jeg om knivmaker Hermandrud for høre efter de paatingede kniver som snart skulde være ventende, men ikke var ferdige enda føret er omtrent slut opover dit saa blir veiret vedvaren en tid som nu saa er det forbi til paaske som er allerede i neste uke

20 mars søndag fin fint sommerveir som tiner svært paa isen efter veien, Lovise Solberg har vært her borte idag vistnok for at ta ny post fra 14 april og havde hun med Olga Martinsen med som Sisserone paa veien kom hjem lidt sent. Breilidfolkene vært her og Bliksethkarerne og P Solberg kom tilsidst

21/3 mandag. Gustav og Kristian kjører møk til [[dugurd - overstrøket] hele dagen men blev nu rent lite av idet det blev sent kjøre nu da det bare et rim runt gjerderne kjøre paa jeg vært med og skydset Janna til Gjøvik og saa handlede jeg noget der bl ant pærer som jeg satte i nedre bygning brugte fjærkjærre kjøre med.

22/3 Idag har idag vært i Kværnum Bruk og hentet hjem sidste sikting som nu var 4 sækker og havde før faaet hjem 3 sækker sikting herav 4 rug 2 byg og 1 hvete som jeg betalte 35,25 for malningen paa men saa har jeg vel mel isommer om dem i nedre bygning faar igjen 2 sækker og er det av deres byg malet alt samen jeg faar bytte rug og byg med dem. Iaften ved midagstid første bil paa gaarden kjørende med en Bentsen fra Per Kurre og vilde selge elektrisk matriel uten at jeg kjøbte noget

23/3 Idag Onsdag Kristian Haakensen kjørt melken med vogn som nu har gaaet i over en uke Gustav har kjørt sagflis fra Berg og efter midag kjørte de tømmer paa vælten paa Berg. Jeg bestiller lite ialfald. Paa jorderne er aldeles bart her nu

24 mars 1921 Skjærtorsdag, Idag meget varmt saa det ogsaa tiner meget efter veiene som forresten er næsten tørre før. Jeg vært en tur paa Blikseth efter 3 smaakniver som Marcus Hermandrud har gjort til mig som ved tid skal brukes til foræring og fik jeg dem sendt til postbud Olaus Lisødegaardstuen og herfra hentede Adolf Blikseth dem pr motorcykel og var jeg deroppe og brugte almindelig cykel som var første gang iaar var brugt herfra men jeg kjørte da hele veien nedover om det enkelte steder laa sne igjen i veien Gaar [forgaars] var første bil her paa gaarden fra Lena St da trafiken nu er aapen høstvolpløien er nu fulstendig bar her disse over 30 maal vi fik pløiet ihøst nedenfor potetbuen

25 mars langfredag, Idag en stille dag, iaften vært her Klara og Borghild Berg med fra kirken. Veiret fint og sommerligt med mange varmegrader og hjulføre.

26 mars lørdag, idag er baade Gustav og Kristian Haakensen her og paa Berg sag hvorfra de kjører hjem matrialer og til sagen tømmeret som er i lunner på sagpladsen skulde ogsaa haft sagflis med samme. Ole Olsen Berg død 92 1/2 aar gammel

27de mars 1ste paaskedag Kristian med familie og P. Solberg og Signe vært her idag til midag likesaa Petter Anekstad og fik jeg idag at min til P. Solberg laante Sprit som nu var 9 flasker herav 3 literflasker.

28de (mars) 2de paaskedag. Jeg vært paa Breilid og fotograferet gaarden paa forskjellige maater samt asken opefter veien hit, og tog et bilede av Solberg ovenfor staburet, og et fra Østli i sydlig retning hertil Hans og Johane Haug kom hit efter midag. Ole Olsen Berg død igaar 92 1/2 aar gammel.

29de mars. I dag, tirsdag, Jeg vært paa Gjøvik og kjøbt (maal?) for kokeled(ning?) i kjøkenet og den kostede Kr 30,- og saa har Jeg kjøbt baade til Kristian og Paal Solberg ialt 390,- dessuten noget smaateri ellers kom hjem ved 2 tiden da jeg reiste kl 9 om morgen.

30 mars 1921 I dag (?) efterat det igaar kom lidt snø over marken igjen som før var bar og fin likesaa veiene saa har den i dag omtrent blit borte igjen ialfald alle jordene og veien. Lovise Solberg kom i gaar at fra Øier hvor hun har været siden lørdag og kom nu at pr. Cykel, hun var vel nu tat sig post hos Axel Schjøll og skal være der isommer. Hit kommer altsaa Ellen Borud som jeg tingede strax efter Jul og har saa av og til hørt fra hende og er hun vel her om 14 dage antaglig.

31 mars, torsdag. Gustav og Kristian Haakensen driver paa sagen ogsaa i dag som nu i mange dage alt gaar nok sent, da det vel er liten kraft, men saa blir det da opsaget, i morgen er det stop da O.K. Berg skal til Gjøvik en tur

April

1 april, fredag Gustav kjører hjem hon og Kristian kjører sagflis saa lenge den varer senere (?) lidt klyving av veden paa gaarden. Jeg har repareret Cykelslangen paa bakhjulet da den røk sund 2den paaskedag.

2 april. I dag blev vi ferdige med sagingen på Berg til midag og har holdt paa i nær 5 dager og er alle matrialer opstablede saa de nu tørkes godt i sol og vind.

3 april, Idag har jeg vært paa Hexhuus og fotograferet gaarden paa forskjellige maater og tilsidst efterat jeg kom hjem tog jeg en film av 2 motorcykler med kjører Adolf Blixseth og Karl Gulbransen (?), men det var noget sent paa aften saa det vel er lit usikkert hvorledes den blev

4 april mandag Gustav er her og Gunnar Gustavs (?) som hugger kvist m m Kristian Haakensen er hjemme, koldt i veiret og ikke optinet i dag.

5 april. Idag er baade Kristian og Gustav Haak. her men jeg og Gustav har vært på Lena st efter 2 tønder sirup og bomuld (?) herav skal Kristian ha igjen 1 tønde sirup derfor tog jeg 2 hoppes (?) Helge Smestad har begyndt legge ind lys i stuen hos skomakeren i dag og blir vel ferdig i morgen

6 april. Onsdag. Jeg vært en tur paa Gjøvik og blant ant byttet bort denne marmortavlen som blev til overs og kjøbt igjen sidste pærer. Jeg kjøpte igjen lidt som manglede til lysanlegget i Haugstuen østre for 10.- og betalte Smestad 21 for arbeid og lidt smaateri till

7de April 1921 Idag torsdag var jeg paa Nøkleberg og fik med nogle spiker som Jan Kihle skulde bruke til kraftledninger i stolperne og senere var jeg med O Aasen Næs og solgte ham endel bier fra Kristian da han selv var paa Gjøvik paa landhusholdningsselskapets midag paa Gjøvik indbudt.

8 april fredag Jan Kihle og Kristoffer Haugen driver paa Solberg og monterer motoren og reise om og avlæser maaleren. Jeg vært paa Hexhus Brænderi og faaet betaling for 217 hl poteter levert 1919-1920 ialt for 23 40 21 (?) betalt halvdelen av rensermaskin 125,0 og for drammer tat formeget 39,20 og 3 glas eller 3 pjoltere.

9 april I dag har jeg vært i Totens sparebank og faaet utbetalt (?)penge som blev i kontanter 2176,01 og i aften har jeg vært hos Børre Hermandrud (?) efter 2 smaakurver I gaar var Gartner Haugen her og beskar æpletrær og plantede 2 apalle og 2 lønner nedenfor potetbuen

10 april søndag, far og mor vært til kirken i dag med Raua og var Lovise Solberg med, I aften var jeg paa Nøkleberg hos Kristian og Janna var med.

11 april mandag. Jeg vært paa Gjøvik og fik utbetalt Borregaards utbyttet for 1920 Kr 100,- og endel ant utrætninger kjøpt 20 fl selters mm Senere var jeg en tur paa Kap og hentede hjem en stappet sæk med flyttegods tilhørende Ellen som nu skal komme og var paa posthuset efter Kransepenger fra Frans Berg - og efter godgjørelse for indløste frisedler for oxen (?) Kr 52,- saa nu er da det betalt ogsaa

12 april tirsdag hjemme. Lovise Solberg pynter (?) og pakker op for i morgen at reise herfra skib til Hamar og jernbane til Elverum derfor har jeg utbetalt hende hennes tilgodehavende kr 150,- og fik hun (?) disse smaakurve atpaa til sprætler(?)

13 Onsdag Idag Kl 8 reiste jeg til Kap med Lovise Solberg da hun skulde til Elverum til kjæreste og blir borte etpar dager saa skal hun ta en tur hit engang om en ukes tid for at ta med Cyklen og endel ant hun har her tilbake. Jeg vært om Kræmmerbakken for at hente en kransekake til Begravelsen paa Berg fredag, men den var ikke ferdig enda saa jeg maatte reise en tur efter midag efter den og kjørt da Causseen hjem

14 april torsdag, Idag maadte jeg til Gjøvik efter kranse til Berg, herfra 4 st 1 kjøbt av Kristian og en av os her og en av Frans Berg og en av Berte Karine saa det blev en anselig kurv kranser og var jeg lenge i Gjøvik og paa veien hjem

15 april, Begravelse efter Ole Olsen Berg 92 1/2 aar gl, vi reiste herfra kl 1 til Nordliens Kirke hvor alle møtte og derfra til Berg til midag, og var utover aftenen, men herfra var bare Far jeg og Janna da mor vilde være hjemme Veiret fint omend lidt kold vind.

16 april lørdag Idag har jeg vært paa Schjøll hos Axel med Lovise Solbergs kuffert som hun nok ikke fik nogen fra Schjøll til hente som vel var meningen. Gustav er her idag efterat blev ferdig med treskingen paa Solberg igaar bare en dag tresking nu og fik 100 tønder blandkorn. Mor og far er idag ogsaa paa Berg til midag. fint veir og svært tørt men koldt i luften

17 april søndag, idag har jeg vært paa Nøkleberg og tat nogle bileder, nemlig 2 av Karen, Olga og smaaguttene og 2 av svarthoppen, tenkte saa Ellen Borud skulde kommet hit med motorcykelskyds men det blev intet av. Hans Haakensen vært her for at laane (Raua?) tirsdag til Lena St med bier 8 kuber

18 april mandag Idag ringte Ellen at hun kom til Kap med skib over Hamar saa var jeg der med Raua og møtte med fjørkjærre og veiret fint saa turen havde vært heldig

19 april Efterat ha hentet Ellen fik jeg da jeg kom hjem brev fra Helene hvor hun vil kjøpe dem og ber om faa hjem sine brever til mig, og nu er der vel over 1 maaned siden jeg fik brev fra hende (?)

1921 tirsdag [19. april] Igaar var her gartner Asbjørn Kolberg fra Vardal og kjøbte av mig 40 st kirsebærtrær samt 2 st moreltrær forædlet men kirsebærtrærne var uforædlede rotægte (ost...?) og tog jeg for disse 40 kirsebærtrær 80 kroner eller 2 kr pr støkke. I dag har Gustav kjørt hjem sidste høiet i østre Haugstuen og senere har vi ahlet og harvet støkket søndenfor staburet og kjørt op faarer med hestehakke saa nu er det ferdigt til sætte jordbærplanter derpaa og det er tidlig naar det er 19 april at være.

onsdag 20 april. Kristian Haakensen her og har saa smaat lagt an med jødselkjøring med 2 hopper. Gustav og Kristian. Jeg vært hos O. K. Nøkleberg og fotograferet hingste 3 st Jeg skulde likesaa klyve op nogle vedkubber som ligger igjen ute paa gaarden ukløvdede men snart er det jort.

21 april I dag er Fridtjof Dalhøi ogsaa blir med han lyt være her i 10 dage for den ved dem har brendt op i vinter deroppe i Haugstuen blant det gamle fjøs m m Jeg delvis kløver ved og vært paa Nøkleberg efter kalv i bytte for at Kristian skal faa sætte paa en fin kvigkalv. Husstellet ser nok ut til gaa bra med Ellen det er nu 3die dagen hun er her og blir det vel snart helt iorden overalt

22 april fredag Idag har Marthinus Gunerusse(n)? vært her og slagtet en galtegris som forresten ikke var saa helt svær da den var klein til æte ligesaa tog han livet av en kalv som jeg var paa Nøkleberg efter igaar efter da Kristian fik en fin kvigkalv i bytte noget ældre. Veden opkløvet idag den sidste og møkken i kjelderen er kjørt ut i lassevis og i morgen gaar staldmøken Rana som igaar morgen var saa halt og traaten er idag ved samme det er høire framben det er vont i Dalhøi Junior er ogsaa idag med.

23 april 1921. lørdag, Idag har jeg og alle 3 karerne lagt gulv over møkkjelderen da det gamle hadde flydt op og var for høit i veiret saa det var vanskelig komme ind og ut, saa nu blev det da rent bra alt Rana som ble halt og ophovnet torsdag morgen er heller ikke idag stort bedre om ikke saa langt nær saa ophovnet opover laaret og har den gaaet ute i over en økt idag for at ha nogen bevægelse i benet. Staldmøkken har dem nu kjørt ut og en del av det paa slædeføre utkjørt. Far har været paa Blikseth en tur for at se paa den nye møkkjærren de har kjøbt.

24 april Søndag Idag er en fin og varm dag og holdt mig hjemme i paavente om nogen skulde komme hit, knivmaker Marcus Hermandrud har meldt sin ankomst med endel tollekniver som han allikevel ikke kom med. Unghopperne ute i lang tid av dagen; Rana likesaa hun gik hul paa høire bakben i kveld saa verken stod i dammer paa flere steder over staldgulvet.

25 april. Mandag. Jeg reiste herfra kl 9 1/2 til Gjøvik for at faa hakket kjøt og reparereret 2 tender som var sunde plomberet og saa gjorde jeg forskjellige indkjøp bl ant buserultøi der kosted 5,45 pr meter men fik 3 meter for 15. Kroner. Blev lidt regn paa hjemveien.

26 april Ida til Lillehammer utstillingen kl 8 herfra om Hamar og hurtigtog kl 1108 til Lillehammer hvor jeg strax reiste til Smestadmoen var saa paa Ormsrud hotel for at faa Logi som jeg havde spurgt efter om morgenen, men da de havde bortlovet alt maatte jeg legge mig ind hos Simen Lehne hvor jeg ogsaa blev anden nat til torsdag efterat ha vært paa utstillingspladsen og fotograferet en del tat 2 1/2 film. Mange kjendte at træffe og en del nye bekjendtskaper at gjøre og havde jeg med 2 fl Cognac og 1 tomflaske Curaco og havde vi selskap til hver kveld der borte Jeg kom hjem torsdag aften kjørende paa Cykel fra Gjøvik hvortil D/S Lillehammer benyttedes og derfra paa Ellen sin Cykel som jeg modtog fra Helene i Vingerum noget jeg før ikke viste om før da. Karene her har pløiet en god del af potetlandet da al gjødsel er utbredt.

29 april 1921 fredag Kristian Haakensen pløier i dag, da Gustav ikke er igjenkommet Fridtjof Dalhøi maatte gaa efter efter middag da al møk er utbredet.

30 april Idag lørdag alle 3 karer er her i dag og har Gustav nu begyndt pløie igjen mens Kristian og Fridtjof [haver?] set poteterne i øvre bygningskjelder og det var mange. Skogen bjerk og rogn har de sidste fire dage blit svær grøn og løves nu rent morskt da det er saa urimelig varmt om dagen og tørt intet regn at nævne er kommet ivaar men volden grønes ogsaa bra allikevel. Marcus Hermandru har vært her med 6 tollekniver som han har gjort til mig og har han før gjort 6 lignende noget mindre kniver. I aften har jeg vært paa Hexhus efter opgave over Honingen som jeg har solgt til Kristoffer Børum [?] Berger for Even E. Haug det var tilsamen Kg 147 a Kr 5 Kr 735,00.

Mai

1 mai Søndag, I \dag en fin dag som det nu har vært i lengre tid Jeg vært paa Berg og betalt for saging av tømmer baade for i fjor og iaar samt sagflis i alt 130,11 og saa fik jeg betaling for halvdelen av Potetoptageren 40 kr saa nu er alt ordnet Iaar var saget [?] 46 tylfter sambt 9 tylfter lægter og 3 tylfter planker Rolfsdorf [?] Breilid vært her i aften.

2 mai mandag Jeg reiste til Gjøvik fra morgen av da bare Fritjof Dalhøi var her i dag de andre var vel saa fulde igaar saa de intet orkede derfor Pløiede Fritjof, Jeg sendte Cykelen til Helen og endel gaaseeg og fik istan nogle filme som saa ut til bli goe samt kjøbte nogle nye P. Solberg vært her. Kveld likesaa Karen paa Nøkleberg.

3 mai tirsdag I dag er Gustav og Kristian atkommet mens Dalhøi Junior er fraverende Jeg og Kristian (?) drevet paa Staburet mens Gustav pløier og fik pløiet det sidste i dag, alt som er tengt pløie herav endel av potetlandet fra i fjor og nu er alt ferdig pløiet som skal være poteter [?] ogsaa Kristian [?] kjørt til sten.

4 mai 1921 Idag onsdag melkekjøring her hvor Gustav kjørte første tur med den lysebrune [?] og Kristian med Raua anden tur. Raua har værk i laaret og er noget stiv men da det har gaaet hul paa den etpar ganger saa blir den vel snart slakkere, iaften har jeg haft grønsaape paa og det vil vel trække ut det sidste. Kristian Haaken. og Fritjof Dalhøi renser byg paa stabburet efterat rugen er renset som jeg mest var med at gjøre. og saa Jeg vel formalinbehandlede bygget i [?] da det var noksaa meget sot[?] i aaret 1920 Skogen har nu været grøn siden Jeg reiste til hingsteutstillingen paa Lillehammer 26 april og det er tidlig

5 mai, helg og stille i dag. noget koldt eftersom det bare har vært ca 4 grader varmt men allikevel har det da blit lønblomster om ingen bier er seet paa disse, det er vel for koldt om natten dertil.

6 mai fredag Gustav harver ruglandet efterat ha slaadet det potetstøkke paa 21 maal som er tilstelt og Kristian med Fritjof driver paa staburet med grønrensing En del damer hos Janna iaften utover til kl 12 nat

7 mai lørdag. I dag har Gustav begyndt harve de 21 maal til potetland som er tilstelt og harvet de 21 maal til potetland som er tilstelt og harvet ca halvdelen og de andre karer renser fremdeles bygget og nu andre gang 5 sækker til frø Jeg vært paa Gjøvik en tur efter midag eller reiste herfra kl lidt over 12 og var paa Gjøvik 12.38 uten at gaa av Cykelen nogensteds, fik igjen mine filmer og endel brevkort fra Lillehammerutstillingen og derav mange gode bilede.

8 mai søndag var 4 grader varmt fra begyndelsen i dag som gik op til 10 med lidt ruskeregn utover dagen, far, mor og Janna til Aurthun kl 11 hjem kl 7 med Raua

9 mai 1921 Karerne er alle 3 i orden og er lagt trægulv i bosoa til grisepurker og forskjellig bl ant renset havre. Kristian Dybdal vært her efter frøhavre vel 223,5 kg som jeg tog 40 øre kg for og 52 kg rug som jeg tog 55 øre for kg i alt 118 Kroner for rug og havre. Gartner Haugen vært her og plantede vi alle sammen 1400 Jordbærplanter av 5 sorter. og 9 Mai blev færdige med Jordbærplantingen til Kl 9 aften og begyndte kl 5 da havde vi plantet 1400 planter og da karerne drev overtid maatte vi ha endel glas Rabbarbervin.

10 mai tirsdag. Jeg maatte til Lena efter endel kumel i indkjøpslaget 1 st sildemel 1 raps og 1 maisgrøp. var om lensmanden og vilde faa ham til at varsle Hans Haakenstad i Haugstuen om han maatte flytte saa snart som mulig, samt om Smaabrukerskolen og fik laane en [?sprøite] til stikkelsesbærbuskene. Kristian og Fritjof Dalhøi renset havren som var igjen og er nu ferdig dermed saa imorgen har jeg tengt la poteterne sætte en dag ialfald og saa rug paa 8 maal og erter paa 2 maal eller deromkring.

11 mai Potetsætting fra morgenen av som gik til middag da det begyndte høljeregne saa alt blev stop, jeg saadde erter 62 kg til dugurd og hadde tengt saa rugen ovenfor fjøset, men da det blev sligt regn saa maatte det bli stop og lønte det sig vel godt allikevel da det nu blir svær avling istede. O.K. Nøkleberg og Kristian Haug var her efter rug. O.K. Nøkleberg var her og kjøbte for 29.97 mens Kristian bytte 26 kg alt hittil solgt [for?] 55 øre pr kg.

12 mai gaukdag og er gauken hørt for 3 dage siden her saa den var tidligere ute end [beregne?] I dag har jeg saaet rugen paa vel 8 maal vestenfor fjøset og har de andre sat poteter i hele dag som forresten gaar sagte da det er lite i [???????] Gustavssønner, til at ha paa supperfosfor Fritjof Dalhøi mens Kristian og Gustav ahler Jeg vært paa Breili med de laante hjul og axling til drankekjøring og laant ugrasharven og saa var jeg om Gjøvik og kjøbte 1 Tærma koke eller bordkomfyr som jeg maatte betale 225 kr for og en del smaateri ellers.

13 mai 1921 I dag har Kr Haakensen spadet havesenger til mor og Jeg har harvet ruglandet med den lette ugrasharven til Breilid og senere rullet støkket de 8 maal rugsaanning. Pløier til kjøkenhave med [?] og derefter harvet støkket og ahlet op 3 faarer over [?] vestenfor størhuset og senere blev løk gulrot og rødbeeter saad av ellen mens Janna saaede dernest Jeg har tat op stikkelsbusker til Paul Alm 14 st og 5 st kirsebærtrær og 200 jordbærplanter nu har jeg solgt 58 kirsebærtrær [?] og tat op en masse jordbærplanter herav disse 1400 til eget brug I dag har jeg sat istand kokeplaten jeg igaar var paa Gjøvik efter og maatte jeg forlenge kabelen som skeede ved loding og senere [?] og da var det bare koke, men den ene 1000 Wats plate forblev kold og maa mangle [?] til den altsaa faar den staa intil vidre som den gjør. Gustav har den brune hoppen til møkkjøring og imorgen faar han da faa 2 til pløying

14 mai lørdag I dag er ingen karer her da Gustav kjører paa sin egen vaaron med pløing 2 hopper og Kristian er hjemme og Fritjof Dalhøi er permitert og saa ingen at stelle for med karer i kosten I dag er omtrent bare kokt med elektrisk kraft nu anden dag den er brugt og ser jeg maaleren gaard og optar kilowattimer. En stærk vind er i dag fremherskende som har holdt paa hele dagen lang. Ellen B skal imorgen reise hjem og har vi drevet paa med tat op jordbærplanter som hun skal ha med til en slægtning i nærheten av Lillehammer og igaar leverte jeg til Paul Alm 200 jordbærplanter og 5 kirsebærtrær samt 14 stikkelsesbærbusker

15 mai Pinsedag, en stille dag fin fint veir som ogsaa var varm Ellen B reiste herfra kl 5 tidlig for at være med DS Lillehammer til Lillehammer, herfra Pr Cykel.

16 mai 2den pinsedag Varmt og godt veir kl 10 drog jeg pr Cykel til Blikseth og hjem efter middag ogssa en stille dag. Nøklebergsfolkene vært her en tur alle og jeg en tur paa øvre Bjørnstad for at laane et haglegevær til spurvskyting

17 mai 1921 3 pinsedag Gustav harver paa havrestøkket og Kristian er med at formalinbehandle bygget og 2 av havre til frø saa det er istand, lite folk ellers tilsted idet Ellen Borud først kom at hjemmefra i aften kl 8 med D/S Lillehammer til Gjøvik

18 mai onsdag Gustav har i dag faaet saaferdig havrelandet og harvet lidt paa det som er igjen av potetlandet og Kristian steller gjærdet om nordre engen. Jeg gjort et bordle i nordre engen og vært paa Hexhus efter saamaskinen som jeg skal bruke imorgen.

19 mai Gustav er hjemme og gjør istand saaferdigt og saa har han sat poteter dermed er da meget ferdigt hos ham Kristian kjører bort sten og jeg saar havren som jeg ikke blev ferdig med i dag Kristian ruller aakeren efterpaa det som er saaet da.

20 mai I dag er potetsætting her og har jeg faaet tinget to nye sættere hit en fra Nøklebergsengen og fra Jobaken [?] og Hans Nilsen som ahlkar da F Dalhøi er paa Solberg Jeg saaet sidste havren og saaet sidste av støkket. Grosserer Revold meldt sin ankomst hit idag. En sur og kald vind og 11 grader varmt, veiret tørt rugen svært opat

21 Sidste poteter sætte idag til midag og blev det nu 21 maal i alt og et riktig pent støkke borte ved Nyveien vestover lengst nordenfor laaven Julius Revold kom sent iaften hit fra Nøkleberg efter ha vært paa ombefaring, veiret idag fin fint men vind og tørt veir Kr Haakensen hjemme i dag med vaaronn og maatte jeg faa med Johan Bergsbakken en stund og Karstein Granom en stund som kostede meg tilsammen 4,50 Kr og de andre som var leiede blev Gunnar Gustavsen 10,00, Arne [?] Gustav. 8,00 og en fra Jobaken 5,00 og en fra Nøkkelbergs[engen?] 4,00 og da efterpaa var Gustav med hos skomaker Nilsen til [?]

22 mai 1921 søndag I dag var jeg oppe kl 1/2 5 som sedvanlig og forede og maatte bli med Grosserer Revold til Gjøvik kl6 [?] for at naa D/S Lillehammer til Lillehammer og være der kl 7.10 med kariol og den lysbrune for Dagen forløp som en vindfuld dag og ikke svært varm av den grund 19 grader i skuggen Gustav har haft [Draupner?]hoppen at saa med hos sig selv fra morgen av og skal i morgen til med harving her til bygget. Jeg har fotograferet kirsebærtrærne som blomstrer saa uhyre nu men en del morellblomster er allerede faldt av som avblomstret som vel er tidlig

23 mai mandag. Gustav har lagt an harve med denne fjærkultivator til Kristian som jeg fik laane paa potetlandet mens Kr Haakensen har ut halmen fra nordre lagulv i det som er tomt for høi da det er lidt hestehøi under halmen som vi har bruk for nu, men det blir ialfald svært flust baade til ku og hester ogsaa iaar om det er 6 store hopper til æte og fuldt fjøs av ku sau og høner.

24 mai. I dag har Gustav blit ferdig med harvingen og er saaferdigt efter middag men blåste en stærk vestenvind som gjorde det umulig legge an der derfor fandt jeg paa no ant solgt 2 smaa læs poteter til Ingv Grøtberg eller 10 hl a kr 10 [?] til ialt kr 100,- og er lidt igjen til Kristian. Madsen vært her ikveld selvbuden for at betale noget til Kristian og bød jeg paa 2 pjoltere.

25 mai I dag har jeg saaet sidste eller bygget 453 kg formalinbehandlet og 108 kg grasfrø da [??] er stillet saa det gaar alt for [??] i grunden ikke vel tørt formalinbehandlet og grasfrøet blev halvdelen brugt 3 1/2 og halvdelen 4 da jeg havde flust frø nu Gustav lagt an pløie opat Ca 5 maal vold nedenfor bygningen da det er saa meget løvtan og for at faa poteterne sat op og ned mot for langs med bakken, nu blir dette altsaa med til næste vaaron, lang slaat som nedpløies her mæn væsentlig løvtand

26de mai Storstreik over hele landet til fordel for den norske sjømandsstand som har faaet sin løn nedsat grundet [?] de daarlige fragter, derfor er det ogsaa herover [overstrøket to ord], og er det saaledes sidste dag melkefabrikken gaar nu saa melk modtages herfra. Første bisværm kommet her i dag av en av de gamle yongske kuber efter Even Haug Hexhus. Sulua seet her 20de første gang iaar som efter alt ant er sent. Voldpløien ogsaa i dag da det gaar sent i den tørre jord som det intet regn er kommet i enda

27 mai 1921. I dag eller inat har regnet begyndt at øse ned og kommer med en stor masse saa det bare var saavidt vi fik pløiet av det sidste voldstøkket som vi begyndte med igaar og forgaars, Gustav gik da nedover til Kap efter dugurs og Kristian kom ikke igjen idag.

28 mai, idag lørdag Kr Haakensen er her idag da det ikke er noget videre bestille men regnet saa av og til ogsaa idag han maakede av kanten efter veien bortover jordet saa det skulde bli lite grasbunden ivisne av løvtand. O. K. Nøkleberg og P. Solberg vært her i dugurskaste og Arve Rolfsdorf iaften efter kaalplanter. opholdsveir ikveld men koldt 8 grader.

29de søndag ruskeveir. Jeg gik pr Cykel en tur til Hexhus for at hente en osteform som laant av Even for at gjøre primost i da Ellen har kokt en gang idag og har igjen forme osten saaledes blev det første primost lavet her paa lenge i grunden, denne sjømannsstreiken maatte ogsaa melkefabrikken staa til denne blev ordnet og da maa der nu ystes og kjærnes av [melken?] som det ikke har vært gjort her paa gaarden i min levetid da

30 mandag. Gustav er her idag og har han og jeg repareret gjærder omkring engen for at faa unghopperne slippet ut paa havnen da jeg helst vil slippe stellet av disse 3 unghopper og ha bare de voxne hopper hjemme

[31] tirsdag Gustav har harvet sidste aaker idag mens jeg var paa Gjøvik bl ant for at hente brevkort kjøpe kaffe og ha med elektrisk bordkomfyr som syntes være i ustand. Imidlertid viste det sig at alt var i orden og er det altsaa ledningen som er i ustand nu. - lidt regn saa av og til ogsaa idag

Juni

Dødsboauksjonen på Berg annonseres. En stor del av innboet på Berg skulle selges, og nåværende eier av garden (Guro Giori Berg), forteller: «Etter det jeg har hørt, ble alt av inventar solgt, med unntak av et hjørneskap som vi fortsatt har i stua. Min oldefar måtte derfor lage nye møbler. Det er mange av disse møblene vi fortsatt har i dag» (e-post 17. juni 2017).

1 Juni Onsdag, Jeg er tilsagt møte paa Berg til Auktions kl 1 i dag, for at være extraskriver og auktionsvitne og skal skrive alt som selges for at paa Berg skal ha noget at se over efterpaa å havde jeg derfor kjøbt bok til dette bruk med mig. saa det bare var legge an. Jeg kjøbte derborte 1 dusin stoler skind-betrukne sæte a 29 kr pr st + omkostninger da blir det 31,90 pr støkk og saa kjøbte Jeg en Bjørnefeld som ogsaa var solid for 75,00 og 1 laakkiste til Kr 32,00 og 1 [Fot?] til Kr 4,00 og 1 embør til 5,00 Kr tilsamen 464,00 + omkostninger 46,40 blir da 510,40 men det ser enda ut til at jeg skulde ha faaet av bedste kjøp og saa kjøbte jeg spisebord for Julius Revold til 200,00 Kr som ogsaa var godt kjøp saa fint som det var. Auktion Berg 1. Juni 1921.

2den Juni I dag har Jeg rullet av sidste aakeren som Gustav saadde av igaar men han har vært i Haugstuen og saaet blandkorn deroppe og saaet i grasfrø saa nu er jeg forhaapentlig fri for jordbruk av leieboerene deroppe - efterpaa har han ogsaa rullet der og først skudtop en stein paa støkket da den var lei for saamaskin. Slaaet haven og inhaft al vaaronredskap.

3 Juni Idag har Gustav og Kristian repareret gjærde opefter søndre skogen for at faa hestene sleppet derop til helgen Jeg skoet runt de 2 hoppene og Blaaen [?] paa 2 bein foran

4 Juni 1921 lørdag Gustav og Kristian Haakensen har kjørt mellem Poteterne 21 Maal i dag og blev fuldt ferdige dermed efterpaa blev alle brugshoppene utslippet i nordre skogen, varmt veir meget varmt Jeg stelt paa grinden til nordskogen og lidt av gjærdet allene Haven blev slaaet 2 Juni for løvtandens skyld og slaar jeg render m mer 2den hver dag da der tenkes skulde bli kvit ugraset dermed

5 Juni Søndag, fint sommerveir med noget vind, kl 3 kom alle folkene som har vært her i vaaron og skulde ha vaarongrøt og senere vin og cognack og gik det med 6 fl rabbarbervin og 1 L Cognack og 1/2 fl [?] 1 liter Curaco P. Solberg og Kristian Haug var her ogsaa, alle blev vist dyktig fulde

6 Juni. Idag er jeg allene kar. Kua skulde vært slippet paa havn men ingen kom til hjelp saa det blev utsat til morgendagen, hestene slippedes lørdag kveld i nordskogen og unghopperne forige mandag i engen. en stille dag.

Kua skal på beite, gutua og litt av låven på Haug. Bildet er fra juli 1921.

7 Juni. Idag tirsdag Kua utslippet i søndre skogen og gik bra karerne kom at idag og alle andre er tilstede. Gustav og Kristian Haakensen gjærder og Ellen Borud koker til Primost nu den 5te osten og melken har nu vært hjemme siden 26de Mai yster og kjærner smør. Anton Evang vært her og inkrævet første lyskontingent kr 93 for 2 kvartal og [?] maaned paa forrige kvartal

8 Juni I dag onsdag karerne reparerer gjærde runt søndre skogen og saa skal til over nordre skogen med nygjærder et aars hoppen tok ind paa stalden igjen da den var rent rar igaar og staar den saa igjen inde siden igaar Iaften paa Berg og pakket bord til Revold

9 Juni torsdag Idag har jeg vært paa Kap med et spisebord til kjøbmand Revold som jeg kjøbte paa auktion paa Berg til ham og var igaar derborte og fik pakket ind og kjørte jeg melkevognhjulene opat efterat ha vært til smeden en tid under streiken

10 Juni 1921 fredag Karerne driver og gjærder mot Solbergseie da kua snart lyt slippes paa havn i nordskogen da den har gaaet i søndre skogen siden tirsdag. Iaften strøk 2 sikringer i transformatoren paa Solbergskog[?] grundet disse nye kontakter for kraftleder ikke taalte regnet som nu har begynt igjen her. Aargangen maa vel nu bli rent svær da det regner saa jevnt som 14de hver dag og i dag har det ogsaa regnet riktig godt igjen. Melkevognhjulene har vi nu paasat og smørt

11 Juni lørdag opholdsveir men noget koldt efter regnet igaar. Kristian Haug og Paal Solberg reist til Hamar paa skyting Hans Solberg vært her en dag og gjeldet 4 griser og var med og fik beskaaret kloverne paa oxens bakben oxen blir 4 aar i August og staar nu fint paa benene

12 Juni søndag Jeg har holdt mig hjemme untagen en tur hos Karl Berg for at faa ham til modta penger for melkekjøringen fra Even Kjæserudødegaard og Karl Kjæserud og saa intog ogsaa Karl Berg midag her og senere en pjolter

13 Juni mandag Jeg kjørt tur 2 las sten tur den dam som bruker være ved melkevognhuset herborte som smaagutterne pleier koste fuld om vaar [??] Taxtmendene over skade ved høispendtledningen er foregaaet idag P. Solberg skal være tilkjendt 1865,00 og Kristian Haug for Nøkleberg kr 300,- og for disse 2 høispendtstolpe i Haugstueskogen har jeg ikke hørt hvor meget enda Jeg vært paa Haajen med 1 sp rug siktes og 1 sp byg til brømel og en til kalve og smaagrismel

14 Juni Igaar og idag driver karerne og gjærder imot Peisop og Snekkerhaugen og Jeg reiste efter midag til Gjøvik efter brevkort av Revold og flere Karerne kom igaar Gustav efter dugurd og Idag Kristian efter dugurd. Jeg reiste iaften om Blikseth

15 juni 1921 Onsdag, fremdeles gjærding ogsaa efter stueløkken i nordre stue. men det gaar nok sendt er det ligt til, et kalt vont vær er det. Kristian og Jeg var paa Alm med unghopperne og leverte disse efter middag det hele var letvint og biligt men havnen blir vel saa meget dyrere antagli, ialfald kostede reisen ikke nogenting derop og da faar det vel gaa an betale lidt mere for havnen

16 Juni Jeg har idag ladt budeien faa fri i en uke og greier vel de andre stellet der fik idag brev fra Johanes Skjæsar [?] om at han vil faa kjøbt 1 1/2 hl rug til vinteren [?] Jeg henvendte mig til nabo Ødegaard om at faa ialfald byt rug da det her bare er vaarrug og maa det vel bli saa da antagli

17 Juni fredag. I dag var jeg med Kristian til Gjøvik da vi skulle se paa høivender paa felleskjøpets maskinavdeling der men haves intet paa lager nu men lofte faa senere

18 Juni lørdag Karerne har nu lagt an flytte gjærdet i mot Haugstueskogen med løkkerne lengre saa det bare blir maskinslaat alt sammen og havnegangen noget større saa slipper jeg hopperne derop for det er rent framifraa [?] havn i den skog nu lit ørder lyt nok bli unnahugget ser det ut til Jeg vært i Haajen og faaet at 2 melsækker og havde med en grynpose derfram 50 kg byg til gryn og har en rugsæk der til maling. Iaften var jeg paa posthuset efter en del brevkort fra [?] paa Gjøvik og penger for kassen til bordet til Revold

19 Juni Søndag Efterat ha vært noget vindfulde slemme dage er det idag noget bedre omend det haglet en del fra morgenen av og iaften blev det rent bra mildt og fint solskind aakeren som det har seet ret til være daarlig ser nu ikke værst ut og er rugen rent udmærket disse 8 maal. Poteterne staar fint omend noget ugras i dem Ingevaldsensønnerne Grøtberg har vært her efter poteter fik 3X70 liter a 0,10. Kr 21.

20 Juni Idag har jeg lagt an kjøre hestehakken imellem poteterne og stillet den saa bred at den med disse smale skjær paa siderne tar helt intil potetgraset som er rent svært paa halvdelen av aakeren især disse som blev sat 11 og 12 mai der er blomknup paa graset Gustav og Kristian begyndte lørdag at sætte op gjærde mot Haugstueskogen og driver idag med samme arbeide, det nye gjærde gaar bent paa Nøklebergskogen og mot øvre Snekkerhaugtomten og er sent flytte ned dette støkke som nu er utlagt til havn som før var slaat der oppe et maal var ogsaa av den dyrkede mark.

21 tirsdag. Jeg ahler ogsaa idag 2 økter og vært paa Stubberud med den brune hoppen som skal være til selskap med Kristians hest der oppe for at den skal gaa stil da hans gammelhoppe skal ha føl. Karerne gjærder ogsaa idag, og har flyttet leet lengre nordover.

22 Juni Onsdag. Idag har jeg kjørt ferdig poteterne og holdt paa i snaut 6 økter da disse ogsaa blev korte for mig, poteterne blev fine og næsten grasrene da ogsaa kveken har tat skade av dette tørveir som har vært en tid Gustav og Kristian har ogsaa blit ferdige til midag med gjærder i Haugstueskogen mot stueløkken og har de drevet paa i 3 dage og 2 økter hver saa det vært lenge. Igaar fik jeg en Chek paa T. Sparebank for skade ved høispendtlinien i Haugstueskogen dette for 2 stolpefester blev Kr 130,-

23 Juni 192[1]. St. Hans aften; rent sommerveir og som helgen trods mit i uken. Sverre Borud kom hit ikveld eller nat efterat ha kjørt feil paa Jernbanen fra Kristiania til Lena og kom til Raufoss og kom bil ved 1/2 1 tiden inat da Ellen var avsted og møtte han. Jeg var paa Solberg og fik sat op en elektrisk bordkomfyr som [?] ikke blev brukbar for mer end en komfyr. Gustav hjemme og pløiet et aakerstøkke til foring efterat blit ferdig med gjerdingen mellem Haugstueskogen og løkkerne saa begge hopperne gaar deroppe i havn fra igaaraften av

24 Gustav er idag med da han igaar gjorde av til sin ku for at ha havre til denne hjemme [???] Kr Haakensen er her og hugger en del halvtør gran Sverre Borud er over her idag og kom hit Elise Dahl og er det nu 6 aar siden hun var her eller 5 ialfald. Nora Moe gifter sig idag med Sverre Foss.

Even Haugs bilde fra 25. juni 1921. Til høgre står helt sikkert foreldrene Ole Christian og Marte Marie. Til venstre er muligens Sverre Borud, deretter Janna Haug, Elise Dahl (muligens) og Ellen Borud.

25 Juni lørdag Idag kjørte jeg Sverre Borud til Gjøvik hvor han gik med bil hjem kostede 10 a 11 kr 44 kilometer fra Gjøvik til Vignes a 0,25 øre pr kilometer. Ikveld var her Elise Dahl begge Solbergsjenterne Karen og Helene Enger Groset og Karen Hans [?] Nøkleberg saa det var folkete i aften. Veiret snilt og godt tørt overalt - alt for tørt.

26 Juni Idag søndag, var først paa Kap efter en kasse Ederfugleeg til Ruging disse havde vært 4 dager paa Kap- Ellen Borud reiste idag pr Skibladner hjem uten at jeg vet naar hun kommer tilbake. Elise Dahl og Janna reiste iaften til Kap paa Consert eller havd pr Cykel.

27de Juni 1921 mandag Idag godt veir ingen vind større Elise Dahl reiste herfra med Skibladner til Vardal hvor hun skulde være i nogle dage og derfra hjem til Sørhove. Iaften har jeg vært paa Solberg og faaet koblet bordkomfyren til ledningerne da det første gang blev feil koblet, her har nu gaaet siden 13 mai nær 300 kilowattimer. Gustav og Kristian lagt an i skogen og hugge kostved da det skal 4 favner til til brenderived.

28 Juni tirsdag, Iaften er Ellen Borud kommet at hjemmefra - Jeg har modtat check fra Hexhus Brenderi paa utbytte i spritfabrikken for forfaldne terminer. Gartner Haugen vært her en tur. Nogle regndraaper kom det idag.

29de Juni Onsdag. Gustav og Kristian kjører melken og derefter stelt sig til til aasreisen og vært paa Hermandrud med 2 sp byg til oxe[???] Jeg vært en tur til Gjøvik med 2 filmer til fremkalding og copiering.

30 Juni torsdag. Idag kl 4 1/2 drog karerne til Aasen for at hugge veden baade for Gustav og mig da var bare 5 1/2 grad varmt saa det føltes rent vinterlig ut til saa langt ut paa sommeren at være Idag har jeg pyntet op i veigrøften efter gammelveien kvist og brask og kjørt hjem 2 læs og da blev det fint sydover. til i morgen det er auktion paa Berg I dag har jeg pr telefon tinget høivender fra Olav Trops [??] maskinforretning til Kr 500,- og reservedeler til slaamaskin for 70,00 + fragt dette var [?] slaamaskinfinger

Juli

1 Juli 1. 1921 fredag. Idag maatte jeg til Lena i Totens Bank efter brenderipengerne eller spritfabrikkens utbytte kr 72 pr aktie tilsamen 288,- og havde med til P Solberg & Kristian Haug tilsamen 1008,-

1- Juli. 1921 I dag auktion igjen paa Berg over det som er igjen efter Ole Berg. Jeg kjøbte bare 1 kurv 4.00- 1 rok 4.50 og endel hvalbirkknupper [?] for 1.00- mens Janna kjøbte endel kaffekopper - Jeg skrev ind alt i bok som skal være til retledning for selgerne og kontrol.

2 Juli. lørdag. Jeg vært i stueskogen efter hoppen som jeg skal til Berg med efter stolerne fra første auktion og resten eller altsamen og saa var jeg hos Børre Hermandrud i Raufossen med den gule klokken i kjøkenet da den ikke slog til hver time saa heller stanset og blev den da nu repareret og fik den hjem igjen. hopperne slippes igjen i Haugstue-skogen hvor de har gaaet før nu i over 2 uker Hilda Berg vært her med kaffekedel

3 Juli søndag I dag har Jeg vært med Kristian i Stubberudskogen efter for at se om det var vaten deroppe og det var lite bare i kjellerne var det bra men vanskelig komme til eftersom det var bratte sider og gjærde som er fordaarli til virke til sin hensikt Vi reparerte gjærdet som var Kristian som gjorde og Jeg som grov op veiter fra kjellerne saa det vel nu gaar an drikke for ku og merrer. Simen Lehne og Kristian var her paa toddy i aften paa salen.

4 Juli i dag driver Karerne i skogen at for at hugge op no til kostved som er hugget og før vi legger an ha veen ind i skaalen Ellen Borud er idag reist til Faaberg pr Cykel og derfra til Øier i begravelse.

5 Juli tirsdag Kristian Gustav og Jeg har lagt an trille ind veen i skaalen og gaar det da no om send Olga er til med saa av og til Jeg maatte til Gjøvik en tur efter 2 filmer hvor tillovet brevkort tok med aparatet forige lør- og mandag-

6 Juli onsdag. Vedtrilling efter endel av konefolk med og gaar ganske jevnt, solen varmer bra og lite regn ganske ubetydelig kommet siden 12 mai

7 Juli torsdag, Idag til over midag kom sidste ve i skaalen, og det er nu bare 1 1/2 meter før den er fuld fra døren og til op paa [??] saa det nu er mye ve. Efter midag skulde karerne sage op en bjerk som laag paa gaarden til kostved 60 C lang og vi andre til Nøkleberg en stund da det skulde komme flere dit Jordbær har nu blit modne og idag plukket etpar liter

8 Juli I dag har [overstrøket] Gustav er hjemme fylklein likesaa ogsaa Kristian der blev skjenkt med rabbarbravin og cognack. Vi andre var paa Nøkleberg til midag Ellen Borud til Glømmen, Øier til Begravelse og kom at inat kl 1

9 Juli lørdag Kristian ahler i dag igaar var han fulklein efter samme traktering som Gustav og er han idag i fuld vigør igjen derimot ikke Gustav som var her efter kr 50,- Dalhøi og fru lagt an med potetrensking i aakeren Jeg paa Kap efter [??]

10 Juli søndag idag har jeg vært paa Nøkleberg med [?] og efter midag blev jeg tilsagt møte Helene B og Sverre på Gjøvik hvortil jeg reiste kom hjem kl 1/2 11

11 Juli mandag vi var budne til Solberg til midag hvortil alle var da Simen og Ingeborg Lehne var der likesaa Nøkleberg. Paul Alm ringte og vilde ta med Oxen Gran til Drammen efter en pris a 4,10 pr kg som jeg lovte ham

12 Juli I dag kl 1/2 6 reiste Jeg Gustav, Kr Haakens til Raufossen med Gran i høivogn hvor vi fik oplastid til kl 1 1/2 9 eller lit senere den skulde gaa med tog 11 Slaatonnen begyndt i Østre Haugstuen

13 Juli onsdag slaaet et støkke paa snaut 6 maal [? hjem?]. Gustav raket isamen i Haugstuen og slaaet reiner nu men likesaa Kr Haakensen I dag var Solberg og Lehnefolkene her til midag og derefter Pjolter Kr Haug ogsaa her og Karen [?] Vinden har nu graseret [?] her i mange vikur og fremdeles høitørk som aldrig før

14 Juli torsdag Idag var jeg paa Stubberud efter den mørke hoppen som har gaaet der siden 21 Juni altsaa snaut en maaned, senere skoede jeg den og brugte den i Haugstuen øvre i Slaamaskin

14 Juli Idag indhøiet i nedre Haugstuen 6 læs med fin tørk indhaft i laaven derborte medens de andre høiede ind i Haugstuen kjørte jeg slaamaskin i øvre stuen og fik nedslaaet alt deroppe. Kvilt en gang før jeg blev ferdig - I aften senere vært paa Nøkleberg hvor P. Solberg og dølene var der likesom O.K. Nøkleberg

15 Juli fredag, Jeg vært paa Gjøvik en tur og solgt 1 [???] til kr 7,- og kjøbt igjen 1 par tommer og faaet igjen nogle bileder og kjøbt film for øvrig levert 1 brev og 2 brevkort. Igaar kjørt høi i østre Haugstuen idag er kjørt fra et støkke paa ca 6 maal paa nersiden av veien for grinden og hit som jeg ikke ompløiet ivaar og blev der 6 læs fin fint høi. Jeg slog ned alt i bakjordet og Gustav rakede op det i øvre Haugstuen som imorgen blir at ta ind da det nok blir tørt tidlig deroppe.

16 Juli lørdag idag indhøiet i øvre Haugstuerne 12 læs ialt og nu med fin fint høi som intet regn er kommet paa Gustav kjørt ind sit høi hjemme efter [??] efter kl 6 igaar slog han høiet sit før dugurd med slaamaskin og begge hopperne saa det nu er gaaet bort en økt Fru Dalhøi og skomaker Nilsen ogsaa vært med efter dugurd for at bli ferdig i god tid Iaften har vi saa opsat alt i bakjordet men lit er igjensat til frø mest timotei som det er mest av iaar. Idag har Simen Lehne og Ingeborg reist hjem fra Nøkleberg

17 søndag en stille dag. Jeg har [??] en film paa apparatet, hvorav 1 nummer av den snodige indevoxne gran i nordre skogen altsaa 2 graner paa en stamme nedenfra som fordeler seg ca. 1 meter oppaa og igjen fordeler seg slig at der i ca 3 meters høide bare er en top paa et fint træ og saa fotograferte jeg endel bjerk i norskogen med Jenterne for at se træernes dimesjon (kua til vatning)

18 Juli slaaet volden paa søndre side gutuen øverst mot veien og drev jeg paa til kl 1/2 11 ikveld og var da ferdig naar undtages jeg satte at et par frøstøkker

19 Juli tirsdag Jeg har idag haft Gustav til slaa støkket syd for størhuset da jeg skulde paa Nordliens Meieri med jordbær 11 kg Haaken[sen?] slaar reiner med jaa. En regnskur kom og skjemte bort saa høiet ikke blev opsat men saa har det ikke regnet paa saa lenge kanske ikke siden 12 mai og da er det vel bra det kommer noget snart 7 læs høi indkom fra et støkke ret syd for haven

20 Juli Idag kjører karerne melken. Jeg la an kjøre høivenderen kl 7 og holdt paa til dugurds da det nok var omkring 25 a 30 maal at kaa. Efter dugurd begyndte vi høikjøring om ikke helt tørt saa fik vi da ind 30 læs og det gjorde god mon men enda er nok 15 læs ute som er opraket men heller ikke mere Kl Ca 8 a 9 la det an sprutregne saa det forslaar og kom nok en masse regn ned som ser ut til vedvare utover natten P Solberg vært her med en del penger for maskinfinger jeg har overladt ham kr 47,60 + fragt 1,00 kr 48.60

21 Juli torsdag indkjørt ogsaa endel høi idag Jeg sat op resten senere la jeg an slaa halvdelen av myrvolden nedenfor og søndenfor haven saa det vel snart skal gaa at faa gjort slaatonnen. Julius Fauchald fra Newyork kom hit i aften og skulde opover stuerne og se over der senere var han om Nøkleberg og talte med Martinus Gunneriusen og Haaken og kom saa at hit hvor han skal bli inat Jeg slagtet en gammel kalv som er solgt til Oscar Fauchald efter Kr 3 pr kg veiede 25 1/2 kg ialt

22 Juli fredag. Idag fotograferte jeg Julius Fauchald og far ved løn og rognen som forhaapentlig blev bra. Jeg vært paa Kap med en stor kalv til Oscar Fauchald og senere høiede vi 14 læs og satte op mange læs. Hos smeen [?] i Kap med hjulene til fjærkjærre

23 Juli lørdag. Idag er bare Gustav her i arbeid og Gunnar Gustavsen ? Jeg har vært hos Ødegaard og faaet byt rug til Skjæsar og saa har vi renset den opat og ferdig til sending Gustav slaaet reiner efterpaa og kjørt endel kvistlæs av Gustavs - lidt høi[vælten??]

24 Juli søndag. Kristian og Jeg vært i Almsskogen og seet om onghopperne som var pene se til den 1 aars hoppen min var mager og kanske ikke helt frisk nu heller, om aften om Blikset da Ernst ogsaa var med derop. Solbergjenterne vært her sent ikveld paa Jordbærplukking.

25 Juli mandag Idag fuldt mandskap med Hans [?] som la an kaste ut høiet som blev opsat her fredag aften og var det nu rent bra tørt og jeg begyndt med slaa sidste støkket og det gik fort sidste nybrøt har før ikke vært brugt slaamaskin paa men iaar er det pusset med den, det er altsaa nu første gangs slaat Svarthoppen til Kristian har faaet avslaaet nerkjeven og maa han slagte den imorgen likesaå føllet der ogsaa maa slagtes, hoppen er lidt forsikr. for 1000 kr. Indhaft 23 læs høi her idag nært sidste av høiing for aaret. Hans Haakensen vært her aa stelt paa vandbrættet paa taket her i gammelbygningen da det blaaste av endel for en tid siden

26 Juli Idag tirsdag, Jeg blev med Janna til Gjøvik idag da jeg havde forskjellige indkjøp gjøre og kjørt i trille med den lysbrune Kristian som igaar fik slaaet av nerkjæven paa avlshoppen sin var idag paa Gjøvik med den og fik den slagtet og sendt til Kristiania han havde den forsikret for Kr 1000,- føllet blev likeledes slagtet og solgt paa Gjøvik

27 Juli I dag har vi greit med høiet det sidste ut og fik det opsat efterat ha kjørt høivender over støkket men kom en regnskur over dette ogsaa saa der var heldigt det blaaste saa stærkt

28 Juli 1921 torsdag. I dag kostede vi utat høiet i gaar opsat fint høiveir med mindre vind idag end igaar og fik vi ind 27 læs som sidste høi og er der nu i hus ca 148 læs i alt i alt og maa regnes for godt høiaar og fin tørk som gjorde at høiet maa være meget mere værd end tidligere aar - ialfald ifjor Skomaker Nilse var med idag og mandag ikke de mellemliggende dager og fik pakket godt i gulvene [nu?]

29 Juli fredag. Idag er fuldt mandskap her som kjører bort en del løssten av aakeren eller volden nedenfor haven da der var rent meget, Jeg har tat ut endel honning som først iaar ca 40 kg tur skottekasserne. lit blir det nok her iaar ser det ut til. Gustav har vært paa Kap med 137 kg rug der sendes til Skjæsar paa Lom og hente hjem kjærrehjulene fra smeden som nu har lagt an [??] paa [??] nogle dyktige regnskurer kom idag som var svære og torden som gjorde mon. Ellen Borud reiste hjem efter midag og blir borte nogle dager og kommer at med nyt humør

30 Juli 1921 lørdag idag har jeg ogsaa vært en tur paa Gjøvik for at hente hjem penger for oxen Kr 1070,10 og for at faa med nogle brevkort som skulde gjøres istand for mig derborte disse blev udmærkede og var om posthuset

31 Juli Søndag. Idag lit ruskever hele dagen Mor og far er idag til Kirken og derfra til Breilid, jeg vært i Stubberudskogen med den lysebrune hoppen idag som altsaa skal gaa der en stund som barnepike, har tat et bilde av kua paa gaarden Ellen B er atkommen hjemmefra i aften hun reiste fredag og skulde paa sætra. forresten dagen blev en av de stilleste som fins her -

August

1 August Mandag, Idag har jeg tat ut honning fra 7 kuber ca 40 kg Lensmand Sørli vært her efterat ha vært oppi Haugstuen hos Hans Haakenstad for at faa ham ut

1 August Gustav og Kristian har lagt an [utvi?] beholdningsdammen til postkjelle som nu er flyttet lidt ind i Bergsskogen efter lov jeg fik av O.K. Berg fredag aften. Kristian kom først efter dugurd Petter Anekstad vært her efter 24 kg rips til vin og lidt jordbær for lærerinden i nordli skole

2den August tirsdag. Jeg vært en tur paa Lena St med et pengebrev til Nationen for avertissement om oxen Gran tilslags Kr 15 og etpar andre brever og kjøbt et par poser sukker indtil det kan faaes til i stort parti, efter dugurd tog jeg honing til kvelds ca 50 kg fra 7 kuber og da er det bare 6 igjen at slynge ialt 21 kuber. Karerne har ogsaa idag holdt paa ved postkjellen som skal være beholdes i tilfelde en større regnmengde skulle intræffe, ikveld har jeg tat hjem hestene da Gustav skal til aasen paa vedlunning, ikveld nogle regnskurer.

3 August onsdag. idag har jeg tat ut sidste honing kg ialt 190 med en gangs slyngning men holdt paa i 4 dage nu da det var noget sent faa ut dette saa isamenklint som alt var, veiret har vært godt hele tiden saa det saaledes gik udmærket og et godt arbeide er det ogsaa faa det gjort saa tidlig som nu

4 August Torsdag, Idag har gartner Haugen vært her og okuleret en hel del moreltrær alt med gul spansk forhaapentlig vil det voxe. Karerne er ferdige med kjellebeholderen saa nu kan det komme regn saa er det ialfald no ha i. Gustav har igaar i vestaasen og lunnede isamen veden der og saaledes er da det jort Imorgen skal de til Hermanrud[??] med fliskab til høvle flis dernede som skal gjøres med samme, Jeg skal samtidig ut paa en ferietur paa nogle dager som reisepenger har jeg med 1440,65 og her hjemme 2300. tilsamen kr 3740,65.

5 August 1921 Reiste herfra med Skibladner kl 12 til Lillehammer hvor jeg var en tid til toget gik nordover kl. 4.42 og kom til Otta 9 1/2 aften Losi og bilskyds var bestilt forut til at ta imot mig nu derborte, lørdag reiste videre derfra

11 August kom hjem kl ca 1/8 efterat ha reist med tog til Kvam om morgenen kl 7.30 og kom til Lillehammer kl 11 derfra med Skibladner kl 3 og var paa Kap kl 6 - Jeg reiste fra Otta kl 8 til Fosheim paa Lom hvor jeg tog ind paa Skjæsar hvorfra jeg fik med Johanes til en tur til Stryn i Nordfjord, men maatte ligge over paa Videsæter Hotel til næste morgen søndag hvorfra vi reiste kl 7 til Hjelle - Stryn i Nordfjord og var der til kl 9 da vi igjen reiste østover i dagslys for da vi reiste vestover var det natten vi kom til Videsæter kl 1/2 2 nat hjemover i pent solveir om koldt - paserte vandskildet 1139 meter vestenfor Grotli og reiste en meget intresentant tur over Skjaak til Fosheim Lom hvor jeg forblev til næste dag paa Skjæsaar og tog endel bilder baade der og andre steder underveis helt til jeg kom hjem var om Lehne Kvam og hos Amund Røssum hvor jeg ogsaa laa sidste nat for at ha kortere vei til stationen. Paa Videsæter kjøbte jeg en hvit gjetost vægt 3 1/2 kg a 2,50 kr 8,75.

12 August Hans Haakenstad som har boet i nordre Haugstuen siden ifjorvaar flyttede derfra mandag mens jeg var i Gudbrandsdalen og til Lund og vil vel herefter vanskelig skaffe sig selv hus mer. Idag har jeg og Kristian vært paa Majer til Auktions hos Petra Majer Jeg kjøbte intet der Gustav og Kristian graver ferdig veiten i engen

13 August Idag er bare Gustav her da Kristian ikke kom at. Jeg og Kristian vært en tur, jeg med alle filmene fra Gudbrandsdalsturen

14 August 1921 Søndag. Idag har Hans og Johanne Haug og Kristian H vært her. Jeg har efterat Hans Haakenstad har flyttet fra Haugstuen vært oppi der en tur og seet vel over og fant ut at alt var som før og har jeg altsaa loft Fritjof Dalhøi husrum men bare husrum ikke jord og ikke ved saa retigheterne nu er svært indskrenket og mere av den slags blir det nok ikke ha bort da jord ikke kan medføre ved husers bortleie.

15 August mandag. Ingen karer her, idag Jeg har lite bestille Solberg vært her og Gartner Haugen som i telefon maatte [?] faa mig til gaa til skolen og fotografere kjøkenhave med dens arbeidere. Inat regnede det meget forfærdelig og idag har svære skurer kommet ned.

16 August slaaet timotheihamsen for en del og hengt, karerne har ellers kjørt bort en del stein tiloversværende efter [?] nede i jordet

17 onsdag. Jeg faaet saget en stor granstok paa Berg som laa igjen siden ivaar som Kristian vilde haft; men som han nu havde faldt fra blev 42 lægter tur den

18 torsdag. Idag har jeg faaet tilbytt mig den store granstok som skal bli grindstolpe bortpaa veien av Helmer Dybdal som for stokken skal ha lov hugge sig en favn bjerkeved i skogen. Gustav skal i morgen hente den [?] Kristian Haakensen graver hul til eikerne opover efter gutuen

19 August fredag Idag har Gustav vært i Dybdal efter den store grindstolpe som skal reises nordved veien ved siden av den som ligger i skaalen der ogsaa nu skal op. Kristian Haakensen graver fremdeles hul til eikerne. Kristian fik Rana til bordkjøring fra Berg sagen

20 August 1921 lørdag Jeg var igaar kveld med gartner Haugen pr motorcykel paa Gjøvik og saa paa den luftreiseren som holdt opvisning der og i dag har jeg vært der efter en del brevkort og med honing at sende til fru Professor Morgenstierne samt til kjøpmann Avlangrud paa Lillehammer Gustav vært hjemme idag og gjærdet om aakeren i Haugstuen som han har faaet lov høste nu isommer for at bli kvit Haakenstadkaren[?]. Kristian graver fremdeles efter gutuen

21 søndag Idag har Kristian og jeg vært paa Alm og seet om unghopperne og om forskjellige steder nedatover

22 mandag, Idag var vi paa Lena St efter en del kraftfor 1 sildmel og 2 ruggrissækker og gryn fra Haajen Rolfsdorf var med [??] da jeg møtte ham paa veien fra Lena St paa hittur og blev han med mig hit derefter var vi en tur paa Solberg en tur.

23 tirsdag Idag var jeg paa Hamar og fik kjøbt en del sukker til bierne i alt 2 [?] og 6 spand afkjølningssaaer og saa skulde jeg faa med drivreim til treskemaskin fra Stousland Karerne driver nu og fylder igjen laavetomten i søndre øvre Haugstuen

24 august 1921 onsdag, idag Kristian Haakensen jevner ut tomten i Haugstuen efter gammellaaven og Gustav gjør forskjelli her bl ant kjører ind timotheien 4 læs og vært paa Kap efter 7 spand kokt foring til bierne m m. veiret fin fint

25 - regn godt hamsen er inde; idag er jort forskjelli smaateri som kjørt en del sagflis fra Hermandrud 11 [?] læs og ellers ikke svært meget. Fridtjof Dalhøi tilflytet nordre Haugstuen igaar efterat Haaken Guneriussen havde jort et nyt i glaskarmen da den forige var raaten Jeg foret bierne med foringen fra Hamar som er fin og svær og fyldig [??]

26. August. fredag Jeg vært paa Kap med Janna og Petra Solberg som nu er reist til Lehne og senere til Gjøvik efter bindegarn

27 August lørdag Idag regn saa Gustav er gaaet til kræmmeren efter dugurd mens Kristian driver med bakerovnsvedklyvning m m smaateri forresten meiede de omkring aakeren i østre Jorde havreaaker ca 35 maal da en del ikke var skjær og maa staa en tid

28 August søndag en stille dag som næsten er almindelig paa søndag. Jeg tat ut 2 filmer paa kua i øvre Haugstuen efterat den havde gaaet paa jordet i en hel uke.

29 - mandag, Jeg vært paa Nøkleberg og fik ut selvbinderen og isamen og kjørte den hjem dette var Gustav og Kristian om da Sverre Borud kom at med Ellen B paa Motorcykel saa jeg maatte være tilstede. Skjæring efter midag

30 - tirsdag Idag regn saa ingen karer her og heller intet bestilt av mig. Jeg har hestene ikjør men motte ta dem ind at da det blev rent uveir og koldt veir

31 August sidste dag August, Gustav og Kr kjører melken og da hestene hadde kvilt la jeg an med selvbinderen igjen efter midag og gik det mange omganger altsaa anden dag med skuronnen.

September

1 September torsdag Idag var jeg først en tur paa Nøkleberg og saa paa Brøtpløierne som la an hos Kristian paa vestsiden av veien og foran skaalen. Johan Kjæsarudstuen med sønner. Efter dugurd begyndte jeg igjen med skaaren og blev ferdig til kvelds altsaa 4 økter med den del av havren som er ferdig, den er vel skjær om tynd og noget kort men vistnok udmærket top

2den September fredag. Karerne var her til dugurs senere gik de hjem grundet regnveir, Jeg reiste til Gjøvik kl 3 bl ant for at hente skindfelden som er opbevart paa Borud siden ivaar og kom nu i regnveir og saa var jeg indom Østlandske anonceexpedition for at avertere efter kjøkenchjef da Ellen Borud vil slutte til flyttedag, averteret en gang i Nationen og 3 gange i Lillehammer Tilskuer der tilsamen kostede Kr. 16,50 og saa averterte jeg ved skriftlig dirikt henvendelse til Gudbrandsdølen 3 nummer og da maa vel nogen melde sig antagli, var ogsaa om post[??] og saa paa filmerne der var indlevert og fremkaldt. Skydsede Olaf Andersgaard til Andersgaard

3 September lørdag Karerne kom at efter dugurd og holdt ved til kvelds - men lidt havrelo blev at aa henge, hentet penger for fru Professor Morgenstierne for honing kr 157,50 + posten hjemhentet

4 September søndag. Idag [??] en tur til Nøkleberg og Haugstuen, Rolfsdorgf vært her en tur mens jeg var borte. Lovise Solberg og e njente til kom hit en Cykeltur Lovise for at hente no som laa igjen de havde god tid utover kvelden

5 September, Idag mandag hengt det sidste av havre og lagt an skjære paa rugen med ljaa

6 September Idag tirsdag Karene skjærer ogsaa nu omkring rugen jeg vært paa Kap med honing til Stousland Hamar 50 kg for 2 treskermaskinreimer og med 4 tommer avkjølingssaaer [??] der kom med foring til bierne i, senere var jeg oppei Haugstuen med begge de brune hopperne da Raua kom til Nøkleberg igaar og er der idag ogsaa til skjæring og lokjøring fra Stubberud

7 September onsdag. Ole Jacob Nøklebergsengen kom idag og la an lidt med skatoldet som skulde festes no finer paa og pusses op. Karerne driver og skjærer av rugen da det er likeste holde paa dermed, da Kristian lyt ha maskin

8 torsdag Gustav vært paa Lena efter 4 Tønder sild til kua og driver de og skjærer omkring

9de September Idag reiste jeg til Gjøvik for at hente 64 kr i honningpenger hos fru Evensen og betale selvbinderknivblade og 3 finger paa havrestøkket men nu er de atkjøpt samtidig kjøbte jeg en del mesingskruer som haandtak paa skufferne i skatoldet saa nu er de istand og pollert en del paa baade skuffer og utvendig

10 lørdag raavær, havde tengt skjære lidt paa bygaakeren idag men saa skar hoppen ivei tversigjenem aakern saa 2 drev i Vinnen røk sund og sveiven til kniven gik samme vei, heldigvis er Ole Jacob Nøklebergsengen fremdeles her og la strax an utbedre skaden saa det vil bli istand strax over helgen.

11 september søndag Jeg fik fordærvet venstre ben i binderen saa det er saa haavent baade [??] og no av leggen strøk i filler men jeg var da enda saapas jeg cyklede til Kap postkr for at levere 5 brever og senere om Hexhus, en fin loversdag første vind siden slaaton

12 September Mandag. Idag er selvbinderen istan og kjørte Kristian av lit som var med rug og senere en 15 maal byg eller lidt mindre alt gik udmærket godt - endel byg vestenfor bakkerne som var fra [??] er igjen til i morgen: men blir vel alt fraseggjort da. Svært lover ogsaa idag. Ole Jacob Nøklebergsengen var her ogsaa idag gjort et par skaaklearmer og resten til binderen.

13 september tirsdag. Idag er paa nærmeste ophengt sidste lo og dermed er skuronnen frasiggjort for iaar Jeg har kokt en sæk skrapsukker og foret bierne som sidste, dette kostede mig Kr 42,20 + for ca 8 kg 8 kg honning a 4,32 i alt snaut 80,00

14 September 1921 onsdag. Igaar var jeg altsaa paa Lena st og kjøbt en bunt hesjetraad da det nu blev forlite og saa kjørte jeg Ole Jacob Nøklebergsengen bortover da han er ferdig her, har sat istand Bjerkeskatoldet fra Karidalen og pusset op og endel ellers samt noget til selvbinderen og et nyt skaakle Jeg var ogsaa om Kap efter en sæk sukker til bierne med skrapsukker fra Hamar forresten simple saker.

15/9 torsdag bare Gustav er her idag da Kristian vel ikke tør hit for regnveir han har samlede [??] til rajer til at gjærde av ut for staburet og saa har han ophengt nogle baand som var igjen fra forige dag og vært paa Hexhuus efter et las sand til reperasjon i grisehuset Jeg paa Gjøvik og levert honing til Bjørn og kjøbt at 13 kg kaffe. m m

16/9 Idag fredag Gustav og Kristian driver og reparerer i Grisehuset og jeg er rekonvalesent Ellen Borud reist hjem idag paa ilbud fra ? i regn. Imorgen lørdag skal jeg til Lillehammer og træffe Helga Listad fra søndre Froen som antaglig med samme blir utnævnt til kjøkenchjef her

17 September Idag kl 4 stod jeg op og fik i mig og Gustav mat saa reiste vi herfra kl 5 til Gjøvik for dra med Lillehammerbaaten til Lillehammer hvor jeg skulde møte Helga Listad kl 1/2 12 paa Dølaheimen og gik nok dette saa nogenlunde efter bestemmelsene og har hun saa loft komme tit omkring 20 Oktober som kjøkenchjef. Jeg ble derfor med Petter Høie til Ringebu og var der om natten til søndag og saa til Lilleh igjen hvor jeg først traf Helene Borud som gik og ledte efter mig og var hun saa med mig i parken paa Kaffe og pratede en tid derfra var hun til sine slegtninger til midag og skulde jeg træffe hende om aften igjen og kl 7 var jeg av sted og fik hende med hvor jeg boede paa Chocolade m m og aften gik mandag kl 11 reiste jeg fra Lillehammer med tog 11.20 til Hamar og til Kap og kjøkenchjef havde jeg tinget om hun er lidt tynd - Ellen Borud kom at kl 7 i aften efter at ha vært hjemme i 3 dage igjen.

20 September tirsdag Karerne drevet i Grisehuset og repareret sementgulvet og vegger i begge hus-rum, gartneren har tilsagt sin komme til i morgen fra morgen av

21 September 1921 onsdag I dag har Gustav kjørt melken allene med Rauen 27 spand mens Kristian skulde være med gartneren og plante Eeg opefter gutuen paa begge sider imellem rognerne Jeg vært med Janna og Karen paa Nøkleberg til Gjøvik Jeg havde med lidt honing og solgte og lidt sma[??]

22 September torsdag. Gartneren og Kristian ferdig med Eekeplantingen [??] 52 støkke og mangler da nu 10 støkke før alt er utplantet haapende plantingen voxer saa er det da Eek plantet Gustav kjørt potetjord at fylde i hullene og gjert efter trærækken for kua skyld Ekeplanting 1921 52 eeker efter gutuen

23 September Gartneren reist at i dag og er bare Kr Haakensen her da Gustav tar op sine poteter Kristian har raket havreaakeren og kjørt ind 2 las efterrak til sammen Jeg vært en tur paa Nøkleb [overstrøket?] paa Stubberud for at ha indpaa jordet igjen unghopperne som var komne paa veien og stelte vi saa paa gjærdet saa vi skulde være sikre paa de skulde gaa stil

24 September bare Kr Haakensen og Skomaker Nilsen som er med nu med loa som vi har holdt paa med nu i dag og tat al rugen og meget byglo men 4 hesjer er igjen enda og en del havre av den grønt skaarne paa 5 maal - fin fint veir og tørk om dårlig belysing [??] da liten [??]

25 Sep I dag gik jeg før føredugurd til Stubberud for aa se om unghoppen da den har vært tur men alt var nu istand som før Jeg var ogsaa om Blikseth og saa om øvre stuerne og tinget potetplukkere. Rolfsdorf vært her ikveld.

26de. Idag har jeg vært hos kræmmer for at kjøpe [???] uten faa men rette da alle var for smaa. Gustaf Haugen kom og var her. Jeg Gustav i Fjellsengen og tog op [?] lønner til gutuen Saa nu er det fulplantet

26de September 1921 Sidste loa ind og lagt an med poteterne og har vi faaet i østere kjelden 18 hl som først i dag Mandskap Gustav og Kr Haakensen Hans Nilsen Fritjof Dalhøi Martin Dalhøi og husets folk

27 September Potetoptaking med fuld kraft

28 September Idag er nedre kjelder fyldt 160 hektoliter «Merker» Poteter og lagt an med «Skaun[?]»

29/9 optat 95 hl Skaun i dag og 20 hl i gaar som alt er indhaft i nedre kjelder i øvre bygning Peiskjelder

30/9 Peisekjelderen er fyldt med 130 hektoliter Skaun og er disse sjelden tørre og fine alle sammen

Likesaa er indhaft i matpotetkjelderen 30 hektoliter tilsam ogsaa under øvre bygn 160 hl

Oktober

1 Oktober lørdag Idag holdt vi bare paa til kl 3 da Gustav og Fridtjof skulde til kræmmeren og Martin Dalhøi var borte og har vi nu i buen 160 hl eller optat ialt til og med idag 480 hektoliter fine tørre poteter Vindalt [?] vær nu hele vikua Mit ben som blev ramponeret i selvbinderellevatorduken er idag ogsaa åpent saa enskjønt 3 uker siden suntslaaet men forhaapentlig gaar det vel raskt isamen saasnart det begynder gro.

Igaar eller forgaars fik kua sidste støkke til havns og da blir det stop naar uthavnet paa det, hestene gaar ogsaa der i kvilerne og om natten

2 Oktober 1921 Søndag, Jeg var idag en tur paa posthuset med 4 breve, men det kjendtes koldt ut kjøre nedover kl 7 1/2 idag paa Cykel, var om Skolen for at be fra disse Gustavsens Potetplukkere til i morgen. Veiret klart og tørt overalt. Var paa Stubberud og hentede hjem alle Unghopperne som har gaaet der i næsten 4 dager og slipper alle 4 i øvre Haugstuerne hvor de skulde gaa til pløierne til Kristian var ferdige saa han kunne ta hjem sin hoppe.

3 oktober Mandag, fuldt mandskap i potetplukking Dalhøi gamle og kone og Fritjof samt Kr Haakens Gustav og hans 2 gutter samt Hans Nilsen og begge jentene alt blev ferdigt idag og fik vi op 24 las poteter, 5 hl 120 hl og da det før var oppe 480 hl blev det tilsamen 600 som fordeltes saa 160 i nedre kjelder 160 i begge øvre kjeldere med 130 i østere og 30 i vestere, 280 i Potetbuen og nedere kjørebru som de imidlertid bare skal være til tørk disse idag optate

4 Oktober. Gustav raker potetaakern og Kristian kjører bort graset og jeg reiste til Gjøvik for at kjøpe Zinkbøtter 2 st a 4,00 og 3 lyspærer a 120 Volt a 1,80 og solgte 5 kg honning a 4,- Unghopperne er nu hjemme og inde første nat ihøst likesaa er de voxne hopper inde men har staaet inde 2 nætter før Igaarkveld regnet no forfærdelig og idag er like klart fint veir igjen og koldt om natten saa det er godt ha poteterne oppe nu

5 oktober 1921 onsdag Idag har Karerne vært med og malet poteter til potetmel og senere kjørt bort lit potetgras av aakern. Jeg har vært paa Berg og laant potetrensermaskin for at vi i morgen skal til med opatrensing av Poteterne til W Troye

6 oktober Idag har vi renset opat alle poteter under kjørebruen som blev 3333 kg og skal imorgen til i kjelderne og ta halvdelen der for at faa til første vognlast. veieret nu noksaa milt mot nat til søndag da det var hele 5 [grader] koldt

7 oktober fredag rensing av poteterne i Potetbuen. fik med Fridtjof Dalhøi efter dugurd og fik da gjort saa nær som to sækker der ikke blev ferdige saa det blir da 7000 kg ialt veiret milt og fint

8 oktober lørdag Idag renset i de to sidste sækker og da blev det 7014 kilo ialt efter 14 øre pr kilo blev det 982,06 som er gjort regning paa til W Troye Fritjof var med med en venning poteter til Lena idag og tar 2 mandag.

9 oktober, søndag, Jeg vært en tur paa Nøkleberg og om Nøklebergsengen. Karl Berg vært her med endel melkekjørerpenge. Veiret fint og milt tat 2 bilder av kua nedenfor østre bygning fra kjøkenglaset.

10 oktober Gustav, Kristian og Fritjof kjørt 2 veninger poteter til Lena Station og fik da alt med paa 9 læs 3 veninger, sendt regning og telegram om oversendelsen til W Troye Bergen

11 oktober. Idag har jeg kjørt hjem sidste raastaur og plantet endel Bjerk fra Frognestad Nøklebergjordet 4 efter søndre hovedgjærde og en i vestenfor øvre stuebygning og en efter gutuen og en ved potetbuen og en ved WC og en paa gaarden. Gustav er hjemme og [??] og Kristian har vært her i 2 økter idag. Planting.

12 oktober 1921 onsdag Jeg og Kr Haakensen kjørt melken ogsaa var jeg om Kap efter 2 sauer Lam som jeg kjøbt fra Peder Harlaug [?] Heidalen Gudbra.dalen disse var sendt igaar derfra. og sto over paa Hamar om natten. lammene er sjelden store og fine men ulden er lit stri.

13 oktober. Idag har jeg opgjort regnskap med Ellen Borud som har vært her siden 18 april og skal nu tilbake til Glømmen i Tretten hvorfra hun kom Iaften er Solbergsjenterne her og Karen paa Nøkleberg.

14 oktober vinterdag. Idag har Ellen Borud reist herfra paa Cykel men hendes reisegods blir sendt imorge. Gustav har lagt an aa pløie potetroten med 2 hestes plog. Vind fra nord og det elektriske lys streiker her Kr Haakensen er her ikke idag men Gustav

15 oktober, lørdag idag har jeg vært med Kristian til Fabrikken med melken og senere var jeg paa Lena St efter 3 sp maisgrøp med lyshoppen saa hun gjorde etpar svære turer idag med liten hvil Gustav driver idag anden dag og pløier potetroten mens Kr Haakensen har værkehaand og maa til doktor

16 oktober, søndag. Idag er fin fint veir. Ku og hester ute idag og sauer jeg tog ut en hel filmrul av disse dyr da det vistnok er sidste dag de gik samlet ihøst. Iaften har jeg vært en tur paa Breilid og hos salmaker Johan Smestu efter 2 grimer som var repareret. Ødegaarn vært her en tur

17 oktober, Veiret rent sommerligt og riktig milt hester og ku ute sau, Gustav pløier potetrot og jeg kjørt bort 2 læs sten av potetlandet men meget igjen 2 nye bjerker plantet paa gaarden fra nedre Nøkleberg

18 oktober tirsdag Gustav er idag fulklein Jeg vært i Haajen efter mell og kjøbt hesteskoer og efter hjemkomsten har jeg skoet den lyse paa frambeina. ogsaa idag er alle dyr ute untagen 3 kuer som har kalvet. Opjort regnskap med Jenterne og Gustav den sidste var misfornøid og vilde haft 8,00 Kr dagen mot av mig opjort efter 7 ifjor vilde han haft 10,- for bare 8 timers dag men blev da utbetalt efter 8-

19 oktober reiste til Gjøvikutstillingen men frembød ingen hoppe da priserne er saa smaae saa der ingen hjelp er iat faa solgt efter slike priser og kom saaledes at med den.

20 oktober torsdag Idag brukte jeg kariol til Gjøvik da jeg skulde hente Helge Listad paa Gjøvik som kom fra Peter Braastad hvortil hun kom igaar og blev hun med hit kl 1/2 4 kom hit lit før mørkt

21 oktober fredag. Gustav har pløiet potetrot nu i 2 dager igjen efter marken og jeg har forut kjørt bort nogle stenlas av aakern Idag har jeg faaet brev fra W Troye i Bergen om poteterne vil han ha mere av eller en vogn ukentlig saasnart som sækker sendes og han liker dem som er sendt svært godt.

22 oktober, lørdag, idag har jeg vært paa Hamar mest for at ordne med kufferten til kjøkenchjefen men den har staaet paa Kap nu i lengre tid eller 3 dager allikevel reiste jeg derind for at se derover en tur og kjøbte jeg lit elektrisk i lamper og pærer. Idag har det kommet telegram fra Bergen om mer poteter strax og at betaling for de sendte er at hente i Totens privatbank og at sækker er sendt

23 oktober 1921 Søndag, En stærk nordvind har holdt paa i hele dag og igaar og er slem, et bikubetak og en gren av rognen nærmest haven er røket av. Rolfsdorf kom hit i aften for at vi skulde reise til Gran i Kolbu og se paa en oxekalv som jeg er lovet der, men fant jeg kua havde saa saa stygt hode saa jeg ikke vilde kjøpe kalven. Reiste herfra kl 4 og kom at kl 11.

24 oktober mandag Storthingsvalget og ingen karer her i dag veiret pent men koldt og haardfroset siden igaar da den stærke nordenvind var saa paaholden.

25 oktober tirsdag Gustav er atkommen og legger ned rajerne og hakerne efter veien nordover. Jeg har nu maalt av godt 22 1/2 maal som skal jødsles til næste sommer eller tilkjøres nu og saa har jeg tættet vandtroen i stalden som ikke har vært ibruk før ivinter. Kristian Haak kom her iaften med en fl portvin paa doktorresept som han skal ha at sprit for.

26/10 Onsdag, Idag har jeg og Gustav dæmmet op vand i nordskogen om det skulde behøves kjøre derfra til vinteren, derefter har Gustav reist op at noget nedblaaset gjærde og sat opat gjærde omkring grisebingen. Jeg vært paa Gjøvik og hentet hjem en potetrensemaskin fra felleskjøpet. kostet 220 kr

27 oktober torsdag, Gustav driver her med no smaateri da det er lite ta sig til kjører møk paa gamle jordbærfaaren og efter [midag?] pløiede vi støkket som forresten var lit froset paa jorden, Efterpaa istandsat gjærdet mot gutu

28 oktober 1921 Gustav haft igjen potetpipen i kjelderen og møkkjelderdøren jeg hentet hjem 200 tomsækker fra Bergen og før idag har vi slagtet en kalv og et bukelam 1 1/2 aar gl liten Kristian var med dermed, veiret lit kvit men ser ut til bli lidt overskyet ikveld

29 oktober - lørdag idag er fuldt mandskap her med potetsortering 5 med maskinen og Kristian og Jeg veier og Janna skriver paa liste har sæk som sendes kjøpere naar det er avskrevet her og saaledes er alt istand herfra til sending mandag.

30 oktober søndag, Jeg pusset i stalden og imens meldte Solberg sin ankomst hit kl. 11. Kristian kom ogsaa saa vi tog ind etpar kaffedoktorer og var karerne her til midags og lit til. lit froset paa marken og nogle snefjoner kom igaar saa det liksom blir haalkeføre eller ialfald det snerim over gaarden saa det ser ut som lidt vanskeligt med kjøring efter veien.

31 oktober mandag. Gustav Kr Haaken og Fritjof Dalhøi kjørt poteterne til Lena St og oplastet og fik en vogn fulde av 8070 kilo varmevogn Jeg maatte nedover og faa kjøbt hesteskor og søm, men anden venning blev det lint saa snerimmet gik bort at, men da havde jeg skoet Raua paa bakbenene og den brune paa frambenene og bakbenene den drog 1100 kilo. Imorgen skal vi til igjen med rensingen igjen

November

1 november tirsdag. Sortering av de sidste poteter i buen og endel i kjelderen saa det er nær 100 sækker ihaft idag og opveiet det som er i bua Fritjof og M Dalhøi vært med liksom Kr og Gustav, Vindalt veir som ikke er koldt nu

2 november onsdag. Gustav stengt møkkjellerporten og Kristian kjører melken mens jeg næsten ingenting bestiller

1921 3 november Jeg var igaar paa Gjøvik og handlede forskjelligt og fik at brevkort, og kjøbte hesteskor og spiker og karerne var da i skogen paa staurhugging. Idag har jeg vært i smien med hesteskor og Gustav og Kristian driver i skogen [overstrøket setning: P Solberg vært her en tur efter ??]

4 november, Bededagen var hjemme hele dagen, stille lit kalt og surt veir.

5 november lørdag Kristian Haakensen er med og kjører melken med Kristian for Nøkleberg Gustav driver med no smaatteri ellers, vi veiede i poteterne i en del sækker kjelderen som mandag gaar til byen I aften Budeifest i festivitetslokalet og reiste jeg, Helga [?], Hildur og Olga tilsam 4 st i Trille herfra koldt og sneveir som foresten ikke skadede føret. Igaar kjøbte jeg en av de tyske saueskindspelser av pelsehandler kolden til 110 kr svart av farve og av aller fineste

6 november lit ny sne igjen. Kom hjem fra Budeifesten kl 4 inat og laa til kl 9 da jeg var oppe og forede hestene. Veiret surt og koldt.

7 november mandag. Idag levrance av en vogn poteter til W Troye Bergen og nu var det 3die vogn herfra men det var ogsaa 12 1/2 grader kulde saa det var alt for koldt til Potetsending de blev indtullet i alle sækkeklæderne som fandtes og i opvarmet vogn

8 november tirsdag Gustav er hjemme idag mens Kr Haakensen er her og driver i skogen og pynter op, ikke fuldt saa koldt idag som igaar men 10 grader er det da ogsaa.

9 november. Idag er begge karerne her og driver i skogen, Jeg vært paa Lena eller Totens privatbank efter betaling for første vogn poteter til W Troye Kr 982,06 og saa var jeg om Evang og betalte den saueskindspels som jeg kjøbte for nogle dage siden med 110 kr Kristian var med og hentede eller ombyttede en av de han har kjøbt tidligere og fik igjen en med svart skind i, senere var vi om Lensmanden og betalte auktionspenger fra Bergsauktionen med 529,65 og for utsigelse av Hans Haakenstad i Haugstuen 34,00 og da er alt betalt saa jeg intet skylder Lensmanden for nogenting.

10 torsdag, Jeg vært hjemme i hele dag men gik iaften om Solberg for at vi skulde ta en tur til Nøkleberg Kvinfolkene her har Raua til Gjøvik ikveld paa Theater

11 november Idag er anden dag vi kjører vatn hit da posten er omtrent tom i øvre kjelle og den nedre gaar ikke op i fjøset og saa hentede Gustav en en 6 stk maisgrøp 6 [?] hit Ca 6 grader koldt idag. rim paa skogen og raaveir

12/11 lørdag Iaften maatte jeg reise efter far til et møte i Historielaget paa Lena og var der til Kl 9 senere var jeg og Kristian bedt til P. Solberg hvor vi var til kl 11 1/2

13/11 Søndag Idag har jeg mest holdt mig hjemme men var en tur paa Nøkleberg Beine som jeg fik fordærvet i Selvbinderen 10 September er det vel nu at si ihopgrod igjen omend rødfarvet

14 november 1921 Mandag. Idag har jeg vært paa Gjøvik efter treskerparafin og bensin samt Cylinerolie ialt for 114.50. Ole Bakengen vært her og slagtet den sorte 1 1/2 aars hoppe som i vaar blev syk vistnok av nyresyke; men nu frisk at om den ikke var saa jeg syntest vilde fore den vinteren over den var ialfald ikke pen, likt sin far som vi havde her for 1 1/2 aar og 2 1/2 aar siden og brugte i sommerkjøring nu er den slagtet og er det enda 5 hopper at som alle blir vaaronhester av. Huden fik jeg idag 25,00 Kr for av Huse.

15 november tirsdag Solberg driver nu med tresking men driver bare med eget mandskap og gaar det vel lit for sagte nu og maskinen gaar likefuldt Jeg vært en tur dernede iaften og seet paa treskingen Jeg vært paa Lena St efter en sp sildemel og delte [??] kraftfor da Kristian var paa melkefabriken og utdelte melkepenger.

16de onsdag Vi rydder nu istand til treskingen som gaar lit sagte paa Solberg Karerne driver i skogen og venter paa treskingen skal legge an og lite faar vi jort deroppei ogsaa om det da blir lidt saa til nødsarbeide.

17 torsdag Idag har jeg reist om aa tinget treskehjelp og fik tilstrækkelig paa en liten stund men Solberg blev heller ikke idag ferdig.

18de Solberg fik jort fra sig treskingen til frokost og var vi da dernede og hentede maskineriet og la an treske kl 2 og til kl 7 med en liten kvil altsaa 4 1/2 time.

19de lørdag, tresket hele dagen og alt gik heldig fik 29 tr byg 14 tr rug 1 [?] tr erter 66 tr havre ialt 110 tr herfor betalte jeg efter 8,00 pr dag som fordelt til 1 1/2 dag paa 11 st fremmede og maskinist Hans Lindstad og 12 st 1 dag.

20 November 1921 Søndag, sneveir næsten hele dagen saa nu er vinteren kommet for alvor ser det ut til Kristian med familie har vært her i middag nede Det var som foranskrevet 66 tønder havre 29 tønder byg 14 tønder rug 1 tønde erter

21 November, Treskermaskinen kjørte vi til Kristian fra morgenen med 4 hester og gik ganske let om i sneen; men deroppe blev det for meget sne saa magnetten blev vaat og vilde ikke gaa det hele maatte staa for sneen skyld Jeg fik stengt at laaven og smaaryddet noget.

22 november tirsdag Idag har det blit enda mer sne end igaar saa sneplogerne har gaaet baade ovenfor og herborte paa veien Jeg kjørt indat det sidste efter treskingen og hentet fra Lena en tønde sirup til kua. Træskemaskinen røk sund lit i slagvinden paa Nøkleberg og blev staaende saa derf[or?] vogn med halm som skulde komme hit fra Petter N Gram blir at hente imorgen da den er paa Lena St Er fra Skoppom St. fragt 63,50.

23 november onsdag. Idag skulde jeg ha kjørt melken, men maatte faa O.K. Berg til det da det kom halmvogn som passer sig hente idag eftersom tremaskinen røk sund hos Kristian igaar og skal idag indsættes et nyt træ i slagvinnen, følgelig kom at Kristian og Gustav Haakensen samt Fridtjof Dalhøi og var det med 2 fra Kristian som tilsamen kjørte 10 læs halm 5400 kilo fragt 63,50 fra Skoppom.

24 november. Idag er fuld tresking paa Nøkleberg at og jeg kjører melken med en hest Raua 30 span altsaa ingen karer her idag Kua tar halmen godt er den vel noksaa god da

25 november 1921 I dag fredag har jeg først kjørt en tønde vand ind og senere vært paa Gjøvik en tur med parafintønde efter tresking og levert honning, fint føre lidt regn fra morgen Kristian har haft Raua i 3 dage nu eller fra mandag morgen untagen halmkjørerdagen

26de lørdag. Karerne er ikke atkomne fra treskingen enda; men ferdige hos O.K. Nøkleberg i dag, Jeg har i dag kjørt 3 tønder vand til kua da posten i nedre kjelden gaar saa sagte saa det bare rinder i stalden og i husene men ikke i fjøset Helga Listad (???) reiste i aften til Braastad Vardal for derefter i morgen til Vardals bygde[stue??] bal imorgen aften

27/11 Søndag, Jeg vært en tur paa Blikseth og kom at efterat mørkt Ca. 3 grader kalt og passelig fint føre men jeg spadserte

2/11 Mandag Gustav kom at i dag lunnet op sagtømmeret og kjørt vaten til fjøset. Jeg vært en tur paa Gjøvik for hente hende som reiste bort lørdag brugte i dag Sauskindspelsen for første gang og den er riktig varm.

29 november, baade Kristian og Gustav kom at i dag og har kjørt op og hjem veden som er til ferdig [??] veiret ogsaa i dag 4 grader kolt altsaa nu riktig godt veir og lite kolt

30 november onsdag Idag kom hit en tømmerm Otto Jostad som skulde være med Johnsen aa tømre op størhusbygning, men da Johnsen selv ikke kom kunde jeg ikke ha denne mand til aa begynde Johnsen driver paa Nøkleberg og gik manden derop og blev det da bestemt Jostad skulde hugge tømmer og Karl Johnsen skulde bli med blinke ut tømret Jeg og Johnsen var da øverst i søndre skogen og blinkede ut 120 st grantrær av de aller fineste som findes i søndre skog øverst og alt søndenfor Nøklebergsveien og blev saa Kristian Haagensen med aa sagede ned trærne og kvistet saa skulde det gaa raskere og faa Gustav til kjøre det hjem eftersom dem hugger men Gustav skulde legge an i morgen da han nu kjørte ved til seg selv idag og Johnsen skulde komme saa snart fjøset paa Nøkleberg var tækket men det blev ikke jort idag.

Desember

1 Desember 1921 Tømmerhuggerne driver paa ogsaa i dag og har Gustav Haakensen lagt an kjøre spirerne hjem og det er fin fine greier det aller fineste her, Johnsen ikke ferdig til komme i dag heller, men skulde snart bli

2 desember fredag Idag har tømmerhuggerne klart det halve tømmer og Gustav har vel kjørt hjem ca 3 tylfter. Jeg har været paa Lena St efter betaling for poteter fra W Troye 1100,00 og om Haajen med 1 sp rug siktes da jeg har en før derfremme Veiret fint og godt 5 grader kolt

3 desember. Ingen tømmerhugging, Gustav og Kristian kjører tømret ned til havegjærdet ved størhuset og blir det nok en fin lunne da alt er i fuld lengde framkjørt , lite sne som gjør alt letvint i skogen nu og passeligt føre.

4 desember søndag, en overskyet dag som ikke er at filme i, Laurits Grøtbergsbakken vært her og byttede vi kuer saaledes at jeg fik at slagteku og han melkeku, en 4 [??] aars som har haft 2 kalver. Veiret ellers ganske passe koldt her ca. 6 grader ellers koldere.

5 Desember 1921 mandag, fuldt karmandskap i skogen, Jeg har vært i Haajen efter 2 st raamell [??] og var borte 2 timer Hans Haakensen og Otto Jostad hugger nu tømmer og Gustav og Kristian Haakensen kjører alt hjem med samme i tilfelde det skulde bli mer sne saa vi slipper oppei skogen efter disse lange tømmergraner som nu kjøres hele hjem.

6 desember tirsdag, Jeg vært paa Gjøvik efter en gammel pumpe som hører Nøkleberg til som jeg skulde faa laane en tid i fjøset og som har vært paa Gjøvik i reperation og saa har jeg solgt lit honning og forskjelligt smaateri.

7 Desember onsdag, I dag har jeg vært paa Lena St efter sidste tomsækker i til Troye i Bergen og saa var jeg om Haajen efter 2 st rugsikt og senere til Solberg en tur, veiret ganske milt og ser ut som det skulde bli fint.

8 Desember ogsaa idag 4 mand i skogen med tømmerhugst og kjøring til Størhusbygning 2 grader kolt Johnsen ringte op og at han vilde ha 2 tylfter tømmer til som veggetømmer i størhuset og blir det da 12 tylfter og enda er endel hugget til aaser og diverse.

9 Desember fredag Karl Johnsen kom fra morgen og var med i skogen og blinkede atpaa 2 tylfter til og blev alt sidste hugget idag saa nu skal vi da ha fult tilstrækkelig idet det er sikkert 12 tylfter til veggene og en stok i lengde og bredden 8 X 12 meter med 2 tømrede mitvegger. Huggerne ferdige idag dermed Hans Haakensen og Otto Jostad med kjørerne har nok arbeide morgendagen ogsaa 1921 fredag Ole Bakengen vært her og slagtet en ku som jeg tilbyttede mig fra Laurits Berg og 2 sauer som jeg likeledes tilbyttede mig fra Paal Solberg dette var nok simple greier mot dem han fik at, men det faar da staa [???] kua derimot som jeg fik at var kanske lidt større end den han fik.

10 Desember lørdag Efterat tømmermendene havde stelt paa lidt i fjøset la de an at tælje veggetømmeret til størhusbygningen og er saaledes første opkast til huset gjort og Otto Jostad havde hugget veggetømret 12 tylfter og lidt extra til forskjelligt, dagene er nu korte men det faar ikke hjelpe er sikker paa huset skal komme betalt med tak paa og da faar det senere bli som det kan men naar det blir vegger og tak maa vel det andet komme lidt efterhaanden. Veiret graat og skaadde med rim paa skogen.

11 Desember søndag hjemme i hele dag og veiret som nu i lengre tid har vært omkring 5 grader C har idag blit 2 grader varmt saa det nu maa bli lint. Lyset som har vært daarlig i lengre tid har blit aldeles slut men no maa være sunt et aller ant sted efter alt at dømme.

12 Desember - Mandag, mange varmegrader og lint Jeg maatte reise til Gjøvik og faa hakket kjøt og havde en del del utrætninger ellers Gustav maatte reise efter kraftfor til Lena St og Kristian Haakensen kjørt tømmer til Størhuset Hans Haakensen og Jostad tæljer tømmer til vegger

13 Desember. Idag er Karl Johnsen og Johan Karlsen kommet og har tat ned det gamle størhus og karerne kjørt bort mestedelen fra tomten altsaa Gammelstørhuset nedrevet 13 Desember 1921

14 Desember 1921 onsdag, Kr Haakensen Jeg kjørt melken og Gustav kjører bort avfald av størhuset Karl Johnsen høvler veggetømmer til det nye hus. Petter Anexstad vært her og loddet ned kjøtdunker Iaften har jeg vært paa Lena St efter en ny gasse fra fru Sperkerud [??] Nesodden

15 Desember torsdag. Idag er den gamle Størhustomt ryddejort og var det mange las stein bare i peisen alt er nu utkostet Johnsen og Gustav er idag borte fra arbeide saa det liksom ikke gaar som det skal Idag lint med regn og sneen snart borte, lidt kom det atpaa i aften

16 desember fredag Idag er fuldt mandskap her og har Gustav vært paa Hexhus efter 2 læs sand for at vi skulde støipe til loftsættene. En kalv har jeg slagtet idag og solgt efter 2,50 pr. kilo kg 13 - kr 32,50 Budeien har idag faaet medalje fra selskapet for norges vel for 25 aars budeistid paa Haug

17 Desember lørdag Idag driver karerne paa med gravning paa tomten for støpning av beton stolper hvorfor jeg maatte reise til Gjøvik og kjøpe første 3 Tønder cement. Tømmermendene driver med tømret

18 Desember Søndag. Idag har jeg vært paa Berg og spurgt efter en spade som blev atsat i elven da kraftstationen brant spaden er ikke igjenfundet det var den likeste ogsaa. Var ogsaa om Karl Berg og O. J. Nøklebergsengen

19 Desember Mandag, Alle 4 tømmermend og Kristian Haakensen har lagt an grave til stolpefundament under størhuset og Gustav reist efter 2 las sand Jeg var ogsaa med efter sand og tenkes alt gaa raskt med gravingen Efter dugurd maatte jeg igjen til Gjøvik efter 3 tønder cement da de 3 første befantes være for lite. Gustav kjørt 2 venninger sand. føret let næsten haalke og ingen større sne.

20.12. - Idag har ogssa jeg maattet bli med efter sand saa vi kjørte med alle 3 hopper og var vi avsted efter 3 veninger ialt 9 las de øvrige 5 karer graver og støper til fundamentet men det er meget arbeid med dette og nu er det 3die dagen veiret er det bedste for arbeidet saa det ser ut til lykkes rent heldigt

21-12 fremdeles graving og støping av alle karer Gustav og jeg var ved Hexhus efter 3 læs sand idag ogsaa og har vi nu kjørt 18 las sand riktig store og det er tanken skulde være nok, vi var 2 timer borte efter en vening naar jeg er med ellers 3 timer. Iaften har jeg vært avsted efter 2 sækker mel til grisene mens pilen varer [??]. 2 las sand har Gustav kjørt iaften ogsaa til bruk til sommeren og er det nu 20 las ialt hjemme faar senere kjøre 20 las til, ogsaa idag næsten fint med varmegrader ifra morgenen.

22 Desember Idag er Gustav og Jostad fraværende og gjør de andre karer sidste arbeide med størhustomten ialt støpt 15 pilarer under huset av 6 tønder cement og 18 las sand som er medgaaet og de støpte pilarer bestaar av 15 sildtønder som er fyldte med cementmasse og støpt en sokkel under tønderne i jorden saa de skal skulde være bra greier og maa vel huset naaa staa støt uten helding om tælen blir lei

23 Desember, Idag har raset et forfærdelig snedrev hele dagen og kanske natten med saa det var uraad være ute Jeg bare kjørt melken bortpaa veien. Ingen karer her saa det er stille overalt

24 Desember Stille pent veir og 2 grader koldt fra morgenen av, jeg kjørt først melken og var senere med at skydse kjøkenchjefen Helga til Kap da hun skulde reise hjem og være hjemme en uke og kommer altsaa efter dette at om nyttaarsaften. Jeg vært hos Solberg og vært med brygge Curacao

25 - Desember 1 Juledag, en almindelig stille dag hvor Far og Janna er til Hofskirken ellers er vi hjemme, Iaften vært her Breilid folkene og Kristians folkene paa Nøkleberg og Berthe Karines da budeien blev overbragt Selskapet for Norges Vels medalje i sølv. og blev da kl 12 før vi fik lagt os her idag.

26de 2den juledag jeg var idag til Nordliens Kirke og senere kjørte en tur til Blikseth med 2 tømmersaxer som jeg fik laant av Peder for en tid siden til at haandtere Størhustømmeret med. Ifra morgenen var det 10 grader koldt og iaften var det 5 grader Utsikt for lint.

27de Idag lint med regn og mange varmegrader. Jeg reiste til Lena efter 2 st ost utdelt paa Lena Meieri tilsamen ca 13 kg dette er utdelt til Vestoplandenes melkeprodusenter da det er overproduktion av ost Iaften har jeg vært paa Solberg baade kaffe middag og doktor. Har hestestellet hele dagen

28 Desember 1921 onsdag. Kristian og Hans Haakenssønner har idag 2 hopper i vedkjøring fra Stubberudskogen, jeg vært paa Nøkleberg en tur

29de Desember torsdag Idag har ogsaa Hans og Kristian vedkjørerhopper, Iaften har jeg vært paa generalforsamling i Hexhus Brænderi, men ved fik jeg ikke levert kom hjem kl 1 1/2 nat 5 grader koldt mot 9 fra morgenen

30/12 fredag. Idag har Gustav hoppe i vedkjøring og Hans Nilsen. Alle her bedt til Breilid iaften kl 3 til midag Helge Listad er ikke atkommet saa hun ikke var med kom hjem derfra kl lit før 12 sneslaps og vindalt veir

31 Desember. Idag gaar ut dette aar og har det raset et forfærdelig veir som har atdrevet alle veier da det er nordenvind, jeg vært en tur paa Kap og kjøbt almanak og linoleumslak at ha paa platen foran komfyren. Gustav har haft den brune hoppen i 1/2 dag idag og saaledes haft vedhest i 2 1/2 dag. Hans Nilsen har Raua idag og har han nu kjørt i 2 dager.


Videre til 1922