Kjeldearkiv:Even Haugs noteringsbok 1922

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kjeldearkiv:Even Haugs noteringsbok 1922

Even O. Haug (1877-1958), egentlig Even Olsen Haug, var gardbruker på Haug i Nordlia, Østre Toten. I likhet med faren Ole Christian Haug (1849-1934) skreiv han dagbok, men Even noterte oftere og mer detaljert. Gjennom hele sitt voksne liv skreiv han i noteringsboka så å si hver dag. Opptegnelsene fra 1920 til 1923 er avskrevet og publisert på lokalhistoriewiki.

Av tekniske hensyn er notatene for 1920, 1921 og 1923 lagt inn på egne sider.

Januar

1922. 1 Januar Efter en ny uveirsdag er det blit nogenlunde vindstille Jeg og Janna budne til Solberg hvor vi var til midag m m. hvor Kristian med familie var Helga L er enda ikke atkommet fra Froen.

2den Januar Idag mandag en dag hvor Gustav har vært en tur paa Haugen med en purke til raane og igaar var Kristian Haakensen der ogsaa en tur paa Baakind alt uten resultat

3 Januar Tirsdag ogsaa en stille dag her jeg var paa Aurthun med etpar ostebiter tildelt fra Lena Meieri og saa var jeg paa Kap og møtte Helga L med skyds da hun kom nordenfra efterat ha vært hjemme siden juleaften og er nu velbeholden her igjen. Gustav vært paa Haugen og hentet at purka. Jeg fik idag et brev fra Frans Berg og frue

4 Januar 1922 Idag har vi her nogenlunde fuldt mandskap Idet alle Tømmermend er atkommet og Kr Haakensen mens Gustav er hjemme, fæl nordenvind med snedrev

5 Januar Torsdag ogsaa idag karer som igaar Kr Haakensen kjører hjem ved fra nordskogen Igaar var Jeg i karselskap hos O. Ødegaard kl 5 20 karer Idag hos Kr Haug alle hjemme

6 Januar Idag er bare 3 tømmermend her idet Johnsen er paa Auktions i Skorkedalen og bare Kristian som gaardskar eller til midags er alle her paa Nøkleberg hos Kr. Haug det var igaar torsdag.

7 Januar lørdag, Idag vært 18 grader C her men var oppe i 14 grader en stund og kaldt føles det naar det tidligere bare har vært 4 a 5 grader koldt Jeg vært i Totens bankerne og faaet mig utbetalt Kr 6,50 som paabetaling for tilgodehavende hos hr Troye i Bergen og paaført renter i bankerne - 18 grader koldt

8 Januar Søndag idag 14 grader koldt fra morgen og mor skulde ha fremmede som ikke er for morro nu aa ha hester ute. hele 4 st kjørende. Breilid Blikseth begge gaarde Aurthun m flere til midag. Kristian Haakensen er hestesteller

9 Januar mandag Idag bare 8 grader koldt fuldt mandskap her 4 tømmermend og 2 gaardskarer og har saa Kristian og Gustav lagt an kjøre hjem alt vedafald fra skogen saa nu er da det paa nærmeste hjemme.

10 Januar Idag tirsdag Martinius Gunneriussen vært her aa slagtet den store purke som skulde til Breilid jeg var ogsaa avsted med den og var vægten 204 kilo a 2,50 pr kg og senere har karerne lagt an paa staburet rense havre

11 Januar 1922 onsdag, Jeg vært en tur pa Gjøvik for bl ant at faa paaført renter paa kontrabøker 2 st og skulde haft repareret en tand men maatte vente til lørdag dermed da det skulde paatinges forut desuten hadde jeg nogle småærinder en film til fremklading og copiering av en bilde fra far til forstørelse av lærer Berg.

12 Januar torsdag. Idag har jeg haft med karerne og brudt op en stor sten flat paa øvre side og fin og kjørt hjem til dørsten foran størhusbygningen og den kom vel frem paa plads og Raua drog den paa stedet. Iaften har jeg vært paa Solvang og handlet for kalven dem fik kjøbt for en uke siden saa nu er det utkvittet og handlede lidt til.

13 Januar Idag har jeg vært hos Opsahl og kjøbt igjen varer for kalven han fik herfra for lidt siden Tømrerne driver.

14 Januar lørdag Idag er vont ver; men jeg har allikevel vært paa Gjøvik og faaet repareret 1 jæxel som gik hul paa for lit siden saa nu er alle mine tender hele Tømmermendene er idag ferdige med tæljingen av veggetømret og har høvlet 25 st saa nu skulde det bare bli at legge tomtkvarvet paa støpningen som er 3 uker siden blev ferdig.

15 Januar Søndag Idag har Paal Solberg vært her efter melkepengene sine veiret er heller ikke idag godt om framkommelig. Uveir baade før og nu.

16 Januar mandag Idag er [forfærdeligt??] uveir som gjorde at ingen karer er her Jeg kjørt melken og 2 tønder vand. 16 januar mandag 1922 altsaa er det her en stille dag da ingen karer grundet uveiret som vedvarer med sne og snedrev hele dagen

17 tirsdag heller ikke idag noget godt veir men Gustav og Kristian har kjørt 2 venninger sand hjem og Jostad og Joan Karlsen er her idag og høvler tømret Karl Johnsen og Hans Haakensen er paa Alm Jeg vært paa Solberg en tur iaften med 1 fl sprit.

18 Onsdag 1922. Karer her som igaar og har Kristian og Gustav vært paa Hexhuus efter 2 venninger sand ogsaa idag med alle 3 hopper saa nu er 20 las sand oppkjørt efter jul Veiret er heller ikke idag godt og er det 11 grader koldt fra morgenen som gik op til 9 iaften men saa koldt har det vært nu i over en uke. Vi maa nu kjøre en og 2 tønder vand til kua hver dag; igaar flytte jeg over fra øvre postkjelle til nedre for at det skulde voxe i den øvre lit og saa slippe paa den igjen Lyset er som før ivinter daarlig fra aften men likre utover kvelden og godt om natten

19 Idag er alt mandskap atkommet Karl Johnsen og Hans Haakensen har idag lagt tomtstokkerne til det nye størhus og de andre kjører sand og ellers lit vatn men blir mest bare de 2 sandvenninger om dagen

20 - Januar fredag Idag ogsaa sandkjøring men efter middag motte Janna faa Raua til Kommunen i møte saa karerne bare havde de 2 andre; nu er hjemme 25 las san til pipemuring og før hjemkjøring opbrugt 20 las saa nu faar det være stop med sandkjøringen

Lørdag 21 Januar 1922 Idag er ikke Gustav her og Jostad og Johan Karlsen gik efter at ha faaet midag kl 11. Jeg vært paa Gjøvik for at overvære landmandsstævne i samfundet og faa med endel prospekter tat her før jul. Idag er omtrent opholdsveir mot nu i lang tid sneveir hver dag og hele dagen dertil noksaa koldt ogsaa dette er idag bedre nu

Søndag 22 Lærer Voldsæter var med mig hit igaarkveld og gik at idag herfra forøvrig en stille dag hvor alle er tilstede. 4 grader koldt saa veiret er nu noget bedre igjen

Mandag 23 Januar Idag fuldt mandskap her og har nu tømmermendene faaet lagt paa 3 kvarv paa størhuset, sent gaar det, men bra blir det vel og ferdigt maa det vel ogsaa bli engang allikevel; men det vil vel fordyre det naar det gaar sent.

24 Januar tirsdag Idag skofter tømmermenderne da det fra morgenen var 18 grader koldt; men veiret var fin fint og stille veir. Jeg vært hos P Solberg en tur og i skogen aa blinke tømmer til gulvbord i det nye størhus

25 Januar onsdag. Idag har Jeg og Kristian Haakensen kjørt melken og Gustav Haakensen vært paa Malterud efter en purke til raanen, resten av dagen gik med til stelle istand aaslassene men vi la tilrette stenen for døren i størhuset

26 Januar Torsdag. Gustav og Kr Haakensen kjører idag til aasen efter veden første venning derfra med en tømmerrusting fra Breilid laant 14 garder kolt fint veir Tømmermendene driver og har lagt paa 4 kvarv runt huset størhuset.

27 Idag 18 grader Tømmermendene driver ogsaa idag og de andre karer ogsaa, disse har lit lite bestille men vært lit i skogen og kjørt hjem stillarsebord og 2 tønder vand til Fjøset P Solberg vært her og en lensmandskar

28 Januar 1922 lørdag 20 grader koldt og karerne er i aasen igjen men tømmermendene er fraværende da det vel er for koldt til dem. Jeg har idag faaet hjem et nyt bjerkebord fra Ole Jacop Nøklebergsengen dette kostede 55,00 Kr og saa har jeg kjørt 2 tønder vand til kua. Koldeste dag hittil i vinter og er nu is over hele Mjøsen nordover om det ikke snart blir vind som tar den bort

29 Januar Søndag, idag har fra morgenen vært 20 grader men ikveld blev det 22 grader koldt Celsius og det er ialfald rekord i kulden nu ivinter Da det idag har vært mors gebursdag var både Breilisfolkene her og Kristian med sit hus og Solbergsjenterne ikveld. Imorgen blir da ingen aasreise av da det er saa koldt og lassene fra igaar ikke er avlæsset.

30 Januar 1922. Idag koldeste dag hittil 26 grader koldt og Mjøsen islagt saa langt vi ser. Ingen karer her som følge av kulden Jeg kjørt 2 tønder vand til kua.

31 Januar tirsdag idag allerkaldeste dag som vistnok er mærket paa mange aar hele 29 grader kolt eller vel det og da er det nok uutholdelig for folk paa steder efter elverne om det er aldrig saa stille ingen sno Jeg har ogsaa idag kjørt 2 vander vand da det ingen karer er møt op idag hellere. Det har vært unghestskue paa Hovsvangen idag og skulde jeg vært avsted med den borkete hoppen som er 2 1/2 aar gl indmelt som den er men det motte lade være da jeg for det første syntest det var for koldt og saa var jeg allene og da var det ujørlig Kristian var avsted med sin Heiddalshoppe og P Solberg med en hingst som ingen fik noget noget for var det sagt og da var det fortædelig naar det er slig kulde

Februar

1 Februar 1922 onsdag. Idag er det fra morgen av bare 16 grader koldt C imot gaar flust 29 grader og iaften bare 11 grader saa det nok snart blir mer passe igjen. Skibene la op imellem Kap-Hamar-Gjøvik mandag mens de gik utover til Eidsvold igaar med assistance av isbryter. Idag har jeg igjen sendt avertissement efter husholderske da Helge Listad vil slutte naar vaaren kommer som vel er en følge av hendes avholds[venner??] som ikke passer her og saa blev det vel lit trabelt mot beregnet fra ihøst da det blev saa mange karer at stelle. Iaften var jeg paa Nøkleberg og fik tat av mig haaret som blev mig for langt

2den Februar torsdag Idag har det vært saa omkring 14 grader C som meste. Johnsen og Hans Haakensen har i dag sat op stillasse for tømringen og skal nu til med glashullene da det er paalagt 5 kvarv. Johan Karlsen er idag sykmeldt og Gustav har jeg ikke seet noget til enda denne uke

3 Februar fredag. iaften 18 grader C koldt altsaa følelig koldt, av tømmermend er idag bare Hans Haakensen og Jostad og Kr Haakensen de andre karer er vel syke vistnok, Jeg vært en tur paa Solberg

4 Februar lørdag Idag 23 grader kolt og saaledes ganske respektabelt kolt. Ingen karer her idag da snoen ogsaa er ganske stri.

5 Februar Søndag 20 grader kolt og meget følelig, det har nu i lengre tid vært svært koldt i stalden og er nok ikke svært mange varmegrader. Her hvor jeg ligger er det 13 grader koldt da jeg stod op.

6 Februar 17 grader C og 11 koldt her i stuen da jeg stod op idag Kristian og jeg vært paa Lena St med 2 las grøn til Nordlandsfiskerne.

1922 7de Februar tirsdag. Idag fra morgen var det - 20 grader C og altsaa [??]kulde saa svær som nogensinde. Ingen karer her i dag det er nok for kalt Jeg har heller intet ta mig for end hestestellet og kalt er det i stalden ogsaa; men det er da bare bra med alle 5 merrer. her jeg ligger om natten har jeg om morgenen seet det har vært 13 grader koldt og da er det føleligt om jeg snarere har det for varmt i skindfelden end for kalt og var det nok nu rent heldigt det var ny skindfeld for ellers har det nok blit nye aa ha greie paa med den gamle

8 Februar onsdag 24 grader C idag og truer med stormkulde enda P Solberg vært her en tur iaften paa toddy. Fremdeles kalt i stalden vandtroa fryser saa den maa ophugges 2 gange daglig og likesaa denne lerkrubbe til den brune 3 aars hoppen Lyset slut idag

9 Februar. Idag bare 10 grader koldt og blev det bare 2 a 3 grader ut paa dagen saa det saa ut til lint Jeg vært en tur ope hos Gustav med endel penger da jeg trodde han havde lite av den slags nu og fik han saa Kr 50,- og saa var jeg opaa Nøkleberg en tur Idag er her igjen Kristian Haakensen og av tømmermendene Hans Haakensen og Jostad de andre karer er syke fremdeles av influensa

10 Idag har vi bare ca 6 a 7 grader Jeg og Janna reiste til Gjøvik en tur i forskjelligt indkjøp og leverte [??]] kufferter til [??] m.m Det Elektriske lys stoppet op onsdag saa værket nu skaffer lys bare til omkring 100 abonenter i vestre Toten. Kristian Haakensen Hans Haakensen og Jostad er her i arbeide idag, de andre kommer vel at mandag

11 februar Idag lørdag, bare omkring 3 a 4 grader koldt saa det er rent sommerligt over jorden, denne uke har det bare i 3 dage vært 2 tømmermend her idet Johnsen har vært sykmeldt hele tiden nu i 14 dage. Kr Haakensen vært her 4 dage denne uke men lite jort. Vi slipper mer vandkjøring idet det var 1/2 meter over poststokken i vestre kjele da jeg for en uke siden satte vandet paa igjen derfra

12 Februar 1922 Søndag Idag har jeg vært hos Gustav og seet om ham da han har vært syk nu i 14 dage og ikke vært her og fik han 50,00 da han vel har lit tilgode enda, senere var jeg om Nøkleberg og tingede Helge Martiniussen med til aasen imorgen da Gustav sikkert blir hjemme lenge enda og har han saa sin egen ved kjøre derfra Ragnhild Solberg vært her iaften. Godt veir

13 februar. Mandag alle tømmermend er atkomne idag og gaar bra saa et halvt kvarv er paalagt Kr Haakensen og Helge Marthinussen vært i aasen efter sidste ved derfra. saa nu er da det jort.

14 Februar Idag har Kristian Haakensen vært på Malterud med purken igjen og maatte sætte den at til imorgen. Igaar tinte jeg tur isen tur lerkrubben hos den ene unghoppen i stalden og fik den ifyldt med vand da det var meget møk i vandet nu saa lenge siden den var pyntet. Tømmermendene har faaet 400 Kroner idag da de vilde ha 600 men som ikke jeg hadde løse

15 Februar onsdag. Idag har jeg vært paa Gjøvik og indlevet til maling i Holmen 3 st til dyr og saa har jeg haft forskjellige andre utretninger. Kristian Haakensen har vært paa Kap med et melkelas og paa Berg kjører det andre og saa har han vært paa Malterud med den lyse brune hoppen efter purken som paany har vært hos Raanen og nu for sidste gangen da det faar bli som det kan nu

16 Februar 1922 Torsdag, Idag har jeg vært hos Oscar Fauchald med en kalv vægt 13 kg som betaltes med 1,60 pr kg, veiret er nu ganske milt saa det er stor forskjeld mot tidligere

17 februar fredag fjøsmand Taale Lie har vært ute og reist og maatte jeg idag by paa en kaffedoktor og var derefter paa Solberg paa en lignende Tømmermendene driver nu med fuld kraft saa 8 kvarv er paalagt

18 februar. Idag har jeg vært paa Gjøvik efter 3 melsækker paa Holmen da de der er meget biligre end andre steder paa [??] Tømmermendene har nu paalagt 8 1/2 kvarv og er idag bare 2 av dem da disse haantlangerne er fraværende. Kristian Haakensen er her men Gustav har vært liggendes i 3 uker nu

19 Februar. Idag søndag en stille dag Helga Listad er med P. Solberg paa Trandberg i skiløiping jeg har haft unghopperne ute en tur; men ofte blir det ikke ivinter ser det ut til det er nok nu 3die gang

20 Februar mandag. Gustav Haakensen er fremdeles daarlig og er det hjertet som er ugreit ser det ut til. Idag skofter baade Gustav og Hans og Kristian Haakensen og er det bare Johnsens og Jostad som er her de andre har nok vært fulde igaar ser det ut til. Jeg kjørte en tønde igaar til kua da posten begynder rinde sagte i fjøset.

21 Februar Idag tirsdag og alle 4 tømmerm her samt Kristian Haakensen og har tømmermend faaet op 10 kvarv paa langveggene og da blir det vel bare 2 kvarv til før anden etacie blir at legge an med Anton Evang vært her og krævd lysværkskontingent som nu er bare halvdelen mot tidligere

23 Februar 1922 Idag har jeg vært paa Gjøvik en snøgtur og imens havde Anders Fossum fra Nes hans kone og Cisilie Sterud kommet hit for at kjøpe av mig en gasse jeg havde formeget da jeg maa ha den jeg fik fra fru Sper[???] ihøst og tog jeg da 45,00 kr for den, disse folkene var en lang stund utover kvelden (aftenen) Tømmermendene vært her.

24 Februar. Idag er Kristian Haakensen med i aasen efter 2 las ve til Karl Kjesarudstuen og var det Johan Kjæsarudstuen som da kjørte Raua og saaledes er ingen tømmermender her idag.

25 Februar Johan Johnsen og Otto Jostad her idag og Kr Haakens Jeg vært med Helga Listad til Hamar da hun skulde paa Hovebal, jeg kjørt med den lysbrune hoppe Stjerna som blir 7 aar ivaar 11 Juni og var vi 1 time indover fra Kap til Hamar og var jeg i motvind tilbake til 1 time over Mjøsen men da kvilede jeg i ca 3 kvart time paa Nes og 3 timer hvilte jeg paa Hamar reiste hjemmefra kl 1/2 9 morgen og var paa Hamar kl 10 altsaa 1 1/2 time herfra og det tror jeg er raskt kjørt om bare i smaaat traav.

26/2 Idag motte jeg reise over til Hamar og hente at Helga Listad som kom til Hamar kl 2.05 og jeg reiste herfra kl 11.25 og var paa Hamar kl 12.53 og fra Hexhus kl 11.53 altsaa 1 time fra Hexhus til Hamar og kjørt i dultraav hele veien uten et skrids gang paa hele veien indover men sagte trav var det og var det nu vand paa isen over halvdelen herfra indover og ellers opblødt føre. paa hjemveien var vi lang tid da vi kjørte meget i gang da det var saa meget bløite kjøre i og stri motvind fra vest mest [??] 5 grader varmt her idag. Lærken hørte jeg her igaar

27 februar mandag, næsten fuldt mandskap her alle karer er her, tømmermendene legger ferdig veggene saa langt op som til vinduerne Gustav er fremdeles syk og har vært fraværende i 5 uker

28 februar 1922 tirsdag. Idag har jeg vært paa sagen ovenfor Baakind og faaet saget endel 2X2 tommer firkant til [??] i vindu og døraabninger skulde ialt være omkring 50 - 60 meter eller vel det og saa var det endel planker og bord. Paa størhuset er nu sluttet vinduer og dører og mangler bare etpar kvarv det er nu 12 kvarv ialt paalagt.

Mars

17. mars 1922 ble nabogarden Nøkleberg avertert i Nationen. To uker tidligere skrev Even Haug: «Ole Kristian Nøkleberg har idag indlevert sit bo til konkursbehandling. Gjelden er 80.000 herav i Pantjeld 50.000 resten indestaar nogle herrer for saaledes Paal Solberg med 16.000 Ødegaard med 6.000 Dahl 6.000 O E Nøkleberg 1300- og P Evenrud endel de herer har nok de bedste utsikter for at tape de her nævnte beløp.»

1 mars Onsdag idag er Kristian Haakensen fraværende ellers er alle tømmermend her P Solberg vært her en tur iaften og blev lit bedugget og var lidt for næregaaende her

2 mars torsdag. Johan Johnsen har idag Raua i aasen efter aasveden, det er nu anden gang og første gang hadde de 2 hopper. Iaften hadde Janna skreddermøte her og var det nogle fremmede fruer og frøkener [??] Ole Kristian Nøkleberg har idag indlevert sit bo til konkursbehandling. Gjelden er 80.000 herav i Pantjeld 50.000 resten indestaar nogle herrer for saaledes Paal Solberg med 16.000 Ødegaard med 6.000 Dahl 6.000 O E Nøkleberg 1300- og P Evenrud endel de herer har nok de bedste utsikter for at tape de her nævnte beløp, opgjørets dag er vel snart inde for dem nu om det vil virke paa andre er ikke aa forutsi forhaapentlig staar de alle sig omend det blir vel lit tyngre bære kanske

3 mars. Idag har er en lit raa og skaadde dag og igjen nogle kuldegrader, tømmermendene har nu sidste kvarv paa første etage og skal nu legge kjelder i den og blir det nok enda noget arbeide at før huset er under tak. Jeg vært paa Solberg en tur og fandt jeg at Paul har vært omkring i Pengeinstituterne [??] og søkt om laan uten at faa noget alt i anledning O. K. Nøkleberg igaar indsendte [??] av sit bo til opgjør med hjeld 80.000 kr

4 mars 1922 lørdag Idag har Hans Nilsen haft den brune hoppen i vedkjøring og Ole Hansen Raua til Meieri [ny side] 4/3 1922 alle tømmermend holdt ut uken og har Gustav vært her en tur Kr Haakensen drevet i skaalen og kjørt en a to vandtønder til fjøset

5/3 Søndag Idag ogsaa en fin fin dag som det har vært nu en tid og havde jeg bedt Hexhuskarerne herop men fik atterbo - Jeg var saa paa tur til Karl Berg og møtte Hans og Johanne Haug som kom og vilde se paa størhusbebyggelsen - nu mangler bare en stok før bjelkelaget skal legges og da blir nok den ilagt imorgen. En flok tater vært her idag og disse fik jeg avsted i en vis fart kjørende som de var og deres ulbikje vilde ha gaasa dermed var det forbi.

6/3 Mandag, Idag fin fin dag Otto Jostad og Johan Kjæsarudstuen lagt an i skogen aa hugge bjerk til ved dag jeg skulde ha huget i 3 dager og Kristian kjørt hjem endel derav. en tønde vand til kua blir fremdeles at kjøre da posten fremdeles gaar lit smaat

7/3 Idag er igjenkommet det ellektriske lys som har vært avstengt nu en uke og nu er det langt kraftigere og maa være langt bortimot normal spending. Nils Staff vært her igaarkveld og paa Nøkleberg idag og Solberg stadig. jeg vært en tur der iaften. Johan Kjæsarrudstuen har idag faaet et øxehug i benet saa jeg var ham til doktorn som sydde i etpar kramper der

8 Mars 1922. Idag sneveir at som gjorde tømmermendene avsted til Jørgenseth for at opsætte et piano i anden etace og var vel borte herfra 1/2 dag og har nu Otto Jostad vært med i skauen i 3 dage aa hugget bjerk til ved, idag sidste dag dermed. Kr Haakensen vært med i skauen. Lensmand ringte og vilde faa mig med til O.K. Nøkleberg i registerningsforretning imorgen men jeg frabad mig dette vis jeg kunde slippe og paapekte andre karer i mit sted, intresant kunde det kanske blit, men naar jeg slap saa var vel det likest Klædervask her og kjørte jeg vaskeri til Nøkleberg til koking og derfra til bækken i nordre skog her til skylling av klærne

1922 9/3 Idag har det igjen vært 11 grader koldt og saaledes vinterligt. Jeg har forresten mest holdt mig inde om jeg skulde til Gjøvik paa unghestskuet idag med borkehoppen, men da jeg skulde til Gjøvik imorgen synest jeg jeg ogsaa a vden grund at det motte utstaa. Kristian Haakensen kjører nu hjem bjerken som Jostad og han hug de 3 første dager i denne uken men Jostad er her ikke idag derimot Karl Johnsen og Hans Haakensen som legger paa første utlegg til andre etace paa størhuset og herefter maa det vel gaa noget raskere med huset vil jeg anta. Idag har Olga Lehne kommet til Nøkleberg jeg møtte Kristian og hende bortpaa veien ista da Kristian hadde vært paa Hamar og modtog hende der.

10 mars 1922 fredag, idag har jeg vært paa Gjøvik en tur og faaet plomberet 2 tender og saa var det vaarmarken derborte saa jeg vel burde solgt en hoppe men jeg turde ikke forlange noget om det var mange kjøpere 20 grader koldt fra morgenen

11 mars lørdag Idag er det ganske lint igjen efterat det igaar var hele 20 grader fra morgenen Tømmermendene har nu begynt med anden omgang paa anden etace i størhuset. smaat gaar det da selvfølgelig men en gang blir det vel og da faar det staa uberøret intil det blir raa til faa huset istand med dører og vinduer samt muret i det

Igaar sies det at Dahl paa Hermandrud har ogsaa lat sit bo levere til konkurs om bekræftelse herpaa mangler; men usandsynligt er det ikke og Ødegaard skal være ganske bra forgjeldet høres det ut til nu er det saa hvorledes det staar til med nabo Solberg om han faar meget betale for disse herer end om det blir bare for Nøkleberg som altsaa har overlevert sit.

12. mars 1922 søndag. Idag har jeg vært paa Dysthe en tur og var om Baardsbakken en tur ogsaa og saa paa en husholdningslært jente i tilfelde, reiste herfra kl 1/2 10 og var paa Dysthe kl 11, derfra kl 1/2 6 og hjemme kl 7 i stri vestenvind og snedrev men ellers blangt solskind Helge Dyste er hjemme fra America hvor han har vært i 9 aar kom for 3 uker siden og skal være til ut paa sommeren hjemme.

13 mars Idag mandag og blaamandag for alle karer ingen her da de var i skiaking igaar og turet Idag har jeg faaet brev fra Troye i Bergen med cech paa 800 kr for leverte poteter med løfte om 1200 til en ny vogn som skal sendes saasnart pengene er her ankommet

Tirsdag 14 mars 3 tømmermend og Kr Haakensen som er her idag og driver Kr Haakensen og Otto Jostad i skogen med vedhugging til Brenderiet og de som tømrer er nu 2 kvarv op i anden etace

15 mars onsdag idag er det Gustav har aasheste begge hopper som har gaaet i aasen før ivinter og har han med smaagutten i aasen Vedhuggerne har nu hugget 5 favner paa 5 dage og skal det nu være nok med de 5 tørvedfavner som er fra isommer, altsaa hugger de 1 favn isamen pr dag

16 mars idag, har tømmerhuggerne hugget atpaa 2 1/2 tylft tømmer da det viste sig bli forlite det første hugne. Igaar var indkjøbslaget møte paa Nøkleberg hvor melkepengerne ogsaa blev utdelt men der er nu blit under halvdelen av forige aars priser

17 mars fredag. Idag har Gustav Haakensen lagt an at her og driver Gustav og Kristian og kjører tømmeret som blev atpaahugget hjem det blev 2 1/2 tylft nu og 15 tylfter før saa det er hugget 18 1/2 tylft, men herav er vel kanske de 12 eller 13 bare brugt i veggene kanske sikkert 13 tylfter, det nu hugne og hjemkjørte er hugget ret op for gaarden og er nær veien lit raskvoxet skal være til snei i huset.

18 mars 1922, lørdag idag har karerne kjørt brenderiet 2 vendinger med ved og lunnet tilveie endel atpaa. Jeg har kjørt vastønden til smiuen at og haft den ind deroppe og saa har jeg vært paa Nøkleberg efter 7 bunte halm fra Petter Gram som Kristian fik igjen ihøst men som han som han tror faa tilovers. Tømmermendene har nu lagt paa anden etacie og har igjen 7 a 8 kvarv og sneiene

19 mars søndag, fin fint veir. Idag har vært her 3 Døljenter eller Huusdamer samt en til av Helga Listads bekjendtskaper likeledes døljente altsaa 4 st døler og den femte her før, jeg var med aa skydsede den ene til smaabrukerskolen paa Lena og Helga og Janna var med aa skydsede de andre 3 halvveis til Hunn efterpaa kom endel sne.

20 mars Idag ingen tømmermend her da det vel var vont ver. karerne kjører ogsaa idag til brenderiet saa disse 10 vedfavner snart maa komme ned.

21 tirsdag fuldt mandskap untagen Jostad som ikke mødte op og veggene paa størhuset krabber nok lit opover - sent som det er Jeg vært paa Gjøvik med 4 raamelsækker i Holmen mølle til griser og kalver

22 Idag er ogsaa Jostad atkommet saa nu er det igjen 6 leiekarer her i fuld pensjon, vedkjørerne er vel snart ferdige nu

23 torsdag Idag er vedkjøringen gjort til Brenderiet idet 10 favner og har jeg vært med og seet sa det er riktig og var om Ødegaard aa meldte av derom nu blev det 5 1/2 raa og 4 1/2 tør ved, fint veir idag her om lit koldt

24 mars fredag. Idag er sidste bjerk til ved kjørt hjem og skal det nu være slut med vinterveden at faa hjem, jeg har vært paa Aurthun efter 2 aaskabber til grinstolper og havde jeg med et las bjerk for den ene og skal Hans Haug komme og hente et las til for den andre imorgen. Iaften har Gustav og Kristian renset opat endel ganske ren havre som jeg skal sende til Skjæsar paa Lom som frøhavre og har jeg tengt reise til Hamar med den om mandagen det blev 210 kilo

25/3 Idag lørdag, sneveir igjen men som ikke blir noget vidre av Hans Haug vært her efter sin bjerk som manglede i bytte for grankabberne og skal det nu være utkvittet. Gustav vært i Haajen efter 2 rugsmelssækker og jeg vært paa Nøkleberg efter 8 bunter halm og har nu faaet 15 bunter alt har jeg nu betalt Karene kjører nu hjem sagtømmer da tømmermendene lyt ha noget derav i veggene Otto Jostad gik hjem efter midag idag

26 mars søndag, Jeg vært paa Berg og paatinget saging og saa var Adolf Blikseth her. veiret fint og ganske godt.

27/3 mandag tømmermendene er her 3 st idag idet Hans Haakensen ikke kom at da han er syk. de andre karer kjører fram grantoper paa gaarden da den skal fram til kapping. Jeg har vært paa Hamar med 3 havresækker som jeg sendte med Jernbanen til Skjæsar Otta St disse 3 sækker indeholdt 210 kilo havre, denne gang var jeg 2 1/2 time herfra til Hamar mot forige gang i letskyds 1 1/2 time herfra og 1 snau over mjøsen som da gik i trav uten stans hele veien kom hjem kl 1/2 5 og reise fra Hamar kl 3. Jeg kjøbte havesrøyte og noget smaateri ellers derinde Solbergsjenterne her og Karen Haug og Olga Lehne

28/3 Idag har jeg vært paa Lena St efter 1 st sildemel og 1 mais og 1 ruggris[??] og kjørte jeg en for Kristian hit

29 mars Idag har jeg vært paa Gjøvik og hentet hjem 4 sækker mel fra Holmen mølle paa Gjøvik og handlede lidt. Et vondt vær at være ute i eftersom det var slik stært nordensno og drevsne Ole Bakengen vært her og slagtet 1 gris og 1 kalv

30 mars torsdag Tømmermendene driver som almin[delig] Karerne kjørt hjem høiet fra østre stuen saa hestene skulde ha det Idag er Gustav og Kristian i Lilleengen frørenseri med 2 hamselas og 1 havrelas som brestkålen skal uttaes ifra og fik jeg 102 kg grasfrø iaar.

31 Idag fredag høikjøringen fra østre stuen som blev 8 las vistnok smaae Jostad jort grind for kalvebingen.

April

Det nye størhuset under bygging. På taket ser vi fra venstre Karl Johnsen Kjæsarud og Hans Håkensen Lindholm.
Foto: Even O. Haug

1 april lørdag karerne havde faaet stopkranen i posten i stalden i ulave saa det motte stoppes i kjellen og da blev det snaut for vaten alle stan Gustav og Kristian maaket møktomter i nedre Jorde hvor jeg stak op med 1 møkhaug pr maal 23 maal

2 april søndag Idag en stille dag og alle kvinfolk bruker Aukament honing og ant Iaften vært jeg hos Haaken Blikseth hvor budne

3 april mandag Idag har Gustav og Kristian lagt an med møkkjøring 2 hester 2[??] karer posten repareret i stalden kommen opkastes og igjenpakkes. Tømmermendene er her men Jostad kom efter dugurd.

4 april tirsdag Idag er tømrerne hos Kristian og legger ind ny slag[??] i fjøset Janna og Helga Listad er paa Nøkleberg og yster 3 feitoster Igaarkveld var her Olga Lehne. Karen og Kristian Haug samt Solbergs jenter og Paul Solberg

5 april 1922 Idag er fuldt mandskap her da det var igaar var 2 tømmermend hos Kristian og la ind lunne[??] i fjøset paa Nøkleberg. Møkkjørerne driver idag for 3die dagen. Jeg reiste til Gjøvik kl 3 skulde møte Guri Kruke der for at tinge hende til kjøkenchjef efter Helga Listad som er hjemkaldt men har iaften bedt alt bli til pinsti altsaa først i Juni maaned. derefter kommer den nye fra Hunn.

6 april Idag har tømrerne sluttet glashullene paa størhusets anden etage paa langveggerne og imorgen legger de vel paa paa tværveggerne saa er vel snart veggene oppe i fuld høide Jeg har lite bestilt, men er oppe vel 6 om morgen og forer hester for møkkjøringens skyld

7 april fredag. Idag fuldt mandskap her 6 karer og mig som 7de. Jeg reiste til Gjøvik efter dugurd for at hente at melkevognhjulene ellers kjøbte jeg cafe og raffinade og margarin alt gaar nu meget av da det er saa mange folk for melkvognarbeide blev det 172,50 som er en uhyre stor betaling og var det forlite i kassen saa jeg motte tillegge 60 kroner av mine egne penger.

8 april Idag lørdag, det er kommet beskjed til Nøkleberg om at Simen Lehne er blit pludselig syk og næsten maalløs saa baade Karen og Olga maatte reise øieblikkelig; tog bil fra Kap til Hamar hvor hurtigtog kl 11.05 og kom vel hjem ved midagsleite Janna har vært deroppe endel idag Jeg vært paa Kap efter noget som Olga Lehne havde derned og aviserne samt endel gjeteskind til Kristian Idag har tømmermendene tilsamen faaet i kontant 500,00 kroner eller ialt 2180 kroner og har arbeidet tilsamen 288 dager siden ihøst og enda mangler 1 kvarv før bjelkelaget kan ilegges saa gaar det det vel en gang faa tak paa huset Gustav er idag hjemme hos sig selv

9 april søndag, idag lagt an sne igjen men ut paa dagen blev et fint veir omend lidt sno fra nord. Janna er paa Nøkleberg da Kare er reist nordover igaar. Far Mor og Helga Listad er paa nedre Blikseth, jeg er hjemme om en tur til Solberg iaften.

10 april. Idag mandag, storvask her i stuen til paaske som bare er igjen etpar dage til. 3 tømmermend er atkomne liksom Gustav og Kristian kjører møk og har vel dem nu snart holdt paa en uke snart holdt paa en uke dermed og blir ferdige i kjelderen imorgen

11 april. Idag tirsdag, ferdig med møkken fra kjelderen og mestedelen av staldmøkken, en kalv er slagtet 14 dage gl veiede 17 kg a 1,50 kr 25,50 solgt til handelslaget og kjøbte igjen spiker tommer m m. Idag er det kommet beskjed til Nøkleberg om at Simen Lehne er død vistnok 67 a 68 aar gammel. Idag har tømmermendene lagt paa sidste langvegsstokker og imorgen skal vel sidste laft være hugget og da blir det vel gaaende letere og raskere. Isen paa Mjøsen er nok nu enda bra stærk jeg kjørte paa den fra Kap og til Hexhus da det er bare marker veien fra Taangskogen og til Kap. melkevognene er nu i fuld stand.

12 april onsdag sidste dag før paaske Tømrerne har nu drat op sidste stokker til lafting paa størhuset og er alle karer her untat Jostad Hans Dysthe vært her efter skaakemner og anden emneved

13 april Skjærtorsdag, Idag en stille uveirsdag da det sneer og regner noget forfærdelig ute kun med vandkjøring som enda pågaar, men snart er det vel stop nu.

14 april langfredag Idag pent veir at, jeg vært ute en tur og fik med Karl Berg hertil paa en kaffedoktor, jeg har ogsaa idag kjørt en vandtønde.

15 april lørdag, idag har jeg kjørt 2 tønder vand og derefter var jeg paa Gjøvik, veiret regn i hele dag

16 april 1 paaskedag, idag milt og fult med regn i nat, sneen som fremdeles ligger helt overalt er nu løs, og gutuen er atdrevet helt. Isen paa Mjøsen er hel og kjørbar men ser noget hvit ut herfra om vi kan se kjørende paa den. Kjelstadli vært her en tur idag.

17 april. Idag 2den paaskedag en udmærket mild fin dag og er nu sneen minket bort i ca 5 meter fra bygningen i haven saa gaasa som har vært syk i lengre tid nu har beite i haven og gaar den da der Jeg har ogsaa idag kjørt en tønde vand til kua om det vistnok ikke er nødvendig da det er en 15 a 20 centimeter vand over stokken i kjellen. Ogsaa idag har jeg seet kjørende over isen fra Nes til Kap saa jeg iaften 2 skydser. Iaften har jeg vært en tur paa Nøkleberg.

18 april Idag er begge Johnsens karer her og heller ingen anden det er enda paaskehelgen Jeg vært paa Haajen med 3 grønsækker som skulde en siktes byg og 1 skræes [??] til brømel og en raamell var om smaabrukerskolen og om Aurthun kjørt herfra i kjærre som det første iaar.

19 april Idag er aldeles stilt for karer da de skulde til auktionen paa Nøkleberg hos Ole Kristian som nu snart er reiseferdi Jeg kjøbte der konvertsationsleksikon til 15 kroner betalte efter auktionens slut.

20 april Idag var jeg med og skydsede Kristians afærer til Gjøvik da han skulde til Lehne i begravelse efter Simen Lehne, han skulde kjøre i bil fra Gjøvik og var det Kristian og Ole og Simen og Petra Solberg

21 April 1922 fredag. tømmermendene lagt paa bjelkerne i anden etacie og en tynd stok over langveggerne over bjelkerne og dermed er bjelkelaget ferdigt saa det kan [??]flyttes. Idag er Janna og Helga Listad paa Nøkleberg og yster primost Jeg vært med skydsede bort og hjem paa slæde, men snart er slædeføre borte efter veien her. Ole Kristian Nøkleberg har idag flyttet fra Nøkleberg for altid da han har tat gaardsbestyrerpost i Stange, skal være Hammerstad gaard, nu staar altsaa Nøkleberg øde da alt er utflyttet

22 april lørdag Tømmermendene har idag reist 5 sakser paa Størhusbygningen og skal saa til med sneiene som skal tømres. Jeg vært i Haajen efter 1 st siktemel og 1 skræsæk og 1 raamelsæk og var det tirsdag 18 april vandet kom i elven saa nu gaar det nok med fuld kraft allestede kun lyset er sent for gaar over til fuld spening

23 april søndag. Idag et graat veir som blev sne utover hele dagen og rent vinterligt, jeg vært hos Marcus Hermanrud efter nogle tollekniver og var om Blikseth paa nedturen, brugte spidsslæde og den mørk brune Draupnerhoppen. P Solberg vært her iaften en tur.

24 - 4 mandag, en uveirsdag som gjorde at det ingen karer var her idag ingen tømmermend og de andre har ikke vært her efter paaske

25 - 4 tirsdag Idag er alle 4 tømmermend atkomne og har disse teljerne lagt an høvle grinstolper saa nu ser det ut til skulde gaa an faa disse op borte ved veien og oppe ved smiua de blir da svært solide. Igaar var jeg paa Lena aa leverte kraftfor, og alle fik riktig

26 - 4 onsdag Idag er grinstolpehøvlerne ferdige med de sidste stolper Jeg har faaet flere paamindelser om reise til Lehne i begravelsen efter Simen Lehne og har gjort forberedelser [??] Idag har en baat rimeligvis Tordenskjold brudt raak fra Hamar til Nes saa nu ser det da ut til at Mjøsisen er paa sluten for ivinter at Jeg har nu vært paa Solberg baade iaften og igaaraften begge ganger tilsagt.

27 april torsdag, idag har jeg vært paa Lena med 6 flasker risp og stikkelsesbærvin som jeg sendte Kristian til Lehne i Kvam til begravelsen imorgen da jeg nok ikke kommer nogen steds imorgen grundet denne isvanskelighet men Tordenskjold har iaften lagt an bryte is over fra Nes til Kap og snart er det da gjennemgang dertil. Idag har disse teljerne kjørt hjem endel bord til tak og flakstangkluft samt bortkjørt endel top efter teljingen fra tomten. imorgen blir muligens sneiene ferdige og da staar vel det hele snart over. Jeg har nu 2 graner paa Berg som skal være til vindskibord paa størhuset og imorgen skal de sages. En ny graa Kat kom hit ikveld.

28 april. Idag fredag regn og milt veir, men bare enkelte flekker over jordet som sneen er bortgaaet Thordenskjold har idag brudt isen til Kap saa nu er da det farbart Hamar-Kap Tømmermendene har nu at bare imorgen at tømre op søndre mønesids og mønsaasen blir vel paalagt samtidig og kanske aaserne med Otto Jostad kom først efter dugurd og har Johan Johnsen og Jostad lagt an med grinder til gaarden Idag har det vært begravelse efter Simen Lehne Kvam i Gudbrandsdalen 69 aar gammel Imorgen er Steinpokkerne permiteret da det skal være slut

29 april lørdag, alle tømmermend er her idag og er idag tømmersneiene paasat dermed er tømringen ferdig endel aaser er ogsaa ilagt. forøvrig ingen karer.

30 april Søndag en stille dag. jeg bare gaaet etpar smaaturer ellers alt stille, sneen minket svært saa det nu gaar an gaa over jorderne

Mai

1922 1 mai idag mandag alle tømmermend og Kr Haakensen er her Kristian graver til grinstolper borte ved veien som nu lyt op, om akort for sommeren er det ikke godt bli forligt med ham da han synest kr 4 er forlite for sommeren Men jeg tror allikevel det blir saa han gaar for det tiderne er slike nu at et nedslag maa gaa an Mønsaasen er paalagt paa huset og jesems og [??] vil snart [??] at rene paalagt. 1 gaasegg som første er blit idag

2den mai Idag er ingen karer her da det regnede saa forskrækkelig fra morgenen av Jeg vært en tur paa Nøkleberg og traf der Ødegaard og Solberg som saa blev med hit og sat en stund ved etpar kaffedoktorer.

3 mai onsdag, idag har jeg vært med Helga Listad som reiste hem til bryllup, men hun skulde komme at lørdag og har loft være her til Pinse om det enkelte dage har seet slemt ut for holde hende saa lenge Idag har vi reist nye grinstolper borte ved nordre grind mot Chauceen altsaa mot Solbergsgrinden og sier tømmermand Johnsen de vil komme til staa i 100 aar disse stolper naar de gamle har staaet i 30 saa meget grøvre er de nye end de gamle de nye er nok bare av gran men de gamle av furu som er voxet heroppe i myren mens de nye er voxet den ene i no 3 og den anden i no 1 Vestaasen den østre er vel omkring 300 aar gl og den vestre er noget yngre. alle tømmermend er her og Kr Haakensen altsaa 5 karer, Idag eller ikveld er det udmærket godt lys og blir det vel snart normal spending igjen da det jo regnede noget svært igaar og sneen minkede noget

4 mai, idag har vi reist op store grindstolper ved Smiuen disse er begge til[??]byttet av Hans Haug paa Aurthun for bjerk og er voxet i almeningslod no 3 herav den ene næsten 400 aargammel, alle karer er her idag og har disse yngste tømmermend repareret stakkitten omkring nedre gaarden saa nu er da den ferdig

5 mai fredag Idag er taktækkingen av størhuset i fuld gang og tæljetømmermendene slaar paa bordtaket som er under flisen, disse har nu lovet 2 grinder her mot nedre gaarden og skal senere gjøre en stor grind borte ved veien, men nu er det først og sidst taket som gjelder faa istand.

6 mai lørdag. Idag har Johnsen og Hans Haakensen tækket taket fuldt ferdig med flistak og Otto Jostad og Johan Johnsen har gjort grind til de nye grindstolper borte ved veien mot Solberg. Huset er nu under tak og har karerne nu at sage ut glashullene samt alle døraabningerne og skal legge lunner i søndre rum saa det kunde bo an bo der for nødsarbeidere isommer om nødvendig. Iafte er mønsaasskaal indtat, det var alle 4 tømmermendene Karl Johnsen og Hans Haakensen Otto Jostad samt Johan Johnsen og saa var Gustav her og Kr Haakensen Ernst Blikseth og Paal Solberg Kr Haug og skomaker Hans Nilsen og Jeg dette blir vel tilsamen 11 støkker og far var den 12te kar saa da har vi da gjort fra os mønsaasskaalen paa størhuset

7 mai søndag Idag har Kristoffer Borud vært her, han er paa Festad isommer som Hoveellev eller landbrukslærling og som gammel kjending bad jeg ham besøke mig idag. Kristian og Karen samt gutane har ogsaa vært her samt disses budeie som er med fra Froen. Veiret milt og solskind isen paa Mjøsen er nu borte sydfra og herned og gaar raskt nordover med aapent vand.

8 mai 1922. Mandag. Idag har Jeg og Kr Haakensen vært kjørt melken, og saa har vi vært paa Blikseth efter vedkapsag for imorgen at kappe veden som nu bare brukes ellektrisk kraft til, vi fik baade motor og sag deroppe og er Ernst med for sagingen. Vi prøvde det lit ogsaa og gik udmærket. Idag har det vært her en ny mand som er villig til bli her i arbeid isommer efter kr. 4,00 pr dag, han skal bli med fra imorgen av med vedkappingen.

9 mai tirsdag Idag har vedkappingen begyndt Ernst Blikseth er med Kr Haakensen og Madsbakken samt Fritjof Dalhøi det gaar bra

10 mai onsdag Vedsaging til nær midag da alt er opkappet og meget ved blev det kanske likesåmeget som ifjor da 3 karer drev paa i 3 dager med Breilid sag og motor. Jeg lot Ernst Blikseth faa Kr 15 for arbeide Sag og motor kjørt til Nøkleberg iaften og opstillet der Kr Haakensen vært i Haajen med 3 st raamell iaften og har Madsbakken kløvet ved F Dalhøi pyntet op noget i størhuset

11 mai Thorsdag. Idag har Kristian Haakensen og Maurits Madsbakken lagt an pløie halvdelen av støkket nordenfor der hvor poteterne skal være og tar saa med et lite voldstøkke som er at fra ifjor F Dalhøi driver og murer under søndre ende av størhuset eller under snedkerværkstedet heller.

12 mai. Idag er ikke Fridtjof Dalhøi her men de 2 andre karer som driver med pløingen Jeg gjør 3beitshummel og hokskaft samt [??] Berte Karine er her og baker ertebrø til kjøpmand Seierstad i Bergen og imorgen skal jeg avsted til Lena St med kassen samt til Haajen og hente at 3 havremelsækker

13 mai lørdag Igaar var gaukdagen og ingen gauk er hørt til idag heller jeg vært i Haajen og om Lena med brø til Seierstad Bergen og om Johan Narum for handle kaffe og ris m.m. tjere til gridstolperne Fritjof har idag tjerebred laft saalangt tjeren rak senere motte jeg kjøpe mer idag Kristian Haakensen og Maurits Madsbakken pløier fremdeles vold.

14 mai Søndag. Jeg holdt mig hjemme mens kvinfolkene var paa Solberg mit paa dagen, det er en kold tid endnu ingen varme i luften og meget sne i skogen

15 mandag. Idag har Madsbakken og Kr Haakensen pløiet av det voldstøkke og aakeren paa nedre side av veien eller hvor vi tidligre kalte nordjorsdalen hvor det nu var vold og nedenfor aaker og er nu alt tat i et støkke op og ned. Efter middag har samme karer lagt an i Haugstuen søndenfor stuen og laaven og er det meningen det skal være ferdigt imorgen aften Fritjof Dalhøi ferdig med muringen rundt eller på sydsiden av størhuset og vestsiden i søndre rum og blir det bra ser det ut til.

16 Tirsdag Idag har Fritjof sat endel poteter nordenfor størhuset paa tidligere kaalstøkke og lagt ataat endel av volden saa det skulde bli lit større støkke og senere plante bring naar poteterne er avhøstet Kristian Haakensen og Maurits Madsbakken har idag pløiet av volden i stueløkken ogsaa saa har vi nu bare potetlandet pløie 23 maal men først lyt alt slaaddes og rugen saaes

17 mai. frihetsdag Haaken Gunneriussen er her og renser (seller) havre baade igaar og idag likesaa har Kr Haakensen og Maurits Madsbakken og Fritjof Dalhøi vært her. Maurits har kjørt paa vaaron - først pløiede lit med 2 hopper og senere slaade til midag da det blev for raat i regnveir, de andre karer har kjørt bort høvelflis og lagt op stenen ved størhuset samt ryddet bort endel saa det snart nu ser lit skikkeligre ut, endel planker fra badstuen fik de hjem og nedlagt før regnet da disse skal tjene som gulv i søndre rum i størhuset

18 mai 1922 Idag er tømmermendene atkomne Karl Johnsen og Hans Haakensen og lagt lunner i søndre rum i størhuset. Madsbakken slaadde og Kr Haakensen og Fritjof Dalhøi driver paa Stabure med rensing.

19 mai Idag er næsten lagt helt gulv over søndre rum i størhuset av 2 tom planker som høvles noget Jeg har slagtet en kalv og vært paa pensjonatet med samt havde med nogle egg at selge Imens var al karhjelp samlet om at spende i den borkete hoppe og ha med i harven altsaa er den da nu dreseret i harven Borka, den andre har enda ikke vært sæt paa.

20 mai lørdag Karerne driver paa staburet og renser byg opat mens Madsbakken kjører paa vaaronnen Jeg fik laane Solberg saamaskin men jeg saadde rugen og var loft den en tid da den gamle her er ubrukbar for kjørehjulene er saa daarlige; men har haap om faa ev[??] en maskin samme slags hos Ødegaard. Tømmerm[endene] har nu ferdigt gulv i størhusets søndre rum snedkerrrum og hugger derefter ind beiting i glassene

21 søndag Idag havde jeg bedt endel karer heromkring samt etpar utbygdinger paa toddy og skulde selskapet komme klokken 5 som ogsaa skjeede for de flestes vedkommende og fik disse herrer kaffe toddy og kveldsmat og var her til ved 1 tiden, jeg kjøbte den gamle saamaskin av Ødegaard for at bytte paa hjulene av den paa den gamle her da disse var mye bedre eller næsten som mye Kr 50 var prisen den er tidligre kjøbt paa Breilid

22 mai Idag raat og regnveir jeg faaet hjem den anden gamle saamaskin og satte på denne hjul paa den gamle her og da blev den som ny: Vaaronnkjørerne kunde bare kjøre til midag da regn og raaveir hindret harvingen tømrerne beitet ferdige vindueshullene i første etace og skal sætte ind noget gamle ruter eller grinder Jeg drevet lidt ti buen og vært en tur paa Kap efter [??] til tømmermendene.

23de Mai Idag tirsdag har jeg ogsaa faaet med Dalhøi [??] til potetsortering i østre kjelderen og blev disse sendt gjenem maskinen. Jeg saaet bygget nede fra mig og skal imorgen til med havren, bygget er 15 maal og er nesten alt saaferdigt nu med endel eller 23 maal til poteter er igjen helt at gjøre

24 mai onsdag. Idag har jeg saaet havren ialfald halvdelen og karerne kjører ut møk paa potetlandet Tømmermendene har snart indhugget betski i alle glashullene og indsat gamle vinduer i de 2 vinduer i søndre rum. redskaps og kvilerum.

25 mai torsdag helgedag - en rent udmærket sommerdag som er fin og varm. Igaarkveld fik karerne hver nogle glas rabarbervin som gjorde at de blev fulde og i perlehumør og har de vel nu haft hviledag saa de blir friske igjen til imorgen. Helga Listad vil imorgen reise hjem da hun nok nu ikke er til holde her lengre og er det nok saa hun faar slippe da ogsaa tømmermendene vel blir ferdige om nogle dage

26 mai fredag, Idag har jeg saaet av det sidste her og det blev stueløkken og dermed er ssaningen ferdig for iaar. Idag er lønnerne i blomst. Jeg har faaet forespørsel efter jordbærplante fra Johanne Sterud og brev fra Guri Kruke om at hun først blir ferdig paa Hunn om en maaned. Helga Listad reiser herfra idag pr cykel til Braastad Vardal og blir det da ingen her nu i en maaneds tid Helga var nok flink

27 mai 1922 Idag har jeg vært paa Lena st efter 3 st kraftfor og havde med Helga Listads kuffert hvorfor jeg betalte fragt med kroner 6,30 den gaar nu om Kristiania ti lHundorp st hun havde loft bli stil til Pinse derfor var det nu ingen raa holde paa hende lengre naar hun nu endelig vilde avsted. Iaften har jeg vært paa Breilid efter den vesle ugrasharven og skal bruke den mandags morgen. En forfærdelig nordenvind graserer i hele dag og gjør ubøderlig skade.

28 mai Søndag. Baade igaar og idag har det blaaset stærkt nordenfra. Ikveld har jeg harvet over hele Potetlandet fra ifjor som det nu er 6 maal rug paa og 15 maal byg og isaaet Jeg harvede det med 4delt harv fra Breilid paa 2 1/2 time altsaa 21 maal og fint blev det om det er endel kveke paa dette støkke begyndte kl 1/2 7 og ferdig til 9 ikveld. tidligre idag har jeg solgt 2 kirsebærtrr til H Olsby for kr 4,-

29de Idag har karerne kjørt ut sidste møk fra kjelderen og saaledes jødslet støkket nedenfor skaalen - Potetbuen 23 maal stort Jeg har rullet bygaakeren og endel av havre byg og rugaakern er 21 maal stor og da har jeg igjen lit efter Solbergseiendommen og i Haugstuen det søndre støkket. Av tømmermend har jeg nu Hans Haakensen da Johnsen er borte idag

30 mai Idag tirsdag, skomaker Nilsen og Maurits Madsbakken Fritjof Dalhøi breier møk til dugurs og lit til imens har Haakensens karerne Raua og den brune mørke hoppe og kjører paa vaaron med og ble ferdige med saanning og sætting til mit i midagsøkten med alt. Idag er Johnsen her som tømmermand. Pløing med 2 beiter begyndt og snart skal møkken være nedpløiet

31 mai Idag har jeg og Kr Haakensen kjørt melken og de andre karerne breier møk paa potetlandet som ogsaa er endel pløiet av Hans Nilsen har den brune hoppen at pløie og saa sætte poteter med og Haakensenkarerne hadde heste til sit vaaronarbeide igaar saa nu er alt utenomkjøring jort for ivaar Tømmermendene har lagt an med at sætte tak over grindstolperne bortved veien for at bli ferdige denne uke men 400 dagsverk kan de vel ikke faa her om dem har holdt ved siden i november Der blaaser en stærk vind fra nord som har vært paaholden næsten hele uken.

Juni

1 Juni Porten bortved nordre veien er idag ferdig ogsaa tjerebræd av Johnsen, grinden er ikke paahengt da gangjernene mangler men ellers er den fuldt istand. Idag er pløiingen til poteter fraseggjort med 2 tvebeitploger saa nu er det harve og slaadde. Tømrerne lagt an opved Smiua med grindsporten der saa blir dem vel nogenlunde like i utseende og og bræd med tjere maa nok ogsaa den bli saa ser det vel solid ut alt sammen. Nordenvinden er rent lei ogsaa idag og sliter akkern som er langt opat. Jeg gjærdet at det hul som ivinter blev tat paa gjærde for tømmerkjøringen til størhusbygningen. Igaar var her efter Jordbærplanter og rugegg Johanne Sterud fra Nes og tirsdagskveld var her Berte Lie Vestre Toten

2den juni Tømrerne lagt an i Haugstuen og tækje opat laaven som var daarligt tak paa og saa er flagstangen at aa gjøre istand, jeg har istand at en trebeithummel som vi ifjor kjørte sund Dalhøi begge og Kr Haakensen sorterer poteter idag saa nu er da det jort, mens Madsbakken kjører harv efter slaad.

3 juni Idag har Tømmermendene sluttet og har da arbeidet 380 dagsværk tilsamen og alt er betalt Johnsen med 10.80 Hans Haakensen med 10.00 Otto Jostad 8.50 og Johan Johnsen 4.50 Tømmermendene har i disse 380 dage repareret en god del og sat op grindstolper nordved veien og oppe ved smiuen saa er alle tak overseet og repareret bl ant i Haugstuerne hvor sidste flis blev paalagt 1/4 favn som forhudning av det gamle Smiutaket var det noget arbeide med idet noget var raatnet og saa er flagstang høvlet m m - Størhuset er da opsat og var det hovedarbeidet

4 Juni Pinsedagen Idag har jeg betalt budeien for vinteren med 500 kroner og saa har jeg betalt saamaskin for Ødegaard med 50,- men har jeg faaet betaling fra P Solberg for solgte Potet for 1890 kg a 0,14 kr 264,60 og da har jeg vel i kassen kr 300 idag efterat kr 100 er bortsat og skal foræres bort, altsaa har jeg da lit i kassen og endel over 8000 i bankerne

5 Juni 2en pinsedag, paa Aurthun var her en tur og saa paa Størhusbygningen og grindstolperne som nu er under tak baade det ene og andet

6 Juni 3 pinsedag Idag har potetsættingen begyndt og fik jeg med 4 fremmede sættere og [Egen??] som altsaa er ved huset Maurits Madsbakken og skomaker Nilsen ahler og F Dalhøi har paa gjødsel. Kr Haakensen er ikke her han er paa turing nu.

7 Juni Idag som igaar med potetsættingen begge dage sat 6 maal 12 ialt Kr Haakensen er fraværende - Jeg vært paa Lena St efter tjere samt om Lena St med 2 filmer at sende til Nerlien Kristian[ia?] og saa sendte jeg 100 kr til Helene Borud for hun var snild mens hun var her. Utsikt til regn.

8 Juni Idag slippet kua paa havn i nordre skog da den imorgen skal paa utvalgsskue paa Fauchaldmoen, unghopperne slippet i søndre engen Potetsættingen er ferdig og blev det vel over 18 maal og tætt faaret.

9 juni fredag. Idag var alt mandskap samlet og gik vi kl 10 til Fauchaldmoen med kua, denne gang fik vi knapper i ørene paa 12 st mot 14 forige og saa blev Staslien degraderet ned i 3die Præmie 6 tredie præmier ialt og 6 godkjedt og bevaring. efterpaa har karerne ahlet til Turnipsen. Første rent varme dag og har jeg derfor tat ultrøien av. Unghopperne motte jeg iaften ha i nordre skogen da den borkete gik ind i jordet her. den kan nok aa hoppe ser det ut til Tvangsauktion paa Hermanrud over ku og redskap m mere

10 Juni Idag er vaaron frasiggjort eftersom lit turnips er saaet saaledes ialt 23 maal med poteter og turnips herav da til turnips mellem 4 og 5 maal Fritjof Dalhøi permiteret idag han har vært her i 4 dager a kr 4.00 ialt 96 kr hvorav 20 er betalt tidligre Altsaa er da vaaron frasigort for iaar og sent blev det men alt kan vel bli like god avling derfor, vi saade en sæk saltpetter paa volden nedenfor størhuset herav lit extra paa tæljeban som var ganske blak.

11 Juni Idag kom hit amerikanerne Helge Dysthe og Hans Hoel Hans har vært i Amerika i 33 aar og Helge Dyste i 9 aar og var jeg med Helge Dysthe til Dæhlin med nogle sager fra america. En god regnskur er kommet og gjør vel lit paa turnipsfrøet og paa volden med saltpettern

12 Juni Idag har amerikanerne reist herfra efterat jeg har vært paa Nøkleberg med dem Kristian Haakensen og Maurits Madsbakken repareret gjærde i søndre skog. Helene Borud stod opført i Nationen som skulde gifte sig idag paa banken i Lillehammer

13 Juni 1922 tirsdag karerne driver med gjærdreparasjoner og jeg har vært en tur paa Gjøvik medhavende 11 kg smør som vistnok er lenge siden er solgt herfra for pr kg. betaltes kr 4.50 - for 11 kg a 4.50 kr 49.50 hvorfor jeg kjøbte 15 kg kaffe a 2.30 5 kg farin a 95 og 5 kg rafinade a 11.5 - 5 kg ris 1,00 og saa kjøbt jeg endel smaaterier utenom

14 Juni Idag onsdag, Maurits og Kristian driver aa reparerer gjærdet rundt skogen søndre skog, Jeg vært en tur paa Blikseth efter en hane som skulde ha til Utstilling paa Hamar fredag-

15 Juni Idag har Kristian Haakensen vært paa Alm med begge 3aars hopperne og Maurits vært i Haajen med mell 260 kg raamell Jeg vært paa Kapp med utstillingshonning for sendelse til utstilling paa Hamar hvor det er utstilling lørdag. Solberg og Kjeldstadli vært her idag. Den mørk brune Draupnerhoppen slippet i Nøklebergs havn igaarkveld da Kristian har sine 2 sauer her

16 Juni Idag har Maurits tjerebræd kjærrejul og de gamle slededrag Kr Haakensen gjærder Jeg har lagt paa nye paptak paa bihusene paa endel. Ikveld har jeg vært med Kristian i Hamborgs skogen og seet paa nogle stubber som er blit ivinter efter ulovlig tømmerhugst 11 granstubber og 3 bjerkestubber

17 Juni lørdag Idag har jeg vært paa høneutstilling paa Hamar og der tat en første præmie for gaas og 1 første præmie for honning derimot fik jeg intet for gule [???] Altsaa representered jeg amtet paa en ny og værdig maate blant ant som eneutstiller herfra.

18 Juni 1922 Søndag, Idag kom hit Elise Dahl fraa Faaberg nu i Ødegaarden i Vardal og var til utover kvelden da hun reiste tilbake. Veiret kaldt om delvis sol og sommer skulde det vel ogsaa være. Tørt blir det nu utover marken om slikt skal vedvare.

19 Juni mandag Idag meget varmere i veiret end igaar Jeg har vært med aa slaa haven idag og var Kr Haakensen med en stund efter midagen, han kom hit igjen efter dugurd. Maurits Madsbakken har lagt an ahle poteterne og Kristian har gjærdet efter dugurd. Maurits Madsbakken har lagt an ahle poteterne og Kristian har gjærdet efter dugurd. Jeg slog haven til kl 1/2 12 inat da jaaen blev skjæm.

20 Juni tirsdag Idag har far reist til Vingerum vært om Borud en tur og i kirken der og kom hjem som han reiste til Lillehammerbaaten til Gjøvik hvor jeg var aa hentede ham. Idag fik jeg igjen nogle nye film bilder herav fra forige søndag da amerikanerne var her og av frugttrærne i blomst. Maurits ahler poteterne og Kr Haakensen har bræd kjærrejulene og slædeskjæker. Gaasa kom at fra Hamar igaar og fik præmie samt fjærfeforeningens broncemedalje og saa fik jeg 1ste præmie for honning med samme alt for finere slags

21 Juni. Idag har jeg slaaet sidste del av haven da graset ble langt Kristian Haakensen er nu ferdig med gjærdingen paa søndre side Maurits Madsbakken tjerebred fjærkjærrehjulene og kjørt hjem et las høi jeg vært paa posthuset efter præmierne for gaasa og honningen fra Hamar. 1 fløteskje for honningen og 1 broncemedalje for gaasen

22 Juni Idag har Maurits haft paa tjere paa lafta paa størhuset og vært paa Lena efter endel kumel. Kristian har drevet med gjærdet paa søndre side smiuen og jeg har stelt til trap til størhuset fra yterdøren da brandtaxkarerne skulde komme Jens Ramstad og P. Blixet var her og fandt en taxt av 14.500 passende. Kristian havde igaar lensmanden som skulde finde tyven til 11 grantrær som er bortstjaalet fra Nøkleberg

23 Juni Jonsokaften. idag har karerne kjørt melk og saa har Kristian fuldført gjærdet søndenfor smiuen mens Maurits tjerebrer grind og stolpe opved smiua og senere laftene paa størhuset Kristian Haakensen har baaret ind havehøiet som nu var tørt sanet[???] det i gaasebingen. Jeg passet gaasa som har faaet 5 gaasekjiklinger og ser ut til gaa meget bra alt samen og lever saa alle blir det 6 med den som er ute før med hønen, imorgen faar den da ut paa gaarden. Jeg har sat ind nye rammer i endel bikuber som ser bra ut mens hos Ørud er det mange daarlige sa Jens Ramstad igaar ca 50 st utdød -

24 Juni St Hansdagen tørt og fint - alt for tørt aakern gulner bortover paa vestre side av veien nærmest cauceen bygaaker støkket paa 21 maal hvor 6 maal rug Jeg er allene kar idag da leiekarerne er fraværende hvorfor jeg motte reise til Haajen for aa faa igjen kakumel men var ikke ferdig, skulde bli tirsdag nu men 2 sækker raamell var ferdige Ole Jacob Nøklebergsengen vært her og saa paa størhuset som han skal gjøre dører til Kristian har idag faaet istand nybrøttet og harvet det en gang idag, naar det blir harvet etpar ganger blir det nok bra tror jeg - Eieren av det andre Nøkleberg have averteret at han vill leie bort havn og er træffe deroppe idag, men uteblev, uvist hvorfor kanske han har trukket sig tilbake

25 Juni Søndag idag en stille dag, jeg hjemme hele tiden Kristian kom for aa laane cycelen en tur til O. E. Nøkleberg for aa faa opklaret tyveri av tømmer i Hamborgsskogen, det er forsaavit opklaret som det er bevist Kristian Dybdal har tat 11 graner og 3 bjerker paa søndre side elven i god tid tro om han eier jorden og vil tillegne sig al veggetasjon der noget som vel blir protesteret på av eieren

26 Juni 1922 mandag, regn fra morgenen av og riktig bra skurer ogsaa Madsbakken er ikke atkomet men Kr Haakensen kom efter dugurd Jeg gjort nye melkekrakker og beslaaet et skaak[??]

27 Juni tirsdag Idag er Madsbakken her men ikke Haakensen da han har Raua paa Gjøvik efter seng til Lina Haakensen. kjørt melken for Kristian og vært paa Haajen efter 2 rugsiktsekker. Regn ogsaa idag nogle skurer. Karl Berg vært her en tur iaften

28 Juni, onsdag, begge karer i kost med vedhuing som skal paagaa med al fart som kan opvises og tat 1 bisværm idag og en igaar saa nu er der sæsonen inde til bierne. Solberg driver med fuld kraft og tar op stubber og har veitegravere saa det nu gaar likesaa svært der som tidligre

29 Juni torsdag, idag som nu en tid koldt og nogle regndraaper saa av og til. Jeg vært i smiua og kvæsset hakker til Solberg m m de 5 gaasekjuklinger er i udmærket vigør og voxer rent raskt en mis[??] Jeg som var [??] under høner og en høne ligger om det da blir noget resultat det er jo usikkert Iaften har jeg talt med Guri Kruke som kjem lørdag da hun saa er ferdig paa Hunn

30 Juni Idag har jeg vært paa Gjøvik reiste fra gaarden her 12 minutter før 12 og var paa Gjøvik 11.27 uten at være av cyklen, her hadde jeg jo svært lite utrette bare til smaaindkjøp. Far har vært i banken og hentet rentepengene selv 1000 kr saa har jeg kommet 4000 kroner i underskud allerede nu paa aaret forhaapentlig blir det nu en anden gang ellers blir det gaaende den gale vei for mange for jeg er da sikker paa mange heromkring sitter værre i det end jeg i pengeveien

Juli

1 Juli lørdag Idag kom hit pr Cykel Guri Kruke som altsaa dermed tiltrær som kjøkenchjef efterat ha gaaet sidste kursus i husstell paa Hunn husmorskole og uten at ha vært hjemme igjen derfra. Idag regn i skurvis 2 bisværmer.

2den Juli 1922 søndag en stille dag ingen borte fra gaarden og bare 8 grader varmt med nogle draaper regn som gjorde det enda koldere. ellers overskyet.

3 Juli 1922 mandag Idag reiste jeg til Gjøvik klokken lit før 8 for at være tidlig hjemme med de saker som Guri havde paa Hunn hvorom jeg var efter disse, samtidig handlede jeg lit på Gjøvik, gaasekjyllingerne, som var en uke gamle lørdag er svære til at æte, de faar nu 2 egg og nesle til kvelds og om dagen ellers greier de sig selv og har voxet kolosalt nu i de sidste dage og faar de melk bare til kvelds og alt er tømt om morgenen

4 Juli tirsdag. Poteterne er nu kjørt mellem for anden gang med hestehakken eller begyndt paa og den anden kar driver med vedklyving saa det gaar da lit om senda Budeien blev igaar permiteret i en uke da de andre greier sakerne like godt derfor ser det ut til og derefter faar de andre slippe fri lit efterhaanden

5 Juli onsdag, Idag har jeg vært paa sykekassemøtet og betalt ca 42 kroner derfra til Samvirkelaget og solgt smør og kjøbt igjen varer deriblandt cement 1 tønde som nu blev betalt med 22.50 - ut paa aftenen regn.

6 Juli Regn fra morgenen av saa karene drev i skaalen og greiede op og regn kom det noget forsvarligt saa det nu motte sies være rotbløiten Ca 1 centimeter Kristian har idag budt 49.000 kroner for Ole Kristian Nøklebergs tidligre gaard håndgit til iaften eller vedstaar til ikveld.

7 Juli 1922 fredag Idag har Kristian kjøbt O. Kr. Nøklebergs gaard for 49,000 Kroner + 2 % provisjon, samt skjøte paa[??] pris ca 500 tilsamen blir det da Kroner 51.500, han hadde git en abrobasjons frist til klokken 12 idag og inden den tid var det avgjort og da blir det nok fin eiendom Nøkleberg med 250 maal indmark og flere hundrede maal skog ialt samt Stubberud Ikveld har jeg vært utover og seet paa den aller ytterste skog ved elven alt tegner nu bra naar han nu faar pengeveien ordnet.

8 Juli lørdag Poteterne og turnipsen er idag renset med hestehakken og er ogsaa bra rene for ugras naar vi saa faar kjørt en gang til med hestehakken og stort skjær paa saa blir dem nok riktig bra. Iaften var jeg og P. Solberg paa Nøkleberg hvor Paal underskrev kjøpekontrakten om den andre Nøklebergsgaarden, kom hjem kl 2 inat

9 Juli søndag. det har nu kommet saa meget saa det staar omtrent 1 centimeter i en almindelig blikkop og da maa vel alt voxe og blir rent svær avling overalt, aakeren her er stut aa staar i skøtbelgen men rogen er svær og hel ax oppe nu

10 Juli Idag mandag regned og haglede non svære skurer, jeg vært i Svartaas for at tinge Even Fauchald til hugge aasveen som nu er utvist men han lovede ikke helt ut Ingeborg og Olga Lehne er idag komne til Nøkleberg havde bilskyds fra Kap.

11 Juli Kristian havde igaar min Cykel til Lena og fik ordnet med penger til gaardkjøpet og fik han 5.400 - av mine penger i Totens sparebank og omtrent 15 000 fra far saa nu blir det da bra paabetalt

12 Juli 1922 Idag har jeg vært hos Ole Jacop Nøklebergsengen og vilde faa ham til komme og sætte op flagstangen for derefter faa den malt og skulde det da bli engang denne uken, var ogsaa om Karl Berg for faa ham til ta mot utvisning av asveden da jeg ikke stod paa listen Jeg var ogsaa om Nøkleberg med samme.

13 Juli torsdag, Idag har Solberg lagt an skjære op det gamle tømmer for 3 aar som laa paa gaarden og fik jeg saget det som vi fik med idag som kveldsarbeide alt til 1 1/2 tommer bord. Kristian Haakensen og Maurits Madsbakken driver med rappe cementrappe staldveggen mot høigulvet da veggen er helt raaten og utæt. Sidste vedkabber opkløives blev ikk ferdige idag. Handelslagets bil vært her 12 dage denne uken med cement 4 tønder til størhuset og ropingen.

14 Juli Idag kom ogsaa lit regn før dugurd saa bare Kristian Haakensen var her før dugurd og kjørt da opat bordene sag fra Solberg men honen blev liggende, efter dugurd kom ogsaa Maurits at og kjørte saa begge tømmer paa sagen Nils Staff var her og saa paa størhuspostanlegget og gjorde beregninger over hvad som skulde kjøpes

15 Juni [= Juli] Sidste sagskur paa Solberg idag ca 3 timer og fik vi opat kjørt endel men slompen faar ligge at til mandag naar vi faar kjørt melken som da blir dagen, Kristian fik ogsaa saget sit tømmer som vel tog nogle timer herfra var det matrialer til 5 timers saging saa omkring og skulde Sigv Dahl ha 40,00 kroner for sig om bokgutter og saa lyt vel Solberg ha endel for anden sagemand og bordbærer.

16 Juli Idag Søndag. ikke no særlig varmt og drivende ver men mest opholdsveir sidste gaasunge har jeg uthft idag saa nu er det ikke flere vente dette aar det blev 7 støkker som lever og nogle som ikke kom til leve saa det gik ganske bra heldig nu iaar om alle herefter lever saa blir det da en stamme på 10 støkker til høsten. jeg har gjærdet omkring de sidste idag og flyttet lit paa en tidligre istandjort binge

17 Juli mandag melkekjøring her Jeg og Maurits da Kr Haakensen var fraværende idag senere kjørte han hjem sidste materialer og jeg reparerte melkevognene og smørte

18 Juli tirsdag, Idag er begge karer her og reparerer lit paa gjærde rundt nordskogen da kua hadde brut sig paa veien senere begyndte Maurits aa kjøre hesthakken mellem turnipsen ca 4-5 maal Kristian Haakensen la op sidste skaarne sagbord som blev 160 st gulvbord og endel bord 1 tom bord delvis rodt[??]

19 Turnipsahlingen med hesthakken og saa derefter i poteterne. Kr Haakensen aa Olga Martinussen rensker i faarerne som nu er delvis frvoxne og mye bræstkaal. Igaar reiste herfra Guri Kruke paa en ferietur hjem da hun ikke har vært hjemme siden hun begyndte paa Hunn, herfra reist paa Cykel til Hunn hvor hun vilde ligge natten over og bli med Lillehammerbaat til Lillehammer hvor saa bli med hurtigtoget nordover og da komme hjem samme dag altsaa idag. Igaaraften var vi budne til Solberg

20 Juli Maurits kom ikke at idag men Kr Haakensen Turnipsrensking Jeg gjort 2 nye turnipshakker

21 Juli 1922 fredag Idag er begge karer her og driver med turnipsen tillike med Olga Martinussen naar hun har tid En svær hete nu om dagen som nærmer sig varmeste dag ifjor. paa et par dager nær. Jeg sat paa nogle skottekasser idag og er det vel snart nok av disse paasat tror jeg de som ikke nu er paasat paa faar staa foruten. Solberg vært her idag efter 3 liter sprit

22 Juli lørdag idag har jeg ryddet bort de tjerebrædde slædeskjækjer og pyntet bort alt ved grisebinge for at faa ut slaamaskin ut og blev saa disse uttat

23 Juli Søndag Igaaraften kom et forfærdelig tordenveir som var noget enestaaende og slog ned paa mange steder her i nærheten Idag en dag med lite klarveir før ut paa aftenen Kristian og Nils Løken kom hit paa Pjolter og Solbergsjenterne var her ogsaa en tur. Far og Petra Blikseth havde Raua paa nedre Alfstad hos Mina Bjerke budne til middag.

24 mandag, karerne er nu snart ferdige med turnips renskningen. jeg vært i Kap med hesteskoer til grevjaing og betalt Bi og Fjærfætidende senere har jeg seet om der er honing hos bierne og endel er det vel men fortidlig [enda??] Christopher Borud[??] har skrevet til mig at han ønsker et spand snarest.

25 tirsdag Idag er karerne ferdig med turnipsrensingen og har lagt an kjøre hesthakken i poteterne igjen, grasa svært store

26 Juli 1922 onsdag, jeg vært i Kap efter 2 rivepinder til hesteriven og hente hjem hesteskoer som er grevja. Et par regnskurer kom ogsaa idag saa karerne har pyntet laaven og renset opat no paa Staburet 3 vældig store jordbærer fundet idag her de største på 46 gram altsaa lit mindre end tidligere aar funden som da var paa 50 gram

27 Juli torsdag, Idag har Kristian Haakensen blit ferdig med potethyppingen med hesthakken og senere har karerne trillet ind lit ved, Maurits har haft paa lit tjere paa lafta paa størhuset paa disse som var forlite paahaft før Gartner Apol kom hit idag og er det nok lenge siden han var her vistnok 1912 eller 1913 da som gartner, han fik nu med de store jordbærene som vi fik høstet igaar som vel var de største iaar 46 gram Første jordbærsending 5 1/2 kg hentet av Kooperativ eller Samvirkelag, Kap. Ikveld kom en stærk regnskur saa nu begynder da regnveiret og slaaton som forhaapentlig blir det bedre at.

28 Juli Idag regnveir riktig saa det monner og ingen karer som er her her idag Jeg har dyttet vastroa i stalden saa den er tæt nu næsten den var nok klein paa et støkke saa det var derav den rant, Raua har jeg idag skod paa bakbena P Solberg faaet 70 kg poteter og høvel, hugjern

29 Olsokdag lit ruskeveir men lite jeg var paa Nøkleberg aa hentede hjem den mørk brune hoppen for aa ha med i slaamaskin aa saa maatte jeg sko den runt, Raua skodde jeg igaar. Jeg slog ned et voldstøkke paa ca 10 maal ovenfor størhuset og sydover og blev det hengt en god del derav da det var tynt paa. Ikveld har jeg slippet disse 2 hoppe i Haugstuens skog men gaar vel opover til Nøkleberg igjen naar gjærde mangler. Aakern staar i fin væxt nu men i havren er det brestkaal en del Poteterne svære

30 Juli Søndag 1922 Idag har jeg vært i Almskogen og seet om ongmerraen som viste sig være fine aa feite, mens jeg var borte havde Kristoffer Borud vært her aa spørt efter mig og ringte jeg da op efter middag at han kunne komme at ikveld og blevsaa baade Kristoffer og Grønlien som er paa Breilid kom samt Ernst Blikseth og Schjerpen og saa havde Kristian og hans husstand kommet før saa det blev mange, veiret pent om nogle regndraaper.

31 Juli Mandag, idag er baade Kristian Haakensen og Maurits Madsbakken her og har jeg slaaet et støkke som dem hengte efterat Kristian kjørte høivenderen over det som blev slaaet lørdag og det fik vi opsat efterpaa og begyndt det saa blaase saa det er utsikt til høiveir nu Jeg har nu langt paa vei til et nyt jaaorv lovet istand men paa en lengre tid

August

1 August Idag la jeg an slaa paa øverste støkke i søndre jordet men motte holde op da det kom telefon fra slagter Haug Gjøvik at han kunde ta oxen hvorfor alle forberedelser motte gjøres til strax at reise kl 11 reiste 3 av os kjørt med Raua paa nyeste høivogn og kom til Gjøvik 1/2 2 alt gik heldigt og fik slagtet med samme. Jeg kjøbte med en sæk sukker farin a 45 kg a 1,05 pr kg aa saa fik jeg repareret 1 slaamaskinkniv og ellers kjøbt ant smaateri samt fik igjen nogle bilder herfra, det var tengt vi skulde faaet ind nogle las høi som var utkastet idag men motte paa skomakern rake det isamen at og fik dem sat det op til imorge

2 August utkastet at høiet. Jeg reiste herfra til Gjøvik kl 1/2 6 for at faa opveiet oxen som veiede 220 kg a 3,40 som jeg altsaa fik kr 748,- og var vel nogenlunde. Indhaft første høi 7 las fint og slaaet lit saa der nu er slaaet 26 maal

3 August Gartner Haugen vært her en lysttur baade igaar og idag og er vel nu ferdig. Høiveiret er daarlig [??] med, henger stadig og naar karerne ikke gjør det triller dem ind ved i skaalen da vi liksom ikke er kommet i fuld orden med slaaton om det vel nu er paa tide drive med den.

4 August fredag, Idag har jeg levert kraftfor paa Lena aa hat med 2 stk havre til raamell. Karerne henger sidste paa vestsiden av størhuset saa ny lyt jeg slå andre steder, iaften slaaet et støkke ret i syd for haven. Gunnar Gustavsen vært her i 2 2/3 dag delvis i potetaakern og i høion. O. J. Nøklebergsengen vært her aa tat ut matrialer til dører aa skal nu til med disse, Ole Jacob var ogsaa med fik isat skruer i utstikkerne i anden etace i størhuset da disse vilde lette sig noget op fra bjelkerne og var han senere med aa fik isamenfeldt flagstangen som altsaa nu maa tjærebræes nedentil aa senere males saasnart veirett skikker sig slikt det gaar an

5 august Idag som de fleste dage nu paa sluten har det regnet noget Karerne har hengt høiet her ut for haven, Jeg vært i Haajen efter 2 raamellssækker aa senere slaaet bakjordet 12 maal som var klein slaat Karerne fik ikveld 100 kr hver.

6 august, Idag er udmærket fin dag bedste paa lenge, Far mor og Guri kjørt til kirken Jeg uttog nogle bilder hvorav 2 fra Nøkleberg gaas høner og kua samt kirkefolket. Sverre Borud kom hit iaften for være over til imorgen.

7 august, mandag. Idag lit halvt usikkert med været men blev da utkastet og kjørt høivenderen over det som blev slaaet lørdag aften dette fik vi opsat og det som var utkastet fik vi ind 6 las og før 7 eller 8 Sverre Borud reiste herfra kl 1/2 1 og brukte vel ca 1 1/2 time eller 1 ialfald. Idag mange potetrenskere og jordbærkjøpere.

8 august 1922 tirsdag Idag blev ikke utkastet høiet i bakjordet da veiret saa noget utrykt. Jeg la an slaa et støkke av volden - nedenfor haven som saa karerne skulde henge. Endel honning har jeg uttat men blir lite 56 kg fra skottekasserne paa 3 nær

9 august onsdag utkastet i bakjordet og la an høie kl 2 da det blev overskyet jeg har nu uttat 96 kg honning ialt og er inde 19 las høi lit fik vi igjen i bakjordet da det la an regne men det blev vel ikke svært utsskjemt Potetrenskerne driver nu og har tat meste av bræstkaalen nedenfor potetbuen

10 august torsdag. Idag har vi faaet ind sidste høiet fra bakjordet som ialt blev 9 las og saa har vi tat ind fra hesjerne det først slaaede ogsaa 9 lass. Jeg slaaet sidste nybrøtstøkket og lit til saa det det blev nok til mange las ialt nu brugt gammelslaamaskinen som ikke har vært brukt paa 6 aar

11 august Idag har jeg slaaet begge øvre stueløkkerne som er et sent arbeide, brukt den gamle slaamaskin med omregulerefingre og nyslipt kniv saa den gik ikke godt intil den ble skjæm, Karerne opsat høiet nederst i søndre jordet som jeg slog igaar av høi er her bare i hus 30 las - til i dag

12 august lørdag Idag har Potetrenskerne blit ferdige med brestkaalen i poteter og turnips og de utenomleiede Kari Jobakken Gunnar Linber og Helga Linberg var her i tilsamenlagt 21 2/3 dag og 2,50 pr dag Kr 54.10 - en dyr potetrensking og turnipsrensking men saa blev den da nu fin og forhaapentlig det utplukkede ikke frøendes enda

12 august, Idag har jeg slaaet løkken i nedre Haugstuen som nu er halvdelen aaker i og igaar det i øvre stuen derefter høiede vi ind 7 las nederst i søndre jorde og satte op lit i øvre stueløkke. denne uke har det vært godt høiveir men her er mestedelen hengt saa vi ialt bare har 40 las inde endnu.

13 august søndag, idag har jeg holdt mig hjemme Solberg og fuldmægtig kom hit og var til sent og Adolf Blikseth var her endel regn kom utpaa kvelden og skjæmte borte høiet som nu er nedslaaet i alle hemene her meget her hjeme er jo slaaet men hersjet

14 august, Idag har jeg vært i Stubberudskogen efter alle hopperne som er kommet dertil eftersom de de er slippet paa veien fra Nøklebergsskogen og derfra kom de til Blikseth som saa sendte dem i Stubberudskogen. den lysebrune tog jeg hjem og brukte til Gjøvik hvor jeg kjøbte laas til Størhuset eller snekkerrummet og saa kjøbte jeg fingerskruer til Slaamaskin m.m.

15 august, tirsdag Igaar ogsaa regn, idag omtrent opholdsveir men intet anset høiet desuten er det bare Kr Haakensen her, holder veiret imorgen faar vi vel alt opsat og kanskje det opsatte ind i hus saa jeg da faa det sidste nedslaaet

16 august onsdag. idag statsskattemøte og opholdsveir, men vi fik bare høiet vel 2 las i øvre stuerne som var opsat og det var vel ogsaa lit daarlig tørk, resten fik vi sat op og venter paa høiveir. Jeg vært avsted og betalt statsskatten som er 245-

17 august raat og ruskeveir, Jeg slog et støkke utenfor stalden saa karerne har lit henge paa da det intet ant er aa jøre nu i slikt veir Idag tvangsauktion paa Hermandrud jeg kjøbte intet

18 august fredag, Idag blankt veir fra morgenen av saa vi kastede utat alt næsten i stuerne, men kom regn saa vi ikke fik det opat alt heller, la saa an slaa at.

19 august 1922 lørdag idag var det fint veir fra morgenen av men det gik ikke langt utover dagen før regnet kom og det næsten hele dagen, veirvarsler var fint klart lit kaldere vær. altsaa er ikke de at stole paa - Jeg har slaaet 19 maal av nyvolden fra ifjor og den var det delvis riktig svær slaat paa; men saa ligger det utover i alle stuerne for da vi skulde slutte med utkastingen ble det strax regn og da er det rent forbasket Aakern lysner paa ivissa bygget og blir nok ikke lenge før skjært nu

20 august Søndag Kristian og Nils Løken vært her og foresten hele Nøklebergsfamilien med. og var det da opholdsveir saa omtrent hele dagen sidste gule moreller avhøstet men endel av de almindelige viltvoxende er gamle er da enda at høste og en masse var det av dei iaar eler av alle slags havevexter alt en masse av alle slags jordbær mindst.

21 mandag Johan Dalhøi vært med her første slaatondag idag for prøve om det skulde snart bli ende paa denne onnen den har allerede vært drug nok nu og enda er det slaat igjen men vi fik indhøstet alt i disse stuelykjerne i øvre idag 12 las og 3 før ialt 15 og i nedre som er aaker halvdelen godt 3 las dermed saa er vel 60 las i hus

22 Idag driver karerne henger høi og jeg slaaet det støkke i nedre jordet som er der men blev ikke helt ferdige dermed snart er det da avslaaet.

Even Haug v/skogforvalter Paul Sandbu ville selge 85 tylfter gran på rot. Sandbu var på Haug og blinka ut tømmeret 24. august 1922. Annonse i Nationen 25. oktober 1922.

23 onsdag. Jeg slaat det sidste i nedre jorde og lagt an med de 8 maal ovenfor fjøset som jeg ogsaa blev ferdig med til kvelds - lit til frø paa 5 steder og ogsaa atsæt om det blir no i kløver der. Ikveld kom hit skogforvalter Sandbu oprindelig Døl nu ansat som skogforvalter over offentlige skoger og kom hit for aa se paa den rare gran i nordskogen som har 1 rot med 2 stammer og igjen bare en top idet den er isamenvoxtet ca 4 meter oppe. Sandbu ble her natten over for aa blinke tømmer i skogene da han synest det var paakrevet og trodde han kunde faa solgt det isamen med Helgestad prestegaardsskog i Viken.

24 august. torsdag Idag har Skogforvalteren Jeg og Kr Haakensen gaaet i skogen og blinket 85 tylfter trær av den vieste granskog av den vieste granskog som staar en gran her og der aa som vi fandt tar formeget rom bort til ha staaende lengre derfor lyt den knegaa, vi kunde nu godt blinket det dobbelte antal om jeg havde villet gaa opi storskogen men dette lot jeg undgaa da jeg her maa ha den til byggematerialer Regn hele dagen

25 august fredag Idag ogsaa regn Sandbu var paa Nøkleberg og saa over skogen der og saa reiste til Vestre Toten og Eina. Ingen karer før dugurd. men efterpaa kom kr og Maurits at Solberg var her en tur Regn meste av dagen.

26 august - lørdag. Idag blev rent fint veir paa dagen, Jeg reiste med Skibladner til Lillehammer reisen Kr 6,- hjem fik jeg gratis reise kjøbte da midag til 5,- og øl .70 ialt 5.70 diverse indkjøp m m ialt medgik 29.90 kom hjem søndag 27de. jeg var søndag mestedelen paa Maihaugen hvor jeg saa paa det gamle

27 august søndag kom hjem kl 7 aften fra Lillehammer og var da de fleste av folkene paa Blikseth veiret fin fint da.

28 august. Idag mandag, utkastet høiet som stod opsat men det fik vi bare opsat paany derimot tog vi endel av hesjerne og endel efterrak. Solbergsjenterne vært her efter bær og Ingeborg Seierstad og mand vært her en tur

29 august tirsdag, Idag har jeg vært paa Hamar og kjøbt henimot 5 [sekker?] sukker paa Hamar delvis bifor og ant sukker og kjøbt 5 laaser til sørhusdørerne samt flag[??] og staalvajer til 12 kroner og endel smaateri. Idag er indhøiet 16 las høi saa nu er omtrent alt utover inde bare lit efterrak og endel hersjer er ogsaa inde, om nogle dager er ogsaa dei inde vil jeg anta saasnart det begynder blaase. De to hopperne har vi nu itjoret men den mørkbrune [??] ikke i fjor derfor maa den holdes inde nu

30 august onsdag, Idag har jeg hentet hjem sukker fra Kap og senere kokt endel Kristian fik 1 sæk syltesukker og endel mere og her 1 saøk 108 kg Jeg var paa Nøkleberg og kokte sukret og er nok dette et seint arbeide naar jeg lyt reise bort med det men ingen raa med det nu. Kristian er hos Advokat Hoel og faar greid med skjøtepapirerne på O. K. Nøkleberg garen

31 august 1922. Idag torsdag Sidte honing uttat idag og blev det 176 kg ialt som representerer i penger omkring 700 kroner om alt blir solgt men ca 25 kg maa jeg ha igjen Bierne foret.

September

1 September. Jeg vært paa Gjøvik efter 3 sække selvbindergarn hvorav moskje de 2 til Kristian. Klædesvask her i dag Inat har det igjen regnet en god del. Ertra hengt og blir vel det hele etpat lass Karerne driver ellers paa med vedindtrilling

2 September lørdag, Idag efter dugurd la vi an med høikjøring og fik vi ind 26 lass og er vel at ute det dobbelte. Kua blev igaar indpaaslippet i øvre stuen løkkerne det første iaar det blir vel ikke saa svær havn nu naar det blir saa sent slaaet voldene

3 September Søndag, idag et fint godt veir om ikke høiveir da det ikke blaaser noget Breilidmanden var her igaar aa tog Størhuset i øiesyn Jeg holdt mig hjemme intil en tur over Haugstueskogen aa om laaven i øvre stuerne aa skauerne her, Ikveld kom P Solberg og vilde ha mig med derned

4 September, Idag mandag, Høikjøring efter midag og fik ind 10 las ialt i hus 125 las aa en del ute det blir nok vel over 150 lass. Jeg kokt en kokning foring til bierne 48 kilo og før 130 kilo altsaa nu ca 180 kg kokt.

5 September 1922 Idag er sidste høi indkjørt og det allersidste blev rent fin tørk paa rent førstesort hele avlingen blev kanske ca 150 las men skal senere tælle bedre efter imorgen Skomaker Nilsen vært med nogle stunde. Bierne er nu forede alle med 2 kasser foring og faar vel si de ogsaa er ferdige. Kristian har lagt an med selvbinderen og imorgen skal også disse karerne her legge an meie

6 September 1922 onsdag, Idag har karerne skjært omkring bygaakern efter først aa ha tat av hesjetraade, jeg vært paa Nøklebergsengen med gangjern som manglede Johnsen er idag ferdig paa Nøkleberg saa foreløbig, har heiset op vognskjulet og lagt under nye stener under laftene.

7 September torsdag, Idag er omkringskaaret bygaakern 15 maal og blir skjære med første selvbinderen blir ledig, timotheihamsen har karerne slaaet med jaa og hengt, kløveren er derimot ute og ikke ferdig enda, den gaar nok sent iaar og ser ut til bli lite frø i den

8 September, Idag har jeg faaet selvbinderen efter dugurd og la saa an skjære og fik skjært mestedelen av bygaakern 15 maal idag. Kristian skar baade byg og havre og har jeg saa hans jægerhest her med i maskinen. Idag er Maurits Madsbakken fraværende herfra mens Kr Haakensen er i arbeide. Solberg høiet ind sidste idag.

9 September lørdag byget skaaret tidlig idag og lagt an med havren paa østre side veien, denne blev ikke opskaaret men gik da det meste av den, tung skur alt sammen og meget laa i legde aa maa greies Veiret har nu i nogle dage vært sjelden fint solskind og varmt

10 september søndag inat har det nok vært kalt paa sine steder - og for kaldt, her har tærmometret vært på minus og intet skadet men potetgraset er froset mange steder saaledes hos K Berg og hos G Trannum paa Nernøkleberg

11 September 1922 mandag, idag har jeg lagt an skjære at og blev ferdige med havren i østre jordet, bare den i stueløkken er at og rugen og havren skal vi ta imorgen er det meningen om tørveir. da ogsaa melkekjøring

12 September tirsdag, idag er havren i stueløkken skaaret, lit sent var det aa 3 blade i selvbinderkurven gik sund; men skaaret med selvbinderen blev den da som nok er første gang var derborte i bakkerne..endel legder i søkken som maatte snues for aa kunde taes.

13 september onsdag, Jeg reiste til Gjøvik for levere honing til Christopher Brun i Bergen 146 kg nu og 70 k 10 august aa saa havde jeg med mig 4 kg til Petra Melgaard aa et tomspand hjem fra Ødegaarden i Vardal. samt handlede med mig noget smaateri.

14 September idag regn saa ingen karer er her bygget fik dem igaar hengt men havren ligger utover Idag har jeg vært ppa Kap med et honningspand til Aasaaren[??] i Sell 4 kg kr 4- kr 16,- et par breve sendt

15 september, fredag. Idag har jeg vært i Haajen med 3 havresækker raamell, betalt 6.00 for malingen, Karerne har tat ut sautallen i fjøset aa senere lagt ind veden - ja svært meget er enda at kanske halvdelen ute enda og tør blir den heller ikke nu i dette regnveiret som har vært nu en stund.

16 lørdag Idag har dem hengt havre at og blir dem nok ferdige med havren paa en dag i nedre jorde og saa skal Haugstueloa taes hjæm og henges.

17 Sep Søndag Igaar fik jeg tat av alle foringskasser aa pakket bikuberne. Idag har Blikseth og Møkleberg vært her til midag på Kalv jeg fik at fra Kr

18 September 1922 Mandag, idag regn begge karer er her idag og triller ind ved til utover dagen senere kjørt dem tur havrelo fra stueløkken til aakern paa nedre side av veien. Jeg faaet bestilling paa 25 kg honning som jeg lyt faa fra Adolf Blikseth dette er til fru Morgenstierne og saa har jeg idag svaret kaptein Mejlænder at jeg skal skaffe ham ogsaa fra Adolf Blikseth

19 september tirsdag Idag har Karerne og Jenterne her hengt aa kjørt hjem sidste loa naar jeg undtar Rugen. Inat som var har det vært kaldeste nat hittil aa potetgraset er overalt froset så aa nordenfor potebua saa alt er blit svart nu aa regn kommer det saa det er til overflod.

20 September onsdag, idag har jeg vært paa Gjøvik med honning til Fru Morgenstierne aa havde med lit aa solgte ellers alt dette var ikke for mig men for Adolf Blikseth aa et spand for Kristian Averterte igjen efter husholder samt gjorde endel indkjøp

21- torsdag. Havreloa hengt og skal vi til tenke paa skjære rugen, men binderen er ikke faa før imorgen da Kristian bruker den Kua inpaaslippet i østre Haugstueløkken

22/9 Idag efter dugurd la vi an skjære rug og har jeg nu haft jegerhesten paa Nøkleberg i selvbinderen. det gik bra naa det var med mange til greie skaaret. En regnskur eftermidag som stoppet skjæringen med halft [??]

23/9 1922, Idag lørdag ferdig med rugskuren til dugurs og dermed er skuronnen ferdiggjort for iaar her Idag har dem ogsaa faaet rugen hengt. alle mobiliseret som var ledige.

24 September søndag, idag har jeg vært i Svartaas for aa faa greie paa aasveden som Even Fauchald hug nu i sommer aa saa var jeg om Johnsen som imidlertid var borte, Iaften kom Solberg hit efter sprit

25 September mandag inat koldeste nat som har vært hittil er noteret ialfald over 3 grader koldt for en uke siden eller 19 september frøs potetgraset men ikke stilken, nu inat frøs nok den liksom plommerne i haven frøs. Idag er indkjørt mest al byglo og jeg har raket aakern om det lit ble at aa rake - Kr Haakensen kom hit efter dugurd.

26 September tirsdag, idag er hamsen inkjørt aa sidste byglo senere la karerne an aa jerde av til kua ret ned for stuebygningen saa blir alt aa havne nu Dalhøis aa Jenterne har lagt an rive av potetgras her aa 15 hektoliter opplukket-

27/9 onsdag idag har jeg reist til Lena efter kumel aa om Haajen med 2 bygsækker hvorav en skræes og en siktes aa saa sendte jeg honning til G. Otto Mejlænder 10 kg aa 5 kg til fru ingeniør Kalmer alt efter 4,50 pr kilo- Efter dugurd la vi an med potetoptageren aa fik op 14 faar. hele aakern er paa 132 faarer 250 meter lange altsaa tilsamen 33 kilometer aa som skulde indeholde 660 hektoliter poteter Imorgen kommer mer optagere 4 grader koldt her idag og er det nu en uke siden potetgraset frøs første gang tirsdag i forige uke, ved Haajen var det idag 8 grader koldt

28 September 1922 Idag torsdag har vi tat op 26 faarer poteter altsaa 5 1/2 kilometer i lengde aa er nu næsten oppe 1/2 del av hele støkket. et stort mandskap er nu ifærd med optagingen blant 3 fra Nøklebergsengen [??] Linber og 3 Dalhøis og skomaker Nilsen ogsaa idag 4 grader koldt.

29 September fredag, idag stod jeg op kl 5,15 aa forede hester aa la mig saa at intil 1/2 7 da folkene kom da vi saa skulde ut reiste jeg noksaa strax til Gjøvik og Kr Haakensen kjørte melken Maurits kjørt ind 2 las efterrak av havren, jeg kom hjem kl vel 11 og Kristian lit senere derefter blev det igjen potetoptaging og fik vi op riktig mange faarer til kvelds da det blev op og avrevet graset av en mengde faarer, Veiret har idag slaaet om saa det i kveld er 6 varmegrader og lit overskyet igaar og nu i mange dage før har det vært omtrent kuldegrader om kvelden og svært rimet aa froset paa om morgenen 4 grader C her

30 September lørdag, Potetoptaging som før, jeg vært en tur paa Kap fra morgenen men kl 9 la jeg an kjøre op - og gaar det nok bra. Av 132 faarer er nu de 82 optat.

Oktober

1 Oktober, søndag, idag har Kr Haakensen vært med skydse jenterne til kirken Guri Kruke ogsaa med Jeg vært hos O. J. Nøklebergsengen aa betalt ham for arbeide paa alle 6 dører i størhuset med Kr. 155,-

2 oktober mandag. Idag regn, med poteter drev vi paa til dugurd med aa ta av gras senere motte alle stoppe da det blev alt for vaadt foresten var det bare halft mandskap. Maurits var i Haajen efter mel og Kr Haakensen aa jeg hos O.J. Nøklebergsengen efter størhusdørerne som nu er istand og kostede arbeid dermed 155,- kroner.

3 oktober. tirsdag, Idag har vi tat op poteter igjen men raat er det gaar jør det allikevel men bare 20 faarer er optat da det er sent ta av graset.

4 oktober 1922 Idag blev vi ferdige med Potetoptaging til passe kvelds god tid og var det 28 faarer tilbake altsaa mer end igaar men det gik likevel eftersom jeg var oppe aa forede kl 5 aa kunde kjøre fra morgenen da graset var avrevet flere faarer idag. Potetpluker var 10 og Kr Haakensen kjørte dem op med Raua og jeg kjørte optageren, skulde være 560 hektoliter ialt oppe Det er nu 25 under kjørebruen. 50 i bua 19 i nedre kjelder 24 i peiskjelder og 4 i indre dette blev 122 las om 5 hektoliter tilsamen 610 hektoliter

5 oktober torsdag, idag har Karl Johnsen blit ferdig her med det nu paatengte arbeide og var 2 2/3 dag som han vilde ha 20.00 kr for som nu skulde være svært billigt. Gaardens folk og M Dalhøi har vært her fra dugurs og kjørt ind havrelo og imorgen skal alt være indpusset av lo saa blir det turnipsen. Jeg har næsten ingenting bestilt

6 oktober - Idag er resten av loa indkjørt rugen blev den sidste og den øverste hesjen var heller ikke tør men motte taes allikevel for hestene vil endelig gaa deruti saa intet maa nu staa at.

7 oktober. Idag har karerne lagt an ta op turnipsen og jeg reiser paa ferietur til Hjerkinn paa Dovrefjeld tog billet Kap Hamar kr 1,75 Hamar-Dombaas 15.60 kr tilsam 81,- ialt altsaa lørdag søndag mandag tirsdag. lørdag Hamar-Dombaas søndag Dombaas-Hjerkinn Hjerkinn-Otta derfra Mandag til Lillehammer hvor jeg var til tirsdag hvorfra med Lillehammer til Gjøvik

11 oktober Idag reiste jeg og far til auktions hos Jacob Revold derfra gammelveien til Aas kirke og hjem over Sukkestadsletten og blev det da mørkt. vi var snøgge paa auktions da det intet var for os

12 oktober torsdag Idag eller sent igaar[kveld??] fik vi beskjed om potetlevrance. Jeg gik idag til Solberg og fik lov paa faa hit Petra til Kjøkenchjef saa nu er da det ordnet - foreløbig fik jeg et udsagn derom forige fredag da jeg var dernede paa potetaakern aa talte med hende derom og fik saa svar paa telefon da om kvelden 6 oktober. Karerne lagt an sortere poteter til kuene Dalhøi drar maskin og de andre har i men der blev bare 50 ihaft og bare nogle faa veier 7 kilo i hver sæk, og havde vi lov bare 1/2 vogn eller ca 60 sækker men fik bare 59 sækker aa ha i

13 oktober fredag, Idag har vi veiet 30 sækker a 76 kilo til første sending til Lena St og blev ferdige til kl 10 og kom hjem vel kl 1 senere sortert 10 sækker og veide de andre ialt levert 60 reiseferdige med andre vendingen kl vel 4,-

14 oktober lørdag Vinterdag. Idag har karerne haf indigjen poteterne som blev utsorteret og senere drevet i turnipsaakern kua vil nu ikke gaa stil i jordet med mindre hun faar gaa paa turnips derfor maa den nu staa inde

15 oktober søndag blangt [??] veir fint veir kua er inde men hester og sauen er ute Jeg gaaet en tur aa set paa pløingen til Solberg - den er nu frasiggjort og faar han nok en god del stenkjøring ivinter ogsaa ser det ut det ut for. Jeg ogsaa vært innom Solberg.

16 oktober mandag. Idag har jeg opjort regnskap med Guri Kruke som nu imorgen vil reise hjem efterat ha vært her 5 1/2 maaned a 100 herfor har hun faaet og utbetalt ivaar 20,- og for 14 dage siden 300 nu 50 + 15 som reisepenger - Solberg vært her ikveld.

17 oktober tirsdag Idag har Kristian Haakensen vært med Guri Kruke til Kap og P. Solberg følgt hende videre derfra Jeg tilsagt som retsvitne paa Gjøvik og motte dit samtidigt se paa hoppeutstillingen og marken

18 oktober onsdag, Idag vilde Kristian ha mig med til Gjøvik hvorfor jeg blev med ham dit enskjønt ingenting bestille der, kom hjem kl 9. Kristian skulde vel købt hoppe; men der blev intet av den handelen enskjønt jeg havde seet en rent godt skikket hoppe baade til bruksdyr og avel men han har kanske nu kjøbt nok.

19 oktober freda, Idag har jeg slagtet en av de 2 kvigkalver som kom hit 19 September aa senere har jeg vært paa Hexhus aa kjøbt epler til Hildur Vigerust aa samtidig kjøbt en gammel seng som har vært her før og nu skal bli staaende i størhuset, det er seng der har tilhørt Helene Haug altsaa bedstemor til far og da maa det vel være en hundrede aarigt møbel

20 oktober Idag har vi vært paa Lena st med 504 halve sækker poteter til potetsalgslaget og har jeg flyttet lit av bikubematrielet til størhuset og imorgen tenkte jeg ta høvelbenken i snekerrummet

21 oktober lørdag Idag har karerne kjørt ind paa gaarden flisen efter størhustæljingen for aa faa pløiet indtil gjærdet aa senere har dem kjørt staur Jeg vært paa Brenderiet aa faaet betaling for poteter levert 1922 med 1632,34 som nu var go faa

22 oktober 1922 søndag idag er lidt koldt men fint veir, hesta gaar ute mens jeg pynter stalden og til kl 4 1/2 iaften da de vilde ind. ellers er dagen saa stille som mulig.

23 oktober mandag. Idag har jeg vært paa Lena efter disse brenneripenger som jeg fik anvisning paa om lørdag og betalte jeg halvdelen av skatten og skatten til jenterne. Endel husholdningsvarer indkjøbtes. Idag har jeg opjort med alle folkene! Heredsstyrevalget paa Bjørnsgaard skole

24 Idag har karerne haft ind rajer og staur og senere lavd sig istand til aat vestaasen paa tømmerlunning med avreise herfra kl 3 1/2. Lit froset paa marken som vel kommer fra nordenvin

25 oktober Idag har jeg skoet paa frambeina den lysbrune hoppen aa vært i smien med Kristian Idag kl ca 11 1/2 kom Petra Solberg og skal begynde som kjøkenchjef efter Guri Kruke som reiste for en uke siden igaar Aaskarerne kom hjem ved 5 1/2 tiden.

26 oktober Idag har vi lagt ind i badstuen de isommer sagede matrialer paa Solberg men helt tørre blev de nok ikke alle potetpiper er atlagt samt møkkjelderen aa saa har de lagt an grave til peisfundament i størhuset. Paa Nøkleberg har dem lagt an ta av skogen mellem jorderne i begge gaarde for aa faa jorderne ihoplagt Igaar kom 8 telefonkarer som bor på Nøkleberg.

27 oktober fredag, Idag har Kristian Haakensen og Maurits Madsbakken lagt an grave til Peisfundament i størhuset, det blir vel over 1 met djupt og ca 4 meter langt samt 1,75 bredt derefter støpes i sement, flere kuldegrader idag.

28 oktober. idag har jeg vært paa Vien paa Helgeøen aa kjøbt 1 oxekalv som er født 25 oktober og skal ha den naar den er 14 dager. var vel bare 1 1/2 time der og reiste med Skreia derfra til Hamar hvor jeg var i 40 minut og blev med Hamar hjem. Idag er veiret mildere aa var det varmegrader i hele dag.

29 søndag en almindelig senhøstesdag med lit sol mit paa dagen Karl Berg og P. Solberg kom hit og tog Karl et bilde i nordskogen av mig og Solberg Iaften motte jeg til Solberg med 1 fl sprit.

30 - oktober Mandag Idag har det vært noksaa kalt saa karerne der grov i størhuset til Peisen synest det blev umulig, en mengde grov sten maa ligge igjen i tomten som vel kan være det samme da de maa støpes ind i peisfoten.

31 oktober. Idag har Kristian og Maurits lagt an faarskale til støipen, ja riktignok var vist jeg som mester paa arbeide, men jeg motte ta en tur til Gjøvik bl ant med en film av den sjeldne gran i nordskoge og faar jeg vel den at om ikke saa lenge. Igaar kom beskjed hit fra Kap at et blikspand var kommet til mig med indhold fra Sjoa, jeg tengte da det var rakefisk fra Guri Kruke og da posten kom fik jeg brev fra hende om at hun havde sendt lit fisk, jeg var strax avsted aa hentede det tilsendte - 8 store fiske som sikkert var 2 a 3 kilo. hun vil ogsaa høre herfra ser det ut til, aa det skal da bli en raa med om ikke saa l[enge??]

November

1 november 1922, Idag har Kristian og Maurits saget op endel avfald ved skaaldøren og trillet ind noget ved endel ute enda, Jeg vært hos Seierstad til auktions. En postmaker kom hit aa skulde reparere lidt i stalden og lidt i fjøset, han har vært paa Nøkleberg og repareret endel der og om Solberg 4 sauer til Nøkleber derav 2 til laans

2 november Postmakeren arbeidet bare en liten stund her og skulde ha 5,- for arbeide Kristian Haakensen er idag hjemme hos sig selv mens Maurits har vært med Postmakeren. Inat kom nogle centimeter dyp sne saa vi idag vader i sneen, men forhaapentlig gaar den snart og bare et rim er det ogsaa!

3 november Idag bededagen altsaa helgedag og en stille dag, jeg haft staldarbeide mye av dagen ellers holdt mig hjemme og inde hele tiden

4 november lørdag idag er Maurits her igjen Kristian er hjemme da Lina skal gifte sig idag Jørgen Balke var her idag for aa se paa tømmeret som er blinket, men bød intet. Vi har idag puset ind noget avfald rundt veggene saa nu blir det da noksaa rummeligt. Maurits trillet ind sidste veden i skaalen 2 november saa det blev meget forsinket aa rum var det heller ikke før unghestene vært ute lidt om dagen om det enda er et snørim

5 november en ualmindelig stille dag, jeg gik en tur til Karl Berg for høre om aasreisen sidste mandag vedutvisning som jeg ikke vilde benytte mig av da jeg ikke finner en slig henting lønnende i forhold til kjøring og hugging-

6 november idag har jeg haft 3 st raamell til Hermandrud som skulde males aa lenge er det siden jeg der havde noget, men det er altid meget snøggere end til Haajen og er det nu sidste havre av forige aars avling untagen endel [??] gaasa.

7 november 1922 Idag har karerne lagt an støipe fundament til Peis og bakerovn samt til pannen i størhuset og veiret er nu i alle deler godt idag næsten ikke kulde. Jeg vært i Totens sparebank efter penge paa en check fra Eirich G Cable Britisk Consulat for 5 kilo hon[ning] og var jeg om garveren efter endel lær som er indsat der for over 1 1/2 aar siden men svært dyrt var det nu lar jeg nok heller alt selge Lidt sneveir idag ogsaa og støiperne var[met?] vand til støipen da det jo er vinteren om det nesten ingen kuldegrader er.

8 november onsdag. Støpningen foregaar med fart som igaar 2 mand og har jeg vært med aa tættet lidt i forskalingen som ikke er helt istand og er det 1 grad varmt så det ikke behøves varmt vand til arbeidet Jeg har skoet kvast Raua rundt og lagt under bokskoer under den lysebrune saa nu staar da disse, imorgen kommer oxekalven antaglig til fabrikbryggen kl 12 a 1 - 2 tønder cement lyt vi nok kjøpe til støpingen og da blir det gaeen 5 tønder . 4 m 10 langt 190 bredde ca 150 dypt

9 november Idag som igaar karerne støper til peis jeg vært en tur paa Gjøvik efter 150,- kr uttat i banken aa handlet endel herav 5 kg kaffe- og endel ant smaateri hesteskor m m

10 november. Idag har Kr Haakensen vært paa Lena efter 2 tønder Cement for 44.50 og Maurits kjørt hjem endel kvist efter hvad jeg hug væk ovenfor gjærdet grinden nordenfor gaarden Janna og Petra er idag til brylup paa Groseth Jeg vært paa Kap brygge efter 1/8 tønde sild Kr 12.15

11 november lørdag Støpningen ferdig til Størhuspeisen 5 tønder Cement gik med aa sokkelen maa være solid nu

11 November 1922. Inat har vi haft 5 fremmede her fra Vardal, alle fra Gjestebudsfremmede paa Groseth det var Sæter og Kolberg ungdom.

12 november Søndag, idag er far, mor og Janna paa Blikseth og en stille dag her om ganske sommerligt eller ialfald høstligt med mildt veir.

13 november mandag, Idag har jeg vært paa Kap med en kasse epler til Guri Kruke som betaling for den røkørret jeg fik tilsendt den veiede 19 kg [??] Karerne har pusset bortat ved størhuset kjørt turnips aa gjort det lidt lunere for sauen ved aa bordklæ der grinden tidligere har vært aa sætt paa den gamle dør til størhuset 4 grader varmt

14 november. Idag, karerne har tat ut Sautallen og ryddet bort. hugget kvisten op aa forskjelligtt, desuten kjørt turnips og maurtue til sauebingen saa nu har sauen det meget bedre - jeg pyntet hos gaasa - jeg vært paa Solvang efter skruer til Størhuset for ophengning av klær-

15 november. onsdag Idag har karerne drevet i skauen og pyntet op og jeg saavidt lagt an lidt i Nøklebergsengen med oprydning og har iaften karerne kjørt 2 las høi fra nedre Haugstuen, lidt holkeføre idag igjen Jeg har fotografert grana i nordskogen og gaasa paa gaarden

16 november torsdag, idag har jeg skoed den nørke hoppe for potetkjøring hos Kristian og karerne kjørt hjem sidste høi fra østere stuen 4 las og rothugget lidt i Nøklebergsengen som nu skal bli fin og velstet oppyntet

17 november. fredag. idag har Maurits og Kristian Haakensen vært med Kristian Haug Nøkleberg og kjørt poteter til Lena 2 lass hver ialt 4 las med Raua og den mørkbrune hoppen og kom først at sent paa kvelden, den ene purken vilde til raanen men motte gaa over av den grund vi ingen karer havde og bare sommerskod den lysebrune hoppen. Jeg vært paa Nordliens meieri aa kjøbt hesteskor og søm saa nu skal de bli kvasse at.

18 lørdag idag har M Madsbakken vært paa valle med purken som igaar vilde avsted men resultatet var rent ellendig altsaa fik jeg ikke purken bedækket Kr Haakensen kjørt turnips mens jeg har vært i smiua aa stelt hesteskor til næsten alle - Igaarkveld var jeg paa Solberg med sprit da alle lærerne var der en aftenstur Petra var med sin mor i begravelse efter Hans Malterud [0 grader??] altsaa ikke værken varmt eller koldt i veiret

19/11 1922 Idag søndag. Jeg holdt mig hjemme hele dagen P Solberg kom hit lidt tidlig paa dagen og var her til kl 10 ikveld hvor vi saa indtog 3 kaffedoktorer - da øvrige folk var paa sannitetskaffefest paa askheimsberget 2 grader varmt idag og fin fint sommerligt veir som om det ikke var for det er tæle i jorden havde kunnet forestille vi havde enda sommer

20/11 1922 Mandag, idag som igaar med vær og vind eller vindstille, begge karer er her og driver delvis i Nøklebergsengen og pynter op. Kristian har kjørt hjem treskermaskinen og skal imorgen til med treskingen Jeg vært avsted med hesteskor til smeden til smeden til grevjaing og lagt under kavst til Raua som nu skal være med paa Nøkleberg imens treskingen staar paa Johan Lindstad maskinist.

21 November 1922 tirsdag, ingen karer her idag da de er med paa Nøkleberg og træsker Jeg vært med nogle veimend i skogen for aa finde ut nogle skikkede flate stenheller til bruk som dekk paa en stikrende over veien ovenfor vognhuset. Idag har jeg skoet den lysbrune og igaar Raua og imorgen skal jeg til Kap efter oxekalv fra Vien paa Helgeøen, Narmo[??] ringte i telefon ikveld

22 november 1922 Idag har jeg vært ved fabrikbryggen Kap og hentet en oxekalv Vien Helgeøen som skal være 14 dage gammel altsaa født 8 novem[ber] og saa har jeg vært med aa bryte op en stor sten i søndre øvre skogen som skal være til helle over en stikrenne over veien ovenfor vognhuset kjørt et turnipslas

23 november, Idag har jeg sendt kassen som kom kalv igaar og vært om Lena i privatbanken aa tat ut 400 kr hvorav 183 blev sendt Hamar melkefabr for sukker og resten skulde være til treskingen aa resten skulde være til treskingen samt til Matriklulskat. Ingen karer her.

24 november. Idag har jeg faaet hit treskemaskinen jeg kjørt turnips samt et las høi fra øvre stuerne. Jeg vært paa Solvang efter 2 l linolie. En forfærdelig vind med lit sne ellers bar mark 1 grad varmt

25 november, lørdag det var meningen vi skulle tresket idag men Johan Lindstad kom ikke igjen da det blaaste noksaa stærkt fra morgenen. Kristian Haakensen og Maurits Madsbakken har den ene kjørt hør og den anden turnips for aa slippe det senere aa saa har dem lagt bræt aa oppyntet saa alt er reie til begynde tresking Jeg har idag grevjet 3 hesteskor, de første aa lagt under den mørk brune kvast rundt.

26 November Søndag. idag har jeg tat et bilde av sauen paa fjøsvolden senere tog jeg en spadsertur til Blikseth og kom hjem først sent på kveld bar mark og ca 3 grader koldt

27 - mandag. tresking hele dagen og fik 11 tønder rug den ene snau og saa fik jeg 50 tønder havre alt som er gjort idag .god[??] ellektrisk strøm og første gang det er brugt Elektrisk kraft til treskingen her paa Haug men 2 ganger har vi kappet ved med den det er idag 10 fremmede treskere med og imorgen skal det bli 11 idet det maa bli en til i gulvet.

28 tirsdag tresket 2 timer fra morgenen av saa blev kraften borte idet paa Dæhlin feldte over en gran over høispentlinien og kom først at utpaa ved 4 tiden mandskapet ventede lenge paa det skulde komme igken men saa gik da alle eftersom det ikke var utsikt til vi skulde bli ferdige idag saa allikevel

29 november onsdag, idag er treskingen frasiggjort og blev det vel 2 dage, hjelpen var første dag 11 fremede karer og sidste dag 12 og saa Olga som opskjærer og dagbetalingen var 5,- for de vel voxne og 4 for de mindre voxne ialt utlagt kr 12 pr voxen mand og 10 for de andre Johan Lindstad fik idag 20 men faar faa 5 til imorgen Samenlagt med 25 kr til Johan Lindstad utlagt ialt 144,-

30 November torsdag Treskemaskin flytet til Solberg, Raua havde Solberg med mens jeg kjørte motoren med den brune hoppen. Av grøn blev det her 40 sækker byg av 15 maal og 11 st rug av 6 maal dette av potetstøkket fra ifjor 21 maal og av havre blev det 50 tønder av umaalt støkke ifjor blev det 66 sække havre 29 byg 14 rug Jeg har nu efterpaa vært en tur paa Gjøvik med nogle film som skulde gjøres julekort av og 1 film fremkaldes og kjøbte jeg nogle pærer

Desember

1 Desember 1922. fredag, idag har karerne vært paa Staburet aa renset opat skrapgrøn og haft til Hermandrud til malning 3 st og igaar renset de opat rugen og la paa gulvet i nystørhuset i høvelbenkrummet da det ikke var tørt efterpaa var vi alle en stund i Nøklebergsengen paa rothugging.

2 Desember, idag har vi drevet med rothugning hele dagen mens jeg før dugurd var paa Nøkleberg og fik klippet av mig haaret. og senere var jeg med paa rothuging i Nøklebergsengen og fint blir det nu ivissa naar alt avfald blir bortryddet, iaften har jeg vært paa Hermandrud efter den igaar indleverte mell. 3 grader kldt og endel regn idag som legger sig paa som rim og haalke

3 Desember, Idag søndag 3 grader koldt en stille dag. endel er i nordliens kirke men Far Mor og jeg er hjemme Jeg tat en tur over skogene og set paa oppyntingen der.

4 Desember mandag potetkjøring av Kristian Haakensen og Maurits med de 2 hopperne og blev det paa 4 las maglen 10 liter for det var 32 hektoliter og jeg kjørte 2 tønder drank og skal ta drank paa 1 aktie fra Breilid. hjulføre-

5 Desember tirsdag Idag har jeg ogsaa kjørt 2 tønder drank og Maurits har kjørt melken og Kr Haakensen Maurits derefter kjørte begge karerne 2 las poteter 16.10 nu ialt levert 48 hektoliter a 15,2 % Ikveld motte karerne til øvre Bjørnstad med Staslin til Oxen da den her ikke ville ride Oxen er efter morlik her og bra nok

6 Desember 1922 først Kr Haakensen vært paa Baakind med en stor purke til raane og Maurits kjører melken for Solberg Jeg skoet den lysbrune hoppen og senere vært paa brenderi med den efter drank og senere vært i Nøklebergsengen og rothugget

7 Desember Idag begravelse efter mor til Karoline Enger i Dælin, jeg vært avsted. Kranse og sending frabedes, midag i Dælin og reiste til Gjøvik til Huns kirkegaard og var det omtrent 20 skydser fra Dælin og nordover, mesteparten brukte slæde bare Solberg brugte trille da det skulde være flere om den idet lærerne paa Bjørnsgaard var meningen skulde ha skyds Føret er omtrent ingenting av noget slags men i letskyds gaar det bra paa slæde ellers raar det nok hjulredskap Midag i Gjøviks Arbeidersamfund og ualmindelig storartet alt ihop rent flot.

8 Desember, idag fredag har jeg faaet slagtet en ku [F?]ageros da ingen anden var passende også den var forgo; men den var trespenet og motte tilpers og et solid slagt er det vel M Guneriussen slagter. Jeg kjørt en tønde drank og vært paa Kap efter Krans til Nøklebergsengen da det imorgen er begravelse efter Karine Nøklebergsengen som var 82 aar

9 Desember Idag vært i begravelse efter Karine Nøklebergsengen til Hoffs Kirke, fint vinterveir med snaut slædeføre bare et rim over markerne

10 søndag Kristian og jeg vært i Vestre Toten hos Børre Hermandrud efter en gammel 8 dagers værk til Kristian og 3 smaakniver jeg havde tinget.

11 Desember mandag. kjørt 2 tønder drank av karerne mens den anden driver i Nøklebergsengen aa rothugger, jeg vært paa Gjøvik aa fik hakket kjøtet efter slagtingen fredag.

12. tirsdag idag har karerne vært med ved elvearbeide aa brenderiet mangler vand idet det kjøiver jeg kjørt 2 tønder drank og grevjet 2 hesteskoer og underlagt den brune hoppe

13 Desember, Petter Anekstad vært her aa loddet 40 kjøttdunker, efterpaa var jeg med aa kjørte ham hjem derfra til Hexhus Brenderi paa et veimøte om utligning av gruskjøringen til en ny Fredheimsfylding men det utlignede kunde jeg ikke godta saa meget eftersom jeg motte se det i forbindelse med den nye vei til Gjøvik som jeg havde loft 100 Kr i gjerdetilleg til gjærde over nedre Bjørnstad eiendom og som følge derav overtog Th Bjørnstad kjøringen ialfald forløbig da derved faar han 500 las at kjøre

14 Desember, torsdag, Jeg har opsat utlampe paa hjørnet av nedre bygning og en er opsat utenfor skaalen istedetfor før indei og saa har Martinus Gunneriussen vært her aa slagtet purka dermed er slagtingen gjort for iaar at en ukse i stalden maa jeg vel selge en gang over jul Drank og kraftfor fra Lena St hjemhentet Lint med 3 varmegrader

15 Desember, Idag 3 kuldegrader igjen Skogforvalter Sandbu kom hit idag fra Starum aa var jeg med ham fra Breilid aa saa paa den gamle asken derborte derfra om Bliksetengen aa saa paa slangegranen[??] i Stubberudengen og senere her hvor jeg bad Solberg aa Kristian hit aa blev det toddy m m overnatet her

16 Desember. lørdag kl 1 reiste jeg med Sandbu til Lena St og kom saavidt tidsnok til toget. Iaften har jeg vært paa brenderiet efter 1 tønde drank. mens karerne er i skogen - Nøklebergsengen og rothugger.

17 Desember søndag Idag har jeg gjort en reise rundt Bergsskogen hvor jeg saa paa 2 store grantrær, derfra til Nøklebergsengen og seet om hugsten og om Nøkleberg og vidre til Haugstuen og hjem. fint Vinterveir aa være da det enda er omtrent bart

18 Desember 1922. Mandag Idag som almindelig med arbeide. fremdeles med rothugging i Nøklebergsengen og drankekjøring jeg vært i Solbergsengen efter soplimsris og kjørt idag et potetkasselas maurthue.

19 tirsdag begyndte snøveir som foresten blev bare lite av da det blev bare et lite rim til det som var før, den driver ind endel saaledes motte vi faa hengt atfor i størhuset for det ikke skulde legge sig inpaa rugen

20 Idag onsdag, skulde kjørt poteter men vatnet paa brenderiet stoppet op saa karerne motte derned eller opover elven aa greie det saa det ingen brenderikjøring ble av idag altsaa har de nu vært der 2 mand i 2 dage tilsamen 4 dagsværker Idag motte jeg til Gjøvik da det intet ant var foreta kjøbte husholdningsvarer for 21.60 aa ellers endel og solgte 1 gasse til Mjøen paa Gjøvik for 40.- kold vind fra Mjøsen og brugte jeg sauskindspelsen første gang

21 Desember torsdag, idag kom juleføret og har det snet trut i hele dag om ikke no forfærdeligt snefald netop. 4 a 5 grader koldt som er passende Jeg har idag vært i skogen aa hugget julegran til Olaf Nøkleby som nu er 3die gang skal ha saadan herfra og saa har jeg vært i Nøklebergsengen aa kvistet op nogle graner underkvistet aa karerne har har 1 vært efter drank aa en kjørt turnips derefter kjørte de tur myra i Nøklebergsengen nogle kvistlas. Jeg vært paa posthuset efter betaling fra Christopher Brun til O Ødegaard aa Haaken Gunnerussen 1 lampe i gangen her i 2den etacie ombyttet av mig idag

22 Desember 1922 fredag, karerne har idag kjørt en venning poteter paa brenderiet efterat ha kjørt 2 tønder drank. sne og vondt veir om det bare er 3 grader koldt.

23 lørdag Idag har karerne kjørt 2 venninger drank altsaa nu 6 las paa slæde og 6 las paa kjærre. Jeg har kjørt 2 tønder drank aa vært om Hexhus med min runde 30 liters spand for aa ha sprit i 25 liter. idag lint veir mildt juleveir Karerne fik 1/2 liter Cognack hver.

24 søndag Juleaften Idag som en almindelig helg jeg har baade hestestellet aa lit av hvert ellers igaarvar her en gut ifra O Nøkleby Evang for hente en julegran som nu er 3die aar han faar herfra. Far og Janna har Raua til Nordlien kirke

25 mandag juledag. Idag har far aa Petra raua til Hoffs kirke mens jeg har holdt mig hjemme. veiret 3 grader varmt og da det bare var 15 centimeter dyp sne saa blir det tæren [??] på den

26 desember Idag 2den juledag, jeg har vært i Nordliens kirke og var Kristian med aa var vi bedt til Breilid hvor Præsten Hovden og frua var budne

27 Desember, onsdag og 3die juledag, Jeg har nu vært alenekar disse juledager aa er det fremdeles har vært paa brenderiet efter 2 tønder drank og kl 12 reiste jeg til Hexhus for aa hente hjem 20 kilo sprit tildet som utbytte i Hexhus brendri, det skal vist bli 10 kilo pr aktie å da blir det paa mig 40 kilo eller nær 50 liter. naar dette saa kommer eierne i hende blir det vel et daarligt forbud herover. nu er det halve igjen hjemkommet.

28 Desember torsdag idag har skomaker Nilsen haft den brune hoppe i vedkjøring Kr Haakensen har igjen vært paa Baakind med purka nu 3die gangen, og jeg vært paa brenderiet efter drank

28 Idag har vi tillavet cognack av 1 liter sprit aa Curacao av 1 liter sprit aa da er det nok julebrendevin denne gangen, sne kommer ogsaa idag og vært 1 grad varmt.

29 Desember, jeg har kjørt 1 tønde drank aa skomaker Nilsen har haft den raue aa kjørt ved med baade igaar og idag. ruskevær hele dagen men med lite forslag, næsten lint.

30 Desember. Idag har jeg kjørt hjem 2 tønder drank i svært sneveir aa Kristian Haakensen har først kjørt melken derefter vært paa Baakind efter purken som nu er der anden tur. Griser blir det vel efter dette først sidst i april som vel ogsaa gaar an Breili folkene var her igaarkveld og P. Solberg og Kristian Haug.

31 Desember, sidste dag av 1922. søndag en riktig uveirsdag sne og næsten lint og sneen henger saa tjuk og graa saa jeg lite saa for mig da jeg kjørte op vei nordover idag, jeg motte ogsaa kjøre 4 ganger for finde riktig vei aa sætte op stoker nordover, dette for Bliksethplogkjørerne skulde finde den rætte vei framom og da de havde vært her blev det ogsaa rent fin vei med meterhøie skavler på sierne Ikveld er veiret rent fint og maanelyst som en almindelig fin kveld. Igaarkveld var jeg og Kristian paa Blikseth for aa betale brandkontingent, her var det 74. Veiret noget rent drivende


Videre til 1923