Klara Westgaard

Klara Westgaard (født 31. juli 1919, død 23. januar 2016) var aktiv innen kristne foreninger, Neaskogs søndagsskole og historielaget i Varteig. Hun ble sammen med de to eldre søsknene Øivind Westgaard (4. desember 1913–20. februar 1990) og Aashild Bergby (6. juni 1916–6. august 2015) utnevnt til æresmedlem i Varteig Historielag 12. februar 1990, etter at de hadde gitt eiendommen Varteig Meieri til historielaget.

Klara Westgaard
Foto: Øivind Bøe (august 2012)

Da Klara Ingjerda ble født hadde familien flyttet fra Skipperud i Skiptvet til Tangen i Nordre Varteig i Sarpsborg kommune. Der drev foreldrene, Anna f. Braaten (1885–1977) og snekker Anders Westgaard (1869–1951), butikk under første verdenskrig, og før de kjøpte Varteig Meieri i 1927 hadde de bodd på Nordre Moene en periode.

Rundt to år etter at hun ble konfirmert, fikk hun huspost hos vikarpresten Ludvig Rise i prestegården. Der kom sekstenåringen etterhvert praktisk talt til å bestyre hele presteboligen. I tillegg til arbeidet med huset var hun også dagmamma for presteparets ett år gamle datter. Husstanden omfattet også en eldre kvinne. I 1937 ble Ludvig Rise utnevnt til prest i Moss, og Klara flyttet med familien dit. Det betød fem kroner mer i lønn hver måned, lønnen gikk opp fra 15 til 20 kroner. Klara ble ikke i Moss, men flyttet tilbake til Varteig og i 1942 giftet hun seg med Olav Westgaard (1915–1984). Datteren Solbjørg (g. Bøe) så dagens lys i 1944.

Ekteparet var i mange år med i ledelsen av Neaskogs søndagsskole, og Klara var aktiv i flere kristne foreninger. I tillegg deltok hun regelmessig på historielagets møter så lenge hun kunne, og hun har gitt informasjon til flere artikler i Inga. I Inga 2011 er et intervju med henne og søsteren Aashild om deres tid på «meieriet» trykket.

Søsknene ca 1921, fra venstre Aashild, Øivind og Klara.
Foto: Varteig Historielags fotosamling.
Klara utenfor Meieriet i 1930-årene.
Foto: Varteig Historielags fotosamling.


Kilder

Primærkilder