Kolben bibliotek

Kolben bibliotek åpnet i januar 2006 i nye lokaler i Kolben. Biblioteket er godt besøkt, og er mye mer enn utlån av bøker og andre media. Det arrangeres blant annet fortellerstunder, utstillinger, barneteater, forfatterbesøk og bokprater. Det er en del av Nordre Follo bibliotek, som er en sammenslåing av tidligere Oppegård bibliotek og Ski bibliotek som følge av kommunesammenslåinga i 2020.

Kolben bibliotek ligger i andre etasje i kulturhuset Kolben, Kolbotn.
Foto: Siri Iversen, 2009

Historikk

Biblioteket startet opp i 1922. Forfatteren Oskar Braaten ledet en komite under Kullebundens Vel, som i 1919 tok initiativ til å få opprettet en folkeboksamling i bygda. Det ble gitt bidrag fra både stat og kommune, og det ble samlet inn penger fra innbyggerne. Det startet med utlån fra Greverud skole og Kolbotn skole. Det ble også startet en liten virksomhet på Bålerud skole med bokkasser. Åpningstidene var dårlige etter dagens standard, bare en time eller to 1 gang pr uke. I 1946 kom en større organisering som danner grunnlaget for den organiseringen vi har i dag. Oppegård og Kolbotn boksamlinger skulle slås sammen under navnet Oppegårdbibliotekene, med hovedbibliotek på Kolbotn og filialer på Oppegård og Myrvoll, samt Bålerud. Filialen på Bålerud ble nedlagt i 1968, og filialen på Myrvoll nedlagt i 1971. Filialen på Flåtestad skole er også lagt ned.

Hovedbiblioteket på Kolbotn har vært i disse lokalene:

Nøkkeltall

Biblioteket hadde 175.460 besøkende i 2009, som betyr et besøk pr innbygger på 7,13. Samlet utlån var 147.431, det vil si 5,99 utlån pr innbygger. Det ble holdt 54 åpne arrangementer, og 81 formidlingsaktiviteter for lukkede grupper (skoleklasser, barnehagegrupper o.a.). Antall åpningstimer pr uke var 46 for hovedbiblioteket og 12 pr uke for filialen på Flåtestad i 2009 (stengt i skolenes ferier).

BUA Oppegård

BUA Oppegård drives av Framtiden i våre hender Oppegård i samarbeid med Oppegård bibliotek og Oppegård Frivilligsentral. Fritidsutstyret lånes ut etter førstemann til mølla-prinsippet. Normal lånetid på det meste av utstyret er en uke.

Biblioteksgalleriet

Bibliotekgalleriet drives i et samarbeid mellom Oppegård bibliotek, Oppegård kunstforening, Kolbotn malerklubb og Kolbotn fotoklubb. Inngangen til galleriet er gjennom barneavdelingen i biblioteket i 2. etasje i Kolben. Galleriet er åpent i bibliotekets åpningstider. De tre foreningene fordeler utstillingstiden gjennom året mellom seg, i et samarbeid med biblioteket. Foreningene står selv som utstillingsarrangører, og bestemmer hvilke temaer og utstillere de vil presentere på sine utstillinger.

Eksterne lenker