Kong Oscar IIs belønningsmedalje

Kong Oscar IIs belønningsmedalje var en norsk kongelig utmerkelse innstiftet i forbindelse med kong Oscar IIs kroning som Norges konge i Nidarosdomen i Trondheim i 1873. Medaljen var til belønning av fortjenester av det kongelige hus, kunst, vitenskap, litteratur, med videre.[1] Medaljen ble tildelt i svært begrenset antall og ble regnet som særdeles eksklusiv.[2] Den ble tildelt både norske og utenlandske borgere. Også kvinner ble tildelt Kong Oscar IIs belønningsmedalje. Den ble siste gang tildelt i 1902.[2] Medaljen var en av flere fortjenstmedaljer innstiftet av Oscar II.

Utforming

Kong Oscar IIs belønningsmedalje er utformet som en oval medaljong av gull.[2] Medaljongen har en kongekrone på toppen. På framsiden bærer medaljongen Oscar IIs kongemonogram sammen med innskriften «broderfolkenes vel», kongens valgspråk, begge deler satt inn i en eikekrans. Baksiden bærer innskriften «til Belønning» og «1873», årstallet for medaljens innstiftelse. Medaljebåndet er mørkerødt.

Tildeling

Kong Oscar IIs belønningsmedalje ble tildelt 23 personer i tidsrommet 1873 til 1902.[2] Medaljen ble tildelt 16 nordmenn, 5 svensker, 1 danske og 1 franskmann. Blant mottakerne var 6 kvinner.

Se også

Referanser

  1. Norges statskalender for aaret 1906, efter offentlig foranstaltning redigeret af N. R. Bull, Kristiania: Alb. Cammermeyers Forlag, 1906, sp. 907-908.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Carsten Svarstad: «Oscar II’s medalje 'til belønning'», Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, nr. 10, desember, 1950, s. 190-193.