Hartvig Lassen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hartvig Lassen fotografert ca. 1870.
Foto: Ukjent/Oslo Museum.

Hartvig Marcus Lassen (født 9. august 1824 i Bergen, død 9. august 1897 i Kristiania) var litteraturhistoriker, kritiker, pressemann og skolemann, kanskje mest kjent som Wergeland-kjenner. Han var også redaktør for flere aviser, og var også lesebokredaktør.

Familie

Lassen var sønn av politimester, senere borgermester Albert Lassen (1783-1860) og Abigael Vogt Monrad (1792-1861), og var dattersønn av Lars Monrad (1762-1836) og brorsønn av Christian Lassen (1800–76). Lassen forble ugift.

Liv og virke

Lassen tok examen artium ved Bergen katedralskole i 1842, og tok anneneksamen i 1843 ved universitetet i Christiania. Han begynte å studere jus, men hans litterære interesser overtok raskt.

I 1847 ble Lassen innvalgt i en komité som var nedsatt av Det norske Studentersamfund for å utgi en samlet utgave av Henrik Wergelands verker. I løpet av en tiårsperiode samlet og redigerte Lassen sin grunnleggende nibindsutgave Henrik Wergeland. Samlede Skrifter (1852–57). I 1866 fullførte Lassen sin Wergeland-biografi, og grunnla dermed Wergeland-forskningen.

Fra 1852 var Lassen lærer ved Nissens pikeskole i Christiania. Fra 1860 var han medredaktør og senere redaktør av Folkevennen og 1879–83 redaktør av Norske Intelligenz-Seddeler og Rigstidende. Fra 1882 var han også fast medarbeider i Aftenposten og fra 1891 redaktør av Folkebladet, hvor han etterfulgte Jacob Breda Bull. Han var redaktør her fram til sin død i 1897. Han var dessuten redaktør av Skilling-Magazin 1857–91.

Lassen hadde i tillegg en omfattende virksomhet som lesebokredaktør fra 1860-årene.

I 1873 ble han tildelt Kong Oscar IIs belønningsmedalje.

Ved folketellingen for 1885 er Lassen registrert som midlertidig bosatt på adressen Kirkestredet 5a i Larvik, med tittelen redaktør.

Ettermæle

Hartvig Lassen er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I sin omtale av Lassen i Norsk biografisk leksikon skriver Sigurd Arnes blant annet:

Hartvig Lassen huskes i dag først og fremst som “wergelandianer”, den som samlet og utgav dikterens verker og skrev den første større Wergeland-biografien. For sin samtid fremstod Lassen også som tidens sentrale konservative litteraturkritiker.

Hartvig Lassens gullmedalje ble innstiftet ved Universitetet i Oslo som belønning for fremragende litteraturhistoriske avhandlinger i 1915. Første tildeling fant sted i 1919, den siste i 1933, og medaljen anses som de facto nedlagt fra 1951.

Hartvig Lassen er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Gravminnet bærer et portrettrelieff av ham.

Kilder og referanser

Eksterne lenker