Kristofer Juvkam Ørjavik

Kristofer Juvkam Ørjavik (født 28. oktober 1911 i Hamburg, død 31. mai 1990 i Sør-Aurdal) var prest og salmedikter.

Kristofer Juvkam Ørjavik.
Foto: Forfatternett Oppland

Han var sønn av klokker Kristian Ørjavik (f. 1883) og husmor Hansine Ørjavik f. Juvkam (f. 1886).

Han ble cand.theol. i 1938. Som nyutdanna var Ørjavik kretssekretær i Norges Kristelige Ungdomsforbund, og i 1945 ble han vikarprest i Agder. To år seinere ble han hjelpeprest i Drangedal. Kristoffer Juvkam Ørjavik ble i 1955 sogneprest i Gransherad, der han virka til 1971. Han flytta da til Valdres for å bli sogneprest i Nord-Aurdal og prost i Valdres. Ørjavik ble pensjonist i 1981.

Han utga blant annet diktsamlingene Året og Æva (1969) og Vesper (1977). Ørjavik oversatte også 14 salmer som er med i Norsk Salmebok. I salmebokutgaven fra 2013 er han representert med tre oversettelser og et egenskrevet vers til en salme.

Bibliografi

  • Året og æva, Lutherstiftelsen, 1969.
  • Tidleg morgon, Lutherstiftelsen, 1971.
  • Ord mellom oss, Lutherstiftelsen, 1973.
  • Vesper : dikt : omsette salmar, Luther, 1977.

Kilder og litteratur