Kunsthandverk

Kunsthandverk, eller kunsthåndverk er et relativt nytt begrep, tidligere har man brukt begreper som «folkeindustri», «husflid», «prydkunst» og fremfor alt om «kunstindustri» og «brukskunst».

Torolf Prytz fikk Grand Prix for en gruppe hvor «Sneklokkevasen» inngikk i Paris i 1900.

I dag avgrenses det ofte mot «brukskunst», som er et begrep som er blitt mer og mer utnyttet i kommersiell hensikt. Kunstnerforeningen Norske Kunsthåndverkere la på 1970-tallet til grunn en smal definisjon av sitt kunstneriske område: «Arbeider i tekstil, keramikk, glass, lær, metaller og andre materialer som er formet og ferdig produsert i kunsthåndverkerens verksted – under forhold hvor kunsthåndverkeren er ansvarlig for hele prosessen fra idé til ferdig arbeid.» Med denne definisjonen er kunsthandverk anerkjent som en egen kunstform. Utgangspunktet er et håndverksprodukt som bevisst er tilført estetiske verdier.

De kunstneriske verdiene har kommer mer i forgrunnen slik at bruksaspektet blir borte. Slik er materialet blitt avgjørende når produktet klassifiseres.

Kilder