Kvem, ofte skrevet Hveem, er ei grend og en navnegard (gnr. 71-75 og 77-78) ved Bilitt i Østre Toten. Det er i dag åtte kvemsgarder.

Kvem
Hveem nordvestre.jpg
Garden Kvemsbakken (Hveem nordvestre), i nabolaget oftest kalt Bakka.
Foto: Inger-Marit Østby (2017).
Alt. navn: Hveem
Sted: Bilitt
Sokn: Balke
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 71-75 og 77-78
Type: Navnegard

Historie

Den gamle navnegarden ble tidlig delt opp i mange bruk. På 1600- og 1700-tallet var det sju kvemsgarder. De ligger sentralt i det eldste jordbruksområdet på Toten, og i middelalderen var det også kirke på en av gardene.

Den mest kjente kvemsgarden er trulig Mell-Kvem (gnr. 74 og 75), som fra 1948 til 2005 var eid av Norske Potetindustrier. De brukte den som forsøksgard for poteter, under navnet Hveem forsøksgard. Potetforskninga er nå flytta til Apelsvoll, og garden er solgt.

Etter Oluf Rygh kan en tolke navnet som Den høge heimen, i middelalderen Hóeimr. Kvem ligger på ei høgd i terrenget.

Kilder og litteratur

 
Måne over Øst-Kvem.
Foto: Ole-Anders Beck (2019).

Personer

Videre lesing

Se også