Matrikkelgarder i Østre Toten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Oversikt over matrikkelgarder i Østre Toten basert på gjeldende kommunegrenser (2020). Artikkelen kan brukes som et lite forprosjekt for en framtidig digital bosettings- og befolkningshistorie for Østre Toten kommune, med muligheter for å utvide til hele det gamle Totens sorenskriveri inkludert Nord-Feiring. I tillegg kan Østre Toten ses i sammenheng med nabobygdene på Hedmarken.

Med unntak av Totenvika (gnr. 3-31), som er behandla i bind IV av Totens bygdebok (1984), mangler det både tradisjonell gards- og slektshistorie og moderne bosettings- og befolkningshistorie for Østre Toten. I første omgang er målet å ha artikler om alle matrikkelgardene i kommunen, hele 321 gardsnummer. I de tilfellene der hovedbølet (oftest bnr. 1) er noenlunde identisk med matrikkelgarden, vil artikkelen om hovedbølet bli hovedartikkel. Artikkelen om matrikkelgarden skal først og fremst fungere som en inngangsportal, der en tabell over bruk gir muligheter for å lenke til utdypende artikler om både eiendommer og personer.

Garder

Gnr. Navn Sted Bnr. 1886 Bnr. 1950 Bnr. 2020 Videre lesing Kommentarer
1 Steinsjøen Totenåsen 12 27 43 Skogeiendom med noen utskilte småbruk (og hyttetomter/skytefelt?), resten tilhører Mathiesen Eidsvold Værk.
2 Ankerdelen Totenåsen 1 3 3? Skogeiendom, mesteparten tilhører Mathiesen Eidsvold Værk.
3 Fjellhaug Totenvika 6 18 32 Totens bygdebok IV
4 Auren Totenvika 11 20 27 Totens bygdebok IV
5 Fjørsingstad Totenvika 7 38 58 Totens bygdebok IV Brukerrekke påbegynt, men mangler brukstabell.
6 Oppegard Totenvika 9 25 42 Totens bygdebok IV Mangler brukstabell.
7 Hjell Totenvika 2 14 21 Totens bygdebok IV
8 Årsby Totenvika 1 5 5 Totens bygdebok IV
9 Særenøgarden Totenvika 1 1 1 Totens bygdebok IV
10 Boksrud Totenvika 1 3 5 Totens bygdebok IV
11 Reinsby Totenvika 1 5 9 Totens bygdebok IV
12 Olsby Totenvika 1 4 8 Totens bygdebok IV
13 Taraldrud Totenvika 3 29 36 Totens bygdebok IV
14 Rud Totenvika 2 21 26 Totens bygdebok IV
15 Hammastad Totenvika 2 22 37 Totens bygdebok IV
16 Ner-Trostad Totenvika 2 10 13 Totens bygdebok IV
17 Øver-Trostad Totenvika 4 11 25 Totens bygdebok IV Brukerrekke fullført.
18 Ekren Totenvika 4 5 9 Totens bygdebok IV
19 Nordre Sulustad Totenvika 1 27 85 Totens bygdebok IV Boligfelt bygd ut rundt 2000. Se også artikkelen Sulustad.
20 Søndre Sulustad Totenvika 1 2 9 Totens bygdebok IV
21 Ponnenga Totenvika 1 10 17 Totens bygdebok IV
22 Vang Totenvika 13 24 37 Totens bygdebok IV Bnr. 4-13 Karlstad A-K kan være stemmerettsjord (jf. Faukal). Lærer Ole Veflen eide Karlstad G. Bnr. 4-13 er tatt ut i 1950-matrikkelen.
23 Halvorsrud Totenvika 1 9 24 Totens bygdebok IV
24 Hørland Totenvika 3 16 34 Totens bygdebok IV
25 Skramstad Totenvika 18 61 116 Totens bygdebok IV Den mest oppdelte garden i Totenvika før boligfeltas tid. Oppstykkinga har fortsatt etter 1950.
26 Store Helgestad Totenvika 2 13 25 Totens bygdebok IV
27 Vesle Helgestad Totenvika 6 14 97 Totens bygdebok IV Helgestadfeltet.
28 Ulsrud Totenvika 9 21 36 Totens bygdebok IV
29 Hølstad Totenvika 4 13 28 Totens bygdebok IV
30 Ner-Røstøa Totenvika 2 2 2 Totens bygdebok IV
31 Øver-Røstøa Totenvika 2 2 2 Totens bygdebok IV
32 Skulerud Rossgutua 2 11 18
33 Øver-Alm 4 10 11
34 Håvålsrudøgarden 1 4 6
35 Ner-Alm Rossgutua 2 18 51
36 Holen Rossgutua 2 7 17
37 Grøna Totenåsen 2 16 27 Ligger på Totenåsen, flere hyttetomter.
38 Borgen Totenåsen 2 9 23 Ligger på Totenåsen, flere hyttetomter.
39 Skjellebekk Totenåsen 1 3 8
40 Røysli Skreien 1 3 7
41 Grytenholm Skreien 2 4 4
42 Klauvstad Skreien 2 5 9
43 Ødeli Skreien 1 6 14
44 Rønningsby Skreien 4 16 22
45 Berg Skreien 4 10 32
46 Stange Skreien 3 34 89
47 Nikkerud Skreien 3 9 20
48 Kjelsrud Skreien 3 10 20
49 Åmot Skreien? 3 4 6
50 Heggerud Skreien? 1 4 5 Skrivemåten i matriklene er Heggerøste.
51 Bellarud Skreia? 1 4 6
52 Dulsrud Skreia? 2 22 38
53 Kjølset Skreia 8 46 114
54 Eng Skreia 7 54 98 Deler av tettstedet Skreia er bygd på gardens grunn.
55 Fossemøllen Skreia 1 14 27 Kalles Kvennom (Kvernom), jf. også Kvernomsætra.
56 Fossen Skreia 5 105 271 Deler av tettstedet Skreia er bygd på gardens grunn, se også Grytenholm.
57 Rognstad Balkegrenda 4 75 150
58 Dyrin Balkegrenda 3 3 4
59 Øster-Balke Balkegrenda 2 8 17
60 Vester-Balke Balkegrenda 3 39 69
61 Klavastad Balkegrenda 1 3 5
62 Hanastad Balkegrenda 2 17 33 En stor del av matrikkelgarden ligger sør for Lenaelva, ved Majer.
63 Hensvollen Østlia/Blindtarmen 1 3 5
64 Spersrud Østlia/Blindtarmen 1 3 5
65 Tannberg Bilitt 3 3 7
66 Buskebakke Bilitt 2 14 19
67 Søndre Fårlund Bilitt 3 9 16 .
68 Østre Fårlund Bilitt 1 11 20
69 Vestre Fårlund Bilitt 2 10 17
70 Stor-Nettum Bilitt 2 25 41
71 Øst-Kvem Bilitt 9 71 113 Alf Christian Frogner: tre nummer VOST 2014.
72 Nordøstre Kvem Bilitt 2 15 16
73 Sør-Kvem Bilitt 3 23 42
74 Østre Mell-Kvem Bilitt 1 7 23
75 Vestre Mell-Kvem Bilitt 10 63 81
76 Smeby Bilitt 3 22 ?
77 Vest-Kvem Bilitt 4 17 35
78 Nordvestre Kvem Bilitt 6 21 36
79 Hattbøl Starum? 2 5 14
80 Hårstad Starum/Østlia? 1 11 42
81 Haug Østlia 8 19 67
82 Velt-Nettum Østlia/Blindtarmen 1 1 1
83 Austad Østlia 2 3 7
84 Froknestad Østlia 5 7 24
85 Ørud Østlia 4 15 30
86 Ronnerud Starum 2 4 19 Se også artikkel om Starum.
87 Hom Frambygda/Starum? 4 5 ? Se også artikler om de enkelte bruka.
88 Gåserud Østlia 3 5 11 Se også artikkel om Johan Larsen Nøkleby, som vokste opp på Gåserud.
89 Billerud Østlia 3 10 36 Se også artikkel om hovedbølet, det nåværende Peder Balke-senteret.
90 Kile Kapp/Østlia 2 20 73 Se også artikkel om Lars Kristoffersen Kile og andre brukere.
91 Stor-Enge Kapp/Østlia 1 10 121 Underbruk til Skrivergarden (Underslaus).
92 Enge Kapp/Østlia 2 6 24
93 Gile Frambygda 2 50 93
94 Hoff prestegard Frambygda/Kapp 2 119 267 Norges prestekald, Kristiania 1894, s. 87 (Nettbiblioteket).
95 Haugen Frambygda/Kapp 2 5 8
96 Tømmerhol Frambygda/Kapp 2 29 54
97 Li Frambygda/Kapp 2 12 18
98 Apelsvoll Kapp 2 7 7
99 Underslaus Kapp 7 19 74 Se også artikkel om hovedbølet (også kalt Skrivergarden).
100 Evenrud Kapp 3 54 121 Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
101 Bakke Kapp 2 37 89 Se også (mini)artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
102 Igelsrud Kapp 11 42 65
103 Øver-Rustad Kapp 1 7 13
104 Mell-Rustad Kapp 1 19 27
105 Ner-Rustad Kapp 1 29 61 Arne Amundgård: utkast til gardshistorie i Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 2/1999.
106 Vestad Kapp 1 1 7
107 Heggshus Nordlia/Kapp 5 31 70
108 Faukal Nordlia/Kapp 34 71 138 Bnr. 10-25 er stemmerettsjord, fradelt før 1886. Jf. også Vang.
109 Hermanrud Nordlia/Kapp 1 29 59
110 Jørenset Nordlia/Kapp 1 2 4
111 Velt-Bjørnstad Nordlia/Kapp 1 16 23
112 Bjørnstadøgarden Nordlia/Kapp 1 3 4
113 Stor-Bjørnstad Nordlia/Kapp 2 14
114 Båkinn Nordlia/Kapp 3 13
115 Bjertnes Nordlia 1 1 1
116 Foss Nordlia 1 2 2 Se også (kort) artikkel om hovedbølet.
117 Båshus Nordlia 3 7 14
118 Glemmastad Nordlia 4 9
119 Atlungstad Nordlia 1 2 5
120 Groset Nordlia 1 4 9
121 Breili Nordlia 2 15 140
122 Kallrustad Nordlia 4 15 112 Boligfelt (Kallrustadskauen og naboområder) bygd ut rundt 1980.
123 Kolbjørnrud Nordlia 2 13 47
124 Asgard Nordlia 1 6 11
125 Annekstad Nordlia 1 1 1
126 Åsmundrud Nordlia 1 1 1
127 Andersgard Nordlia 1 4
128 Amundrustad Nordlia 1 7
129 Steinsli Nordlia 5 20
132 Revol Nordlia 1 3
133 Fjell Nordlia 2 12 19
134 Blikset Nordlia 8 11 20
135 Skattum Nordlia 2 2 4 Den nåværende eiendommen (bnr. 1-3) er identisk med matrikkelgarden, med unntak av 0,6 mål som er fradelt som bnr. 4 (den ubebodde husmannsplassen Skattumenga).
136 Stubberud Nordlia 2 13 20
137 Dælin Nordlia 2 3 12
138 Askjum Nordlia 1 28 87 Boligfeltet Askjumlia utbygd ca. 2000-2020.
139 Solbjør Nordlia 2 9 16
140 Haug Nordlia 1 1 1 Ole Christian Haugs noteringsbok og Even Haugs dagbok
141 Stor-Nøkleberg Nordlia 2 8 Artikkelen handler om dagens gard, som blant annet inkluderer mesteparten av matrikkelgarden.
142 Øver-Nøkleberg Nordlia 1 1 2
143 Sandåker Nordlia 1 1 3
144 Ner-Nøkleberg Nordlia 6 7
145 Berg Nordlia 1 10
146 Grøtberg Gillermarka? 5 12
147 Søkstad Gillermarka/Frambygda? 6 18
148 Lunda Frambygda 3 9
149 La Gillermarka/Frambygda? 16 34
150 Petterud Sletta 6 8
151 Grimstad Frambygda? 1 13
152 Østre Serstad Vestbygda 5 18
153 Vestre Serstad Vestbygda 4 14
154 Vestre Sostad Vestbygda 5 13
155 Østre Sostad Vestbygda 3 7
156 Snipstad Vestbygda 8 19
157 Vestre Skjøl Vestbygda 7 27
158 Østre Skjøl Vestbygda 3 7
159 Nordre Kise Vestbygda 1 14
160 Søndre Kise Vestbygda 13 22
161 Vestre Hammastad Vestbygda 2 28 .
162 Østre Hammastad Vestbygda 6 24 .
163 Enge Vestbygda 5 2 Anders Enge: «Alle mennesker så lyst på framtida og øynet bare rosenrøde skyer i horisonten» (i Totn 1983, s. 47-59).
164 Vestre Festad Lena/Vestbygda 2 2
165 Østre Festad Lena/Vestbygda? 1 13 Se også artikkel om det nåværende gardsbruket Festad, som ca. tilsvarer navnegarden.
166 Sukkestad Vestbygda? 29 86 Mangler brukstabell.
167 Øvre Stabu Lena 1 13
168 Nedre Stabu Lena 1 15 Familien Follestad fikk fradelt eiendommen Snovin (bnr. 13) før 1950.
169 Oppigarden Alstad Lena 1 49
170 Nigarden Alstad Lena 2 47
171 Kobberstad Frambygda 3 31 Bureisingsfelt.
172 Hoffsvangen klokkergard Frambygda 1 2
173 Kraby Frambygda 15 60
174 Slagsvoll Frambygda 5 12
175 Rogneby Frambygda 7 19
176 Østre Burul Frambygda 1 11
177 Vestre Burul Frambygda 4 11
178 Østre Fostad Frambygda 1 10
179 Vestre Fostad Frambygda 6 11
180 Kval Frambygda 2 7
181 Austgarden Evang Frambygda 4 18
182 Vestgarden Evang Frambygda 5 27
183 Valleøgarden Frambygda/Lena 1 42
184 Valle Frambygda 1 82 Se også artikkel om Valle landbruksskole.
185 Håjen Frambygda/Lena 2 5
186 Lunde Lensbygda 4 10 Pål Gihle: «Lunde i Lensbygda», i Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 4/2012 (må sjekkes).
187 Vestre Skjefstad Lensbygda 13 61 121
188 Østre Skjefstad Lensbygda 21 51 140
189 Nedre Garder Lensbygda 13 44
190 Mellom-Garder Lensbygda 3 10
191 Øvre Garder Lensbygda 2 11
192 Fredrikstad Lensbygda 1 1
193 Skeiten Lensbygda 4 32
194 Rise Lensbygda 16 50
195 Søndre Oppsal Lensbygda 2 7
196 Nordre Oppsal Lensbygda 2 14
197 Majer Lensbygda 1 22
198 Skinstad Lensbygda 4 20 Se også artikkel om Johanne Corneliusdatter Skindstad.
199 Raddum Lensbygda 1 4 Arne Amundgård 1998: utkast til gardshistorie i Mjøsmuseets "tradisjonsarkiv" (ringpermer på lesesalen).
200 Farås Skreien 7 14
201 Overn Lensbygda 7 28 Se også artikler om Johanne Olsdatter og Svend Didriksen Overn.
202 Byvegen Skreien 3 4 5 Mesteparten av artikkelen handler om bnr. 1 (som siden 1982 også eier jorda på bnr. 2).
203 Saga Skreien 1 1
204 Øyåsen Skreien 3 6
205 Gryte Skreien 3 23 Se også artikler om brødrene Helmer Holmstad og Johan Solhaug fra Grytenga (bnr. 3).
206 Olterud Skreien 8 30
207 Østby Skreien 2 6
208 Skulerud Skreien 2 8 20
209 Synsteby Skreien 6 17
210 Nygardsætra Skreien 3 9 Gihle, Pål: upublisert manuskript om Nygardsætra (1971), Mjøsmuseet Kapp: gardspakke for Nygardsætra. Mangler brukstabell etc., artikkelen handler mest om bnr. 1 og 3 (ett bruk siden 1950-tallet). Se også artikler om brukere på bnr. 3, bl.a. Ole Olsen Nygaardsæter (1744–1807).
211 Holmstad Skreien 6 20 37
212 Brennsætra Totenåsen 10 12
213 Kroken Totenåsen 3 9
214 Stabus og Giles sæterskog Totenåsen 1 1
215 Høveråsen Totenåsen 3 5
216 Høveren Totenåsen 7 21
217 Frodalen Totenåsen 4 7
218 Oksbakken Totenåsen 2 4
219 Fostadvollen Totenåsen 1 1
220 Synstebysætra Totenåsen 1 1
221 Syljulia Totenåsen 1 1 Ett bruk i 1950, men sameid av Vestgarden og Mellgarden Garde? Hele eiendommen tilhører nå Anders Gaarder?
222 Snikkerbakken Lena/Håjen 1
223 Allmenningslodd nr. 3 Totenåsen 3
224 Faut-Narum Kolbu Se kort oversiktsartikkel om navnegarden Narum.
232 Tronset Kolbu Einar Solberg: Om det som var - og slik det ble (2000). Om det som var - året rundt : Fra hemgarden min i Kolbu i hestejordbrukets tid (2012). Se også artikkel om Berte Larsdatter Lundødegaarden (oppvokst på Tronset).
233 Nøkleby Kolbu Se også artikkel om navnegarden.
234 Nøkleby Kolbu Se også artikkel om navnegarden.
235 Hallingstad Kolbu Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
236 Gjerstad Kolbu
237 Øst-Gran Kolbu Se også artikkel om navnegarden.
238 Mellom-Gran Kolbu Se også artikkel om navnegarden.
239 Velt-Gran Kolbu Se også artikkel om navnegarden.
240 Holje Kolbu Se også artikler om Ole Einarsen og Johanne Gundersdatter Holje.
245 Nygard Kolbu 4 8 17 Velt-Nygard (gnr. 237/3) kan være identisk med "Lille Nygaard", som er nevnt i skriftlige kilder rundt 1700.
247 Presterud Kolbu Gihle, Pål: «Om Presterud i Kolbu», i Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 4/1995, s. 245-259. Se også artikkel om Gunnar Syljulien (1922-2004), som kjøpte Presterudstuggua (bnr. 3) i 1982.
266 Gardlaus Kolbu Se også artikkel om gardbrukerne Halvor Eriksen Gaardløs og Erik Gaardløs samt lærer Laurits Engelstad.
267 Nord-Kvikstad Kolbu Se også artikkel om Kvikstad Landhandleri (bnr. 43), Ingeborg Thomle på bnr. 7 og Aksel og Marit Goplen på Bråstad (bnr. 8).
268 Sør-Kvikstad Kolbu
273 Velt-Setne Kolbu 3 4 5
274 Stor-Setne Kolbu
283 Holte Kolbu Se også artikkel om klokkestøyper Anders Olsen Holte.
284 Dyste Kolbu
286 Tandsætra Kolbu Se også artikkel om Arnulf Tandsæther (1910-40), som falt under kampene i april 1940.
301 Aslakrud Kolbu Se også artikkel om Veiberg Landhandleri (bnr. 4).
305 Bonderud Kolbu Se også artikkel om Bonderudbakken gårdsbarnehage.
306 Dal Kolbu Martin Dahl: «Inntil toårs-alderen hadde jeg gått kledt i kjole», i Totn 1983, s. 98-107.

Kilder

Utabygdebøker

Stedsnavn

  • Mjøsmuseet, avd. Kapp: Stedsnavnkartotek Østre Toten (delvis digitalisert, nå på egen pc, og i en base ved UBB?).
  • Harsson, Margit: Leksikon over norske rud-namn frå mellomalderen, Oslo 2010.
  • Norske Gaardnavne
  • Schmidt, Tom: Norske gårdsnavn på -by og -bø med personnavnforledd, doktoravhandling, 2000.

Bilder

Se også