Ner-Rustad (Østre Toten gnr. 105)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ner-Rustad
Kart 1820 utsnitt Igelsrud.png
Utsnitt av Svend Stenersen Collins kart fra 1820. Ner-Rustad og nabogardene Evenrud, Bakke og Igelsrud ligger i nordhellinga ned mot Mjøsa.
Alt. navn: Nedre Rustad
Sted: Kapp
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 105
Type: Matrikkelgard

Ner-Rustad er en matrikkelgard (gnr. 105) i Østre Toten, i utkanten av tettbebyggelsen på Kapp. Stedet ligger ved Rustadlinna, som har navn etter nabogardene Mell- og Ner-Rustad.

Garden var udelt til 1892, da bnr. 2-10 ble skilt ut. I 1950 var det 29 bruksnummer, og i 2022 var tallet oppe i 61. Allikevel utgjør hovedbølet fortsatt en betydelig del av matrikkelgarden. Den består av 363 mål dyrka mark, 212 mål skau og 36 mål anna areal.

Gardsnavnet

Dette er den nedre delen av navnegarden Rustad, som kanskje alt før Svartedauden ble delt i tre. Ifølge Norske Gaardnavne betyr Rustad «rydningssted». Samme stedsnavn finnes mange steder på Østlandet.

Bruk

Bnr. Navn Fradelt Merknader
1 Ner-Rustad Gard. Toten-Vardalske Sparebank leide lokaler her 1895-1902.
2 Hovland 1892 (fra bnr. 1) Boligeiendom.
4 Heiberg 1892 (fra bnr. 1) Boligeiendom.
5 Brattli 1892 (fra bnr. 1) Gardsbruk, består også av bnr. 13. Bnr. 3 (opprinnelig Vestre Igelsrud, gnr. 102/1) ble kjøpt innåt i 1932, men boligområdet Brattlifeltet ble bygd ut her på slutten av 1990-tallet.
6 Haugset 1892 (fra bnr. 1) Småbruk/boligeiendom. Eier i 1950: Julius Tjernø.
7 Vestbakken. 1892 (fra bnr. 1) Nedlagt småbruk? Eiendommen består pr. 2022 av ca. 11 mål skau. Kalles i 1950-matrikkelen for «Mikkelsveen med Vestbakken».
8 Flataker 1892 (fra bnr. 1) Småbruk.
9 England 1892 (fra bnr. 1) Boligeiendom, tidligere småbruk?
11 Senstad 1893 (fra bnr. 7) Småbruk.
14 Liberg Boligeiendom.
15 Løvås 1903 (fra bnr. 11) Boligeiendom. Peder Anton (1855–1931) og Pauline Løvås (1860–1935) bygde opp stedet. Peder Anton arbeidde på mjølkefabrikken.
16 Freidal Boligeiendom.
17 Brattberg Boligeiendom.
18 Dal Boligeiendom.
19 Nes Boligeiendom.
20 Finsand Småbruk.

Kilder og litteratur

Se også