Igelsrud (Østre Toten gnr. 102)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Igelsrud
Igelsrud Samhold 1990.png
Igelsrud pleiehjem (Igelsrud HVPU).
Foto: Samhold/E. Rolstad (1990).
Først nevnt: 1344
Sted: Kapp (1478: «i Lidhen»=Li'n)
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 102

Igelsrud er en matrikkelgard (gnr. 102) i Østre Toten kommune. Garden ligger i det gamle bygdelaget Lia (dativ: Li'n), men på 1900-tallet vokste industristedet Kapp inn på Igelsrud-eia, slik at Igelsrud-området nå regnes til dette tettstedet.

Garden er svært oppdelt. I 1838 var det tre bruk: hovedbølet Igelsrud og de mindre eiendommene Håvelsrudøgarden og Engelstad. I 1886 hadde tallet på bruk økt til 11, og i 1950 var det hele 42 bruksnummer. I 2022 er det 65 bruksnummer under Igelsrud.

Etter andre verdenskrig var Igelsrud mest kjent for Igelsrud pleiehjem, der Fanny og Adolf Sivesind dreiv et hjem for psykisk utviklingshemmede. Dette var i drift til rundt 1990.

Gardsnavnet

Navnet uttales [í`gełsú]. Ifølge Norske Gaardnavne er førsteleddet sannsynligvis «Mandsnavnet Igull (Igel), temmelig alm. Mandsnavn paa Østlandet i MA. og i Brug endnu ved Midten af forrige Aarh.» Etternavnet er rud (rydning). Gardsnavnet Igelsrud finnes også på Jevnaker.

Bruk

Bnr. Navn Fradelt Merknader
1 Vestre Igelsrud Lå alt på slutten av 1800-tallet under Ner-Rustad (gnr. 105/1), utskilt fra den garden i 1892 som gnr. 105/3, som seinere ble en del av bruket Brattli (gnr. 105/5 mfl.). Boligområdet Brattlifeltet ble bygd ut her rundt 2000.
2 Grønland Før 1886 Gardsbruk, består også av bnr. 4 («Igelsrud mellem»), som tidligere var et sjølstendig bruk.
3 Østre Igelsrud Før 1886 Boligeiendom, tidligere gardsbruk og pleiehjem. Eieren i 1950, Adolf Sivesind, hadde også bnr. 7.
5 Skredderstuggua Før 1886 Tidligere gardsbruk? Er nå en del av Skaugerud (gnr. 94/79 m.fl.).
6 Lier Før 1886 Gardsbruk, består også av bnr. 9 (Håvelsrudøgarden). Lier, som har gitt navn til Liervegen, het opprinnelig Strandsveen.
7 Uranienborg Før 1886 Boligeiendom. Lå i 1950 under bnr. 3.
8 Brattberg Før 1886 Boligeiendom.
11 Engelstad Før 1838 Gardsbruk.
12 Fredheim 1888 (fra bnr. 4?) Boligeiendom, tidligere landhandleri. Har gitt navn til Fredheimsvingen.
13 Fredheim 1889 (fra bnr. 2) Boligeiendom.
14 Hagen 1892 (fra bnr. 3) Boligeiendom, tidligere avholdslosje. Losje Høstblom var eier 1950.
15 Sten 1894 (fra bnr. 3) Småbruk, skrives også Steen.
16 Snipstad 1899 (fra bnr. 11) Boligeiendom.
17 Fossum 1900 (fra bnr. 5) Småbruk, ligger ved Heggshuselva.

Kilder og litteratur

Se også