Vest-Kvem (Østre Toten gnr. 77)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vest-Kvem
Alt. navn: Vestre Hveem, Hveem vestre
Sted: Bilitt
Sokn: Balke
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 77
Type: Matrikkelgard

Vest-Kvem er en matrikkelgard (gnr. 77) lengst vest i Balke sokn i Østre Toten. Garden er nokså sterkt oppdelt, og i 2021 var det 35 bruksnummer.

Tidlig på 1800-tallet[1] var Vest-Kvem delt i tre bruk, i tillegg til de mindre eiendommene Kvemshagen (bnr. 3) og Pløyen (bnr. 4). I 1886-matrikkelen er de tre bruka samla igjen, med Haaken Kristiansen Hveem (1844–1902) som eier. Enka hans, Julie Petra Hveem f. Faarlund (1865–1934), solgte imidlertid fra noe areal, blant annet Gullhaug (bnr. 6) og «Starum søndre» (bnr. 7). Det siste ble lagt til militærleiren Starum.

Jorda på hovedbølet (bnr. 1) ble fra midten av 1900-tallet solgt fra i flere omganger. Mesteparten av den gamle dyrkajorda (bnr. 16, 22 og 24) på Vest-Kvem tilhører nå nabogarden Vestre Mell-Kvem (gnr. 75/2). De siste 12 måla ble i 1995 solgt til Nordvestre Kvem (gnr. 78/2), samtidig som Kai Lervold kjøpte husa med 11 mål tomt.

Gardsnavnet

Dette er den vestre delen av navnegarden Kvem. Gardsnavnet kan ifølge Norske Gaardnavne tolkes som Den høge heimen. Kvem ligger på ei høgd i terrenget.

Bruk

Bnr. Navn Fradelt Merknader
1 Vest-Kvem Tidligere gard. Her har det også vært pensjonat og selskapslokaler.
3 Kvemshagen Før 1838 Gardsbruk, eiendommen består også av bnr. 21 og 23. Stedet har gitt navn til Hagensgutua.
4 Stoderheimir Før 1838 Småbruk, består også av gnr. 78/4. Et eldre navn på bruket er Vestre Pløyen.
6 Gullhaug 1908 (fra bnr. 2) Småbruk, består også av bnr. 13 og 15.
10 Starum 1921 (fra bnr. 2) Småbruk. Eiendommen består også av bnr. 17 og 18 samt gnr. 78/22.

Noen eiere/brukere

Lars Kristiansen Kvem (1701–1791) var bruker på Vest-Kvem midt på 1700-tallet. Han var gift med Siri Olsdatter Hammastad (1713–85) fra Hammastad i Totenvika.

Sønnen Ole Larsen Kvem (1739–1812) overtok. Oles kone het Berte Johansdatter, og hun kom fra Burul i nabosoknet Hoff. På deres tid var Vest-Kvem delt i tre bruk.

Neste bruker på denne gardparten var sønnen Lars Olsen Kvem (1778–1851), gift med Kari Andersdatter (1789–1841) fra Skinstad i Lensbygda. Det yngste av de åtte barna deres var Anders Hveem (1831–1893), som ble amtsdyrlege i Akershus og bosatte seg i Nannestad.

Referanser

  1. jf. folketellinga 1801 og matrikkelen 1838

Kilder og litteratur

Se også