Matrikkelgarder i Vang på Hedmarken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Matrikkelgarder i Vang på Hedmarken er en oversikt over matrikkelgardene i tidligere Vang kommune, som siden 1992 har vært en del av Hamar kommune. Gardsnumrene i Vang ble beholdt etter kommunesammenslåinga.

I og med at det er hele 196 matrikkelgarder i Vang, er det hensiktsmessig å skille ut disse i en egen oversikt. Oversikten er i hovedsak basert på matrikkelen 1886, for Vang kommune se matrikkelen 1886, og matrikkelutkastet av 1950, for Vang kommune se her. For en oversikt over alle artikler om eiendommer i Vang, se Eiendommer i Digital bygdebok for Vang i Hedmark.

Det er lagt inn kolonner som viser antall bruksnummer i de to matrikkelårene. Dette vil for 1886-matrikkelens del i stor grad sammenfalle med antall faktiske gardsbruk, mens husmannsplasser var umatrikulert. I 1950-utkastet har antallet vokst kraftig, og en betydelig andel av dette er tidligere husmannsplasser som ble utskilt, boligeiendommer og mindre teiger. Tallene er altså ikke egna for å trekke direkte slutninger om oppdeling av garden. Det kan også være stort avvik mellom antall eiendommer som er ført i matrikkelen i 1950 og høyeste bruksnummer. For eksempel er Storhamar oppført med fire bruk, mens høyeste nummer er 509. Dette henger sammen med at en betydelig del av eiendommene som tilhørte gardsnummer 1 hadde blitt del av Hamar kjøpstad, og dermed ikke var med i matrikkelen for landkommunen. Gardene Holset og Vestre Disen eksisterer overhodet ikke i utkastet fra 1950.

Enkelte garder kan ha blitt ført opp med navn som avviker fra dagens stavemåte. Der det er forskjell mellom matriklene i 1886 og 1950, er nyeste form valgt.

Den digitale bygdeboka har kommet ulikt langt og har ulikt innhold for den enkelte gard. For å gi en oversikt over det viktigste har vi laget en tabell over innhold.

Bygdebok medier er delt i følgende kategorier:

D - Digital, "Ferdig" bearbeidet digital bygdebok

T - Trykt, Vangsboka 1 -5 trykt utgave med link til bind 1-4

K - Kladd, er avskrevet bygdebok kladd skrevet av Sevald Skaare ca 1975

V - Video, Videoer som er laget av TV-Øst/Per-Øyvind Sandberg

Antall bruk i Bygdebok medier
G.nr. Navn 1886 1950 D T K V Annet
1 Storhamar 8 4 Mye stoff. Ikke lagt inn av Vang historielag
2 Holset 3 0 x
3 Vestre Disen 9 0
4 Østre Disen og Børstad 3 10 X Husmannsplassprosjektet
5 Vien 1 27 Husmannsplassprosjektet
6 Tommelstad 2 49 X Husmannsplassprosjektet
7 Åker 2 127 X
8 Finsal 3 15 Per-Ø. Sandberg, notat
9 Vang klokkergård 1 2 Per-Ø. Sandberg, notat
10 Vang prestegård 17 177 X Per-Ø. Sandberg, notat
11 Vidarshov 1 2 X
12 Torshov 3 40
13 Ry 3 51 X
14 Kai 1 7 X
15 Store Hubred 5 12
16 Lille Hubred 4 9
17 Kraftrud 1 3 X
18 Olsrud 1 3
19 Hjellum 1 89 X
20 Sæli, Jesen og Valum 2 125 X Husmannsplassprosjektet, Notat Ener
21 Tronhus 1 11 Husmannsplassprosjektet
22 Lerhus 1 19 Husmannsplassprosjektet
23 Nordre Guteberg 4 10
24 Lille Ingeberg 1 9 X
25 Store Ingeberg 11 26
26 Hveberg 1 36 X Husmannsplassprosjektet
27 Vestre Flagstad 1 4 X Video
28 Østre Flagstad 1 15 X Video
29 Store Imerslund 3 23 X
30 Østre Imerslund 4 3
31 Vestre Imerslund 2 4
32 Nordre Vendkvern 2 3 X
33 Narmo 2 5 X Ferdig 2020
34 Dalseng 1 5 X
35 Huse 2 5 X
36 Busterud 1 2 X Ferdig 2022
37 Gjørslid 2 2
38 Søndre Lier 5 6
39 Østre Skjeset 1 10 X
40 Vestre Skjeset 5 11 Intervju Karen Skjeset
41 Vestre Ås og Berg 1 4 X
42 Vestre Dufset 1 2
43 Nedre Dufset 2 8
44 Markestad 1 4
45 Øvre Løvlien 2 3
46 Østre Syljuset 6 16
47 Pinnødegården 1 16
48 Sleperud 1 1
49 Kirkeby 5 13
50 Ormseteren 2 30
51 Gudmundspris 1 4 X X Ferdig 2021, Vangsboka 5
52 Søndre Spikkerud 1 3
53 Mangerud 2 2
54 Nordre Melby 3 3
55 Dalby 7 8 X Ferdig 2021
56 Vestre Svenkerud 9 6
57 Vestvang 1 2 X
58 Høgsveen 1 5 X
59 Høkset 1 4 X
60 Tomter 3 29
61 Øvre Skråstad 1 2 X
62 Nedre Skråstad 2 8 X
63 Karset 8 23
64 Nordre Hoel 1 6 X
65 Herset 2 6 X
66 Stanger 4 25 X
67 Blæstad 1 41 X X
68 Nyhus 2 14 X
69 Rogstad 1 2 X
70 Nashaug 1 9 X X Video
71 Østre Myr 7 15 X
72 Finborud 2 2 X
73 Vestre Blystad 2 2 X
74 Østre Blystad 2 4 X
75 Dæli 1 6 X X Ikke ferdig
76 Hafsal 1 1 X Ferdig 2020
77 Tomten 4 1 X Ferdig 2020
78 Åltomten 2 0 X Slekt ferdig 2020
79 Store Opsal 3 5 x Vangsboka 5
80 Lille Opsal 3 5 X Vangsboka 5
81 Kjøs 2 5 X Vangsboka 5
82 Vestre Dystvoll 9 20 X Vangsboka 5
83 Ingelsrud 3 5 X Vangsboka 5
84 Suterud 2 6 X Vangsboka 5
85 Bergsvensrud 1 8 X Vangsboka 5
86 Skålerud 4 6 X Vangsboka 5
87 Ilsett 3 10 X Vangsboka 5
88 Slemsrud 3 31 X Vangsboka 4, side 19
89 Greften 4 8 X Vangsboka 4, side 147
90 Sandbakken 1 1 X Vangsboka 4, side 213
91 Moen (Dammen) 4 4 X Vangsboka 4, side 220
92 Rydningstad 1 1 X Vangsboka 4, side 249
93 Greftenmoen (nr. 1) 1 1 X Vangsboka 4, side 263
94 Greftenmoen (nr. 2) 1 1 X Vangsboka 4, side 263
95 Greftenmoen (nr. 3) 1 1 X Vangsboka 4, side 264
96 Greftenmoen (nr. 4) 1 1 X Vangsboka 4, side 264
97 Greftenmoen (nr. 5) 1 3 X Vangsboka 4, side 265
98 Greftenmoen (nr. 6) 1 1 X Vangsboka 4, side 281
99 Greftenmoen (nr. 7) 1 1 X Vangsboka 4, side 287
100 Greftenmoen (nr. 8) 1 6 X Vangsboka 4, side 288
101 Greftenmoen (nr. 9) 1 1 X Vangsboka 4, side 307
102 Greftenmoen (nr. 10) 1 1 X Vangsboka 4, side 308
103 Greftenmoen (nr. 11) 1 1 X Vangsboka 4, side 311
104 Greftenmoen (nr. 12) 1 1 X Vangsboka 4, side 312
105 Greftenmoen (nr. 13) 1 1 X Vangsboka 4, side 313
106 Greftenmoen (nr. 14) 1 1 X Vangsboka 4, side 315
107 Greftenengestykket 1 1 X Vangsboka 4, side 314
108 Greftenmoen (nr. 16) 1 1 X Vangsboka 4, side 316
109 Greftenmoen (nr. 17) 1 1 X Vangsboka 4, side 327
110 Greftenmoen (nr. 18) 1 6 X Vangsboka 4, side 328
111 Greftenmoen (nr. 19) 1 4 x Vangsboka 4, side 337
112 Greftenmoen (nr. 20) 1 1 x Vangsboka 4, side 350
113 Kolboen (Plassen) 1 1 x Vangsboka 4, side 351
114 Østre Kartomten 7 28 x Vangsboka 4, side 363
115 Bjørtomten 3 9 X Vangsboka 3, side 15
116 Vartomten 1 3 X Vangsboka 3, side 62
117 Kallerud 2 3 X Vangsboka 3, side 82
118 Vestre Skramstad 3 6 X Vangsboka 3, side 143
119 Liberg 1 2 X Vangsboka 3, side 174
120 Lerberg 3 3 X Vangsboka 3, side 198
121 Rabstad 2 14 X Vangsboka 3, side 212
122 Sandborg/Sandbakken 1 2 x Vangsboka 2, side 58
123 Brenna 5 11 X Vangsboka 3, side 265
124 Østre Ås 3 8 X Vangsboka 3, side 293
125 Ålerud 2 10 X Vangsboka 3, side 317
126 Åsbakken 1 7 X Vangsboka 3, side 336
127 Åsbakkstykket 1 127 X Vangsboka 3, side 347
128 Fetbekken 1 1 X Vangsboka 3, side 348
129 Fetbekkstykket 1 1 X Vangsboka 3, side 353
130 Korsbakken 1 1 X Vangsboka 3, side 355
131 Tånga 1 1 X Vangsboka 3, side 359
132 Sagbrua 1 2 X Vangsboka 3, side 360
133 Holabakken 1 2 X Vangsboka 3, side 367
134 Snekkersveen 1 1 X Vangsboka 3, side 374
135 Bekkesveen 1 1 X Vangsboka 3, side 376
136 Lien 7 23 X Vangsboka 3, side 382
137 Lundby 1 1 X Vangsboka 3, side 412
138 Bergset 1 3 X Vangsboka 3, side 417, tilleggsopplysninger
139 Bergsetstykket 1 3 X Vangsboka 3, side 429
140 Bekken 1 3 X Vangsboka 3, side 430
141 Bekkestykket 1 3 X Vangsboka 3, side 440
142 Stenbergrønningen 3 3 X Vangsboka 3, side 443
143 Sandvoll 8 X Vangsboka 3, side 453
144 Øya 1 2 X Vangsboka 3, side 460
145 Volden øvre 3 13 X Vangsboka 3, side 465
146 Gjeitryggen 1 1 X Vangsboka 3, side 477
147 Øvre Sagsveen 1 3 X Vangsboka 3, side 478
148 Nedre Sagsveen 1 3 X Vangsboka 3, side 485
149 Kolbuholen 1 2 X Vangsboka 3, side 495
150 Tømmerholen 1 1 X Vangsboka 3, side 499
151 Skomakerbakken 1 1 X Vangsboka 3, side 502
152 Skjellbekk 1 2 X Vangsboka 3, side 510
153 Alderslyst 6 11 X Vangsboka 2, side 9
154 Alderslyststykket 1 1 X Vangsboka 2, side 45
155 Åsvestad 5 9 X Vangsboka 2, side 46
156 Åsvestad store 2 2 X Vangsboka 2, side 65
157 Grytting østre 6 7 X Vangsboka 2, side 73
158 Hårstad vestre 16 19 X Vangsboka 2, side 99
159 Hårstad østre 2 3 X Vangsboka 2, side 120
160 Høksnes 2 4 X Vangsboka 2, side 132
161 Gran 2 3 X Vangsboka 2, side 145
162 Arnset 1 3 X Vangsboka 2, side 160
163 Østre Arnset 1 1 X Vangsboka 2, side 164
164 Vestre Arnset 7 9 X Vangsboka 2, side 177
165 Lindholt 2 14 X Vangsboka 2, side 189
166 Spaberg 3 6 X Vangsboka 2, side 206
167 Vindhol store 3 6 X Vangsboka 2, side 229
168 Opstad 3 6 X Vangsboka 2, side 262
169 Finberg 2 3 X Vangsboka 2, side 297
170 Lageråen 1 3 X Vangsboka 2, side 305
171 Ålstad 1 11 X Vangsboka 2, side 317
172 Ingvoldstad store 2 8 X Vangsboka 2, side 374
173 Ingvoldstad lille 2 3 X Vangsboka 2, side 404
174 Hommelstad 1 2 X Vangsboka 2, side 425
175 Helstad 1 19 X Vangsboka 2, side 462
176 Dørum lille 9 26 X Vangsboka 2, side 502
177 Dørum store 3 27 X Vangsboka 2, side 541
178 Hanum østre 1 1 X Vangsboka 1, side 17
179 Hanum vestre 1 1 X Vangsboka 1, side 52
180 Møystad 1 17 X Vangsboka 1, side 75
181 Frogner 1 28 X Vangsboka 1, side 108
182 Kurud 1 3 X Vangsboka 1, side 140
183 Skattum 2 6 X Vangsboka 1, side 156
184 O 1 13 X Vangsboka 1, side 206
185 Kveka 1 1 X Vangsboka 1, side 239
186 Hol vestre 1 3 X Vangsboka 1, side 285
187 Hol østre 3 10 X Vangsboka 1, side 309
188 Ophus nordre 2 7 X Vangsboka 1, side 336
189 Farmen 2 6 X Vangsboka 1, side 359
190 Dalfarmen 1 2 X Vangsboka 1, side 399
191 Ilseng 3 18 X Vangsboka 1, side 426
192 Voll nedre 2 3 X Vangsboka 1, side 455
193 Gile 3 13 X Vangsboka 1, side 501
194 Bjørke 2 9 X Vangsboka 1, side 506
195 Bjørgeødegården 0 4
196 Holen 0 7

Se også


Vang historielag Hedmark logo.JPG Matrikkelgarder i Vang på Hedmarken er en del av prosjektet Digital bygdebok for Vang i Hedmark, og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Denne digitale utgaven av gards- og ættesoga for tidligere Vang kommune er et samarbeid mellom Vang historielag og Norsk lokalhistorisk institutt – Nasjonalbiblioteket. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.