Matrikkelgarder i Vang på Hedmarken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Matrikkelgarder i Vang på Hedmarken er en oversikt over matrikkelgardene i tidligere Vang kommune, som siden 1992 har vært en del av Hamar kommune. Gardsnumrene i Vang ble beholdt etter kommunesammenslåinga.

I og med at det er hele 196 matrikkelgarder i Vang, er det hensiktsmessig å skille ut disse i en egen oversikt. Oversikten er i hovedsak basert på matrikkelen 1886 og matrikkelutkastet av 1950. For en oversikt over alle artikler om eiendommer i Vang, se Eiendommer i Digital bygdebok for Vang i Hedmark.

Det er lagt inn kolonner som viser antall bruksnummer i de to matrikkelårene. Dette vil for 1886-matrikkelens del i stor grad sammenfalle med antall faktiske gardsbruk, mens husmannsplasser var umatrikulert. I 1950-utkastet har antallet vokst kraftig, og en betydelig andel av dette er tidligere husmannsplasser som ble utskilt, boligeiendommer og mindre teiger. Tallene er altså ikke egna for å trekke direkte slutninger om oppdeling av garden. Det kan også være stort avvik mellom antall eiendommer som er ført i matrikkelen i 1950 og høyeste bruksnummer. For eksempel er Storhamar oppført med fire bruk, mens høyeste nummer er 509. Dette henger sammen med at en betydelig del av eiendommene som tilhørte gardsnummer 1 hadde blitt del av Hamar kjøpstad, og dermed ikke var med i matrikkelen for landkommunen. Gardene Holset og Vestre Disen eksisterer overhodet ikke i utkastet fra 1950.

Enkelte garder kan ha blitt ført opp med navn som avviker fra dagens stavemåte. Der det er forskjell mellom matriklene i 1886 og 1950, er nyeste form valgt.

Gnr. Navn Bruk 1886 Bruk 1950
1 Storhamar 8 4
2 Holset 3 0
3 Vestre Disen 9 0
4 Østre Disen og Børstad 3 10
5 Vien 1 27
6 Tommelstad 2 49
7 Åker 2 175
8 Finsal 3 15
9 Vang klokkergård 1 2
10 Vang prestegård 17 77
11 Vidarshof 1 2
12 Torshov 3 40
13 Ry 3 51
14 Kai 1 7
15 Store Hubred 5 12
16 Lille Hubred 4 9
17 Kraftrud 1 3
18 Olsrud 1 3
19 Hjellum 1 89
20 Sælid, Jesen og Valeim 2 125
21 Tronhus 3 11
22 Lerhus 1 19
23 Nordre Guteberg 4 10
24 Lille Ingeberg 1 9
25 Store Ingeberg 11 26
26 Kveberg 1 36
27 Vestre Flagstad 1 4
28 Østre Flagstad 1 15
29 Store Imerslund 3 23
30 Østre Imerslund 4 3
31 Vestre Imerslund 2 4
32 Nordre Vendkvern 2 3
33 Narmo 2 5
34 Dalseng 1 5
35 Huse 2 5
36 Busterud 1 2
37 Gjørslid 2 2
38 Søndre Lier 5 6
39 Østre Skjeset 1 10
40 Vestre Skjeset 5 11
41 Vestre Ås og Berg 1 4
42 Vestre Dufset 1 2
43 Nedre Dufset 2 8
44 Markestad 1 4
45 Øvre Løvlien 2 3
46 Østre Syljuset 6 16
47 Pinnødegården 1 16
48 Sleperud 1 1
49 Kirkeby 5 13
50 Ormseteren 2 30
51 Gudmundspris 1 4
52 Søndre Spikkerud 1 3
53 Mangerud 2 2
54 Nordre Melby 3 3
55 Nedre Dalby 7 8
56 Vestre Svenkerud 9 6
57 Vestvang 1 2
58 Høgsveen 1 5
59 Høkset 1 4
60 Tomter 3 29
61 Øvre Skråstad 1 2
62 Nedre Skråstad 2 8
63 Karset 8 23
64 Nordre Hoel 1 6
65 Herset 2 6
66 Stanger 4 25
67 Blæstad 1 41
68 Nyhus 2 14
69 Rogstad 1 2
70 Nashaug 1 9
71 Østre Myr 7 15
72 Finborud 2 2
73 Vestre Blystad 2 2
74 Østre Blystad 2 4
75 Dæli 1 6
76 Hafsal 1 1
77 Østre Tomten 4 1
78 Åltomten 2 0
79 Store Opsal 3 5
80 Lille Opsal 3 5
81 Kjøs 2 5
82 Vestre Dystvoll 9 20
83 Ingelsrud 3 9
84 Suterud 2 6
85 Bergsvensrud 1 8
86 Skålerud 4 6
87 Ilsett 3 10
88 Slemsrud 3 31
89 Greften 4 8
90 Sandbakken 1 1
91 Moen (Dammen) 4 4
92 Rydningstad 1 1
93 Greftenmoen (nr. 1) 1 1
94 Greftenmoen (nr. 2) 1 1
95 Greftenmoen (nr. 3) 1 1
96 Greftenmoen (nr. 4) 1 1
97 Greftenmoen (nr. 5) 1 3
98 Greftenmoen (nr. 6) 1 1
99 Greftenmoen (nr. 7) 1 1
100 Greftenmoen (nr. 8) 1 6
101 Greftenmoen (nr. 9) 1 1
102 Greftenmoen (nr. 10) 1 1
103 Greftenmoen (nr. 11) 1 1
104 Greftenmoen (nr. 12) 1 1
105 Greftenmoen (nr. 13) 1 1
106 Greftenmoen (nr. 14) 1 1
107 Greftenengestykket 1 1
108 Greftenmoen (nr. 16) 1 1
109 Greftenmoen (nr. 17) 1 1
110 Greftenmoen (nr. 18) 1 6
111 Greftenmoen (nr. 19) 1 4
112 Greftenmoen (nr. 20) 1 1
113 Kolboen 1 1
114 Østre Kartomten 7 28
115 Nedre Bjørtomten 3 9
116 Vartomten 1 3
117 Kallerud 2 3
118 Vestre Skramstad 3 6
119 Liberg 1 2
120 Lerberg 3 3
121 Rabstad 2 14
122 Sandborg 1 2
123 Brenna 5 11
124 Østre Ås 3 8
125 Ålerud 2 10
126 Åsbakken 1 7
127 Åsbakkstykket 1 127
128 Fetbekken 1 1
129 Fetbekkstykket 1 1
130 Korsbakken 1 1
131 Tånga 1 1
132 Sagbrua 1 2
133 Holabakken 1 2
134 Snekkersveen 1 1
135 Bekkesveen 1 1
136 Lien 7 23
137 Lundby 1 1
138 Bergset 1 6
139 Bergsetstykket 1 0
140 Bekken 1 3
141 Bekkestykket 1 3
142 Stenbergrønningen 3 3
143 Sandvoll 8
144 Øya 1 2
145 Volden øvre 3 13
146 Gjeitryggen 1 1
147 Øvre Sagsveen 1 3
148 Nedre Sagsveen 1 3
149 Kolbuholen 1 2
150 Tømmerholen 1 1
151 Skomakerbakken 1 1
152 Skjellbekk 1 2
153 Alderslyst 6 11
154 Alderslyststykket 1 1
155 Åsvestad 5 9
156 Åsvestad store 2 2
157 Grytting østre 6 7
158 Hårstad vestre 16 19
159 Hårstad østre 2 3
160 Hoksnes 2 4
161 Gran 2 3
162 Arnset 1 3
163 Østre Arnset 1 1
164 Vestre Arnset 7 9
165 Lindholt 2 14
166 Spaberg 3 6
167 Vindhol store 3 6
168 Opstad 1 6
169 Finberg 2 3
170 Lageråen 1 3
171 Ålstad 1 11
172 Ingvoldstad store 2 8
173 Ingvoldstad lille 2 3
174 Hommelstad 1 2
175 Helstad 1 19
176 Dørum lille 9 26
177 Dørum store 3 27
178 Hanum østre 1 1
179 Hanum vestre 1 1
180 Møystad 1 17
181 Frogner 1 28
182 Kurud 1 3
183 Skattum 2 6
184 O 1 13
185 Kveka 1 1
186 Hol vestre 1 3
187 Hol østre 3 10
188 Ophus nordre 2 7
189 Farmen 2 6
190 Dalfarmen 1 2
191 Ilseng 3 18
192 Voll nedre 2 3
193 Gile 3 13
194 Bjerke 2 9
195 Bjørgeødegården 0 4
196 Holen 0 7

Se også


Vang historielag Hedmark logo.JPG Matrikkelgarder i Vang på Hedmarken er en del av prosjektet Digital bygdebok for Vang i Hedmark, og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Denne digitale utgaven av gards- og ættesoga for tidligere Vang kommune er et samarbeid mellom Vang historielag og Norsk lokalhistorisk institutt – Nasjonalbiblioteket. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.