Digital bygdebok for Vang i Hedmark

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Digital bygdebok for Vang i Hedmark er et prosjekt på Lokalhistoriewiki, som ble starta opp av Vang historielag i samarbeid med Norsk lokalhistorisk institutt i 2019. Prosjektet er en digital videreføring av det gards- og slektshistoriske verket Vangsboka, som kom ut i fem bind mellom 1983 og 2020. De to første bindene ble skrevet av Odd Stensrud, det tredje av Stensrud og Ole Jacob Tomter, og fjerde og femte av Tomter.

Vang historielag var utgiver for det trykte verket, med støtte fra blant annet Hamar kommune. I 2019 ble det klart at kommunen ikke lenger så seg i stand til å finansiere ytterligere arbeid med verket. Det gjensto da omkring 70 matrikkelgårder som ikke var med i bøkene, og historielaget ønsket å dokumentere disse. Arbeidet med den digitale videreføringen av verket skjer på dugnadsbasis.

Mer om den digitale bygdeboka

Vang historielag har gitt ut fem bøker med gards- og slektshistorie (gnr. 76–196). Da det av økonomiske grunner ikke lenger var mulig å fullføre dette arbeidet på samme måte, bestemte historielaget seg i 2019 for å starte arbeidet med en digital bygdebok. Dette gjøres på frivillig basis.

I tillegg til det trykte verket, Vangsboka bind 1–5, bygger den digitale bygdeboka på notater som var forarbeid til bygdebok for Vang: Den ene delen er fra Vang historielags gardsmapper. Dette er i hovedsak materiale fra Odd Stensruds bygdebokarbeid, men også eldre stoff. Mappene finnes på Statsarkivet i Hamar og inneholder omfattende notater for hver gard. Gardsmappa har blant annet med kilder til pantebøker, tingbøker, matrikler m.m.

Gardsbeskrivelsene bygger også på notater – en kladd til bygdeboka, skrevet av Sevald Skaare mellom 1972 og 1975.

I de gjennomarbeidede (ferdige) artiklene om gardsbruk er det i tillegg brukt mye tid på faktasjekk av notatene ved bruk av digitale kilder fra blant annet Digitalarkivet. Mange av primærkildene herfra er skrevet av.

Flere av gardsartiklene inneholder også videoer laget av TV-Øst ved Per-Øivind Sandberg.

Arbeidet med de enkelte gardene i den digitale bygdeboka har pr. september 2022 kommet ulikt langt.

En oversikt over statusen på matrikkelgardsnivå er samlet i tabellen nedenfor. Her finner du gardene som er ferdig gjennomarbeidet og gardsbruk som foreløpig bare inneholder Sevald Skaares bygdebokkladd.

Garder (matrikkelgarder) i Vang på Hedmarken

Tabellen under omfatter matrikkelgardene i tidligere Vang kommune, som siden 1992 har vært en del av Hamar kommune. Gardsnumrene i Vang ble beholdt etter kommunesammenslåinga.

I og med at det er hele 196 matrikkelgarder i Vang, er det hensiktsmessig å skille ut disse i en egen oversikt. Tabellen nedenfor er i hovedsak basert på matrikkelen 1886 og matrikkelutkastet av 1950. Opplysningene om Vang er hentet fra den digitaliserte 1886-matrikkelen på Nasjonalbiblioteket[1] og fra 1950-utkastet hos Dokumentasjonsprosjektet.[2]

Om kolonnene i tabellen

Det er lagt inn kolonner som viser antall bruksnummer i de to matrikkelårene. Dette vil for 1886-matrikkelens del i stor grad sammenfalle med antall faktiske gardsbruk, mens husmannsplasser var umatrikulert. I 1950-utkastet har antallet vokst kraftig, og en betydelig andel av dette er tidligere husmannsplasser som ble utskilt, boligeiendommer og mindre teiger. Tallene er altså ikke egna for å trekke direkte slutninger om oppdeling av garden. Det kan også være stort avvik mellom antall eiendommer som er ført i matrikkelen i 1950 og høyeste bruksnummer. For eksempel er Storhamar oppført med fire bruk, mens høyeste nummer er 509. Dette henger sammen med at en betydelig del av eiendommene som tilhørte gardsnummer 1 hadde blitt del av Hamar kjøpstad, og dermed ikke var med i matrikkelen for landkommunen. Gardene Holset og Vestre Disen eksisterer overhodet ikke i utkastet fra 1950.

Enkelte garder kan ha blitt ført opp med navn som avviker fra dagens stavemåte. Der det er forskjell mellom matriklene i 1886 og 1950, er nyeste form valgt.

Følgende koder er brukt i tabellen for å vise status for artiklene om de ulike matrikkelgardene i bygdeboka:

  • D - Digital, "Ferdig" bearbeidet digital bygdebok
  • T - Trykt, Vangsboka 1 -5 trykt utgave med link til scannet utgave.
  • K - Kladd, er avskrevet bygdebok kladd skrevet av Sevald Skaare ca 1975
  • V - Video, Videoer som er laget av TV-Øst/Per-Øyvind Sandberg
Antall bruk i Bygdebok medier
G.nr. Navn 1886 1950 D T K V Annet
1 Storhamar 8 4 X Mye stoff. Ikke lagt inn av Vang historielag
2 Holset 3 0 X
3 Vestre Disen 9 0 X
4 Østre Disen og Børstad 3 10 X Husmannsplassprosjektet
5 Vien 1 27 X Husmannsplassprosjektet
6 Tommelstad 2 49 X Husmannsplassprosjektet
7 Åker 2 127 X
8 Finsal 3 15 Per-Ø. Sandberg, notat
9 Vang klokkergård 1 2 Per-Ø. Sandberg, notat
10 Vang prestegård 17 177 X Per-Ø. Sandbergnotat + noe på fradelte bruk
11 Vidarshov 1 2 X X
12 Torshov 3 40 X
13 Ry 3 51 X
14 Kai 1 7 X
15 Store Hubred 5 12
16 Lille Hubred 4 9
17 Kraftrud 1 3 X
18 Olsrud 1 3
19 Hjellum 1 89 X
20 Sæli, Jesen og Valum 2 125 X Husmannsplassprosjektet, Notat Ener
21 Tronhus 1 11 Husmannsplassprosjektet
22 Lerhus 1 19 Husmannsplassprosjektet
23 Nordre Guteberg 4 10
24 Lille Ingeberg 1 9 X
25 Store Ingeberg 11 26
26 Hveberg 1 36 X Husmannsplassprosjektet
27 Vestre Flagstad 1 4 X X Video
28 Østre Flagstad 1 15 X X Video
29 Store Imerslund 3 23 X X
30 Østre Imerslund 4 3 X
31 Vestre Imerslund 2 4 X
32 Nordre Vendkvern 2 3 X X
33 Narmo 2 5 X Ferdig 2020
34 Dalseng 1 5 X X Ferdig 2023
35 Huse 2 5 X
36 Busterud 1 2 X Ferdig 2022
37 Gjørslid 2 2 X
38 Søndre Lier 5 6 X
39 Østre Skjeset 1 10 X Under arbeid
40 Vestre Skjeset 5 11 X Under arbeid
41 Vestre Ås og Berg 1 4 X Under arbeid
42 Vestre Dufset 1 2 X
43 Nedre Dufset 2 8 X
44 Markestad 1 4 X
45 Øvre Løvlien 2 3 X
46 Østre Syljuset 6 16 X
47 Pinnødegården 1 16 X
48 Sleperud 1 1 X
49 Kirkeby 5 13 X
50 Ormseteren 2 30 X
51 Gudmundspris 1 4 X X Ferdig 2021, Vangsboka 5
52 Søndre Spikkerud 1 3 X
53 Mangerud 2 2 X
54 Nordre Melby 3 3
55 Dalby 7 8 X Ferdig 2021
56 Vestre Svenkerud 9 6 X
57 Vestvang 1 2 X
58 Høgsveen 1 5 X
59 Høkset 1 4 X
60 Tomter 3 29 X Under arbeid
61 Øvre Skråstad 1 2 X
62 Nedre Skråstad 2 8 X
63 Karset 8 23 X Under arbeid
64 Nordre Hoel 1 6 X
65 Herset 2 6 X
66 Stanger 4 25 X
67 Blæstad 1 41 X X
68 Nyhus 2 14 X
69 Rogstad 1 2 X
70 Nashaug 1 9 X X Video
71 Østre Myr 7 15 X
72 Finborud 2 2 X
73 Vestre Blystad 2 2 X
74 Østre Blystad 2 4 X
75 Dæli 1 6 X Ferdig 2022
76 Hafsal 1 1 X Ferdig 2020
77 Tomten 4 1 X Ferdig 2020
78 Åltomten 2 0 X Ferdig 2023
79 Store Opsal 3 5 x Vangsboka 5, side 21
80 Lille Opsal 3 5 X Vangsboka 5, side 125
81 Kjøs 2 5 X Vangsboka 5, side 199
82 Vestre Dystvoll 9 20 X Vangsboka 5, side 293
83 Ingelsrud 3 5 X Vangsboka 5, side 443
84 Suterud 2 6 X Vangsboka 5, side 497
85 Bergsvensrud 1 8 X Vangsboka 5, side 533
86 Skålerud 4 6 X Vangsboka 5, side 580
87 Ilsett 3 10 X Vangsboka 5, side 653
88 Slemsrud 3 31 X Vangsboka 4, side 19
89 Greften 4 8 X Vangsboka 4, side 147
90 Sandbakken 1 1 X Vangsboka 4, side 213
91 Moen (Dammen) 4 4 X Vangsboka 4, side 220
92 Rydningstad 1 1 X Vangsboka 4, side 249
93 Greftenmoen (nr. 1) 1 1 X Vangsboka 4, side 263
94 Greftenmoen (nr. 2) 1 1 X Vangsboka 4, side 263
95 Greftenmoen (nr. 3) 1 1 X Vangsboka 4, side 264
96 Greftenmoen (nr. 4) 1 1 X Vangsboka 4, side 264
97 Greftenmoen (nr. 5) 1 3 X Vangsboka 4, side 265
98 Greftenmoen (nr. 6) 1 1 X Vangsboka 4, side 281
99 Greftenmoen (nr. 7) 1 1 X Vangsboka 4, side 287
100 Greftenmoen (nr. 8) 1 6 X Vangsboka 4, side 288
101 Greftenmoen (nr. 9) 1 1 X Vangsboka 4, side 307
102 Greftenmoen (nr. 10) 1 1 X Vangsboka 4, side 308
103 Greftenmoen (nr. 11) 1 1 X Vangsboka 4, side 311
104 Greftenmoen (nr. 12) 1 1 X Vangsboka 4, side 312
105 Greftenmoen (nr. 13) 1 1 X Vangsboka 4, side 313
106 Greftenmoen (nr. 14) 1 1 X Vangsboka 4, side 315
107 Greftenengestykket 1 1 X Vangsboka 4, side 314
108 Greftenmoen (nr. 16) 1 1 X Vangsboka 4, side 316
109 Greftenmoen (nr. 17) 1 1 X Vangsboka 4, side 327
110 Greftenmoen (nr. 18) 1 6 X Vangsboka 4, side 328
111 Greftenmoen (nr. 19) 1 4 x Vangsboka 4, side 337
112 Greftenmoen (nr. 20) 1 1 x Vangsboka 4, side 350
113 Kolboen (Plassen) 1 1 x Vangsboka 4, side 351
114 Østre Kartomten 7 28 x Vangsboka 4, side 363
115 Bjørtomten 3 9 X Vangsboka 3, side 15
116 Vartomten 1 3 X Vangsboka 3, side 62
117 Kallerud 2 3 X Vangsboka 3, side 82
118 Vestre Skramstad 3 6 X Vangsboka 3, side 143
119 Liberg 1 2 X Vangsboka 3, side 174
120 Lerberg 3 3 X Vangsboka 3, side 198
121 Rabstad 2 14 X Vangsboka 3, side 212
122 Sandborg/Sandbakken 1 2 x Vangsboka 2, side 58
123 Brenna 5 11 X Vangsboka 3, side 265
124 Østre Ås 3 8 X Vangsboka 3, side 293
125 Ålerud 2 10 X Vangsboka 3, side 317
126 Åsbakken 1 7 X Vangsboka 3, side 336
127 Åsbakkstykket 1 127 X Vangsboka 3, side 347
128 Fetbekken 1 1 X Vangsboka 3, side 348
129 Fetbekkstykket 1 1 X Vangsboka 3, side 353
130 Korsbakken 1 1 X Vangsboka 3, side 355
131 Tånga 1 1 X Vangsboka 3, side 359
132 Sagbrua 1 2 X Vangsboka 3, side 360
133 Holabakken 1 2 X Vangsboka 3, side 367
134 Snekkersveen 1 1 X Vangsboka 3, side 374
135 Bekkesveen 1 1 X Vangsboka 3, side 376
136 Lien 7 23 X Vangsboka 3, side 382
137 Lundby 1 1 X Vangsboka 3, side 412
138 Bergset 1 3 X Vangsboka 3, side 417, tilleggsopplysninger
139 Bergsetstykket 1 3 X Vangsboka 3, side 429 tilleggsopplysninger
140 Bekken 1 3 X Vangsboka 3, side 430
141 Bekkestykket 1 3 X Vangsboka 3, side 440
142 Stenbergrønningen 3 3 X Vangsboka 3, side 443
143 Sandvoll 8 X Vangsboka 3, side 453
144 Øya 1 2 X Vangsboka 3, side 460
145 Volden øvre 3 13 X Vangsboka 3, side 465
146 Gjeitryggen 1 1 X Vangsboka 3, side 477
147 Øvre Sagsveen 1 3 X Vangsboka 3, side 478
148 Nedre Sagsveen 1 3 X Vangsboka 3, side 485
149 Kolbuholen 1 2 X Vangsboka 3, side 495
150 Tømmerholen 1 1 X Vangsboka 3, side 499
151 Skomakerbakken 1 1 X Vangsboka 3, side 502
152 Skjellbekk 1 2 X Vangsboka 3, side 510
153 Alderslyst 6 11 X Vangsboka 2, side 9
154 Alderslyststykket 1 1 X Vangsboka 2, side 45
155 Åsvestad 5 9 X Vangsboka 2, side 46
156 Åsvestad store 2 2 X Vangsboka 2, side 65
157 Grytting østre 6 7 X Vangsboka 2, side 73
158 Hårstad vestre 16 19 X Vangsboka 2, side 99
159 Hårstad østre 2 3 X Vangsboka 2, side 120
160 Høksnes 2 4 X Vangsboka 2, side 132
161 Gran 2 3 X Vangsboka 2, side 145
162 Arnset 1 3 X Vangsboka 2, side 160
163 Østre Arnset 1 1 X Vangsboka 2, side 164
164 Vestre Arnset 7 9 X Vangsboka 2, side 177
165 Lindholt 2 14 X Vangsboka 2, side 189
166 Spaberg 3 6 X Vangsboka 2, side 206
167 Vindhol store 3 6 X Vangsboka 2, side 229
168 Opstad 3 6 X Vangsboka 2, side 262
169 Finberg 2 3 X Vangsboka 2, side 297
170 Lageråen 1 3 X Vangsboka 2, side 305
171 Ålstad 1 11 X Vangsboka 2, side 317
172 Ingvoldstad store 2 8 X Vangsboka 2, side 374
173 Ingvoldstad lille 2 3 X Vangsboka 2, side 404
174 Hommelstad 1 2 X Vangsboka 2, side 425
175 Helstad 1 19 X Vangsboka 2, side 462
176 Dørum lille 9 26 X Vangsboka 2, side 502
177 Dørum store 3 27 X Vangsboka 2, side 541
178 Hanum østre 1 1 X Vangsboka 1, side 17
179 Hanum vestre 1 1 X Vangsboka 1, side 52
180 Møystad 1 17 X Vangsboka 1, side 75
181 Frogner 1 28 X Vangsboka 1, side 108
182 Kurud 1 3 X Vangsboka 1, side 140
183 Skattum 2 6 X Vangsboka 1, side 156
184 O 1 13 X Vangsboka 1, side 206
185 Kveka 1 1 X Vangsboka 1, side 239
186 Hol vestre 1 3 X Vangsboka 1, side 285
187 Hol østre 3 10 X Vangsboka 1, side 309
188 Ophus nordre 2 7 X Vangsboka 1, side 336
189 Farmen 2 6 X Vangsboka 1, side 359
190 Dalfarmen 1 2 X Vangsboka 1, side 399
191 Ilseng 3 18 X Vangsboka 1, side 426
192 Voll nedre 2 3 X Vangsboka 1, side 455
193 Gile 3 13 X Vangsboka 1, side 501
194 Bjørke 2 9 X Vangsboka 1, side 506
195 Bjørgeødegården 0 4
196 Holen 0 7

Se også

Fotnoter

  1. Fortegnelse over matrikulerede Eiendomme og deres Skyld i. Utg. [s.n.]. 1889. Digital versjonNettbiblioteket.
  2. Matrikkelutkastet av 1950 hos Dokumentasjonsprosjektet, Universitetet i Oslo.