Hjellum stasjonsby

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Planovergang ved den tidligere stasjonen.
Foto: Jan-Tore Egge (2012).

Hjellum stasjonsby, oftest bare kalt Hjellum, er et tettbygd område innerst i Åkersvika, omkring fem km øst for Hamar sentrum. Stedet ligger i tidligere Vang kommune, som i 1992 ble innlemmet i Hamar kommune.

Historie

Hjellums tettbebyggelse ble til etter at det i 1854 ble bestemt å legge den nye Grundsetbanen, jernbanen mellom Hamar og Elverum. Stasjonen ble plassert på grunnen til garden Hjellum. Tomten var på et mål, og salgsprisen ble satt til 100,- kroner. Stasjonsbygningen sto ferdig i 1862, samme året som banen mellom Hamar og Grundset ble åpnet som Norges andre jernbanestrekning. Folketellingen 1875 viser at det bodde 21 personer på og rundt stasjonen.

Etter åpningen av jernbanen ble Hjellum til et sted i Vang hvor det ble hentet og sendt varer, folk kom og reiste. Ikke minst dyr kom med toget fra Østerdalen for å bli slaktet på Tønseth slakteri. Det ble derfor etterhvert behov for en kafe og Kvarbergkafeen ble etablert i 1916 av Gina Kvarberg. Mannen Polmar Kvarberg var møbelsnekker og hadde sitt verksted på Kvarberg. Kafeen ble raskt populær og mange tok turen innom for å drikke kaffe og få seg en prat. I denne perioden var det mye tømmertrafikk over Hjellum og denne trafikken bidro nok sterkt til å øke antall gjester hos Gina. Kvarbergkafeen ble nedlagt i 1936. I samme perioden hadde smeden Klavstad sin smie i Kvarberg og drev sin virksomhet der. Magnors kafe ble etablert i Østlund (Hjellumvn. 106 - 19/16).

I 1908 ble sykehuset på Sanderud etablert, og dette skapte stor aktivitet og bygging av nye hus i området. Les 150 års beretningen her.

Folketellingen 1910 viser et befolkningstall på 75 personer fordelt på 14 husstander. I perioden 1900 - 1910 ble det etablert flere virksomheter på Hjellum:

«1) Oluf Danielsen anmeldte 4. januar 1901 sitt firma O. Danielsen ”der agter at drive landhandel i Vang herred, hvor min bopæl er Nysted ved Hjellum stasjon.

2) Mikkel Karseth anmeldte 13. oktober 1902 sitt firma M. Karseth ”der agter at drive handel på min Bopæl Gaarden Solberg pr. Hjellum stasjon i Vangs herred.” (Denne forretningen opphørte 18. november 1904)

3) Oline Melander overtok Solberghandelen 8. juni 1905

4) Helge Magnussen Granrud anmeldte 27. oktober 1905 at han ville handle på sin bopæl Broberg pr. Hjellum.

5) Johan Tønseth anmeldte 21. mai 1906 sitt firma Johan Tønseth ”der agter at drive handel på sin bopæl Nysted pr. Hjellum.

6) Hans Tønset gjorde 15. august 1908 en tilsvarende anmeldelse da han agtet å drive handel på sin bopæl Kurud»

(Kilde Per Øyvind Sandberg artikkel om Hjellum).

Folk på Hjellum var stort sett sysselsatt på slakteriet Sanderud og jernbanen i tillegg til jordarbeid.

Det var lite organisert veinett mellom husene mest stier og tråkk. Folketellingen i 1946 viser at det bor 290 personer i 63 boenheter på Hjellum. I dag ( Juni 2019) har dette økt til 642 personer og ?? boenheter Har kart som kan legges inn her.

Det har vært eget poståpneri på Hjellum fra 01.04.1873 frem til 31.10.1991

Gatenavn

Gatenavnene på Hjellum består av 13 blomster- og plantenavn og Hjellumvegen, Kurudvegen og Frognervegen.

Gate og veinavn ble innført i mai 1984 på Hjellum, før dette var postadressen: Hjellum pr. Hamar

Gatenavn
Hjellumvegen
Kurudvegen
Ryllikvegen
Valmuevegen
Røsslyngvegen
Linneavegen
Bregnevegen
Fiolvegen
Bekkeblomvegen
Blåklokkevegen
Symrevegen
Kløvervegen
Liljevegen
Skogsstjernevegen
Rosevegen
Frognervegen

Kilder


Koordinater: 60.79122° N 11.14937° Ø