Steinsli (Østre Toten gnr. 129)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Steinsli (Nordlia)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Steinsli
Steinslisteinen Storjordet.jpg
Steinslisteinen og Storjordet på Sør-Steinsli.
Alt. navn: Stensli, Stenslie
Først nevnt: 1647?
Sted: Nordlia
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 129

Steinsli er en matrikkelgard (gnr. 129) i Nordlia i Østre Toten. Den ligger lengst nord i kommunen, ved grensa mot Gjøvik. Steinsli ble før 1800 delt i to bruk, og gjennom mesteparten av 1800-tallet var det tre garder: Ner-Steinsli, Sør-Steinsli og Nord-Steinsli. I 1858 ble også småbruket Nyjordet etablert. Ner-Steinsli ble i 1876 kjøpt innåt Sør-Steinsli, og etterpå var det to Steinsli-garder helt fram til 2022, da Johannes Bakken på Nord-Steinsli kjøpte nabobruket Sør-Steinsli.

Ved Gjøvikdelet ligger boligområdet Steinsjå, som er unna Nord-Steinsli og de tidligere småbruka Norstad, Brubakken og Nyjordet. I 1950 var det 20 bruksnummer under Steinsli. Øverst på det gamle Steinsli-valdet ligger den såkalte Trostadgrenda, Steinslihågån, der det rundt 1970 ble solgt fra 10 tomter til barn og barnebarn.

Pr. 2023 er det 49 bruksnummer under Steinsli.

Navnet

Gardsnavnet kommer nok av den digre steinen som ligger på Storjordet på Sør-Steinsli. Denne kalles i dag for Steinslisteinen. Tolkningen i Norske Gaardnavne, at forleddet kommer av mannsnavnet Steinn, er trulig feil. Steinen er svært synlig og kjent, blant annet gjennom sagn. Navnet Steinsli i Nordlia kan i sin tur ha inspirert rydderne av nye småbruk rundt forrige århundreskifte. Steinsli (Stensli) er brukt som eiendomsnavn i både Vardal og Totenvika.

Det udelte Steinsli

I matriklene fra 1669 og 1723 er det oppført bare ett bruk på Steinsli.

I 1669 hadde nabogardene Amundrustad, Steinsli og Åsmundrud felles sæter, kalt Steinslisætra. Denne lå i Veståsen, vest for det seinere tettstedet Raufoss, der de fleste gardene i Nordlia og Vestbygda hadde sæter på 1600- og 1700-tallet.

Steinsli ble før 1800 delt i to bruk. Folketellinga 1801 viser to gardbrukerfamilier: På den ene garden bodde Ole Gabrielsen, Anne Jensdatter og deres fire barn, mens på den andre finner vi Elling Andersen og Johanne Johannesdatter. Også de hadde fire hjemmeboende unger i 1801. Det var dessuten to husmannsfamilier.

Bruk

Bnr. Navn Fradelt Vegadresse Merknader
1 Sør-Steinsli Tidligere gard, nå underbruk
2 Nord-Steinsli Gard.
3 Ner-Steinsli Tidligere gard, nå underbruk.
4 Nyjordet 1858 (fra bnr. 3) Boligeiendom, tidligere småbruk.
6 Steinslihågån 1917 (fra bnr. 1) Boligeiendom, tidligere husmannsplass og småbruk.
7 Norstad 1917 (fra bnr. 2) Boligeiendom, tidligere husmannsplass og småbruk.
10 Brubakken ? (fra bnr. 3) Boligeiendom, tidligere husmannsplass.

Kilder og litteratur

Se også