Svend Didriksen Overn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Svend Didriksen Overn (født 1746, død 2. februar 1829) var gardbruker på Overn, Lensbygda i nåværende Østre Toten kommune.

Bakgrunn

Han ble født på garden Malterud, Ås soknToten, som sønn av Didrik Svendsen (ca. 1723-1758) og Guri Olsdatter f. Øverset. Svend ble 31. juli 1746 døpt i Hoff kirke, hovedkirka på Toten, og oppkalt etter farfaren Svend Didriksen, som opprinnelig var fra Heggenhaugen i Ringsaker. Svend d.y. ser ut til å ha kommet fra en vanlig bondefamilie, men hadde allikevel bare «kondisjonerte» faddere: sorenskriver David Sommerfelt, madam Sommerfeldt, Anne og Maria Hoff, sekretær Røer og Per Raae. Årsaken ligger sannsynligvis i at foreldrene hadde bodd på Sukkestad, som tilhørte familien Sommerfelt.

Svend og foreldrene flytta etter hvert til garden Breiskallen, også i Ås sokn, men like ved prestegjeldsgrensa til Vardal. Faren døde på Breiskallen i 1758, da Svend var 12 år gammal.

Svend sjøl dukker opp att i kirkebøkene i forbindelse med konfirmasjonen. Den 4. oktober 1761 ble han konfirmert i Balke kirke av presten Meyer. Svends bosted var da fortsatt Breiskallen.

Ekteskap og familie

Han gifta seg 26. januar 1776 med Johanne Olsdatter Overn (ca. 1752-1798), datter av bonde Ole Overn og Pernille Tollefsdatter f. Bjørnstad. Ifølge kirkeboka var Svend på dette tidspunktet soldat. Han og Johanne bosatte seg på leilendingsgarden Overn i Lensbygda, der de overtok bygselen etter Johannes foreldre. Ole Overn døde like etterpå, men Pernille Overn fortsatte å bo på garden som vilkårskone. Føderådsbrevet er datert 14. januar 1788.

Svend og Johanne fikk i hvert fall disse barna:

  • Guri (1778-1839), oppkalt etter farmora. Guri ble gardkone på Nygardsætra (gnr. 210/3), gift med Ole Olsen Nygaardsæter (ca. 1744-1807). Sønnen deres, Svend (1812-91), ble i sin tur oppkalt etter morfaren på Overn.
  • David
  • Tollef (1785-1837), oppkalt etter oldefaren Tollef Bjørnstad (mormoras far)
  • Helene
  • Johanne
  • Hans

Ekteskap nr. 2

Kona Johanne døde i 1798, men alt to år seinere gifta Svend seg opp att med Anne Pedersdatter Skinstad. Svend og Anne Overn tok føderåd i 1817, og sønnen Tollef overtok bygselen.

Svend døde som vilkårsmann på kyndelsmessedagen i 1829, og ble 12 dager seinere (14. februar) gravlagt på Hoff kirkegard.

Kilder og litteratur