David Sommerfelt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hovedbygningen på Sukkestad, der Sommerfelt bodde.
Foto: Jens Raabe: En storbygd (1905)

David Sommerfelt (døpt 1. oktober 1717 i Vardal, død 20. april 1773 på SukkestadToten) var sorenskriver i Toten fra 1741 til 1773.

Han var sønn av sorenskriver Christian Sommerfelt (1673-1747) og Maria f. Riis. Faren kjøpte storgarden Sukkestad i nåværende Østre Toten kommune, og der vokste David Sommerfelt opp som den yngste av fire søsken. Han overtok seinere garden, og skal som bonde ha vært en foregangsmann.

David Sommerfelt ble i 1738 adjungert (assisterende) sorenskriver hos faren, og tre år seinere overtok han embetet. I Totens bygdebok skriver Leif Midthaug at «Sommerfelt [nevnes] som en meget samvittighetsfull embedsmann, og som et eksempel herpå anføres at ikke en eneste av de dommer han avsa i sin sorenskrivertid, blev underkjent av høiesterett».

6. oktober 1741, et halvt år etter at han ble sorenskriver, gifta Sommerfelt seg med Benedicte Christine Hof, som var datter av sokneprest Ole Hannibal Hof og Anne Sofie f. Bøyesen. Ekteparet på Sukkestad hadde flere barn, blant annet tre sønner som ble embetsmenn. Ole Hannibal og Christian Sommerfelt ble amtmenn i Christians amt, mens Friedrich (Fredrik) overtok som sorenskriver på Toten.

Kilder og litteratur

Eksterne lenker