Kjeldearkiv:Even Haugs noteringsbok 1920

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Even Haugs dagbok»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Even Haug på sine litt eldre dager.
Foto: Gardsarkivet på Haug

Kjeldearkiv:Even Haugs noteringsbok 1920

Even O. Haug (1877-1958), egentlig Even Olsen Haug, var gardbruker på Haug i Nordlia, Østre Toten. I likhet med faren Ole Christian Haug (1849-1934) skreiv han dagbok, men Even noterte oftere og mer detaljert. Gjennom hele sitt voksne liv skreiv han i noteringsboka så å si hver dag. Opptegnelsene fra 1920 til 1923 er avskrevet og publisert på lokalhistoriewiki. Av tekniske hensyn er notatene for 1921, 1922 og 1923 lagt inn på egne sider.

Even Haug var også en ivrig fotograf, og mange av bildene er datert. Til sammen dokumenterer dagbøkene og fotografiene livet på garden Haug svært godt.

Januar

Inntunet på slektsgarden Haug i 1894, da Even var 17 år gammal. Han bodde mesteparten av livet i den øvre bygningen, til høgre på bildet. Huset står fortsatt (pr. 2019).
Foto: Gardsarkivet på Haug

Januar 1. Torsdag, idag har jeg haft til oxen kuen Blomster no4. og er det da den 6te som nu (har) er bedækket ivinter og er de enda en a to der skal bedækkes i nær fremtid Jeg buden til Solberg iaften kl 5 paa Tody og [??] fra ifjorvinter alt udmærket selskapet bestod av med husets karer 13 mand ialt

2den Januar. Igaar var det bare 3 a 4 grader koldt og idag 2 grader C som ikveld drog seg tilbake til 10 grader men gaar det opover at saa det vel snart blir lint at. Gustav har haft Stjerna til Fodstadkvernum idag mens jeg har kjørt drank og vært paa øvre Bjørnstad med en purke og tilslut har jeg kjørt snøplogen paa gaarden

3 Januar 1920. lørdag Jeg har idag hentet hjem purke no 2 fra øvre Bjørnstad og er altsaa nu dermed begge purker bedækket om dem da begge har taket sig derom uvist. 1 tønde drank hentet jeg hjem og ikveld har jeg vært paa Nøkleberg og hentet hjem Far Mor og Janna som var deroppe en tur idag da også Breilidfolkene var der.

4 Januar Idag søndag, omkring 14 a 15 grader koldt Jeg kjørt en tur med unghoppen herfra til Breili derfra til Solvang og derfra hjem altsaa en svær tur nu og pent gik det bare jeg fik ispent som er det værste nu? Far har haft Raua til Kjølset Brenderi idag kl 11 reiste han og kom hjem kl 8 i møte om Bygdebeskrivelse

5/1 Iaften har jeg utregnet kassabeholdning som utgjør i kontante Penger kr 4409,07 og er utbetalt paa det nye aar 35.00 altsaa tillagt 4444,07 Tilgod for saubenk kr 160,00 og grøn rug og hvete 332,64 gaas paa Blikseth 120 og bladkontingent 6,00 ialt utestaaende Kr 618,64 men saa skylder jeg Kristian for bønner 29h a 80 23,20 og Kr Haakensen for 20 dags arbeide Ca 100,00 og er det vel naar jeg faar ind alt ute ca 5000,00 i kassen som vel er bra nu naar ingen poteter er solgt iaar Jeg fik igaar tillagt til Jubbelæums gave til Ødegaard kr 12,00 til 50 aars Jubbilæum dette var ikke for almennyttig fortjeneste tillegges kom[??] men for at faa komme dertil paa tody og kaf[fe?] Jeg vilde ikke møte paa dette for ellers har jeg vel hele kula her paa min fødselsdag og da blir det gaaende langt ind paa min cognackbeholdning derfor naar jeg ikke møter saa slipper jeg vel besøk av disse drankere og kan bruke min alcohol til hvem jeg vil og da blir vel disse presentebringerne de sidste som faar noget av mig kan jeg tro [Nytt avsnitt:] 5 Januar 1920 mandag, ikke saa koldt igjen som forige uke men omkring 12 grader Idag hentet 2 tønder drank og derefter var jeg på Kap efter Helene der kom over Hamar efterat ha vært hjemme siden 3die Juledag. Isen mellem Hamar og Nes er nu stiv men fra Nes og hertil er det fremdeles aapent vand men skibene gaar da helt til Hamar

6/1 1920 tirsdag næsten lint blev det ut paa aften har vært bare 1 grad koldt nu ikveld 2 grader C Idag er E Kjæsarudødegaarden atkommen Gustav har Raua til vedkjøring hos sig selv. Unghoppen 2 1/2 aar havde sat fast sit venstre forben paa bingen saa det var med stor vanskelighet faa løs trodde næsten jeg skulde mottet slaa sund lerkrubben som heldigvis alt gik godt og hoppen er at se til uskadet nu

7/1 1920 Idag 1 grad koldt altsaa næsten lint Kristian og Jeg reist til Gjøvik for at faa repareret en tand men da den elæktriske kraft var borte motte det utsættes til fredag Jeg og han kjøbte 1 kuffert øl tilsamen pris 30,00 eller 60 øre pr flaske. Føllene har idag vært frastengt hele dagen som første gang det til Stjerna er 6 måne og det borkete til den mørkbrune Norrøna er 3 uker yngre men begge er nu gamle nok til fravendes. Sauen klippet idag.

8 Januar 1920 Idag torsdag, lint for første gang ivinter med takdryp, Jeg kjørt drank [??] ellers lite bestilt. Far har idag sin 71 fødselsdag og har Petra Blikseth kommet hertil og Breilidfolkene altsaa veiret godt. Føllene haft til morene baade idagtidl og ikveld blir vel fravendingen gaaen raskt ser det ut til ivissaa naar de faar suge vel ut 2 gange daglig i nogle dager.

9 Januar. fredag Idag har Gustav og Kristian Haakensen lagt an med stenkjøring paa det ihøst brøtpløiede støkke, bare de nu holder paa saa skal det da bli rent støkke Jeg vært paa Gjøvik hos tandlæge for at faa reparereret 1 tand paa venstre side i nerkjeven.

10 Januar. Idag har jeg ligget lit lenge da jeg og far og Kristian var paa Baakind hos Madsen igaarkveld bet til kl 7 og var vel til kl 1/2 1 nat herreselskap av naboer og kjendte - Jeg var dog oppe og forede hester kl 7 og la mig at kl 10 reiste jeg efter drank en tønde med den lysbrune hoppe da de andre var i stenkjøring og motte jeg derfor reise efter en til kl 12 som jeg var saa heldig faa paa mens det enda var god drank at faa men jeg motte maake i bøtten og fik jeg Ernst Berg til at søkke op.

11 Januar 1920 - Søndag. Efterat jeg havde stelt i stalden var det bare aa reise til øvre Blikseth hvortil vi gamle husets folk var bedt og reiste vi saa tidlig for at komme tidlig hjem kl 1/2 8 da det var svært lite folk hjemme. 18 grader koldt igjen idagtidlig som gik lit opover utover dagen saa det var bare 15 grader om kvelden. lit overskyet. Sendt svar til Johs Skjæsar

12 Januar Mandag. Et forfærdelig sneveir med driv som gjorde veiret mildere fra igaaraften 18 grader C var det idag bare 7 og tilslut i 4 grader Jeg motte reise til Gjøvik for at faa repareret 1 tand paa venstre side i underkjæften og det fik jeg da gjort idag det kostede 20,00 Kr og var istand paa omkring 1/2 time altsaa maa de karerne tjene 500 kroner dagen; men denne gang blev tanden bedøvet , den røk sund tirsdag før Jul paa siden Idag har baade Kristian og Gustav Haakensen kjørt drank da jeg ikke kunde avsted og senere har de vel kjørt lit sten. Følene har idag og igaar bare suget morene en gang og er dem nok snart fravennet Brev som svar til Johs H Skjæsar

13 Januar 1920 Idag tirsdag, Jeg reiste til Lena for at selge grøn i Provianteringen og faa paaført renter og om garveren, og om agent Haug for at betale hesteforsikring, foresten alt mulig - Efterat jeg kom hjem kom det en hel del fremede hit budne av mor,- Skjøll - Madsens - Solberg og Nøkleberg - Jeg opvartet med Tody og Stikelsesbærvin var 17 grader kalt igjen ikveld

14/1 onsdag Idag er som almindelig Kristian og Gustav Haakensen her i stenkjøring og ser det nok mon paa støkket nede i engen. Jeg kjører drank 2 tønder mer rak jeg at gjøre og da jeg laa atpaa lit da fremedene gik at kl 1 1 inat og var jeg saaledes trøt efter strabaserne idag opført Bankbøkerne [??] og indestod det paa disse 10,016,00 men jeg er skyldig 20000 og da blir det altsaa 10,000 gjeld, lit har jeg da i pungen ogsaa

15/1 1920 torsdag. Idag kl 1/2 9 reiste jeg herfra med skomaker Nilsen som skydsgut til Kap og derfra til Hamar hvor jeg skulde kjøbt Fotografaperat men var det solgt, kjøbte derfor forsaker til drestøi m mere. Alle Nesninger var nu over for at hæve melkepenge likesaa alle fra Øien 12 grader kalt her og 15 på Hamar Idag er en ny mand i stenkjøringen

16/1 fredag, jeg fik med Hans Solberg efter drank idag og fik da to tønder paa en gang, da stenkjøringen paagaar fremdeles. Et forrygende veir kom paa ved dugurdstida saa alt stod [??] i en røik senere blev det fint veir men veien herfram blev atdrivin. ingen nævneverdig kulde idag.

17/1 lørdag jeg tat en tønde drank idag og er det da 7 denne uke. som vel er passende. Kl 4 begyndte vi med tilstellingen til balsreisen til Blikseth, en bal som P. Solberg Petter Foss Adolf Blikseth Hans Enger m flere fik istand kosted kr 8,50 og kom vi hjem derfra 18 Januar og var det varmegrader, Jeg laa til kl 12 efterat ha foret hestene var da oppe og stelte i stalden og senere kjørte jeg en tur om Breilid med den 2 1/2 aars unghoppen og nedre vei hjem da de var serdeles kaat og slem nu: men lit spakere blev den da. Til musik paa Blikseth blev det Nøklebergsengen Olaf og [??] og en trækspiller

18/1 søndag ovenfor -

19 Januar. Mandag Gustav er idag hjemme og ligger sjuk efter gaardagens turing muligens altsaa er bare Kr Haakensen og Karl Nøklebergsengen her i stenkjøring, jeg motte faa med Hans Solberg med hingsten for at kjøre drank da jeg tengte ta 8 tønder denne uke senere var det nok lite bestille

20/1 Idag har jeg vært hos dyrlæge Enger og betalt for hestekuren motkversil og purke[??] tilsamen 47,00 kroner til purken var det 2 gange brukt dyrlæge og til grisene en gang og en sprøiting og hestene en gang. Hans Solberg kjører ogsaa idag drank for mig. Jeg har ogsaa solgt den honing Jeg fik igjen av Adolf Blikseth paa apotheket Prisen kr 6,00 pr kilo.

21 Januar onsdag, Jeg kjørt melken og var om forskjellige kræmmerer hvor jeg kjøbte 1/2 gang hesteskoer og fisk til Janna. Hans Solberg var ogsaa avsted efter en tønde drank idag. Jeg kjøbte ogsaa kalvekjøt til sylten for kr 8,- hos Harald Narum Stenkjørerne som igaar og idag har været 3 st igaar 4 er idag blit ferdige og har dem holdt paa nu i 11 dage som hestene har gaaet men har det været mange dage med bare 2 mand nu er det da rent for sten av den som var røiset E Kjæsarudødegaarden 5 dage stenkjøring Kr Haakensen 11 dage Gustav Haakensen 9 dage Karl Nøklebergsengen har vært her 5 dage ialt for alle 30 dagsværk Derav blir det vel sligt 25 dagsværk a 5,00 Kr 125,- og 5 a 1 kr tilsamen Kr 130,- i høst blev for Pløiingen betalt til Jens Kr 50 til Gustav Kr 50,- Hans Solberg 50,00 og E. Kjæsarudødegaard Kr 12,- ialt Kr 162 og nu 130 tilsamen Kr 292,00 og saa skulde jeg vel ogsaa hat noget henimot dette for mit medvirkende saa har det da blitt over 300 Kr eller nogenlunde nøiaktig 342+64 blir 406 kroner. lit stenrøiser er enda igjen og lit bortkjøring Iaften 1 glas tody pr mand her ogsaa. Hans Solberg og Kristian Haug var med Jens for graving av 16 ruter. Kr 64,00.

22 Januar Idag har Gustav Kr Haakensen og jeg kjørt ned 2 veninger Poteter paa brenderiet ialt 60,90 16,2% i Buen er det for varmt for poteterne men ute har det igjen været 14 grader koldt idag

23 Januar 1920 fredag Idag har vi kjørt ned omtrent sidste poteter tvangsleverancen i 2 veninger 1 a 31,40 og en a 32 hl 16,1 % og da er det 213,30 hl nedkjørt men det er nok mye poteter at og uttat ifra potbuen der ialt var indhaft 325 hl uttat 153 skulde saa være at 173 hl der og det maa vel holde slik. Iaften bare 3 a 4 grader kolt

24 Januar Idag, Jeg kjørt 1 tønde drank og er denne uke tat ialt 8 tønder mot foregaaende 7 tønder og en uke 6 tønder. Kr Haakensen vært paa laavtaket og maaket av snøen i vinkelen som laa i store skavler der, og senere kjørte han den paa jordet. Gustav har haft Raua paa Stubbberud efter halm til sig selv. Gustav har faaet Kr 50,- og Kristian Kr 150,- paa arbeide

25 Januar 1920, Idag søndag har jeg først haft staldarbeide. derefter var jeg paa Nøkleberg efter griskassen og fik Gustav til reise til øvre Bjørnstad minste purke som nok ikke blev drægtig første gang. Jeg reiste en tur til Blikseth med 2 1/2 aars hoppen som nu gik udmærket, men er fremdeles lei at spænde for slæden 0 grader altsaa ikke hverken koldt eller varmegrader og ser det ut til være vanskelig bli lint ivinter det har omtrent ikke det enda siden vinteren begyndte 26 oktober altsaa for 3 maaner siden

26 Januar, Mandag, jeg kjørt 2 dranketønder mens Gustav og Kr Haakensen læsser hamslas og kjører under kjørebruen og har Gustav vært paa øvre Bjørnstad med den en purken igjen som nok blir sent men det faar gaa nu, den andre purken er kanhende drægtig [??]

27 Januar Idag var jeg oppe og forede kl 3 inat for at Gustav og Kristian skulde til Lilleengen og rense kløverfrø Jeg var paa Hofsvangen på Unghesteskuet vont veir ute

28 Januar 1920. onsdag. Idag har raset et forferdeligt sneveir som det neppe har været make til ivinter med sne og vind altsaa riktig ugreit veir karerne har igjen læsset hamstlassene og senere drevet lit paa staburet med rensing, og om ikke alt for umuligt drar de ogsaa imorgen til Lilleengen paa frørensing. Jeg vært avsted efter 2 dranketønder i vonveiret

29 Januar torsdag Kl 3 inat var jeg oppe og forede for at Gustav og Kristian Haakensen skulle reise til Lilleengens frørenseri i Vardal med andre vening kløverhams, vont var veiret kl 3 men karerne kom og reiste herfra kl 1/2 6 altsaa havde mærerne æti i 2 1/2 time da men veiret var like forfærdelig og værre blev det utover dagen mere snø og mere vont veir saa da jeg kjørte snøplogen bortover jordet kl 4 var alt atdrivi likeså da karerne kom heimat kl lit over 7. Jeg medsendte 50 kroner og av disse fik jeg igjen 12,90 og var beregninger for kilo 30 øre pr kilo altsaa skulde dette være 126 kilo for 37.80. Jeg vært ved Lena og levert ind selvangivelse for mig selv for far og for Kristian veiene næsten atdrivne derframme

30 Januar 1920 fredag Idag er vinterens værste dag i snø [?] og drev, jeg er alene i dag som kar, kjørt først melken paa veien senere var jeg avsted efter 2 tønder drank men den ene satte jeg igjen borte paa veien og var senere avsted efter den - snemåking og staldarbeide saa dagen blev benytet godt, heldigt at frørensingen er tilendebragt det var slemt igaar men idag har det blit værre enda. Bikuberne er nu helt nedddrevne saa det bare sees enkelte kuper i utkanterne. Imorgen blir det vel bare hente en tønde drank og rense veiene om uveiret beroliger [??] sig som det vel snart maa gjøre da det er flere dager saadan grasert nu ialfald var det langthenimot sligt [??] paa unghesteskuet og nu ha vi fredag

31 Januar Sidste vonveirsdag som ogsaa til en begyndelse saa ut som skulde bli fin men la an igjen at sne og det vedvarte. Ingen snedrev idag saaledes bedre

Februar

1. Februar. Opholdsveir men har kommet lit sne ogsaa inat saaledes at det nu har vedvart i næsten en uke dette uveir, det var kanske lit uveir mandag men saa havde det da begyndt tirsdag da jeg var oppe og forede hestene kl 3 inat Idag motte Helene reise hjem da der kom beskjed om at det paa Borud havde blit syke 5 eller alle menesker saa de laa alle, hun havde vært paa Smaabrukerskolen paa Lena paa fest inat og havde nu sig hertil frk Gulberg der skydsede hende hjem hit inat og var det igaar aften beskjed kom pr telefon om dette og daarligt var det iaften

2 Februar Helene har ringt hertil og meddelt at hendes bror Sigurd ca 30 aar gl havde dødt inat av spanskesyke lungebetendelse og meddel[te] det var mange daarligt med; men kanske ikke så værst allikevel, hun faar da vist hjemmearbeid en lang tid det er sikkert. Lint første gang ivinter og ser det nu ut til bli alvaar av denne gangen, sneen minker forfærdelig saa høi som den var nu saa er det bra den minker paa lit. Mor har fremede idag som skulde vært her paa hennes 70 aars dag som var 29de januar men da var det ufremkommeligt derfor idag. Ingen mandskap her hverken idag eller de 2 sidste dage i forige uke muligens idag paa grund av hjemmebre[nt?]

3 Februar, tirsdag. Idag er fult mandskap her igjen og har de da kjørt høi fra Haugstuen nordre og hit da det er slut paa nordre staltrev og tar hardt paa det søndre, likesaa blev tat endel ifra det jeg kalder vaaronhøiet. Jeg har vært paa Gjøvik efter bensin til vedsaging og lit parafin til lamperne Kristian er idag i Lilleengen paa frørensing Taale Lie vært her paa fjøsbefaring

4 Februar, onsdag. Jeg hentet op 2 tønder drank mens Gustav og Kristian Haakenssønner renser av det sidste paa staburet av letbygget som stod i sækker paa mitstaburet og saa var de efterpaa paa Brenderiet med bygget men bare 7 sækker eller 783 kg a 45 øre blir kr 329,85 et las høi er igjen i Haugstuen som ogsaa skulde vært hjemme men det faar dem ta i morgen efterat vedsagen er hjemhentet som nu er utlovet 3 grader varmt men nu blir det kaldere igjen

5 februar, torsdag, Idag er hithentet vedsag fra Sukkestad og motor fra O.K. Nøkleberg og er det tanken legge an om mandagen da det blir uten mandskap her imorgen og kanske lørdag, Imorgen skal jeg avsted til auktions efter Provianteringsraadet som skal realisere det sidste og skal Gustav være med. Kristian Haakensen vil vel hugge lit ved til sig selv for saa at legge an med saging og klyving mandag Jeg hentet hjem 2 tønder drank ogsaa idag og igaar ogsaa 2 tønder og mandag 2 og saa tar jeg 2 om lørdag saa det ialt blir 8 tønder denne uke. i forige uke tog jeg 7 og derfør blev det 8 saa nu tror jeg at ha lite i kummen av drank, men at faa hvor meget er da umulig.

6 Februar Idag har jeg solgt 5 hl Poteter til Hans Solberg og saa reiste jeg og Gustav Haakensen til Provianteringen paa Lena til auktions hvor jeg kjøbte 5 kg tørfisk og 25 kg semmiliegryn, tørfisken blev kr 0,70 pr kg + omkostninger og semmiliegrynen blev det kroner 1,00 pr kg for altsaa for fisken kr 3.50 + 35 kr 3.85 og for gryna 24.00 og 2.50 kr 27.50 tilsammen 31.35 herav skal Kristian betale 1/2 delen for gryn. Pauline Bakengen er her med stivstryk.

7 februar lørdag Jeg er ogsaa idag allene kar her men saa har jeg bare kjørt 2 dranketønder altsaa denne uke 8 tønder mot forige uke 7 tønder

8 Februar søndag jeg var efterat ha pyntet i stalden en kjøretur hos Kristian Lindstad for at tale med ham om vedsagningen og er det nu bestemt til tirsdag, forhaapentlig blir det av saa er alt bra. Idagtidlig var det forferdelig kaldt men nu er det et par grader varmt igjen om det blir lint er da ikke sikkert derfor. Januar var paa fest hos Hermandrud inat en jubbilæumsfest jeg var ogsaa indbudt

9 februar, Mandag. Ifølge Lillehammer Tilskuer er det idag begravelse efter Sigurd Borud der døde av lungebetendelse efter spanske syken nær 30 aar gl Jeg fik ikke sendt krans heller da jeg først fik se det igaar morgen og da var det forsent Helene har jeg tilskrevet idag og avsendt og sagt hun faar være hjemme til de andre syke er friske igjen om hun da har mot til reise fra igjen noget jeg vel faar se hun har da alt her som har vært her før Jeg vært hos Kr Grønland med et slædedrag til at påsætte en skaakarm[?] der blev avbrudt i potetkjøring og saa har jeg vært hos Børehaug med sluffedraget for at faa beslaget overført til nyt drag Kristian Haakensen haft Raua at kjøre hjem en favn bjerkeved med som han har faaet hugge her. Har vært etpar varmegrader ogsaa idag

10 Februar tirsdag, idag kl 9 begyndte vi at sage veden med Kristian Lindstad som motormand og Karl Kristiansen som tog mot kobben og jeg ved sagblade og Gustav og Kristian Haakensen som la paa kobberne og drev vi idag ca 7 timer snaut og gik bra men smaa ved var det da

11 Februar onsdag, begyndte kl 1/2 8 at sage og holdt paa til kl snaut 3 med kvile 1 1/2 time og blev vi da vel drevet med sagingen ca 13 timer ialfald ikke over og da var alt jort men vont i ryggen fik jeg av dette, sagen flyttedes til Nøkleberg, Kr her gik ca 15 kg bensin og betalte jeg Kr Lindstad 15 kr og Karl Nøklebergsengen kr 10,- mens Gustav og Kristian faar vel efter en alminde[lig] betaling - sag og motor ikke betalt enda

12 Februar. torsdag, idag er anden dag salmaker Smestuen er her og motte jeg til Kap kjøpe smaaspender og lit tran og tjere som vistnok blir lit lite av, en ny sæle under arbeide og blir jeg da faaen 6 brukbare sæler og skal bare en sæle opstoppes nu de andre er nok bra men adskillig reprasjoner ellers herav 3 boksæler og 3 nye under arbeide Gustav er idag med på Groset paa Gjøvik med oxe. Kr Haakensen er her.

13 - fredag. idag kjører jeg melken for Kristian da han kjørte herfra onsdag. mens vedsagingen foregik, var om Kr Grønland efter et slædedrag som han har ombyttet den ene arm paa da det røk i potetkjøringen. Hans og Johanne Haug vært her en tur. Kristian og Gustav Haakensen lagt an med vedklyving idag da sneen igaar blev bortkjørt

14 februar lørdag, Idag lint igjen Gustav og Kristian klyver ved, jeg er delvis med salmakeren med forskjelligt arbeide som vedrører sælearbei[det] og er nu kommet langt paa vei med den han skal ha istand til mig. Gustav har ogsaa kjørt 2 tønder drank saa 8 tønder er tat denne uke. Iaften har jeg vært hos Børrehaug efter det nye sluffedrag som er istand beslaaet og koster overføringen av draget kr 5.00;- Ikveld blev jeg opkaldt til Nøkleberg da svarthoppen hadde faaet kolik og svært klein. nu bedre

15. februar 1920 Søndag. Idag 10 grader koldt igjen men solen har nu god makt. blir tidlig lyst og mørkt først kl 16 aften saa lampe blir tendt. Jeg har efterat ha [??] stalden og hopperne tat en spadsertur til Solberg hvor P.P.S. var paa fuglejakt i sydaasen Nygaard - Iaften har jeg holdt mig hjemme

16 - Idag mandag kun Gustav her fra morgenen og bl ant kjører drank og steller til kvenlasset som ogsaa Kristian Haakensen er med med efter middag Jeg vært en tur paa Kap efter lit smaateri til salmakeren som mangler

17 Idag Var jeg oppe kl 3 og forede hestene da Raua skal til Kværnum og faa malet et las baade til husholdningsmel og raamell. herav en sk rug - 1 sk sikting av byg og 1 sk byg til skræmel og 1/2 st til gryn og 2 sk raamell og 1 sk til mor og far av deres grøn - altsaa 6 1/2 sker eller ca 700 kg Gustav kom hjem kl 6 aften og var altsaa snøg. Jeg var en tur paa Gjøvik efter lit smaateri tommer og sligtno og en tur til Børrehaug med noget til brystreimspender

18 Februar Idag har salmaker Johan Smedstuen gaaet herfra til Nøkleberg til Kristian og har disse karerne drevet her hver i 73 timer a 80 øre paa hver altsaa tilsamen Kr 116.80 men saa lot jeg dem faa kroner 120 og en voxklad til for veljort arbeide mye og ogsaa istan 6 sæler nu brukbare til arbeidsbrug og min stassæle og en gamel helgesæle saa det er 8 ialt istandsat og da maa jeg ha lenge i sæler og av boksæler isærdeleshet da det blev rent noget solide boksæler helt av [lær??] 3 st og saa er de gamle istandjort med [??] og smørt og den ene er rent bra [nytt avsnitt] Jeg smører opat alt efter salmakeren da disse karer sparer lit formeget paa smørelse og derfor har jeg idag haft over en gang over alt samen og er lit igjen til imorgen ogsaa. En komite paa 2 mand har vært her idag for Landmandslaget for at se over fjøs og stel og skal det vist her staa til præmie eftersom Taale Lie sa for ca 8 dage siden. Lint veir med mange varmegrader i hele dag Gustav og Kr Haakensen renset op rug og hvete idag og Gustav har senere vært avsted efter drank

19 Februar torsdag. Karerne renser opat på staburet rug og erter som havde blit musbefengt og saa klyver dem ved og har Gustav vært med at smøre fars stassæle da jeg var lei smørelsen med de andre 8 sæler og likesaamange boksæler

20/2 fredag idag som igaar rensing og vedklyving og malning av det nye sluffedrag som er intat for at faa det svart og er det far som er maleren, det slædedrag jeg fik lovet ataat som skaak som røk i potetkjøringen er ogsaa oversmurt med tjere en gang om det da de vi har bruk for i stalden hengt der og de i reserve i sjulet, [overstrøket] og jeg kjører 2 tønder drank

21/2 lørdag Idag kjører baade Kristian og Gustav Haakensen drank og bruker de yngste hopper da jeg skulde ha Raua på Hexhus Brenderi til Generalforsamling i Hexhus Meieri hvortil jeg reiste kl 1/2 6 hvor Petter Anekstad havde skyds med mig og blev det bestemt at pengene skulde uddeles til hver enkelt med Kr 150,00 pr aktie altsaa hit 300 Kr

22/2 Søndag ca 13 grader koldt fra morgen men det gik op ved 11 tiden til 5 grader Varmt med vind - Is over mjøsen til idag som nu blaaser bort igjen riktig raskt.

23 februar Idag er igjen min fødselsdag som nu har gaaet aldeles upaaagtet hen efter som jeg selv finder helt ut som det skal være. Det har været ca 10 grader Varmt idag og sneen minker svært nu Bernt Enger vært her og kjøbt 100 hl Poteter av mig efter 6,50 pr hl eller 10 øre pr kg - altsaa Kjølset brenderi pris Kristian og Karen og gutten vært her en tur idag da veiret vel var heldigt til utflugt nu og var dem vel med for at Kristian skulde til apotheket da han havde haft syk ku inat som skulde kalve og havde Enger til at rette [??] før kalven kom. Idag er bare Kristian Haakensen her og kjører drank og klyver ved. Gustav er hjemme Har faaet brev fra Helene idag om at hendes far Simen Borud ogsaa er død 59 aar gl dermed er 2 av denne gaards karer døde og en 20 aaring maa nu træ istedet. Iaften har jeg vært med aa skydset Janna til Blikseth med unghoppen

24 Februar tirsdag. Karerne er begge her idag da vi skulde kjøre en venning a 3 las poteter til Bernt Enger og blev det bare læssing før dugurd efter dugurd kjørte vi derned og kom hjem til midag, derefter var Gustav på Brenderi med 4 hl [10??] og Kristian efter en tønde drank Jeg var paa Berg med en stol til reperasjon og et gammelt bord og om Grøtberg med en kjætting at faa sat krok i lint ogsaa idag

25 Februar. Idag onsdag var jeg først paa Hermandrud og fik anvisning på betaling i banken for 2 andeler i det opløste Hexhus Meieri a Kr 150,- pr st 300 kr tilsamen. herav ga jeg Janna 1/3 del Kr 100 for at jeg ikke skulde ha nogen fortjeneste derpå. var i banken og fik betalingen derfor

26 februar 1920. torsdag, jeg reiste til Gjøvik medhavende til honning til Olaus Halvorsen 1 1/2 kg og for at tinge krans til begravelsen efter Simen Borud der døde for en uke siden og skal begraves i næste uke, og saa skulde jeg foreta forskjellige inkjøp Iaften har jeg vært paa Grøtberg efter endel [??] og boklenke som E Grøtberg havde sat krok og navl i Gustav og Kristian har kjørt hjem sidste høi fra Haugstuen som laavtaket dat ned paa. Jeg laant en tømmerrustning paa Berg til imorgen da karerne skal være med og flytte den gamle skolebygning til Gjøvik.

27 fredag Idag er Gustav og Kristian Haakensen med og kjører 2 las av den øvre skolebygning fra gamle Bjørnsgaards skole til Gjøvik har Raua og Norrøna begge kom hjem kanon fulde av vin og denatureret sprit med parafin alt gik godt og vel. Jeg kjørt 2 tønder drank og var med og fik begge hjem til sit Dahl var ogsaa med herom saa jeg ogsaa skydsede ham nedover. Kristian Haakensen motte vi kjøre opom med med samme han kom fra Gjøvik.

28 februar. lørdag Idag har jeg vært allene. Gustav og Kristian er begge hjemme idag og vistnok sover ut rusen. Jeg bare kjørt en tønde drank og lovet 1 par sælepinder da en var borttapt igaar. Idag har jeg ringt i tellefon til Gjøvik at gartner Linrud skulde sende krans til Borud mandag da det er begravelse efter Simen Borud tirsdag. Idag ca. 3 grader koldt.

29 Februar. sidste dag av februar og en dag lengre end ifjor altsaa skudaar En forfærdelig sterk vestenvind har holdt paa i hele dag og tildels inat og da med regn saa det er godt veir forsaavidt, det har da vært svært sommerlig nu i lengre tid siden denne slemme kulde og det store snefald. Idag en svært stille dag men ikveld har jeg kjørt en tur med [??, en hest] til Blikseth og er den rent god kjøre med men slem spende for enda saa det er lang[??] at faa den avvænnet med disse usæler

Mars

1 mars 1920. Mandag, meget lint med noget skarp vestenvind, ingen karer her idag men motte jeg faa med far paa Hexhus Meieri efter 250 taksten som jeg skulde ha igjen av Dahl fra meieriet som nu skal nedrives disse 250 sten blev 2 rent smaae og lette las senere saa var vi begge paa brenderiet efter 2 dranketønder da føret er rent kleint i svingen ved opslagsbuen og slemt ved kummen og tørt opover fra brenderiet nu er det bare at kjøre 2 tønder imorgen saa blir det slut med denne adspredelse for ivinter at da. følene har vært ute baade igaar og idag Jeg vært i smiuen for Kristian og kvæset lit paa 2 hesteskor

2 mars tirsdag, idag sneveir og etpar varmegrader, ut paa dagen opholdsveir, Jeg skoet den brune 7 aars hoppen og derefter reiste jeg med 2 hopper efter som jeg mente sidste drank fra brenderiet imidlertid var det sundt noget ved dampkjeddelen så det ingen drank var men skulde bli istand ut paa aften, hvorfor jeg reiste herfra lit før 7 aften og kom hjem kl 9 med 2 tønder drank som antaglig er den sidste paa denne termin og meget er ogsaa hjemkjørt ivinter eftersom jeg nu har tat 8 tønder i uken i lengre tid Gustav og jeg brugte Raua og Oliverplogen og pløiede noget i veien bortover jordet da den var saa skak. og derefter kjørt sneplogen efterpaa og veien blev bedre deraf

3 mars onsdag, idag har jeg og Gustav kjørt melken altsaa med 2 hopper men det har nok gaaet med en hest denne gang ogsaa da det bare var 27 spand. derefter var jeg avsted og møtte Kristian der kom med kraftfor fra Lena og fik jeg igjen 4 ruller [kokuskoker??] 443 kg og tilslut var jeg igjen paa Hexhus Brenderi efter 1 tønde drank som vel er den sidste paa dette termin

4 mars torsdag, drankekjøringen slut og tønderne kjørt op i smiuen igjen Jeg vært med Kristian Haug paa brenderiet og hentet den nye rensemaskin vi kjøpte at paa brenderiet som næsten ikke har vært brugt noget dernede men kun vært paa Alm i nogle dager ifjorvaar, den havde faaet nogle skramer der det var det hele. Nu skal vi betale 250,- kroner for samme. Gustav og Kristian Haakensønner hugger ned nogle graner som jeg mente var lit raue i rota til sagtømmer og som er tengt til laaveveg[en??] i søndre øvre Haugstuen

5 mars fredag Gustav og Kr kjører idag paa sagen det igaar og onsdag huggede sagtømmer blir vel snaut 3 tylfter.

6 mars, lørdag Idag er Gustav avsted i aasen efter sin aasved tømmer og har han begge eller 2 hopper, Kristian Haakensen er med det har nu vært lint i mange dager og idag værst av alt klinene bløt overalt Jeg og Janna budne til øvre Blikseth hvor det var endel unger og halvvoxne men ogsaa endel voxne med. kom hjem kl 2.

7 mars søndag like lint med vind og regn, den svære sne som kom for nogle uker siden er nok blit liten og bare flekker utpaa gaarden. gaasa har værået et egg idag stort og må det vel være heldigt for gaasen nu i slikt veir og med det hun finder i grasroten. I haven er bart fra bygningen og ut til bikuberne. Igaar lørdag var jeg hos Oscar Fauchald og solgte uld 19 kg a 5.50 og et kalveskind av dødføt kalv til 15.00 kjøbte Toiletbøtte [??] 12 maal 10 meter for Kr 15,00 og diverse ellers

8 mars 1920. Idag har det froset paa igjen saa linneveiret er slut med 2 grader varmt har det da været. Helene er idag kommet tilbake hit efterat ha vært hjemme i 5 uker eller fra 1 februar og det har vist ikke været bare helg alt same Kristian Haakensen klyvet ved i hele dag da han har vært allene nu. Jeg vært i smiuen og stelt hesteskor til unghoppen som jeg har tengt med unghesteskuet på Gjøvik med torsdag

9 mars tirsdag. Idag er det mange kuldegrader igjen. Jeg gaaet paa skaren og blinket tømmer til sagingsmaterialer til Haugstuelaaven som dat ned av snøtyngen for en uke siden, og så har vi faaet hjem 12 tylfter bord fra sagen som nu er saget av de trær vi hug i forige uke disse er nu kjørt til søndre øvre Haugstuen

10 mars Idag har jeg skoet denne 3 aars hoppen for fremvising paa Gjøvik ved unghestskuet der Gustav bremsede den mens jeg holdt op og skoede den selv. Gustav og Kristian hugger ned nogle grantrær i nordre skog og efter veien som ser mindre trivelige ut.

11 mars. Idag var jeg oppe og forede hestene for at reise til Gjøvik på unghesteskuet med Toftemærra og reiste jeg og Gustav kl 1/2 8 herfra og kjørte med 3 aars hoppen som vi ikke fik sløife for da den vel var for grund eller for høi havde de sagt da Gustav var framme med den til fremvising. Jeg solgte ogsaa et kalvesk[inn] for 16.00 som er høieste pris jeg har opnaaet

12 mars Idag har jeg vært hos Børre Hermandrud efter den gamle Winge-klokke der nu skal være istand hvad slaggangen angaar ellers var den bra før ogsaa men nu faar jeg da se hvorledes det blir herefter. Jeg reiste om Gjøvik hjem og saa lit paa markedslivet som idag var anden dag men allikevel svært livlig jeg brugte den lyse [??]merra at kjøre med

13 mars. lørdag idag har Gustav og Kristian Haakensen kjørt paa sagen sidste tømmer som skal være til laave i søndre Haugstuen og saa har de kjørt lit sagbord og firkant tilbake men det er nok nu mange stokker der endnu ikke er saget, Jeg har idag staket op til møkhauger ovenfor fjøset som nu er det sted møkken skal legges og er skaren saa stærk at den sikkert kan kjøres paa enkelte steder uten at hestene traar igjenem

14 mars, søndag, Idag en stille dag med overskyet veir som gjør sit til stille tid. Laurits Berg har idag paatinget 3 griser og har Adolf Blikseth vært her med 3 aars unghest lite kjørt før - Borkefølet røiter nu hele habitten paa nogle faa dage ser det ut til men saa har den ogsaa alle sine første haar fra begyndelsen saa det er moske ikke fortidlig om det nu gaar alt i en gang, den lysbrune har røitet 2 ganger alt om den bare er 20 dage ældre.

15 mars mandag. Uveir og er bare Kristian Haakensen her idag da Gustav er hos Adv Hoel og er det da en stille dag her da Kristian klyver ved. Jeg på Nøkleberg en tur iaften og hos Peter

16/3. tirsdag Idag har vi slagtet en gris og 1 kalv og er slagteren Marthinius Gunerussen: Gustav og Kristian Haakenssønner har kjørt 2 las poteter 2 ganger altsaa 4 las til Bernt Enger Dæhlin som har faaet 7 las nu og skal ha 3 las til med det første eller saasnart han kan ta mot dem.

17/3 Idag har Hans Nilsen lagt an gjøre skoer her til mig 1 par beksøm og 2 par lave skoer og Gustav og Kristian har lagt an med møkkjøringen da kjelderen er fuld. Opjort mellemværende med Helene Borud som pludselig har faaet det indafld reise at med at jeg lot a faa 50,00 til reisepenger saaledes at hun nu har faaet over 1000,00 Kr for ca 15 maaners arbeide her. Hendes mor og en slægtning vil endelig ha hende hjem efter hendes far og brors død

18 mars 1920 Idag har jeg vært oppe aa foret disse møkkkjørerhopperne kl lit før 6 og kl 1/2 8 tog jeg 3 aars hoppen og reiste på posthuset med 3 brever hvorav et til Lillehammer Tilskuer og et til bladet Gudbrandsdølen hvor jeg i begge blade averterer efter husholder istedet for Helene Borud som idag skal reise hjem grundet disse dødsfald av spansk syke hendes bror Sigurd og hendes fars død som vel nærmest maa skyldes overanstrengelse eftersom han vel blev som sinssvak og motte til Prestesæter hvor han ogsaa døde 58 aar gl, hendes bror 30 aar gl. Jeg skydsede Helene med 4 aars [Terje??]hoppen til Gjøviken kl 3 paa Kap derfra reiste jeg til auktionen efter Ole Hansen Evang der nærmest har gjort konkurs. Stærk Vind nu i lengre tid

19 mars Idag likeledes en forfærdlig vind. Karerne kjører møk til dugurs senere motte de kjøre hjem sagbord fra Berg da det nu skal være saget til laave i øvre Haugstuen hvor den som stod der før dat ned av snetyngen og har disse karer faaet hjem alt som er istand til bord og sax er og endel takbord m m, Jeg vært paa Berg efter et gammelt bord som er oppusset der og en stol som er limet i ryggen og saa har jeg vært en tur paa Solberg for at se paa sadelmakeren Johan Smestuen næsten som lint igjen men stærk skare som har vedvaret uforandret nu i sikert en uke. Idag har jeg til de 3 brever jeg igaar lavede til ogsaa sendt et til Nationens Central hvor en husholder søker efter arbeide men det skal vel meget til om jeg tar den om saa kom

20 Mars, lørdag Idag er ingen karer her i arbeide men Gustav har den brune hoppen til Proviantering efter jødsel for sig selv. Jeg reiste til Gjøvik i spidsslæde væsentlig for at avertere husrum i Haugstuen der Jens Bergsbakken er boende ellers bare nogen smaautrætninger. Efterpaa var jeg en tur paa posthuset med 3 aars Toftehoppen efter betaling for den halve gris jeg sendt [??] betalingen blev kr 4,00 pr kg men saa var bare halvdelen 36 kg saa den var svært liten og hele betalingen for halvdelen var 134,00

21 Mars søndag, et riktig godt veir, bierne som har vært stengt for i hele vinter er idag sluppet løs og fløitet noget svært nu i det varme vaarveir. Jeg vært hos Ole Rustadhagen og skal faa ham til male kjøkengulvet og kammersgulvet samt kitte glaserne, kommer 3de paaskedag. var ogsaa om Aurthun paa hjemveien.

22de Mars Steren sittet paa taket her riktig tidlig paa morgenen da jeg var sta og forede hestene til møkkjøringen karerne kjørt møk i hele dag, jeg maaket utover sidste snø her paa indre gaardsplads og den er blit væk men endel is ser ut til kan bli liggende nogle dager men om godt veir gaar nok alt til paaske. jeg maaket møktomter og driver lit med havearbeidet

23 Mars tirsdag, ogsaa møkkjøringen fortsætter det gaar nok sent naar bare 2 mand og hopper i arbeide skomakern driver paa fremdeles.

24/3 onsdag Idag melkekjøring, jeg motte faa begge karer med til møkkjøringen da jeg skulde handle saa meget saa var jeg med bare for handle idag Gustav og Kristian likesom melkekjørerne herav brugtes den ene vogn første gang iaa og den anden brugtes slæde at kjøre på da begge slags føre Igaar maakede jeg opigjen vognhusdørerne at så vognen kom ut

25 mars 1920 Idag er Berg somkjører melken og har flytet vognen op i huset igjen mot vi satte den bortved grinden her. Karer her driver fremdeles med møkken, det er tørt i kjelderen men blaut utenfor døren og er da takene rene for lengre tid siden saa det er derav det intet kommer ind i møkkjelderen

26 mars fredag, Idag har jeg puset gaarden med staldlinen, altsaa bortkvastet al lort over isen paa nøkgaarden da det baade regnede og var svært milt og har jeg puset av isen som er igjen paa indre gaardsplads - Den ene purken som skulde grise omkring 20 april har idag kommet med 2 griser og blir det vel alt som kommer vis intet nyt naturfænomen intrær men heldigvis er da den anden purke ogsaa grisdiger saa jeg klarer mig vel med det som er av grispurker Idag er møkkjørerne ferdige i kjelderen og lagt an med staldmøkken som vel ikke er av stor varighed allikevel. Jeg vært paa Hermandrud mølle med 3 sækker havre raamell igaar paa kjærre og idag vært avsted og hentet melet ogsaa paa kjærre - Følhopperne snørrer saa forfærdelig og hoster noget om det er kværsil da eller hvad er ikke godt at forklare dyrlæge faar jeg forsøke undgaa ha i lengste laget vis mulig og intet har han gjøre heller som er virkebart.

27/3 Idag, lørdag, ferdig med sidste møkkjøring fra stal[??] og har karerne drevet i skogen til middag da de tog lørdagsaften. Gustav kjørt sit aastømmer paa sagen jeg vært på posthuset. fik tilbud fra Ulvik. Hardanger på [husholder?]

28/3 Idag rent fint og godt veir som tiner noget svært paa sneen Jeg har idag vært hos Karl Lashaugen og kjøbt av ham en rulkabbe, en stor gran fra Vestaasen bein og godt virke men svært kvistete. koster Kr 30,- en stor pris for 1 stok men det blir nok for [aaset??] dette allikevel

29/3 mandag. Gustav og Kristian hugger sidste graner til laaven opei Haugstuen og kjørt paa sagen og tat med storkabben tilbake som nok blir bra rul av naar den blir ferdig bare lit is tilbake her paa indre gaarden nu

30 mars. Idag har karerne kløvet lit ved til dugurs, senere har de været 2 turer paa sagen og kjørt op i Haugstuen og nu er det bare etpar sviler som ligger igjen av det som skal op i Haugstuen saa faar det være med matrealer deroppe og alle tror nu det skal bli laave i søndre stue av det som er der nu. Tømmeret som er saget dertil var for mestedelen raut og lit insykt som det heter men til slig laave faar det gaa an bruke det, i synning faar det raue sættes opunder taket og er det noget raut i det andre faar det sættes paa steder der biter mindre paa. Jeg har barket den store grankabbe jeg kjøbte av Karl Laeshaugen om søndag og tenker dra den ind i skaalen saa den ikke ligger ute i været og faar regn og tørveir paa sig Paa sneen tegner det nu svært har jort idag men ikveld er det igjen koldt og froset paa

31 mars 1920 Idag onsdag paaskeuken har baade Gustav, Kristian her ogsaa idag og har de kjørt sidste matrealer opei Haugstuen saa det nu maa bli laave deroppe hvad matrealer angaar, derefter kjørte vi bort 3 las stor stein i engen som var saa vi motte bruke slæde for den og er det paa sluten med føret dernede - ja jordet var det da jeg motte faa bort stenen fra - av det ihøst nybrudte støkket og var det nok største sten som laa at. Idag er sidste is borttrillet fra indre gaarden saa er da den bar; men ytre er det da endnu meget igjen, ogsaa vedhaug[en] tar bort så ingen sol virker paa isen der lit er da [skjedd??]

April

1920 1 April Skjærtorsdag I dag er det blit aldeles bart her paa indre gaarden saa vi gjærne kunde bruke Cykel om ønskes, en svært stille dag som bare er benytet av mig til hestestel og til gaa etpar spaserturer. av de to helt friske gjæs har det blit 9 egg men den ene har bare vært 3 av disse mens den halte gaasa har produstert de andre 6 – den gaas jeg har avlet selv har nu ligget i lengre tid og blir moskje ikke frisk igjen.

2 April langfredag I dag en forfærdelig stille dag men med godt veir. Jeg gaaet nogle spadserture over marken som nu er framkomlig for sne Jeg har ogsaa gaaet over nybrøttet og seet over det som er gjort og det som er igjen dernede nu det er nok lite igjen nu kanske ikke 20 kjærrelas stein engang og da faar man si det er fint og da bare smaasten alt samen. I aften har jeg vært indom i nedre Haugstuen og vært [med?] Hans Solberg og Nilsen paa tody i heimbrendt har ogsaa vært en tur paa Nøkleberg idag og betalt Waldemar for melkevognsmørelsen fra ifjor.

3 April Paaskeaften Idag fin fint veir. En gaas har inat kreperet, ligget i lengre tid, har ikke værpet noget ivaar den gaas har jeg ahlet nu har jeg de to ihøst indkjøbt gjæs og den forige høst indkjøbte gasse alle disse er sjelden store og fine dyr som ikke har sin make paa lang tid her, har nu værpet ca 10 egg. jeg vært paa Nordliens Meieri efter Soda og salmiack spasertur og paa posthuset efter posten ingen brever nu paa lenge og har jeg ikke hørt tilbud ang husstyrerposten efter avertissemendt i Lillehammerbladene og heller ikke faaet regnng paa dens kostende antaglig maa det være noget med naar regning kommer

4 April 1920 første paaskedag, en stille dag jeg bevæget mig i egnere kredse. haft føllene ute mest hele dagen da det er næsten umulig faa ind igjen ellers lit stille.

5 april 2de paaskedag, overskyet veir men noget tegner det da ogsaa saa det gaar ikke lenge før alt er bart her nu. Iaften indkjøbslaget har møte hos Kr Haug Nøkleberg saa er ellers alt som igaar.

6 april I dag har Gustav vært med at faa i grøn til møller Haajen 1 Ertersæk 118 og 1 by 109.5 til brø alt samen. Idag har jeg faaet beskjed fra Elise Dahl at hun ikke kommer, men i aften fik jeg brev fra Helene Borud om at hun trær ind igjen og da blir det nok gaaende i det gamle gjenge igjen Ole Rustadhagen kom for at indkjitte vinduerne i kjøkenet og ha paa gulvet i kjøkkenet

7 april. Idag onsdag har jeg vært paa Gjøvik bl ant kjøbt linoleum foran kjøkenovn til 4,- hestekarder og en del ant skraperi[??] Kristian var med ku no 6 fra øst har i dag vært bedækking av oxen og alt i karer er idag atkommen som nu hugger ved – Ole Rustadhagen har nu faaet istand alle glasruter i kjøkkenet og grunner nu veden[?? videre??].

8 april Bernt Enger har i dag vært her og betalt for disse 7 las poteter a 10 øre pr kg som utgjorde 4550 kg da blev der kr 455 kroner for poteterne, Ole Maler Rustadhagen driver paa med malingen sparkler grunner m m og blir det snart istand første gang.

9 april. Idag fredag Gustav og Kristian driver med vedhugging paa gaarden og minker nu kabhaugen stærk

10 april Idag lørdag karerne hugget ved til dugurs senere motte vi avsted efter 20 st 75 kg supperfosfat fra Lena med havde paa 3 sk for Kristian til disse 20 sk paa alle 3 hester. bra las. Ole Rustadhagen gaaet igjen efter midag Igaar var jeg på Kap efter Linolie m mere

11 april 1920 Idag søndag, en kold og vinterlig dag om bar mark, Nøklebergsfolkene, med sæterbudeien paa Lehne som er der oppe og holdt jeg 3 todyer. En gut fra Vardal var her og fik lov til besætte stuen hvor Karen Granlien nu er med sine gamle forældre, fik ogsaa Raua for at hente dem med, de bor nu nedenfor Tobru i Vardal.

12 april mandag, Idag har karerne Kristian og Gustav Haakensen klyvet op sidste ved paa ytergaarden ku lisbet til oxen og saa har disse Vardølinger tilflyttet Haugstuen 2 gamle folk smaae i væxt og den gutten var med skydsede derop men skulde til Vardal igjen inat jeg var av sted og saa om dem. Vi har idag tat op gjærdet efter solbergsengen for at opsætte et nyt med 2 leer og hongjerde nedenfra ovenfor der ølhuset stod blir det alm., gammeldags gjærde.

13 april 1920 tirsdag. Ingen karer her i dag eftersom det kom lidt snø inat saa det saa lidt vinterlig ut overalt. Jeg reist til Haajen efter mel 1 sk Erter og 1 sl skræmel til brø og saa havde jeg med noget til Kristian omtrent samme portsjon, derefter var jeg paa Nøkleberg med melet. Ole Rustadhagen kom i dag igjen og strøk gulvet i kjøkenet sidste gang og slog paa linoleum foran ovnen og maler begge gangen og trappen. Ikveld har jeg sendt beskjed til Helene og melt av at maleren er ferdig paa det nærmeste da. Den gamle Vardøling kom i dag og havde Raua at kjøre op endel møbler som stod at opover skogen og brugte han nu slæden

14 april. Sommerdagen som begyndte med sneslaps og holdt troligt ut hele dagen Jeg kjørt melken herfra 2den tur og fik jeg Gustav Haakensen til kjøre første tur med 5 aars hoppen som det nok er første gang gaar for melkevogn Maler Ole Rustadhagen ferdig og gaaet hjem kostet mig 40 kr til maleren og farven dertil Karerne har haft i 10 sk rug eller Kg 11.87,- og 379 hvete til levrance i morgen i Provianteringen godt faa det levert før varmt i veiret nu saa det ikke blir skjæmmet

15 April I dag har vi vært paa Lena med den rug og hvete som jeg har tengt ha bort iaar i alt 13 sk herav 10 rug og 3 hvete og saa havde vi med rug og hvete og ris tilbake 9 sk for Kristian og 5 for mig men tog med en til om det skulde gaaet an faa en mer end oprindelig bestemt, var lenge paa turen da vi motte kjøre [??] om Kontrolassistent kom hit i dag og er det bare 2det stellet han er paa da han er ny

16/4 fredag. I dag er bare Kristian Haakensen her og kjører han hun til gjærdingen nedefter Solbergsengen og afaldet hjemat. Kristian har i dag vært her med melkepengene og har han haft 2 mand her efter Halm og melet jeg igaar kjørte halmen har han faaet her 1 las. Kr Haakensen kjørt 2 sagflislas i dag og 2 igaar begge karer. Raua er ogsaa i aften reist til Vardal efter flyttelagods til disse nye eller gamle Haugstuefolk i søndre stue. Regn av og til

17 April I dag lørdag har det bare været Kr Haakensen her og har han hugget en del gjærdestolper til gjærdet mellem Solbergseiendommen og her 30 st stolper og kvæset samme og nedkjørt stort mere blev det ikke av da arbeidet gaar sent fra haanden – Jeg vært en tur paa Kap efter 1 l linolie og patroner m m aviserne medtat med samme.

18 april Idag søndag har jeg gaaet en tur til Berg og tengt mig flere steder bl ant for at høre efter hvad løn budeien har men blev med dette denne gang. 19/4 mandag Idag har Gustav og Kristian Haakensen begynt gjærde nedefter Solbergsskogen (Parken) da huset blev flyttet ivinter saa er alt gjærde nu at sætte istand Kristian Haakensen hug stolper før helgen

20/4 I dag har karerne faaet istan gjærdet nedefter parken først hongjærde og senere anden halvdel blev brugt det gamle gjærdevirket som var nedenfra og opflyttet alt istand

21/4 Idag er sne over alle marker igjen fuld vinter overaldt; men allikevel kl lidt over 3 startede igjen Kristoffer Borud herfra paa hjemvei men lidt meget sne var det nok iveien her om det vel er mindre nedefter Mjøsen naar han kommer dertil saa det vil vel forhaapentlig gaa heldigt turen - allikevel Vi saa igaaraften paa begge motorploger som er her i nærheten en paa Solberg som kom igaar kveld og nu var første faaren den gik og en paa Berg som forresten stod ubrugt idag. men allikevel fik han da se begge maskiner Idag er ingen karer her og har jeg heller ikke vært større ute

22 torsdag. Idag er fuldt sneføre at saa jeg og andre der skulde reise til Lena St efter som jeg mente 2 sække rugmel [??] tog slæde og fint var føret, da jeg kom derfra var ogsaa maisen som var betinget før jul kommet og da fik jeg 3 av disse ogsaa saa det blev fuldt las altsaa 500 kg paa det nye slædeføre.

23 april 1920 Idag fredag skulde jeg reise til Gjøvik i letskyds og vilde Kristian bli med dertil da han havde nogle utrætninger derfor reiste vi begge med min lysbrune hoppe og kom at kl 1/2 8 efterat ha vært til kaffe hos Iver Hofsmarken hos Falk og om Breilid turen forløp bra - sneen var nu væk igjen efter nedre vei om den vel ligger vestover herfra

24 april 1920 lørdag Idag har jeg vært paa Lena efter 5 sækker mais som blev liggende at paa vognen der som altsaa ingen vilde ha derfor reiste jeg efter dem og fik dem hit kjørt - lit av sneen er enda at her men gaar den nok snart nu da veiret er blit mildere igjen Kristian vært her og faaet av sig haaret

25 april søndag en almindelig vaardag hvor det kom lite sol frem og delvis regn intraf saa det var noksaa sølet efter veiene, jeg gik nogle [turer??] over jorderne mens følene er ute og kom til bli med en tur til Nøkleberg da jeg traf 1 Solbergsjente og en døljente Line Sletten som skulde derop en tur

26/4 mandag Idag er Gustav og Kristian her igjen og har stelt op noget nedfaldt gjærde og har vi tat op nogle Eiker fra haven og flyttet opefter gutuen men var vanskelig plante samme da det var saa steinet og megen røtter iblant men de blir da plantet mangesteds mellem rognerne og der hvor disse var utdøet der hvor [??] før har staaet. Petra Solberg hvert her og saaet i plantebenken. Vi bor fremdeles i nedre bygning da poteterne i kjelderen skal ranseres før vi kan flytte opat her i bygningen og steler såle[des] kvinfolkene i kjøkkenet en tid hver eller deles om arbeide Mor - Janna og Helene Borud

27/4 Idag tirsdag. Karerne er her ogsaa idag hugger staur til gjerdingen og farer ellers med noget smaateri da det er lite bestille endnu mens det er saa raat. Idag igjen sne som forsvinder saasnart den kommer ned

28 april reiste herfra kl 1/2 9 for over Hamar at komme til Lillehammer Hingsteutstilling, kommet til Hamar blev vi bekjendt med at det ingen hurtigtog gik den dag hvorfor vi motte bli med kl 2,10 og var paa Lillehammer lit før 5 og reiste strax til Smedstadmoen hus fik vi hos en snekker Hemma - fint hus og godt logi der.

29 april torsdag, var paa Smedstadmoen hele dagen til hingstene toges med, derefter var vi hos S. Lehne og Hans Veggum og G Tokvam paa Grand hotel hvor Kristian og Jeg spanderte Toddy og blev der til kl 1/2 3 nat

30 april fredag Vi reiste til Lillehammer kl 11,20 til Hamar hvorfra hjem turen havde nok hat sin interesse men det regnede de 2 første dager idag fin fint veir. Karerne her har repareret gjærdet opefter gutuen og begyndt i Haugstuen og lagt stenlag over pladsen fremmenfor stalden mens jeg var borte.

Mai

1 mai. Idag er ingen karer her da det jo er disses demonstrasjonsdag for kort arbeidstid. Jeg stelt det som er at gjøre og vært paa Hermandrud med 2 grønsækker til grisemel - Veiret blankt idag -

2 mai Søndag en stille dag unghopperne ute lenge. Hans Haug kom hit ved 3 tiden og var utover aften, lit ruskeveir.

3 mai Idag heller ingen karer da det er ruskeveir jeg har heller intet større bestilt bare stelt hestene og noget smaateri

4 mai Idag har jeg reist til Kap med 6 s[ækker] 538 kg til at sende Borud som frøpoteter av Skulde og noget av Jørgensethpoteterne disse skal reise nordover med D/S Hamar iaften - Jeg vært paa Lena efter 6 tønder Norgessaltpetter til at ha paa den gamle vold nedefter Solbergseierne - Kristian havde den mørke Draupner hoppen at kjøre med da han skulde ha 12 tønder mens jeg 6 altsaa ialt 18 tr fordelt paa 4 hester Ingen karer her idag heller da de er hos August Lindal og brøtpløier

5 mai Gustav kjører første melketur idag og jeg den anden Kristian Haakensen lagt an med stenkjøring av brøtpløiingsstøkkerne Gustav er borte senere blev han ogsaa med

6 mai Idag torsdag. kun Kristian er her idag da antaglig Gustav er syk jeg kjørt bort paa jordet endel rask for at brende og faret med ant utearbeid Igaar var jeg i Haugstuen og kjørte bort noget sten av det potetstøkket som Karen Granlien havde i flere aar ialt 3 las med stenplukkerjelp fra Hans Maurbru som kom i nordre stuen for 8 dage siden og er den anden stue beboet av M Dalhøi fra Biri Idag skal nybrotsøkket bli omtrent stenreint da Kristian driver og kjører bort til reina en masse sten i kjærre og har jeg lagt til sidste en veit over støkket saa det blir rent fine greier naar dette er frasiggjort Kristian har baade igaar og idag kjørt med den brune hoppen

7 mai fredag. bare Kr Haakensen her idag da Gustav baade igaar og idag er syk vont i hodet og ryg, jeg vært en tur paa Nøkleberg og alle karle deroppe har været her og tat op ripsbusker m m til planting der - raaveir lit regn iblant

8 lørdag. Kristian pløier idag som igaar altsaa er vaaron begyndt med igaar 7 mai men bare med 2 hester et beite, Idag bare til midag da det blev sligt stort regnveir saa Kristian motte drive i laaven og ha av brua noget halm som ligger paa den

9 søndag idag lit ruskeveir som tidligere jeg en tur til Blikseth kl 1/2 12 og var hjemme kl 1/2 9 da opholdsveir trærne grønest nu

10 mai mandag, Gauken hørt her da jeg var med og tamde hestene for plogen gauken hørte jeg i nordskogen. Gustav kom at og Kristian likesaa og har vi i hele dag brugt 2 ploger og 2 beiter 3 aars hoppen skal nu bli tam og ser den rent snil ut, derimot den lyse 5 aars er nok alt for ivrig men maa vel gaa over naar den faar gaaet i nogle dager Jeg pyntet op kvist fra nybrotstøkket. og brut op sten efter veien nordover. Veiret fint og tørkes det vel raskt at efter alt regn

11 mai 1920 Idag Pløiing paa samme støkke som begyndt ca 20-25 maal aaker og gaar det nok udmerket med begge beiter unghoppen gaar bra men er noget slengen saa jeg faar nok se til faa den solgt hvorledes det end gaar til høsten.

12 mai gaukdagen men da gauken blev hørt allerede mandag saa er (dagen) den da for sent ute iaar, fremdeles pløiing, da det er saa meget vand i dammen ovenfor [gutua??] frem hertil maa dem pløie omkring den da det er uraa komme over i den vannsørpe-

13 mai onsdag, Idag har karerne pløiet av sidste paa det første halvdel av det store støkke nordenfor laaven nordre støkke og var de vel ca 3 1/2 dag, med 2 beiter om dette. ca 20 a 25 maal. derfefter har de begyndt paa fjoraarets rugland efter kl 1/2 6 6 maal og jeg har idag brendt op alt potetgras fra aakern hvor poteterne var ifjor en masse potetgras som far havde raket isamen og gik jeg med 2 parafin[sudder?] hvori varme og tendte paa alt desuten har jeg brendt op disse rothauger paa sidste nybrøt som jeg har tengt ta her paa gaarden. dermed er støkket istand saasnart veiten blir gravet som er tilkjørt sten til

14 mai Idag har det lagt an regne igjen saa det var da godt det blev brent alt potetgraset jeg igaar fik opbrent hestene staar idag da Krist Himmelfartdag Melken leveres og har den baade igaar og idag vært sendt med Dahls melkebil Igaar var første dag det gik melkebil og dag melken her, men det blir kanske bare med disse 2 dager da Solberg ikke vil ha den sendt paa denne maaten men letvint er det jo og ser ut til gaa bra, akorden er fra vestere lag at ha 1 1/2 øre pr liter melk som P Solberg synest er formeget da han nu har 250 liter pr dag. 14 mai Idag har karerne pløiet av ruglandet fra ifjor og saa er sidste sten bortkjørt ca 50 st lit grøvre fra sidste nybrøtstøkke og efter middag har vi sat poteter sønst i haven paa jordbærstøkket, poteterne var dyktig grodde om dem kommer at karerne imorgen blir det at slaadde det sidst pløiede og saa saltpetter paa volden og supperfosfat paa nybrøt og rugland

15/5 Idag har Gustav saaet ut saltpetteren paa volden 6 tønder norgessalpetter paa nedre støkket i østre jordet og 2 tønder i Haugstuen Jeg været paa Kap og kjøbt 1 flagline 29 meter lang for 5,25 efter 7,00 pr kg kg [??] saa slap jeg reise til Kristiania efter staalveire (Staalvaie) Iaften Indkjøpslagslagsmøte paa Hexhus Brenderi angaaende opkostning av lagerhus paa Lena St for 8 indkjøpslag, senere var møte i melkekjøringslaget hvor der forelaa tilbud fra Dahl om at kjøre melken til fabrikken i Bil for 1,3 øre pr liter melk som da tilslut blev antat om prisen var alt for høi altsaa gaar melken herfra med bil fra 17 mai 1920-

16 mai Idag søndag fint veir fra morgenen derefter eller ved middagstiden kom det lit regn som gjorde det blødt efter veien, Jeg var med Karl Berg paa Breilid og fotograferte den lys brune gamle hoppe som snart skal være avleden og derefter var jeg paa Blikseth og fik 3 gaaseeg til sidste gaas der ligger da den før bare havde 2 st altsaa nu 5 st, Iaften Jordmor til Nøkleberg

17 mai 1920 regn med vind hele dagen som ikke var værre end at Gustav og Kristian kjørte ut møk fra haugene ovenfor fjøset med skuffe det gik bra; men sent.

18 mai tirsdag Idag har dem lagt an i møkkjelder[??] og er Hans Maurbru blit med ifølge akord derom med ham ved tilflyttelsen ivaar noget blødt til begyndelsen men gaar nok nogenlunde. Jeg vært paa Kap efter spiker til tømmermendene som begynder imorgen spiker for 23.20

19 mai Idag er karerne ferdig i møkkjelder og fortsætter med det som er i grisebinge og dasmøk Tømmermester Johnsen med mandskap ankommet, har tømtet til laave og hugget manglende tømmer om det skal brukes alt det gamle fra forige laave ataat - 3 mand idag ialt.

20 mai Idag er ogsaa fuldt med karer baade tømrere 3 mand og 3 fremede vaaronkarer og jeg som 7de mand og har Hans Solberg vært her en tur Idag har det blit 8 griser efter en purke her altsaa blev det da griser iaar ogsaa om det gik uheldigt med forige purke

21 mai fredag Sidste møk utkjørt fra vinterhauger av Hans Maurbru og Kr Haakensen Gustav kjører tømmer til Hermandrud sag til laaven i Haugstuen og firkant opover og blir saaledes lite ellers med Raua tømmermendene driver paa

22 mai lørdag Idag er Gustav hjemme og brender brendevin og Maurbru breier møk. Kr Haakensen slaader og senere pløier Jeg saaet sidste av rug som som jeg igaar aften la an med med Hingsten til Solberg som nok drar såmaskin lit og er lat at kjøre med, Jeg rullede støkket efter middag da Raua blev ledig saaledes har jeg faaet rugen i jorden 8 a 10 maal stort. 3 aars Tofte[?] hoppen har hingsten bedækket iaften saa den maa bli roligre nu

23. 1. Pinsedag Idag har hingsten sprunget med unghoppen 2 gange og maa den vel være ferdig med dette. Veiret fin fint milt altsaa mye bedre end tidligre

24 mai 2den pinsedag. Idag er saa at si første sommerdag da det er langt varmere end før saa jeg har klæd mig i sommerhabit altsaa avtat ultrøien helt og bierne saa jeg igaar første gang i lønnerne saa dermed maa sommeren være intraat for alvvor nu Idag har vi vært i Nordliens kirke og hørt paa Hovden præke første gang Igaar fik Maurbru sætte poteter eller rettere pløie op vold til poteter i nordre Haugstuen

25 mai tirsdag Idag har jeg saaet halvdelen av støkket vestenfor veien hitfra eller alt som var tengt til havre for isommer brugte den brune 7 aars hoppen og Gustav harver med de andre. Kr Haakensen og Hans Haakenstad i nordre Haugstuen breier møkken som nok er lit stemt da den nu er tør Efterat jeg havde saaet sidste kom E Haug Hexhus efter maskinen

26 mai Idag onsdag har Kristian og Gustav lagt an pløie ned møkken efterat jeg havde vært paa Lena st efter 2 s[ækker] soya og 1 sæk sukker

27/5 Møkbreingen ferdig og næsten al møk nedpløiet kun en liten remse igjen Jeg vært paa Kap og handlet hengsler til dørene i den nye laaven i øvre søndre Haugstuen og kjøbt 5 kg kaffe der tilsamen kostede 34,16 og har jeg idag solgt 82 kg havre eller bl korn for 3690

28/5 Idag fredag har jeg vært paa Hermandrud og faaet høvlet flis til Haugstuen istedet for den Dahl laante av mig til Skonord fra Gjøvik her ivinter. Potetstøkket med al gjødsel pløiet ferdig idag og Kristian H har slaadet det meste av støkket men Gustav har kjørt 1 flislas og Hans Solberg et las Melkebilen som har været i ustand nu en tid har igjen gaaet nogle dage er idag igjen i ulave og staar. Her er nu igjen at harve potetstøkket fra ifjor og det fra iaar og sidste er jeg lovet motorharvemaskin til Solberg til gjøre

29 mai Idag lørdag har Kr Haakensen slaaddet sidste paa potetstøkket og har senere lagt an med stenkjøring fra støkket der var poteter paa ifjor. Ikveld fik jeg laane motortraktoren til Solberg og harvede ovenfor fjøset med intil den la sig nedi et myrhul øverst i støkket og blev det da en lang stans men da det kom en mengde karer til hjelp ved 12 tiden inat blev det arbeidet iherdig for at faa den op og tilslut ruslede den næsten ved egen hjelp opigjen og la an harve men no rosværdig blev det ikke maa nok se til gjøre det omigjen og det lit finere. Gustav kjører egen møk idag

30 mai Idag en fin og varm dag, to kvinfolk fra Borud kom igaarkveld og er over idag her og saa har jeg bedt Simen Lehne og Petter Anekstad og Kristian hit paa Pjolter Wisky.

31-5 Idag har jeg ahlet til havesenger og i jordbærfaarene med den lysbrune hoppe som nok gik noget for raskt og var jeg først idag paa Kap med Elise Borud og en amrikansk fru Borud som reiste at. Jeg har ogsaa harvet det Karen Granlien brugte til potetland og isaaet med grasfrø Gustav har vaaronhester idag og Kristian Haakensen kjører stein her av det støkke der var poteter paa ifjor Tømmermendene 3 mand har nu borklæd veggerne i den nye Haugstuelaaven og imorgen skal dem til med taket. 31 mai mandag, Idag har Gustav vaaronhester og pløier med 2 til middag derefter har han Raua til Potetsætting altsaa 1 hoppe i 5 økter Kr Haakensen kjører sten av nedre jordet aakersten og jeg kjørt disse 2 Borudkvinfolk til Kap med Terjehoppen i Trille - Senere saaet i grasfrø i Haugstuen

Juni

Familien og arbeidsstokken på Haug sommeren 1920. Bildet er tatt foran den nedre bygningen, der foreldrene bodde.

1 juni Idag har Gustav har [sic!] den brune hoppen og saar byg til sig selv med og fik her 25 kg av det gamle slags byg, derefter brugte jeg samme hoppe og rullede et støkke [??] i Haugstuen øvre hvor Karen Granlien havde poteter ifjor efterat jeg igaar harvede og saaede grasfrø i samme støkket og er det nu fint atlagt. jeg brugte da Terjehoppen til dette bruk harvingen

2den juni Efterat Kr Haakensen har blit ferdig med harvingen paa støkket ovenfor fjøset hvor motorharverne gik [??] blev svært fint har han lagt an med sidste støkket nemlig Potetrot fra ifjor 20 maal og blir det vel næsten ferdig til imorgen[?] Gustav kjører sten

3 juni 1920 torsdag Idag er ikke Gustav her han er paa Gjøvik efter penger til sine aakergravere men Kr Haakensen harver nedenfor haven støkket 2den gang om han ikke blev ferdig idag, skal allikevel begynde sætte poteter efter dugurd imorgen og har jeg hentet op saamaskin til saa det sidste. Et forfærdeligt vinterveir med blaasing fra nord har graseret nu i nogle dage saa hestene gaar like tørre for harven- Laaven i Haugstuen er lækket paa sydsiden nu nede på nordre side blaaste det saa felt at tømrerne motte legge gulv istedet og blir dem vel ferdige med imorgen Ole Baakind vært her efter 200 kg Aaskelundsbyg til frø og befantes det være godt nok

4 juni Idag efter dugurd begyndt potetsætningen paa støkket intil stalden jeg har tilmaalt 18 maal eller 1014 ruter til potet og til byg og havre (blankorn) herav et støkke erter til foring 7 maal altsaa ca 6 maal til blankorn og 1 til erter da blev hele det iaar gjødslede støkke omtrent akurat 25 maal stort. Jeg saaet blankornet og Gustav Haakensen og Kr Haakensen har paa supperfosfat og aske og er det som isættere Janna og Hjørdis samt gut og jente fra Hans Maurbru i Haugstuen

5 juni lørdag Idag skulde jeg ha saaet bygget men det blaaste saa at isaaningen av grasfrø blev umuliggjort men kom til efter middag efterat ha blaaset nu i mange dage stærkt fra nord til blaaste det nok i dag ogsaa men fik prøve allikevel denne gangen for at minske paa støkket

6 Juni Søndag Idag er en søndag som har for mig vært mer end almindelig arbeidssom idet det var stilveir saa nogenlunde ialfald, det blaaste nok nogle [??] men allikevel mindre end i forige uke, derfor la jeg an saa bygget 21 maal nedenfor haven med isaanning av kløver og timothei, dertil havde jeg tillavet 92 kg paa disse 21 maal men av disse blev der ubrugt snaut 5 kg som altsaa er i behold til næste aar og 7,5 andensort med noget syre iblant og av byg havde jeg tilmaalt 493 kg som det ogsaa blev lit igjen av som jeg nok hadde tengt skulde gaa helt med og lit til men satte vel paa forlite da maskinen for byg var sat paa 4 men tilslut satte jeg den paa næsten 5 men er nok igjen ca 20 kg bytte hopper saa 3 var i bruk og blev ferdig

7 juni Idag har jeg harvet efter saaningen med den lette ugrasharv med 4 deler i fra Breilid disse 21 maal og med 3 aars hoppen paa 2 1/2 time men da gik det fort senere har jeg rullet hele støkket først med den lysebrune Terjehoppen og senere brugte jeg 3 aars hoppe. Gustav og Hans Nilsen som alharver har idag blit ferdige med potetlandet og Kristian Haakensen har paahaft Supperfosfat alt til 18 maal og medgik her 85 hl poteter 35 skaun og 45 hl Jørgensethpotet som kanske blir bare 80 hl og var det som Potetsættere bare 2 unger fra nordre Haugstuen lit store og Janna og Hjørdis Pedersen samt idag i 2 økter Helga Linberg og Gunnar Linberg en økt disse første skulde ha for 2 2/3 dager 8,00 og den ene idag i 2 økter 2,00 og en 1 kr for en og dermed er vaaron ferdig for iaar, imorgen er det begravelse efter John Kjæsarudstuen saa mange skal dertil men jeg til Hamar

8 juni 1920 Jeg har ingen karer idag hverken tømmersønner[?] eller andre da det er begravelse efter John Kjæsarudstuen 88 aar gl Jeg vært paa Hedemarken amts ku utstilling paa Hamar, seet meget og fik [???] sauer fra Kaptein O R A Sandberg av disse faar jeg nok påtinge et lam ihøst, mange kjendte møtte op og traf saaledes paa mange at tale med kjøbte av Melkefabrikkens sukkerskum i tønder som saa ut svært bra dette skal jeg ha i August maaned ca 4 tønder

9 juni Idag har jeg vært paa Gjøvik da det likesom igaar er svært stille ingen karer idag heller, jeg har levert til Breilid 262 kg Aspelundsbyg a 52 øre pr kg Jeg brugte Terjehoppen til Gjøvik

10 juni Idag har jeg vært paa Lena st efter endel til takevner[??] og faaet at 2 [??] kjøbt spiker etc Tømrermendene er atkomne og tømrer til skaale grishus og das i søndre øvre Haugstuen og kom veggene op til [??] saa det skal og maa gaa raskt

11 juni, fredag idag Gustav og Kristian Haakensen driver nu og gjærder efter Solbergseiet fra gammelveien og vestover til bækken i Peisopløkken mens tømmermendene er omtrent ferdige i Haugstuen er at aa sætte paa dørerne paa nylaaven til imorgen og jeg har sat istand kroker og kjinger til dørerne

12 lørdag Idag blev tømmermendene ferdige her til midag og kostede arbeidsudgifterne paa den nye laave i søndre Haugstuen kr 470,10 herav har Johnsen faaet sig utbetalt de 100 før saaledes nu kr 371,10 idag har dem lagt paa sten paa Potetbutaket, og blev det manglen 6 steiner før fuldt ferdig - Iaften kl 6 budeifest i festiviteten som jeg altsaa motte avsted med budeien og melkeren Hjørdis altsaa 3 st. kostede pr st 4,00 tilsamen 12,00

13 juni Idag søndag kom at fra festiviteten kl 4 idag tidlig efterat ha frasiggjort budeifesten og budeien fik 2den præmie en sølvspiseskje værdi ca 12,00 veiret no forferdelig varmt

14 juni Idag mandag, bare Gustav er her da Kristian kjører staur for sig selv og reparerer Jeg og Gustav gjærdet opefter veien vestover søndre skog og senere lit der det er, jeg udfyldt skjemaer for utvalgsskuet paa Fauchaldmoen imorgen for 15 dyr herav to et halvt aars oxen Gram - dobbelt exemplarer i skjemaer da de er godt ha hjemme et skjema for hver ku, Kua sleppet i havn.

15 juni tirsdag Idag har jeg faaet samlet mandskap for at møte paa Fauchaldmoen med 15 dyr og det gik herfra kl 1/2 10 herav fik jeg 2den præmie for Staslin og tredie præmier for Pene Fageros Lisbet Morlik - godkjendt 4 og resten bevaring og 3de præmie for oxen Gran ialt 4 dyr med knap i Sidste hopper utslippet. Raua og Gjerna her Igaar Norrøna

16 juni Onsdag 1920 Idag har jeg lite bestilt bare vært en tur paa Kap efter far som har vært paa Hamar og saa har jeg samtidig kjøbt en kasse rafinade a 50 kg a 1,90 pr kg av Oscar Fauchald og kaffe. Unghopperne er svid paa hoverne for sliping imorgen til Sevald i Vardal

17 juni kl 7 idag reiste Jeg Kristian og Ole Kr Nøkleberg samt O Ødegaard herfra med alle unghester til Sevald i Vardal, men kommen noget paa veien strøk mine 2 etaaringer tilskogs saa jeg motte atsætte den borkete og 3 aars hoppen på Groset og den lysbrune fløi tilbake til Solbergsskogen og motte jeg derfor hjem og faa med skomaker Nilsen og kjøre med Raua da kom vi endelig frem kl 4.30 men kun ca 3/4 time efter dem som reiste etpar timer før herfra, en haard tur var det og allermest paa disse etaaringerne men saa var dem rent vrange at ha med bestille. tilslut var det da bare den lysbrune som var vrangest den andre borket havde da lært saa den gik udmærket ved siden av Raua som vi kjørte med. Helene reiste idag til Ringsaker i begravelse

18 juni Idag ingen karer heller idet Gustav har begge hopper i stenkjøring hos sig selv og kjører med 2 stendrag saa det er et stort arbeid, nogle regndraaper komne idag. Jeg vært paa Dahlsværk med 2 s[ækker] grøn til maling til grisene da kraften skal tages bort lørdag 22 grader varmt C i skuggen

19 juni Idag lørdag Gustav har begge de ledige hopper ogsaa i hele dag kjører sten og harver Jeg hentet hjem mellen fra Hermandrud med brunhoppen Norrøna og ellers lite bestilt 22 1/1 grader C varmt i skuggen

20 juni søndag, en almindelig dag med stor tørke og har dette veret sligt nu i ca 3 uker, paa skyggeside har det været 22 1/2 grader C varmt saa av og til som meste men nu utsikter til forandring av dette solskindsveire

21 juni mandag. Kr Haakensen er kommet igjen idag, men Gustav er paa aasen med sin ku, han var her idag for at faa penger 50,00 som reisepenger Kr ser over gjærdet mot Berg

22 juni Inat har det regnet noget forfærdelig saa potetfaarerne har staaet fulde bortover jordet og kom det med slig storm at det slog i vinduerne fra syd og dette maa vel ha gjort underværker og reddet store værdier, regnveiret fortsætter ogsaa idag hele dagen

23 juni Idag har jeg gjort 4 oxeskaft og igaar 2 ialt 6 oxeskaft til de 2 oxer som før var nye blir det 8 bra men det er ogsaa 2 gamle oxer ellers saa tallet nu er 10 oxer fuldt brukbare om nok 2 av de jeg idag gjorde skaft paa er kleineste Idag har jeg vært paa Berg med fjærkjærrehjulene som skal paasættes nye felg paa da de er helt løse i eikerne, ogsaa idag har det regnet endel. Kr Haakensen vært her, kjørt op bark i Haugstuen og tømmertop og lagt ind i nylaaven

24 juni St hans dagen. Jeg reiste med Raua til Gjøvik for at selge uld og kjøpe øl, ulden blev jeg saavidt av med til 5,00 pr kg derimot fik jeg intet øl - ulden blev betalt med 32,50 for 6,5 kg - kjøbte bl ant skjorteknapper 5 st sølv efter 2,00 pr st og lit smaateri ellers for 9,20 - Budeien fik fri idag

25 juni 1920. fredag Idag er Kr Haakensen atkommet og skulde gjærde lidt ved nedre [??] efter veien men efter dugurd blev alt mandskap mobiliseret til vedintrilling og fortsatte hele dagen og kom ind den ene vedhaug og lidt til, jeg har levert 2 griser til Even Haug Hexhuus og er det bare at den ene til Gustav at levere 50,00 kr pr st 1 maaned [??] men blev 5 uker gl. Iaften regn igjen

26/6 lørdag Intrilling av sidste ved som omtrent medgik hele dagen, alt mandskap mobiliseret der var Far, jeg Kr Haakense, Janna, Helene og lit var mor med især igaar som vi drev fra dugurs og tror jeg at det var 5 st i 5 okter ialt 25 økter paa et menske og da kunde det vel sikkert blit kosten kr 50,- om det skulde været utlagt i penger

27/6 søndag lidt koldt i veiret og intet regn idag men antaglig koldere efter regnet som kom, en stille dag. Mor og Janna er paa Blikseth til midag i øvre gaard. Jeg vært en tur på Breilid med en grime som blev laant paa kumøtet paa Fauchaldmoen 15de da en ku slet sun en grime eller klave og motte laane paa noget istedet - Norrøna har idag faaet et hoppeføl sort efter Glitner 977 kaldet «Glitra»

28 juni mandag Idag er baade Gustav og Kristian Haakensen. Gustav ahler mellem poteterne første gang og Kristian gjærder i Haugstuen østre efterat vi første ahlede alle i haven som nu er så langt potetgras at det er stor blomknup paa disse Jeg har slaaet mestedelen av haven, bare renderne er igjen.

29 juni. Idag blev Gustav ferdig med ahlingen til kl 6 senere har han staaet lit i gaasebingen mens jeg skoede Raua paa bakbenene. Kristian reparerer gjerdet efter stueløkken og efter jordet her

30 juni Idag sidste juni Idag har Gustav og Kristian lagt an gjerde efter Bergsjorde som nok ikke var helt forfalden men motte tages da sauen ifjor var lei med at ville ind i jordet derborte nu er det da mindre sau og smaae lam saa det er næsten utenkelig den skulde gaa paa; men sikrest ha gjærdet istand der, saa blir det da mot Peisop hvor kleint gjærde. Idag har jeg barket nogle grantopper som er i den nye Haugstuelaaven og sopet gulvet over mestedelen [untat?] hvor ved og gammelt veggetømmer ligger og barken som er flækket av

Juli

Slåttonna sommeren 1920. Høyet kjøres inn fra jordet sørvest for husa.

1 juli 1920, En almindelig opholdsdag men ikke serlig varm, har nu denne uke bare som mest vært 18 grader C i skuggen mot for en tid siden 22 1/2 grader C lit vind ved siden av iaften fik jeg 2 eftersværmer[??] fra Haaken Guneriussen da han intet mer har at ha i fuldt alt og her er mange tombuber. Karerne gjærder mot Berg.

2 juli fredag Idag har Gustav og Kristian blit ferdig med opgjerding av skigaren mot Berg 242 staurlag gammelt gjerde; men gransvei motte findes i engen likesaa nogle staurer tilsidst nyhugget men det kunde ikke bli meget til disse 242 staurlag brugt karerne snaut 3 dage da dem var en liten stund i haven, altsaa nær 6 dagsværk; men blev svært gjærde jeg gjort rivehoved paa den ene av riverne jeg gjorde 1916 og isat nogle nagler - Hans Solberg fremdeles i Hurdalen med Glitner, hugst

3 juli 1920. Idag ruskeveir og regn i middagsøkten Karerne skulde stelle noget bedre gjærdet mot Peisopløkken men i middagsøkten drev de i laaven og flyttede ned endel halm paa bruen og noget høi i et gulv blev indhaft under bruen mens jeg har drevet i buen paa snekkering og maler av rivehoder eller av begge disse river jeg lavede 1916. Gustav fik ikveld melk første gang isommer 6 liter

4 juli søndag idag har det liksom løsnet noget paa sværmingen fra bierne idet det har kommet 4 sværmer og fik jeg 2 smaa fra Hans eller Haaken Haakensen eller Gunneriussen og blir da snart bikuberne befolket igjen om det nok var mange tomme. Adolf Blikseth kom hit paa motorcykel som jeg blev med paa opatover til Blikseth for at kjøre med.

5 juli mandag. Gustav er her idag mens Kristian er hjemme Gustav pynter op tømmertop i skogen, jeg steller til framskoer til Raua da hun fløi unna sig en lørdag og tapte bort og blev halt da jeg la under en anden igaar da hoven var svært utbrendt[[??], nu har jeg igjen faaet under en orntlig sko men noget øm er den enda om den skulde bli istand til aasreisen paa vedhugsten onsdag. Idag har jeg faaet igjen fjærkjærrehjulene nyopringet fra Berg og kjører samme til smed Børrehaug for at faa hjulerne paalagt igjen og senere faa disse tjerebred

6 juli tirsdag Regn. igaar fik Hjørdis fri og reise med Hermandrud til Lortpulverud sæter i nogle dage. Ingen karer her i dag Amrikaner Borud kom igaarkveld hit

7 juli 1920 Idag reiste herfra igjen amrikaner Kristoffer Borud og til Nes Hedemarken og med samme reiste jeg til Kristiania en tur med tog fra Lena St kl 10.25 der koster nu tur 7.60 mot for nogle aar siden tur og rettur 5.60

8 juli varmt og noget regn, jeg kom at fra Kristiania kl 1/2 10 aften efterat ha gjort nogle smaainkjøp av liten betydning kjøbte lidt til slaamaskin. Kjøbte mat på Grand kaffe med jordbær i fløte ialt med opvarter 8,00 idag mot på dampen alt med øl kr 3,00 værelse Hospidset 5,75. Mange Sværmer har jeg faaet mens borte men Kristian har været her og indslaaet disse og har jeg faaet 4 eftersværmer fra Haaken og en idag ialt 5 st saa han har været rent spandabel

9 juli. fredag Idag har jeg drevet i haven med bierne og sat paa Skottekasser på nogle mens mange ikke er rørt enda Kr Haakensen her idag og igaar efter dugurd da han havde kommet sent fra aasen nat til igaar derfor bare 2 økter. Gustav er idag i aasen for sig selv og var ikke her igaar efterat ha vært med i aasen nu onsdag.

10 juli lørdag bare Kristian Haakensen er her idag da Gustav er til doktor for sin [frue??] Kristian driver i skogen med huging av indsyk gran og har senere kjørt jord til grisbingen mange las - Raua er halt efterat den havde fløiet unna sig venstre framsko for ca 8 dage siden og blev skoet igjen strax men er senere ikke helt bra næsten verre senere endskjønt skoningen er gjort forsiktig. Fin fint veir inat lit regn

11 juli søndag Idag er Hjørdis atkommen og har nu begge haft fri i en uke hver som ferie, jeg holdt mig hjemme i hele dag og passet bierne som sværmet svært ha gjort nu entid

12 Juni 1920 Idag har Gustav lagt an ahle poteterne med hestehakke og tar dem godt indtil grassene nu da de første gang blev ahlet med klomper paa ahlen i regnveir saa det blev saa hart efterpå nu blir det vel løsere igjen. Jeg driver i haven og lagt om takpap paa nogle tak og smørt nogle. Kristian Haakensen smører kjærrehjul med tjere som jeg idag var paa Kap og kjøbte likesaa maskinolie til slaamaskin og for begge disse slag med 2 kg av hvert slag solgte jeg 1,3 kg uld av en sau som jeg ikke fik med av til Gjøvik da jeg leverte av de andre sauer, en gang hesteskoer har jeg ogsaa kjøbt. Raua er ogsaa halt idag om jeg har lagt under cykelslanger mellem hesteskoen og hoven så det skulde ta av noget for støt Iaften er kvindemøte hos Janna eller mor[??], fin fint veir med svær varme og nogen vind fra syd eller vest

13 juli anden dag ahled poteterne men da Raua har vært saa halt nu i nogle dage og idag værre end før blev det slut til dugurs og fik jeg jægeren paa Nøkleberg efter midag saa det blev fortsat til kvelds men enda ikke ferdig. Kr Haakensen driver i skogen. Jeg i Proviantering pr cykel og om sykekassereren og om lensmanden

14 juli Idag blev Gustav ferdig med ahlingen med hestehakken og derefter kjørt noget avfald efter gjærde til middag derefter sluttede han og skulde til kræmers. Jeg vært på Kap efter 2 smaa hesteskoer til Stjerne som nu har smaae hover Kr Haakensen driver i skogen Jeg tat en sværm og sat paa nogle skottekasser og er jordbærplukkingen begyndt idag skal levere Oscar Fauchald Kap endel

15 juli 1920 Torsdag, Kristian og Gustav er her og driver delvis i skogen og reparerer gjærdet opefter Haugstueskogen og har barken i 3 sækker i den nye Haugstuelaaven og senere drevet i skogen med oppynting

16 juli fredag Idag tar Kristian Haakensen ut sautallen og har ind lit jord i møkkjelderen mens Gustav reparerer gjerdet om nordengen og er i Haugstueskogen med Raua og den brune hoppe med føllet efter Glitner som ikke er helt atgrod i navlen efter at den røk av paanyt da den var saa lang, den har hele tiden vært frisk og flink, men biter sund den ene patten til moren. Jeg vært til auktions i Karidalen hvor jeg kjøbte et skatold av bjerk med sjeldent fin laas og poleret som jeg betalte kr 300 for og da er det vel betalt og saa kjøbte jeg et størhusdørlaas med stor og svær nøkel

17 juli lørdag Idag har jeg og Kr Haug været paa Karidalen efter bjerkeskatollet med hest fra Nøkleberg og høivogn herfra da Kristian skulde ha et bord og en stor kasse som var kostbar og reisen i skrangleveinen gik helt udmærket, skatoldet blev først vasket godt her og insat i øvre stuen og klaflaaset renset og paasat og be[??] med mekanisme Skatoldet skal ha kommet til Lae i 1828 og til Karidalen for ca 10 aar siden og til Haug 1920 17 Juli

18 juli Inat har det regnet flere gode skurer og idag kom etpar med noget tordenveir; fint og godt veir imellemstunder og rent sommerligt og væxterligt veir Slaaton begyndt her

19 juli mandag Ingen karer her idag da de har lagt an med vedhugst til sig selv i Stubberudskogen tilhørende Kristian Haug. Jeg har hjemhentet den lyse Terje hoppe fra Nøkleberg hvor den har vært i haven ca 1 maaned eller vel det og saa har jeg skoet den paa bakbenene med nye smaae skoer kjøbt til denne, paa frambenene og er den før skoed paa Nøkleberg Slaaet ca 12 maal

20 juli 1920 Idag har jeg været paa Gjøvik en tur med 4 barkesækker og bl ant for at hente en før paatinget Jonsokbok og kjøbte jeg med et Fotografiaperat til 225,00 kroner som skal betales med jordbærpenger og være til felles avbenyttelse om ingen her forstaar sig paa bruken av saadant.

21 juli Idag har jeg talt med Gustav og Kr at de motte komme og bli med sætte op høiet i nedre jorde som jeg slog mandag ca 12 maal kvi[??]slaat med mye på og veiret blev sligt at alt blev opsat og bra istand Karerne kom efter middag da de før var paa Stubberud i vedhugging Jeg slaaet et støkke til paa ca 10 maal ovenfor første slaaede.-

22 juli Idag har jeg fuldt mandskap som utkastet det igaar opsatte og fik vi ind 22 las med fin tørk på til kufor Petra Blikseth vært her en tur idag. Regn iaften

23 juli 1920. fredag Idag fik vi kaad et støkke ikke opsat da det kom regn paa høiet og lot det ligge - karerne slaar reiner i ustadig veir. Hans Solberg kom hjem fra Hurdalen efterat ha været borte i 7 uker.

24 juli Idag lørdag overskyet til dugurs, senere begyndte vi kaa og fik opsat det igaar utkaadde men ikke da mer anset høi og ikveld har jeg igjen slaaet et støkke av siste vold Fotograferer noget med nye apperat kjøbt men uvist om heldigt resultat da det vel tar en tid før lærer behandle samme.

25 juli Søndag regn fra morgen av og ser ut til vedvarer. Mor har bedt mange fremmede av sit skylfolk til middag men uvist om de kommer nu da det er sligt regn

26 juli mandag utkastet endel høihauger som blev tørre og indhaft ialt 18 las saa nu er 41 las høi i hus alt haft utpaa kutrevet da det var av gammel vold. Jeg har idag seet efter honning i bedste bikube men det var nok bare lite grand nogle kilo - kanske aaret vil mislykkes for honninghøsten iaar -

27 juli tirsdag Idag regn at og hele dagen, Hans Solberg vært her og saa har vi haft løs hingsten til Norrøna som var mottaglig godt og vel en maaned siden følet er født - saa det blev lit sent med det allikevel imorgen skal den prøves igjen kun Kr Haakensen vært her idag -

28/7 Idag har jeg slaaet resten av støkket nærmest potetbuen og karerne har hengt noget av den sværeste kløver og timothei, jeg har sat igjen noget til frø av timothei noksaa rent, ruskeveir

29 juli 1920 Igaarkveld kom Baker Gimle og frue efter jordbær 20 kg a 3 kr - kr 60 - og blev det solgt noget ellers igaar saa det var en svær dag for jordbærhandel igaar, fandt ogsaa nogle store bær som Gimle fik med at sende til Nationen om de har noget si paa størelsen den var lit mindre end ifjor da de veiede 50 gram iaar 42 gram de største bær. Idag er opsat høiet som er nede og det som kom paa hesjerne er ogsaa godt bevaret men idag har det vært en tør dag. Kristian har haft Raua til Kap efter [??] kvinder Igaar 28 og forige dag 27 blev Norrøna med hingsten Glitner 977 i Haugstuen

30 juli fredag, slaaet søndre støkke i Haugstuen østre, og opsat det som var igjen i nedre nordre jorde som ikke er hesjet Hans Solberg og hingsten raker. Hans har som spring[??] for den brune hoppen faaet sig tildelt 110 kg havre.

31 juli lørdag idag begyndte vi høie efter dugurd efterat ha utkastet alt som er nedslaaet her hjemme og har jeg slaaet det fremre støkke i østre stuen som er opsat, Ialt fik vi ind idag 18 las til de 42 las før ialt i hus 60 las efterpaa et glas Hexhus raasprit -

August

1 august 1920 Søndag, fin fin dag Jeg motte være fadder til den nye unge hos Kristian på Nøkleberg, det var P. Blikseth, Petra Blikseth, Anna Breilid og Jeg, gutten blev kaldt Simen Lehne som døpenavn. efterpå var vi på Nøkleberg alle her og en masse andre folk men fra Gudbrandsdalen var bare Ingeborg Lehne og Anne Kjørum [før?] Røssum

2 august Mandag Idag har jeg slaaet al maskinslaat i Haugstuen øvre og det var som sedvanlig et sent arbeide Hans Haakenstad motte bli med [slaa?] og skal holde ved hele veken om det blir efter avtale men kun Kristian Haakensen er her idag da Gustav er hjemme og slaar. Gunnar Gustavsen er her, efter middag tog vi ind og kjørte hjem fra østre Haugstuen 6 las som blev kjørt fram da Solberg med hingsten ikke kunne [stenges for laaverum??], efter høiingen la jeg an at slaa igjen i øvre stuen da jeg ikke blev ferdig til middag men blev ferdig til kl 8 iaften.

3 august Idag, slipet slaamaskin[kniv?] og slaaet støkket nærmest størhuset ca 11 maal men satte igjen noget til thimotheifrø Kristian og Hans Haakenstad er ferdige med slaaten i øvre stuen og begyndte vi efter middag at sætte op deroppe men kom en regnskur som jorde at vi motte slutte opsætingen om det blev like fint ut paa senere

4 august onsdag Idag har henging av høiet ovenfor størhuset men det blir lite jort om dagen jeg kjørte hesterive men var paa Gjøvik en tur efter øl å betalt fotografiaperatet. Ikveld kom Roaldstveit fra Bergen og vilde dvæle her lidt sent som det var

5 august. Idag torsdag. lite at faa gjort med høiet da det ser lit rusket ut om opholdsveir ikke utkastet høiet i Haugstuen men en del høi ligger utover og det blev kaaet, senere begyndte karerne Kristian Haakensen og Hans Haakenstad at henge høi ovenfor størhuset men lidt blev igjen ogsaa der at henge

6 august fredag Regn fra morgen av som ogsaa havde holdt paa i hele nat vistnok og ser svært mørkt ut enda. Hans Solberg fik igaarkveld kastereret hingsten Glitner i Haugstuen og fik han til den anledning at 50 flasker 1/2 flasker øl av mig da han skule ha mange karer til hjelp dermed - Ingen karer her idag grundet regnet

7 august lørdag ogsaa regn hele dagen saa ingen karer her, jeg har reppareret gjærdet mot Karl Bergs [??]. da oxen havde tat det paa hornene ellers kanske ubetydelig utført av arbe

8 august 1920. Idag Søndag - fin fint veir Karl Berg kom for at være bejelpelig med fotografere hoppen med føl i Haugstueskogen og tog vi da nogle filmer av hoppen samt stuerne og [??] jeg av utsikten herfra.

9 august ogsaa idag pent opholdsveir som vi idag benyttede til at greie i høiet i øvre Haugstuen og utkaste ca halvdelen som var opsat i hauger høiet blev nok ikke tørt men vi tog det ind allikevel nu da der er ny laave som er rummelig saa blev det ikke traakket i men bare løst paahinanden kastet saa det forhaapentlig blir fint [??] til kufor om ikke førsteklasses det skulde blit 13 las sa Dalhøi som var med. Hans Hansen Haakenstad som var her i 4 dage i forige uke kom ikke igjen da han vel var lei det om han skulde været her i 6 dage i slaaton efter akort altsaa er han nu skyldig 2 dage i slaatonn

10 august Idag har vi høiet 11 las av hesjer og sæt op lit av [??] ovenfor størhuset som ikke blev tørt og saa har jeg slaaet første aars vold i Bakjordet som det var lite høi paa men kua havde brut sig ind og da var det sikrest ta det derfor er det nu jort og kua har brudt sig ut fra nordere skog sikkert etpar ganger

11 august onsdag Idag har vi hengt alt i Bakjordet som blev 4 staaltraadhesjer og laante jeg slæperive paa Solberg som nok er rask kjøre indtil med. alt fuldt ferdig men intet inde idag. Mandag kom en mand fra Selskapet for Norges vel og skulde se paa poteter til salg og forstod nok denne seg paa baade frø av poteter og grøn [??] Otto Lier

12 torsdag, Idag slaaet et støkke av øverste vold i søndre jorde mens resten kløver skal staa at til frø av kløver og er et riktig stort støkke langs hele veien og endel blev hengt med samme paa staaltraad aa svære hesjer Jeg kjørt sammen med Solbergs slæperive

13 august fredag Idag er sidste hengt av høi i søndre jorde og derefter slaaet stueløkke nordre støkke som er anden aars vold og kløver Idag kom Ole Haakensen og skulde hjelpe mig med at ta ut honning, men saa ellendig er det at av 15 bikuber blev det bare 35 kg honning og har jeg bare faaet 17 kg før ialt 52 kg er jeg saa heldig faa det flytende sukker fra Hamar saa klarer bierne at bekoste opforingen men ellers ikke Hans Solberg brugt slæperiven i Haugstuen.

Nordre og søndre Haugsstuggua i 1920. Nylåven til venstre på bildet.

14 august. Idag har vi hengt sidste høi i nedre Haugstuen og jeg kjørt slæperiven, derefter la vi an med høikjøring og fik ind av hesjer 21(?) las saa nu er da 120 las høi i hus med det i øvre stuen som er i nylaaven. har nu at paa 3 voldsløkker at høie - og alt slaaet, svær vind, tørk

15 august Idag Søndag, fin fint veir, Jeg vært paa Nøkleberg efter betaling for melken fra fabrikken for juli men var det saa lite melk at det var saa halvdelen gik med til sukker og hvetemel blev bare 500 kr og saa havde jeg kjøbt 1 sæk sukker og 1 sk hvetemel a 70 kg for ialt 255,- altsaa bare melkepenger kr 245,- Far og Mor er til Nordliens Kirke med Raua. Jeg været hos Karl Berg efter 4 filmer som han har fremkaldt forskjellige motiver og saa var han med her og fik øl og vin.

16 august. Bare Kr Haakensen her idag da Gustav er paa aasen for at se om sin ku. Jeg været i Haajen med med 2 sk rug og 1 striesæk byg - som skal bli ferdig til onsdag. Kristian slaar reiner som er igjen og jeg tat ut til honning

17 august tirsdag Idag har vi kjørt ind høiet i bakjordet som blev 9 las smaat kløverhøi av første aars vold. fin fint efter midag reiste jeg til Gjøvik med 2 tomkasser tomme ølkufferter og honning til fru Professor Morgenstierne samt 1 kasse bær til Bro[??]

18 august Idag onsdag. Jeg og Ole Haakensen tat ut sidste honning og blev det idag 47 kg og før 52 ialt 99 kg mørk honning altsaa et riktig daarligt aar med biskjøtselen saa det er næsten mislykket har vi nu 34 kuber hvorav 2 er viserløse altsaa 32 viserrette bifolk. Iaften har jeg kl 4 1/2 reist herfra til Haajen efter 3 sækker siktemel herav 2 rugsikt og 1 striesæk hvorfor jeg betalte til Enger kr 11.00 Regn

19 august torsdag. Idag har baade Kristian og Gustav Haakensen drevet i skogen med huging og kjøring av raadti og tørgran m m kanske blir det ikke svære penger jort netop men det faar skure som det kan Ruskeveir i hele dag.

20 august Idag fredag. Ingen karer idag da det har høljet ned ustanselig med regn og vedvarer utover kvelden. Jeg været en tur i øvre Haugstuen og seet om hoppen med føl og føllet der nu er ca 7 uker gammelt er stort og pent og har været godt deroppe i den svære havn i stueskogen. Kua vil bli inpaaslippet enten imorgen eller til søndag i øvre stueløkkerne

21 august Lørdag Idag har jeg gjort mig istand til reise herfra og over Gudbrandsdalen ført til Stueflaaten på Lesja. Fra Stueflaaten reiste jeg til Dombaas tilbake derfra til Otta og til Røisheim i bil i Bil til Stueflaaten 62 kilometer + rethur ialt 124 og fra Otta til Røisheim 76 kilometer ialt i bil 286 kilometer og al jernbanereise, meget blev seet og overreist som nu blir at notere mig og hele reisen kostede 138.50 til jeg kom heim onsdag aften fra Gjøvik, Her havde det regnet uavbrut og stormrægnet næsten hele tiden men der jeg reiste var det svært lite eller næsten ingenting

26 august torsdag Idag har jeg vært paa Kap efter 7 st avkjølingssvaer med foring og 3 sækker sukker alt til bifor og kanske ikke saa rent som ønskelig men kanske bra allikevel naar silet og karerne driver med veitgraving fra grinden og opi dammen i nordre jorde

27 august 1920 fredag Idag har jeg kvæsset hakker og minebor til veit[??] og saa har jeg foret 32 bikuber med det nye foringsmiddel fra Hamar og det ser bra ut naar silet og koster foringen en gang til 32 kuber 50,00 mot jeg skulde brukt rent sukker kanske tredobbelt fint veir

28 august lørdag Idag har vi høiet 19 las høi av vold øverst i søndre jorde men det er nok mange las igjen til kløverfrø der saa det var kanske 30 las ialt paa 16 maal - jeg kjørt lidt sten til veiten fra grinden bortved nyveien og opi dammen og Gustav og Kristian graver veit til midag da høiingen begyndte - fint veir

29 august Idag søndag fin fint veir en stille dag Raua og den andre lyse hoppen står i kjør og ku a hoppen med føl gaar i øvre Haugstuen fra søndag av altså idag en uke siden de blev utpåslippet deroppe - jeg fotograferet føllet paa 2 maan[eder?] der idag

30 august mandag. Idag har vi fra morgen av høiet ind i nedre Haugstuen 6 las som hang i denne svære regnbløiten og var nu tør undtagen efterraket øverst havde det ind i laaven derborte untagen et las der blev kjørt hjem. Efter dugurd reiste jeg til Gjøvik bl ant for at faa Hellum til avertere efter kjøkenchjef igjen da Helene B kjyter paa jeg vil bli foruten saadan fra 14-10 desuten kjøbte jeg vinanker m m

31 august. Idag har Kristian og jeg vært på Blikseth og hjelpet til at faa ut honingen til Adolf Blikseth som er blit lit stille av sig i sidste tid og saaledes ikke kommer sig for greie bierne, og saa havde vi med foring med samme - Iaften kvinfolkmøte her hos mor, Janna - far

September

1 September onsdag Jeg kjører sten til veiten i nordre jordet i dammen ovenfor grinde og karene fullfører arbeidet det ser nu ut gaa så den blir istan om sent noget er også fyldt nu og baret helt ferdig og vandet rinder ustanselig

2 September Idag kjører Gustav sten og jeg er på Kap med 1 spand honing sendes til Hamar melkefabrik indeholdende 66 kg honning for mottat sukker i flytende og i sækker men av de 19 støkker 50 liters spand har jeg bare beholdt de 8 st resten delt mellem Ødegaard Kr Haakensen og Ole Haakensen samt til Blikseth 1 sp men fragten har jeg betalt. Efter dugurd kjørte jeg sten til veiten igjen og Gustav og Kristian fyller veiten men blev ikke ferdige idag.

3 September Idag er veiten fyldt og mange las sten er tilkjørt til den nu og så har jeg slaaet timotheien på 3 st og denne gang brugt gammel slaamaskin da den andre ikke er helt istand men hamsen er ikke ophengt enda

4 september lørdag Idag reiste jeg med Raua herfra kl 6 for at møte Kristian og O Ødegaard samt O.K. Nøkleberg som skulde være med til Sevahl i Vardal efter unghester Jeg kjørte med Raua i fjerkjerre og Kristian havde skyds med mig turen gik bra om vi havde regn og kom hjem kl 1/2 8 Jeg havde 1 3 aars hoppe og 2 st 1 aarshopper tilsamen 3 likeså havde Kristian 3 hopper og hester Ødegaard 2 og O.K. Nøkleberg 1 hest Regn hele dagen

5 September Søndag en ganske pen dag ialfald opholdsveir unghopperne slippes i øvre Haugstuen til følhoppen men 3 aars hoppen maa staa inde for at faa lit mere hold på sig til hestemarkener likesaa staar 5 aars hoppen i kjør og inde om natten for ogsaa at bli bedre i hold i tilfelde salg Raua ogsaa i kjør

6/9 mandag Idag har jeg vært paa Lena St med jordbærplanter til overkonduktør Hovland Kristianssand og honning til Dr Georg Morgenstierne Vettakollen 20 kg fra Hans Haakensen og Kristian Haug da min egen er levert til Hamar for sukker.

7 September 1920 tirsdag Idag var jeg oppe og forede hestene kl 3 da Gustav og Kristian Haakensen skulde til aasen og legge op veden fra isommer, reiste herfra kl 5 idag og kom hjem ved 1/2 8 tiden aften. Veiret pent i hele dag

8 September Erteren slaaet av Kristian og Gustav med gammelslaamaskin Gustav og Kristian henger erteren som dem ikke blev ferdige med Erteren som altsaa blev slaaet blev ogsaa hengt men ikke helt ferdig dermed om støkket er lite

9 September kløverhamsen slaaet og til dugurs hengte Gustav og Kristian den mens jeg reiste pr Cycel til Blikseth for at se til bierne til Adolf da han er daarlig i hovedet og lit nervøs lite foretagsom av sig og vistnok ikke sover større men hans bier er vistnok nu snart ferdigforet, værre er det med mine egne bier da de ikke tar foringen i dette kolde veir da de ikke tar foringen i dette kolde veir da de vel ikke liker denne Hamarforingen.

10 September fredag, hamsen hengt op og har karerne lagt an med lit foring paa nordsiden av gutuen og slaar ned og senere henger jeg vært paa Gjøvik en tur pr Cykel

11 September lørdag, kun Kristian Haakensen kom at men da det ruskeregnede blev han bare etpar timer saa gik han hjem..efter dugurd fint veir som vedvarte hele dagen

12 September 1920 Idag har Karl Berg været her og skulde experimentere lit med fotografiaparatet

13 September 1920 Idag mandag Karerne [??] Gustav kom efter dugurds hengte først foret og senere slog omkring havreaakern for imorgen om opholdsveir at prøve binderen Jeg har idag kokt 96 kg sukker til bierne og foret med dette til 4 kuber iaften, imorgen til alle samen. Hamarforingen blev uttømt da den staar og gjærer saa det er et noksaa stort arbeide at tømme ut dette først

14 September Idag efter middag la vi an med Selvbinderen paa havrestøkket nordover nørste støkke ovenfor veien frem [??] efterat Kristian havde skaaret ca 4 maal byg hos sig selv, han kjørte i aften her medhavende sin jægerhest og Raua og den lysbrune 5 aars hoppen alt gik bra og skar et stort støkke nærmere veien da det blev lit slemt skjære efterat veiten kom og ikke er igjenfyldt ordentlig 2 rotter motte tilpers i skaaret - mange skår[reiser???]

Even Haug på sjølbinderen høsten 1920. Trespann foran.

15 september Idag la vi an skjære efter dugurd og da var jeg paa binderen og skar hele dagen med samme hester som igaar - Kristian var med Karen til Hamar. Lensmanden var her og skulde fange en søn til Hans Haakenstad som havde begaaet tyveri på Sukkestad hos Ole Paulsen Sukkestad av 500 kr og desuten herværk paa en treskemaskin - og fik jeg lensmanden til at si ut samme Hans Haakenstad fra 30 September -

16 Sep torsdag, regn fra imorgen av som gled over til opholdsveir saaledes skar jeg med binderen sidste av havrestøkket som var jort paa en kort tid, derefter kjørte jeg redskapen til Nøkleberg. Karerne henger loa.

17 Sep Inat har Gustav haft den lyse brune hoppen i jordmorskyds og har han kjørt hele natten mellem de forskjellige jordmødre og tilslut kom han hjem forsent da det havde gaaet uten saadan tilslut - Kristian Haakensen henger havren -

18/9 1920 lørdag, kun Kr Haakensen her idag og har drevet lit i laaven og senere henger havren men regnet kom saa han motte slutte en stund efter middag. Jeg vært paa Gjøvik efter en sæk bindegarn m m og solgte en svensk -10 kr seddel for kr 14.60 norske kr

19/9 Søndag Idag ogsaa et veldigt regn som vi maa langt tilbake i tiden for at finne maken til i vandmasse det staar overalt i engen her syd for gaarden - og veitene gaar fulde - Kua gaar nu i nedre Haugstuen blev inpaaslippet igaaraften efterat ha gaaet i Bakjordet en ukes tid -

mandag 20 Idag - Kr Haakensen henger op noget av havren som er igjen med som hjelper Hjørdis og lidt Hilda - Fridtjof Dalhøi lagt an med nybrøt rugstøkket sønderst i søndre jorde øst[??] og ser det ut til gaa bra, Jeg hengt paa noget hams paa hesjerne -

21 tirsdag Idag er fuld dag og 3 mand fra morgen av Jeg reiste herfra til Lillehammerutstillingen over Hamar hvor jeg tog ind på Ormsruds hotel og her saa jeg i dagene tirsdag onsdag saa mange hester saa det vel sjelden er saa fuldt ialfald av fjordhester - torsdag 23de kom hjem og da kjørte karerne ind sidste hams i laaven men noget havde vel været mindre tør av kløveren Fr Dalhøi ferdig med 150 ruter rugskur i dag - jeg kjørt rajer til gjærde fra staburet og borti engen for imorgen at slippe unghestene og alle de som gaar i skogen derop

24 September fredag, Idag har folkene skaaret av rugen og faaet hengt noget mens jeg har drevet med hoppen som inat har været i stalden første nat og før vært i øvre stueløkkerne og nordskogen idag er de indpåslippet paa søndre jordet og inde om natten Jeg været på Lena St og hos Provianteringsfører Gran.

25 September lørdag, Rugen hengt til midag senere var jeg paa posthuset efter penger fra Kaptein G Otto Mejlænder for 10 kg honing. Igaar var jeg ogsaa i Provianteringen for at faa opjort med hr Gran men det er nok et underligt opgjør fra ham men jeg fik med alle utbetalingslisterne fra Provianteringsdepartementet hvor jeg har konfereret og seet at et parti på 30 sækker byg der er levert herfra 13de mars 1918 ikke er medtat som leveret fra mig og dette har jeg pr Tellefon oplyst ham om nu - Grosserer Revold kommer hit imorgen den dag - Iaften avgjærdet til kua nedenfor Potetbua efter byggaakeren

26 September 1920 Grosserer Revold har meldt sin ankomst hertil til iaften fra Revold og Lie V. Toten og kom han ut paa aften med klokker Seierstad som kusk - fin fint veir men noget mørkt til Kvelden.

27 September Revold er over her idag med en tur til Kristian paa Nøkleberg og med at se sig om her og som han sier hvile utat Gustav og Kristian gjærder rundt sidste havrestøkke i jordet hele nedenfor Potetbuen saa blir den nu paaslippet paa sidste imorgen - nu har da kalvet 2 høstbærkuer som kalverne lever av enda. Jeg tilstelt brev til Arne Gran angaaende dette grønopgjør til Provianteringen som nu maa bli noget anderledes eftersom jeg fandt igjen 3000 kg byg levert herfra 13 mars 1918 og ikke medtok i opgjøret fra ham han fandt nemlig jeg skyldte ham kr 206,- men da var byget uteglemt og det er en post paa 1522,50 saa nu maa jeg faa penger tilgode

28/9 Idag har jeg skydset Julius Revold til Kap og kl ca 1 kom Kristian med selvbinderen og la an skjære mens jeg reparerte posten i stalden som den lysbrune hoppe havde ruineret inat, efter middag la jeg an paa binderen da posten var istand og skal nu sidste byg bli skaaret engang imorgen 21 maal stort støkke Gustav er idag hos lensmanden og betaler sin skat fra ifjor m m. Veiret fin fint. Hestene har nu vært i stalden alle 7 st siden torsdag 23 september og har dem gaaet inpaa jordet siden den tid

29 September 1920 onsdag, veiret skaade og raat og altsaa umulig kjøre selvbinder i slikt veir, jeg la imidlertid an efter midag for at kjøre av et lite støkke som blev igjen igaar og da jeg det havde jort skulde jeg kjøre lit paa det støkket som blev at at ta nedenfor nemlig mesteparten av det fra 1911 aakergravede naar untagen myren var utturskaaret da den antages for løs for binderen og det var den ogsaa for første skaar holdt jeg paa sætte mig fast; men kom da opat og senere gik det bra om det var vaat i skaaret nu saa raat det var og svært mange maal er det da ikke igjen heller nu dernede Kristian og Gustav henger bygloa men efter midag gik Gustav hjem da han vistnok har haft doktoren til fruen - hestene er alle inde om natten med begge etaars hopper paa bingen og 3 aars hoppen i fremmer stalden og de andre inde i stalden men Nøklebergsjægeren maa staa ute paa kveen da jeg tror den kunde slaa saa slem [??] den er dertil

30 September Idag efter dugurd la jeg an med sidste av bygskaaret som idag er tørt og fint og alt gik riktigt fint blev ferdig lit før kvelden og det var på nyarb[?] fra 1911 Gustav hjemme idag da han har nogen sjukdom i huset og saaledes vanskelig være ifra da skolen og har begyndt igjen.

Oktober

1 Oktober fredag. Skaadde og raat veir som var næsten umulig at drive skuron i men jeg ringte til Kristian at vilde han komme hit efter dugurd skulde vi prøve dette blankornstøkke ovenfor laaven ca 6 maal efter dugurd, og begyndte vi saa der og det gik bra Kristian kjørt selvbinder og drev vi andre og snudde aakern og blev ferdige saa vi fik kjørt binderen til Nøkleberg hvor jeg var med den allene da Kristian gik [benest??].

2 oktober lørdag Idag har Mor og Janna tat av Plommerne der er en masse av paa 5 træer men nu var det bare 4 igjen at høste av da et træ [TRESLAG?] er avfaldt for lenge siden Jeg har slagtet en kalv og solgt 1 Okse til Paul Solberg og er det enda en igjen efter Staslin Oxe

3 oktober Søndag en fin og pen dag lit koldt igaarkveld og da var det vel 1/2 grad koldt som mindste, ku og hester gaar ute, men sent uthaft og tidlig inde, jeg repareret Vekkeruret som er hos Helene og været en tur hos Karl Berg efter 2 filmer fremkaldt

4 oktober mandag Kr Haakensen henger byg og havrelo sidste jeg kjørt intil hesjen noget som var lidt langt bære og blev det ikke svært meget igjen til imorgen, jeg raket havreaakeren da det ikke er jort før.

5 oktober. Idag har Kr Haakensen hengt sidste havreblankornlo og jeg raket sidste av aakern og kjørt ind samme som blev 2 lass riktig svære efterrak bare av havreaakern. Erteren blev indkjørt idag vel tør men saa har den vel været hengt en maaned kun 4 las - Gustav er nok hjemme og tar op poteter og har Kristian på Nøkleberg faaet skaaret sidste havrelo på Stubberud igaar og idag hengt samme op

6 oktober 1920 onsdag Idag har Martin Dalhøi og Kr Haakensen lagt an med at rive av gras av potetaakern som første begyndelse iaar. Gustav er hjemme -

7 oktober torsdag Potetoptaging fra morgen av men 70 hl Poteter bare optat Gustav er med idag en jente fra Nøklebergsengen 2 [??] fra nordre Haugstuen og 2 Gustavsener - 70 hl optat idag

8 oktober fredag Gustav er med ogsaa er det saaledes Gustav som kjører Poteterne fuldt mandskap [overstrøket: «mangler jenten fra Nøklebergsengen»] allikevel fik vi op 100 hektoliter

9 oktob lørdag Idag er Gustav igjen hjemme og jenten fra Nøklebergsengen 18 las a 5 hl 90 hl optat idag

10 oktober søndag Idag har jeg haft slippet alle hopper 7 st ialt og har jeg da fotograferet disse 7 i en flok da det er første gang alle er sammen og veiret rent fin fint

11 oktober mandag. Idag har vi lagt an med sidste halvdelen og tat op 80 hl Poteter med nogenlunde fuldt mandskap da Janna og Helene B er med efter midag - har nu tat op ialt 340 hektoliter ialt og er nedre kjelder fyldt med Jørgensethpoteter

12 oktober tirsdag. Idag har vi drevet med stor fart med potetoptageren. Kr Haakensen Hans Nilsen Martin Dalhøi Hilda og Ivar Hansen Haakenstad Gunnar og Arne Gustavsen med Gustav Haakensen som potetkjører og jeg ved maskin samt Hjørdis og Janna og Hilda i middagsøkt og op 110 hl raat og skaadde veir

13 oktober onsdag Idag mandskap som igaar og blev vi ferdige ialt 6 dage medgik og fik vi idag op 115 hektoliter eller alt tilsamen 565 hl - betalt for Potetplukkerne Martin Dalhøi 7 dage a 5 kr 35 minus for 1 las poteter a 5 hektoliter a 5.00 25 - disse 2 unger til Hans Haakenstad betalte jeg efter den ene ca 11 aar 3,00 pr dag kr 18 for 6 dage og den anden 6 dage a 2.00 kr 12 og de andre har sit tilgode

14 oktober vinterdag, jeg reiste til Gjøvik i forskjellige erinder bl ant for at kjøpe 3 krubber til 2 baaser der mangler krubber til og gjorde endel nødvendige indkjøp, vinterdagen, en mild og fin dag men jeg brugte da vaatter paa henderne bortover.

15 oktober fredag, Idag som igaar bare Kristian Haakensen her i arbeide idet Gustav er hjemme men hans sønner er her og gjæter kua da den maa gaa ute indtil krubberne blir istand unghestene - hopperne gaar ute paa jordet daglig.

16 oktober, lørdag Idag har jeg faaet med Ole Jacop Nøklebergsengen til stelle i stand fjøset efterat Jeg og Kristian Haakensen igaar høvlede istand over en tylft 1 tom bord til saakaldt pustveg[??] paa vestre side i fjøset og fik vi da veggen istand men krubberne maa utstaa til mandag. Inat var 3 grader koldt første gang ihøst -

17 oktober Søndag Idag pent veir rent tørt og fint men vært ca 3 grader koldt inat som igaarnat Petra Blikseth vært her. Kirsti Lehne og Kari Møller fra America som jeg fotograferte blant husets kvinfolk. likesaa sauflokken Hestene er ogsaa uten en tur idag men fores med lobaand av blandkornlo som ætes bejærlig

18 oktober mandag Inat har vært 5 grader koldt som meste ihøst Ole Jacop Nøklebergsengen kom igjen idag og gjorde fra sig i fjøset drev meste hele dagen og betalte jeg ham derfor 20,00 kr for arbeide lørdag og idag. Nu er lerkrubber helt frem på vestre siden. Toftehoppen har jeg skoet iaften. fint, rent slem at sko

19 oktober 1920 tirsdag. Idag første markensdag paa Gjøvik men jeg kom ikke avsted da vi kjørte ind havreloen som nok ikke var tør men allikevel blev den nu indtat.

20 oktober onsdag, Jeg og Gustav reiste idag til Gjøvik med den brune Toftehoppen for at faa den solgt og kjørte vi med den lyse brune hoppen det var lite hestehandler men tilslut kom da en svenske gaaende efter mørket var kommet som bød paa hoppen og la da paa noget saa jeg skulde ha svenske penger 1000 kr; men da jeg skulde ha penger blev det nok bare til det at jeg motte ta norske til mindre værdi om jeg fik 1050,- og da lot jeg det gaa for at bli hoppen kvit da det var en [??] stor styg hoppe og naar det nu er igjen 6 andre hopper saa er det flust allikevel.

21 torsdag Ingen karer her idag heller men Sværre Borud kom hit igaar kveld og blev med mig til Gjøvik kl 1 da ogsaa jeg fik se svært lite paa Gjøvik igaar kom hjem kl 9 -

22/10 Idag fredag, Kristian Haakensen er her idag men ikke Gustav. Kristian kjører efterrak og kvist og ant smaaarbeide

23/10 Idag lørdag er Gustav her mens Kristian nu er hjemme og har jeg og Gustav lagt at møkkjelder til dugurs m m men ikke svært meget heller Brenderi møte kl 4 Olga Martiniussen kom idag hit flyttende

24 søndag kom hjem fra brenderimøtet kl 1/2 3 hvor mange todyer, Brenderiet sættes i drift ca 1 desember efterat ha staaet i stamp[e?] i miten av november blev utdelt 100 pr aktie hvor jeg fik 400 i betaling for grøn 327,60 fin dag men koldt

25. mandag oktober 1920 Idag har far vært i frambygda og bl ant hentet brenderipengene og betalt skatten for mig 613,00. Efter midag fik vi nu lagt an pløie vold nederst i nordre jorde mellem veien og pløien maalte jeg til 20 maal som altså er ovenfor det pløiede støkket kun 4 omganger iaften Plogen som jeg var på Gjøvik efter 1909 motte idag skiftes ind nyt alle løse deler like til veltefjæl og blev da som ny igjen

26 oktober tirsdag. Idag kom bare Gustav igjen følgelig lot vi pløiingen være for at Gustav kunde kjøre ind efterrak av aakeren til kua og kvist hjem fra skogen til brendsel samt lit av blankorn til hesteforing Jeg motte til Lena St efter en gaas fra fru Hulda Hansen Strøm fra Drammen kostede kr 60 + fragt. Jeg var ogsaa om dyrlæge Enger og betalte sidste gjeld fra 1919 med kr 19 men saa fik jeg resept paa kjøp av 2 flasker Sprit og de kostede kr 19,10 med flaske Jeg kjøbte ogsaa en Zinkbøtte og fik igjen alle de tomme honningspand fra Kristiania. Kl 1 begyndte Gustav og jeg pløie igjen efterat vi igaar fik slaaet op og kjørt 4 faarer ialt idag kanske 6 a 7 faarer. Idag riktig mildt og godt

27 oktober. Idag [sic!] Jeg har igaar og idag vært oppe og foret kl 1/2 6 for at hestene skulde faa i sig bra fik Gustav til at reise til Berg og laane den nye griskassen da vi skulde til Oscar Fauchald med en stor 1 1/2 aars Purke og 1 liten oxe paa 1 1/2 aar som tilsamen var solgt for 1050,00 vi blev lenge nedover da det var sein expedition dernede. Efter kvile kjørte vi lit i voldpløie igjen Plogen gaar tungt da det blir tørt at pløie.

29 (?) oktober, Idag pløiet Gustav og Kristian Haakensen da jeg har drevet i stalden og omlagt krubberne i de 2 inderste spiltaug som var [opsædt?]

28/10 [?] Kr Haakensen maaker at veiten fra isommer, men blev ikke ferdig da det var for mange tale ved der borte Jeg og Gustav pløie gaar tørt - lit tæle fra begyndelsen

30 lørdag 1920 Idag pløiet ogsaa Gustav og Kristian Haakensen da jeg motte greie med rommerne til bikuberne som enda ikke er indpakket for vinteren og saa reparerte jeg lit i stalden og lit er enda igjen. Efter dugurd slagtede jeg en oxekalv og enda er det 3 kalver paa bingen og 1 har jeg slagtet før ihøst og 1 solgte jeg til P. Solberg for kr 75,- enda ikke betalt Iaften har jeg betalt karerne de vilde ha kr 10,- pr dag men jeg vilde bare betale efter kr 8 som er mer end nogensteds. Jeg har ikke opjort med dem men utbetalt dem saa nogenlunde bortimot Gustav havde for 94 1/3 dag og Kristian for 125 dage, alt iberegnet har Gustav faaet sig utbetalt efter 751,77 og Kristian kr 1020 aa heri iberegnet sykepenger men saa har Gustav faaet vaaronhester, om de er fornøiet med dette er ikke avjort men antaglig maa det bli saaledes da ingen andre heromkring har mere - ikke saameget engang -

31 Søndag Idag har jeg næsten ikke vært ute bare gaaet en liten tur veiret graat og koldt ca 4 a 5 grader C kalt

November

1 november Idag ingen karer her da de skal være reist til Hamar. Jeg vært paa Gjøvik og hentet Lovise Solberg som kom til Gjøvik med D/S Lillehammer kl ca 1/2 6 og skal avløse Helene Borud paa kjøkenet. Olga Martinussen kom 23/10 kjøkenassistent og fjøsassistent

2 november Jeg vært med og skydset Helene Borud til Kap da hun nu reiser hjem efterat ha vært her i nær 2 aar det har gaaet svært bra alt her i den tid og uten vi har vært uforligte om noget, forhaapentlig vil det hvad stellet angaar gaa i samme spor med den nye - Idag efter dugurd har vi begyndt pløie igjen 4 a 5 grader koldt med første Plogfaar noget stiv. Kristian Haaken[sen] maaker at veiten i nordre jorde som nu har vært bare halft paamaaket fra gravingen av

3 november 1920 onsdag, Idag Pløier Gustav og jeg er med og tomkjører. Kristian Haakensen hugger skaaklearmer og staur - veiret gaat og raat skaade og nogle kuldegrader men intet til hinder for pløiingen

4 november. Idag torsdag. Kristian Haakensen pløier idag og jeg tomkjører da Gustav er hjemme brugte 3 hester til dugurd senere 2 hester og [??] no 100 og blev vi da ferdige med nedre støkke i nordre jorde til midag støkket er ikke maalt men jeg maalte av 20 maal til vold ovenfor vis jeg ikke blir pløien opigjen noget derav senere Efter midag har Kristian kjørt kvist og jeg har reparert lit i stalden. unghopperne er kommet sig rent utroligt nu i sidste tid og tror jeg den borkete hoppen nu blir rent svær vis den fromdeles kommer sig som hittil men lenge stod den næsten stille.

5 november 1920 fredag (beddedag) la an at sne og vedvarte i hele dag saa det kom ca 5 cm dyp til ikveld og om det er slut med det da er uvist. Jeg vært en tur gaaende til Blikseth, gik over stueløkkerne og over stueskogen for at se hvorledes det stod til deroppe men det er vel ikke saa verst enda de har da kvist at brende og saa det ut til Dalhøi la an med det gamle fjøs at opsage. Loa blir nok snøgete nu hvorlenge det vil vare da det er ikke lyse utsikter for øieblikket

6te november lørdag, Efter at den snø som kom igaar har Kristian Haakensen idag drevet med at sope loa rein at Jeg var en tur paa Gjøvik og brugt fjærkjærre og havde Fridtjof Dalhøi raua til Gjøvik efter nogle møbler til sig selv 1 a 2 grader koldt.

7 november. Idag søndag. Gustav vækket mig kl lit før 6 da han igjen vilde ha jordemorskyds, dette fik han og brugte slæde avsted og var her ved 1/2 9 tiden igjen med Stjærna Far og mor er idag i Nordliens kirke og Janna og bruker sluffe og Raua. Gustav har Norrøna Draupnerhoppen til kirken med en yngste til daaben den han idag havde jordmorskyds til var ikke hans men Kristian Aspelund. Ikveld lint og lovind her er ute lo av 35 maal. Johanne og Hans Haug er her iaften - bruker sluffe.

8 november 1920 mandag Idag kun Kr Haakens her og han har hugget staur til midag senere smørt høivognene i paavente lokjøring da loa blev rein for snø igaar efter linveiret

9 november Idag er baade Kristian og Gustav her og har vi først ihaft 2 bygsækker til Haajen og 1 havresæk at males, og reiste jeg med disse og fik med hjem 10 sækker supperfosfat til vaarongjødsel neste aar. karerne hugger staur ogsaa idag - lovind i hele dag - saa det er trolig loa nu blir tør Idag sendt svar til Seierstad Bergen angaaende potethandel herfra

10 november Idag fik jeg samlet hjelp til lokjøring Gustav og Kristian Haakensen Martin Dalhøi og Hans Nilsen naar jeg var med at læsse til Olga Martiniussen saa blev det 6 lokjørerer og da la vi an med bygloa tog av noget av øverste traaen og herpaa hjel[??] over taltrevet og det andre i golvet saa blev alt bra efterat en svær vestenvind har rusket stærkt i loa siden igaar. lidt fik vi at av 21 maal byg ti l imorgen svær lo.

11 november. Idag igjen lokjøring sidste byglo og senere rugen av 9 maal den har bare haft godt av staa slik svær vind som inat fra igaar naar det blaaste i hele gaar saa blev alt bra og efterat rugen var inde la vi an med blankornlo ovenfor fjøset et støkke paa 7 maal men som var tat endel av før kanske ialt lo av ca a 33-35 maal ialt og da lyt det sies være et fint resultat paa lokjøringens omraade. Iaften la Gustav an pløie [bake??] ovenfor fjøset og jeg hjalp han med kjøring idag ialfald Kristian kjørte rajer og kjører imorgen staur sidste

12 november fredag, Idag har vi prøvd pløiingen men er skorpe paa jorden var lit har aa komme igjenem hvorfor vi sluttede dermed og reiste jeg til Haajen efter mel og 1 raamelsæk vægt 113 kg havre og hjem 102 kg mel altsaa mink 11 kg eller 10 % som synest meget. Idag har jeg været oppei Haugstueskogen og seet paa 3 mand der gik og stak ut til lyslinje til Nøkleberg fra Solbergsskogen hvor hovedlinien skal gaa. linien gjenem Solbergsskogen gaar denne paa langs mit igjenem i øst og vest med 2 avstikkere en til Nøkleberg og en til Groset og lengre ned paa Solbergs eie gaar det en hit til Haug altsaa faar han en masse liner og stolper paa sinne eier som stadig vil bli til ulæmper gjenem tiden. Staur og rajer er alt ihus og har Gustav kjørt møk til kjøkenhaven og senere har baade Gustav og Kristian gjødselt endel nye apaller

13 november 1920. lørdag kun Gustav kom at idag, veiret er idag rent sommerligt. Gustav har derfor pløiet aakern ca 7 maal ovenfor fjøset men blev ikke ferdig idag. Jeg huget nogle bjerker til høislædebendestenger da det der isommer røk av etpar som da var vanskelig erstatte Idag har driftsbestyreren for Totens ellektrissitetsveærk stukket til lyslinie hit bent fra stuelaaven og paa grisehusloftet altsaa er idag første skridt gjort til at faa ellektrisk lys hertil og kraft Transformatoren blir staaende i Solberggutua og gaar ledningen hit over Haugstuen østre med 2 stolpefester i stueløkken og 3 i jordet her ledningen kommer vel til jul. Jul Andersgaard vært her idag efter en oxekalv der nu er 1 maaned gl som jeg tog 80 kr for, vel liten pris nu

14 november 1920 Søndag, lit regn og vind svært høsterlig veir som mer ligner september end november veir - Solbergsjenterne og Olga Lehne og Karen paa Nøkleberg var hitbudne ikveld hos mor

15 november - Mandag Idag har jeg vært med Johan Lindstad paa Gjøvik efter endel der mangler til treskemaskin saasom nye saal m m reim alt kostede kr 139.00 som jeg betalte - Gustav pløiede av aakern ovenfor laaven disse 7 maal i blankornland og saa la vi an med et voldstøkke lit ovenfor det vi tog for ca 14 dage siden nu 7 maal ogsaa av det Jeg var oppe og forede kl 1/2 6 idag og det samme imorgen

16 november Idag ogsaa pløiing hele dagen og plogen gaar nu let vistnok efter regn og sneen som gik bort igjen og er det ogsaa svært mildt. En kvige som kalvede for en tid siden har igjen vært til oxen og en kvige paa bingen omtrent et aar gammel stangede av sig det ene horn ikveld paa dette virede jeg paa en læretsfille ren men blør svært gjorde det. Kristian Haakensen har delvis gjødslet apaller og reist opat skigar som har blaast ned og drevet med smaaarbeid han skal kjøre melken imorgen da Gustav skal paa griseauktion og jeg til Lena efter kumel - oxen Gran brugt til kvigen

17 november, Idag har jeg vært i Haajen for at faa igjen mel 2 s[ækker] sikting som [???] var ferdige men gik paa kværnen da var om Lena og fik med som kraftfor 2 s[ækker] rapsmel og 2 s[ækker] jordnøt som skal brukes til kua før dranken kommer Kristian Haakensen kjørt melken for mig idag første gang kjørt efter biltrafiken og senere var han i Haajen efter siktmelet og jeg var paa Lena st kl 1/2 8 efter far der kom fra Reinsvold

18 november, Idag var det for haardfroset til at plogen kunde gaa ellers skulde vi blit ferdig med sidste voldstøkket ogsaa og da har meget vært unnagjort hvr der i virkelighet ogsaa er til vaaronen nu karerne la saa an ifra kl 1/2 1 at kjøre sten til lyslinien i Solbergsskogen men gik rent daarligt eftersom det er saa ulent derborte at det vanskelig var at komme frem drev saa over Haugstueskogen og lit i Solbergsskogen Stolpereiserne er nu langt paa vei nedover til Stubberud fra Alms[badstuen??]

1920 19 november Idag har ogsaa Gustav og Kristian kjørt til lysværket og da stolper og sten til stolperne framover jordet her saa er det at kjøre opei Solbergsskogen stolper til imorgen liksom dem ogsaa maa til Fauchaldbakskauen efter endel tømmer 1 vening Jeg vært åaa Dalsmøllen med 1 s[æk] havre der veier 126 kilo og om Kap efter kul til reprasjon av hesteskor og en gang hesteskor - har nu 1 gang hesteskor til hver hest - hoppe - 4 grader varmt og tiner vel snart opat saa vi snart kan pløie igjen - sauen gaar ute

20 november lørdag idag har baade Gustav og Kristian kjørt først stolper fra Fauchaldbakskogen senere har de kjørt ut stolperne paa veien med Raua men har ogsaa brugt 2 hopper ca 1 dag. lysstolpereiserne drevet ved Nøkleberg og reist transformatorstolperne deroppe og til sidelinjen idet hele - Jeg har drevet i smien ca 3 timer og stelt i stand nye hesteskor til vinterbruk men disse blir ikke underlagt før høist nødvendig har nu en gang til hver hoppe istand og dertil en halv gang i reserve som staalsat av hingsteskorne. mange varmegrader og nu optinet jord igjen.

21 november 1920 Idag søndag en mørk og tung dag men ikke kold saa det nu er helt optinet maa markerne, jeg vært en tur hos Ødegaard og iaften paa Solberg.

22 november Idag mandag Lyslinjestolpereisrene er komet hit med sin oppakking og skal bo her om natten og kom kontrolassistenten en frøken fra Bamle bygd i nærheten av Brevik. Gustav og Jeg pløiet sidste bit av vold og efterpaa utkjørt stalmøkken Kristian og Gustav Pløiet ca 40 maal

23 november 1920 Idag tirsdag som første vinterdag uten sne; men med rim over marken og nogle grader koldt saa jorden idag er froset mens vi igaar pløiede sidste av volden som tengte pløie ihøst og da var ingen tæle i jorden ikke minste grand. idag har jeg vært paa Blikseth med en tvebeitvogn tilhørende Per Blikseth som Kristian havde laant til stolpekjøringen og har staaet her siden vi kjørte stolperne fredag da det ikke har vært tid reise opat før og igaar pløiede vi saa da ingen rå Iaften har Gustav vært paa Lena st med 3 sauer i kasse til Jens Ramstad Jesheim station Nannestad som jeg skulde ha 450 kr for. Jord er tilkjørt i staldtomten og ijevnet til treskemaskin og næsten alt er unnagjort til vedhuggingen og kjøringen og treskingen; men lit skogsarbeide er jort og driver nu karerne med det om dagen; nu nogle grader kulde

24/11 Onsdag, Idag er bare Kristian her og han har kjørt sten til lysværket i 2 økter, Jeg har hugget en stolpe til lys og kraft og kjørt kvist m m lidt.lysstolpereisrene er her fremdeles - ca 6 a 8 grader koldt idag og fryser nu jorden svært til.

25 november Idag har det vært omkring 8 grader koldt og rime over marken Karerne drevet i skauen og hugget sagtømmer og da i den nordre skog hvor det var endel gran med lit raate som vi da skulde ta dette er svære trær lange fine med lit sen væxt og halvtørre lunnet nogle isamen med den brune hoppe Stolpereiserne er her fremdeles og blir her nok lenge enda Ku nær oxen kalvet iaften 7de ku der ogsaa hav[de] oxekalv

26 november 1920 fredag. idag har karerne hugget endel sagtømmer ogsaa i nordre skog men lite blir det om dagen nu de var ogsaa med oppei Haugstueskogen og tog ned 2 tørgraner og 3 andre som saa ut til tørkes, desuten hug vi en gran til flagstang som jeg tog paa 16 meter. grundet lysledningen faar vi nok ikke flagstangen op paa samme sted som før og da uvist hvor den kan bli opstillet. Unghopperne har voxet riktig godt siden de blev sat paa spiltaug og har alle hopperne edt op riktig meget lo av blandkorn det maa være nogle las for at spare paa høiet som forresten blev stilt paa staldtreve igaar eller forrige dag. Stolpereiserne er fremdeles her og bor paa vestre salen. Ca 7 a 8 grader C koldt

27 november, en kold og rimet dag, Gustav og Kristian Haakensen er idag i Bilit efter 2 las ellektrisk matriel til lysstolperne og jeg vært paa Lena St efter 2 bunter tomsækker fra Bergen til at ha poteter i Kr Haug vært paa skattemøtet og betalt for mig Jordskatten med 110.74 den øvrige skat paa mig er før betalt og er det nu utbetalt for 820,. nu 110.74 ialt 930.74 naar dertil Brandskatten kommer blir det tilsamen ca 1000 kr Alle hopperne er nu omskoede til vinterbruk med nye skoer men da endel maa gaa hver dag blir det nok at kvesse opat endel skoer

28 november. søndag en stille lit kold dag ca 4-6 grader C Iaften var paa Nøkleberg da Olga Lehne skulde reise hjem imorgen Solberg ogsaa der -

29 november. Idag har bare Kr Haakensen vært her til dugurs da ogsaa han motte gaa grundet treskingen skulde begynde paa Solberg hvor motorplogen var ophentet før og treskermaskin idag fra Herandrud Jeg fik laant en sæk havre der til grisene da det var forlite til treskingen her. Gamle Paul Hansen Solberg døde idag lit over 90 aar gl havde faaet hjernslag. Hans Solberg har vært ute siden alle markener og er heller ikke nu hjemme skal være seet paa oplandske hotel paa Hamar og drikke øl der lørdag. Stolpereiserne lagt an igjen med stolperne her

30 november tirsdag Idag kom et lite snørim igjen men ubetydelig for kjøring. Jeg reist til Gjøvik i fjærkjærren og saa var jeg om Breili for at faa laane en kjærre axling der men fik baade hjul og axling Far har ogsaa vært paa Gjøvik hvortil han reise med Gjøvikk, men tog skyds med mig hjemover i kjærren. Motorplogen havde røket sund paa Solberg idag og har nu Nils Baakind lagt an med reperasjonerne dermed.

Desember

1 Desember Idag onsdag, Gustav og Kristian kom igjen idag da det ingen tresking blev på Solberg idag heller. derfor kjørte dem isamen lidt tømmer i nordskogen og hug nogle graner men efter middag vaskede de unghopperne i Daugals [=Mc Dougalls?] krøtervask - Lysstoplpereiserne har idag gravet og reist alle stolper herfram saa nu mangler bare traaden saa er vi snart kommet i klasse med andre folk her paa bygden Jeg vært avsted og kjørt sten til lysstolperne 2 las senere flyttet en stolpe og derefter paa Kap efter lit kræmervarer og endelig efter betaling fra Jens Ramstad i Nannestad for tre sauer han fik derfra for lit siden. Jernbanerne har idag stoppet op da streik grundet lønnsspørgsmaalet blant personale altsaa maa det vel nu bli staaende en tid som alle har svært godt av nu Hans Solberg været her og vil kjøre høiet paa Haugstuelaaven oppei den nye laave i øvre stuen. Unghopperne vasket i Kreaturvask Daugals

2den desember, Idag torsdag. Martinus Gunnerussen kom hit og slagte en ku sidste av de gamle krokhornede dyr men en anden og forbedret ku av samme slags lever nok enda og fik 3 præmie isommer. Lysstolpereiserne blit ferdige her idagtidlig og blev jeg med og kjørte redskapen utover og tog med tilbake en 20 kilovats transformator og kjørte til Solbergsboks Gustav og Kristian motte jeg hente hit idag da kl var vel eller ved 9 tiden da de havde ment sig til Solberg paa treskingen - Hans Solberg vært her og kjørt tur Haugstuelaaven høiet og frem hit det høi som laa paa laaven da han vilde legge sit høi som skulde kjøpes derbort og det fik han da gjøre. Jeg var til Bilit bare 1 1/2 time med den lysbrune og snaut 2 timer hjem og kvilte 1 time i Bilit Togene staar alle steder idag grunden streiken som nu paagaar hele landet over Kuhuden som veiede 21 kg og er svært stor blev ophengt til tørking da det med nuværende pris kr 1,70 pr kg bare blir 35,70 for den og da vil jeg helst faa Petter Hagen til gjøre fedtlær av den til skolær

3 Desember Idag fredag, ingen karer da Solberg har lagt an treske igjen, Jeg har først faaet omregulert kuene og paasat 1 kvige paa den ene baas paa gulvet og senere vært i smiuen efter den ene dranktønde som jeg tættede kofselen[???] paa og gjorde skydsen istand for imorgen at hente drank Idag fik jeg igjen en kalv fra Kristian som han skyldte mig for den ene han fik paasat oxekalv.

4 november [sic!] lørdag, Efterat Drankeskydsen igaar blev som mest istandjort fik jeg idag den endel istand, tættet kofselen[??] og tønden paasat paa hjulmundering saa fik jeg karet i fjøset og var saa paa brenderiet efter første tønde og vel hjemme med den saa var jeg i skogen efter etpar barkjevedkabber til underlag i kalvebinge (Solberg tresker) og senere avsted efter en tønde drank til altsaa idag 2 dranketønder som jeg begge ganger brugte følhoppen til. Der kokes og steikes nu av kukjøttet. Næsten ingen kulde nu om dagen og ingen sne heller et rent fint vinterveir.

5 Desember Søndag, en rent fin dag næsten sommerveir unghopperne ute næsten hele dagen og var rent slemme fange inat fotograferet sauen og unghopperne, iaften kalvet 9de ku siden i Sep og blir 8 oxekalver og 1 kvigekalv O. K. Nøkleberg vært her efter kontingent til Landmandsforbundet kr 10,00 Iaften har jeg vært paa Nøkleberg

6 Desember 1920 Mandag. Idag har jeg vært paa Gjøvik med kjøthakking av kua kosted kr 5.50 og saa havde jeg med sidste honning kg 6.- a kr 6.00 pr kg ialt 36 kr solgt til E O Baggetun hvorfor tilbyttedes varer. Jeg kjøbt en ny pengepung som kostede kr 11,75 som ogsaa er svær. Hans Haakensen og unge Johnsen var her og la ind nyt gulv i kalvebingen da det gamle var forfalden og kan nu alle kalver bli paaflyttet da der og Sauen kommer ind i fjøset og bli klippet Far motte idag kjøre drank 6 grader koldt fra morgen av og er saa ikveld ogsaa.

7 Desember. Idag tirsdag først skoede jeg Raua for at Kristian skulde ha hende med i treskermotoren fra Fossstuen (Breili motor) og efterat ha skoet den kjørte jeg 2 tønder drank med den brune hoppe og da rak jeg ikke mer da karerne vistnok er hjemme da det blev slut med treskingen paa Solberg igaar og skal flyttes til Nøkleberg idag for tresking der imorgen

8 Desember. onsdag, Jeg kjørt melken med Raua fuld vogn og motte binde intil et spand bak 22 spand. efterat ha gjort denne tur reiste jeg avsted efter drank med den brune hoppen og tilsidst pudset stalden ikveld, imorgen 2 tønder 8 grader koldt som ut paa kvelden mildnede til 4 grader C

9 Desember. Idag har jeg kjørt 2 tønder drank og hentet hjem den svarte tiksauen jeg kjøbte av P Solberg for 100 kr det er en riktig pen tiksau med ualmindlig lang rumpe og svær uld Kg 1,7 klippet idag Alle sauer er idag klippet og indhaft paa bingen i fjøset første dag ihøst saa nu faar da den det svært bra. Far har vært med efter en tønde drank for Kristian brugte Raua da han baade igaar og idag har treskemaskin. fint hjulmunderingsføre fremdeles

10 Desember, fredag. Jeg var først en tur paa Nøklebergsengen senere var jeg paa Nøkleberg med endel lysværksmatriel og fik med en sæk blandkorn at laane ca 125 kg til grisefor som jeg var om Hermandrud og fik malet ca 6 grader koldt Ikveld kjørte jeg en Dranketønne

11 Desember 1920 lørdag ca 9 grader Celsisus, jeg vært paa Hermandrud efter den grisemelsæk og 1 tønde drank og pyntet laavebruen og sat støl[??] opunder stabursgulvet i 3de etage og da var det aften. P. Solberg var her igaarkveld og fik tat av sig haaret til begravelsen efter sin far og saa sat vi her til ved 12 tiden og tog nogle drammer curacao senere var jeg i stalden og da blev det sent denne uke har jeg kjørt 8 tønder drank.

12 Desember Søndag har nok været 13 grader koldt engang idag tidlig og vedvarte nok det at være koldt i hele dag Jeg gik en tur til Nøkleberg mens far og mor var på Blikseth og Janna var paa Breilid altsaa en stille dag. Iaften har jeg stengt av posten til avkjølingen i fjøset da det ser ut til vedvarende koldt og posten har vært brugt den hele tid og gaaet bra og vilde det bli uheldigt om den skulde fryse sund nu.

13 Desember Idag er bare 3 a 4 grader C Jeg reiste til Gjøvik kl vel 9 efter Bensin til treskingen med utrættelse av en mengde andre ting hvoriblant at sko den lysebrune hoppen som jeg synest jeg fik paakoste denslags nu da det blir saa jevnt at sko og imorgen skal jeg sko de 2 andre hopper her selv disse blir nok ikke dyrere begge tilsamen end den ene paa Gjøvik Jeg kjøbte 60 kilo bensin paa Gjøvik efter 1.55 pr kilo som blev 93 kilo

14 Desember Idag er gjort sidste forberedelse til treskemaskin og noksaa vel frasiggjort desuten har jeg skoet baade Raua og den brune Draupnerhoppen rundt. Gustav kom igjen idag og har kjørt 2 tønder drank og senere vært med paa Sandaker efter treskemaskin som kom hjem efterat det blev mørkt, brugte Raua og den svarthoppen til Kristian og da gik treskeren let med bare 2 fra Sandaker og hit opstillet og fuldt istand

15 Desember, Idag tidlig begyndte vi treskingen og gik det nogenlunde bra, blev 17 tønder fin rug og over 50 tr byg desuten treskede vi timotheihamsen mange folk men tror det er likere end faae allikevel

16 Desember Idag blev vi ferdige med treskingen til kl 5 iaften som 2den dag lite grøn 1 tønde Erter 16 Rug

16 Desember Som treskermaskinmandskap havde jeg 13 og 14 st og maskinist disse betalte jeg alle uten maskinisten kr 2 28,00 dette blev kr 2 mindre end ifjor 1919 betalingen regnet jeg ut efter kr 8,00 pr dag men da denne ikke blev fuld dag blev betalingen tat for fuld dag allikevel. Av halm blev det en utstyrtelig masse vistnok mer end ifjor da vi da treskede 4 november og nu 15 og 16 Desember og laaven like fuld derfor, blev noget mindre havre men saameget mer byg og værdien er derved opveiet og kanskje det er mere græsfrø i hamsen saa har jeg ogsaa noget der ogsaa men [bruken??] blev sikkert dyrere da bensin motte brukes som kostede 1,55 pr kilo mot ifjor parafin til en liten pris Jeg selv bestilte lite iaar

17 Desember 1920 Idag fredag Begravelse efter Paal Hansen Solberg som døde for ca 3 uker siden over 90 aar gl. Jeg og Janna var som opvartere og mor bare var dernede mens far var hjemme stort og svært var det alt isamen og mange folk møtte op og kom vi hjem kl 1/2 3 nat

18 desember lørdag Jeg motte først avsted efter 1 tønde drank og senere var det bare til Solberg at hvor bare medhjelperne var tilstede der Hans var ogsaa hjemme disse dager om noget. ugrei ut paa kvelden ellers forløp alt i fin og svær orden.

19 desember. Søndag Idag har Erns[t] Blikseth vært her efter bensin til sin motorcykel kjørt med en blak fjoringshoppe i 3de eller 4de aare saa blev jeg med ham opover igjen og havde skyds med Adolf paa motorcykel nedover igjen Ingen sne her bare lit rim i veien og ca 6 grader koldt

20 Desember 1920, mandag. Idag har Martinus Gunnerissen vært her og slagtet den svære purke jeg havde igjen og den blev riktig feit nu paa slutten og saa var Paal Solberg her med laan[??] og Ernst Blikseth her efter 1 oxekalv efter ku den store nærmest oxen og efter Gram Paal Solberg Jeg og Kristian gjorde en tur til Hexhus Brenderi efter kl 9 ikveld efter sprit Jeg fik 60 liter og P Solberg 120 og Kristian 30 liter som jeg kjørte opat og har her mest alt samen jeg skulde ha 50 kilo i vægt

21 Desember Idag har jeg vært paa Gjøvik og faaet hakket a vpurken solgt egg mm som blev kr 8,00 pr kg for eller 46 øre pr st for 50 egg Igaar kom kort hit fra Helene Borud og en Andreas Jørstad som forlovelse, dette er antaglig kommet noget braat paa eftersom jeg har mottat 2 breve fra hende siden hun reiste herfra omkring 1 november og er jeg ikke godt istan til tro hun selv havde ment dette da hun er sjelden ustø i sine bestemmelser men tiden vil vise om nogen forandring kan bli

22 Desember. lint og fuldstendig bar mark med lit issvald over gaarden. Jeg og Gustav og Kr Haakensen har idag kjørt 2 veninger poteter til Brenderiet 15,4 % stivelse og hl 48,00 Veien nedover er næsten tør og nu fin Far har været paa Breilid en tur

23 Desember torsdag. Idag fulstendig bart over jordet og lint men der kom nogle snefjoner paa som imidlertid strax gik bort Jeg kjørt 2 dranketønder og vært paa Hermandrud efter 2 sækker grisemel Kr Haakensen har Raua i vedkjøring og Gustav er hjemme Kristian vært her efter sin sprit fra Brenderiet 25 kilo desuten 1 sæk sukker fra isommer. Kristian Torgersen vært her efter 1 hektolitter poteter og kjøpt svært lint igjen

24 Desember 1920 Juleaften, en saadan julaften er det vist lenge siden vi havde bar mark overalt men lit haalke iveien og fint solskindsveir som jorde at jeg jeg motte ut med Kodakken og tog nogle panoramabileder Jeg motte ut med 45,00 kr i julegaver til alle 3 jenterne efter kr 15 pr snute, Jeg kjørt 1 tønde drank og fik paa Nøkleberg klippet mit haar, iaften som før stilt veir med ca 4 grader koldt

25 Desember 1920 Juledag. Som sedvanlig en ualmindelig stille dag ingensteds reise bare stelle hestene og skrive brev.

Even Haug med hesten Borka, 1. juledag 1920. Dagen etter skriver han i dagboka: «Igaar blev jeg fotograferet med unghopperne i solskind paa indre gaard her».

26de Idag som igaar men jeg lot be Paul Solberg og Kristian og Petter Anekstad hit paa Toddy saa da blev lidt til avvæxling. Igaar var saavidt et lite snerim til slædeføre men idag er kommet mere Igaar blev jeg fotograferet med unghopperne i solskind paa indre gaard her fin fint da og Julaften fotograferte jeg gaarden med en hel film rundt gaarden fra ytterkanterne

27de 3 Juledag Jeg vært med paa Kap og skydsede frk Solberg fra Øier som har sluppet fri en uke og var Janna med nedover senere var jeg en tur paa brænderiet som da stod saa ingen drank at bekomme - sneveir

28 Desember tirsdag 4 Juledag Idag har Kristian Haakensen kjørt en drankevening og Gustav har vært ute i purkeskyds først til Hermandrud og senere til Alm da raanen paa Hermandrud vilde ta purken - men heller ikke paa Alm blev det noget av idag da purken først var jaget. sneer lit høiden ialt ca 10 cm dyp over jorderne

29 Desember Gustav og Kristian renser byg paa staburet til brenderigrøn mens jeg har vært paa Alm efter en purke der har vært hos raanen og saa har jeg først kjørt melken og senere en tønde drank derefter og da gik dagen med

30 Desember 1920 Idag har Gustav og Kristian vært paa Brenderiet med 21 sækker byg men blev ikke godtaget og motte jeg selge det til Oscar Fauchald for 45 øre pr kg mot på brenderiet for 52 altsaa et stort tap - Karene gjorde intet ant i dag end kjørte 21 sækker frem og tilbake. Jeg kjørt 2 tønder drank med den lysebrune hoppen

31 Desember. Idag bare en 3 a 4 grader koldt og kommet tur nogle snefjoner. men jaastubben sees fremdeles over markene altsaa ikke svært sne. Jeg kjørt en tønde drank og vært en tur paa Kap hvor jeg tengte faa betaling for grøn solgt til Oscar Fauchald uten at faa noget. og saa har jeg vært paa Berg med Purkekassen Karl Berg vært her efter parafin og Hans Haakensen vært og [stelt??] stengsler for oxen


Videre til 1921