Gran (Østre Toten)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gran
Først nevnt: 1340
Sted: Kolbu
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 237, 238, 239
Postnummer: 2850

Gran er en navnegard i Kolbu i Østre Toten, ca. 2 kilometer sør for kommunesenteret Lena. Garden er delt i tre matrikkelgarder, Øst-Gran (gnr. 237), Mellom-Gran (gnr. 238) og Velt-Gran (gnr. 239).

De tre gardene ble på 1800-tallet samla til én eiendom, et av de større gardskompleksa på Toten. Amund Bøe eide det samla Gran til sin død i 1860, da sønnen Peder Bøe (1832-1907) overtok. Han var ugift og barnløs, og testamenterte deler av formuen til et legat for «verdige trengende». Familien Nøkleby har vært på Gran sia 1928, da Johannes Nøkleby kjøpte den.

Det lå mange husmannsplasser under garden, men flere av disse er fraskilt som sjølstendige småbruk. Grenda Gransmarka og til dels Potteridalen er gammal Gran-grunn.

Gran ble lagt til Vestre Toten da Toten prestegjeld i 1826 ble delt i to. I 1910 ble garden en del av det nye Kolbu herred, men ved kommunesammenslåinga i 1964 ble Gran og resten av Kolbu overført til Østre Toten.

Gardsnavnet kommer av treslaget gran, norrønt grǫn.

Øst-Gran

Garden lå lenge under Mellom-Gran, og var derfor ubebodd. I 1959 fikk imidlertid yngstesønnen på Mellom-Gran, Helge Torstein Nøkleby, skilt ut Øst-Gran som egen eiendom. Han bygde nytt våningshus og driftsbygning. Sønnen John Anders overtok i 1991. Øst-Gran består av ca. 240 mål dyrka jord, 15 mål beite og 500 mål skau. Det var ku her til 1975. Adressa er Kolbulinna 157.

Gran (Mellom-Gran)

Dette var i mange år den eneste Gran-garden, så til daglig kalles eiendommen bare Gran. Aslaug og Ole J. Nøkleby overtok i 1959, samtidig som Ole Nøklebys bror fikk skilt ut Øst-Gran. De dreiv med ku til 1964, men gikk da over til korn- og potetproduksjon, i tillegg til at de starta med selskapslokaler (Gran gård). Sønnen Johannes Gran kjøpte eiendommen i 1984. Garden består av ca. 385 mål dyrka jord, 5 mål beite og 330 mål skau. Stedet har adressa Kolbulinna 155.

Velt-Gran

Denne eiendommen var som navnet sier (velt=vesle) den minste av Gran-gardene. Den kom på 1800-tallet under Mellom-Gran, og nå er det tre mindre gardsbruk som til sammen utgjør restene av matrikkelgarden Velt-Gran. Dette er Ødemark (bnr. 1), Kjensmyra (bnr. 2) og Rekselhagen (bnr. 3).

Kilder og litteratur

Videre lesing