Fossemøllen (Østre Toten gnr. 55)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fossemøllen
Alt. navn: Kvernom, Kvennom, Kvernfossen
Først nevnt: 1588[1]
Sted: Skreia
Sokn: Balke
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 55

Fossemøllen, mest kalt Kvennom, er en matrikkelgard (gnr. 55) på Skreia i Østre Toten. Garden ligger ved Kvennomslinna, som den også har gitt navn til. KvennomsætraTotenåsen lå tidligere under eiendommen.

Til Kvennom har det hørt noe jord og skau, men som navnet antyder, har dette først og fremst vært et møllebruk.

Historikk

Utsnitt fra Totens bygdebok I (1952).

Kvennom (dativ flertall av kvern/kvenn) ligger ved en foss i Lenaelva, og på slutten av 1500-tallet dukker navnet «Quernfossen» opp i skriftlige kilder. Stedet, som lå i Viksfjerdingen, var krongods til 1726, da det ble privateid. I 1880 solgte den daværende gardeieren og mølleren Johannes Fossemøllen stedet til Kristian Kjølseth, som eide den store naboeiendommen Kjølset. Han overdro i 1890 Kvennom til svigersønnen Ole P. Fossen på grannegarden Fossen.

Ole P. Fossen og ni andre bønder danna like etterpå aksjeselskapet Kværnum Bruk. Selskapets base var bnr. 2, som det fikk skilt ut. Ole P. Fossen beholdt bnr. 1, men solgte seinere fra flere tomter. En del av stasjonsbyen Skreia, som vokste fram rundt 1900, er bygd på tomter fra Kvennom. I 1950 var det 14 bruksnummer, og i 2020 er tallet på bruk oppe i 27.

Bruk

Bnr. Navn Fradelt Merknader
1 Fossemøllen Det gamle hovedbølet. Fossen (gnr. 56/1) solgte på 1900-tallet deler av eiendommen, men fikk i 1919 skilt ut bnr. 5 (ca. 15 mål dyrka jord og 15 mål annet areal), som fortsatt ligger under garden. Bnr. 1 er pr. 2020 en del av tomta til Kværnum Bruk.
2 Kværnum Bruk Tidligere møllebruk (nedlagt rundt 1990?), eiendommen besto også av bnr. 3 og 12. Per Odd og Petter Gjestvang på Vang kjøpte tomta i 2019.
4 Bakketun 1914 (fra bnr. 1) Tidligere småbruk, nå boligeiendom. 15 mål jord er solgt til boligtomter, mens Øst-Kvem (gnr. 71/1?) kjøpte resten av jorda. Stedet ble tidligere kalt Fossli (Fosli), og har gitt navn til vegen Fosslistubben.
6 Fossheim 1925 (fra bnr. 1) Boligeiendom.
7 Solgløtt Boligeiendom.
8 Øvergård Boligeiendom.
9 Kvernhøy Boligeiendom.
10 Skogheim Boligeiendom.
11 Rabben Boligeiendom.
13 «Skauen II» Boligeiendom.
14 Mostu Boligeiendom.

Referanser

  1. Røse, Sigurd (red.): Totens bygdebok, bind 1, Oslo 1952. Digital versjonNettbiblioteket, s. 530.

Kilder og litteratur

Se også