Stor-Nøkleberg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Stor-Nøkleberg
Nøkleberg bjørker bygning.jpg
Hovedbygningen og litt av den gamle alleen på Nøkleberg.
Sted: Nordlia
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 141
Bnr: 1 og 2

Stor-Nøkleberg, til daglig bare Nøkleberg, er en gard i Nordlia i Østre Toten kommune (gnr. 141, bnr. 1 og 2). Eiendommen består i tillegg av Stubberudskauen (gnr. 136, bnr. 2 og 7), Sandåker (gnr. 143, bnr. 1) og Øver-Nøkleberg (gnr. 143, bnr. 1). Til sammen hører det ca. 570 mål dyrka jord og 1640 mål skau til garden. Dette gjør Stor-Nøkleberg til den største landbrukseiendommen i Nordlia.

Nøkleberg ligger ved vegen Nordlihøgda. Herfra går det allé fram til tunet. Den gamle bjørkealleen fra 1928 ble i 2015 hogd ned og erstatta av lindetrær.

Eiendomshistorie

Stabburet på Nøkleberg restaureres.
Foto: Ole Kristian Haug
Matklokka på Nøkleberg. «K. Haug 1939».
Foto: Ole Kristian Haug
Kua beiter i Haugsskauen, i bakgrunnen ser vi Nøkleberg. Bildet er tatt før stabburet fikk matklokketårn.
Foto: Even O. Haug (1926).

Stor-Nøkleberg var opprinnelig del av opphavsgarden Nøkleberg. Forleddet stor- innebærer at denne parten var den største av de Nøklebergsgardene som oppsto etter delinga. Denne oppsplittinga foregikk seinest på 1600-tallet. Men gardene ble delt opp på ny, også Stor-Nøkleberg. Skattematrikkelen for 1838 viser to eiere, av henholdsvis bnr. 1 og bnr. 2. Men Even Nøkleberg på bnr. 2 hadde på denne tida også halvparten av nabogarden Stubberud (gnr. 136/2).

Steinen ved innkjørselen til Nøkleberg.
Foto: Trond Nygård (2012)

Kristian Haug, oppvokst på nabogarden Haug, kjøpte i 1915 bnr. 2, og i 1922 ble også bnr. 1 til salgs. Denne garden var da konkurs. Haug fikk tilslaget og samla Stor-Nøkleberg til én gard att. Barnebarnet, med samme navn, kjøpte i 1997 innåt nabogarden Sandåker. Med ca. 80 mål dyrka jord og 580 mål skau ble Sandåker et betydelig tilskudd til Stor-Nøkleberg. Det samme var Øver-Nøkleberg med deler av Stubberudskauen, som i 2015 ble kjøpt innåt fra Øver-Sukkestad.

I 1935 kunne imidlertid eiendommen ha krympa ganske mye. Herredsstyret i Østre Toten vedtok at deler av Stubberudskauen skulle eksproprieres. Formålet var å skaffe tilleggsjord til de mindre nabobruka, et tiltak som må ses i sammenheng med bureisningspolitikken på denne tida. Eksproprieringa av Stubberudskauen ble imidlertid ikke gjennomført.

Arbeidshjelp

En stor gard som Nøkleberg hadde lenge innleid arbeidskraft, men i 1985 ble den siste gardskaren pensjonist. Dette var Magnus Nyborg, gardskar gjennom 50 år. Som takk for innsatsen ble Nyborg belønna med Kongens fortjenstmedalje i sølv.

I et intervju med Oppland Arbeiderblad fortalte han at det gjerne var 4-5 karer her på 1930-tallet, i den første tida hans på Nøkleberg. Ingeborg Håkensen Lindholm var budeie. Etter krigen effektiviserte traktoren arbeidet, og det ble behov for mindre innleid hjelp. Garden hadde ku til 1960, og da mista òg sveiseren Gunnar Berg arbeidet.

Husmannsplasser

Fradelte bruk

Småbruksgrenda litt nedafor Nøkleberg, i retning Haugkrysset, er i sin helhet unna garden. Bliksetenga (136,3) og Arneberg (136,9) er fradelt den Stubberudparten som hørte til Nøkleberg (bnr. 2).

Bruk fradelt bnr. 1

Bruk fradelt bnr. 2

Kilder

Videre lesing

Galleri