Velt-Setne (Østre Toten gnr. 273)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velt-Setne
Alt. navn: Lille Setne, Sethne
Sted: Kolbu
Sokn: Kolbu
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 273

Velt-Setne er en matrikkelgard (gnr. 273) i Kolbu i Østre Toten kommune. Garden ligger ytterst i gamle Lund skolekrets, ut mot Totenåsen. Hovedbølet (bnr. 1) utgjør mesteparten av garden, men Fremmerskauen (på rundt 300 mål) og to boligtomter er solgt fra. Pr. 2020 er det 5 bruksnummer.

Garden tilhørte Toten prestegjeld før delinga i 1826, da Kolbu ble lagt til Vestre Toten. Med matrikuleringa i 1886 fikk Velt-Setne gnr. 227. I 1908 ble Kolbu utskilt som egen egen kommune, og garden ble da gnr. 50. Sammenslåinga mellom Kolbu og Østre Toten i 1964 resulterte i at Velt-Setne fikk det nåværende gardsnummeret (gnr. 273).

Gardsnavnet

Velt-Setne og nabogarden Stor-Setne har sannsynligvis vært én eiendom. Dette udelte Setne tolkes i Norske Gaardnavne (NG) som norrønt *Setnar. Navnet finnes også flere steder i Trøndelag, i Melhus, Børsa og Tiller. I NG heter det at «Ordet maa have Sammenhæng med sitja, at sidde, og betyder maaske simpelthen: Sæde, Sted, hvor man sidder, bor, altsaa ligebetydende med setr».

Forleddet Velt, som betyr «vesle», viser at Velt-Setne tidligere var en mindre eiendom enn nabogarden Stor-Setne. I nyere tid har imidlertid de to gardene vært nokså jevnbyrdige.

Bruk

Bnr. Navn Fradelt Merknader
1 Velt-Setne Eiendommen består også av gnr. 275/9.
2 Nedre Setne 1929 Boligeiendom.
3 Fremmerskauen Før 1950 Skogteig på ca. 300 mål.
4 Solli Før 1950 Boligeiendom.
5 ? ? Jorde.

Kilder og litteratur

Se også