Vesle Helgestad (Østre Toten gnr. 27)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vesle Helgestad
Balke prestegard.png
Foto: Norske Gardsbruk Oppland V (1957).
Alt. navn: Balke prestegard, Prest-Helgestad, Helgestad lille
Sted: Totenvika
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 27

Vesle Helgestad er en matrikkelgard (gnr. 27) i Totenvika i Østre Toten, ca. 2 kilometer sør for tettstedet Skreia.

Som navnet sier, er dette den minste delen av navnegarden Helgestad. Den ble alt i høgmiddelalderen delt i Store og Vesle Helgestad. Vesle Helgestad ble tidlig, alt før Svartedauden, delt på nytt. På 1500-tallet ble stedet gjenrydda som én gard, men rundt 1650 ble Vesle Helgestad delt i et nordre og et søndre bruk. Den nordre delen (bnr. 4) tilhørte Toten prestebol, mens den søndre (bnr. 1) var krongods.

Ole Nilsen Helgestad, leilendingen på bnr. 4, kjøpte denne eiendommen av staten i 1846. Sønnen Nils overtok, og i 1870 kjøpte han også bnr. 1. Det sammenslåtte Vesle Helgestad ble solgt videre til Haaken Olsen på Store Helgestad (bnr. 2) i 1878, men alt i 1884 kjøpte staten eiendommen til prestegard for den residerende kapellanen i Balke sokn. Etterpå har garden stort sett blitt kalt Balke prestegard.

Rundt 1982 ble Helgestadfeltet, med 73 boligtomter, lagt ut. Pr. 2020 er det 97 bruksnummer under Vesle Helgestad.

Bruk

Helgestadfeltet. Bak ser vi Totenåsen.
Foto: Ole-Anders Beck (2020).
Bnr. Navn Fradelt Merknader
1 Søndre Vesle Helgestad
2 Sandbekk 1858 (fra bnr. 1) Småbruk, opprinnelig husmannsplass.
4 Nordre Vesle Helgestad
5 Engelund 1883 (fra bnr. 4) Tidligere småbruk, nå under Store Helgestad (gnr. 26/2)?
7 Steinsli 1899 (fra bnr. 5) Småbruk, ca. 30 mål solgt til boligtomter.
8 Nyborg 1899 (fra bnr. 5) Småbruk, tidligere husmannsplass.
9 Øvre Steinsli 1910 (fra bnr. 7) Småbruk
10 Bekkelund 1926 Bolighus, tidligere småbruk (opprinnelig husmannsplass).
11 Skredderstuggua 1926 Bolighus, opprinnelig husmannsplass.
12 Stensjord 1928 Småbruk, het som husmannsplass Olsrud.

Kilder og litteratur

Videre lesing

Se også