Kystverket

Kystverket er et statlig organ med ansvar for kystforvaltning og samferdsel på sjøen. Etaten består av sentraladministrasjonen Kystdirektoratet og dem kystdistrikter. Direktoratet ble oppretta i 1974 ved at Havnedirektoratet, Fyrdirektoratet og Losdirektoratet ble slått sammen. Det var en selvstendig enhet til 2002, da den ble omorganisert som del av Kystverket.

Kystverkets skip OV «Utvær».
Foto: Olav Helge Matvik (2012)

De fem kystdistriktene og byene administrasjonskontorene er lagt til er:

Kystdirektoratets hovedkontor ligger i Ålesund. I Kabelvåg har etaten en produksjonsenhet for anleggsdrift i havne- og farledssektoren samt bygging og tyngre vedlikehold av fyr og merker. Det er også en rederiavdeling i Ålesund og en beredskapsavdeling for akutt forurensning i Horten.

Kilder

 
I Fedje kommune ligger Fedje trafikksentral og Fedje losstasjon, drevet av Kystverket.
Foto: Helge Asperheim (2015).

Eksterne lenker