Larseløkken (Øvre Eiker, 177/29)

Larseløkken er en eiendom under gården Vestby i Bingen. Den ble utskilt fra bnr. 5 Bentepladsen i 1910 med en landskyld på 9 øre.[1]

Per Marheim som eier av Bentepladsen skjøter til Anton O. Snedkerpladsen i 1911.[2] Han er fortsatt eier i matrikkel 1950 og skyld er 9 øre.

Eiendommen har siden tilhørt samme eiere som av Snekkerplassen.

Referanser

  1. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriverembete, panteregister V-11, pag. 323. Delingsforretning avh. 4. og tgl. 08.06.1910. Pantebok/ gr.boksforr. 04-010.
  2. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriverembete, panteregister V-11, pag. 323. Skjøte datert juli 1911 og tgl. 08.01.1912.

Referanser


  Larseløkken (Øvre Eiker, 177/29) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!