Leksværingen Nr 3 1939

Leksværingen Nr 3 1939 ble gitt ut i 1939. Under finner man en oversikt over alle artikler med lokalhistorisk interesse.
Nummeret har 4 sider.
Se ellers andre utgaver av avisen her.

Forsiden

- Kjeldearkiv:Redningsforening stiftet i Vanvikan
- Kjeldearkiv:Hamnesaka

Andre artikler:
- Ligningsnevdens taksteringsregler for 1939-40
- Målsaka
- Pastor Eikeland
- Kurs i nynorsk

Side 2

- Kjeldearkiv:Bygdenytt (Nr 3 1939)

Andre artikler:
- En god ligning er en hver skatteborgers æressak
- Nyhetsformidling og objektivitet
- Paa 'luffarveg'

Side 3

Kun reklame
Andre artikler:

Side 4

Kjeldearkiv:Leksvik skytterlag

Andre artikler:
- Julebilleder
- Kronerulling til Stranda kirkes oppussing (opplisting av givere)
Ellers reklame