Luster sogelag

Luster sogelag i Luster kommune vart skipa i 1977. Laget vart oppretta fordi ein skulle i gang med bygdebokarbeid etter opptak av Luster bygdekvinnelag. Sogelaget er medutgjevar av Luster (årbok).

I 2019 var det 43 medlemmer. Det er ein tendens til at medlemmene blir eldre, og det er vanskeleg å rekruttere nye.

Hovudaktivitetar

Etter å ha arbeidd med ætte- og bygdesoga tok laget til med å ruste opp husmannsplassen Hestaskårane for informasjon og undervisning. Dette var eit svært krevjande arbeid for eit lite lag.

Luster sogelag har identifisert eit utal foto etter lokale fotografar der mesteparten no finst på Fylkesarkivet. Blant fotografane er J.R. Døsen, S. Brathole og S. Mo.

Publikasjonar

  • Lokalhistorisk årbok for Luster, eit fellesprosjekt for alle tre sogelaga i kommunen. Boka kjem ikkje ut årleg, men når stoff og økonomi tillet det. Den fyrste kom i 1994, nr. 7 i 2016.
  • Laget har vore skriftstyre for Gards- og ættesoge for Luster kommune. Utg. Luster kommune. 1984-

Leiarar

  • Henrik Røneid
  • Trygve Skjolden
  • Geirr Vetti
  • Bjørg Hovland

Andre sentrale personar

  • Torunn Løne Vinje: prosjekt/søknader
  • Trygve Martinussen: praktisk arbeid
  • Ragna Aud Leirmo: rekneskap

Kjelder og litteratur

  • Opplysningar frå sogelaget (Landslaget for lokalhistorie si kartlegging av sogelag 2019).

Eksterne lenkjer