M/F Kjella

M/F «Kjella», byggenr. 20 ved Kaarbøs Mek. Verksted i Harstad, ble overlevert Torghattens trafikkselskap i Brønnøysund 5. juni 1957. I oktober 2017 finner vi henne i arbeid i Spania!

M/F "Kjella" flott
Foto: Jann Sørensen (1957).

Mer enn 60 år siden «storverkstedet» i Harstad overleverte «Kjella» til selskapet i Brønnøysund, var hun fortsatt i virksomhet. Den gang da hun ble sjøsatt, var det neppe noen som så for seg at den litt «spedbygde» båten skulle ha en så lang driftstid. At hun skulle bli den kraftige arbeidspluggen på det velrennomerte verkstedet for berging og skipsreparasjoner, kunne man i hvert fall ikke forutse.

M/F "Kjella" i rute på Helgelandskysten.
Foto: Jürgein Stein (1960-åra).

Byggedata

Kontrakten om bygging av ferga ble inngått i februar 1956, men noen leveringsdato ser ikke ut til å ha vært avtalt. I september 1956 ble kjølen strekt, og 14. april 1957 ble hun sjøsatt. Prøveturen gikk en snartur ut i Vestfjorden 3. juni 1957, og to dager seinere fant den offisielle overleveringen sted.

Til den praktiske del av byggingen av ferga ble det brukt 42.276 timer som fordelte seg med 22.710 timer blant plateverkstedets arbeidere, og mens snekkerverkstedet la ned 6.566 timer brukte maskinarbeiderne 7.810 timer i tillegg til dreierverkstedets 1.410 timer, mens slip- og transportavdelingen brukte 3.780 timer. Stålvekta ble beregnet til 90 tonn, og mens brutto-tonnasjen var på 163 tonn ble netto-tonnasjen 50 tonn. Fartøyet målte 94 fot og 6 tommer, som tilsvarer 28,8 meter, mens bredden på spant var 8 meter, samt at dybde i riss målte 3,25 meter. Som hovedmotor ble hun, i likhet med M/F «Haalogaland» som ble levert to år før, utstyrt med en 6-sylindret 300 hk. Bergen diesel.

Fergeruter i Nordland

 
M/F "Kjella" i Sørfold
Foto: Lyder Kvantoland (1964).

På heimesida til Torghatten fortelles det at da Kjella kom, gikk hun inn i en ny-opprettet triangel-rute mellom Vennesund, Møllebogen og Årsandøy i den sydligste delen av Nordland. Denne ruta skal ha pågått fram til 1974 da hun ble chartret av Helgeland Trafikkselskap og gikk noen turer mellom Nesna og Stokkvågen. Fra 1974 til 1979 gikk hun igjen for Torghatten mellom Møllebogen og Årsandøy. I 1979/1980 ble hun ombygd/modernisert ved et verft i Måløy. Der ble det satt inn ny motor; en 530 hk. Kelvin diesel, og seinere ble hun solgt til Skottland.

Shetland

 
M/F "Kjella" i rutetrafikk på Shetlandsøyene
Foto: Ukjent

I mars 1980 ble Kjella skotsk. Kjøperen var Shetland Island Counsil – som kan oversettes med Shetland-øyenes lokalstyre. De nye eierne valgte å beholde navnet da ble hun satt inn i rute mellom Symbister på øya Whalsay og Laxo på Shetlandøya. Så ble hun chartret av Orkney-øyenes Shipping i Leith og da satt i fart mellom Houten - Lyness , så Toft og Ulsta og siden igjen mellom Houton – Lyness. Fra om lag midt i 1985 og til 1998, med unntak av en kort perioden i 1991 hvor hun tjenestegjorde i og rundt Lerwick, har vi ikke lyktes å finne hva og hvor hun ble brukt. I 1998 var hun blitt klargjort/solgt for opphugging – men kjøperne valgte ikke å hogge henne.

England/Spania/Gibraltar

I 1998 ble hun solgt fra Babcock of Rosyth til Quest Underwater Services, som ser ut til å være et bergingsselskap på sørkysten av England. Dette selskapet avhendet båten til Crosscomar 2000 S.L., et bergings- og reparasjonsverft i Algeciras, Spania, som ble stiftet i 1991. Her ble Kjella brukt som arbeidsbåt fram til i mai 2005, og fortsatt hadde hun sitt opprinnelige navn. I 2016 fant man henne i Lerwick igjen, men da hadde hun i mellomtida fungert som arbeidsbåt ved et annet reparasjonsverft; AL-SHIPPING LTD, Watergardens i Gibraltar, før hun i oktober 2017 igjen var på plass – under spansk flagg hos Crosscomar 2000 S.L..

Godt navnevalg

Torghattens trafikkselskap må ha tenkt lenge og vel på navnet de ga fartøyet under stabelavløpningen fra Kaarbøverkstedet den 14. april 1957.

Eksterne lenker

Her finner du Kjella i arbeid ved Crosscomar: https://youtu.be/AqrSiBMlYjU Mer om Kjella i Gibraltarstredet her: https://crosscomar.com/workboat/

Kilder

  • Plan over nybygg fra KMV etter 1945 utarbeidet av Lorentz Paulsen – – tidligere ingeniør ved KMV.
  • Gulowsen, Jon: Nordnorsk – og for egen maskin: Verkstedindustrien i Harstad, 1895-1995, Harstad 1995.
  • Internett: Fjordferger i Norge; Fjordfaehren in Norwegen: fjordfaehren.de/no/fjord.htm
  • Internett: http://torghatten.no
  • En del bilder utlånt av Anny Sørensen – kona til Jann Sørensen, sveiser ved KMV.