NEG 114

Norsk etnologisk gransking spørrelister:

Emne: Tenner og tannverk (ekstern lenke til spørjelista)

Utsendar: Lily Weiser-Aall, Kai Hunstadbråten

Sendt dato: okt. 1967

Registrerte svar:

Brukt i publikasjoner:

  • Hunstadbråten, Kai Tenner og tannverk i norsk folketro Avhandling Oslo 1983
  • Hunstadbråten, Kai Tenner og tannverk i norsk folketro Det norske medicinske selskab Oslo 1986