Nedenes amt

Nedenes amt var et amt som fra 1662 dekket det tidligere Nedenes len, tilsvarende dagens Aust-Agder.

Milepel fra 1908 i Iveland som viser avstanden mellom Vegusdal og Grovane.
Foto: Siri Johannessen (2015).

Amtet ble i 1919 omdefinert til Aust-Agder fylke.

Amtmenn

Kilder